Byla 2S-1037-555/2011
Dėl priverstinio skolos išieškojimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Tamašausko, kolegijos teisėjų Ramūno Mitkaus, Algirdo Remeikos, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko UAB „Rinoras“ atskirąjį skundą dėl Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 22 d. nutarties, kuria tenkintas kreditoriaus AB DnB NORD banko pakartotinis prašymas dėl priverstinio skolos išieškojimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

32008 m. liepos 3 d. hipotekos lakštu, identifikavimo kodas ( - ) , UAB „Rinoras", užtikrindamas 510 000,00 Lt paskolos, suteiktos jam pagal 2008 m. birželio 28 d. kreditavimo sutartį Nr. ( - ) , grąžinimą kreditoriui AB DnB NORD bankui, įkeitė bendrovei nuosavybės teise priklausantį turtą: 0,2700 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) , Kauno r.; pastatą - paukštidę, plane pažymėtą 91 lp, bendras plotas 870,10 kv.m., unikalus Nr. ( - ) esantį ( - ) , Kauno r. Įkeisto turto vertė šalių susitarimu - 610 000,00 Lt. Tai pačiai prievolei užtikrinti įregistruotas įkeitimo lakštas, identifikavimo kodas ( - ) .

4Skolininkas UAB „Rinoras“ tinkamai bei laiku nevykdė prievolės kreditoriui AB DnB NORD bankui pagal 2008 m. birželio 28 d. kreditavimo sutartį Nr. ( - ) , todėl 2010-09-21 hipotekos teisėjos nutartimi Nr. ( - ) areštuotas įkeistas turtas. Įkeisto turto savininkas ir skolininkas UAB „Rinoras“ 2010-09-23 buvo įspėtas asmeniškai, kad per vieną mėnesį negrąžinus skolos, įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių.

5Kreditoriaus AB DnB NORD bankas pateikė pakartotinį prašymą priverstinai išieškoti 554 554,35 Lt skolos, iš jų: 495 000 Lt negrąžinto kredito, 58 075,77 Lt nesumokėtų palūkanų, 1 478,58 Lt nesumokėtų delspinigių, taip pat kreditorius reikalauja 7,11 proc. metinių palūkanų nuo negrąžintos kredito sumos skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 133 Lt žyminio mokesčio už priverstinį skolos išieškojimą.

6Hipotekos skyrius prie Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 22 d. nutartimi kreditoriaus pareiškimą tenkino, nutarė priverstinai išieškoti iš skolininko UAB „Rinoras“ įkeisto turto 554 554,35 Lt skolą, 7,11 proc. metinių palūkanų nuo negrąžinto kredito sumos (495 000 Lt) skaičiuojant nuo 2010-12-20 iki hipotekos teisėjo nutarties išieškoti skolą iš įkeisto turto įvykdymo, ir 133 Lt žyminio mokesčio, priverstinai parduoti iš varžytynių įkeistą UAB „Rinoras“ nuosavybės teise priklausantį turtą – 0,2700 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ) , esantį ( - ) , Kauno r , pastatą - paukštidę, plane 9I1p, bendras plotas 870,10 kv.m., unikalus Nr. ( - ) , esantį ( - ) , Kauno r.

7Atskiruoju skundu skolininkas UAB „Rinoras“ prašo panaikinti Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 22 d. nutartį. Nurodo, kad teismas netinkamai nustatė teisiškai reikšmingas aplinkybes, kurių pagrindu tenkino kreditoriaus pakartotinį pareiškimą, be to, kreditorius, kreipdamasis į hipotekos skyrių, piktnaudžiauja savo teisėmis. Mano, jog kreditorius turėjo pateikti neginčijamus įrodymus, kad kreditavimo sutartis yra nutraukta ir nėra ginčo dėl sutarties nutraukimo, tačiau teismas šių įrodymų nepareikalavo. Taip pat nurodo, kad pagal teismų praktiką, hipotekos teisėjui tenka pareiga patvirtinti, ar prašantis pradėti išieškojimą iš įkeisto turto asmuo pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad pagrindinė sutartis buvo nutraukta laikantis įstatymų nustatytos tvarkos.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius AB DnB NORD bankas prašo 2010 m. gruodžio 22 d. nutartį palikti nepakeistą, atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9Atskirasis skundas netenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Apelianto skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnio 2 dalis, 328 straipsnis).

11Apeliantas ginčija CPK 558 straipsnyje nustatytų hipotekos kreditoriaus – AB DnB NORD banko teises priverstinai išieškant skolą (prašyti įkeistą turtą parduoti iš varžytynių arba perduoti jam administruoti; jeigu turtas nerealizuojamas ar reikalavimas nepatenkinamas iš turto administravimo, pakartotinai prašyti įkeistą turtą parduoti iš varžytynių arba perduoti jį administruoti) bei hipotekos kreditoriaus pareiškimo dėl priverstinio skolos išieškojimo pateikimo teismui ir jo tenkinimo tvarką bei sąlygas.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008 m. sausio 31 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2008 konstatavo, kad įkeitimo teisė yra daiktinė turtinė teisė. Šiai teisei būdinga: absoliutumas, pirmumas prieš kitus kreditorius, sekimas paskui daiktą ir pan. Sudarius hipotekos lakštą, kreditorius įgyja teisę į reikalavimo patenkinimą iš įkeisto turto. Įkaito davėjas – daikto savininkas ar teisėtas valdytojas – suvaržo savo teises į įkeičiamą daiktą, jomis užtikrindamas savo ar kitų asmenų prievolės įvykdymą. Toks daikto turtinių teisių suvaržymas pasibaigia, kai prievolė įvykdoma. CK 4.192 str. 1 d. įtvirtinta hipotekos kreditoriaus teisė kreiptis dėl skolos išieškojimo, jei skolininkas neįvykdo įsipareigojimų hipotekos kreditoriui, ir patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto daikto.

13Hipoteka – tai įregistruotas įkeitimo sandoris, kuriuo užtikrinamas kreditoriaus reikalavimų patenkinimas ne ginčo tvarka. Pagal CPK 442 straipsnio 11 punktą, bylos dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka. Šių bylų (prašymų dėl hipotekos įregistravimo, hipotekos baigimo, jos perleidimo įregistravimo, išregistravimo, hipotekos registre esančių duomenų pakeitimo, pareiškimus dėl priverstinio skolos išieškojimo bei kitų iš hipotekos atsirandančių teisinių santykių) nagrinėjimo tvarka ir sąlygos yra nustatytos CPK XXXVI skyriuje „Bylos dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių“.

14Nagrinėjamu atveju kreditorius AB DnB NORD bankas 2010 m. rugsėjo 1 d. kreipėsi į Hipotekos skyrių prie Kauno miesto apylinkės teismo su pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo (b. l. 3-4). Teismas 2010 m. rugsėjo 21 d. nutartimi kreditoriaus prašymą dėl priverstinio skolos išieškojimo tenkino ir areštavo įkeistą, skolininkui UAB „Rinoras“ nuosavybės teise priklausantį turtą (b. l. 25). Skolininkas, nesutikdamas su teismo nutartimi, pateikė atskirąjį skundą dėl teismo 2010 m. rugsėjo 21 d. nutarties (b.l. 32-34), kurį Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija 2010 m. lapkričio 29 d. nutartimi atmetė ir skundžiamą teismo nutartį paliko galioti (b.l. 63-66). Teisėjų kolegija nurodė, kad Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo veiksmai pilnai atitiko CPK 558 straipsnio 1 dalies reikalavimus, o argumentai dėl kreditavimo sutarties nutraukimo teisėtumo gali būti šalių atskirojo ginčo dalyku.

15Jeigu skola per vieną mėnesį nuo įspėjimo skolininkui ir įkeisto daikto savininkui įteikimo dienos negrąžinta, hipotekos kreditorius pakartotinai kreipiasi su pareiškimu į Hipotekos skyrių dėl skolos išieškojimo arba įkeisto daikto perdavimo administruoti ir kartu pateikia hipotekos lakštą. Gavęs pareiškimą, hipotekos teisėjas priima nutartį už skolą įkeistą daiktą parduoti iš varžytynių arba perduoti įkeistą daiktą kreditoriui administruoti (CPK 558 straipsnio 2 dalis).

16Per įspėjamąjį terminą negrąžinus skolos, kreditorius pakartotiniu pareiškimu CPK 558 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka 2010 gruodžio 8 d. kreipėsi į hipotekos skyrių dėl priverstinio skolos išieškojimo, kurį teismas ginčijama nutartimi tenkino. Kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju įsiteisėjus Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. rugsėjo 21 d. nutarčiai, hipotekos kreditoriaus AB DnB NORD banko pateiktas pakartotinis pareiškimas yra pagrįstas pagrindas priimti nutartį už skolą įkeistą daiktą parduoti iš varžytynių ar perduoti įkeistą daiktą kreditoriui (CPK 558 straipsnio 2 dalis).

17Įstatymas neįpareigoja hipotekos teisėjo aiškintis ir spręsti hipoteka užtikrintos prievolės šalių ginčų ir tokių ginčų buvimo faktas nėra pagrindas atsisakyti nagrinėti hipotekos kreditoriaus pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo ir jį atmesti. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atmestinas kaip nepagrįstas ir neturintis reikšmės nutarties teisėtumui bei pagrįstumui atskirojo skundo argumentas, jog kreditorius piktnaudžiauja savo, kaip kreditoriaus, teisėmis, elgiasi nesąžiningai, kreipdamasis dėl priverstinio skolos išieškojimo.

18Esant išdėstytoms aplinkybėms teisėjų kolegija sprendžia, kad Hipotekos skyrius prie Kauno miesto apylinkės teismo procesinių teisės normų, reglamentuojančių pareiškimo dėl priverstinio skolos išieškojimo pateikimą ir tenkinimą, kai daiktas įkeistas pagal hipotekos taisykles, nepažeidė, atskirojo skundo motyvais panaikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas atmestinas, o Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 22 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

19Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p.,

Nutarė

20Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. 2008 m. liepos 3 d. hipotekos lakštu, identifikavimo kodas ( - ) , UAB... 4. Skolininkas UAB „Rinoras“ tinkamai bei laiku nevykdė prievolės... 5. Kreditoriaus AB DnB NORD bankas pateikė pakartotinį prašymą priverstinai... 6. Hipotekos skyrius prie Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 22 d.... 7. Atskiruoju skundu skolininkas UAB „Rinoras“ prašo panaikinti Hipotekos... 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius AB DnB NORD bankas prašo 2010... 9. Atskirasis skundas netenkintinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 11. Apeliantas ginčija CPK 558 straipsnyje nustatytų hipotekos kreditoriaus –... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008 m. sausio 31 d. nutartyje civilinėje... 13. Hipoteka – tai įregistruotas įkeitimo sandoris, kuriuo užtikrinamas... 14. Nagrinėjamu atveju kreditorius AB DnB NORD bankas 2010 m. rugsėjo 1 d.... 15. Jeigu skola per vieną mėnesį nuo įspėjimo skolininkui ir įkeisto daikto... 16. Per įspėjamąjį terminą negrąžinus skolos, kreditorius pakartotiniu... 17. Įstatymas neįpareigoja hipotekos teisėjo aiškintis ir spręsti hipoteka... 18. Esant išdėstytoms aplinkybėms teisėjų kolegija sprendžia, kad Hipotekos... 19. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 20. Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 22 d....