Byla 2S-532-611/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andžej Maciejevski,

3kolegijos teisėjų Dalios Kačinskienės ir Romualdos Janovičienės,

4teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 13 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB ieškinį atsakovui Europ Assistance Italija S.P.A., tretysis asmuo Vilniaus apygardos prokuratūra, dėl nuosavybės ir valdymo teisių gynimo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

7Ieškovas kreipėsi į teismą su reikalavimu pripažinti jam nuosavybės teisę į automobilį BMW 320, v.n. DNZ020; pripažinti ikiteisminiame tyrime Nr.10-1-02272-08 bendrovės „Europ Assistance“ reikalavimą perduoti automobilį BMW 320, v.n. DNZ 020, neteisėtu ir pažeidžiančiu ieškovo nuosavybės bei valdymo teises į minėtą automobilį bei užkirsti kelią nurodyto turto valdymo pažeidimams.

8Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010 m. liepos 21 d. nutartimi nustatė terminą trūkumams pašalinti ir nurodė, kad ieškovo reikalavimas pripažinti jam nuosavybės teisę į automobilį BMW 320, v.n. DNZ020LR, yra turtinis ir turi būti apmokėtas LR CPK 80 str. 1 d. 1 p. nustatyto dydžio žyminiu mokesčiu.

9Šalindamas ieškinio trūkumus ieškovas atsisakė turtinio reikalavimo ir suformulavo ieškinio dalyką - pripažinti ikiteisminiame tyrime Nr.10-1-02272-08 bendrovės „Europ Assistance“ reikalavimą perduoti jai automobilį BMW 320, v.n. DNZ 020, neteisėtu ir pažeidžiančiu ieškovo nuosavybės bei valdymo teises į minėtą automobilį bei užkirsti kelią nurodyto turto valdymo pažeidimams.

10Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi ieškovui nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti – suformuluoti ieškinio dalyką bei pagrindą, pasirenkant teisių gynimo būdą tokį, kad būtų aišku, kokio materialinio teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą.

11Teismo nustatytu terminu ieškovas pateikė teismui raštą, kuriuo nurodė, kad negali kitaip suformuluoti reikalavimo nei jis pareikštas ieškinyje.

12Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartimi ieškovo ieškinį nutarė laikyti nepaduotu ir grąžinti ieškovui. Nurodė, kad ieškinio reikalavimu pripažinti ikiteisminiame tyrime Nr.10-1-02272-08 bendrovės „Europ Assistance“ reikalavimą perduoti jai automobilį BMW 320, v.n. DNZ 020, neteisėtu ir pažeidžiančiu ieškovo nuosavybės bei valdymo teises į minėtą automobilį bei užkirsti kelią nurodyto turto valdymo pažeidimams, ieškovas netiesiogiai prašo revizuoti Vilniaus apygardos prokuratūros nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą bei Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartį byloje Nr.1S-371-315/2010, kurie yra įsiteisėję. Pažymėjo, jog pažeistos teisės konstatavimas, neprašant vienu ar kitu LR CK 1.138 str. nustatytu būdu pašalinti dėl padaryto pažeidimo atsiradusių (ar atsirasiančių) padarinių, neapgina pažeistos teisės ir nesukuria teisinių pasekmių. Teismas konstatavo, kad ieškovas nepašalino procesinio dokumento trūkumų.

13Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartį ir perduoti ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas viršijo ieškinio priėmimo stadijos ribas, nes spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą iš esmės vertino ieškinio pagrįstumo motyvus materialinės teisės aspektu ir pripažino ieškinį nepagrįstu. Pažymėjo, kad ieškovo ieškinys yra aiškus, pareikšto reikalavimo dalyko esmė, pagrindas ir ribos suprantamos bei paaiškintos ieškovo teismui pateiktais papildomais pareiškimais dėl trūkumų šalinimo. Pabrėžė, jog svarbu, kad ieškinio reikalavimai atitinka prašomų apginti daiktinių teisių pažeidimo pobūdį.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Pagal LR CPK 320 str., 338 str. apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė.

16LR Konstitucijos 30 str. 1 d. ir LR CPK 5 str. 1 d. įtvirtinta kiekvieno asmens teisė kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Ši asmens teisė nėra absoliuti ir negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Kaip ir bet kuri kita subjektinė teisė, teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos realizuojama tam tikra LR CPK nustatyta tvarka, laikantis įstatyme numatytų ieškinio pareiškimo formos ir turinio reikalavimų (LR CPK 111 str., 135 str.), kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Jų nesilaikymas ieškovui sukelia neigiamų procesinių teisinių padarinių - civilinė byla neiškeliama, kol nepašalinamos visos kliūtys kreiptis į teismą. Tuo tarpu teismo pareiga, vadovaujantis civilinio proceso tikslais (LR CPK 2 str.), imtis visų įstatyme numatytų priemonių, kad ši asmens subjektinė teisė būtų įgyvendinta tinkamai. Taigi šios tvarkos laikymasis yra būtina sąlyga, kad materialusis teisinis reikalavimas, kylantis iš ginčijamų materialiųjų teisinių santykių, taptų ieškiniu.

17Įstatyme įtvirtinti reikalavimai ieškinio turiniui ir formai yra imperatyvūs, kita vertus, teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos ir teisės į pareikšto reikalavimo patenkinimą santykis lemia tai, kad ieškinio priėmimo teismo žinion stadijoje teismo sprendžiami klausimai yra išimtinai procesinio teisinio pobūdžio. Priimdamas ieškinį teismas įvertina, iš kokių santykių kyla ieškovo reikalavimas ir kokiu pagrindu jis reikalauja ginti jo teisę.

18Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2008-10-08 Vilniaus apskrities VPK NTV Autotransporto priemonių grobimo tyrimo skyriuje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr.10-1-02272-08 dėl to, jog atlikus patikrinimą VĮ „Regitra“ Utenos filiale, buvo nustatyta, kad UAB „Hanza lizingas“ vardu įregistruotas automobilis BMW 320, v.n. DNZ 020, VIN Nr. WBAVC31030VC58612, nuo 2008-02-20 yra paieškoje dėl vagystės Italijoje (b.l. 15-16). Ikiteisminio tyrimo metu buvo pateiktas bendrovės “Scorpio” direktoriaus Jerzy Buraczuk prašymas perduoti automobilį Italijos savininkui draudimo bendrovei “Europ Assistance”.

19Vilniaus apygardos prokuratūros skyriaus prokurorės L.Narmontienės 2010-12-30 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr.10-1-02272-08 buvo nutrauktas, konstatuojant, jog nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Bendrovės „Scorpio" direktoriaus Jerzy Buraczuk prašymas dėl automobilio perdavimo draudimo bendrovei „Europ Assistance" buvo atmestas, automobilį nuspręsta grąžinti UAB „Swedbank lizingas". Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas A.Koržovas 2010-03-04 nutarimu panaikino Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorės L.Narmontienės 2009-12-30 nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dalyje dėl automobilio BMW 320 grąžinimo bei nusprendė automobilį BMW 320, VIN: WBAVC31030VC58612, grąžinti transporto priemonės savininkui - bendrovei „Europ Assistance", perduodant transporto priemonę įgaliotam asmeniui Jerzy Buraczuk. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010 m. balandžio 26 d. nutartimi atmetė UAB „Swedbank lizingas“ skundą dėl Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo A.Koržovo minėto nutarimo, Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 28 d. nutartimi UAB „Swedbank lizingas“ skundą dėl minėtos Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 26 d. nutarties atmetė. Teismas konstatavo, kad Italijos draudimo kompanija „Europ Assistance“ yra teisėta ginčo automobilio savininkė, o UAB „Swedbank lizingas“, kaip sąžiningas įgijėjas, turi teisę kreiptis į teismą su ieškiniu civilinio proceso tvarka ir tokiu būdu spręsti ginčą dėl teisės į transporto priemonę.

20Ieškovas civiliniu ieškiniu pareiškė reikalavimą pripažinti ikiteisminiame tyrime Nr. 10-1-02272-08 bendrovės „Europ Assistance“ reikalavimą perduoti jai automobilį BMW 320, v.n. DNZ 020, neteisėtu ir pažeidžiančiu ieškovo nuosavybės bei valdymo teises į minėtą automobilį bei užkirsti kelią nurodyto turto valdymo pažeidimams, neprašydamas pripažinti jam nuosavybės teisių, nors aukščiau minėtose nutartyse automobilio teisėtu savininku buvo pripažinta Italijos draudimo kompanija „Europ Assistance“.

21Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, patikrinęs ieškovo teismui pateiktą ieškinio pareiškimą formos ir turinio reikalavimų aspektu, 2010-08-16 nutartimi konstatavo, jog pateiktas ieškinys nevisiškai atitinka įstatymo reikalavimus, įpareigojęs išvardintus trūkumus pašalinti. Vertindamas ieškovo pateikto patikslinto ieškinio priėmimo galimybę, pirmosios instancijos teismas tikrino, ar ieškinio tenkinimas objektyviai gali sukurti teisinius padarinius, ir nustatė, kad ieškovas tokiu reikalavimu netiesiogiai prašo revizuoti Vilniaus apygardos prokuratūros nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą bei Vilniaus apygardos teismo nutartį, kurie yra įsiteisėję. Teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo padaryta išvada. Ieškovas neturi teisės ginčyti įsiteisėjusia teismo nutartimi nustatytų faktų bei teisinių santykių, o teismas nebeturi teisės dar kartą vertinti tų pačių faktų bei teisinių santykių, kurie jau buvo konstatuoti ir įvertinti nurodytais įsiteisėjusiais prokuratūros bei teismų procesiniais sprendimais.

22Pirmosios instancijos teismas ieškinio priėmimo stadijoje nevertino materialinio teisinio pobūdžio aplinkybių, o sprendė, ar ieškovas turi teisę kreiptis į teismą su tokiu reikalavimu ir ar toks reikalavimas gali būti pareiškiamas teisme. Teismo sprendžiamas klausimas buvo išimtinai procesinio teisinio pobūdžio. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad pirmosios instancijos teismas ieškinio priėmimo stadijoje faktiškai ėmė spręsti dėl pareikšto ieškinio teisėtumo ir pagrįstumo.

23Teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė proceso teisės normas. Dėl nurodytų motyvų ieškovo atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

24Vadovaudamasi LR CPK 336 str., 337 str. 4 p., 338 str., kolegija

Nutarė

26Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andžej Maciejevski,... 3. kolegijos teisėjų Dalios Kačinskienės ir Romualdos Janovičienės,... 4. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 7. Ieškovas kreipėsi į teismą su reikalavimu pripažinti jam nuosavybės... 8. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010 m. liepos 21 d. nutartimi nustatė... 9. Šalindamas ieškinio trūkumus ieškovas atsisakė turtinio reikalavimo ir... 10. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi ieškovui... 11. Teismo nustatytu terminu ieškovas pateikė teismui raštą, kuriuo nurodė,... 12. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartimi ieškovo... 13. Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Pagal LR CPK 320 str., 338 str. apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas... 16. LR Konstitucijos 30 str. 1 d. ir LR CPK 5 str. 1 d. įtvirtinta kiekvieno... 17. Įstatyme įtvirtinti reikalavimai ieškinio turiniui ir formai yra... 18. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2008-10-08 Vilniaus apskrities VPK NTV... 19. Vilniaus apygardos prokuratūros skyriaus prokurorės L.Narmontienės... 20. Ieškovas civiliniu ieškiniu pareiškė reikalavimą pripažinti... 21. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, patikrinęs ieškovo teismui... 22. Pirmosios instancijos teismas ieškinio priėmimo stadijoje nevertino... 23. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės... 24. Vadovaudamasi LR CPK 336 str., 337 str. 4 p., 338 str., kolegija... 26. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti...