Byla 2-1480/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 23 d. nutarties, priimtos bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Širvintų sveikatos centras“ bankroto byloje Nr. B2-2687-553/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Danutės Gasiūnienės, Egidijos Tamošiūnienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal apelianto uždarosios akcinės bendrovės ,,Nemsi LT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 23 d. nutarties, priimtos bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Širvintų sveikatos centras“ bankroto byloje Nr. B2-2687-553/2014,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 15 d. nutartimi buvo iškelta atsakovo UAB ,,Širvintų sveikatos centras“ bankroto byla (nutartis įsiteisėjo 2013 m. rugsėjo 27 d.).

5Pareiškėjas UAB ,,Nemsi LT“ kreipėsi į bankroto administratorių, prašydamas įtraukti jį į BUAB ,,Širvintų sveikatos centras“ kreditorių sąrašą su 40 019 Lt dydžio finansiniu reikalavimu, kurį sudaro 29 426 Lt įsiskolinimas už suteiktas buhalterinės apskaitos paslaugas ir 10 593 Lt delspinigiai. Reikalavimą grindė apskaitos tvarkymo sutartimis, darbų atlikimo priėmimo– perdavimo aktais ir PVM sąskaitomis faktūromis.

6Įmonės bankroto administratorius nurodė, kad sutinka su pareiškėjo 13 391,30 Lt dydžio finansinio reikalavimo dalimi, o likusios dalies reikalavimo – 26 627,70 Lt prašė netvirtinti.

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 26 d. nutartimi patvirtino pareiškėjo UAB ,,Nemsi LT“ neginčijamą 13 391,30 Lt dydžio finansinį reikalavimą (kurį sudaro 12 926 Lt skola ir 465,30 Lt delspinigiai).

8Įmonės bankroto administratorius nesutiko su 26 627,70 Lt pareikšto reikalavimo dalimi, nurodydamas, kad pareiškėjas nepateikė šią reikalavimo dalį patvirtinančių dokumentų. Bankroto administratoriaus teigimu, ginčijamas reikalavimas grindžiamas nepasirašytais priėmimo–perdavimo aktais, kuriuose nurodyti darbai nėra perduoti UAB ,,Širvintų sveikatos centras“. Be to, bankroto administratorius prašė mažinti delspinigius nuo 0,2 proc. iki 0,02 proc., kurie sudarytų 465,30 Lt ir kurie yra patvirtinti minėta 2014 m. vasario 26 d. nutartimi.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 24 d. nutartimi netenkino pareiškėjo UAB ,,Nemsi LT“ prašymo patvirtinti 26 627,70 Lt dydžio finansinį reikalavimą.

11Ištyręs byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas sprendė, kad pareiškėjo 26 627,70 Lt dydžio reikalavimas yra nepagrįstas. Teismas nurodė, kad pareiškėjo (vykdytojo) pateikti darbų atlikimo priėmimo–perdavimo aktai, kuriais grindžiamas 26 627,70 Lt finansinis reikalavimas, yra nepasirašyti užsakovo (UAB „Širvintų sveikatos centras“). Iš įmonės bankroto administratoriaus paaiškinimų teismas nustatė, kad įmonėje nėra dokumentų, iš kurių būtų galima spręsti, jog nepasirašytuose aktuose nurodyti darbai būtų buvę atlikti ir perduoti, o aktai ir sąskaitos pateiktos užsakovui UAB „Širvintų sveikatos centras“. Teismas nurodė, jog pareiškėjas, žinodamas, kad bankroto administratorius ginčija 26 627,70 Lt dydžio reikalavimą tuo pagrindu, jog pareiškėjas užsakovui darbų neperdavė, jokių paaiškinimų bei juos pagrindžiančių įrodymų teismui nepateikė ir į teismo posėdį neatvyko, nors apie teismo posėdį buvo pranešta tinkamai. Be to, pasak teismo, pareiškėjas teismui taip pat nepateikė įrodymų, kad ginčui aktualius aktus ir sąskaitas jis kokiu nors būdu buvo pateikęs užsakovui. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad nėra jokio objektyvaus pagrindo pripažinti, kad pareiškėjas atliko darbų už 26 627,70 Lt sumą, todėl sprendė, kad BUAB „Širvintų sveikatos centras“ nekyla prievolė sumokėti už tokių darbų atlikimą, kaip ir prievolė mokėti delspinigius už laiku neapmokėtas PVM sąskaitas faktūras.

12Teismas taip pat nurodė, kad pareiškėjas, reikšdamas finansinį reikalavimą, į jo sumą įskaičiavo ir 10 593 Lt delspinigių. Pasak teismo, nuo įsiteisėjusia teismo nutartimi patvirtintos 13 391,30 Lt dydžio finansinio reikalavimą sumos, pagal apskaitos sutartis numatyti 0,2 proc. delspinigiai sudarytų 4 653 Lt. Teismas, atsižvelgęs į bankroto administratoriaus prašymą sumažinti delspinigių dydį ir taikyti ieškinio senaties terminą, sprendė, kad yra pagrindas sumažinti priteistinų delspinigių dydį iki 0,02 proc. dydžio, kurie už 6 mėn. laikotarpį sudaro 465,3 Lt sumą, kuri jau yra patvirtinta įsiteisėjusia 2014 m. vasario 26 d. teismo nutartimi.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB ,,Nemsi LT“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patvirtinti UAB ,,Nemsi LT“ 26 627,70 Lt dydžio finansinį reikalavimą.

15Pasak apelianto, vien faktas, kad atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktai yra nepasirašyti, nors sąskaitos faktūros išrašytos pagal minėtus aktus, yra ne tik užsakovo pasirašytos, bet ir neginčijamos, nesudaro pagrindo teigti, kad pareiškėjas darbų neatliko ir neturi pagrindo reikalauti atlyginimo už atliktus darbus. Apskaitos tvarkymo sutarčių 4.4.6 punktuose numatyta, kad užsakovas turi pateikti pretenziją raštu ir ginčyti nepadarytus darbus, tačiau byloje nėra nė vieno įrodymo, kad užsakovas būtų ginčijęs ar reiškęs pretenzijas dėl neatliktų darbų ar atliktų darbų kiekio. Be to, sąskaitą Nr. NEM0000358 (už 21 180 Lt sumą) užsakovas yra pasirašęs, taip pat pasirašęs priėmimo–perdavimo akto vieną lapą. PVM sąskaita faktūra Nr. NEM 0000444, išrašyta už 2011 m. finansinių ataskaitų teikimą, o tokiai sąskaitai pagal sutartį nebūtinas priėmimo–perdavimo aktas. Pasak apelianto, atsakovas, pasirašydamas sąskaitas faktūras ir jų neginčydamas, nereiškęs pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės ir kiekio, suvokė savo atsakomybę vykdyti pinigines prievoles. Be to, anot apelianto, bankroto administratorius privalo turėti ir turi administruojamos įmonės elektroninę prieigą ir turi visas galimybes patikrinti, kad visos deklaracijos, kurios buvo tikslintos pagal sutvarkytus apskaitos duomenis yra pateiktos apelianto UAB ,,Nemsi LT“ įgalioto asmens, kuriam ir buvo suteikta teisė tai atlikti. Tuo tarpu apelianto galimybės pateikti šiuos duomenis yra ribotos, kadangi elektroninės prieigos jis neturi. Apelianto teigimu, jis negalėjo neatlikti darbų, kuriuos buvo įsipareigojęs atlikti, nes asmuo, teikęs patikslintą informaciją valstybinėms institucijoms, atsako už jų pateikimo teisingumą, todėl jos negalėjo būti teikiamos nesutvarkius pilnai apskaitos. VĮ Registrų centrui taip pat buvo pateiktos metinės ataskaitos už visą laikotarpį, dėl kurio buvo susitarta sutartyje, o šį faktą galima patikrinti elektroninėje duomenų bazėje. Darbų atlikimo aktai nebuvo pasirašyti, kadangi jie buvo siųsti elektroniniu paštu. Pasak apelianto, užsakovas su jais susipažino, perskaitė ir jokios pretenzijos nepateikė, priešingai – ne kartą žadėjo atsiskaityti ir tai patvirtinantys raštai yra byloje.

16Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovo BUAB ,,Širvintų sveikatos centras“ bankroto administratorius prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas netenkinamas.

19Skundžiama nutartimi teismas atmetė apelianto prašymą patvirtinti 26 627,70 Lt dydžio finansinį reikalavimą, konstatavęs, kad apeliantas neįrodė jo pagrįstumo.

20Pareiga įrodyti prašomo patvirtinti finansinio reikalavimo pagrįstumą tenka apeliantui (CPK 178 str.). Apelianto teigimu, jo prašomą patvirtinti reikalavimą sudaro atsakovo įsiskolinimas už apelianto suteiktas buhalterines paslaugas (atliktus darbus) pagal 2011 m. sausio 10 d. apskaitos tvarkymo sutartį ir 2011 m. gegužės 23 d. sutartį (toliau – ir Sutartys), už kurias atsakovas neatsiskaitė, bei už termino atsiskaityti praleidimą paskaičiuoti delspinigiai. Šio reikalavimo pagrįstumą apeliantas grindė minėtomis apskaitos tvarkymo sutartimis, užsakovo (atsakovo) nepasirašytais priėmimo–perdavimo aktais ir PVM sąskaitomis faktūromis (4 t., b. l. 129-158).

21Teisėjų kolegija, ištyrusi bylos medžiagą, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantas neįrodė prašomo patvirtinti finansinio reikalavimo pagrįstumo.

22Kolegijos vertinimu, apeliantas neįrodė nei suteiktų paslaugų (atliktų darbų) fakto, nei minėtuose aktuose ir jų pagrindu išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodytų kainų pagrįstumo.

23Vykdytojo ir užsakovo pasirašytas atliktų darbų (suteiktų paslaugų) priėmimo–perdavimo aktas yra dokumentas, patvirtinantis atliktų ir užsakovui perduotų darbų (suteiktų paslaugų) faktą. Nagrinėjamu atveju ginčo reikalavimas grindžiamas užsakovo nepasirašytais atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktais, kurie, kaip teisingai nurodė teismas, negali būti laikomi pakankamu įrodymu, patvirtinančiu atliktų ir perduotų darbų (suteiktų paslaugų) faktą.

24Atskirojo skundo teiginys, kad atsakovas sutiko su nepasirašytuose aktuose nurodytais darbais (suteiktomis paslaugomis) ir sutiko už juos sumokėti, yra deklaratyvaus pobūdžio, nes byloje tokių įrodymų nėra (CPK 185 str.). Atsakovą atstovaujantis bankroto administratorius nurodė neturintis duomenų, kad minėti atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktai atsakovui buvo pateikti. Apeliantas, įrodinėjantis, kad minėti aktai atsakovui buvo pateikti elektroniniu paštu, šią aplinkybę patvirtinančių duomenų nepateikė. Nesant duomenų, kad nepasirašyti atliktų darbų priėmimo priėmimo–perdavimo aktai atsakovui buvo pateikti, apelianto argumentai, kad atsakovas Sutartyse numatyta tvarka nereiškė pretenzijų dėl aktuose nurodytų darbų neatlikimo/netinkamo atlikimo, neįrodo aplinkybės, kad juose išvardyti darbai buvo atlikti ir perduoti atsakovui.

25Nesant atsakovo (užsakovo) pasirašytų atliktų darbų aktų, apeliantas atliktų darbų (suteiktų paslaugų) faktą galėjo įrodyti pateikdamas buhalterinių dokumentų, kuriuos įrodinėjo parengęs, kopijas, deklaracijų, kurias teikė mokesčių administratoriui, kopijas, ar kitus duomenis, patvirtinančius, kad apelianto vienašališkai pasirašytuose atliktų darbų aktuose nurodyti darbai buvo realiai atlikti, tačiau jų nepateikė. Tuo atveju, jei tam tikrus duomenis turi tik atsakovo bankroto administratorius, apeliantas galėjo prašyti teismo juos išreikalauti, tačiau tokio prašymo nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teismams nebuvo pareikšta.

26Be to, apeliantas nepagrindė ir minėtuose priėmimo–perdavimo aktuose išvardytų darbų (paslaugų) kainų bei minėtų aktų pagrindu išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodytų kainų pagrįstumo. Sutartyse numatyta, kad darbų (paslaugų) kaina nustatoma pagal Sutarčių priedus Nr. 1 (Sutarčių 2.1 p.), tačiau šių priedų apeliantas nepateikė. Nesant šių priedų, nėra galimybės nustatyti apelianto išrašytose sąskaitose nurodytų sumų pagrįstumo.

27Skirtingai nei teigia apeliantas atskirajame skunde, nepasirašytų priėmimo–perdavimo aktų pagrindu išrašytos PVM sąskaitos faktūros atsakovo taip pat nepasirašytos (4 t., b. l. 139, 141, 143, 145). Atsakovo pasirašyta PVM sąskaita faktūra Serija Nr. NEM0000358, išrašyta dviejų priėmimo–perdavimo aktų pagrindu, iš kurių vienas yra pasirašytas atsakovo (ši reikalavimo dalis patvirtinta 2014 m. vasario 26 d. nutartimi), nepateikus nei įrodymų apie nepasirašytame akte išvardytų darbų (paslaugų) atlikimą, nei apie tokių darbų (paslaugų) šalių sutartas kainas, nesudaro pagrindo konstatuoti nei kad minėtame atsakovo nepasirašytame akte nurodyti darbai buvo atlikti, nei kad jų įkainiai nustatyti pagal sutarties nuostatas. (CPK 185 str.).

28Apeliantui neįrodžius atliktų darbų (suteiktų paslaugų) fakto, nepateikus duomenų apie šalių sutartus įkainius už numatytus darbus (paslaugas), pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino jo prašymo dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo.

29Remiantis tuo, kas išdėstyta, atskirojo skundo motyvais naikinti ar keisti skundžiamos nutarties nėra pagrindo, todėl ji paliekama nepakeista.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Danutės Gasiūnienės, Egidijos Tamošiūnienės ir Viginto Višinskio... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 15 d. nutartimi buvo iškelta atsakovo... 5. Pareiškėjas UAB ,,Nemsi LT“ kreipėsi į bankroto administratorių,... 6. Įmonės bankroto administratorius nurodė, kad sutinka su pareiškėjo 13... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 26 d. nutartimi patvirtino... 8. Įmonės bankroto administratorius nesutiko su 26 627,70 Lt pareikšto... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 24 d. nutartimi netenkino... 11. Ištyręs byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas sprendė, kad... 12. Teismas taip pat nurodė, kad pareiškėjas, reikšdamas finansinį... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB ,,Nemsi LT“ prašo panaikinti pirmosios... 15. Pasak apelianto, vien faktas, kad atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktai... 16. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovo BUAB ,,Širvintų sveikatos... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas netenkinamas.... 19. Skundžiama nutartimi teismas atmetė apelianto prašymą patvirtinti 26 627,70... 20. Pareiga įrodyti prašomo patvirtinti finansinio reikalavimo pagrįstumą tenka... 21. Teisėjų kolegija, ištyrusi bylos medžiagą, sutinka su pirmosios... 22. Kolegijos vertinimu, apeliantas neįrodė nei suteiktų paslaugų (atliktų... 23. Vykdytojo ir užsakovo pasirašytas atliktų darbų (suteiktų paslaugų)... 24. Atskirojo skundo teiginys, kad atsakovas sutiko su nepasirašytuose aktuose... 25. Nesant atsakovo (užsakovo) pasirašytų atliktų darbų aktų, apeliantas... 26. Be to, apeliantas nepagrindė ir minėtuose priėmimo–perdavimo aktuose... 27. Skirtingai nei teigia apeliantas atskirajame skunde, nepasirašytų... 28. Apeliantui neįrodžius atliktų darbų (suteiktų paslaugų) fakto, nepateikus... 29. Remiantis tuo, kas išdėstyta, atskirojo skundo motyvais naikinti ar keisti... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 31. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 23 d. nutartį palikti nepakeistą....