Byla e2-650-275/2017
Dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, civilinėje byloje pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovėms UAB „Agroprekyba“ ir UAB „Specagra“ dėl skolos priteisimo ir atsakovės UAB „Specagra“ priešieškinį ieškovui AB SEB bankui dėl nepagrįstai gautų lėšų grąžinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Specagra“ prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, civilinėje byloje pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovėms UAB „Agroprekyba“ ir UAB „Specagra“ dėl skolos priteisimo ir atsakovės UAB „Specagra“ priešieškinį ieškovui AB SEB bankui dėl nepagrįstai gautų lėšų grąžinimo,

Nustatė

2

 1. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti solidariai iš atsakovių 399 153,10 Eur skolą, 21 555 Eur delspinigius, 8 proc. dydžio palūkanas, skaičiuotinas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.
 2. Atsakovė UAB „Specagra“ pateikė priešieškinį ir prašė priteisti iš ieškovo 55 702,46 Eur nepagrįstai gautų lėšų bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 3. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. spalio 4 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkino - priteisė solidariai iš atsakovių UAB „Agroprekyba“ ir UAB „Specagra“ ieškovo AB SEB banko naudai 399 153,10 Eur skolą, 21 555 Eur delspinigius, 8 proc. dydžio palūkanas, skaičiuotinas nuo priteistos sumos (420 708,10 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. rugsėjo 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, lygiomis dalimis iš atsakovių ieškovės naudai priteisė 2 011,88 Eur bylinėjimosi išlaidų, t. y. iš kiekvienos atsakovės po 1 005,94 Eur.
 4. Atsakovei UAB „Specagra“ pareiškus prieštaravimus, Vilniaus apygardos teismas 2016 m. lapkričio 4 d. nutartimi nusprendė Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 4 d. d. preliminarų sprendimą panaikinti ir civilinę bylą nagrinėti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles. 2017 m. sausio 6 d. UAB „Specagra“ pateikė priešieškinį.
 5. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. birželio 5 d. sprendimu pakeitė minėtą preliminarų sprendimą, sumažindamas solidariai iš atsakovių UAB „Agroprekyba“ ir UAB „Specagra“ ieškovui AB SEB bankui priteistą skolą iki 374 837,54 Eur ir delspinigių sumą iki 20 241,96 Eur, o priteistas 8 proc. dydžio palūkanas nustatė skaičiuoti nuo 2016 m. rugsėjo 20 d. nuo priteistos 395 079,50 Eur sumos, sumažino bylinėjimosi išlaidas iš kiekvienos atsakovės priteisiant po 920 Eur bylinėjimosi išlaidų bei po 2 800 Eur atstovavimo išlaidų atlyginimo ieškovės naudai; priešieškinį atmetė.
 6. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 2 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 5 d. sprendimą pakeitė ir jo rezoliucinę dalį išdėstė taip: ieškinį tenkinti visiškai. Priteisti ieškovui AB SEB bankui solidariai iš atsakovių UAB „Agroprekyba“ ir UAB „Specagra“ 399 153,10 Eur skolą, 21 555 Eur delspinigių, 8 % metines palūkanas nuo priteistos sumos (420 708,10 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. rugsėjo 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priešieškinį atmesti.
 7. Atsakovas UAB „Specagra“ pateikė teismui prašymą ir prašo išdėstyti Vilniaus apygardos teismo 2017-06-05 sprendimo, pakeisto Lietuvos apeliacinio teismo 2018-05-02 nutartimi, dalies, kuria iš UAB „Specagra“ AB SEB banko naudai priteista 399 153,10 Eur dydžio skola, 21 555 Eur delspinigiai ir 8 proc. dydžio metinės palūkanos, vykdymą, numatant visos priteistos sumos sumokėjimą AB SEB banko naudai per vienerių metų laikotarpį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, 1/12 dalies išieškomos sumos įmokas UAB „Specagra“ atliekant kiekvieną mėnesį iki kalendorinio mėnesio paskutinės dienos.
 8. Nurodo, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja pagrindas teismo sprendimu priteistos ir antstolio pradėtos išieškoti 482 422,48 Eur sumos sumokėjimą UAB „Specagra“ išdėstyti vienerių metų laikotarpiui, minėtą sumą padengiant kiekvieną mėnesį atliekamomis 1/12 skolos dydžio įmokomis.
 9. Pažymi, kad teismo priteista ir antstolio pradėta išieškoti 482 422,48 Eur suma yra didelė ir pareiga ją sumokėti visą iš karto gerokai sutrikdytų UAB „Specagra“ veiklą bei gali turėti labai didelių neigiamų pasekmių jos veiklai ateityje. UAB „Specagra“ turi didesnės vertės turto, negu išieškoma suma, tačiau beveik visą jos turtą sudaro arba veiklai vykdyti naudojamas bei šiai veiklai būtinas materialusis turtas, arba ateityje gautinos pinigų sumos, arba prekių atsargos, kurias bendrovė yra įsipareigojusi pristatyti pirkėjams. Tuo tarpu piniginės lėšos, kurias būtų galima tiesiogiai panaudoti priteistos sumos sumokėjimui, bendrovės turto sudėtyje sudaro tik labai nedidelę dalį.
 10. Nurodo, kad UAB „Specagra“ savo lėšas naudoja kaip apyvartines lėšas, kurias nukreipia į savo veiklą, todėl šiuo metu neturi sukaupusi reikiamo kiekio lėšų, reikalingų iš karto visos 482 422,48 Eur teismo sprendimu priteistos sumos padengimui. Pažymi, kad jei visos 482 422,48 Eur sumos išieškojimas iš UAB „Specagra“ būtų vykdomas nedelsiant, šiam tikslui būtų panaudotos ne tik visos pareiškėjo turimos apyvartinės lėšos, įskaitant ir lėšas, numatytas bendrovės darbuotojų darbo užmokesčiui mokėti, tačiau kartu turėtų būti antstolio parduodamas ir UAB „Specagra“ veikloje naudojamas ilgalaikis materialusis turtas arba pirkėjams numatytos tiekti prekės. Visa tai neabejotinai sutrikdytų ar galėtų net apskritai sustabdyti UAB „Specagra“ veiklą, nes bendrovės veikla be apyvartinių lėšų paprasčiausiai būtų neįmanoma.
 11. UAB „Specagra“ turimų prekių, skirtų jos pirkėjams, pardavimas per antstolį, siekiant padengti banko reikalavimą, reikštų, kad bendrovė nebegalėtų įvykdyti savo įsipareigojimų pirkėjams ir pristatyti jų užsakytas prekes. Tai lemtų, bendrovės susitarimų su jos tiekiamos žemės ūkio technikos pirkėjais nutrūkimą ir kartu bendrovės pajamų ženklų sumažėjimą. Tuo tarpu UAB „Specagra“ veiklai būtino ilgalaikio materialiojo turto pardavimas reikštų, kad UAB „Specagra“ liktų be jos veiklai gyvybiškai būtinos materialinės bazės.
 12. Teismo sprendimo vykdymo išdėstymas vienerių metų laikotarpiui sudarytų sąlygas UAB „Specagra“ sukaupti reikiamą kiekį apyvartinių lėšų ir taip įvykdyti teismo sprendimą, nevykdant išieškojimo iš bendrovės klientams numatytų pristatyti prekių atsargų ar veiklai gyvybiškai būtino UAB „Specagra“ turto.
 13. Nors teismo sprendimu išieškoma suma yra priteista ne tik iš UAB „Specagra“, tačiau kartu solidariai ir iš UAB „Agroprekyba“, tačiau tai nepaneigia būtinybės išdėstyti teismo sprendimo vykdymą UAB „Specagra“ atžvilgiu. Kaip jau buvo nustatyta bylos nagrinėjimo metu, UAB „Agroprekyba“ šiuo metu jokios veiklos nevykdo, neturi nei vieno darbuotojo, vienintelis jos akcinikas yra Indijos Respublikoje gyvenantis asmuo, su kuriuo jokių kontaktų nei UAB „Specagra“, nei bankas neturi. Dėl to, visa našta padengti teismo sprendimu solidariai priteistą ir išieškomą 482 422,48 Eur sumą šiuo atveju tenka būtent UAB „Specagra“.
 14. Ieškovas AB SEB bankas atsiliepime į prašymą nurodė, kad UAB „Specagra“ teikiamam prašymui dėl skolos išdėstymo neprieštarauja ir sutinka, kad antstolio patvarkyme nurodyta 482 422,48 Eur skolos suma būtų išdėstyta vienerių metų laikotarpiui.
 1. 2018 m. birželio 15 d. teisme buvo gauti ieškovo AB SEB banko papildomi rašytiniai paaiškinimai, kuriuose ieškovas nurodė, kad tenkinus UAB „Specagra“ prašymą dėl skolos išdėstymo skolą išdėstyti trumpesniam nei vienerių metų laikotarpiui, t. y. 6 arba 8 mėnesiams bei detalizuoti skolos dengimo tvarką.
 2. Nurodo, kad banko atstovams susipažinus su LR hipotekos registro turimais duomenimis apie hipotekos sandorių registravimą, paaiškėjo, jog 2018-05-17 buvo registruotas sutartinio įkeitimo pakeitimas, kuriuo UAB „Specagra“ savo prievolių vykdymui papildomai įkeitė ir prekių atsargas bei susitarė, kad bus nustatoma maksimalioji hipoteka. UAB „Specagra“ teikdama prašymą dėl sprendimo išdėstymo, jokių duomenų apie sudarytus įkeitimo sandorius nepateikė, kaip ir nepateikė aiškių dokumentų ir duomenų apie turimus savo įsiskolinimus, t. y. tiek pradelstus, tiek nepradelstus. Taip pat nepateikti jokie duomenys apie nebalansinius įsipareigojimus kitiems asmenims.
 3. Banko įsitikinimu, jei teismas spręstų, kad yra pagrindas UAB „Specagra“ prašymą patenkinti, sprendime turėtų būti išdėstyta ir pati skolos dengimo tvarka bei nurodyta, kad pirmiausia yra dengiamos procesinės palūkanos, priskaičiuotos nuo ieškinio padavimo dienos iki šio teismo sprendimo dėl skolos išdėstymo priėmimo dienos, o toliau mokama proporcingai priteista skola su delspinigiais bei mokėtinų procesinių palūkanų suma. Be to, šiame sprendime turėtų būti numatyta, kad UAB „Specagra“ mokėjimus atlieka per antstolį, kuris galės tinkamai kontroliuoti atliekamų mokėjimų savalaikiškumą ir procesinių palūkanų mokėjimą.

3Prašymas tenkinamas iš dalies.

 1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.
 2. CPK 7 straipsnio 1 dalis nustato, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau. Kasacinio teismo praktikoje teismo teisė išdėstyti ar atidėti sprendimo įvykdymą vertinama kaip teismo prerogatyva nustatyti skolininkui lengvatinį terminą įvykdyti prievolę, kurią skolininkas įpareigotas vykdyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu.
 3. Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, yra svarbus abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, todėl sprendimo vykdymo išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais ir išdėstant sprendimo vykdymą turi būti siekiama šių dviejų šalių interesų pusiausvyros, neturi būti pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Dėl šių priežasčių teikiamas prašymas dėl teismo sprendimo išdėstymo turi būti pagrįstas konkrečiomis aplinkybėmis, kurios būtų pakankamas pagrindas sprendimo vykdymo išdėstymui. Be to, siūlomi teismo sprendimo įvykdymo terminai turi atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo principus, kadangi sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, privalu išlaikyti išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyrą. Prieš priimant sprendimą dėl vykdymo išdėstymo, teismui svarbu įsitikinti, ar pakeitus teismo sprendimo įvykdymo tvarką nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas, ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, teisėti lūkesčiai, ar skolos grąžinimo išdėstymas dalimis nesukels pernelyg didelių neigiamų pasekmių išieškotojui.
 4. Spręsdamas dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo, teismas turi atsižvelgti į turtinę abiejų šalių padėtį, taip pat į kitas svarbias aplinkybes, į tai, kad sprendimo vykdymo atidėjimas neturi suteikti nepagrįsto pranašumo skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, siekti išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovautis bendraisiais – teisingumo, protingumo ir sąžiningumo – teisės principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011).
 5. Atsakovė UAB „Specagra“ pateikė teismui prašymą dėl skolos ir kitų susijusių išlaidų išdėstymo 12 mėnesių laikotarpiui. Nurodė, kad atsakovė turi didesnės vertės turto, negu išieškoma suma, tačiau beveik visą jos turtą sudaro arba veiklai vykdyti naudojamas bei šiai veiklai būtinas materialusis turtas arba ateityje gautinos pinigų sumos, arba prekių atsargos, kurias UAB „Specagra“ yra įsipareigojusi pristatyti pirkėjams. Tuo tarpu piniginės lėšos, kurias būtų galima tiesiogiai panaudoti priteistos sumos sumokėjimui, atsakovės turto sudėtyje sudaro tik labai nedidelę dalį.
 6. Iš prie prašymo pridėtų finansinės atskaitomybės dokumentų 2017-12-31, bendrovės turtas iš viso sudaro 11 666 525 Eur, iš kurio pinigai ir pinigų ekvivalentai sudaro tik 125 214 Eur. Tuo tarpu ilgalaikis materialusis turtas sudaro 1 341 215 Eur, o prekių atsargos, skirtos parduoti- 4 970 863 Eur. Atsakovė prašyme pažymi, kad savo veikloje visą laiką iki šiol gaunamas lėšas siekė ne laikyti piniginių lėšų pavidalu, o kaip galima efektyviau jas investuoti į bendrovės veiklą ir taip gauti įmanomai didžiausią grąžą. Iš pridėto 2016 finansinių metų balanso, matyti, jog 2016-12-31 UAB „Specagra“ turto sudėtyje pinigai ir pinigų ekvivalentai sudarė ne mažiau- 35 616 Eur. Pažymi, kad bendrovė šiai dienai nėra sukaupusi reikiamo kiekio lėšų, reikalingų iš karto visos 482 422,48 Eur teismo sprendimu priteistos sumos padengimui. Prašyme taip pat nurodoma, kad šiai dienai UAB „Specagra“ turėtų galimybę atlikti daugiausia tik 125 214 Eur mokėjimus piniginėms lėšoms, tačiau iš šių lėšų yra mokami ir atlyginimai UAB „Specagra“ darbuotojams bei vykdomi kiti bendrovės įsipareigojimai.
 7. Atsakovė taip pat nurodo, kad vykdant visos priteistos sumos išieškojimą nedelsiant, šiam tikslui būtų panaudotos ne tik visos UAB „Specagra“ turimos apyvartinės lėšos, tačiau kartu turėtų būti antstolio parduodamas ir UAB „Specagra“ veikloje naudojamas ilgalaikis materialusis turtas arba pirkėjams numatytos tiekti prekės. Visa tai neabejotinai sutrikdytų ar galėtų net apskritai sustabdyti UAB „Specagra“ veiklą, nes bendrovės veikla be apyvartinių lėšų paprasčiausiai būtų neįmanoma.
 8. Teismo vertinimu, iš byloje esančių duomenų darytina išvada, kad atsakovės finansinė padėtis šiai dienai nėra sunki, tačiau atsižvelgiant į tai, kad bendrovė turimas pinigines lėšas investuoja į veiklą, tikslu gauti kuo įmanomai didžiausią grąžą, konstatuotina, kad šiuo metu UAB „Specagra“ nėra sukaupusi reikiamo kiekio lėšų, reikalingų iš karto visos 482 422,48 Eur teismo sprendimu priteistos sumos padengimui. Teismo sprendimu priteista skola yra pakankamai didelė, todėl darytina išvada, kad sprendimo nukreipimas priverstinai vykdyti iš karto po jo įsiteisėjimo neabejotinai pasunkintų atsakovės padėtį ir tai jai taptų sunkia finansine našta. Teismo vertinimu, jei visos skolos išieškojimas iš UAB „Specagra“ būtų vykdomas nedelsiant, antstolio pagalba, šiam tikslui pasiekti pasitelktos priemonės, akivaizdžiai sutrikdytų bendrovės veiklą ar net apskritai ją sustabdyti, o tai galimai apsunkintų UAB „Specagra“ tolesnę veiklą, pajamų gavimą ir kartu UAB „Specagra“ atsiskaitymą su ieškovu padarytų sudėtingesnį. Ieškovo interesas yra realus teismo sprendimo įvykdymas, todėl jo išdėstymas tokiu būdu, kad kuo maksimaliau užtikrintų atsakovės mokumą, gina ir ieškovo interesus. Be to, ieškovo patiriamus minimalius nuostolius kompensuoja teismo priteistos procesinės palūkanos.
 9. Esant nurodytoms aplinkybėms, įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, atsižvelgiant į ieškovo nuomonę dėl skolos mokėjimo išdėstymo, atkreipiant dėmesį į tai, kad atsakovė turi ir kitų kreditorių, tačiau pažymint, kad visos atsakovės turimos skolos turi būti dengiamos nesuteikiant nei vienam iš kreditorių prioriteto taip užtikrinant kreditorių interesų lygiateisiškumą, taip pat siekiant nepabloginti atsakovės padėties ir sudaryti sąlygas toliau sėkmingai vykdyti veiklą ir realiai įvykdyti teismo sprendimą, t. y. tuo pačiu užtikrinti ieškovo teises ir teisėtus interesus, teismas pripažįsta, kad yra tikslinga atsakovės prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo tenkinti iš dalies ir nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos išdėstyti teismo sprendimo vykdymą aštuonių mėnesių laikotarpiui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalis).

4Teismas, vadovaudamasis LR CPK 284 str., 290-291 str.,

Nutarė

5Atsakovo UAB „Specagra“ prašymą tenkinti iš dalies.

6Išdėstyti Vilniaus apygardos teismo 2017-06-05 sprendimo, pakeisto Lietuvos apeliacinio teismo 2018-05-02 nutartimi, įvykdymą dalimis:

7420 708,10 Eur sumos (iš jų 399 153,10 Eur skola, 21 555 Eur delspinigiai), 8 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos 420 708,10 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-09-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, vykdymą išdėstyti aštuonių mėnesių laikotarpiui. Nustatyti, kad septynis mėnesius atsakovas moka kas mėnesį po 60 000 Eur ir 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 420 708,10 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-09-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o paskutinį aštuntą mėnesį– 708,10 Eur likusią skolos dalį ir 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 420 708,10 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-09-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, pradedant mokėjimą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

8Nutartis per septynias dienas nuo įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai