Byla 2A-182-601/2007

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko bei pranešėjo Evaldo Burzdiko, kolegijos teisėjų Albino Čeplinsko ir Rūtos Palubinskaitės, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui Raimondui Merčaičiui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. M. apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 9 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-2415-179/2006, pagal ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovui A. M. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo A. M. 7 140,00 litų žalai atlyginti.

4Alytaus rajono apylinkės teismas 2006 m. lapkričio 9 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies.

5Teismas nustatė, kad 2005-04-09 atsakovas prie namo, esančio Šarūno g. Nr. 14/Vytauto g. Nr. 27, Alytuje, be leidimo nugenėjo 10 liepų. Nugenint medžius, buvo grubiai pašalintos suaugusių liepų medžių lajos, sutrumpėjo medžių amžius, medžiai nepajėgia užgydyti žaizdų, per tą laiką pateko puvinį sukeliančių grybų sporos ir prasidėjo nesustabdomas medienos puvimo procesas, medžiai prarado gyvybines funkcijas, tuo padarant 7 140,00 litų žalą gamtai. Atsakovo neteisėti veiksmai nustatyti 2005 m. balandžio 19 d. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus miesto agentūros nutarimu administracinėje byloje Nr. AM-45 ir 2005 m. lapkričio 3 d. Kauno apygardos teismo nutartimi (nubaustas administracine tvarka pagal ATPK 78 str. 1 d.), kas sąlygojo civilinės atsakomybės atsiradimą. Teismas nustatė, kad žala paskaičiuota tinkamai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2003-12-19 įsakymu Nr. 673 patvirtinta Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos priežiūros, tvarkymo ir nuostolių, juos sunaikinus ar sužalojus atlyginimo tvarka ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 1998-03-13 įsakymu Nr. 45 patvirtinta Nuostolių, padarytų gamtai, sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodika, tačiau atsižvelgiant į atsakovo turtinę padėtį, į tai, kad jis išlaiko nepilnametę dukrą, gauna nedidelį darbo užmokestį (1 260 Lt), žalos atsiradimo aplinkybes bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, žala sumažinta 1/3 dalimi.

6Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti 2006 m. lapkričio 9 d. Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimą, o ieškinį atmesti. Motyvuose nurodo:

71) kad ieškovas nepateikė teismui aiškių, neginčijamų įrodymų, kad realiai sunaikinta 10 vnt. liepų. 2006-07-25 darytose fotonuotraukose, aiškiai matyti, kad visi medžiai yra gyvi, atžėlę, išleidę naujas šakas, suformavę naują lają. Liudytojos parodymai nepatvirtina, kad jo genėti medžiai gręžti amžiaus grąžtu, kad visi 10 medžių ar kažkurie iš jų pažeisti puvinio. Kiekvieno medžio aukščio komisija nematavo, todėl nepagrįstas teiginys, jog medžiai nugenėti bet kokiame aukštyje - jokios matavimo žinios nenurodytos. Medžių skersmens matavimas rulete yra netikslus, tą iš esmės pripažino ieškovo atstovas V. Račkauskas, pasakęs, kad dabar matavimui naudojami specialūs matavimo prietaisai, tačiau jie matavo rulete, neskaičiuota jokia paklaida. Tai prieštarauja 2002-12-10 LR Aplinkos ministro įsakymui Nr. 631 "Dėl apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo", kuriame numatyta matavimo tikslumas ir paklaidos, matavimo priemonės ir kt.. Skersmens matavimui nenumatyta tokia matavimo priemonė - ruletė. Dideles abejones kelia galimybė apžiūrėti medžių viršūnes ir jose vizualiai nustatyti puvinį, nes medžiai yra pakankamai aukšti (virš 3 metrų), o komisija tinkamo aukščio kopėčių neturėjo. Puvinys, tai medyje vykstantis organinis procesas, kurio buvimą ar nebuvimą gali patvirtinti tik mikrobiologiniai tyrimai. Teismo sprendime daroma išvada, kad žalos įvertinimo skaičiuotė pagrįsta remiantis 2005-04-13 medžių saugos ir leidimo kirsti komisijos aktu. Ši išvada nepagrįsta, nes du iš komisijos nariai ieškovo atstovas V. Račkauskas ir liudytoja L. M. negalėjo pagrįsti akte nurodytų aplinkybių, nepateikė akto pagrįstumą patvirtinančių įrodymų, teiginys apie sunaikintus medžius prieštarauja objektyviai tiesai. Ieškovas nepateikė įrodymų, kiek medžių, kurie iš jų sunaikinti, nes tokių nėra. Taip pat negalėjo pagrįsti medžių sužalojimo konkrečių faktų: kiek medžių, kurie iš jų, kokie konkretūs sužalojimai padaryti medžiams. Ieškovas tik daro prielaidas, kad esą medžiai gali turėti itin sunkių pasekmių. Ieškovo atstovai negalėjo nurodyti, kokios konkrečiai medžių gyvybinės funkcijos pažeistos, kuo grindžiami teiginiai apie sutrumpėjusį medžių amžių. Nelogiškas ieškovo atsakovo aiškinimas, kad žala tokia pati sunaikinus ar sužalojus medžius, teiginys nepagrįstas jokiais įrodymais;

82) atsakovas nesunaikino 10 liepų, todėl negalėjo atsirasti ir nuostoliai, nes Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2002-06-14 įsakyme Nr. 327 kalbama apie sunaikintų medžių bazinius įkainius.

9Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu prašė atmesti apeliacinį skundą ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

10Apeliacinis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

12Byloje nustatyta, kad 2005 m. balandžio 9 d. prie namo, esančio Šarūno g. Nr. 14/Vytauto g. Nr. 27, Alytuje, Alytaus miesto savivaldybei priklausančioje teritorijoje, išgenėjo 10 liepų, kurių diametras 1,30 m aukštyje yra 26 cm, 21 cm, 25 cm, 26 cm, 19 cm, 25 cm, 32 cm, 24 cm, 20 cm, 20 cm, neturėdamas tam leidimo ir pažeisdamas medžių genėjimo taisykles. Atsakovas nupjovė medžių lajas bet kokiame aukštyje, paliekant tik bešakį kamieną. 2005 m. balandžio 19 d. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus miesto agentūros nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje atsakovas buvo pripažintas kaltu, padaręs pažeidimą numatytą ATPK 78 str. 1 d. (medžių, krūmų, žaliųjų vejų, gėlynų ne miško žemėje žalojimas arba naikinimas) ir nubaustas 150 Lt bauda. Šis sprendimas paliktas galioti tiek Kauno apygardos administracinio teismo, tiek Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo. Turtinių nuostolių atlyginimo klausimas administracine tvarka neišspręstas, nes paskaičiuota nuostolių suma viršijo 500 Lt, todėl jis spręstinas civilinio proceso tvarka (ATPK 37 str.).

13Lietuvos Respublikos CK 6.245 str. numatyta, jog civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) <...>, o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) <...>. Atsirasti civilinei atsakomybei būtinos šios sąlygos: neteisėti veiksmai (CK 6.246 str.), priežastinis ryšys (CK 6.247 str.), kaltė (CK 6.248 str.) ir žala (CK 6.249 str.). Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo veiksmų neteisėtumas, kaltė, priežastinis ryšys tarp jo veiksmų ir atsiradusios žalos yra nustatytas įsiteisėjusiu nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje, kurioje atsakovas nubaustas administracine tvarka pagal ATPK 78 str. 1 d. (CPK 182 str. 2 p.), todėl šioje civilinėje byloje jos neįrodinėtinos, o spręstinas tik žalos dydžio klausimas. Atsakovo apeliacinio skundo argumentai, susiję su šių aplinkybių įrodinėjimu, atmestini, kaip antrą kartą neįrodinėtini, t. y. šioje byloje teismas negali nustatyti kitokių aplinkybių, negu jas nustatė teismai administracinėje byloje.

14Nustatant dėl atsakovo veiksmų (neteisėto genėjimo) atsiradusius nuostolius, pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2003-12-19 įsakymu Nr. 673 patvirtinta Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos priežiūros, tvarkymo ir nuostolių, juos sunaikinus ar sužalojus atlyginimo tvarka, kurios: 1) 16 p. nurodyta, kad želdiniai genami vadovaujantis Medžių genėjimo urbanizuotose teritorijose taisyklėmis, 2) 19 p. nurodyta, kad želdinių vertė nustatoma pagal Medžių ir krūmų, augančių ne miško žemėje, vertės bazinius įkainius, 3) 22 p. nurodyta, kad neteisėtai sunaikinus ar sužalojus želdinius, nuostoliai apskaičiuojami pagal Nuostolių, padarytų gamtai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodiką. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 1995 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 198 patvirtintos Nuostolių, padarytų gamtai, sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodikos (toliau – skaičiavimo metodika) 14 p. 1 d. (2003 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 640 red.) nurodyta, kad medžių ir krūmų žalojimas, pažeidžiant gyvybines funkcijas, yra medžių genėjimas, nesilaikant Medžių ir krūmų genėjimo urbanizuotose teritorijoje taisyklių 5.1 ir 5.2 punktų reikalavimų, šio punkto 2 d. nurodyta, kad nuostolių, padarytų sunaikinus ar sužalojus medžius ir krūmus, augančius ne miškų ūkio paskirties žemėje, dydis apskaičiuojamas taikant bazinius įkainius, patvirtintus aplinkos ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakyme Nr. 327 „Dėl medžių ir krūmų, augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje, vertės bazinių įkainių patvirtinimo“ – medžių baziniai įkainiai taikomi kiekvienam kelmo skersmens centimetrui, o šio punkto 4 d. nurodyta, kad nuostolių dydis sunaikinus ar sužalojus medžius ir krūmus, augančius miestuose, didinamas du kartus. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 327 Dėl medžių ir krūmų, augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje, vertės bazinių įkainių patvirtinimo 1.1.3 p. nurodyta, kad bazinis įkainis už kiekvieną liepos kamieno 1,3 metro aukštyje skersmens centimetrą yra 15 Lt. Medžių ir krūmų genėjimo urbanizuotose teritorijoje taisyklių 5.1 p. nurodyta, kad genint medžius neleidžiama nupjauti lajas bet kokiame aukštyje, paliekant tik bešakį kamieną, o 5.2 p. nurodyta, kad neleidžiama taikyti apipjaustymo būdą, kuomet nupjaunamos storosios šakos, paliekant nuo stiebo išsišovusius kelmelius - stagarus, todėl nustačius, kad atsakovas tai padarė, pagrįstai buvo paskaičiuoti nuostoliai gamtai. Teisėjų kolegija sprendžia, kad žalos dydis paskaičiuotas tinkamai, taip kaip numatyta aukščiau išdėstytuose aktuose. Atsakovo apeliacinio skundo argumentas, jog medžių skersmens išmatavimas rulete yra netikslus, laikytinas nepagrįstu, nes atsakovas nepateikė įrodymų, jog buvo išmatuota netiksliai, dėl ko galėjo būti netinkamai apskaičiuota žala. Atsakovas, tai teikdamas, turėjo įrodyti šią aplinkybę (CPK 178 str.). Abejoti medžių saugos ir leidimo kirsti komisijos padarytais išmatavimais, teisėjų kolegija neturi pagrindo.

15Atsakovo apeliacinio skundo argumentai, kad jis nesunaikino 10 liepų, todėl negalėjo atsirasti nuostoliai, laikytini nepagrįstais. Visų pirma, pirmosios instancijos teismo sprendime nėra konstatuota, kad atsakovas sunaikino medžius, o konstatuota, kad medžiai buvo sužaloti, antra, jog turi būti taikomi 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 327 patvirtinti baziniai įkainiai ir medžių sužalojimo atveju (ne tik sunaikinus) aišku iš skaičiavimo metodikos 14 p. 2 d., kuri nukreipia į minėtus bazinius įkainius.

16Kiti apeliacinio skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, neturintys įtakos priimto teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

17Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje esančius įrodymus ir teisingai pritaikė materialinės bei procesines teisės normas, todėl tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais argumentais nėra pagrindo.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., 331 str.,

Nutarė

19Apeliacinį skundą atmesti.

20Alytaus rajono apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo... 4. Alytaus rajono apylinkės teismas 2006 m. lapkričio 9 d. sprendimu ieškinį... 5. Teismas nustatė, kad 2005-04-09 atsakovas prie namo, esančio Šarūno g. Nr.... 6. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti 2006 m. lapkričio 9 d. Alytaus... 7. 1) kad ieškovas nepateikė teismui aiškių, neginčijamų įrodymų, kad... 8. 2) atsakovas nesunaikino 10 liepų, todėl negalėjo atsirasti ir nuostoliai,... 9. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu prašė atmesti apeliacinį skundą ir... 10. Apeliacinis skundas atmestinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Byloje nustatyta, kad 2005 m. balandžio 9 d. prie namo, esančio Šarūno g.... 13. Lietuvos Respublikos CK 6.245 str. numatyta, jog civilinė atsakomybė – tai... 14. Nustatant dėl atsakovo veiksmų (neteisėto genėjimo) atsiradusius... 15. Atsakovo apeliacinio skundo argumentai, kad jis nesunaikino 10 liepų, todėl... 16. Kiti apeliacinio skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, neturintys... 17. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325 str., 326 str. 1... 19. Apeliacinį skundą atmesti.... 20. Alytaus rajono apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 9 d. sprendimą palikti...