Byla 2S-757-302/2007

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,

3kolegijos teisėjai Danutė Kutrienė ir Dalia Višinskienė,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą dėl Ignalinos rajono apylinkės teismo 2007 m. birželio 27 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla, civilinėje byloje pagal ieškovo Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro, siekiančio apginti viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Utenos apskrities viršininko administracijai, Šiaulių apskrities viršininko administracijai, Petrui Navickui, Romučiui Stočkūnui dėl pripažinimo negaliojančiais pažymų dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų, teisės atkurti išlikusio nekilnojamojo turto perleidimo sutarties, Šiaulių apskrities viršininko administracijos išvados, Utenos apskrities viršininko administracijos įsakymo dalies ir sprendimo, restitucijos taikymo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Radviliškio rajono pirmojo notarų biuro notarė Daiva Verpetinskienė, Sigutė Dauknienė.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Ieškovas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras, siekiantis apginti viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiais: Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Radviliškio rajono žemėtvarkos skyriaus 2000-03-31 pažymą Nr. 6-521 dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų ir 2000-04-05 pažymą Nr. 6-522 dėl nuosavybės teisės patvirtinančių dokumentų, 2000-04-05 teisės atkurti išlikusio nekilnojamojo turto perleidimo sutartį, patvirtintą Radviliškio rajono notarų biuro notarės D. Verpetinskienės, Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2000-04-19 išvadą Nr. 71-3753 dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintai nuosavybėn; panaikinti Utenos apskrities viršininko administracijos 2001-02-21 įsakymo Nr. 10-05-113 ir jo priedo dalį ir sprendimą Nr. 52862-45-5917, kuriais Romučiui Stočkūnui atkurtos nuosavybės teisės į jam tenkančią Prano Kairio nekilnojamojo turto dalį – 12,18 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtam 9,5 ha miško sklypą, esantį Burkoliškės k., Ceikinių sen., Ignalinos r.

7Atsakovas Romutis Stočkūnas pateikė teismui prašymą sustabdyti šią civilinę bylą iki bus išnagrinėta kita byla, nagrinėjama baudžiamąja tvarka, nurodė, kad civilinėje byloje galima restitucija, turi būti nagrinėjamas sąžiningumo laipsnis, gali prireikti skirti dokumentų ekspertizes, kas daroma ir baudžiamajame procese.

8Atsakovas Petras Navickas taip pat prašė sustabdyti šią civilinę bylą iki bus išnagrinėta kita byla, nagrinėjama baudžiamąja tvarka. Nurodė, kad atsakovo Petro Navicko prašymas grąžinti žemę yra suklastotas, ne jo rašytas ir pasirašytas, yra daug neaiškių aplinkybių, kurios nagrinėjamos baudžiamojoje byloje, todėl pirma turi būti išnagrinėta baudžiamoji byla.

9Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija prašė civilinės bylos nestabdyti, nurodė, kad ieškinys grindžiamas giminystės ryšių su žemės savininku neturėjimu, reikia naikinti pažymas, išvadas ir sprendimus, todėl civilinę bylą galimą nagrinėti.

10Ieškovo Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorė prašė prašymų sustabdyti šią civilinę bylą netenkinti, nurodė, jog šią civilinę bylą galima nagrinėti nelaukiant baudžiamosios bylos išsprendimo, individualių aktų ginčijimas yra civilinių bylų prerogatyva. Taip pat paaiškino, jog nėra pagrindo stabdyti civilinės bylos, nes baudžiamoji byla, kurioje pareikšti įtarimai atsakovui Petrui Navickui ir trečiajam asmeniui Sigutei Dauknienei, dar nenagrinėjama teisme. Paaiškino, jog ikiteisminis tyrimas dar nebaigiamas, baudžiamosios bylos apimtis labai didelė, įtarimai pareikšti daugiau nei 50 asmenų, metų bėgyje ikiteisminis tyrimas dar nebus baigtas.

11Ignalinos rajono apylinkės teismas 2007 m. birželio 27 d. nutartimi sustabdė civilinę bylą Nr. 2-29-242/2007 iki bus išspręsta ir įsiteisės teismo nuosprendis (nutartis) kitoje baudžiamojoje byloje Nr. 07-1-321-2004 arba iki bus priimtas ir įsiteisės nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą.

12Teismas nustatė, kad ieškinys pareikštas po ikiteisminio tyrimo pradžios ir remiasi ikiteisminio tyrimo (kuris dar nebaigtas) metu surinkta medžiaga. Teismas pripažino, kad šios civilinės bylos negalima nagrinėti iki bus išspręsta baudžiamoji byla Nr. 07-1-321-2004. Teismas atsižvelgė į tai, kad atsakovas Šaulių apskrities viršininko administracija savo pateiktame atsiliepime į ieškinį taip pat siūlė sustabdyti šią civilinę bylą, nurodydamas, kad tik baigus ikiteisminį tyrimą ir įvertinus visų pateiktų įrodymų visetą bei pilnai išnagrinėjus baudžiamąją bylą, bus galima pateikti teisinius argumentus į ieškovo pareikštus ieškinio reikalavimus (b.l.78-79). Teismas padarė išvadą, kad šios civilinės bylos negalima nagrinėti tol, kol bus išspręsta kita baudžiamoji byla Nr. 07-1-321-2004, kadangi nurodytoje baudžiamojoje byloje nustatytini faktai gali turėti prejudicinę galią šiai civilinei bylai.

13Ieškovas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį interesą, atskiruoju skundu prašo panaikinti 2007-06-27 teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovo Petro Navicko, atsakovo Romučio Stočkūno prašymus dėl civilinės bylos sustabdymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad skundžiama teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, priimta pažeidžiant procesinės teisės normas (CPK 163 str. 3 p.), neatitinkanti CPK 291 str. 1 d. reikalavimų, kadangi nemotyvuotas sustabdymo pagrindas, o tik formaliai nurodyta teisės norma, nepateikta jokių objektyvių aplinkybių, trukdančių spręsti bylą iš esmės, teismas nemotyvavo, kokių faktų pats negali nustatyti, kokie jų turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdytai civilinei bylai, todėl tokia nutartis pažeidžia šalių interesus ir sudaro sąlygas procesui vilkinti.

14Nurodo, kad ieškiniu prašoma pripažinimo negaliojančiais administracinius aktus, prieštaraujančius imperatyvioms teisės normoms, kurių pagrindu atsakovams nepagrįstai suteikti neatlygintai žemės sklypai, todėl teismas, nagrinėjantis civilinę bylą, gali pats įvertinti įstatymų pažeidimus atkuriant nuosavybės teises ir spręsti, ar yra pagrindas naikinti ginčijamus aktus, todėl tokiai išvadai padaryti nėra būtinas teismo nuosprendis. Atitinkamai baudžiamojoje byloje sprendžiami valstybės tarnautojų, priėmusių neteisėtus sprendimus, baudžiamosios atsakomybės klausimai, šioje byloje nebus vertinami administraciniai aktai, priimti nuosavybės teisių atkūrimo procese, todėl baudžiamosios bylos sprendimas įtakos nagrinėjamai civilinei bylai neturės.

15Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą nurodo, kad sutinka su atskiruoju skundu, tačiau neprieštaraus, jeigu teismo nutartis liks nepakeista.

16Atsakovas Šiaulių apskrities viršininko administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą tenkinti, prašymus sustabdyti civilinę bylą atmesti.

17Atskirasis skundas tenkintinas.

18Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo, atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentus, byloje pateiktą medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, sustabdydamas civilinę bylą iki tol, kol bus išnagrinėta baudžiamoji byla, pažeidė procesinės teisės normas, reglamentuojančias privalomą bylų sustabdymą, todėl yra pagrindas panaikinti teismo nutartį.

19Byloje yra kilęs ginčas dėl to, ar teisėtai pirmosios instancijos teismas sustabdė civilinę bylą iki tol, kol bus išnagrinėta baudžiamoji byla remdamasis CPK 163 straipsnio 3 punktu.

20CPK 163 straipsnio 3 punkte yra nurodyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama baudžiamąja tvarka. Nurodytas privalomas civilinės bylos nagrinėjimo sustabdymo pagrindas teismo turi būti taikomas tik tuo atveju, jei byla nagrinėjama baudžiamąja tvarka, t. y. kai baudžiamosios bylos aplinkybės, kurios turės reikšmės nagrinėjamai civilinei bylai, yra nustatinėjamos ne ikiteisminio tyrimo metu, bet teismo baudžiamojoje byloje ir tik įsiteisėjęs teismo nuosprendis, bet ne ikiteisminio tyrimo institucijų procesiniai dokumentai, turi prejudicinę galią dėl asmens nusikalstamų veiksmų pasekmių (CPK 182 straipsnio 3 punktas). Kolegija, atsižvelgdama į formuojamą teismų praktiką, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo stabdyti civilinės bylos tuo pagrindu, jog yra atliekamas ikiteisminis tyrimas ir minėtoje baudžiamojoje byloje nustatytini faktai gali turėti prejudicinę galią šiai civilinei bylai. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2004-10-11 Specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių skyrius pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nusikaltimų, numatytų BK 182 str. 1 d., 228 str. 1 d., 300 str. 1 d., padarymo, tiriami valstybės tarnautojų veiksmai išduodant šioje civilinėje byloje ginčijamas pažymas, patvirtinančias nuosavybės teisių atkūrimą, tiriamos aplinkybės, ar dokumentai nebuvo suklastoti, tačiau byloje nėra duomenų apie tai, kad nurodyta medžiaga būtų perduota teismui vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodekso normomis, todėl, kolegijos vertinimu, nors nustatinėjami faktai yra susiję su civiline tvarka nagrinėjama byla, kurioje pareikštas ieškinys yra grindžiamas tuo, kad nuosavybės teisės atsakovui Romučiui Stočkūnui į buvusio savininko Prano Kairio nuosavybės teisėmis valdytą Šiaulių apskrities Radviliškio rajono Jukniškių kaime nekilnojamąjį turtą - 12,18 ha žemės atkurtos pažeidžiant Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 1, 2, 3, 10 straipsnių reikalavimus, tačiau, sutinkant su atskirojo skundo argumentais, darytina išvada, kad faktai, susiję su nuosavybės teisių atkūrimo procedūra, giminystės ryšių patvirtinimu ar paneigimu, gali būti nustatinėjami ir civilinėje byloje, naudojant leistinas įrodinėjimo priemones (CPK 177 straipsnis). Todėl atsižvelgiant į tai, laikytina, kad civilinė byla sustabdyta nesant įstatyme numatyto pagrindo, be to, teismas tokiu būdu užvilkino teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimą (CPK 2 straipsnis).

21Kolegija taip pat nurodo, jog kitų bylos sustabdymo pagrindų, kuriuos teismas gali taikyti savo iniciatyva, nenustatyta, todėl yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį.

22Esant nustatytoms aplinkybėms konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės, prašymai dėl bylos sustabdymo atmetami, o byla grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti toliau (CPK 337 straipsnio 2 punktas).

23Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

24Ignalinos rajono apylinkės teismo 2007 m. birželio 27 d. nutartį panaikinti ir atmesti prašymus dėl bylos sustabdymo bei grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,... 3. kolegijos teisėjai Danutė Kutrienė ir Dalia Višinskienė,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Šiaulių... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Ieškovas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras, siekiantis apginti... 7. Atsakovas Romutis Stočkūnas pateikė teismui prašymą sustabdyti šią... 8. Atsakovas Petras Navickas taip pat prašė sustabdyti šią civilinę bylą iki... 9. Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija prašė civilinės bylos... 10. Ieškovo Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorė prašė prašymų... 11. Ignalinos rajono apylinkės teismas 2007 m. birželio 27 d. nutartimi sustabdė... 12. Teismas nustatė, kad ieškinys pareikštas po ikiteisminio tyrimo pradžios ir... 13. Ieškovas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį... 14. Nurodo, kad ieškiniu prašoma pripažinimo negaliojančiais administracinius... 15. Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepimu į... 16. Atsakovas Šiaulių apskrities viršininko administracija atsiliepimu į... 17. Atskirasis skundas tenkintinas.... 18. Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo, atsiliepimų į atskirąjį skundą... 19. Byloje yra kilęs ginčas dėl to, ar teisėtai pirmosios instancijos teismas... 20. CPK 163 straipsnio 3 punkte yra nurodyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą,... 21. Kolegija taip pat nurodo, jog kitų bylos sustabdymo pagrindų, kuriuos teismas... 22. Esant nustatytoms aplinkybėms konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo... 23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325,... 24. Ignalinos rajono apylinkės teismo 2007 m. birželio 27 d. nutartį panaikinti...