Byla 2-2542-341/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, sekretoriaujant Almai Buinovskienei, teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB „Swedbank“ ieškinį atsakovui K. L. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas AB „Swedbank“ ieškiniu prašo iš atsakovo K. L. priteisti 2618,03 Lt skolos, 13 proc. sutartines palūkanas už negrąžintą 1026,56 Lt dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo 2012-07-07 iki visiško kredito grąžinimo, 5 proc. procesinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, kad AB „Swedbank“ (buvęs pavadinimas AB bankas „Hansabankas“) ir atsakovas K. L. 2005-09-16 pasirašė vartojimo kredito sutartį Nr. 05-061506-VA, remiantis kuria bankas atsakovui suteikė 4000 Lt sumos kreditą. Atsakovas nevykdė paimto kredito dalinių grąžinimų Kredito sutartyje numatytomis dalimis ir terminais bei nevykdė kitų įsipareigojimų pagal Kredito sutartį; įspėtas apie Kredito sutarties nevykdymo pasekmes banko raštais Kredito sutarties pažeidimų nepašalino. Atsakovo skola bankui pagal Kredito sutartį skolos paskaičiavimo dieną yra 2618,03 Lt (1026,56 Lt negrąžinto kredito; 608,69 Lt nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą; 617,56 Lt nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą; 365,22 Lt nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas). Taip pat nurodo, kad remiantis LR CK 6.37 str., 6.210 str., 6.872 str., 6.874 str., 6.881 str., Lietuvos teismų praktika ir sutarčių teisės teorija, taip pat Kredito sutarties sąlygomis, atsakovas privalo mokėti bankui 13 proc. (VA Kredito sutartyje Pagrindinėse kredito sąlygose nurodyta metinė palūkanų norma) metines palūkanas, skaičiuojamas nuo negrąžintos prašomos priteisti kredito sumos ir toliau skaičiuojamos nuo kitos dienos, einančios po skolos paskaičiavimo dienos, iki viso kredito grąžinimo Bankui dienos (VA Kredito sutarties 5.1 punktas), bei kompensavimo funkciją atliekančias 5 proc. dydžio procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai, ieškinyje pareikštas prašymas nagrinėti bylą ieškovo atstovui nedalyvaujant (b.l. 3), todėl byla nagrinėjama ieškovo atstovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 1 d.).

5Atsakovas K. L. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta įstatymo nustatyta tvarka (viešo paskelbimo būdu) (b.l. 20), prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytu terminu pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o jei nurodymų nėra, - pagal paprastai reiškiamus reikalavimus ( LR CK 6.38 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.).

8Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pagal 2005-09-16 Vartojimo kredito sutartį Nr. 05-061506-VA ieškovas AB „Swedbank“ (buvęs pavadinimas AB bankas „Hansabankas“) atsakovui K. L. suteikė 4000 Lt kreditą; sutartyje nustatyta 13 % dydžio metinė palūkanų norma, 0,10 procentų delspinigiai; galutinis kredito grąžinimo terminas 2008-08-17 (b.l. 5-7). Atsakovui nevykdant įsipareigojimų pagal sutartį, ieškovas 2012-06-18 pranešimu Nr. SR/12-24128 informavo atsakovą apie įsiskolinimo dydį bei įspėjo, jog iki 2012-07-05 atsakovui neįvykdžius įsipareigojimų, bankas kreipsis į teismą (b.l. 8). Po įspėjimo atsakovas su ieškovu neatsiskaitė - iš pateiktos skolos paskaičiavimo lentelės matyti, kad K. L. skola AB „Swedbank“ 2012-07-06 pagal 2005-09-16 Kredito sutartį Nr. 05-061506-VA yra 2618,03 Lt, iš jų 1026,56 Lt negrąžinto kredito; 608,69 Lt palūkanų, 617,56 Lt delspinigių už negrąžintą kreditą, 365,22 Lt delspinigių už nesumokėtas palūkanas (b.l. 9).

9Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes bei surinktus įrodymus, pripažintina, kad atsakovas pažeidė Vartojimo kredito sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, todėl reikalavimai dėl skolos, taip pat dėl sutartyje numatytų palūkanų priteisimo tenkintini, iš atsakovo K. L. priteistina 1026,56 Lt negrąžinto kredito bei 608,69 Lt palūkanų (CK 6.37 str., 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.870 str., 6.873 str., 6.874 str.).

10Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, ieškovas yra paskaičiavęs 617,56 Lt delspinigių už negrąžintą kreditą bei 365,22 Lt delspinigių už nesumokėtas palūkanas, t.y. iš viso 982,78 Lt delspinigių (b.l. 9).

11CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006 nurodyta, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus.

12Nagrinėjamu atveju atsižvelgtina į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, į tai, jog prašoma priteisti delspinigių suma (982,78 Lt) sudaro beveik 2/3 skolos sumos (1635,25 Lt) ir beveik siekia prašomo priteisti negrąžinto kredito sumą (1026,56 Lt), taip pat atsižvelgtina ir į paties ieškovo elgesį - nepaisant to, kad sutartimi nustatytas galutinis kredito grąžinimo terminas 2008-08-17, ieškovas į teismą kreipėsi tik 2012-07-13, ir per šį laikotarpį skaičiavo delspinigius (tikslių duomenų apie delspinigių skaičiavimo laikotarpį į bylą nepateikta). Įvertinus šias aplinkybes, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir mažintini iki 500 Lt (LR CK 6.73 str., 6.258 str. 3 d., 6.71 str.).

13Palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu (CK 6.37 straipsnio 1 dalis). Pagrindinė palūkanų paskirtis yra mokėjimas kreditoriui už naudojimąsi pinigais. Atlyginimas palūkanų forma mokamas iki piniginių prievolių įvykdymo (CK 6.872 str. 2 d., Kredito sutarties 5.1 p.), todėl tenkintinas ieškovo reikalavimas priteisti 13 procentų dydžio metines palūkanas už negrąžintą 1026,56 litų dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo 2012-07-07 iki visiško kredito grąžinimo.

14CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

15Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 65 Lt žyminio mokesčio (proporcingai patenkintų reikalavimų daliai) (b.l. 1) ieškovui (CPK 79 str., 93 str. 2 d.).

16Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo K. L. (a.k. ( - ) ieškovui AB „Swedbank“ (į.k. 112029651) 1026,56 Lt negrąžinto kredito; 608,69 Lt palūkanų ir 500 Lt delspinigių, iš viso 2135,25 Lt (du tūkstančius vieną šimtą trisdešimt penkis litus 25 ct), 13 procentų metinių palūkanų už negrąžintą 1026,56 Lt dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo 2012-07-07 iki visiško kredito grąžinimo, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 2135,25 Lt sumą nuo 2012-07-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 65 Lt (šešiasdešimt penkis litus) bylinėjimosi išlaidų.

19Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

20Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai