Byla 2-10839-214/2015
Dėl palikimo priėmimo juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Bružienė,

2Sekretoriaujant Sandrai Gulevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjai B. L., jos atstovei advokatei A. M., suinteresuotiems asmenims D. K., D. K., R. K., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos B. L. pareiškimą suinteresuotiems asmenims D. K., D. K., R. K., R. K. dėl palikimo priėmimo juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, ir

Nustatė

3Pateiktame teismui pareiškime nurodyta, kad 2004 10-17 mirus Vytautui A. K., kurio vaikai D. K. ir R. K., jo palikimą priėmė kartu gyvenusi jo sesuo Vida J. K., pradėdama jo turtą faktiškai valdyti, t.y. tvarkyti velionio daiktus, mokėti mokesčius. Į notaro biurą dėl palikimo priėmimo po jo mirties niekas nesikreipė. ( - ) mirė Vida J. K., kuri vaikų neturėjo, po jos mirties į notaro biurą dėl palikimo priėmimo niekas nesikreipė, tačiau jos palikimą priėmė jos sesuo pareiškėja šioje byloje B. L., pradėdama turtą faktiškai valdyti, t.y. pasiėmė velionės turėtus asmeninius ir buities daiktus, mokėjo ir moka mokesčius. Tvarkant velionės daiktus B. L. rado žemės sklypo, skirto A. K. trobesių pasistatymui , dokumentus, iš kurių paaiškėjo, kad jų tėvui ir seneliui buvo skirtas 43,5 arų žemės sklypas Nr.31 Aukštuosiuose Šančiuose. 2014-11-26 Kauno apygardos administracinio teismo nutartimi B. L. ir R. K. buvo atnaujintas terminas prašymui dėl nuosavybės teisių atkūrimo į šį žemės sklypą paduoti.2015-02-03 buvo kreiptasi į Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kauno m. skyrių dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo. Ši institucija nurodė, kad nuosavybės teisių į žemę atkūrimui turi būti pateiktas paveldėjimo teisės liudijimas po A. K. mirties bei nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašas apie nuosavybės teise valdomus pastatus. Notaras negali išduoti paveldėjimo teisės liudijimo po tėvo A. K. mirties, kol nėra nustatyta, kas paveldėjo turtą po Vytauto A. K. mirties ir po V. K. mirties, nes nėra aiškios įpėdinių dalys. Teismo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Vida J. K. a.k. ( - ), priėmė palikimą, atsiradusį po V. A. K. a.k. ( - ) mirties ( - ), o B. L. a.k. ( - ) priėmė palikimą, atsiradusį po V. J. K. a.k. ( - ) mirties ( - ).

4Teismo posėdyje pareiškėja ir jos atstovė pareiškimą palaikė prašė tenkinti.

5Suinteresuoti asmenys D. K., D. K., R. K., R. K. pateikė byloje atsiliepimus, kuriuose nurodė, kad sutinka su pareiškėjos B. L. pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, nes pareiškimas pagrįstas. Po V. A. K. mirties jo palikimą priėmė sesuo V. J. K., pradėdama jam priklausantį turtą valdyti, jį tvarkyti mokėti mokesčius, o po V. J. K. mirties jos palikimą priėmė B. L., taip pat pradėdama faktiškai mirusiosios turtą tvarkyti, mokėti už jį mokesčius.

6Teismo posėdyje suinteresuoti asmenys D. K., D. K., R. K. su pareiškimu sutiko, palaikė atsiliepimuose nurodytas aplinkybes, prieštaravimų pareiškimui nepareiškė, prašė pareiškimą tenkinti.

7Suinteresuotas asmuo R. K. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta, pateikė byloje prašymą raštu, kuriame nurodė, kad negali dalyvauti teismo posėdyje dėl silpnos sveikatos, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, prieštaravimų pareiškimui nepareiškė.

8Pareiškimas tenkintinas.

9Pareiškėjos B. L. ir suinteresuotų asmenų D. K. ir R. K. brolis bei suinteresuotų asmenų D. K. ir R. K. tėvas V. A. K. mirė ( - ). Pareiškėjos ir suinteresuotų asmenų D. K. ir R. K. sesuo V. J. K. mirė ( - ); jų tėvas A. K. mirė 67 metų amžiaus ( - ) (mirt.l., gim., sant.l.b.l.7-19). K. O. J. mirusios ( - ) turtą paveldėjo duktė K. V., J.(Paveld.t.liud.b.l.20). Kauno miesto 6-asis notaro biuras 2015-01-30 pateikė informaciją raštu, kad šiame notaro biure yra užvesta paveldėjimo byla Nr.4777, pradėta 1970-01-30 po K. A., A. mirties (miręs( - )). Po V. A. K. mirties(miręs ( - )) ir V. J. K.(mirusi ( - )) mirties paveldėjimo bylos iki 2015-01-30 nėra užvestos( b.l.21). 2014-11-26 sprendimu Kauno apygardos administracinis teismas atnaujino B. L. ir R. K. terminą prašymui dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę ir giminystės ryšį bei nuosavybės teisę patvirtinantiems dokumentams pateikti. B. L. 2015-02-03 šiai institucijai pateikė prašymą atkurti nuosavybės teises į žemę (b.l.23-29). A. K. vardu nekilnojamojo turto registre įregistruota nuosavybės teisė į gyvenamąjį namą ir kitus statinius Servitutų g.68, Kaune. Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kauno miesto skyrius B. L. nurodė pateikti paveldėjimo teisės liudijimą po A. K. mirties (b.l.30-32). Byloje pateiktos sąskaitos ir mokėjimo dokumentai patvirtina, kad V.J. K. ir B. L. mokėjo mokesčius už elektrą ( - ) (b.l.33-48).Teismas turi įvertinti byloje įrodymų visetą. Vadovaudamasis CPK 185 straipsniu teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; kt.). CK 5.50 str. 2 d. numatyta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti. Faktinis palikimo priėmimas reiškia, kad įpėdinis atlieka veiksmus, kuriais parodo, kad siekia priimti palikimą ir turėti jį nuosavybės teise (LAT 2010-11-08 nutartis civ.b.Nr. 3K-3-439/2010.). Ištyrus byloje esančius įrodymus, t.y. pareiškėjo paaiškinimus, suinteresuotų asmenų paaiškinimus bei rašytinius įrodymus - mokesčių mokėjimo dokumentus adresu ( - ), kur iki mirties gyveno V. A. K. ir V. J. K., yra pagrindas daryti išvadą, kad po V. A. K. mirties ( - ), jo palikimą priėmė V. J. K., o po jos mirties jos palikimą priėmė B. L. , pradėdamos mirusiųjų turtą valdyti, juo rūpintis kaip savo turtu ir disponuoti juo kaip savo nuosavybe(CK5.50str. ; 5.51 str.).

10Iš pareiškėjos priteistina teismo turėtos išlaidos susijusios su procesinių dokumentų byloje įteikimu 8,23EUR (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263, 265, 268, 270 str. str., teismas

Nutarė

12Pareiškimą tenkinti.

13Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. J. K. a.k. ( - ), priėmė palikimą, atsiradusį po V. A. K. a.k. ( - ) mirties (mirė ( - )), pradėdama jo turtą faktiškai valdyti, o B. L. a.k. ( - ) priėmė palikimą, atsiradusį po V. J. K. a.k. ( - ) mirties (mirė ( - )), pradėdama jos turtą faktiškai valdyti.

14Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo tikslu.

15Iš pareiškėjos B. L. a.k. ( - ) priteisti valstybei 8,23 Eur (aštuonis eurus 23 ct) teismo turėtų išlaidų susijusių su procesinių dokumentų byloje įteikimu.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per sprendimą priėmusį Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai