Byla 2-2605-924/2016
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys R. K., R. J., I. V., D. G., G. B., D. S., R. B., J. Ž

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas,

2sekretoriaujant Samantai Vicbelytei,

3dalyvaujant pareiškėjai L. G., jos atstovei advokato padėjėjai Ingridai Šimkevičienei,

4suinteresuotiems asmenims D. S., R. K., G. B.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos L. G. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys R. K., R. J., I. V., D. G., G. B., D. S., R. B., J. Ž..

6Teismas

Nustatė

7pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji pagal įgyjamąją senatį nuosavybės teise įgijo pastatą – gyvenamąjį namą 1A1m, unikalus Nr. ( - ), ir ūkio pastatą 2I1m, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) (buvęs adresas: ( - )).

8Pareiškėja L. G. nurodė, kad yra visų sąlygų visuma konstatuoti nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktą. Pirma, L. G. nėra ir nebuvo įgijusi nuosavybės teisės į daiktą kitokiu, nei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4.47 straipsnyje nurodytu būdu. Antra, daiktas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė. Trečia, L. G., sąžiningai įgijusi daiktą, jį sąžiningai valdė nuo 1996 m. ir valdo iki šiol. Nuo 1944 m. iki savo mirties namą valdė pareiškėjos senelis K. P.. Tai reiškia, kad L. G. tiek užvaldydama daiktą, tiek visą įgyjamosios senaties laiką buvo įsitikinusi, jog niekas neturi daugiau už ją teisių į daiktą, nežinojo apie kliūtis, trukdančias įgyti jai tą daiktą nuosavybėn. Ketvirta, visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai. Penkta, visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas atvirai. K. P. (pareiškėjos senelio) vardu namo valdymo teisė nuo 1962 m. liepos 5 d. iki 2013 m. liepos 26 d. VĮ Registrų centre buvo įregistruota ir niekas per šį laikotarpį nepretendavo į ginčo namą. Šešta, daiktas valdomas nepertraukiamai. Gyvenamąjį namą ( - ), K. P. valdė nepertraukiamai kaip savo nuo 1944 m. iki pat savo mirties, o po jo mirties šį namą valdo, prižiūri, moka mokesčius jo anūkė L. G.. Septinta, visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas. Akivaizdu, kad pareiškėja kapitaliai remontuodama, prižiūrėdama, investuodama į namą lėšas, tvarkydama aplinką, sodindama ilgamečius augalus, mokėdama visus reikalingus mokesčius, valdė namą kaip savo. Kadangi giminėje visiems buvo žinoma, kad namas buvo dovanotas jos močiutės šeimai, kad jį valdė jos senelis K. P., tada po jų mirties jame gyveno jos dėdė P. P., kurį pareiškėja prižiūrėjo, po šio mirties gyveno pati pareiškėja su šeima, todėl L. G. žinojo, kad nėra jokio kito statinių savininko, aiškiai suvokė, kad niekas kitas neturi daugiau teisių į šį namą su ūkio pastatu, nei ji pati. Aštunta, valdymas tęsėsi ne mažiau kaip dešimt metų. L. G. valdo daiktą nuo 1995-1996 metų, kai mirė jos prižiūrimas dėdė, t.y. jau beveik 20 metų. Šio fakto nustatymas yra reikšmingas pareiškėjai, norinčiai įgyvendinti savo, kaip namo ir ūkio pastato savininkės, teises ir įregistruoti gyvenamąjį namą ir ūkio pastatą kaip savo asmeninę nuosavybę.

9Suinteresuotas asmuo D. S. sutinka su pareiškimu bei prašo jį tenkinti. Nurodė, kad gyvenamajame name adresu ( - ), gyveno K. P. su A. P., G. P., P. P., pareiškėja. Ji mato, kaip pareiškėja rūpinasi šiuo gyvenamuoju namu. M. J. padovanojo šį gyvenamąjį namą kartu su ūkiniu pastatu vestuvių proga A. P.. Pareiškėja namą valdo atvirai.

10Suinteresuotas asmuo R. K. sutinka su pareiškimu bei prašo jį tenkinti. Nurodė, kad gyvenamasis namas adresu ( - ), padovanotas kartu su ūkiniu pastatu vestuvių proga A. P. ir K. P.. Namas priklausė K. P., P. P., G. P., pareiškėja nuo 1996 m. gyvena šiame gyvenamajame name. Niekas pretenzijų į gyvenamąjį namą nereiškė. Pareiškėja tvarko namą kaip savo.

11Suinteresuotas asmuo G. B. sutinka su pareiškimu bei prašo jį tenkinti. Nurodė, kad gyvenamasis namas padovanotas kartu su ūkiniu pastatu vestuvių proga A. P.. Niekas pretenzijų į gyvenamąjį namą ir ūkinį pastatą nereiškė. Pareiškėja tvarkė namą kaip savo.

12Suinteresuoti asmenys R. J., J. Ž., R. B., D. G. atsiliepimuose į pareiškimą nurodė, kad jie su pareiškimu sutinka (1 t., b.l. 178-186; 2 t., b.l. 52, 53, 56).

13Suinteresuotas asmuo I. V. 2015 m. kovo 21 d. atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad su pareiškimu nesutinka. Pažymėjo, kad ji atsiima atkuriamą A. A. J. žemę kaip anūkė. Ji teigia, kad bendraturčių pagal įstatymą neturinti (2 t., b.l. 6).

14Apie šios bylos iškėlimą paskelbus specialiame interneto tinklalapyje, per teismo nustatytą terminą kitų suinteresuotų šios bylos baigtimi asmenų į teismą nesikreipė.

15Pareiškimas tenkintinas.

16Iš byloje esančių rašytinių įrodymų bei byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimų nustatyta, kad gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )) su ūkiniu pastatu (unikalus Nr. ( - )), esantys adresu ( - ) (buvęs adresas ( - )), pastatytas 1935 metais (1 t., b. l. 192). Pažymėtina, kad 2015 m. rugpjūčio 3 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-2287) „Dėl adresų objektų numerių keitimo“ (1 priedo 4 eilutė) adresas ( - ), pakeistas į ( - ) (2 t., b. l. 135). Šiuos pastatus pastatė M. J. ir A. J. (pareiškėjos L. G. proseneliai). M. J. ir A. J. šiame gyvenamajame name gyveno bei jį valdė iki 1944 metų. A. J. (M. J. ir A. J. dukra, pareiškėjos senelė) 1944 m. sudarė santuoką su K. P. ir tapo A. P.. M. J. ir A. J. gyvenamąjį namą su ūkiniu pastatu, esančius ( - ), padovanojo A. P. ir K. P.. Kiti asmenys pretenzijų į gyvenamąjį namą su ūkiniu pastatu nereiškė.

17Pareiškėja L. G. gyveno šiame gyvenamajame name, unikalus Nr. ( - ) (su ūkiniu pastatu, unikalus Nr. ( - )), adresu ( - ) nuo savo gimimo ( - ) iki 1970 metų. Po A. P. ir K. P. mirties tame gyvenamajame name gyveno ir jį valdė pareiškėjos mamos G. P. Jusienės jaunesnysis brolis P. P.. ( - ) P. P. mirė. Nuo 1996 m. pareiškėja L. G. su šeima gyvena bei valdo gyvenamąjį namą kartu su ūkiniu pastatu, esančius ( - ) (buvęs adresas ( - )).

18Įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgijimo būdas (CK 4.47 straipsnio 11 punktas), galimas įvykdžius tam tikrus įstatyme įtvirtintus reikalavimus. Šis būdas taikomas, kai pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą iki CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų suėjimo ir prašo teismą konstatuoti, kad yra visos CK 4.68–4.71 straipsniuose nustatytos įgyjamosios senaties taikymo sąlygos. Įgyjamąja senatimi nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą gali įgyti asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs tokį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja.

19Kaip nustatyta, suinteresuoti asmenys neginčija, kad pareiškėja nėra įgijusi nuosavybės teisės į ginčo objektą. Suinteresuoti asmenys neįrodinėjo, kad pareiškėja objekto valdymą yra pradėjusi nesąžiningai ar valdo neteisėtai. Daikto valdymas laikomas teisėtu, kol neįrodyta priešingai (CK 4.23, 4.68 straipsniai). Byloje nustatyta, kad pareiškėja valdo gyvenamąjį namą kartu su ūkiniu pastatu nuo 1996 m. kaip savą (atliko gyvenamojo namo remontą, tvarko aplinką (1 t., b. l. 80-83), sudarė pirminę sutartį su UAB „Kauno švara“ 1998 m. rugsėjo 24 d. (1 t., b. l. 89), moka mokesčius už elektros energiją (pažymėtina, kad nors mokama K. P. vardu, tačiau byloje esantys duomenys patvirtina, kad K. P. mirė ( - )), (1 t., b.l. 98-115), nemanydama, kad daikto savininkas yra kažkas kitas, daikto valdymas buvo sąžiningas, teisėtas, atviras ir nepertraukiamas (CK 4.22, 4.68 straipsniai).

20Pažymėtina, kad byloje taip pat turi būti sprendžiama, ar taikomos CK 4.69 straipsnio 3 dalies nuostatos, kurios nustato draudimą tam tikrą turtą įgyti nuosavybės teise įgyjamosios senaties būdu. Pagal CK 4.69 straipsnio 2 dalį įgyjamąja senatimi negali būti įgyjama nuosavybės teisė į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus bei į kito asmens (ne valdytojo) vardu registruotus daiktus. Iš 2016 m. spalio 6 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad nuosavybės teisės į gyvenamąjį namą 1A1m, unikalus Nr. ( - ), ir ūkio pastatą 2I1m, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), neįregistruotos nei valstybės, nei savivaldybės, nei kito subjekto vardu. Kaip matyti ir iš bylos medžiagos, teisme apklausta pareiškėja, suinteresuoti asmenys patvirtino, kad M. J. ir A. J. jų valdomą gyvenamąjį namą su ūkiniu pastatu, esančius ( - ), 1944 m. padovanojo A. P. ir K. P. jų santuokos sudarymo proga. Šia aplinkybę taip pat netiesiogiai patvirtina testatorės M. J. ( - ) testamento kopija. Testatorė paliko gyvenamąjį namą, esantį ( - ), lygiomis dalimis P. J., A. ir J. J., A., ir įpareigojo juos išmokėti kompensaciją kitiems dviem vaikams B. J., A. ir G. U., A. (1 t., b. l. 44). Matyti, kad apie A. P. testamente neminima, kadangi, kaip nurodė pareiškėja, jos šeimai jau buvo padovanotas gyvenamasis namas ( - ). Be to, remiantis 1949 m. sausio 15 d. Lietuvos TSR ministrų tarybos nutarimu Nr. 14 patvirtintos instrukcijos paragrafas 16, Kauno miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1965 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 237 nuspręsta patvirtinti, jog nuosavybės teisė į namą, esantį adresu ( - ), perduota pareiškėjos senelei (1 t., b. l. 17). Kadangi, kaip teigė pareiškėja, A. P. sirgo, faktiškai šeimos ūkį vedė K. P.. Iš Namų valdos technikinės apskaitos bylos adresu ( - ) (anksčiau ( - )) medžiagos matyti, kad gyvenamojo namo valdytoju, savininku nuo 1962 m. liepos 5 d. nurodytas K. P., P., jo prašymu ir lėšomis buvo atliekama namų valdos inventorizacija (1 t., b. l. 45). 2016 m. spalio 6 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodyta, jog į gyvenamąjį namą 1A1m (unikalus Nr. ( - )) ( - ), daiktinės teisės neįregistruotos, o jo naudotojas K. P.. ( - ) mirus K. P. (1 t., b. l. 43), įpėdinių apie palikimo priėmimą laikotarpiu nuo 1993 m. rugpjūčio 24 d. iki 2008 m. rugpjūčio 26 d. Kauno miesto 25-ame notaro biure ir Kauno miesto 12-ame notarų biure gauta nebuvo (1 t., b. l. 27). Suinteresuoti asmenys patvirtino, kad po A. P. ir K. P. mirties tame gyvenamajame name gyveno ir jį valdė pareiškėjos mamos G. P. J. jaunesnysis brolis P. P.. ( - ) mirus P. P., pareiškėja Lilija G. P. P. laidojo, yra atsakinga už jo kapavietę (1 t., b. l. 88). 1996 metais pareiškėja L. G. su vyru R. G., su kuriuo sudarė santuoką ( - ) (1 t., b. l. 29), persikėlė gyventi į gyvenamąjį namą kartu su ūkiniu pastatu, esančius ( - ), Kaune bei gyvena ten iki šiol. Pareiškėja A. P. mirė 2008 m. kovo 1 d. (1 t., b. l. 42).

21Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu nuspręsta nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjos I. V. senelė M. J., mirusi ( - ), iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdė du pastatus: gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )) ir ūkinį pastatą (unikalus Nr. ( - )), esančius adresu ( - ). Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo pagrindu M. J. nuosavybės teisės buvo įregistruotos į ½ dalį gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), ½ dalį ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ) (2016 m. Nekilnojamojo turto registro išrašo duomenys). Kauno apylinkės teismo 2016 m. vasario 10 d. nuspręsta panaikinti 2013 m. rugpjūčio 27 d. Kauno apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-13239-947/2013 (dabartinis civilinės bylos Nr. A2-624-528/2016) ir priimti naują sprendimą. Pareiškėjos I. V. patikslintas pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atmestas. Atitinkamai, M. J. nuosavybės teisės į ½ dalį gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), ½ dalį ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ), buvo išregistruotos (2016 m. Nekilnojamojo turto registro išrašo duomenys).

22Taigi pritartina pareiškėjos pozicijai, jog pareiškėja tiek užvaldydama daiktą, tiek visą įgyjamosios senaties laiką buvo įsitikinusi, jog niekas neturi daugiau už ją teisių į daiktą, nežinojo apie kliūtis, trukdančias įgyti jai tą daiktą nuosavybėn. Suinteresuoti asmenys, išskyrus I. V., pretenzijų dėl nuosavybės teisių į šį nekilnojamąjį turtą taip pat neturi. Pažymėtina, kad suinteresuotas asmuo I. V. 2015 m. kovo 21 d. atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad su pareiškimu nesutinka, tačiau aiškių nesutikimo motyvų nenurodė bei jų nepagrindė. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal 2016 m. spalio 6 d. Nekilnojamojo turto registro centro išrašo duomenis 2014 m. gegužės 8 d. paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo Nr. ( - ) pagrindu paveldėtojai I. V. nuosavybės teise priklausė ½ dalies namo (unikalus Nr. ( - )) ir ½ ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - )). Tačiau, Kauno apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu už akių (civilinė byla Nr. 2-14251-151/2016) nuspręsta panaikinti, be kita ko, 2014 m. gegužės 8 d. paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą Nr. ( - ), išduotą 3-ojo notarų biuro notarės V. V., paveldėtojai I. V. dėl ½ dalies namo (unikalus Nr. ( - )) ir ½ ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - )) paveldėjimo. Kauno apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo už akių pagrindu buvo išregistruota I. V. nuosavybės teisė į ½ dalį namo (unikalus Nr. ( - )) ir ½ ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - )) (2016 m. Nekilnojamojo turto registro išrašo duomenys).

23Išdėstytų aplinkybių kontekste darytina išvada, kad įgyjamąja senatimi nebus įgyjama nuosavybės teisė į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus bei į kito asmens (ne valdytojo) vardu registruotus daiktus, o suinteresuotas asmuo I. V. bylos nagrinėjimo metu nepateikė jokių įrodymų, kuriais remiantis būtų pagrindas atmesti pareiškėjos pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo.

24Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, bei įvertinus tai, kad pareiškėja daiktą pradėjo valdyti laikantis teisės aktuose numatytų reikalavimų, nesinaudodama prievarta ar apgaule, todėl konstatuotina, kad pareiškėja daiktą valdo sąžiningai, teisėtai ir atvirai. Pareiškėja šį nekilnojamąjį turtą valdo bei juo naudojasi nuo 1996 metų iki šiol, byloje nėra duomenų, kad šiuo turtu būtų ar yra naudojęsis koks nors kitas asmuo, nenustatyta, kad koks nors kitas asmuo per šį pareiškėjos valdymo laikotarpį būtų įgyvendinęs savo teises į daiktą, todėl laikytina, kad pareiškėja nekilnojamojo turtą valdo nepertraukiamai. Iš byloje esančių įrodymų darytina išvada, kad pareiškėja nekilnojamąjį daiktą, pastatą – gyvenamąjį namą 1A1m, unikalus Nr. ( - ), ir ūkio pastatą 2I1m, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), įgijo sąžiningai, teisėtai, atvirai ne mažiau kaip dešimt metų kaip savą valdė, todėl ji įgijo nuosavybės teisę į tą daiktą (CK 4.68, 4.71 straipsniai, CPK 178, 185 straipsniai).

25Valstybė šioje byloje patyrė 41,14 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Nors pareiškimas patenkintas, tačiau įvertinus bylos pobūdį bei priežastis dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, šios išlaidos valstybei priteistinos iš pareiškėjos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 5 dalis).

26Vadovaudamasis CPK 259, 263 - 270, 448 straipsniais, teismas

Nutarė

27pareiškimą patenkinti.

28Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja L. G. pagal įgyjamąją senatį nuosavybės teise įgijo pastatą – gyvenamąjį namą 1A1m, unikalus Nr. ( - ), ir ūkio pastatą 2I1m, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ).

29Priteisti iš pareiškėjos L. G. valstybės naudai 41,14 Eur (keturiasdešimt vieną eurą 14 ct) bylinėjimosi išlaidų (ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660).

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas,... 2. sekretoriaujant Samantai Vicbelytei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai L. G., jos atstovei advokato padėjėjai Ingridai... 4. suinteresuotiems asmenims D. S., R. K., G. B.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos L.... 6. Teismas... 7. pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji pagal... 8. Pareiškėja L. G. nurodė, kad yra visų sąlygų visuma konstatuoti... 9. Suinteresuotas asmuo D. S. sutinka su pareiškimu bei prašo jį tenkinti.... 10. Suinteresuotas asmuo R. K. sutinka su pareiškimu bei prašo jį tenkinti.... 11. Suinteresuotas asmuo G. B. sutinka su pareiškimu bei prašo jį tenkinti.... 12. Suinteresuoti asmenys R. J., J. Ž., R. B., D. G. atsiliepimuose į... 13. Suinteresuotas asmuo I. V. 2015 m. kovo 21 d. atsiliepime į pareiškimą... 14. Apie šios bylos iškėlimą paskelbus specialiame interneto tinklalapyje, per... 15. Pareiškimas tenkintinas.... 16. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų bei byloje dalyvaujančių asmenų... 17. Pareiškėja L. G. gyveno šiame gyvenamajame name, unikalus Nr. ( - ) (su... 18. Įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgijimo... 19. Kaip nustatyta, suinteresuoti asmenys neginčija, kad pareiškėja nėra... 20. Pažymėtina, kad byloje taip pat turi būti sprendžiama, ar taikomos CK 4.69... 21. Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, Kauno apylinkės teismo... 22. Taigi pritartina pareiškėjos pozicijai, jog pareiškėja tiek užvaldydama... 23. Išdėstytų aplinkybių kontekste darytina išvada, kad įgyjamąja senatimi... 24. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, bei įvertinus tai, kad pareiškėja... 25. Valstybė šioje byloje patyrė 41,14 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 26. Vadovaudamasis CPK 259, 263 - 270, 448 straipsniais, teismas... 27. pareiškimą patenkinti.... 28. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja L. G. pagal... 29. Priteisti iš pareiškėjos L. G. valstybės naudai 41,14 Eur (keturiasdešimt... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno...