Byla T-XX-5-12
Dėl aktų panaikinimo, paveldėjimo teisės liudijimų, sutarties ir hipotekos lakštų pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Romano Klišausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos Sigitos Rudėnaitės ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Kauno apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros prokuroro prašymą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei „Vita activa“, uždarajai akcinei bendrovei „Manjana“, A. B., A. I. B., L. B., akcinei bendrovei „Swedbank“, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims Aplinkos ministerijai, notarei V. Z., notarei D. B., notarei V. V., Kauno miesto savivaldybės administracijai, dėl aktų panaikinimo, paveldėjimo teisės liudijimų, sutarties ir hipotekos lakštų pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Kauno miesto apylinkės teisme buvo priimtas Kauno apygardos prokuratūros prokuroro ieškinys, kuriuo ieškovas prašė: 1) panaikinti 2006 m. vasario 21 d. Kauno apskrities viršininko įsakymo Nr. 02-01-1989 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo Kaune“ dalis, kuriomis atkurtos nuosavybės teisės ir grąžinta L. B. bei A. B. bendros dalinės nuosavybės teise 0,05 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 1,0992 ha sklype ( - ), Kaune (unikalus Nr. ( - ); kadastrinis Nr. ( - )), bei atkurtos nuosavybės teisės ir grąžinta L. B. ir A. B. bendros dalinės nuosavybės teise 0,08 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 0,5691 ha sklype ( - ), Kaune (unikalus Nr. ( - ); kadastrinis Nr. ( - )); 2) panaikinti 2006 m. vasario 21 d. Kauno apskrities viršininko sprendimo Nr. 6443 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo L. B.“ dalis, kuriomis atkurtos nuosavybės teisės į 0,08 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 0,5691 ha sklype ( - ), Kaune (unikalus Nr. ( - ); kadastrinis Nr. ( - )), ir į 0,05 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 1,0992 ha sklype ( - ), Kaune (unikalus Nr. ( - ); kadastrinis Nr. ( - )); 3) panaikinti 2006 m. vasario 21 d. Kauno apskrities viršininko sprendimo Nr. 6444 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo A. B.“ dalis, kuriomis atkurtos nuosavybės teisės į 0,08 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 0,5691 ha sklype ( - ), Kaune (unikalus Nr. ( - ); kadastrinis Nr. ( - )), ir į 0,05 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 1,0992 ha sklype ( - ), Kaune (unikalus Nr. ( - ); kadastrinis Nr. ( - )); 4) pripažinti negaliojančia 2006 m. liepos 26 d. paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimo Nr. 6-1882VZ (patvirtintas Vilniaus miesto 41-ojo notarų biuro notarės V. Z.) dalį, kuria A. B. paveldėjo A. B. turtą – 0,05 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 1,0992 ha žemės sklype ( - ), Kaune (unikalus Nr. ( - ); kadastrinis Nr. ( - )), ir 0,08 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 0,5691 ha sklype ( - ), Kaune (unikalus Nr. ( - ); kadastrinis Nr. ( - )); 5) pripažinti negaliojančia 2006 m. liepos 26 d. paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimo Nr. 6-1883VZ (patvirtintas Vilniaus miesto 41-ojo notarų biuro notarės V. Z.) dalį, kuria A. I. B. paveldėjo A. B. turtą – 0,05 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 1,0992 ha žemės sklype ( - ), Kaune (unikalus Nr. ( - ); kadastrinis Nr. ( - )), ir 0,08 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 0,5691 ha sklype ( - ), Kaune (unikalus Nr. ( - ); kadastrinis Nr. ( - )); 6) pripažinti negaliojančia 2006 m. rugsėjo 29 d. pirkimo–pardavimo sutarties Nr. VB7-13457 (patvirtinta Vilniaus miesto 7-ojo notarų biuro notarės D. B.) dalį dėl 0,05 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 1,0992 ha žemės sklype ( - ), Kaune (unikalus Nr. ( - ); kadastrinis Nr. ( - )) pardavimo UAB „Vita activa“ ir UAB „Manjana“; 7) pripažinti negaliojančia hipotekos lakšto identifikavimo Nr. 02120060013896 dalį, kuria UAB „Manjana“ įkeitė kreditoriui AB „Swedbank“ 0,05 ha valstybinės reikšmės mišką, esantį 1,0992 ha žemės sklype ( - ), Kaune (unikalus Nr. ( - ); kadastrinis Nr. ( - )), ir panaikinti šios hipotekos registraciją; 8) pripažinti negaliojančia hipotekos lakšto identifikavimo Nr. 02120070010021 dalį, kuria UAB „Manjana“ įkeitė kreditoriui AB „Swedbank“ 0,05 ha valstybinės reikšmės mišką, esantį 1,0992 ha žemės sklype ( - ), Kaune (unikalus Nr. ( - ); kadastrinis Nr. ( - )), ir panaikinti šios hipotekos registraciją; 9) taikyti restituciją natūra ir grąžinti valstybei žemės sklypų dalis, kurios yra valstybinės reikšmės miškas: 1,0992 ha žemės sklypo ( - ), Kaune (unikalus Nr. ( - ); kadastrinis Nr. ( - )) 0,05 ha dalį ir 0,5691 ha žemės sklypo ( - ), Kaune (unikalus Nr. ( - ); kadastrinis Nr. ( - )) 0,08 ha dalį; taip pat įpareigoti šalis grąžinti viena kitai viską, ką jos yra gavusios pagal sandorių dalis dėl valstybinės reikšmės miško ploto.

4Ieškovas nurodė, kad, pagal Konstitucijos 47 straipsnį, Miškų įstatymo 4 straipsnį ir Žemės įstatymo 6 straipsnį, miestų miškai yra valstybinės reikšmės miškai ir išimtine nuosavybės teise priklauso valstybei. Pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktus, valstybinės reikšmės miškai ir miestų miškai yra valstybės išperkami ir į juos nuosavybės teisės natūra neatkuriamos. Ginčijamų Kauno apskrities viršininko aktų atitinkamomis dalimis neteisėtai, pažeidžiant minėtus teisės aktus, buvo atkurtos nuosavybės teisės natūra į plotus, kurie priskirti valstybinės reikšmės miškui, todėl atitinkamos šių aktų dalys turi būti panaikintos. Tai padarius, turi būti pripažintos negaliojančiomis ir minėtų Kauno apskrities viršininko aktų pagrindu sudarytų sandorių atitinkamos dalys bei pritaikyta restitucija.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. spalio 25 d. nutartimi bylą perdavė pagal teismingumą Kauno apygardos administraciniam teismui.

6Kauno apygardos prokuratūros prokuroras, vykdydamas Kauno apygardos administracinio teismo nurodymą, performulavo savo ieškinį pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą į prašymą, kuriame pakartojo ieškinio reikalavimus bei argumentus. Prokuroras papildomai nurodė, kad dėl ginčo ploto ypatingo statuso (priskyrimo valstybinės reikšmės miškui ir išimtinei valstybės nuosavybei) jo įgijėjams negali būti taikoma išlyga dėl sąžiningumo.

7Kauno apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Kauno apygardos administracinis teismas nurodo, kad pareiškėjas paaiškino, jog Kauno apygardos prokuratūra, kreipdamasi į teismus dėl valstybinės reikšmės miškų plotų, parengė tris iš esmės analogiškus ieškinius dėl administracinių aktų panaikinimo, sandorių ir įkeitimo lakštų pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo, iš kurių du buvo paduoti Kauno apygardos teismui ir vienas Kauno miesto apylinkės teismui; Kauno apygardos teismas dėl dviejų jame gautų ieškinių kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, kuri 2011 m. lapkričio 9 d. ir 2011m. gruodžio 14 d. nutartimis pripažino, kad atitinkami ginčai nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme. Kauno apygardos administracinis teismas nurodo, kad, atsižvelgiant į tai, jog Specialiosios teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 9 d. ir 2011 m. gruodžio 14 d. nutartimis buvo spręstas iš esmės analogiško pobūdžio bylų rūšinio teismingumo klausimas ir konstatuota, jog vyraujantys (dominuojantys) teisiniai santykiai yra civiliniai, kyla abejonių dėl šios bylos rūšinio teismingumo.

8Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

9Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

10Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje ir Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis; kai teisinis santykis yra mišrus, bylos rūšinis teismingumas priklauso nuo to, koks teisinis santykis (civilinis ar administracinis) byloje vyrauja.

11Šioje byloje pareikšti pirmasis, antrasis ir trečiasis reikalavimai dėl įsakymo ir sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo dalių panaikinimo yra administracinio, o kiti – civilinio pobūdžio. Ieškinio pareiškimo dieną ginčijamosios civilinės teisinės pasekmės buvo atsiradusios ir dėl jų civilinės teisės požiūriu turės spręsti bylą nagrinėjantis teismas (dėl paveldėjimo teisės liudijimų, pirkimo–pardavimo sandorio, hipotekos lakštų dalių pripažinimo negaliojančiomis, hipotekos registracijos panaikinimo, restitucijos taikymo). Vertinant bylos aplinkybių visumą matyti, kad jos sudaro juridinių faktų sudėtį, kurios pagrindu buvo sukurtos civilinės teisinės pasekmės, t. y. atsirado atitinkami nuosavybės bei įkeitimo santykiai, kuriuos pareiškėjas (prokuroras) ir siekia paneigti. Nors, kaip minėta, byloje keliami ir administracinio pobūdžio reikalavimai, tačiau vyraujančiais santykiais pripažintini būtent civiliniai teisiniai santykiai, kurie lemia ginčo priskirtinumą bendrosios kompetencijos teismui (Specialiosios teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta byloje Kauno apygardos prokuratūros prokuroras prieš Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „Festina“, R. M., D. B., Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių; 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta byloje Kauno apygardos prokuratūros prokuroras prieš Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „Zeuss capital“, UAB „Kerida“, AB SEB banką, Z. B., I. D. D., M. D. D., J. D.).

12Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso

1336 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

14Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

15Bylą pagal pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros prokuroro prašymą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei „Vita activa“, uždarajai akcinei bendrovei „Manjana“, A. B., A. I. B., L. B., akcinei bendrovei „Swedbank“, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims Aplinkos ministerijai, notarei V. Z., notarei D. B., notarei V. V., Kauno miesto savivaldybės administracijai, dėl aktų panaikinimo, paveldėjimo teisės liudijimų, sutarties ir hipotekos lakštų pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo perduoti Kauno miesto apylinkės teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

16Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai