Byla e2-457-199/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant Ramunei Vonžodaitei, dalyvaujant ieškovo AB “Lietuvos draudimas” atstovui advokatui Tadui Dumbliauskui, atsakovo Kauno miesto savivaldybės atstovei Rasuolei Daukantei, trečiajam asmeniui A. B., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB “Lietuvos draudimas” ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybei, trečiasis asmuo A. B. dėl žalos atlyginimo

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 436,21EUR turtinės žalos atlyginimo, 50,55EUR kompensuojamųjų palūkanų, skaičiuojamų nuo 2013-03-08 pareikalavimo įvykdyti prievolę iki ieškinio pateikimo teismui dienos 2015-07-01, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ir jo atstovas nurodė, kad 2013-01-09 transporto priemonė Toyota Avensis, v/n ( - ) vairuojama A. B. Draugystės gatvėje, ties Nr 9A, Kaune, įvažiavo į kelio važiuojamojoje dalyje esančią duobę. Kauno apskrities VPK pareigūnai nustatė, kad transporto priemonės vairuotojas negalėjo iš anksto pastebėti kelyje esančios duobės ir jos apvažiuoti, kadangi: 1) duobė nebuvo paženklinta įspėjamaisiais kelio ženklais ar kitais atitvarais; 2) priekyje važiavo kita transporto priemonė; 3) buvo tamsus paros metas. Administracinio teisės pažeidimo bylos teisena nutraukta, kadangi nebuvo nustatyta administracinio teisės pažeidimo sudėtis. Policijos pareigūnai užfiksavo, kad per eismo įvykį sugadinta abi dešinės pusės padangos. Laikotarpiu nuo 2012-01-16 iki 2013-01-15 transporto priemonė buvo apdrausta Transporto priemonių draudimu (Kasko). Vadovaujantis draudimo sutartimi, įvykis pripažintas draudžiamuoju. Transporto priemonės techninės apžiūros metu autoserviso atstovas nustatė, kad per eismo įvykį nepataisomai sugadinta (reikalinga keisti) priekinė ir galinė dešinės pusės padangas, sugadinti priekinis ir galinis dešinės pusės ratlankiai, reikalinga ratų suvedimo patikra. Apskaičiuojant nuostolį ir mokant draudimo išmoką ieškovė vadovavosi Transporto priemonių draudimo taisyklėmis Nr. 021, pagal kurių 9.5. punktą transporto priemonės sugadinimo atveju, nuostolio dydis nustatomas pagal remonto išlaidas, būtinas atkurti sugadintą transporto priemonę ar jos detalių ir (ar) dalių rinkos vertę iki draudžiamojo įvykio. Ieškovė įvertino ir apskaičiavo, kad per eismo įvykį transporto priemonei Toyota Avensis atsirado 609,24 Eur (2103,59 Lt) žala ir ją kompensavo išmokėdama draudimo išmoką. Išieškant padarytą žalą subrogacijos tvarka iš atsakovės, iš atsiradusios žalos iškaitomas 173,03 Eur (597,44 Lt) naujų padangų nusidėvėjimas. Ieškovė prašo atlyginti 436,21 Eur (1506,15 Lt) žalą. Ieškovė 2013-02-21 ragino atsakovę per 15 dienų sumokėti 436,21 Eur (1506,15 Lt) žalą, atsiradusią dėl 2013-01-09 eismo įvykio. Žala nėra neatlyginta, todėl priteistina. Kompensuojamosios palūkanos iš delikto atsiradusiai piniginei prievolei skaičiuotinos nuo žalos padarymo dienos, o jeigu žala atsirado vėliau,–nuo žalos atsiradimo dienos (LR CK 6.288 straipsnio 1 dalis). Prievolę, kurios įvykdymo terminas neapibrėžtas, skolininkas privalo įvykdyti per septynias dienas nuo tos dienos, kurią kreditorius pareikalavo prievolę įvykdyti, išskyrus, jeigu pagal įstatymus ar sutarties esmę aiškus kitoks prievolės įvykdymo terminas /LR CK 6.53 straipsnio 2 dalis/. Pagal LR CK 6.1015 straipsnio 1 dalį draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens.

4Atsakovas ir jo atstovė nesutinka su ieškiniu, prašo jį atmesti.

5Atsakovas ir jo atstovė nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, laiko jį nepagrįstu. Pažymi, kad vadovaujantis CK 6.271 straipsniu ir LVAT praktika/ LVAT 2010-05-3 nutartis adm. byloje Nr.Al46-614/2010, 2012-12-31nutartis adm. byloje Nr. A858-2968/2012 ir kt/ savivaldybė privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl savivaldybės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų (neveikimo), nepaisant konkretaus tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės, tačiau, žala, atsiradusi dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų (neveikimo) gali būti atlyginama tik nustačius visas šias viešosios civilinės atsakomybės sąlygas: 1) neteisėtus viešojo administravimo subjekto veiksmus (neveikimą); 2) žalos padarymo faktą; 3) priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusios žalos. Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarkoje, kuri patvirtinta 2000-04-17 LR susisiekimo ministro įsakymu Nr. 120 ir 2000-04-14 LR finansų ministro įsakymu Nr. 101 numatyta, kad vykdant transporto priemonių vertinimą, tame tarpe ir siekiant nustatyti autoavarijoje padarytą žalą (Tvarkos 14.1 punktas), yra privaloma ja vadovautis. Tvarkos 3 ir 28 punktuose imperatyviai numatyta, kad vertinti transporto priemones turi teisę tiktai atestuoti kilnojamojo turto vertintojai, turintys teisę verstis transporto priemonių vertinimo veikla, o transporto priemonės vertinimo dokumentai privalo būti pateikiami raštu. Serviso atstovas, pasirašęs Transporto priemonės apžiūros aktą nėra atestuotas pagal teisės aktų reikalavimus atlikti turto vertinimą. Siekiant tariamos žalos atlyginimo, turi būti pateikti įrodymai, patvirtinantys tariamo eismo įvykio metu padarytus sugadinimus, būtent dėl įvažiavimo į ginčo duobę, transporto priemonės vertinimo ataskaita. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad vien draudimo išmokos faktas nėra pagrindas tenkinti subrogacinį reikalavimą, turi būti nustatyta, kad įvyko draudžiamasis įvykis ir kad draudimo išmokos dydis atitinka padarytus nuostolius/ LAT 2010-02-23 nutartis, civilinėje byloje Nr 3K-3-78/2010/. Ieškovas nepateikė jokių duomenų, kurie pagrįstų, jog atlyginant patirtą nuostolį buvo išmokėta pagrįsto dydžio draudimo išmoka, atitinkanti patirtus nuostolius. Byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų nepriekaištingą automobilio būklę iki eismo įvykio. Ieškovas neįrodė, kad visų nurodomų apgadinimų priežastis ir tiesioginis ryšys yra būtent Draugystės g. buvusi duobė. Iš eismo įvykio medžiagos matyti, kad įvykis įvykio tamsiu paros metu, o vairuotojas „per vėlai pastebėjo duobę", todėl mano, kad vairuotojas nebuvo pakankamai atidus ir rūpestingas ir turi prisiimti eismo įvykio pasekmes. Laiko, kad vairuotojas nesilaikė bendrųjų atsargumo pareigų, todėl dėl eismo įvykio yra ir jo kaltės. Kelių eismo taisyklių nuostatos įpareigoja vairuotoją elgtis atsargiai kelyje, tačiau byloje nėra duomenų, kad vairuotojas buvo pakankamai atidus ir rūpestingas vairuodamas automobilį ir kokių atsargumo priemonių ėmėsi, kad išvengtų duobės. LR CK 6.270 straipsnio 1 dalis numato transporto priemonės, kaip padidinto pavojaus šaltinio valdytojo pareigą elgtis kelyje atsargiai. Atsargus, atidus vairuotojas, pasirinkęs saugų greitį, galėjo išvengti eismo įvykio ir tokio masto automobilio apgadinimo. LR civilinio kodekso 6.253 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad civilinė atsakomybė netaikoma, taip pat asmuo gali būti visiškai ar iš dalies atleistas nuo civilinės atsakomybės dėl nenugalimos jėgos, valstybės veiksmų, trečiojo asmens veiksmų ar nukentėjusio asmens veiksmu.

6Trečiasis asmuo A. B. su ieškiniu sutinka, prašo jį tenkinti.

7Trečiasis asmuo A. B. nurodė, kad buvo tamsus paros metas, kad priekyje važiavo automobilis, kad matyti duobės jis neturėjo jokių galimybių, kad duobė buvo didelė ir gyli, kuri nebuvo aptverta ar paženklinta. Automobilio dešinės pusės ratai įvažiavo į kelyje esančią duobę, pajuto smūgį, po to prasidėjo vibracija, iš padangų išėjo oras, prieš tai automobilis nebuvo kito eismo įvykio dalyviu, t.y. nebuvo eismo įvykio iki šio eismo įvykio. Automobilis buvo techniškai tvarkingas, buvo atlikta periodinė techninė apžiūra. Iš įvykio vietos išvyko pakeitęs padangas, autoservise automobilį apžiūrėjo, nustatė defektus, kurie atsirado dėl kontakto su duobe, esančia kelio važiuojamoje dalyje, į kurią įvažiavo automobilis, kitų priežasčių nebuvo.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas tarp šalių dėl atsakovės Kauno miesto savivaldybės pareigos atlyginti turtinę žalą subrogacijos pagrindu (CK 6.1015 str.).

10Nustatyta, kad Kauno mieste, Draugystės gatvėje, ties Nr 9A, 2013-01-09 apie 19.05 val. įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadintas automobilis Toyota Avensis, v/n ( - ), apdraustas AB „Lietuvos draudimas“, nuosavybės teise priklausantis A. B. ir jo vairuojamas, kadangi įvažiavo į neuždengtą, neaptvertą, ženklais nepažymėtą, duobę, esančią kelio važiuojamoje dalyje, šias aplinkybes patvirtina Kauno apskrities VPK Kelių policijos valdybos nutarimas nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną, eismo įvykio schema, papildomi duomenys apie eismo įvykį, registracijos liudijimas, vairuotojo pažymėjimas/ b.l. 12-15/. Kauno apskrities VPK Kelių policijos valdyba 2013-01-09 nutarimu nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną nutraukė administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną, nenustačius administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties, kuriame konstatuota, kad apie eismo įvykį pranešta policijai, policijos pareigūnai apžiūrėjo įvykio vietą, nubraižė eismo įvykio vietos schemą, surašė tarnybinį pranešimą, nenustatyta, kad vairuotojas A. B. pažeistų Kelių eismo taisykles. Nurodyti automobilio apgadinimai- prakirstos dvi dešinės pusės padangos /b.l.12../. Kauno AVPK Kelių PK eismo įvykio 2013-01-09 Kaunas, Draugystės g.9A schemoje, jos papildomuose duomenyse užfiksuotos eismo įvykio aplinkybės, pažymėta esanti kelio važiuojamoje dalyje 10 cm gylio, 80 pločio, 1,1m ilgio neaptverta ir nepaženklinta duobė, nurodyti automobilio Toyota Avensis, v/n ( - ), kurio registracijos vieta VĮ „Regitra“, draudikas „AB „Lietuvos draudimas“, apgadinimai, schema pasirašyta ją sudariusio patrulio ir automobilį vairavusio A. B./b.l.13, 14/. Tokiu būdu, Kauno AVPK Kelių policijos valdybos nutarimas, eismo įvykio schema, jos papildomi duomenys patvirtina, kad trečiasis asmuo A. B. KET reikalavimų nepažeidė, vairuodamas jam nuosavybės teise priklausantį automobilį Toyota Avensis ( - ) įvažiavo, Kaune, Draugystės gatvėje, prie Nr 9A važiuojamoje kelio dalyje esančią 10 cm gylio, 80 pločio, 1,1m ilgio neaptvertą ir nepaženklintą duobę, ko pasėkoje buvo prakirstos dešinės automobilio pusės priekinė ir galinė ratų padangos. Transporto priemonė Toyota Avensis ( - ) laikotarpiu nuo 2012-01-16 iki 2013-01-15 buvo apdrausta AB „Lietuvos draudimas“, t.y. ir 2013-01-09 eismo įvykio metu, „Kasko“ draudimu, šias aplinkybes patvirtina transporto priemonių draudimo liudijimas, jo papildomos sąlygos ir informacija/b.l.10,11/.

11Pagal Transporto priemonių draudimo taisyklių Nr 021 7.1p. draudžiamuoju įvykiu pripažįstamas automobilio sugadinimas ar sunaikinimas dėl eismo įvykio. 2013-01-10 trečiasis asmuo kreipėsi į AB „Lietuvos draudimas“ dėl draudiminio įvykio, nurodė teisingą informaciją, tame tarpe, ir tai, kad dešinės automobilio pusės ratų padangos prakirstos, įvykis pripažintas draudžiamuoju įvykiu, užvesta žalos byla Nr1330089 /b.l. 9,28/. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ su UAB „Autotoja“ sudarė transporto priemonių remonto paslaugų tiekimo sutartį 2007-12-05 Nr 07-841T370, pagal kurią, ieškovas „užsakovas“ susitarė su UAB „Autotoja“ „vykdytoju“ dėl visų transporto priemonių, apdraustų pas ieškovą atstatomojo remonto pagal užsakovo ir vykdytojo parengtą techninės apžiūros aktą ir atstatomojo remonto darbų sąmatų „Audatex“ kompiuterine programa parengimo/ b.l. 60-65/. Šios sutarties 3.1p.“vykdytojas“ įsipareigojo priimti pas ieškovą- “užsakovą“ apdraustas transporto priemones apžiūrai, remontui. Šios sutarties 3.2p.“vykdytojas“ įsipareigojo transporto priemonių atstatomojo remonto sąmatas sudaryti transporto priemonės „Audatex“ kompiuterine programa ir įkainiais pagal priedą Nr 1/ b.l. .60-65/. Tokiu būdu, ieškovas šia sutartimi įpareigojo UAB „Autatoja“ atlikti apdraustų transporto priemonių pas ieškovą, dalyvavusių eismo įvykiuose, draudžiamojo įvykio atveju, transporto priemonių apžiūrą, surašyti techninės apžiūros aktą, sudaryti sąmatą ir suremontuoti. Sutarties 3.3.p. šalys susitarė dėl transporto priemonių apžiūros dokumentų parengimo ir pateikimo „užsakovui“-ieškovui. Prie šios sutarties yra priedas Nr 2, pagal kurį yra reglamentuota darbo su autoservisu procedūra/ b.l. 65/.

12Atsakovas nesutinka su ieškiniu, su žalos dydžiu, nurodo, kad realų žalos dydį turi įrodyti ir nustatyti ieškovas sutinkamai su AB „Lietuvos draudimas“ transporto priemonių draudimo taisyklių 9.1p, o ne UAB „Autotoja“. Transporto priemonių draudimo taisyklių, patv. AB „Lietuvos draudimas/ 2012-12-28 red., galiojanti nuo 2013-01-01/ 9.1p nustatyta, kad nuostolio dydį nustato draudikas, vadovaudamasis draudimo sutarties sąlygomis ir surinktais dokumentais, pagrindžiančiais nuostolį ir jo dydį. Apskaičiuojant nuostolio dydį atsižvelgiama tik į įvykio metu tiesiogiai padarytus matomus sugadinimus, atsiradusius dėl tiesioginio ryšio su įvykio priežastimi. Lietuvos draudimo transporto priemonių apžiūros akte, įvykio data 2013-01-09, žalos byla Nr 1330089, apžiūros vieta Savanorių pr. 447A, Kaunas užfiksuota, kad apžiūrėjus transporto priemonę Toyota Avensis, v/n ( - ) nustatyti jos sugadinimai: keičiamos dalys- priekinė ir galinė padangos, remontuotinos dalys-ratlankiai, ratų geometrijos patikra, aktas pasirašytas transporto priemonės savininko A. B. ir UAB „Autotoja“ atstovo/ b.l. 16/. UAB „Autotoja“ remonto sąmatoje Nr 1330089 2013-01-15 nustatyti transporto priemonės Toyota Avensis, v/n ( - ) remonto darbai, įrangos variantai, dalių kainos, medžiagų kainos, remonto darbų įkainiai, remonto kaina nurodyta 2127,48 lt su PVM, be PVM - 1.758,25lt, PVM - 369,23lt, sąmata sudaryta naudojant kompiuterinę sistemą „Audatex“, padarytos automobilio nuotraukos //b.l.20-23,31-40/. Trečiajam asmeniui A. B., priklausantis automobilis Toyota Avensis, v/n ( - ), apgadintas eismo įvykio metu 2013-01-09, suremontuotas UAB „Autotoja“, A. B. pateikta PVM sąskaita –faktūra Nr 2006019 2013-01-29 2103,59 lt sumai su PVM, PVM - 365,09lt/ b.l.25/. UAB „Autotoja“ 2013-01-11 pateikė AB „Lietuvos draudimas“ paaiškinimą Nr 012, kuriame paaiškino, kad 2013-01-10 apžiūrėjus automobilį Toyota Avensis, v/n ( - ), priklausantį A. B. nustatyta, kad automobilio dešinės pusės padangos nėra prakirstos, bet įvykio metu numontuotos nuo ratlankių, kad sumontavus padangas nustatyta, kad deformuoti padangų kordai, guzuota ir kreiva protektoriaus zona. Nurodyta, kad saugumo užtikrinimui padangas būtina keisti/b.l.17/. AB „Lietuvos draudimas“ aktas prie žalos bylos Nr 1330089 surašytas 2013-02-11, kuris yra pasirašytas AB „Lietuvos draudimas“ darbuotojo-eksperto, kuriame apskaičiuota nuostolių suma su PVM, kurią sudaro 2103,59lt, apskaičiuota naujų detalių nusidėvėjimo suma -597,44lt, apskaičiuota draudimo išmokos suma /b.l.28/. Ieškovas vadovaudamasis Transporto priemonių draudimo taisyklių Nr 021 9.5p nustatė 2103,59lt nuostolių atlyginimo sumą ir išmokėjo trečiajam asmeniui 2103,59lt draudimo išmoką, ją pervesdamas 2013-02-05 UAB „Autotoja“ už suremontuotą trečiojo asmens A. B. transporto priemonę Toyota Avensis, v/n DHH 540/ b.l. 26,27,28,59/.

13Ieškovas 2013-02-21 pateikė atsakovui Kauno miesto savivaldybei pretenziją Nr R0001341005, kuria prašė atlyginti žalą 1506,15lt dėl eismo įvykio 2013-01-09, tačiau atsakovas žalos neatlygino/ b.l. 29/. Atsakovas atsiliepime į ieškovo ieškinį/ b.l. 46-49/ ir teismo posėdžio metu nurodė nesutikimo argumentus su ieškovo ieškinio reikalavimais. Tačiau atsakovas nepateikė į bylą įrodymų paneigiančių aplinkybes, kad 2013-01-09, apie 19.05 val., Kaune, Draugystės gatvėje, ties 9A, įvykio eismo įvykis dėl neaptvertos, nepaženklintos, esančios gavės važiuojamoje dalyje 10 cm gylio, 80cm. pločio, 1,1m ilgio duobės, į kurią įvažiavo trečiojo asmens vairuojamas automobilis Toyota Avensis, v/n ( - ), ką patvirtino Kauno apskrities VPK Kelių policijos nutarimas nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną, schema, duomenų papildymai prie schemos, be to, šia medžiaga paneigta vairavusio transporto priemonę, vairuotojo, trečiojo asmens A. B. kaltę, KET reikalavimų pažeidimus. Atsakovas taip pat į bylą nepateikė įrodymų, nenurodė aplinkybių patvirtinančių trečiojo asmens A. B., vairavusio transporto priemonę 2013-01-09 eismo įvykio metu neatsargumą, neatidumą, saugaus greičio viršijimą, nerūpestingumą. Tokiu būdu, atsakovo argumentai neva 2013-01-09 eismo įvykis įvyko dėl trečiojo asmens A. B. kaltės, neatsargumo, neatidumo, saugaus greičio viršijimo, KET reikalavimų nesilaikymo, atmestini, kaip nepagrįsti ir neįrodyti, todėl LR CK 6.253str., 270str.1d netaikytini.

14Negalima sutikti su atsakovo argumentais, neva UAB „Autotoja“ vertino eismo įvykio metu 2013-01-09 apgadintą transporto priemonę Toyota Avensis, v/n ( - ) ir nustatė patirtą žalą /nuostolius/, kuri nėra nei turto vertintojas, nei draudikas. Be to, negalima sutikti su atsakovo argumentu neva UAB „Autotoja“ neteisingai nustatė transporto priemonės apgadinimus, susijusius su eismo įvykiu. Visų pirma, UAB „Autotoja“ nevertino nei transporto priemonės, nei nustatė žalą/ nuostolius, susijusius su 2013-01-09 eismo įvykiu, nei nustatė draudimo išmokos dydį, kadangi sutinkamai su AB „Lietuvos draudimas“ sutartimi, UAB „Autotoja‘ apžiūrėjo automobilį Toyota Avensis, v/n ( - ) savo įranga, kas užfiksuota techninės apžiūros akte, nustatė remonto mąstą ir kainą sąmatoje, PVM sąskaitoje-faktūroje Nr 2006019 /16-23,25/. AB „Lietuvos draudimas“ neturi įrangos, kuria galima būtų nustatyti transporto priemonės apgadinimus, todėl sudarė sutartį su UAB „Autotoja“, kuri tiksliai su įranga nustatinėja, apdraustų AB „Lietuvos draudimas“ transporto priemonių, dalyvavusių draudžiamuosiuose įvykiuose apgadinimus. Antra, prieštaravimų tarp Kauno apskrities VPK Kelių policijos nutarime, schemoje, schemos duomenų papildymuose nurodytų transporto priemonės Toyota Avensis, v/n ( - ) apgadinimų ir apgadinimų, nustatytų UAB „Autotoja“ pagal sutartį su ieškovu AB „Lietuvos draudimas“ transporto priemonės techninės apžiūros akte, nėra, o yra nesutapimai, nes nurodyti vienodai transporto priemonės dešinės pusės priekinių ir galinių padangų sugadinimai, nesutampa tik ta aplinkybė, kad padangos ne prakirstos, kaip nurodyta policijos pareigūnų, o numontuotos, kas nustatyta UAB „Autotoja“ specialiąja įranga. Kaip jau minėta, eismo įvykis įvyko žiema, tamsiu paros metu, policijos pareigūnas nustatė defektus vizualiai, be įrangos ir specialiųjų priemonių, o ieškovo nustatyti transporto priemonės apgadinimai buvo nustatyti naudojant specialiąją įrangą. Be to, bylos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės, kad transporto priemonė Toyota Avensis, v/n ( - ), nedalyvavo kitame eismo įvykyje, eismo įvykio metu techniškai buvo tvarkinga, be to, iš registracijos liudijimo matyti, kad eismo įvykio metu transporto priemonė nebuvo sena, t.y. 2008 metų gamybos, o trečiojo asmens A.B. vairavimo stažas yra nuo 1988-02-11, ši aplinkybė yra nurodyta papildomoje informacijoje prie draudimo liudijimo ir vairuotojo pažymėjime/ b.l. 10,11, 15/.

15Atmestini atsakovo argumentas, neva vertinti transporto priemonės Toyota Avensis, v/n ( - ) apgadinimus turėjo transporto priemonių atestuotas vertintojas, pateikiant atestuoto vertintojo ataskaitą pagal Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarką, patvirtintą LR susisiekimo ministro 2000-04-17 įsakymu Nr. 120 ir LR finansų ministro 2000-04-14 įsakymu Nr. 101, kadangi kaip ir nurodo ieškovas, pagal šios Tvarkos 16p, vykdydamas užsakymus transporto priemonių vertintojas turi teisę pasitelkti kitus specialistus, pasinaudoti autoservisų turima technine informacija, ką ir padarė ieškovas, sudarydamas sutartį su UAB „Autotoja“. Be to, kaip jau minėta, nuostolių nustatymą ir draudimo išmokos apskaičiavimą atliko pats ieškovas/ b.l. 26,28/. Pagal suformuotą teismų praktiką turto vertinimą gali atlikti draudiko darbuotojai / Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-10-09 nutartis, adm. byloje Nr. A146-1265/2013, 2014-07-31 nutartis, adm.. byloje Nr. A858-1423/2014, 2015-01-19 nutartis, adm. byloje Nr. A-602-1718-14 ir kt./. LR CK 6.994str. 1d. nustatyta, kad draudikui suteikta teisė atlikti draudžiamo turto vertinimą, o šios kompetencijos suteikimas apima ir apdrausto turto vertinimą, kai įvyksta draudžiamasis įvykis. Pagal Transporto priemonių draudimo taisyklių Nr 021 9.5p transporto priemonės sugadinimo atveju, nuostolio dydis nustatomas pagal remonto išlaidas, būtinas atkurti sugadintą transporto priemonę ar jos detalių ir (ar) dalių rinkos vertę iki draudžiamojo įvykio, kurias sudaro: remonto darbų vertė, dažymo darbų vertė, keičiamų dalių vertė (nuvertinant dalis dėl nusidėvėjimo), dažymo medžiagų vertė. Pagal transporto priemonių draudimo taisyklių 9.6.1.1p.. būtinos remonto išlaidos apskaičiuojamos be PVM pagal gamintojo rekomenduojamus laiko normatyvus, bet ne didesnius nei draudiko rekomenduojamo autoserviso valandiniai įkainiai, ir draudiko nurodytus keičiamų detalių ir (ar) dalių (naujų neoriginalių, naudotų, o jų nesant rinkoje, naujų originalių), atitinkančių sugadintos transporto priemonės technologijos lygį, atsižvelgiant į kainą, kurią už detales ir (ar) dalis sumokėtų draudikas. Atmestini atsakovo argumentai neva ieškovas nepateikė jokių įrodymų priežastiniam ryšiui nustatyti tarp transporto priemonės Toyota Avensis ( - ) apgadinimų, t.y. dešinės automobilio pusės priekinės padangos ir galinės padangos ir duobės, nes tai užfiksuota Kauno apskrities VPK Kelių policijos valdybos nutarime, įvykio schemoje, įvykio schemos duomenų papildymuose, o šie dokumentai priskirtini prie oficialiųjų rašytinių įrodymų, kurie turi didesnę įrodomąją galią/LR CPK 197str2 d./.

16Tokiu būdu, atmestini atsakovo argumentai neva ieškovas netyrė ir neanalizavo automobilio apgadinimų, susijusių su įvažiavimu į duobę, nenustatė žalos dydžio, kadangi šiuos argumentus paneigia užvesta žalos byla Nr 1330089, pripažinus transporto priemonės Toyota Avensis, v/n ( - ) patirtus apgadinimus eismo įvykio metu 2013-01-09 draudžiamuoju įvykiu, aktas prie žalos bylos Nr 1330089, sudaryta sutartis tarp ieškovo ir UAB „Autotoja‘, be to, transporto priemonės techninės apžiūros aktas, sąmata, paaiškinimai, kuriuos gavęs, ieškovas įvertino apgadinimus, nustatė žalą/ nuostolį/, jos dydį, draudimo išmoką, kurią išmokėjo trečiajam asmeniui. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo turtinę žalą subrogacijos pagrindu, iš kurios ieškovas išskaičiavo padangų nusidėvėjimą, kuri yra mažesnė nei išmokėta draudimo išmoka, tačiau su PVM, nors Transporto priemonių draudimo taisyklių Nr 021 9. 6.1.1p. nustatyta, kad būtinos remonto išlaidos apskaičiuojamos be PVM. Kauno miesto savivaldybės neveikimas yra žalos pasekmė, nes transporto priemonei Toyota Avensis, v/n ( - ), įvažiavus į duobę, kontaktuojant su duobe, buvo sugadintos visos dešinės pusės padangos. Žalą įrodo ir pateikta PVM sąskaita –faktūra Nr 2006019 2013-01-29/ b.l. 25/.

17LR CK 6.1015str. nustato, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką draudėjui, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens.

18LR Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalis nustato, kad vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms. LR Vietos savivaldos įstatymo 6str.32d nustatyta, kad savivaldybės funkcija yra savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas. Pagal LR CK 6.263str, žalą padarytą asmeniui, turtui privalo atlyginti atsakingas asmuo. Pagal LR CK 6.271str.1.dalį žalą atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Žalą, atsiradusią dėl savivaldybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti savivaldybė iš savivaldybės biudžeto nepaisydama savo darbuotojų kaltės. Pagal statinių savininko (valdytojo) atsakomybę įtvirtinančio CK 6.266 str. 1 d, žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo šio kodekso 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės.

19Tokiu būdu, nesant vairavusio transporto priemonę A. B. tyčios ar didelio neatsargumo, neatidumo, nerūpestingumo/CK 253str,270str.1d./, nesant administracinio teisės pažeidimo sudėties, atsakingu asmeniu už žalą padarytą 2013-01-09, apie 19.05 val. eismo įvykio metu Kaune, Draugystės gatvėje, ties Nr 9A dėl transporto priemonės Toyota Avensis ( - ) apgadinimų yra Kauno miesto savivaldybė. Todėl dėl įvykusio eismo įvykio atsiradusią turtinę žalą atsakovas privalo atlyginti, tačiau be 21 proc. PVM už atliktus remonto darbus ir atmetus padangų nusidėvėjimą. Ieškovas padangų nusidėvėjimą iš žalos/ nuostolių/ atlyginimo sumos išskaičiavo, o PVM neišskaičiavo, todėl iš ieškovo žalos/ nuostolių/ sumos 436,21EUR išskaičiuojama 21proc. PVM suma 365,09lt/ b.l.25/, kas sudaro 105,74EUR, o žalos/ nuostolių/suma sudaro 330, 47EUR. Iš išnagrinėtų bylos aplinkybių ir ištirtų įrodymų akivaizdu, kad eismo įvykio metu 2013-01-09 transporto priemonė Toyota Avensis ( - ), kuri buvo techniškai tvarkinga, buvo apgadinta, nes įvažiavo į kelio važiuojamoje dalyje esančią duobę, o galiojančiomis teisės normomis pareiga tinkamai prižiūrėti, remontuoti kelio važiuojamąją dalį ir užtikrinti joje saugų eismą priskirta Kauno miesto savivaldybei.

20Dėl palūkanų.

21LR CK 6.261str nustatyta, kad .praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Be to, kreditorius, įrodęs kitus nuostolius, turi teisę ir į jų atlyginimą.

22LR CK 6.210str.1d. nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

23Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikos apžvalgos išvadų 3p konstatuota, kad palūkanos –tai mokestis už pinigų skolinimą / mokėjimo, pelno palūkanos/ arba minimalių kreditoriaus nuostolių kompensacija už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą /kompensuojamosios palūkanos/. Kreditoriaus reikalavimas sumokėti kompensuojamąsias palūkanas laikytinas reikalavimu skolininkui taikyti civilinę atsakomybę /LAT Teismų Praktika, biuletenis Nr 37,l.424-452/.

24Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo kompensuojamąsias palūkanas nuo pareikalavimo įvykdyti prievolę 2013-03-08 dienos iki ieškinio pateikimo į teismą dienos 2015-07-01 50,55EUR sumoje ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo. Atsakovas nesutinka su ieškinio reikalavimais. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas nebuvo kviestas į eismo įvykio apžiūrą, ieškovas nekvietė atsakovo į transporto priemonės apžiūrą. Be to, atsakovas yra viešasis subjektas, kuriam lėšos skirtinos iš biudžeto. LR Viešo administravimo įstatymo 42str nustatyta, kad turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginama Civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka, tačiau šis įstatymas nenustato pareigos viešajam subjektui mokėti netesybas, palūkanas. Tokiu būdu, atsižvelgiant į išnagrinėtas bylos aplinkybes, ištirtus įrodymus, teisinį reglamentavimą, nei kompensuojamosios, nei procesinės palūkanos ieškovui iš atsakovo, nepriteistinos/ LR Viešo administravimo įstatymo 42str., LR CPK 178str, LR CK 6.37str, 6.210str., 6.259str, 6.261str./.

25Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008-01-25, civilinėje byloje Nr 3k-3-45/2008 konstatavo, kad civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – įstatyme nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus. Taigi įrodymų pakankamumas ir fakto įrodytinumas, t. y. tam tikrų aplinkybių konstatavimas, turi būti vertinami visos byloje esančios faktinės medžiagos kontekste, aptarus ir įvertinus visus byloje esančius įrodymus.

26Įvertinant visas išnagrinėtas bylos aplinkybes, ištirtus rašytinius įrodymus, šalių atstovų paaiškinimus, trečiojo asmens paaiškinimus, ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistina 330,47 EUR turtinei žalai atlyginti subrogacijos pagrindu, likusioje dalyje ieškinys, atmestinas/ LR CK 1.136str, 1.138str, 6.37str, 6.210str, 6.245str, 6.246str-6.249str, 6.253str, 6.259str, 6.261str., 6.263str, 6.266str, 6.270str, 6.271str, 6.281str, 6.282str, 6.1015str., LR Draudimo įstatymas, LR Kelių įstatymas, LR Vietos savivaldos įstatymas/.

27Dėl bylinėjimosi išlaidų.

28Patenkinus ieškinį iš dalies, patenkintų ieškinio reikalavimų ribose, ieškovui iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis, išlaidos už teisinę pagalbą, pagal pateiktus dokumentus/ b.l.53, 72,73, 74/, atsižvelgiantį įdėtą darbą šioje civilinėje byloje, valstybei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu nepriteistinos, kadangi atsakovas atleistas nuo šių išlaidų mokėjimo, o iš ieškovo nepriteistinos, nes nesudaro nustatyto minimumo /CPK 88str.1d.3p., 6p, 91str., 92str, 93 str., 96str., 98str. /.

29Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 3str, 6str, 7str., 12str., 17str., 42str, 177str, 178str, 185str, 259str, 263str, 264str-268str, 270str, 279str.

Nutarė

30Ieškinį tenkinti iš dalies.

31Priteisti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės, į.k. 111106319 ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, į .k. 110051834 naudai 330,47 EUR žalos atlyginimo, 15 EUR žyminio mokesčio, 52,58EUR už teisinę pagalbą.

32Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

33Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant Ramunei... 2. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 436,21EUR turtinės... 3. Ieškovas ir jo atstovas nurodė, kad 2013-01-09 transporto priemonė Toyota... 4. Atsakovas ir jo atstovė nesutinka su ieškiniu, prašo jį atmesti.... 5. Atsakovas ir jo atstovė nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, laiko jį... 6. Trečiasis asmuo A. B. su ieškiniu sutinka, prašo jį tenkinti.... 7. Trečiasis asmuo A. B. nurodė, kad buvo tamsus paros metas, kad priekyje... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas tarp šalių dėl atsakovės Kauno miesto... 10. Nustatyta, kad Kauno mieste, Draugystės gatvėje, ties Nr 9A, 2013-01-09 apie... 11. Pagal Transporto priemonių draudimo taisyklių Nr 021 7.1p. draudžiamuoju... 12. Atsakovas nesutinka su ieškiniu, su žalos dydžiu, nurodo, kad realų žalos... 13. Ieškovas 2013-02-21 pateikė atsakovui Kauno miesto savivaldybei pretenziją... 14. Negalima sutikti su atsakovo argumentais, neva UAB „Autotoja“ vertino eismo... 15. Atmestini atsakovo argumentas, neva vertinti transporto priemonės Toyota... 16. Tokiu būdu, atmestini atsakovo argumentai neva ieškovas netyrė ir... 17. LR CK 6.1015str. nustato, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką... 18. LR Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalis nustato, kad vietinės reikšmės... 19. Tokiu būdu, nesant vairavusio transporto priemonę A. B. tyčios ar didelio... 20. Dėl palūkanų.... 21. LR CK 6.261str nustatyta, kad .praleidęs piniginės prievolės įvykdymo... 22. LR CK 6.210str.1d. nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę... 23. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos... 24. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo kompensuojamąsias palūkanas nuo... 25. Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 26. Įvertinant visas išnagrinėtas bylos aplinkybes, ištirtus rašytinius... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 28. Patenkinus ieškinį iš dalies, patenkintų ieškinio reikalavimų ribose,... 29. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 3str, 6str, 7str., 12str., 17str.,... 30. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 31. Priteisti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės, į.k. 111106319 ieškovo AB... 32. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 33. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...