Byla 1S-172-282/2019
Dėl Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2019 m. spalio 28 d. nutarties baudžiamojoje byloje, kurioje A. M. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 184 straipsnio 2 dalį, 4 dalį

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Virginija Žindulienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinių ieškovų UAB „R.“ ir UAB „B. A.“ skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2019 m. spalio 28 d. nutarties baudžiamojoje byloje, kurioje A. M. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 184 straipsnio 2 dalį, 4 dalį,

Nustatė

2Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmuose nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje A. M. kaltinamas pagal BK 184 straipsnio 2, 4 dalis, t. y. tuo, kad būdamas akcinės bendrovės „( - )” (į. k. ( - ), reg. ( - )) generaliniu direktoriumi nuo 2010-11-03 iki 2015-11-06 bei pagal 2000 m liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 (su vėlesniais pakeitimais) 37 straipsnio 10 dalies 1 punktą būdamas atsakingas už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, pagal 2014-10-20 generalinio direktoriaus pareiginių nuostatų Nr. 1 10 punktą ir 35.6 punktą būdamas atsakingas už jam perduoto pagal panaudos sutartį bei įmonės įsigyto turto ir įmonei patikėto turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą, veikė neūkiškai, tai yra nepakankamai kontroliavo atsakingų darbuotojų darbą ir neužtikrino grūdų inventorizacijos atlikimo, dėl ko buvo apsunkinta (priimtų/ saugojamų) grūdų apskaita, be to, nuo 2014 metų pradžios, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2014-02-06 žinodamas apie talpyklos Nr. 2 dalį saugyklos stogo skardos sugadinimą, nesiėmė priemonių atlikti stogo remonto darbus, taip neveikdamas kaip atidus ir rūpestingas įmonės vadovas laikotarpiu nuo 2014-06-11 iki 2015-04-23, dėl neatsargumo iššvaistė jam patikėtą didelės vertės svetimą UAB „R.“ ir AB „B. A.“ priklausantį turtą 777,942 tonų grūdų, kurių bendra vertė 151 894,10 eurų, o būtent: 2014-06-11 paslaugų sutarties Nr. 14/06/09-01, sudarytos tarp UAB „R.“ ir AB „( - )“, pagrindu priėmęs saugoti jam, kaip AB „( - )“ generaliniam direktoriui, patikėtą UAB „R.“ turtą -972,044 tonų IV kl. kviečių ir ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, tačiau ne vėliau kaip iki 2015-01-07, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytomis aplinkybėmis, nevykdydamas 2014-06-11 paslaugų sutarties Nr. 14/06/09-01 bendrųjų sąlygų 8 str. 8.1. punkto, numatančio, kad „VYKDYTOJAS atsako už grūdų apsaugą VYKDYTOJO teritorijoje ir užtikrina laiku jų grąžinimą bei pakrovimą į transporto priemones“, kai turto savininkas UAB „R.“ pareikalavo grąžinti perduotus saugojimui grūdus, negrąžino UAB „R.“ priklausantį turtą - 730,959 tonų IV kl. kviečių, kurių likutinė vertė 143 404,54 EUR; 2014-06-12 paslaugų sutarties PSL/K Nr. 14/06/12-01, sudarytos tarp UAB „B. A.“ ir AB „( - )“, pagrindu priėmęs saugoti jam, kaip AB „Šiaulių grudai“ generaliniam direktoriui, patikėtą UAB „B. A.“ turtą -22,863 tonų I kl. ir 24,12 tonų IV kl. kviečių, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, tačiau ne vėliau kaip iki 2015-04-23, ikiteisminio tyrimo melu tiksliai nenustatytomis aplinkybėmis, dėl neatsargumo pažeisdamas ir nevykdydamas 2014-06-12 paslaugų sutarties PSL/K Nr. 14/06/12-01 bendrųjų sąlygų 8 str. 8.1. punkto, numatančio, kad „VYKDYTOJAS atsako už grūdų apsaugą VYKDYTOJO teritorijoje ir užtikrina laiku jų grąžinimą bei pakrovimą į transporto priemones“, kai turto savininkas UAB „B. A.“ pareikalavo grąžinti perduotus saugojimui grūdus, negrąžino UAB „B. A.“ priklausantį turtą - 22,863 tonų I kl. ir 24,12 tonų IV kl. kviečių, kurių likutinė vertė 8 489,56 EUR, tokiu būdu jis, kaip AB „( - )“ generalinis direktorius, dėl neatsargumo iššvaistė jam paslaugų sutarčių pagrindu patikėtą didelės vertės svetimą UAB „R.“ ir AB „B. A.“ priklausantį didelės vertės turtą - 777,942 tonų grūdų, kurių bendra vertė 151 894,10 eurų.

3Šioje baudžiamojoje byloje civilinis ieškovas UAB „R.a“ pareiškė civilinį ieškinį dėl 143 404,54 Eur žalos atlyginimo, o civilinis ieškovas UAB „B. A.“ pareiškė civilinį ieškinį dėl 8 489,56 Eur žalos atlyginimo.

42019 m. spalio 18 d. teisiamajame posėdyje kaltinamojo A. M. gynėjas adv. V. Sirvydis pateikė teismui prašymą civilinius ieškinius byloje perduoti fizinio asmens bankrotą nagrinėjančiam teismui – Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams, nes ten A. M. yra iškelta fizinio asmens bankroto byla.

5Skundžiama Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2019 m. spalio 28 d. nutartimi civilinio ieškovo UAB „B. A.“ civilinis ieškinys dėl 8 489,56 Eur žalos priteisimo ir civilinio ieškovo UAB „R.“ ieškinys dėl 143 404,54 Eur žalos priteisimo perduoti Fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjančiam teismui – Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams (civilinė byla Nr. e2FB-11192-1028/2019). Taip pat šia nutartimi teismas nusprendė ekspertizę kaltinamajam A. M. atlikusius ekspertus apklausti nuotoliniu būdu bei netenkino kaltinamojo A. M. gynėjo prašymo dėl specialisto įtraukimo liudytoju ir jo apklausos.

6Skundu civilinis ieškovas UAB „R.“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2019-10-28 nutarties dalį dėl civilinio ieškovo UAB „R.“ civilinio ieškinio perdavimo nagrinėti į Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų civilinę bylą Nr. e2FB-11192-1028/2019. Teigia, kad teismo nutartis nepagrįsta, deklaratyvi ir joje neatsispindi poreikis UAB „R.“ civilinį ieškinį perduoti nagrinėti civilinėje byloje. Nurodo, kad UAB „R.“ pareikštas civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje yra glaudžiai susijęs šioje baudžiamojoje byloje nagrinėjamomis aplinkybėmis, t. y. kaltinamojo A. M. civilinės atsakomybės taikymo sąlygomis (neteisėti veiksmai ir priežastinis ryšys). Taip pat teigia, kad teismas pažeidė pareigą laikytis šalių lygiateisiškumo principo, nes nagrinėjamoje byloje prioritetą naudotis procesinėmis teisėmis suteikė išimtinai kaltinamajam (civiliniam atsakovui), nutartyje nepasisakydamas kaip civilinio ieškinio perdavimas nagrinėti fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjančiam teismui įtakos civilinio ieškovo teises. Pažymi, kad civilinio ieškinio perdavimas nagrinėti A. M. bankroto bylą nagrinėjančiam teismui dar labiau užvilkins žalos atlyginimo išsprendimo klausimą, nes bankroto bylą nagrinėjantis teismas jam perduoto ieškinio nagrinėjimo klausimą galės spręsti tik po, kai baudžiamojoje byloje bus priimtas ir įsiteisės sprendimas.

7Skundu civilinis ieškovas UAB „B. A.“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2019 m. spalio 28 d. nutarties dalį, kuria nutarta civilinio ieškovo UAB „B. A.“ civilinį ieškinį dėl 8 489,56 Eur žalos priteisimo perduoti fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, ir priimti dėl skundo naują sprendimą – UAB „B. A.“ pareikštą civilinį ieškinį kaltinamajam A. M. nagrinėti baudžiamojoje byloje. Teigia, kad iš baigiamos nagrinėti baudžiamosios bylos civilinius ieškinius perdavus nagrinėti į ką tik iškeltą civilinę bylą (fizinio asmens bankroto bylą) yra pažeidžiamos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusių asmenų teisės į kuo greitesnį ir ekonomiškesnį patirtos žalos atlyginimą. Pastebi, kad perdavus civilinius ieškinius iš baigiamos išnagrinėti baudžiamosios bylos į fizinio asmens bankroto bylą, pastarojoje turėtų būti iš naujo tiriamos ir nustatinėjamos iš esmės tos pačios aplinkybės, kurios jau buvo ištirtos baudžiamojoje byloje. Nurodo, kad nutraukus fizinio asmens bankroto bylą (nepateikus bankroto plano teismui tvirtinti ar teismui nepatvirtinus pateikto bankroto plano) UAB „B. A.“ bei UAB „R.“ padėtis taptų dar labiau apsunkinta, nes civiliniai ieškiniai nebegalės būti grąžinami atgal į baudžiamąją bylą, dėl to civiliniams ieškovams tektų inicijuoti dar vieną savarankišką civilinę bylą, kurioje tektų bylinėtis dėl to paties dalyko jau net trečią kartą. Nesutinka su teismo argumentu, jog perdavus civilinio ieškinio nagrinėjimą į fizinio asmens bankroto bylą bus išvengta šiurkščių civilinės teisės taikymo baudžiamajame procese klaidų. Nurodo, kad UAB „B. A.“ patirtos žalos dydis jau yra nustatytas įsiteisėjusiu teismo sprendimu civilinėje byloje (Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 balandžio 28 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-668-767/2016; Šiaulių apygardos teismo nutartis 2017 vasario 2 d. civilinėje byloje Nr. 2A-44-569/2017). Dėl to šioje baudžiamojoje byloje sprendžiant klausimą dėl UAB „B. A.“ pateikto civilinio ieškinio patenkinimo, teismui nereikėtų iš naujo nustatinėti civilinio ieškovo patirtos žalos dydžio, o tik turėtų būti nuspręsta, ar kaltinamasis yra atsakingas už civiliniam ieškovui padarytą žalą, ar ne. Dėl to pateikto civilinio ieškinio išsprendimas šioje baudžiamojoje byloje nereikalauja ypatingai specifinių civilinės teisės žinių, dėl kurių teismas galėtų padaryti šiurkščius civilinės teisės taikymo baudžiamajame procese pažeidimus. Mano, kad teismas gali išnagrinėti baudžiamojoje byloje pateiktus civilinius ieškinius ir juos objektyviai bei teisingai išspręsti teismo nuosprendžiu, o ne perduoti juos nagrinėti A. M. bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Taip pat apeliantas mano, kad kaltinamojo nusikalstamais veiksmais padaryta žala civiliniams ieškovams realiai taip ir nebus atlyginta, nes civilinėje byloje teismo patenkinti kreditorių reikalavimai, baigus fizinio asmens bankroto procesą, galės būti nurašomi, taip sudarant sąlygas nusikalstamą veiką galimai padariusiam asmeniui išvengti pareigos atlyginti nusikaltimu padarytą žalą. Pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išaiškinimus ne tik tyčinę, bet ir neatsargią nusikalstamą veiką padariusio asmens nemokumas nėra konstituciškai pateisinamas pagrindas atleisti tokį asmenį nuo pareigos atlyginti jo padarytą žalą. Pastebi, kad BPK Komentare yra nurodyta, jog BPK 114 straipsnyje numatytas sprendimas gali būti priimamas bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva arba civilinio ieškovo prašymu, tačiau ne tokį prašymą pateikusio kaltinamojo ar jo gynėjo. Nurodo, kad byloje priėmus apkaltinamąjį nuosprendį ir jame konstatavus, jog UAB „B. A.“ padaryta 8 489,56 Eur žala atsirado dėl A. M. nusikalstamos veikos, tai baigus A. M. fizinio asmens bankroto procesą šis UAB „B. A.“ reikalavimas, remiantis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 29 straipsnio 7 dalies nuostatomis, negalėtų būti nurašomas kartu su kitais likusiais nepatenkintais A. M. kreditorių reikalavimais. Taip pat nurodo, kad nutartį priėmęs teismas nesilaikė BPK 114 straipsnyje nustatytų reikalavimų, nes teismas neišaiškino civiliniam ieškovui UAB „B. A.“ jo teisių bankroto byloje.

8Atsiliepimu į civilinių ieškovų skundus Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroras prašo patenkinti civilinių ieškovų UAB „B. A.“ ir UAB „R.“ skundus ir panaikinus Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų nutartį, civilinius ieškinius perduoti atgal nagrinėti baudžiamojoje byloje. Teigia, kad teismo nutartis yra nepagrįsta, nes civiliniams ieškovams padarytos žalos suma yra konkreti, nustatyta specialisto išvadoje ir dokumentuose, todėl jokių kliūčių išnagrinėti civilinius ieškinius baudžiamojoje byloje nėra. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas „pirmiausia privalo tinkamai išspręsti pareikštų civilinių ieškinių klausimą ir tik po to civilinius ieškinius gali perduoti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui“. Taip pat pažymi, kad pagal teismų praktiką civiliniai ieškiniai perduodami bankroto bylą nagrinėjančiam teismui būtent teismo nuosprendžiais, t. y. po to, kai teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, nustato kaltinamojo veiksmais padarytos žalos dydį (b/b Nr. lS-49-300/2019, 2K-7-648/2019, 2K-325-895/2018 ir kt.). Teigia, kad teismo teiginys, jog A. M. turėtų dar atsakyti prieš pačią įmonę (UAB „Šiaulių grūdai“ iškelta bankroto byla), taip pat ir prieš įmonės kreditorius, ir tai apsunkina civilinio ieškinio nagrinėjimą baudžiamojoje byloje, yra nepagrįstas, nes UAB „( - )“ kaip įmonė yra likviduota 2017-05-24 ir išregistruota 2019-08-26, todėl kaltinamasis jau neturi pareigos atsakyti prieš BUAB kreditorius. Pažymi, kad BPK 114 straipsnio komentare nurodyta, jog klausimą dėl civilinio ieškinio perdavimo bankroto bylą nagrinėjančiam teismui sprendžia ikiteisminiame tyrime dalyvaujantis prokuroras arba teismas, nagrinėdamas tokią bylą, t. y. sprendimas priimamas tiek šių pareigūnų iniciatyva, tiek civilinio ieškovo prašymu. Dėl to teigia, kad kaltinamasis ir jo gynėjas negalėjo teiki teismui tokio pobūdžio prašymą. Pastebi, kad Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019-10-07 nutartyje dėl bankroto iškėlimo A. M. kaip fiziniam asmeniui nei UAB „B. A.“, nei UAB „R.“ nenurodyti kaip suinteresuoti asmenys, be to, šioje nutartyje nurodyta, kad A. M. skola kreditoriams (civiliniai ieškovai UAB „B. A.“ ir UAB „R.“ nėra kreditoriai fizinio asmens bankroto byloje) sudaro 799 565 Eur.

9Atsiliepimu į skundus kaltinamojo A. M. gynėjas adv. V. Sirvydis prašo civilinių ieškovų UAB „R.” ir UAB „B. A.” skundus atmesti, Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2019 m. spalio 28 d. nutartį palikti galioti nepakeistą. Teigia, kad skundų argumentai apie civiliniams ieškovams apsunkinamą galimybę realizuoti savo turtines ir procesines teises, yra nepagrįsti, nes civilinėje teisėje galima atsakovo atsakomybė be kaltės. Nurodo, kad tarp civilinių ieškovų ir bendrovės, kuriai vadovavo A. M., buvo sudarytos sutartys, o tai reiškia, jog tokiu atveju taikytina sutartinė atsakomybė (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnis). Mano, kad abu civiliniai ieškovai kur kas operatyviau apgintų savo teises civiliniame procese fizinio asmens bankroto byloje.

10Skundai tenkintini.

11BPK 114 straipsnyje numatyta, kad tais atvejais, kai į baudžiamąją bylą kaip civilinis atsakovas įtraukta įmonė ar fizinis asmuo, kuriems iškelta bankroto byla, civilinis ieškinys šioje baudžiamojoje byloje gali būti nenagrinėjamas, o visi su civiliniu ieškiniu susiję dokumentai prokuroro nutarimu ar teismo nutartimi gali būti perduodami bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Taigi šioje normoje numatyta teismo teisė, o ne pareiga perduoti klausimą dėl nusikalstamais veiksmais padarytos žalos atlyginimo spręsti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Pagal BPK 111 straipsnį civiliniais atsakovais gali būti tėvai, globėjai, rūpintojai ar kiti asmenys, taip pat įmonės, įstaigos ir organizacijos, kurie pagal įstatymus materialiai atsako už nusikalstama įtariamojo ar kaltinamojo veika padarytą žalą. Asmuo įtraukiamas į bylą kaip civilinis atsakovas prokuroro nutarimu, teisėjo ar teismo nutartimi. Taigi, pagal minėtas normas civiliniu atsakovu baudžiamojoje byloje turi būti pripažintas ne kaltinamasis, bet kitas fizinis ar juridinis asmuo.

12Iš bylos matyti, kad UAB „B. A.“ ir UAB „R.“ pareiškė civilinius ieškinius dėl šioms įmonėms padarytos žalos atlyginimo, šios įmonės byloje pripažintos civiliniais ieškovais. Byloje kaltinamasis A. M. kaltinamas dėl neatsargumo iššvaistęs didelės vertės svetimą turtą ir taip padaręs žalą minėtoms įmonėms. Civiliniu atsakovu šioje byloje AB „( - )“, kaip materialiai atsakinga už A. M. galimai nusikalstamais veiksmais padarytą žalą, nepripažinta ir, kaip iš LITEKO duomenų matyti, ši įmonė 2017-05-24 buvo likviduota ir 2019-08-26 išregistruota. Kitas asmuo, kuris būtų materialiai atsakingas už A. M. galimai nusikalstamais veiksmais padarytą žalą, byloje nėra nustatytas ir pripažintas civiliniu atsakovu. Taigi, A. M. baudžiamojoje byloje nėra įtrauktas civiliniu atsakovu, jis, kaip kaltinamasis pagal BPK 109–112 straipsnius yra atsakingas už savo galimai nusikalstamais veiksmais padarytą žalą. Įvertinus paminėtas aplinkybes, daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė baudžiamojoje byloje UAB „B. A.“ ir UAB „R.“ pateiktus civilinius ieškinius perduoti nagrinėti A. M. bankroto bylą nagrinėjančiam teismui.

13Pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 29 straipsnį, reglamentuojantį kreditorių reikalavimų tenkinimą, yra nustatyta kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė, pagal kurią kiekvienu etapu kiekvienos paskesnės eilės kreditorių reikalavimai tenkinami po to, kai visiškai patenkinti atitinkamo etapo pirmesnės eilės kreditorių reikalavimai ir jeigu neužtenka lėšų visiems vieno etapo vienos eilės kreditorių reikalavimams visiškai patenkinti, šie reikalavimai tenkinami proporcingai pagal kiekvienam kreditoriui priklausančią sumą. Minėto straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, <...>, baigus fizinio asmens bankroto procesą, išskyrus šio įstatymo 30 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytą atvejį (bankroto administratorius pateikia teismui dokumentus, patvirtinančius, kad fizinis asmuo gali ir galės ateityje įvykdyti skolinius įsipareigojimus), nurašomi, išskyrus reikalavimus dėl <...>, dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, <...>. Taigi, iš šios normos matyti, kad reikalavimai dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo negali būti nurašyti. Tačiau tam, kad reikalavimas atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą būtų pripažintas kaip fizinio asmens bankroto bylos kreditorinis reikalavimas, būtinas teismo sprendimas, kuriame būtų konstatuota, kad žala atsirado dėl nusikalstamų kaltininko veiksmų, t. y. tarp kaltininko veikos ir atsiradusių padarinių turi būti nustatytas priežastinis ryšys. O toks sprendimas galimas tik iš esmės išnagrinėjus baudžiamąją bylą ir priėmus sprendimą. Pažymėtina, kad pagal teismų praktiką baudžiamojoje byloje pateikti civiliniai ieškiniai bankroto bylai perduodami baudžiamosios bylose priėmus baigiamąjį aktą – apkaltinamąjį nuosprendį, kuriame konstatuota kaltininko nusikalstamais veiksmais padaryta žala ir jos dydis (b/b Nr. lS-49-300/2019, 2K-7-648/2019, 2K-325-895/2018 ir kt.). Nors atsiliepime į skundus kaltinamojo gynėjas nurodo, kad pagal CK 6.256 straipsnį galima atsakomybė be kaltės, tačiau pastebėtina, kad ši CK norma taikoma išimtinai sutartiniams santykiams, o šiuo konkrečiu atveju civiliniams ieškovams žala buvo padaryta ne dėl netinkamai vykdytų sutarčių, o galimai nusikalstamais A. M. veiksmais. Dėl to šiuo atveju CK 6.256 straipsnio nuostatos negali būti taikomos.

14Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas, perduodamas civilinius ieškinius bankroto bylai nagrinėjančiam teismui, vadovavosi BPK 113 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

15BPK 113 straipsnis numato, kad civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, įrodinėjamas pagal BPK nuostatas, o kai nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje kyla klausimų, kurių sprendimo BPK nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos, jeigu jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms. Iš bylos matyti, kad baudžiamoji byla jau baigiama nagrinėti iš esmės, liko apklausti specialistus, išklausyti proceso dalyvių baigiamąsias kalbas, kaltinamojo paskutinį žodį ir priimti baigiamąjį aktą. Civiliniams ieškovams UAB „B. A.“ ir UAB „R.“ padaryta žala yra nustatyta specialistų išvadomis. Dėl to aukštesnės instancijos teismas daro išvadą, kad nėra kliūčių civilinius ieškinius išnagrinėti baudžiamojoje byloje.

16Įvertinus visumą paminėtų aplinkybių, daroma išvada, kad nagrinėjamu atveju nėra tikslinga baudžiamojoje byloje pareikštus civilinius ieškinius perduoti nagrinėti A. M. bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Dėl to civilinių ieškovų skundai tenkinami ir Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2019 m. spalio 28 d. nutartis naikinama.

17Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 440 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

18panaikinti Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2019 m. spalio 28 d. nutarties dalį, kuria nuspręsta baudžiamojoje byloje civilinio ieškovo UAB „B. A.“ civilinį ieškinį dėl 8 489,56 Eur žalos priteisimo ir civilinio ieškovo UAB „R.“ ieškinį dėl 143 404,54 Eur žalos priteisimo perduoti Fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjančiam teismui – Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams (civilinė byla Nr. e2FB-11192-1028/2019).

19Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

20Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmuose nagrinėjama baudžiamoji... 3. Šioje baudžiamojoje byloje civilinis ieškovas UAB „R.a“ pareiškė... 4. 2019 m. spalio 18 d. teisiamajame posėdyje kaltinamojo A. M. gynėjas adv. V.... 5. Skundžiama Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2019 m. spalio 28... 6. Skundu civilinis ieškovas UAB „R.“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės... 7. Skundu civilinis ieškovas UAB „B. A.“ prašo panaikinti Šiaulių... 8. Atsiliepimu į civilinių ieškovų skundus Šiaulių apygardos prokuratūros... 9. Atsiliepimu į skundus kaltinamojo A. M. gynėjas adv. V. Sirvydis prašo... 10. Skundai tenkintini.... 11. BPK 114 straipsnyje numatyta, kad tais atvejais, kai į baudžiamąją bylą... 12. Iš bylos matyti, kad UAB „B. A.“ ir UAB „R.“ pareiškė civilinius... 13. Pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 29 straipsnį,... 14. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas, perduodamas civilinius... 15. BPK 113 straipsnis numato, kad civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje... 16. Įvertinus visumą paminėtų aplinkybių, daroma išvada, kad nagrinėjamu... 17. Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 18. panaikinti Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2019 m. spalio 28 d.... 19. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.... 20. Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos ir yra neskundžiama....