Byla 2-2819-571/2012
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „GELVORA” ieškinį atsakovui J. A. dėl skolos, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „GELVORA” prašo priteisti iš atsakovo J. A. 407,21 Lt skolą, 1435 Lt delspinigius, 425,28 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas (b.l.1-3).

3Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį.

4Atsakovui procesiniai dokumentai – ieškinio nuorašas su priedais ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką – įteikti tinkamai viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu.

5Atsakovas teismo nustatytu terminu be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl esant ieškovo prašymui priimamas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų dokumentų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad 2001-09-08 tarp UAB ,,TELE2” ir atsakovo J. A. buvo sudaryta mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartis Nr. ( - ) (b.l.18-20), pagal kurią UAB ,,TELE2” įsipareigojo teikti klientui mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas ir už atitinkamą atlygį suteikti teisę naudotis mobiliojo ryšio techninėmis priemonėmis, o klientas įsipareigojo naudotis šiomis paslaugomis bei mokėti už paslaugas mokesčius, nustatytus UAB ,,TELE2” patvirtintuose kainoraščiuose (sutarties 1.1 punktas). 2002-01-31 – 2002-08-31 PVM sąskaitos-faktūros (b.l.24-31) patvirtina, kad UAB „TELE2“ suteikė atsakovui paslaugų už 407,21 Lt sumą.

92009-03-31 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. ( - ) (b.l.8-11), pagal kurią UAB „TELE2“ perleido ieškovui reikalavimo teisę į atsakovą. Iš teismui pateiktų pranešimų dėl reikalavimo perleidimo matyti, kad ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir ragino sumokėti susidariusią skolą (b.l.23,40-53).

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 str. 1 d., klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie atsakovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymą nėra, ieškovui iš atsakovo ieškovui priteistina 407,21 Lt skola.

11Vadovaujantis sutarties 6.5 punktu, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kurie ieškovo paskaičiavimu už laikotarpį nuo 2002-10-01 iki 2012-05-25 sudaro 1435 Lt (b.l. 7). CK 6.73 str. 2 d. įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos A. T. 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006).

12Atsižvelgiant į skolos dydį, į tai, jog atsakovas yra vartotojas, fizinis asmuo, neturintis patirties verslo bei derybų srityje, jis sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungdamas prie jo parengtų standartinių sutarčių sąlygų ir turėjo ribotas galimybes dėl jų derėtis, todėl laikytina, kad ieškovo nurodyti ir paskaičiuoti delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl yra mažintini. Pastebėtina ir tai, kad byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovui iki 2009-05-04 būtų buvę siunčiami pranešimai apie skaičiuojamus delspinigius. Atsižvelgiant į tai, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 300 Lt. Tokia delspinigių suma, įvertinus laikotarpį, per kurį neįvykdyti įsipareigojimai, bei kreditoriaus ilgą delsimą kreiptis į teismą, yra adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

13Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 425,28 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas (b.l.6). Iš minėtų išlaidų išklotinės matyti, kad jas sudaro darbo priemonės, patalpų nuoma, darbuotojo darbo užmokestis ir kt. Tačiau ieškovas nepateikė įrodymų, kuriais būtų pagrįstos minėtos išlaidos (CPK 178 straipsnis). Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovo vykdomai veiklai, t. y. skolų išieškojimui ir prevencijai (www.gelvora.lt), kaip ir bet kuriai kitai ūkinei – komercinei veiklai, būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos ieškovo tiesioginei ūkinei – komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo reikalavimas dalyje dėl 425,28 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo yra tenkintinas iš dalies, ir iš atsakovo ieškovui priteistina 12,15 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.

14LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. LR CK 6.210 str. 1 d. numatytas 5 procentų įstatyminių palūkanų dydis, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato kitokio palūkanų dydžio. Todėl ieškovo reikalavimu iš atsakovo priteistinos įstatymo numatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2012-07-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Sutinkamai su LR CPK 93 str. 1 d., iš atsakovo ieškovui priteistina 71 Lt bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis).

16Iš atsakovo valstybei priteistina 13,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d.3 p., 96 str.).

17Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str., teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo J. A. (a.k. ( - )) ieškovui UAB „GELVORA“ (į.k. 125164834, Vilnius, Juozapavičiaus g. 7, a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas) 407,21 Lt (keturis šimtus septynis litus, 21 ct) skolą, 300 Lt (tris šimtus litų) delspinigių, 12,15 Lt (dvylika litų, 15 ct) ikiteisminių sklos išieškojimo išlaidų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-07-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 71 Lt (septyniasdešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidas.

20Priteisti iš atsakovo J. A. (a.k. ( - )) 13,50 Lt (trylika litų, 50 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k.188659752, sąskaitą Nr.( - ), „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

21Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą Marijampolės rajono apylinkės teismui, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė,... 2. Ieškovas UAB „GELVORA” prašo priteisti iš atsakovo J. A. 407,21 Lt... 3. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai – ieškinio nuorašas su priedais ir... 5. Atsakovas teismo nustatytu terminu be pateisinamos priežasties nepateikė... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad 2001-09-08 tarp UAB ,,TELE2” ir atsakovo... 9. 2009-03-31 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. ( - ) (b.l.8-11),... 10. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 str. 1 d.,... 11. Vadovaujantis sutarties 6.5 punktu, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 0,1... 12. Atsižvelgiant į skolos dydį, į tai, jog atsakovas yra vartotojas, fizinis... 13. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 425,28 Lt ikiteisminio skolos... 14. LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 15. Sutinkamai su LR CPK 93 str. 1 d., iš atsakovo ieškovui priteistina 71 Lt... 16. Iš atsakovo valstybei priteistina 13,50 Lt išlaidų, susijusių su... 17. Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str., teismas... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo J. A. (a.k. ( - )) ieškovui UAB „GELVORA“ (į.k.... 20. Priteisti iš atsakovo J. A. (a.k. ( - )) 13,50 Lt (trylika litų, 50 ct)... 21. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio... 22. Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį...