Byla 2-780-836/2014
Dėl nuostolių priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Henryta Gerdvilė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo DNSB ,,( - )“ ieškinį atsakovui V. J. dėl nuostolių priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas DNSB ,,( - )“ ieškiniu (b.l. 1-6) prašo priteisti iš atsakovo V. J. 10638,76 Lt nuostolių, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir žyminį mokestį. Nurodė, kad daugiabučių namų savininkų bendrija ,,( - )“ sudarė su V. J. darbo sutartį, pagal kurią V. J. buvo priimtas dirbi minėtos bendrijos pirmininku. Darbo sutartis su juo nutraukta 2012-01-31 pagal LR DK 127 str. 1 p. – darbuotojo pareiškimu. Pasibaigus darbo santykiams su V. J. buvo atliktas DNSB ,,( - )“ dokumentacijos patikrinimas, kurio metu buvo nustatyta, kad V. J. neteisėtai pasisavino bendrijos pinigų sumą. 2012-09-17 Kėdainių rajono vyriausiajam prokurorui buvo įteiktas pareiškimas dėl lėšų išieškojimo. Nurodė, kad Kėdainių r. PK tyrėjai V. L. pradėjus tyrimą, pavyko geranoriškai pasiekti susitarimą dėl žalos atlyginimo ir tyrimas buvo nutrauktas. V. J. raštiškai pripažino nuostolius ir geranoriškai įsipareigojo mokėti pagal bendrijos sudarytą skolos grafiką. Pagal 2013-01-23 dienos valdybos protokolą buvo nutarta sudaryti skolos grafiką 3 metams 11496,76 Lt sumai. Laiku buvo sumokėta tik pirmoji įmoka. Prasidėjus nuolatiniams vėlavimams, 2013 m. rugsėjo mėn. buvo išsiųstas įspėjimas dėl įsipareigojimo nevykdymo, 2013 m. spalio 17 d. antras įspėjimas, tačiau sumos pagal grafiką nebuvo reguliariai mokamos. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2014-02-22 (b. l. 103), CPK 123 str. 3 d. numatyta tvarka, per nustatytą 20 dienų nuo įteikimo dienos terminą atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovo prašymui priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad su atsakovu 2010-10-05 buvo sudaryta darbo sutartis, atsakovas bendrijos pirmininku dirbo nuo 2010-10-05 iki 2012-01-31 (b.l. 26-27). Iš 2013-01-23 prašymo matyti, kad V. J. pripažino padarytus nuostolius Vilainių bendrijai, prašo bendrijos sudaryti taikos sutartį, įsipareigojo 11496,76 Lt sumą grąžinti ne ilgiau kaip per 3 metus, taip pat įsipareigojo mokėti ne mažiau kaip 300 Lt kiekvieną mėnesį pagal bendrijos sudarytą grafiką (b.l. 44). Iš 2013-01-23 DNBS ,,( - )“ Valdybos posėdžio protokolo Nr. 1 matyti, kad buvo nutarta tenkinti V. J. prašymą tokiomis sąlygomis: grąžinti 11496,76 Lt ne ilgiau kaip per 3 metus, mėnesio įmoka ne mažesnė kaip 300 Lt pagal sudarytą skolos grąžinimo grafiką ir įmokos vėlavimas ne ilgesnis kaip 5 darbo dienos, jei per sudarytą grafiką bus pradelstas bent vienas mokėjimas – bendrijos pirmininkas privalo pakartotinai kreiptis į teismą dėl ieškinio pateikimo, atsiimti ieškinį tik V. J. sumokėjus 300 Lt (b.l. 43). Iš 2013-05-13 DNSB ,,( - )“ rašto adresuoto Kėdainių r. policijos komisariatui dėl tyrimo nutraukimo matyti, kad 2012-09-17 DNSB ,,( - )“ buvo pateikę ieškinį V. J. dėl žalos atlyginimo; pavykus geranoriškai pasiekti susitarimą dėl žalos atlyginimo, bendrija prašė nutraukti ikiteisminį tyrimą (b.l. 46). Iš žalos atlyginimo grąžinimo grafiko matyti, kad atsakovas reguliariai įmokų nemokėjo, dalis sumokėtų įmokų yra mažesnės nei buvo privalomos mokėti pagal grafiką (b.l. 36). Atsakovui 2013-09-24 ir 2013-10-17 buvo siųsti įspėjimai, kuriais buvo prašoma sumokėti sumas (b.l. 39, 40, 41, 42), tačiau atsakovas sumokėjo tik dalį priklausomų mokėti įmokų. Ieškovo teigimu atsakovas jam neatlygino 10638,76 Lt nuostolių.

6Ieškinio dalyką bei pagrindą patvirtina ir kiti byloje esantys įrodymai: sąskaitų išrašai (b.l. 31-33, 34, 35, 47-48, 52), 2010-12-16 DNSB ,,( - )“ valdybos posėdžio protokolas Nr. 5 (b.l. 37-38), lokalinė sąmata Nr. S001 (b.l.49-50, 51), 2012-04-11 PVM sąskaita faktūra serija ARG Nr. 0141 (b.l. 53), čekiai ir kasos išlaidų orderiai (b.l. 56-67, 69, 70, 72-77, 81-83, 85, 87-90, 93-96, 98, 99-101), pažymos (b.l. 68, 71, 78, 79, 80, 84, 86, 89, 91, 92, 97).

7Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, yra pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.). Bendrijos pirmininkas yra bendrijos valdymo organas, vadovaujantis bendrijos veiklai tarp bendrijos narių susirinkimų (Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 22 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-11-20 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje 3K-7-444/2009, išaiškino bendrovės direktoriaus, kaip juridinio asmens valdymo organo, atsakomybės rūšis. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad tais atvejais, kai bendrovės vadovas padaro bendrovei žalos netinkamai organizuodamas kasdienę bendrovės veiklą, t. y. netinkamai atlikdamas savo, kaip vadovo pareigas „vidiniuose“ santykiuose, tai dėl jo atsakomybės spręstina pagal darbo teisės normas. Nagrinėjamu atveju, ieškinyje atsakovui V. J. pareikšti reikalavimai dėl žalos atlyginimo netinkamai atliekant bendrijos pirmininko pareigas ,,vidiniuose“ santykiuose, todėl dėl jo atsakomybės spęstina pagal darbo teisės normas. Darbuotojo materialinė atsakomybė suprantama kaip darbuotojo pareiga atlyginti darbdaviui žalą, padarytą neatlikus ar netinkamai atlikus nustatytas darbo pareigas. Materialinės atsakomybės sąlygos numatytos Darbo kodekso 246 straipsnyje: 1) reali žala; 2) žala padaryta neteisėta veika (veiksmais, neveikimu); 3) priežastinis neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo ryšys; 4) pažeidėjo kaltė; 5) pažeidėją ir nukentėjusią šalį teisės pažeidimo metu siejantys darbo teisiniai santykiai; 6) žalos atsiradimas susijęs su darbo veikla. Pagal CK 2.87 straipsnį juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas netinkamai vykdė darbo pareigas ir savo veiksmais Bendrijai liko neatlyginęs 10638,76 Lt nuostolių. Žala bendrijai buvo padaryta dėl atsakovo neteisėtos veikos, t.y. tarp ieškovui padarytos žalos ir atsakovo neteisėtos veikos yra priežastinis ryšys. Byloje nustatyta, kad atsakovo kaltė pasireiškė aplaidžiu ir nerūpestingu bendrijos pirmininko pareigų vykdymu, susijusiu su bendrijos lėšų naudojimu. Žalos padarymo metu ieškovą ir atsakovą siejo darbo santykiai, žalos atsiradimas susijęs su atsakovo darbo veikla (DK 246 str. 1-6 p.). Juridinio asmens valdymo organas, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas privalo padarytą žalą juridiniam asmeniui atlyginti visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 str. 7 d.). Pagal DK 255 straipsnio 5 punktą darbuotojui, kuris yra juridinio asmens valdymo organo narys, taikoma visiška materialinė atsakomybė, išskyrus atvejus, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-09-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2008). Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo ieškovo naudai priteistini 10638,76 Lt dydžio nuostoliai.

8Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-02-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 319,00 Lt žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d.).

10Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285- 286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovo V. J., a. k. ( - ) 10638,76 Lt (dešimties tūkstančių šešių šimtų trisdešimt aštuonių litų 76 ct) skolą, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-02-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 319,00 Lt (trijų šimtų devyniolikos litų 00 ct) žyminį mokestį ieškovui daugiabučių namų savininkų bendrijai “( - )”, įmonės kodas ( - ).

13Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai