Byla 2A-779-413/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Evaldas Burzdikas (kolegijos pirmininkas), Gintauto Koriagino (pranešėjas) ir Arūno Rudzinsko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Darni aplinka“ ir atsakovo M. N. apeliacinius skundus dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 1 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. A2-12317-199/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinė bendrovės „Darni aplinka“ ieškinį atsakovams M. N. ir M. N. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apylinkės teismas 2013 m. spalio 8 d. sprendimu už akių, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-15626-800/2013, tenkino ieškovo UAB „Darni aplinka“ ieškinį ir priteisė iš atsakovo M. N. už gyvenamojo namo teritorijos tvarkymo darbus 6122,72 Lt skolos, 2204,18 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-07-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 250 Lt žyminio mokesčio. Pareiškėjos M. N. (atsakovo sutuoktinės) iniciatyva Kauno apylinkės teismas 2014 m. birželio 27 d. nutartimi atnaujino procesą civilinėje byloje Nr. 2-15626-800/2013 ir įtraukė pareiškėją į bylą trečiuoju asmeniu. Patikslintu ieškiniu, nurodęs M. N. atsakovu, ieškovas prašė priteisti solidariai iš abiejų atsakovų 5558,32 Lt skolos, 2204,18 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas atsisakė nuo 564,40 Lt reikalavimo dalies ir šioje dalyje prašė bylą nutraukti, kadangi bylos nagrinėjimo eigoje atsakovai minėtą dalį skolos sumokėjo gera valia.

5Ieškovas nurodė, kad 2012 m. spalio 16 d. UAB „Darni aplinka“ ir atsakovas M. N. sudarė Paslaugų suteikimo sutartį Nr. 16 (toliau – Sutartį), pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti teritorijos, esančios ( - ) (dabartinis adresas ( - ), vejos sėjos darbus 6,64 arų plote, t. y. nupurkšti teritoriją herbicidais, nupjauti sunaikintas piktžoles vienkartiniam pjovimui, išfrezuoti dirvožemį 2013 m. vejos sėjai, 2013 m. pasėti veją numatytame plote, nupjauti sudygusią veją vienkartiniu pjovimu, o atsakovas įsipareigojo už atliktus darbus atsiskaityti pagal pateiktą sąskaitą faktūrą bei išrašytą darbų atlikimo aktą per 5 darbo dienas nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Atsakovas 2012 m. spalio mėn. savo iniciatyva, žodžiu Sutartį nutraukė ir pareikalavo ieškovo pateikti jam sąskaitą už atliktus darbus. Vykdydamas atsakovo reikalavimą, ieškovas 2012 m. spalio 29 d. surašė Darbų atlikimo aktą bei 2012 m. lapkričio 6 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija DAPL-1 Nr. 000033 dėl 6 122,72 Lt apmokėjimo už faktiškai suteiktas paslaugas (atliktus darbus) ir įteikė šiuos dokumentus atsakovei M. N.. Ieškovo teigimu, minėta sąskaita faktūra buvo išrašyta tik už faktiškai atliktus darbus. 2012 m. lapkričio 9 d. pranešimu atsakovas atsisakė priimti 2012 m. spalio 29 d. Darbų atlikimo aktą ir apmokėti 2012 m. lapkričio 6 d. PVM s/f Nr. DAPL-1 Nr. 000033, teigdamas, kad pagal Sutartį darbai atlikti nekokybiškai ir ne iki galo. Anot ieškovo, jis atliko Sutarties 1.2, 1.3, 1.4 p. numatytus paruošimo vejos sodinimui darbus tinkamai, tačiau dalies sutartimi sulygtų darbų negalėjo atlikti dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių (2012 m. spalio mėnesį vejos nepasėjo ir jos vienkartiniu pjovimu nenupjovė, kadangi pagal Sutarties 1.5 punktą tai turėjo būti padaryta tik 2013 metais), dėl ko, ieškovo nuomone, atsakovo pretenzijos dėl neva neatliktų darbų yra nepagrįstos. Atsakovai už atliktus darbus liko skolingi 5558,32 Lt, be to, iš Sutarties jiems kyla pareiga sumokėti 0,2 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, kas patikslinto ieškinio pateikimo momentu sudaro 2204,18Lt.

6Atsakovai su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad ieškovas neatliko visų pagal Sutartį numatytų darbų, jų atsakovams tinkamai neperdavė, dalis Darbų atlikimo akte nurodytų darbų neįtraukti į Sutartį, o darbų atlikimo kaina nepagrįsta jokiais skaičiavimais. Be to, ieškovas nepagrįstai reikalauja iš atsakovo sumokėti darbų kainą plius PVM, kadangi Sutartyje nenurodyta, kad PVM bus skaičiuojamas atskirai. Atsakovų nuomone, ieškovo reikalaujami 0,2 proc. dydžio delspinigiai yra aiškiai per dideli, neatitinka protingumo ir sąžiningumo kriterijų, prieštarauja teismų praktikai.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 1 d. sprendimu pakeitė 2013 m spalio 8 d. teismo sprendimą už akių ir ieškovo ieškinį tenkino iš dalies – priėmė ieškovo atsisakymą nuo 564,40 Lt sumos priteisimo ir šioje dalyje bylą nutraukė; priteisė ieškovui UAB „Darni aplinka“ solidariai iš atsakovų M. N. ir M. N. 982,40 Lt (284,52 Eur) skolos už atliktus darbus, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (982,40Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-07-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisė ieškovui iš atsakovo M. N. 100 Lt (28,96 Eur) už konsultaciją, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (100 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisė ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis 90 Lt (26,07 Eur) žyminio mokesčio, 700 Lt (202,73 Eur) už advokato teisinę pagalbą; likusioje dalyje ieškinį atmetė. Priteisė atsakovui M. N. iš ieškovo 148 Lt (42,86 Eur) žyminio mokesčio, 4236 Lt (1226,83 Eur) už advokato bei advokato padėjėjos teisines paslaugas; priteisė atsakovei M. N. iš ieškovo 1340 Lt (388,09 Eur) už advokato padėjėjos teisinę pagalbą. Priteisė iš ieškovo valstybei 30,98 Lt (8,97 Eur) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu; įpareigojo VMI prie FM grąžinti ieškovui jo sumokėto 2013 m. birželio 25 d. mokėjimo nurodymu Nr. 103 per „Swedbank AB“ 75 proc. žyminio mokesčio, sudarančio 14,67 Lt (4,24 Eur).

9Teismas nustatė, kad 2012 m. spalio 16 d. Paslaugų suteikimo sutartį Nr. 16 nuo 2012 m. spalio 29 d. vienašališkai nutraukė atsakovas. Atsižvelgdamas į tai, kad šalys susitarė dėl konkretaus atliktų darbų rezultato – vejos pasėjimo, teismas sprendė, kad tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta Sutartis pagal savo teisinę prigimtį atitinka vartojimo rangos sutarčiai (CK 6. 672 str.). Teismas taip pat nustatė, kad atsakovas atsiskaitė už Sutarties 1.2. p., 1.3 p, 2.1.1 punktuose numatytus ir atliktus darbus, ir iš dalies – už 1.4 punkte numatytus darbus, pateikdamas tai patvirtinančius 2014 m. spalio 15 d. ir 2014 m. lapkričio 7 d. mokėjimo dokumentus. Ieškovui šioje reikalavimų dalyje ieškinio atsisakius, teismas bylą nutraukė.

10Nustatęs, kad tiek 2012 m. lapkričio 6 d. sąskaitą - faktūrą DARL-1 Nr. 000033, tiek Darbų atlikimo aktą yra pasirašęs tik ieškovas, teismas nurodė, kad minėti dokumentai neatitinka Sutarties 3.1 - 3.3 punktų reikalavimams, dėl ko sprendė, kad šie dokumentai negali būti laikomi ieškovo nurodytų darbų atlikimą patvirtinančiais įrodymais. Teismas atkreipė dėmesį, kad minėtoje sąskaitoje - faktūroje nurodyta atliktų darbų kaina viršija Sutartyje nustatytą darbų kainą, todėl sąskaitoje faktūroje nurodytą kainą laikė nepagrįstai didele, kadangi ši suma susidarė tik už dalį Sutartimi sutartų darbų. Be to, Sutartyje nebuvo nurodyta, kad prie joje esančių kainų reikės papildomai sumokėti PVM. Kadangi Sutartis buvo sudaryta tarp fizinio ir juridinio asmens, teismas jos nuostatas aiškino atsakovo naudai ir nurodė, kad atsakovas neprivalo mokėti be nustatytų kainų Sutartyje už atliktus darbus dar ir PVM. Teismas pažymėjo, kad pagal rangos teisinius santykius (CK 6.673 str.) užsakovas turi teisę atsisakyti apmokėti darbus ar paslaugas, kurie nebuvo numatyti sutartyje, be to, užsakovas bet kada iki darbo rezultato priėmimo gali nutraukti sutartį, sumokėdamas dalį nustatytos kainos, kuri proporcinga atliktam darbui. Iš pateiktų UAB „Darni aplinka“ 2012 m. spalio 29 d. atliktų darbų akto, 2012 m. lapkričio 6 d. PVM sąskaitos - faktūros DAPL-1 Nr. 000033, 2012 m. lapkričio 26 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, UAB „Želdynėlis“ atliktų darbų akto Nr. 1308/2, liudytojų D. J., A. R. parodymų, šalių paaiškinimų, teismas sprendė, kad visi Sutartyje numatyti darbai nebuvo atlikti, veja nebuvo pasėta, o atlikti ieškovo darbai atsakovams tinkamai nebuvo perduoti. Nustatytų aplinkybių kontekste teismas sprendė, kad ieškovas atliko šiuos darbus: žemės frezavimo darbus 464,80 Lt sumai, kurios ½ dalį, t. y. 232,40 Lt atsakovas sumokėjo; iš dalies žemės sklypo lyginimo darbus, kurių vertė 500 Lt; juodžemio 50 kv. m. išlyginimo darbus rankiniu būdu, kurių vertė už 50 kv. m. yra 250 Lt. Teismo vertinimu, atsakovas nepaneigė tos aplinkybės, kad jam buvo suteikta kraštovaizdžio architektės konsultacija, už kurią jis įsipareigojo sumokėti 100 Lt ir atsiskaityti pagal Paslaugų suteikimo sutartį. Remiantis nurodytu, teismas sprendė, kad abu atsakovai turi atlyginti ieškovui solidariai 982,40 Lt už atliktus darbus, o atsakovas M. N. asmeniškai turi sumokėti ieškovui 100 Lt už konsultaciją. Dėl kitų ieškovo nurodytų darbų teismas ieškinį atmetė kaip nepagrįstą.

11Kadangi ieškovas visų Sutartyje numatytų darbų neįvykdė, darbų rezultato atsakovams neperdavė, o atsakovai darbų nepriėmė, apie atliekamus darbus atsakovų neinformavo, neatskleidė darbų esmės bei eigos, darbų atlikimo aktas atsakovų nepasirašytas, teismas atmetė ieškinio reikalavimą dėl 0,2 proc. dydžio delspinigių priteisimo kaip nepagrįstą. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovai su ieškovu neatsiskaitė už dalį atliktų darbų, teismas priteisė ieškovui 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 982,40 Lt sumą solidariai iš abiejų atsakovų, o tas pačias palūkanas nuo kitos 100 Lt priteistos sumos - tik iš atsakovo M. N..

12III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

13Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Darni aplinka“ prašo pakeisti Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 1 d. sprendimą ir ieškinį tenkinti visiškai; priteisti ieškovui iš atsakovų išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

141. Nepagrįstas teismo argumentas, kad ieškovas neįrodė, jog dalis Darbų atlikimo akte nurodytų darbų nebuvo atlikti. Ieškovo nuomone, darbų atlikimo faktą patvirtina liudytojo D. J. parodymai, iš kurių matyti, kad atsakovui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype buvo atlikti vejos sėjimo paruošimo darbai rankiniu būdu, t. y. chemijos panaudojimas; atliekų surinkimas, žemės frezavimas, viršutinio žemės sluoksnio nuėmimas bei atvežto juodžemio lyginimas. Iš 2012 m. lapkričio 26 d. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 020285/12/30 matyti, kad dalis žemės sklypo yra išlyginta, juodžemiu užpiltos duobės; liudytojas A. R. ( UAB „Želdynėlis“ direktorius) patvirtino, kad buvo atlikti vejos įrengimo pradiniai darbai (t. y. atvežtas juodžemis, kuris buvo išlygintas, liko gal viena krūva neišlyginta, naudota chemija). Be to, 2012 m. lapkričio 9 d. pranešimu „Dėl atsisakymo priimti 2012 m. spalio 29 d. darbų atlikimo aktą ir apmokėti PVM sąskaitą - faktūrą DARL-1 Nr. 000033“ atsakovas nepaneigė fakto, kad minėtuose dokumentuose nurodyti darbai buvo atlikti. Nežiūrint į tai, teismas nepagrįstai nepriteisė patirtų išlaidų už atliktus darbus, t. y. perteklinio dirvožemio sluoksnio nuėmimo, duobių lyginimo, kalkinimo bei kalkių. Todėl atsakovas privalo atsiskaityti už faktiškai atliktus darbus, nors šie darbai tiesiogiai ir nenurodyti Sutartyje, kadangi jokių pašalinių, sutarties esmės neatitinkančių darbų ieškovas neatlikinėjo. Be to, minėtų darbų atlikimo būtinumo faktą pagrindžia ir į bylą pateikta atsakovo su UAB „Želdynėlis“ sudaryta paslaugų tiekimo sutartis dėl tų pačių darbų, kurioje taipogi nėra išskirti jokie konkretūs darbai ir kurie konkretizuoti tik 2013 m. rugpjūčio 31 d. atliktų darbų akte Nr. 1308/2.

152. Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai nepriteisė skolos už projektavimo darbus. Pažymi, kad tiek dėl sklypo projektavimo darbų, tiek dėl specialisto konsultacijos vejos sėjos klausimais su atsakovu buvo susitarta žodžiu. Sutartyje šalys nebuvo numatę sąlygos, kad dėl papildomų darbų šalys gali susitarti tik raštu, todėl ieškovo patirtos išlaidos, dėl kurių buvo susitarta žodžiu, jam turi būti atlygintos.

163. Teismas prašomą priteisti sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą laikė nepagrįstai didele, neva viršijančia visą sutarties kainą. Apeliantas su tokia išvada nesutinka ir nurodo, kad iš Darbų atlikimo akto matyti, jog atlikta darbų viso už 5060,10 Lt + PVM, iš viso – 6122,72 Lt. B. S. nustatyta kaina už paslaugų suteikimą – 5571,76 Lt be PVM, kas įrodo, kad ieškovas, laikydamasis Sutarties sąlygų, išrašė atsakovui PVM sąskaitą faktūrą, neviršijančią Sutarties įkainių, ir mažesnę nei bendra Sutarties kaina, kadangi dalies darbų ieškovas neatliko.

174. Apelianto nuomone, teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovo argumentai dėl vejos sėjos laiko (2012 m.) prieštaravo Sutarties sąlygai, numatančiai, kad veja bus sėjama tik 2013 m. Be to, Sutartyje nebuvo nurodytas darbų atlikimo būdas (mechaninis/rankinis), nenustatytas terminas per kiek laiko turi būti atlikti paruošiamieji vejos sėjimo darbai. Be to, į Darbų atlikimo aktą ieškovas neįtraukė vejos pasodinimo darbų ir už juos atlyginti atsakovų neprašė.

185. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovo vienašališkai pasirašytas 2012 m. spalio 29 d. Darbų atlikimo aktas ir jo pagrindu išrašyta PVM sąskaita faktūra negali būti laikomi darbų atlikimo faktą patvirtinančiais įrodymais. Kasacinio teismo praktikoje nagrinėjant ginčus iš statybos rangos teisinių santykių, ne kartą yra pažymėta, kad vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių. Toks aktas galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu, o iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo pasekmės, t.y. teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2009). Todėl ieškovo vienašališkai pasirašytas Darbų atlikimo aktas yra galiojantis (atsakovas nereiškė savarankiškų reikalavimų dėl vienašalio Darbų atlikimo akto pripažinimo negaliojančiu), dėl ko atsakovams kyla pareiga atsiskaityti su ieškovu pagal Sutartį ir jos pagrindu išrašytą PVM sąskaitą faktūrą.

196. Nepagrįstas teismo argumentas, jog nesant atliktų darbų rezultato, nutraukus Paslaugų suteikimo sutartį, atsakovams nėra pagrindo taikyti Sutarties 3.4. p. ir įpareigoti juos mokėti ieškovui už prievolės neįvykdymą 0,2 proc. dydžio delspinigius. Apeliantas pažymi, kad Sutarties 3.4 p. šalys susitarė, kad jei užsakovas uždelsia sumokėti sutartyje nurodytu terminu, tai užsakovas privalo mokėti rangovui 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėto juridinę galią turinčio prekių ar atliktų paslaugų dokumento sumos. Byloje nebuvo ginčo, jog po 2012 m. spalio 29 Darbų atlikimo akto išrašymo dienos už ieškovo atliktus darbus atsiskaityta nebuvo. Atsakovas M. N. tik 2014 m. lapkričio 7 d. ieškovui per du kartus sumokėjo 166 Lt ir 398,40 Lt kaip atsiskaitymą už darbus pagal Sutartį, iš viso 564,40 Lt, tuo pripažindamas, kad savo sutartinius įsipareigojimu vykdė netinkamai. Teismas nenurodė, kad ieškovo prašomų priteisti delspinigių dydis būtų per didelis ir nepaneigė buvus šalių susitarimą dėl delspinigių priteisimo. Tuo remiantis apeliantas mano, kad teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias netesybų priteisimą.

207. Teismas tinkamai nemotyvavo ir nepagrindė sprendimo dalies dėl bylinėjimosi išlaidų ir priteisė atsakovams nepagrįstai dideles bylinėjimosi išlaidas (viso 5576 Lt), neatsižvelgdamas į ieškovo tenkintų reikalavimų dalį bei priteistą 1082,40 Lt skolos sumą. Be to, dalis atstovavimo išlaidų atsakovams neturėjo būti priteista arba šios išlaidos sumažintos, nes atsakovai, būdami sutuoktiniai, palaikydami vienas kito argumentus ir gindamiesi nuo ieškovo reikalavimų, užuot rengę bendrus procesinius dokumentus teismui, nepagrįstai išlaidavo naudodamiesi dviejų skirtingų advokatų/advokatų padėjėjų paslaugomis, tokiu būdu ženkliai, dėl savo pačių kaltės, padidindami bylinėjimosi išlaidas rengiant atskirus procesinius dokumentus teismui, taip pat naudojantis atskirų atstovų teisinėmis paslaugomis teismo posėdžiuose. Tokie atsakovų veiksmai nesiderina su teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais bei siekiu ginčą išspręsti kuo ekonomiškesniu kiekvienai šaliai būdu. Ieškovo nuomone, teismas nepagrįstai priteisė ir atsakovų patirtas išlaidas, susijusias su proceso atnaujinimu, viso – 2420 Lt, kadangi jos yra atsiradusios dėl atsakovų kaltės, t. y. būtent atsakovo M. N. netinkamas ir neapdairus elgesys neinformuojant ieškovo apie tai, jog adresas yra nurodytas neteisingai, lėmė teismo sprendimo už akių priėmimą, kas sukėlė papildomų bylinėjimosi išlaidų ženklų padidėjimą dėl proceso atnaujinimo, kurių galėjo nebūti. Iš teismo sprendimo neaišku, kokie konkretūs bylinėjimosi išlaidų dydžiai už atitinkamus atsakovų ir ieškovo atliktus procesinius veiksmus buvo pritaikyti bei priteisti, kokia konkrečia procentine dalimi ieškovo reikalavimai buvo patenkinti, o kuria – atmesti. Atsakovui bylos nagrinėjimo metu sumokėjus dalį skolos, t.y. 564,40 Lt, ieškovas šioje dalyje ieškinio atsisakė, tačiau iš teismo motyvų lieka neaišku, ar buvo paskirstyto bylinėjimosi išlaidos už šią reikalavimo dalį.

21Apeliaciniu skundu atsakovas M. N. ir prisidėjimu prie šio skundo atsakovė M. N. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 1 d. sprendimo dalį, kuria ieškovo UAB „Darni aplinka“ naudai priteista 1082,40 Lt skolos ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį ir patikslintą ieškinį atmesti visiškai ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

221. Teismas netinkamai ištyrė bei vertino bylai reikšmingas aplinkybes ir byloje esančius įrodymus, todėl nepagristai sprendė, kad apeliantas privalo sumokėti ieškovui 1082,40 Lt (313,48 Eur) už atliktus darbus. Pažymi, kad su ieškovu už jo atliktus darbus atsakovas yra pilnai atsiskaitęs, tuo tarpu teismo priteista suma už neva atliktus papildomus darbus yra nepagrįsta, kadangi apie kitus ieškovo atliktus darbus atsakovui nėra žinoma, o jų atlikimas nepagrįstas įrodymais. Atsakovas neigia, kad ieškovas atsakovo sklype atliko dvejus žemės frezavimo darbus, o ne vieną, už kuriuos bendroje sumoje prašoma priteisti 464,80 Lt (134,62 Eur). Šios aplinkybės nepatvirtino nei liudytojai, nei faktines aplinkybes konstatavęs antstolis. Be to, teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovas iš dalies atliko žemės sklypo lyginimo darbus, kurių vertė 500 Lt (144,81 Eur) bei suteikė apeliantui konsultacijas, kurios įkainotinos 100 Lt (28,96 Eur). Byloje nėra nei darbų atlikimą nei jų atlikimo kainą patvirtinančių įrodymų. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad atsakovas, neigdamas konsultacijos buvimo faktą, šią aplinkybę turi įrodyti. Atsakovo nuomone, tokia išvada teismas nepagrįstai perkėlė įrodinėjimo naštą atsakovui, kadangi būtent ieškovas privalėjo įrodyti visų jos atliktų darbų ir paslaugų suteikimą atsakovui, už kuriuos reikalaujama atlyginti, o teismui iš dalies tenkinus ieškovo ieškinį, buvo pažeistos apelianto kaip vartotojo teisės bei teisėti interesai, o ieškovas neteisėtai praturtėjo apelianto sąskaita.

232. Atsakovo vertinimu, teismas nepagrįstai priteisė iš atsakovo už ieškovo neva dalinai atliktus 50 kv. m. juodžemio išlyginimo darbus 250 Lt (72,41 Eur). Pažymi, kad už juodžemio atvežimą bei išlyginimą atsakovas atsiskaitė su ieškovo samdomu darbuotoju D. J. asmeniškai, sumokėdamas jam virš 3000 Lt (868,86 Eur) grynaisiais, ką patvirtino ir pats D. J. 2014 m. lapkričio 5 d. teismo posėdžio metu. Apeliantui nesuprantama, kuo remiantis teismas apskaičiavo, kad juodžemio išlyginimo darbai buvo atlikti 50 kv. m. žemės sklypo plote, kurių vertė sudaro 250 Lt (72,41 Eur), nes 2012 m. spalio 29 d. Darbą atlikimo akte, kuriuo remiasi teismas, yra minimas penkiasdešimties kubinių metrų matas (50 m3). Be to, antstolio faktinių aplinkybių protokole konstatuota, kad juodžemio išlyginimas buvo atliktas tik iš dalies.

243. Teismas netinkamai pritaikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias vartojimo rangos santykius. CK 6.673 straipsnio 2 dalyje numatytas proporcingas atsiskaitymas už atliktus darbus, kai paslaugų teikimo sutartis nutraukiama nepasiekus galutinio darbų rezultato – nagrinėjamu atveju vejos sėjos. Apelianto nuomone, būtent šis momentas yra nagrinėjamos bylos ginčo esmė. Todėl teismas nepagrįstai ir neteisėtai įpareigojo atsakovą atsiskaityti už darbus, dėl kurių įkainių šalys nesiderėjo, nesitarė dėl jų atlikimo ir apimties, o pateikus 2012 m. spalio 29 d. Atliktų darbų aktą atsakovas nebuvo supažindintas su ieškovo atliktais darbais, neturėjo galimybės jų priimti, nes darbai nebuvo perduoti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra aiškiai nurodęs, kad vartojimo rangos santykių reglamentavime akcentuojama rangovo pareiga suteikti užsakovui informaciją, reikalingą sutarčiai, geriausiai atitinkančiai ne tik paties rangovo, bet ir užsakovo interesus, sudaryti. Pareiga įrodyti, kad buvo pateikta būtina ir teisinga informacija, tenka rangovui. Aplinkybę, jog ieškovas pažeidė savo pareigą atsakovui suteikti pakankamą ir aiškią informaciją patvirtino tiek ieškovo atstovė, tiek ieškovo liudytojas D. J., teismo posėdžio metu nurodę, kad pasirašant Sutartį su atsakovu nebuvo aptarinėjamos nei sutartyje įvardinti darbai, nei atskirų darbų kaina, nes tam nebuvo būtinybės. Be to, atsakovo nuomone, ieškovo nesąžiningumas pasireiškė tuo, kad tardamasis dėl galutinės darbų kainos ieškovas apeliantui nurodė 7 Lt/m2 kainą už galutinį darbų – vejos sėją, tačiau 2012 m. spalio 29 d. Akte ieškovas pateikė Sutartyje neaptartas naujas darbų kainas, prie kurių pridėjo dar PVM. Šių aplinkybių, teismas priimdamas sprendimą dėl 1082,40 Lt (313,48 Eur) skolos priteisimo, visiškai nevertino ir į jas neatsižvelgė.

25Atsiliepimu į atsakovo M. N. apeliacinį skundą ieškovas UAB „Darni aplinka“ prašo apeliacinio skundo netenkinti. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

261. Ieškovo nuomone, liudytojo A. R. parodymai apie tai, jog jis nematė ir nepastebėjo, jog žemė sklype apskritai būtų buvusi frezuota patvirtina tai, jog jo parodymais remtis negalima, kadangi jo nurodytus faktus paneigė pats atsakovas, pripažindamas, jog žemė visgi buvo frezuota ir už frezavimo darbus iš dalies atsakovas atsiskaitė civilinės bylos nagrinėjimo eigoje. Apeliantas nepagrįstai nurodo, jog liudytojas D. J. neva teigė, jog žemė buvo frezuota tik vieną, o ne du kartus. Ieškovas pažymi, jog, priešingai nei teigia apeliantas, liudytojas D. J. teismo posėdžio patvirtino faktą, jog žemė frezuota ne vieną kartą, o du, ar netgi tris kartus, kas patvirtina aplinkybę, jog ieškovo Darbų atlikimo akte nurodyti tik faktiškai atliktų darbų kiekiai.

272. Nors atsakovas nurodo, kad ieškovas nepateikė įrodymų apie žemės sklypo lyginimo darbus, tačiau šių darbų atlikimą patvirtino liudytojas D. J., be to, 2012 m. lapkričio 26 d. antstolio Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 020285/12/30 taip pat konstatuota, jog dalis žemės sklypo yra išlyginta, juodžemiu užpiltos duobės; liudytojas A. R. patvirtino, kad buvo atlikti vejos įrengimo pradiniai darbai, t. y. atvežtas juodžemis, kurio viena krūva liko neišlyginta, naudota chemija. Taigi darbų atlikimo faktas buvo įrodytas, todėl teismas pagrįstai įpareigojo atsakovą už šiuos darbus atsiskaityti.

283. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių konsultacijos suteikimo faktą. Ieškovas pažymi, kad kaip ir nurodyta teismo sprendime, atsakovas neneigė, jog dėl kraštovaizdžio architekto konsultacijos apmokėjimo buvo susitarta su atsakovu atskirai. Šios paslaugos atsakovui buvo suteiktos - ieškovo direktorė E. P. pati važiavo pas atsakovus nurodytu adresu ( - ), kur buvo atliekami Sutartimi sulygti darbai, ir vietoje suteikė konsultacijas dėl žemės sklypo apželdinimo darbų.

294. Nors atsakovas teigia, kad už juodžemio atvežimą bei išlyginimą atsiskaitė su ieškovo samdomu darbuotoju D. J., sumokėdamas jam asmeniškai virš 3000 Lt grynaisiais, tačiau tokios aplinkybės liudytojas D. J. teismo posėdyje netvirtino. Atsakovas už juodžemio išlyginimo darbus nėra atsiskaitęs, nes tokių duomenų ieškovo buhalterijoje nėra. Juodžemio išlyginimo darbų faktą teismo posėdyje patvirtino liudytojas D. J.. Šios aplinkybės neneigia ir pats atsakovas. Todėl teismas pagrįstai įpareigojo atsakovą už šiuos darbus apmokėti.

305. Atsakovas, grąžinęs ieškovui Darbų atlikimo aktą bei sąskaitą faktūrą, atsisakė už atliktus darbus apmokėti dėl to, kad anot atsakovo, darbai buvo atlikti nekokybiškai ir ne iki galo, tačiau neneigė aplinkybės, jog atsakovui pateiktame Darbų atlikimo akte nurodyti darbai buvo atlikti. Be to, ieškovas turėjo visas galimybes Darbų atlikimo akte nurodytus darbus apžiūrėti, o to nepadaręs ir elgdamasis nerūpestingai ir neapdairiai, prisiėmė visą riziką dėl savo veiksmų pasekmių.

31Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovai M. N. ir M. N. prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą; tenkinti atsakovo M. N. apeliacinį skundą; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

321. Atsakovų nuomone, ieškovas nepagrįstai reikalauja sumokėti už Sutartimi nesulygtus darbus, apie kurių atlikimą atsakovams nėra žinoma ir kurių atsakovai nepripažįsta. Pažymi, kad už Sutartyje numatytus darbus, kuriuos atsakovai pripažįsta, ieškovui buvo sumokėta, tačiau visų kitų 2012 m. spalio 29 d. Akte nurodytų darbų, jų atlikimo ir įkainių atsakovai nepripažįsta, ieškovas jų neįrodė. Atsakovų teigimu, ieškovas siekia dar kartą prisiteisti už darbą, t. y. juodžemio išlyginimą, kurio neatliko. Ieškovo reikalavimas antrą kartą atlyginti už tuos pačius darbus, už kuriuos atsakovas jau yra atsiskaitęs, yra akivaizdus nesąžiningo elgesio pavyzdys ir siekis pasipelnyti.

332. Ieškovo reikalavimas sumokėti už Sutartyje nenumatytus darbus prieštarauja CK 6.673 straipsnio nuostatoms ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikai. Sutarties sudarymo metu atsakovai nebuvo informuoti apie vejos sėjai reikiamų atlikti darbų detalizaciją ir apie atskirus/individualius kiekvieno darbo įkainius. Šias aplinkybes 2014 m. lapkričio 5 d. teismo posėdžio metu patvirtino tiek D. J., tiek ir E. P..

343. Ieškovas nepagristai reikalauja iš atsakovo M. N. sumokėti už neva atliktus sklypo projektavimo darbus bei tariamą specialisto konsultaciją. Nors ieškovas nurodė, kad dėl konsultavimo ir projektavimo darbų su atsakovu buvo susitaręs žodžiu, tačiau atsakovas, ginčydamas šią aplinkybę, pažymi, kad ieškovas, būdamas verslininku ir savo srities profesionalu, siekdamas išvengti bet kokio ginčo su užsakovu, žodinių sutarčių su vartotojais sudaryti neturėtų. Be to, ieškovas nepateikė nei vieno įrodymo, jog šią paslaugą atliko ir suteikė atsakovams kraštovaizdžio architekto konsultacijas vejos sėjos klausimais. Atsakovas neneigia, kad prieš Sutarties pasirašymą buvo bendrauta su ieškovo atstovais dėl jų teikiamų vejos sėjos paslaugų, tačiau ši konsultacija vertintina kaip informacija apie ieškovo teikiamas paslaugas, o ne paslauga, už kurią M. N. turėtų sumokėti. Jeigu tokia ieškovo paslauga buvo mokama, atsakovas apie ją nieko nežinojo ir nebuvo apie tai supažindintas.

354. Atsakovai nesutinka su ieškovo teiginiu, kad vienašališkai pasirašytas Darbu atlikimo aktas ir jo pagrindu išrašyta PVM sąskaita-faktūra Nr. DAPL-1 NR. 000033 laikytini darbu atlikimą patvirtinančiais įrodymais. Pažymi, kad tarp šalių susiklosčius vartojimo rangos teisiniams santykiams, prioritetas teikiamas būtent šiuos teisinius santykius reglamentuojančioms teisės nuostatoms, o ne statybos rangos teisiniams santykiams taikomoms teisės normos, kuriomis remiasi ieškovas. Byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovai būtų vengę priimti ieškovo atliktus darbus, o ieškovas nepateikė nei vieno įrodymo, jog iki surašant ir vienašališkai pasirašant Darbų atlikimo aktą, jis raštu (ar žodžiu) kreipėsi į atsakovus dėl jo atliktų darbų priėmimo. Priešingai, tiek Darbų atlikimo aktas, tiek jo pagrindu išrašyta PVM sąskaita faktūra buvo įteikta atsakovei M. N.. Minėtų dokumentų perdavimo metu ieškovas nesupažindino su jais atsakovės. Todėl, atsakovų nuomone, Darbų atlikimo aktas ir jo pagrindu išrašyta PVM sąskaita faktūra negali būti laikomi darbų atlikimą pavirtinančiais įrodymais.

365. Atsakovų nuomone, ieškovas nepagrįstai reikalauja iš jų priteisti 0,2 % (2.204,18 Lt/ 638,37 Eur) dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo PVM sąskaitos-faktūros Nr. DAPL-1 NR. 000033 neapmokėjimo dienos. Anot atsakovų, teismas pagrįstai sprendė, kad nesant atliktų darbų rezultato ir nutraukus Paslaugų sutartį CK 6.673 straipsnio 2 dalies ir CK 6.674 straipsnio 2 dalies nustatytais pagrindais, nesant pasirašyto Darbų atlikimo akto, nėra pagrindo atsakovų atžvilgiu taikyti Sutarties 3.4. p. nuostatą, kuria šalys susitarė dėl 0,2 % dydžio delspinigių mokėjimo už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną. Priešingas aiškinimas paneigtų netesybų teisinę paskirtį ir šio instituto esmę. Be to, 0,2 % delspinigių dydis už kiekvieną pradelstą dieną yra neprotingai didelis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuomonės, jog baudinės netesybos Lietuvos civilinėje teisėje netaikomos. Netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita.

375. Nepagrįstas ieškovo apeliacinio skundo argumentas, kad atsakovams priteisiamos bylinėjimosi išlaidos turėjo būti ženkliai sumažintos arba išvis nepriteistos. Pažymi, kad priteisdamas bylinėjimosi išlaidas atsakovui M. N., teismas ir taip ženkliai sumažino jų dydį, todėl ieškovas nepagrįstai nurodo, jog bylinėjimosi išlaidos turėtų būti dar labiau mažinamos. Atsakovas iš esmės nesutinka su ieškovės pozicija, kad atsakovo naudai neturėjo būti priteistos išlaidos, kurios atsirado atnaujinant procesą šioje byloje. Pažymi, kad procesiniai dokumentai civilinėje byloje Nr. 2-15626-800/2013 nebuvo įteikti būtent dėl ieškovo kaltės, kadangi pats ieškovas, pateikdamas ieškinį teismui, nurodė klaidingą atsakovų adresą. Be to, procesinių dokumentų įteikimo atsakovams aplinkybės buvo vertinamos sprendžiant klausimą dėl proceso atnaujinimo ir šiuo klausimu priimta 2014 m. birželio 27 d. teismo nutartis. Todėl ieškovas, nesutikdamas su minėta nutartimi, turėjo galimybę ją skųsti, tačiau šia teise nepasinaudojo. Atsakovai nesutinka su ieškovo apeliacinio skundo argumentu, kad būdami sutuoktiniais atsakovai nepagrįstai rengė atskirus procesinius dokumentus ir buvo atstovaujami dviejų skirtingų teisininkų, kas įrodo nepagrįstą jų išlaidavimą. Atsakovai pažymi, kad santuoka neįpareigoja asmenų turėti vieną bendrą atstovą teisme. Įstatymai nedraudžia sutuoktiniams turėti skirtingus atstovus vienoje byloje. Priešingas vertinimas paneigtų asmenų teisę būti atstovaujamiems savo pasirinkto atstovo, kaip tai įtvirtina CPK 51 straipsnyje. Sutuoktiniai negali būti laikomi vienu asmeniu CPK 51 straipsnio prasme, todėl atsakovų pasirinkimas turėti savo atstovą nekvestionuotinas.

38Teisėjų kolegija konstatuoja:

39IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

40Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t.y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

41Dėl faktinių bylos aplinkybių

42Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „Darni aplinka“ ir atsakovas M. N. 2012 m. spalio 16 d. sudarė Paslaugų suteikimo sutartį Nr. 16 (toliau – Sutartį), pagal kurios 1.1. – 1.6. punktus ieškovas įsipareigojo atlikti teritorijos, esančios ( - ) (dabartinis adresas ( - )), vejos sėjos darbus 6,64 arų plote (1.1 p.); nupurkšti teritoriją herbicidais (1.2 p.); nupjauti sunaikintas piktžoles vienkartiniu pjovimu (1.3 p.); išfrezuoti dirvožemį 2013 m. vejos sėjai (1.4 p.); 2013 m. pasėti veją numatytame plote (1.5 p.); nupjauti sudygusią veją vienkartiniu pjovimu (1.6 p.). Sutartyje nurodyta, kad vejos sėjos kaina 7Lt/kv. m (1.7 p.), o mulčiavimas durpe 2Lt/kv. m (1.8 p.). Atsakovas įsipareigojo už atliktus darbus atsiskaityti pagal pateiktą sąskaitą faktūrą bei išrašytą darbų atlikimo aktą per 5 darbo dienas nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos (3.1 p.) (1 t., b. l. 5-7). Atsakovas 2012 m. spalio mėn. pabaigoje vienašališkai, informavęs ieškovą žodžiu, Sutartį nutraukė. Ieškovas 2012 m. spalio 29 d. surašė darbų atlikimo aktą (toliau – Aktą) ir 2012 m. lapkričio 6 d. PVM sąskaitą - faktūrą Serija DAPL-1 Nr. 000033 dėl 6 122,72 Lt (be PVM - 5060,10 Lt) apmokėjimo už faktiškai suteiktas paslaugas (atliktus darbus) ir įteikė šiuos dokumentus atsakovei M. N. (1 t., b. l. 8-9). Atsakovas (jo atstovas) 2012 m. lapkričio 9 d. pranešimu atsisakė priimti 2012 m. spalio 29 d. atliktų darbų aktą ir apmokėti 2012 m. lapkričio 6 d. PVM sąskaitą – faktūrą, kadangi darbai atlikti nekokybiškai ir ne iki galo (1 t., b. l. 108-109).

43D. S. aiškinimo ir skolos dydžio

44Išnagrinėjęs šalių ginčą ir tenkindamas ieškovo ieškinį iš dalies, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pagal 2012 m. spalio 29 d. darbų aktą ieškovas suteikė paslaugų (atliko darbų) už 1546,80 Lt, iš kurių 564,40 Lt atsakovas sumokėjo ieškovui bylos nagrinėjimo metu (2 t., b. l. 21, 39). Ieškovo atliktų darbų apimtis ir įkainius teismas vertino tokiu būdu: už žemės frezavimo darbus (Sutarties 1.4 p, Akto 3 eilutė) - 464,80 Lt, iš kurių ½ dalį, t. y. 232,40 Lt atsakovas sumokėjo; už žemės sklypo lyginimo darbus - 500 Lt; už 50 kv. m juodžemio išlyginimo darbus rankiniu būdu - 250 Lt.

45Apeliaciniais skundais šalys šį teismo sprendimo skundžia, keldami klausimą dėl materialinės teisės normų, reguliuojančių sutarčių aiškinimo taisykles, vienašalio darbų perdavimo akto teisinę reikšmę ir netesybas, bei procesinių teisų normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir bylinėjimosi išlaidas, tinkamo taikymo ir aiškinimo.

46Byloje nėra ginčo, kad šalių ginčo santykiams reguliuoti taikytinos vartojimo rangą reglamentuojančios teisės normos (CK 6.672 – 6.680 straipsniai). Vartojimo angos sutarties esmė yra ta, kad viena šalis (rangovas) įsipareigoja pagal fizinio asmens (vartotojo) užsakymą atlikti tam tikrą darbą, skirtą tenkinti buitinius ar asmeninius užsakovo (vartotojo) ar jo šeimos poreikius, o užsakovas įsipareigoja priimti darbo rezultatą ir už jį sumokėti (CK 6.672 straipsnio 1 dalis). Jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, - pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenumato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta sutartyje, arba reikalauti pakartotinai ir neatlygintinai atlikti darbus arba atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas (CK 6.678 straipsnio 1 dalis). Užsakovas bet kada iki darbo rezultato priėmimo gali nutraukti sutartį, sumokėdamas dalį nustatytos kainos, proporcingos atliktam darbui (CK 6.673 straipsnio 2 dalis).

47Nagrinėjamu atveju susiklostė situacija, kai ieškovui pradėjus Sutartyje numatytus darbus, atsakovas (užsakovas) vienašališkai sutartį nutraukė ir užvedus bylą teisme sumokėjo ieškovui (rangovui) dalį kainos, kuri, pasak atsakovų, yra proporcinga ieškovo atliktam darbui. Atsakovų nuomone, kita ieškovo prašoma apmokėti už darbus suma, nurodyta 2012 m. spalio 29 d. darbų atlikimo akte, neatitinka Sutarties sąlygų, reglamentuojančių konkrečius darbus ir jų įkainius, be to, rangovas nurodytų darbų nėra tinkamai perdavęs, o užsakovas – priėmęs.

48Pagal CK 6.193 straipsnyje reglamentuojamas sutarčių aiškinimo taisykles, aiškinant sutartį pirmiausia nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, atsižvelgiama į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes. Bylos duomenimis, šalių Sutartimi sulygtų darbų apimtys ir kaina nurodyti Sutarties 1.1 - 1.8 punktuose. Į šiuos darbus (taigi ir kainą) neįskaičiuoti vejos sėjai reikalingos medžiagos (sėkla, durpės, juodžemis) (Sutarties 3.6 p.). Vertinant šias Sutarties nuostatas sistemiškai, yra pagrindas išvadai, kad Sutartimi sulygtų darbų kaina yra 5976 Lt (Sutarties 1.1, 1.7, 1.8 punktų sandauga). Byloje nėra ginčo, kad Sutarties 1.8 punkte numatyti darbai (mulčiavimas durpe) nebuvo atlikti, taigi ginčui spręsti aktualios yra Sutarties 1.1-1.7 punktų nuostatos, kuriomis remiantis ieškovas įsipareigojo minėtuose Sutarties punktuose nurodytus darbus atlikti už 4648 Lt (Sutarties 1.1, 1.7 punktų sandauga). Aptariamam kontekste teisėjų kolegija sutinka su atsakovų apeliacinio skundo argumentais, kad ieškovo vienašališkai pasirašyto 2012 m. spalio 29 d. Akto 7 ir 8 eilutėje nurodytos paslaugos (konsultacijos ir sklypo projektavimas) nėra įtrauktos į Sutarties sąlygų 1.2 – 1.6 punktuose numatytus darbus (paslaugas), todėl priteisti iš atsakovo M. N. 100 Lt už dalį paslaugų (konsultacijas), nenumatytų Sutartyje ir tik vėliau įtrauktų į Aktą, teismas neturėjo teisinio pagrindo (CK 6.673 straipsnio 1 dalis).

49Sisteminė Sutarties 1.2-1.7 punktų ir Akto 1- 6 eilučių analizė leidžia daryti išvadą, kad ieškovas už atliktus darbus reikalauja atlyginti 4359,80 Lt, t. y. prašoma priteisti suma nedaug kuo skiriasi nuo darbų vertės (4648 Lt), jeigu jie būtų užbaigti ir priduoti užsakovui, taigi yra aiškiai neproporcinga darbų apimčiai, kuriuos atliko ieškovas. Byloje nėra ginčo, o jos rašytiniai duomenys patvirtina, kad Sutartimi numatyti darbai liko neužbaigti. Iš antstolio 2012 m. lapkričio 26 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo (2 t., b. l. 29-36), naujo rangovo UAB „Želdynėlis“ atliktų darbų akto (2 t., b. l. 20), šalių paaiškinimų, liudytojų parodymų galima spręsti, kad Sutarties 1.2 - 1.6 punktuose numatyti darbai atlikti tik iš dalies, kadangi liko neužbaigtas žemės paruošimas vejos sėjai (žemės sklypas iki galo neišlygintas ir nepadengtas juodžemiu), nepasėta veja, neatliktas vienkartinis vejos pjovimas. Atsižvelgdama į aiškią Sutarties ir Akto darbų verčių disproporciją ir įvertinusi bylos įrodymų visetą apie ieškovo atliktus darbus Sutarties nutraukimo momentu, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovas atliko 40 proc. Sutarties 1. – 1.7 punktuose numatytų darbų, kas vertine išraiška sudarytų 1859,20 Lt (CK 1.5 straipsnio 4 dalis, 6.193 straipsnis, CPK 185 straipsnis). Minėta, kad atsakovas sumokėjo ieškovui pagal Sutartį 564 Lt. Todėl spręstina, kad ieškovo reikalavimas yra pagrįstas iš dalies ir gali būti tenkinamas 1295,20 Lt (375,11 Eur) apimtyje. Aptariamam kontekste teisėjų kolegija atmeta atsakovų apeliacinio skundo argumentus, kad atsakovas M. N., kartu su apmokėjimu už juodžemį sumokėjo ieškovo darbuotojui (liudytojui) D. J. ir už žemės (juodžemio) išlyginimo darbus, nes priešingai nei teigia apeliantas, išklausius 2014 m. lapkričio 4 d. teismo posėdžio įrašą, minėtas liudytojas tokių aplinkybių netvirtino, o kitomis įrodinėjimo priemonėmis šis atsakovų argumentas neparemtas (2 t., b. l. 27-28).

50Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus ieškovo apeliacinio skundo argumentus, kad 2012 m. spalio 29 d. darbų atlikimo aktas, kurį nepagrįstai atsisakė pasirašyti atsakovas, yra tas teisinis pagrindas, kuris patvirtina ieškovo reikalavimų teisėtumą ir pagrįstumą. Pažymėtina, kad bendroji darbų perdavimo taisyklė yra ta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kuris laikomas dviejų šalių suderintos valios išraiška (dvišalis sandoris), sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas (CK 6.662 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad nurodytos nuostatos paskirtis (kai aktą pasirašo viena iš šalių) – užkirsti kelią užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vykdyti kitas sutartines pareigas (pvz., sumokėti sutartyje nustatytą kainą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010). Užsakovas, nesutikdamas su rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Tokią teisę jis gali realizuoti tiek ieškinio, tiek priešieškinio forma, o taip pat ir kitais leistinais procesiniais dokumentais (pvz., atsiliepimu į ieškinį).

51Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė yra ta, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus (CPK 178 str.). Ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų – tokius faktus, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą, turi įrodyti atsakovas. Taigi ieškovui tenka pareiga įrodyti, kad jis atliko darbus pagal Sutarties reikalavimus, o atsakovui - kad šie reikalavimai buvo pažeisti.

52Minėtų aplinkybių pagrindu nustačius, kad Akte nurodyti darbai buvo atlikti tik iš dalies, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į atsakovų atsikirtimus, pagrįstai sprendė, kad Aktas patvirtina tik dalį ieškovo įrodinėjamų aplinkybių (atliktų darbų), todėl pagrįstai jį (Aktą) vertino visų byloje surinktų įrodymų kontekste (CPK 185 straipsnis). Vienašališkai pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą rangovas turi teisę tik tuo atveju, jei jis pats sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė galimybes užsakovui priimti atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007). Tačiau tokios aplinkybės byloje nebuvo nustatytos, nes atsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį, ieškovas iš karto jam išsiuntė Aktą ir pareikalavo atsiskaityti už darbus pagal pateiktą sąskaitą faktūrą.

53Remiantis tuo, kas nurodyta, pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl skolos priteisimo pakeistina, padidinant priteistą sumą iki 1295,20 Lt (375,11 Eur).

54Dėl delspinigių

55Sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys gali laisvai sudaryti sutartis, savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis). Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), o taip pat ir sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro netesybų dydžio, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan.

56Bylos duomenimis, Sutarties 3.4 punktu šalys susitarė dėl 0.2 proc. delspinigių, jeigu užsakovas (atsakovai) uždels atsiskaityti pagal savo prievolę. Remiantis nurodytu, teisėjų kolegija sutinka su ieškovo apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas, pripažinęs dalį ieškovo reikalavimų pagrįstais, netinkami aiškino ir taikė netesybas reglamentuojančias materialinės teisės normas, dėl ko padarė teisiškai nepagrįstą išvadą, kad ieškovas neturi teisės į delspinigius. Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas įtvirtino teismo teisę mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kadangi sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, tai teismas, įgyvendindamas diskrecijos teisę mažinti neprotingai dideles netesybas, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), be to, nesumažinti netesybų tiek, kad būtų paneigtas sutarties laisvės principas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

57Minėtam kontekste pažymėtina, kad šalys dėl netesybų dydžio sulygo Sutartimi. Atsakovas, pasinaudodamas CK 6.673 straipsnio 2 dalyje numatyta teise, Sutartį neužilgo po jos sudarymo nutraukė. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo nurodytos Sutarties nutraukimo priežastys (darbai atlikti nekokybiškai ir ne iki galo) nėra svarbios ir neparemtos šias aplinkybes patvirtinančiais įrodymais (CPK 178 straipsnis). Pažymėtina, kad šalys susitarė, jog Sutartyje numatyti darbai bus užbaigti 2013 m., todėl nėra pagrindo išvadai, kad Sutartį sudarius 2012 m. spalio 16 d., o nutraukus – 2012 m. spalio mėn. pabaigoje, ieškovas vilkino darbus, atliko juos nekokybiškai ir tokiu būdu neužtikrino atsakovo neva žodžiu deklaruotų lūkesčių. Ieškovo prašomi priteisti 0,2 proc. dydžio delspinigiai už priteisiamą 1859,20 Lt dydžio skolą (skolos dydis, susidaręs iki ieškinio padavimo ir atsakovo sumokėtų sumų bylos nagrinėjimo metu) sudarytų 669,31 Lt (1859,0x0,2/100x180 d.). Teisėjų kolegijos vertinimu, tokio dydžio netesybos nėra per didelės ir aiškiai neprotingos, nepaneigia sutarties laisvės principo, todėl mažinti jas nėra pagrindo.

58Remiantis nurodytu, teisėjų kolegija sprendžia, kad už pavėluotą prievolės įvykdymą atsakovams tenka pareiga atlyginti ieškovui 669,31 Lt (193,84 Eur) delspinigių (CK 6.73 straipsnis, 6.258 straipsnis).

59Dėl bylinėjimosi išlaidų

60Teisėjų kolegija sutinka su ieškovo apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas sprendimo dalies dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tinkamai nemotyvavo ir jo skaičiavimui pagrįsti nenurodė jokių argumentų.

61CPK 98 straipsnio pirmojoje dalyje yra nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Analogiškai yra nustatyta ir CPK 93 straipsnio pirmojoje dalyje, pagal kurią šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Pavedimo sutarčiai galioja bendras sutarčių laisvės principas (CK 6.156 str.) ir teismas neturi teisinio pagrindo kištis į bylos dalyvio ir jo advokato sudarytos teisinės pagalbos sutarties apmokėjimo už teisines paslaugas sąlygas. Tačiau bylą pralaimėjusi šalis neprivalo bylą laimėjusiai šaliai atlyginti nepagrįstai didelių atstovavimo išlaidų. CPK 98 straipsnio 2 dalis nurodo, kad teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas, kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia, kokio dydžio atstovavimo išlaidos priteistinos, tačiau visais atvejais jos turėtų būti priteisiamos ne didesnės, nei nustatyta Rekomendacijose (Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakyme Nr. 1R-85 Dėl rekomendacijų civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo).

62Pagal bylos duomenis, šalis byloje atstovavo advokatai, teismo posėdžiuose (atsakovus) – advokato padėjėjai. Šalių atstovai dalyvavo penkiuose teismo posėdžiuose, kurių trukmė 4 valandos. Remiantis Rekomendacijų 5 ir 8.18, maksimalus užmokesčio dydis atsakovams sudarytų 480 Lt, ieškovui – 600 Lt.

63Ieškovas pirmosios instancijos teisme turėjo 2912 Lt (250 Lt žyminis mokestis, 2662 Lt atstovavimo išlaidos) išlaidų, apeliacinėje instancijoje – 2420 Lt (1210 Lt žyminis mokestis, 1210 Lt atstovavimo išlaidos) išlaidų, iš viso 5332 Lt (1544,25 Eur) bylinėjimosi išlaidų (1 t., b. l. 10, 2 t., b. l. 4-9, 62-64). Ieškovas pirmosios instancijos teisme parengė du procesinius dokumentus, kurių parengimo maksimalus užmokesčio dydis sudarytų 6000 Lt; ir du procesinius dokumentus apeliacinės instancijos teisme, kurių parengimo maksimalus užmokesčio dydis - 3622,50 Lt, iš viso 9 622,50 Lt ( 2786,86 Eur) (Rekomendacijų 8.2; 8.10; 8.11 p.). Taigi, ieškovo patirtos faktinės bylinėjimosi išlaidos neviršija maksimalių dydžių, numatytų Rekomendacijose.

64Atsakovai pirmosios instancijos teisme patyrė 9 913 Lt atstovavimo išlaidų, iš kurių 7 413 Lt atsakovas D. N., 2500 Lt - atsakovė M. N. (2 t., b. l. 10-19, 23). Apeliacinės instancijos teisme atsakovai turėjo 2 754 Lt išlaidų (54 Lt žyminis mokestis, 2700 Lt atstovavimo išlaidos ) (2 t., b. l. 75, 107-111). Iš viso: 12 667 Lt (3 668,60 Eur) bylinėjimosi išlaidų. Atsakovai (jų atstovai) pirmosios instancijos teisme parengė septynis procesinius dokumentus (1 t., b. l. 39-43, 83, 102-107, 123-125, 151-162; 2 t., b. l. 10-11), kurių parengimo maksimalus užmokesčio dydis sudarytų 15 240 Lt (Rekomendacijų 8.2; 8.8; 8.16 p.); iš kurių M. N. – 9240 Lt, M. N. – 6000 Lt; ir du procesinius dokumentus (2 t. 65-74, 91-100) apeliacinės instancijos teisme, kurių parengimo maksimalus užmokesčio dydis 3622,50 Lt (Rekomendacijų 8.10; 8.8.11 p.). Iš viso: 18 862,50 Lt. Tokiu būdu ir atsakovų patirtos bylinėjimosi išlaidos neviršija maksimalių Rekomendacijos dydžių.

65Ieškovo ieškinį tenkinus iš dalies, patenkintų reikalavimų dalis sudaro 30,36 proc. nuo reikalaujamos ieškiniu priteisti 8 326,90 Lt sumos. Atmestų reikalavimų dalį sudaro 69, 64 proc. nuo ieškinio kainos.

66Tokiu būdu, ieškovas turi teisę į 884,08 Lt dydžio (256,04 Eur) išlaidų atlyginimą pirmosios instancijos teisme (2912x30,36 proc.), o atsakovas M. N. į 5 162,41 Lt (1495,13 Eur) (7413x69,64 proc.), atsakovė M. N. - 1 748,50 Lt (506,40 Eur) (2500 x 69,94 proc.) išlaidų atlyginimą.

67Prašydamas nepriteisti atsakovų turėtų 2420 Lt išlaidų už procesinio dokumento dėl proceso atnaujinimo parengimą, ieškovas (apeliantas) nurodo, kad atsakovo M. N. ikiteisminio ginčo nurodytuose dokumentuose (Akte, sąskaitoje faktūroje, pranešime dėl faktinių aplinkybių protokolo, kuriuos atsakovas adresavo ieškovui) buvo nurodomas adresas ( - ), ko pasėkoje, neįsiteikus procesiniams dokumentams, buvo priimtas sprendimas už akių, o vėliau - procesas atnaujintas CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 ir 9 punktų pagrindu. Teisėjų kolegija su tokiais argumentais nesutinka, kadangi, visų pirma, ieškovas ieškinį pateikė 2013 m. liepos 22 d., taigi praėjus nemažam laiko tarpui nuo ieškovo nurodytų aplinkybių. Antra, byloje nėra jokių oficialių ar kitų duomenų apie atsakovų deklaruotą ar faktinę gyvenamąją vietą ieškovo pradiniame ieškinyje nurodytu adresu.

68Tačiau teisėjų kolegija pagrįstais pripažįsta ieškovo apeliacinio skundo argumentus dėl nepagrįstai didelių atsakovų išlaidų už advokatų suteiktą teisinę pagalbą pirmosios instancijos teisme. Nors minėta, kad atsakovų atstovavimo išlaidų dydis neviršija rekomenduotino, bet vien tai nesuteikia teisės priteisti faktiškai turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nedidelę bylos apimtį, bylos nagrinėjimo trukmę, į tai, kad rengiant procesinius dokumentus nebuvo būtinas specialus pasirengimas, nes nebuvo nagrinėjami nauji teisiniai klausimai ir dėl to advokatų darbo sąnaudos nebuvo didelės, į tai, kad atsakovai, turėdami vienodą interesą ir tokią pat poziciją ieškovo atžvilgiu samdė atskirus advokatus, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teisme būtinos ir pagrįstos išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra tokios: atsakovės M. N. – 1200 Lt, atsakovo M. N. – 3900 Lt.

69Kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės paliktinas nepakeistas, laikytina, kad abiejų apeliantų apeliaciniai skundai yra nepagrįsti. Todėl jų patirtos išlaidos apeliacinės instancijos teisme nepriteistinos.

70Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

71pakeisti Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 1 d. sprendimą.

72Priteisti ieškovui UAB „Darni aplinka“ (į. k. 302761466 ) solidariai iš atsakovų M. N. (a. k. ( - ) ir M. N. (a.k. ( - ) 375,11 Eur (tris šimtus septyniasdešimt penkis eurus 11 euro centų) (1295,20 Lt) skolos; 193,84 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt tris eurus 84 euro centus) (669,31 Lt) delspinigių, iš viso: 568,95 Eur (penkis šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus 95 euro centus) ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (568,95 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-07-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

73Panaikinti sprendimo dalį, kuria iš atsakovo M. N. priteista ieškovui UAB „Darni aplinka“ 100 Lt (28,96 Eur) už konsultaciją ir 5 procentų dydžio metinės palūkanas nuo priteistos sumos (100 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-07-24 ) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

74Priteisti ieškovui UAB „Darni aplinka“ iš atsakovų M. N. ir M. N. lygiomis dalimis, po 128,02 Eur (vieną šimtą dvidešimt aštuonis eurus) (442 Lt) bylinėjimosi išlaidų.

75Sumažinti iš ieškovo UAB „Darni aplinka“ atsakovui M. N. priteistą 148 Lt (42,86 Eur) žyminį mokestį iki 130,92 Lt (37,91 Eur), o atstovavimo išlaidas - nuo 4236 Lt (1226,83 Eur) iki 3900 Lt (1129,50 Eur).

76Sumažinti iš ieškovo UAB „Darni aplinka“ atsakovei M. N. priteistas atstovavimo išlaidas nuo 1340 Lt (388,09 Eur) iki 1200 Lt (347,50 Eur).

77Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

78Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apylinkės teismas 2013 m. spalio 8 d. sprendimu už akių, priimtu... 5. Ieškovas nurodė, kad 2012 m. spalio 16 d. UAB „Darni aplinka“ ir... 6. Atsakovai su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad ieškovas neatliko visų pagal... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 1 d. sprendimu pakeitė 2013 m... 9. Teismas nustatė, kad 2012 m. spalio 16 d. Paslaugų suteikimo sutartį Nr. 16... 10. Nustatęs, kad tiek 2012 m. lapkričio 6 d. sąskaitą - faktūrą DARL-1 Nr.... 11. Kadangi ieškovas visų Sutartyje numatytų darbų neįvykdė, darbų rezultato... 12. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 13. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Darni aplinka“ prašo pakeisti Kauno... 14. 1. Nepagrįstas teismo argumentas, kad ieškovas neįrodė, jog dalis Darbų... 15. 2. Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai nepriteisė skolos už projektavimo... 16. 3. Teismas prašomą priteisti sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą laikė... 17. 4. Apelianto nuomone, teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovo argumentai... 18. 5. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovo vienašališkai pasirašytas 2012... 19. 6. Nepagrįstas teismo argumentas, jog nesant atliktų darbų rezultato,... 20. 7. Teismas tinkamai nemotyvavo ir nepagrindė sprendimo dalies dėl... 21. Apeliaciniu skundu atsakovas M. N. ir prisidėjimu prie šio skundo atsakovė... 22. 1. Teismas netinkamai ištyrė bei vertino bylai reikšmingas aplinkybes ir... 23. 2. Atsakovo vertinimu, teismas nepagrįstai priteisė iš atsakovo už ieškovo... 24. 3. Teismas netinkamai pritaikė materialinės teisės normas,... 25. Atsiliepimu į atsakovo M. N. apeliacinį skundą ieškovas UAB „Darni... 26. 1. Ieškovo nuomone, liudytojo A. R. parodymai apie tai, jog jis nematė ir... 27. 2. Nors atsakovas nurodo, kad ieškovas nepateikė įrodymų apie žemės... 28. 3. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad byloje nėra įrodymų,... 29. 4. Nors atsakovas teigia, kad už juodžemio atvežimą bei išlyginimą... 30. 5. Atsakovas, grąžinęs ieškovui Darbų atlikimo aktą bei sąskaitą... 31. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovai M. N. ir M. N. prašo... 32. 1. Atsakovų nuomone, ieškovas nepagrįstai reikalauja sumokėti už Sutartimi... 33. 2. Ieškovo reikalavimas sumokėti už Sutartyje nenumatytus darbus... 34. 3. Ieškovas nepagristai reikalauja iš atsakovo M. N. sumokėti už neva... 35. 4. Atsakovai nesutinka su ieškovo teiginiu, kad vienašališkai pasirašytas... 36. 5. Atsakovų nuomone, ieškovas nepagrįstai reikalauja iš jų priteisti 0,2 %... 37. 5. Nepagrįstas ieškovo apeliacinio skundo argumentas, kad atsakovams... 38. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 39. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 40. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 41. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 42. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „Darni aplinka“ ir atsakovas... 43. D. S. aiškinimo ir skolos dydžio... 44. Išnagrinėjęs šalių ginčą ir tenkindamas ieškovo ieškinį iš dalies,... 45. Apeliaciniais skundais šalys šį teismo sprendimo skundžia, keldami... 46. Byloje nėra ginčo, kad šalių ginčo santykiams reguliuoti taikytinos... 47. Nagrinėjamu atveju susiklostė situacija, kai ieškovui pradėjus Sutartyje... 48. Pagal CK 6.193 straipsnyje reglamentuojamas sutarčių aiškinimo taisykles,... 49. Sisteminė Sutarties 1.2-1.7 punktų ir Akto 1- 6 eilučių analizė leidžia... 50. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus ieškovo apeliacinio skundo... 51. Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė yra ta, kad kiekviena... 52. Minėtų aplinkybių pagrindu nustačius, kad Akte nurodyti darbai buvo atlikti... 53. Remiantis tuo, kas nurodyta, pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl... 54. Dėl delspinigių... 55. Sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys gali laisvai sudaryti... 56. Bylos duomenimis, Sutarties 3.4 punktu šalys susitarė dėl 0.2 proc.... 57. Minėtam kontekste pažymėtina, kad šalys dėl netesybų dydžio sulygo... 58. Remiantis nurodytu, teisėjų kolegija sprendžia, kad už pavėluotą... 59. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 60. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovo apeliacinio skundo argumentais, kad... 61. CPK 98 straipsnio pirmojoje dalyje yra nustatyta, kad šaliai, kurios naudai... 62. Pagal bylos duomenis, šalis byloje atstovavo advokatai, teismo posėdžiuose... 63. Ieškovas pirmosios instancijos teisme turėjo 2912 Lt (250 Lt žyminis... 64. Atsakovai pirmosios instancijos teisme patyrė 9 913 Lt atstovavimo išlaidų,... 65. Ieškovo ieškinį tenkinus iš dalies, patenkintų reikalavimų dalis sudaro... 66. Tokiu būdu, ieškovas turi teisę į 884,08 Lt dydžio (256,04 Eur) išlaidų... 67. Prašydamas nepriteisti atsakovų turėtų 2420 Lt išlaidų už procesinio... 68. Tačiau teisėjų kolegija pagrįstais pripažįsta ieškovo apeliacinio skundo... 69. Kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės paliktinas... 70. Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 71. pakeisti Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 1 d. sprendimą.... 72. Priteisti ieškovui UAB „Darni aplinka“ (į. k. 302761466 ) solidariai iš... 73. Panaikinti sprendimo dalį, kuria iš atsakovo M. N. priteista ieškovui UAB... 74. Priteisti ieškovui UAB „Darni aplinka“ iš atsakovų M. N. ir M. N.... 75. Sumažinti iš ieškovo UAB „Darni aplinka“ atsakovui M. N. priteistą 148... 76. Sumažinti iš ieškovo UAB „Darni aplinka“ atsakovei M. N. priteistas... 77. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 78. Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....