Byla e2-660-227/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė, Sekretoriaujant Lolitai Kudabienei, Dalyvaujant ieškovės UAB „Alauša“ atstovui advokatui A. M. atsakovės viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras atstovui D. J. , nedalyvaujant trečiojo asmens UAB „Baltic Petroleum“ atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB“ Alauša“, juridinio asmens kodas 183615620 (buveinės vieta: Utenio a. 9, Utena) ieškinį atsakovei VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui, juridinio asmens kodas 283839950 (buveinės vieta: Aukštkalnio g.5, Utena), trečiajam asmeniui UAB „Baltic Petroleum“, juridinio asmens kodas 111703588 (buveinės vieta: Vilniaus r. sav., Užubalių k., Senasis Ukmergės kel.4) dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais,

3Išnagrinėjus bylą,

Nustatė

4Trečiasis asmuo UAB „Baltic Petroleum“ pateikė prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, todėl byla išnagrinėta trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant.

5Ieškovė UAB „Alauša“ ieškiniu ir dubliku prašo pripažinti negaliojančiais atsakovės viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras sprendimus, kuriais atmestas UAB „Alauša“ pasiūlymas atvirame Degalų degalinėse pirkime (pirkimas 292736:1 kuro pirkimas degalinėse) (toliau – pirkimas) ir atmesta pretenzija. Įpareigoti atsakovę iš naujo vertinti ieškovės pasiūlymą ir nustatyti naują pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą bei priimti sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. Prašo priteisti žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškinyje teigia, kad jos pasiūlymą atsakovė atmetė tuo pagrindu, kad UAB „Alauša“ neatitinka kvalifikacinio reikalavimo, nurodyto patikslintų Pirkimo sąlygų 3.1 punkte esančios lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai" 1 punkte - Tiekėjas turi turėti technines galimybes užtikrinti perkančiosios organizacijos nepertraukiamą aprūpinimą, t. y. 24 val. per parą 7 dienas per savaitę, benzinu E95, dyzeliniu kuru, t. y. turėti bent po vienų degalinę Utenoje, Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje. Ieškovės pasiūlymas buvo atmestas ne dėl to, kad ji neturi galimybės tiekti kurą nepertraukiamai, o dėl to, kad iki pasiūlymo pateikimo ieškovės degalinė Utenoje dirba 05 -24 val. Tačiau kvalifikacinio reikalavimo, jog iki pasiūlymo pateikimo degalinė dirbtų nepertraukiamai, nėra. Apie šią sąlygą ieškovė sužinojo tik iš pranešimo apie pasiūlymo atmetimą, o keisti konkurso sąlygas šioje pirkimo stadijoje neleidžiama. Pagal Pirkimo dokumentus, aukščiau nurodyto kvalifikacijos reikalavimo atitikimui patvirtinti tiekėjas turi pateikti tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą garantinį raštą dėl degalų nepertraukiamo aprūpinimo. Į ateitį nukreiptą garantijos pobūdį patvirtina Pirkimo dokumentuose esančio pirkimo sutarties projekto 13.3 punktas, pagal kurį sutartį sudaręs vykdytojas įsipareigoja garantuoti kokybiškų degalų, atitinkančių gamyklinius sertifikatus, tiekimą ir automobilių užpildymą visą parą, taip pat poilsio ir švenčių dienomis. Pirkimo dokumentuose nereikalaujama, kad tiekėjo pateiktu garantiniu raštu būtų garantuojama, jog tiekėjo degalinės iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dirbo 24 val. per parą 7 dienas per savaitę arba kad tiekėjo degalinės dirbs 24 val. per parą 7 dienas per savaitę tuo atveju, jei tiekėjas nelaimės viešojo pirkimo. Atsakovei kilus abejonių dėl ieškovės techninių galimybių vykdyti sutartį, ji turėjo galimybę ir pareigą paprašyti pateikti jos nuomone trūkstamus kvalifikaciją (techninį pajėgumą prekiauti degalais 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę) patvirtinančius dokumentus (VPŠ 32 str. 5 d, Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 22.7p). Mano, kad atsakovė netinkamai įvertino pateiktą pasiūlymą, bei buvo pažeisti VP principai, pirkimo dokumentai turėtų būti aiškūs, tikslūs, perkančiajai organizacijai nesilaikant to yra pažeidžiami skaidrumo, lygiateisiškumo principai.

7Dublike papildomai nurodo, kad degalinė Utenoje iki 2016 m. rugpjūčio 16 d. įskaitytinai dirbo visą parą, tačiau dėl sprendimo joje ir kitose degalinėse įrengti savitarnos degalų įsigijimo terminalus, laikinai degalinės darbo laikas buvo sutrumpintas, t.y. degalinės operatorių darbo laikas nustatytas nuo 05:00 val. iki 24:00 val. (darbus numatyta užbaigti iki 2016 m. lapkričio 4 d.) ir savitarnos terminalai leis kuru prekiauti visą parą. Todėl garantija dėl nepertraukiamo degalų aprūpinimo buvo suteikta orientuojantis į ateitį, be to, netgi nenaudojant savitarnos terminalų, ieškovė turi žmogiškųjų resursų pakankamai, kad būtų galima užtikrinti degalų tiekimą nepertraukiamai. Tvirtina, kad ieškovė pasiūlymų pateikimo metu turėjo ir turi technines galimybes ir pajėgumus teikti paslaugas atsakovės nurodyta apimtimi ir laiku. Todėl ieškovė atitiko pirkimo sąlygas. Atsakovė buvo sudariusi tikrinimo komisiją, kuri veikė paslapčia, tikrino degalinių darbo laiką, o ne technines galimybes teikti degalus 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę, buvo tikrinamos ne visų konkurso dalyvių degalinės, dėl ko pažeistas lygiateisiškumo principas.

8Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti.

9Atsakovė VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras atsiliepimu ir tripliku su ieškiniu nesutinka. Prašo atmesti kaip nepagrįstą.

10Atsakovė procesiniuose dokumentuose, taip pat atsakovės atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad atsižvelgę į tai, jog GMP brigados budi visą parą ir į iškvietimus GMP automobiliais važinėja Utenos raj, bei ligonius perveža į kituose miestuose esančias gydymo įstaigas, 2016-09-15 pranešimu labai aiškiai patikslino pirkimo dokumentus. Reikalavimą, kad Tiekėjas turi turėti technines galimybes užtikrinti perkančiosios organizacijos nepertraukiamą aprūpinimą benzinu, dyzeliniu kuru, turėti bent po vieną degalinę Utenoje, Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje, patikslino- , t.y. 24 val per parą 7 dienas per savaitę. Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai: Pateikiamas tiekėjo degalinių sąrašas su adresais; Pateikimas Tiekėjo vadovo ar jo įgalioti asmens pasirašytas garantinis raštas dėl degalų nepertraukiamo aprūpinimo. Pasiūlymus tiekėjai gali pateikti iki 2016-09-22 10 val. Tinkama tiekėjų kvalifikacijos vertinimui užtikrinti perkančiosios organizacijos turi atsižvelgti į tiekėjo kvalifikacijos įgijimo momentą, t.y. kad Tiekėjo kvalifikacija būtų įgyta iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino. Todėl pirkimo dokumentuose „turi turėti“ reiškia, kad tiekėjo kompetenciją, pajėgumą ar patikimumą liudijančios faktinės aplinkybės atsirado ne vėliau kaip galutinę pasiūlymų pateikimo dieną. Šiuo atveju patikslinta labai aiškiai - degalinė turi dirbti ir degalai turi būti nepertraukiamai visą parą, ieškovė dėl patikslinimo nesikreipė. Sprendžia, kad ieškovei pirkimo sąlygos buvo aiškios ir ji, nepasinaudojusi teise dėl sąlygų paaiškinimo, veikė savo rizika, o klausimą dėl patikslinimo interpretavimo iškėlė tik po pasiūlymo atmetimo. Atsakovei buvo žinoma, kad ieškovės degalinė Utenoje nedirba nepertraukiamai ir šią aplinkybę patikrino sudaryta komisija, kuri nustatė, kad ieškovės degalinė dirbo 05-24 val. Ieškovė su pasiūlymu pateikė 2016-09-20 pažymą, kurioje nurodė degalinių sąrašą, kad degalinė, esanti adresu ( - ) laimėjus viešąjį pirkimą dirbs visą parą, kas rodo, jog ieškovei buvo suprantamas kvalifikacinis reikalavimas. Perkančioji organizacija nepažeidė viešųjų pirkimų principų. Pirkimo dokumentai, patikslinimai skelbiami viešai CVP IS priemonėmis visiems pirkime užsiregistravusiems tiekėjams, Pasiūlymai vertinti vadovaujantis VPĮ 32 straipsnio reikalavimais. Triplike papildomai nurodo, kad ieškovė nepaneigė tiek Viešųjų pirkimu įstatyme, tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodomo reikalavimo, kad vykstant viešajam pirkimui, tiekėjas turi įgyti kvalifikacinius reikalavimus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos; jos teiginiai deklaratyvūs. Atsakovės sudaryta komisija buvo teisėta, patvirtinta įstaigos vadovo įsakymu, joks norminis aktas komisijos neįpareigojo ieškovės informuoti apie patikrinimą, buvo nuvykta patikrinti, ar įmanoma kuru apsirūpinti nepertraukiamai, kas neatsiejamai susiję su degalinės darbo laiku.

11Trečiasis asmuo UAB „Baltic Petroleum“ atsiliepimu į ieškinį nesutinka su ieškiniu. Nurodo, kad atsakovė teisėtomis priemonėmis patikrino ieškovės degalinės darbo laiką, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, kad perkančioji organizacija turi tokią teisę. Tikrinimo komisija ieškovės degalinės darbo laiką tikrino keturis kartus ir nustatė, kad faktinis darbo laikas pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų neatitinka. Sąlygose nurodyta techninė galimybė užtikrinti kuro tiekimą visą parą reikalauja arba papildomos įrangos (automatizuotų degalų užpylimo terminalų) arba papildomų darbuotojų, kurie aptarnautų klientus visą parą. Dėl šios priežasties yra neaišku, ar ieškovei laimėjus konkursą būtų nedelsiant užtikrinta galimybė įsigyti degalų ieškovės degalinėje visą parą, be to, ieškovė nepateikė įrodymų, kaip tokia galimybė bus užtikrinta, nors atsakovei galimybė gauti degalų visą parą yra esminis kriterijus. Atsakovė neatliko jokių veiksmų, kurie pažeistų dalyvių lygiateisiškumą arba būtų diskriminaciniai.

12Ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178 str.).

13Byloje nustatyta, kad VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras vykdė supaprastintą mažos vertės elektroninį pirkimą kainų apklausos būdu, objektas – degalų pirkimas. Pirkimo sąlygų 3.1 punkte esančios lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai" 1 punkte, 2016-09-15 pranešimu patikslinus pirkimo dokumentus, nustatyta, kad Tiekėjas turi turėti technines galimybes užtikrinti perkančiosios organizacijos nepertraukiamą aprūpinimą, t. y. 24 val. per parą 7 dienas per savaitę, benzinu E95, dyzeliniu kuru, t. y. turėti bent po vieną degalinę Utenoje, Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje. Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai: pateikiamas tiekėjo degalinių sąrašas su adresais, pateikiamas tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytas garantinis raštas dėl degalų nepertraukiamo aprūpinimo, pateikiamas dokumentas elektronine forma (b.l. 33). Atitikimo šiam reikalavimui pagrįsti ieškovė kartu su 2016-09-20 pasiūlymu pateikė pažymą Nr. 314. Joje išvardintos degalinės kuriose prekiaujama dyzelinu ir 95 benzinu. Sąraše be degalinių, dirbančių visą parą, nurodyta degalinė, esanti ( - ), kuri, laimėjus konkursą, dirbs visą parą. Tuo ieškovė pripažino, kad pasiūlymų pateikimo metu degalinė Utenoje nepertraukiamai nedirbo.

14Pažymėtina, kad ieškovė tik dublike nurodė, kad dėl degalinių pertvarkos laikinai sutrumpintas darbo laikas, darbai bus baigti iki 2016 m. lapkričio 4 d. ir savitarnos terminalai leis kuru prekiauti visą parą.

15Perkančioji organizacija ieškovės pasiūlymą atmetė kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatyto kvalifikacinio reikalavimo – pasiūlymų pateikimo metu Utenoje degalinės darbo laikas 05-24 val. Atsakovė 2016-09-23 sudarė pasiūlymų eilę, kurios 1 vietoje įrašyta UAB „Baltic Petroleum“, kurios pasiūlymo kaina (60 732,00 Eur) (b.l. 25). Ieškovė pateikė pretenziją, kurioje nurodė, kad atsakovė 2016-09-23 rašte nenurodė jokių duomenų, kurie paneigtų ieškovės technines galimybes nepertraukiamai teikti kurą Utenoje, ignoruojama tai, kad degalinės darbo laikas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos gali būti ribojamas ne dėl techninių galimybių trūkumo, o dėl naujos techninės ir programinės įrangos diegimo darbų bei kitų priežasčių, nesusijusių su techninių galimybių trūkumu. Pretenzijoje teigiama, kad kvalifikacinio reikalavimo atitikimą patvirtina tiekėjo vadovo ar įgalioto asmens pasirašytas garantinis raštas dėl degalų nepertraukiamo aprūpinimo, nėra reikalaujama nurodyti, kad degalinės iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos dirba 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę. Atsakovė pretenziją 2016-09-27 raštu atmetė. Papildomai nurodė, kad ieškovė nepasinaudojo teise paprašyti perkančiosios organizacijos paaiškinti konkurso sąlygas. Atsakovė laikė, kad UAB „Alauša“ neatitinka kvalifikacinio reikalavimo, nurodyto patikslintų Pirkimo sąlygų 3.1 punkte esančios lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai" 1 punkte - Tiekėjas turi turėti technines galimybes užtikrinti perkančiosios organizacijos nepertraukiamą aprūpinimą, t. y. 24 val. per parą 7 dienas per savaitę, benzinu E95, dyzeliniu kuru, t. y. turėti bent po vienų degalinę Utenoje, Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje. Pažymėjo, kad tiekėjas pažymoje Nr. 314 aiškiai nurodė, kad degalinė Utenoje dirbs visą parą laimėjus konkursą, kas patvirtina, jog degalinė pasiūlymų pateikimo metu visą parą nedirbo ir dirbs tik tapusi pirkimo laimėtoju. Pertraukiamas degalinės darbo laikas nustatytas patikrinimo metu.

16Teismas pripažįsta, kad tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad pasiūlymų pateikimo metu (2016-09-21) ieškovės degalinė, esanti Utenoje, visą parą nedirbo. Byloje ginčas dėl pirkimo sąlygų 3.1 punkte esančios lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai" 1 punkto, kuriame numatyta, jog Tiekėjas turi turėti technines galimybes užtikrinti perkančiosios organizacijos nepertraukiamą aprūpinimą, t. y. 24 val. per parą 7 dienas per savaitę, benzinu E95, dyzeliniu kuru, t. y. turėti bent po vieną degalinę Utenoje, Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje, aiškinimo. Ieškovė laikosi pozicijos, kad ji turi techninius pajėgumus ir galimybes nepertraukiamai teikti degalus Utenos degalinėje ir tą darytų laimėjusi konkursą. Perkančioji organizacija su tuo nesutinka ir tvirtina, kad pasiūlymo pateikimo metu ieškovės nurodyta degalinė Utenoje visą parą nedirbo ir dėl to neatitiko kvalifikacinio reikalavimo.

17Viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis VPĮ įtvirtintais reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). Šiuo įstatymu siekiama užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus.

18VPĮ 32 straipsnio 1 dalis įsakmiai reikalauja, kad perkančioji organizacija išsiaiškintų, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis VPĮ 34–37 straipsnių nuostatomis. Minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs (VPĮ 32 straipsnio 2 dalis). VPĮ įtvirtinta perkančiosios organizacijos teisė nustatyti tik minimalius tiekėjų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo reikalavimus) aiškintina, kaip reiškianti teisę nustatyti tokius kvalifikacinius reikalavimus, kurie atitiktų VPĮ 34–37 straipsnių nuostatas, nepažeistų specialiųjų teisės aktų nuostatų ir būtų proporcingi bei objektyviai būtini dėl pirkimo objekto ir dirbtinai neribojantys konkurencijos (žr., pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. sausio 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-62-415/2016).

19Ieškovė teigia kad pirkimo dokumentuose buvo suformuotas kvalifikacijos reikalavimas turėti technines galimybes tiekti degalus 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę Nesant reikalavimo, jog tiekėjo degalinės iki pasiūlymų pateikimo dienos dirbtų visą parą, jos pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus ir nepagrįstai buvo atmestas neišsiaiškinus aplinkybės, ar ji turi technines galimybes nepertraukiamai teikti degalus.

20Perkančioji organizacija atitiktį šiam kvalifikaciniam reikalavimui (3.1 p. lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai" 1 p)- Tiekėjas turi turėti technines galimybes užtikrinti perkančiosios organizacijos nepertraukiamą aprūpinimą, t. y. 24 val. per parą 7 dienas per savaitę, benzinu E95, dyzeliniu kuru, t. y. turėti bent po vieną degalinę Utenoje, Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje , reikalavo pagrįsti dokumentais: tiekėjo degalinių sąrašu su adresais, tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytu garantiniu raštu dėl degalų nepertraukiamo aprūpinimo.

21Iš nurodytų aplinkybių akivaizdu, kad technines galimybes dėl nenutraukiamo tiekimo turėjo patvirtinti pateikiamas degalinių sąrašas iš kurio perkančioji organizacija galėtų įsitikinti tiekėjo realia galimybe nepertraukiamai teikti kurą ir garantija. Šiuo atveju ieškovės pateiktas degalinių sąrašas šios atitikties negalėjo patvirtinti, nes jame ieškovė aiškiai nurodė, jog degalinė Utenoje dirbtų visą parą tik laimėjus konkursą. Atsakovė, siekdama išsiaiškinti, ar ieškovė yra kompetentinga, patikima ir pajėgi įvykdyti pirkimo sąlygas, tikrino darbo laiką, t.y. ar ieškovės nurodytoje kolonėlėje Utenoje degalais prekiaujama nepertraukiamai. Nustatė, kad nepertraukiamo darbo nėra ir to neginčija ieškovė. Tai reiškia, kad ieškovės pasiūlymas neatitiko minėtai konkurso sąlygai.

22Su dubliku nurodytos aplinkybės, jog pasiūlymo pateikimo metu degalinėje dirbantys darbuotojai dirbtų ištisą parą laimėjus konkursą ir, kaip teigia ieškovės atstovas, tokiu nepertraukiamu darbo režimu pajėgtų aprūpinti kuru, esmės nekeičia, nes pasiūlymo pateikimo metu degalinė nedirbo ištisą parą ir perkančiajai organizacijai tik iš ieškovės numatytų planų- busimo darbo režimo ir kitų planuojamų , bet įrodymais nepagrįstų techninių pajėgumų, nebuvo pagrindo išvadai, kad ji yra pajėgi įvykdyti pirkimo užduotį.

23Šiuo atveju svarbu apibrėžti ribą, iki kurios tiekėjai turi būti įgijęs tam tikras teises ir pareigas. Kvalifikacijos vertinimo metu ta riba laikytina pasiūlymo pateikimo terminas, iki kada tiekėjas objektyviai turi būti įgijęs tam tikrą kvalifikaciją. Dokumentai gali būti pateikiami ar išduoti vėliau, tačiau kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Priešingu atveju, butų užkirstas kelias lygiateisiškumo principo įgyvendinimui, kadangi visi konkurso dalyviai privalo būti vertinami vienodai (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-507-236/2015).

24Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovė, kaip tiekėjas, nesikreipė dėl kvalifikacinio reikalavimo „turi turėti technines galimybes...“ išaiškinimo ar patikslinimo. Todėl privalėjo ir galėjo suprasti, kad perkančioji organizacija tiekėjui kelia reikalavimą būtent pasiūlymo pateikimo metu turėti technines galimybes nenutraukiamai teikti degalus, o ne ateityje galimai ieškovei tapus laimėtoja pirkime ir tokios galimybės patvirtinimu pripažino visą parą dirbančių degalinių sąrašą. Aiškus ir suprantamas konkurso sąlygose nustatytas kvalifikacinis reikalavimas, pačiai perkančiajai organizacijai nenustačius, kad tiekėjo techninės galimybės gali būti vertinamos ir pagal kitokius kriterijus, negali būti aiškinamas plečiančiai. Todėl ieškovės teiginiai, kad turėjo būti aiškinamasi, ar ieškovė turi žmogiškųjų resursų užtikrinti sutarties įsipareigojimų vykdymą, ar vykdomi nauji techninės ir programinės įrangos diegimo darbai trukdantys šiuo metu degalinėje vykdyti veiklą visą parą, nepagrįsti. Taip pat negalima sutikti, kad kvalifikacinio reikalavimo atitikimą patvirtina tiekėjo vadovo ar įgalioto asmens pasirašytas garantinis raštas dėl degalų nepertraukiamo aprūpinimo, kadangi tai nepatvirtina ieškovės pačių techninių galimybių turėjimo.

25Viešųjų pirkimų tarnyba yra kompetentinga institucija viešųjų pirkimų srityje teikti atitinkamus išaiškinimus, o perkančioji organizacija turi teisę atsižvelgti į šiuos išaiškinimus, priimdama atitinkamus sprendimus viešuosiuose pirkimuose. Atsakovė, priimdama sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą, atsižvelgė į Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą, kuris paskelbtas viešai Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje www.vpt.lt ir prieinamas visiems susipažinti. Minėtame išaiškinime nurodoma, kad kilus abejonių dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikties viešojo pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, perkančioji organizacija turėtų paprašyti tiekėją duomenis apie kvalifikaciją patikslinti arba pati teisėtomis priemonėmis juos patikrinti (kas nagrinėjamu atveju ir buvo padaryta), ir jeigu tiekėjo kvalifikacija iš tikrųjų pasiūlymų pateikimo termino paskutinę dieną (perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatyto pasiūlymo pateikimo termino paskutinę dieną) tapo neatitinkančia viešojo prikimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, jo pasiūlymas turėtų būti atmestas, kaip neatitinkantis kvalifikacijos reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog atsakovė, vykdydama viešojo pirkimo procedūrą ir priimdama atitinkamą sprendimą, atsižvelgusi į Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacinio pobūdžio išaiškinimą, įstatymo nepažeidė.

26Atkreiptinas dėmesys, kad Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. IS-100 (2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1S-196 redakcija) 20.3 punktas numato, kad perkančioji organizacija turi tiksliai ir aiškiai nurodyti, kokiomis techninėmis priemonėmis turi disponuoti tiekėjas, o patvirtinančiu dokumentu pripažintina pažyma, kurioje pateikiamas techninių priemonių aprašymas. Joje, be kita ko, nurodomas turimas arba galimas pasitelkti nuomos, panaudos ar kitais pagrindais (taip pat pateikiamos nuomos sutarčių, preliminarių sutarčių ar kitokių nuomos ar panaudos galimybes patvirtinančių dokumentų kopijos) įrenginių, įrankių, techninių priemonių kiekis, našumas ir kiti apibūdinantys techniniai kriterijai arba kompetentingos oficialios institucijos pažyma apie tai, kad tiekėjų techninės galimybės leidžia įvykdyti pirkimo sutartimi priimtus įsipareigojimus. Pagal rekomendacijų 32 punktą, jeigu bent vieno kvalifikacinio kriterijaus reikšmė yra mažesnė už nustatytą pirkimo dokumentuose, laikoma, kad tiekėjai neatitinka keltų kvalifikacijos reikalavimų, todėl jų pasiūlymai netikslinami ir atmetami.

27Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovė nepagrindė savo atitikties kvalifikaciniam reikalavimui pasiūlymų pateikimo dienai. Priešingai, pati pripažino, kad Utenoje degalinė dirba ne visą parą ir tik pirkimo laimėjimo atveju dirbtų nepertraukiamai. Jos pateiktos kartu su pasiūlymu pirmiau minėtos 2016-09-20 pažymos Nr.314 apie degalinių sąrašą, negalima vertinti kaip tinkamo patvirtinimo apie atitikimą pirkimo sąlygoms, nustatančioms, kad „ tiekėjas turi turėti technines galimybes užtikrinti perkančiosios organizacijos nepertraukiamą aprūpinimą, t.y, 24 val per parą 7 dienas per savaitę benzinu...“. Pirma, ieškovė neprašė paaiškinti konkurso sąlygas iš to spręstina, kad jos buvo jai aiškios. Antra, pasiūlymą ieškovė pateikė paskutinę pasiūlymo pateikimo dieną ir tuo pati užkirto kelią atsakovei aiškintis dėl pasiūlymo tos dalies neaiškumų, kuriuos leidžia VPĮ nuostatos. Trečia, pasiūlymo pateikimo metu degalinė Utenoje neveikė nepertraukiamai ir tą pripažįsta ieškovė. Ketvirta, ieškovė manydama, kad jos patvirtinimas, jog laimėjimo atveju degalinė dirbs nepertraukiamai, pakankamas, iki pasiūlymo pateikimo dienos neprašė leisti įrodinėti kitais papildomais dokumentais, iš kurių galima būtų spręsti apie realią galimybę, t.y. neprašė leisti pateikti įrodymus kaip, kokiu būdu ir kokia tvarka bus užtikrintas nepertraukiamas degalų pardavimas. Penkta, ieškovė tik su dubliku pateikė duomenis, kuriais ji šioje byloje įrodinėja, jog konkurso laimėjimo atveju ji būtų pajėgi tinkamai vykdyti sutartį. Tarp jų: darbuotojų darbo grafikas; sutartys su darbuotojais; 2016-10-19 UVS Groups raštas, kuriame nurodyta, kad degalinėje lapkričio 4 d. bus diegiamas OPT savitarnos terminalas, kuris skirtas prekybai degalais be kasininko pagalbos ir todėl per šį terminalą galima vykdyti prekybą degalais bet kuriuo paros metu; ir 2016-10-20 ieškovės Patvirtinimas, kad sutarties pasirašymo metu net ir nesant įdiegtam OPT savitarnos terminalui, degalinė dirbs visą parą, nes turi visas technines galimybes, sąlygas ir reikiamą kiekį ,t.y. 4 degalinės operatorius tam, kad galėtų užtikrinti galimybę darbui visą parą. Šešta, šiuo metu į bylą nėra pateikta duomenų, jog degalinė Utenoje veiktų visą parą, kad būtų pabaigti rangos darbai ir būtų įrengti savitarnos aparatai, kaip teigiama dublike. Todėl manytina, kad ir sprendimo priėmimo metu ieškovė neatitinka kvalifikacinio reikalavimo.

28Esant nurodytoms aplinkybėms pripažintina, kad ieškovės pasiūlymas neatitiko kvalifikacijos reikalavimo, t.y. ieškovė neįrodė, kad ji turi technines galimybes užtikrinti perkančiosios organizacijos nepertraukiamą aprūpinimą, t.y. 24 val per parą 7 dienas per savaitę degalais , kas ypač aktualu atsakovei, kurios GMP brigados budi ištisą parą ir vyksta į iškvietimus automobiliais ne tik po Utenos rajoną. Todėl atsakovė pagrįstai jos pasiūlymą ir pretenziją atmetė. Pagrindo tenkinti šiuos ieškovės reikalavimus- nenustatyta. Nenustačius, kad perkančioji organizacijos sprendimai atmesti pasiūlymą ir netenkinti pretenzijos neteisėti, nėra pagrindo tenkinti kitų su jais susijusių reikalavimų. Aptartais argumentais ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 str.)

29Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 270 straipsniais, Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsniu, teismas

Nutarė

30ieškinį atmesti.

31Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Panevėžio apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė, Sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Išnagrinėjus bylą,... 4. Trečiasis asmuo UAB „Baltic Petroleum“ pateikė prašymą bylą nagrinėti... 5. Ieškovė UAB „Alauša“ ieškiniu ir dubliku prašo pripažinti... 6. Ieškinyje teigia, kad jos pasiūlymą atsakovė atmetė tuo pagrindu, kad UAB... 7. Dublike papildomai nurodo, kad degalinė Utenoje iki 2016 m. rugpjūčio 16 d.... 8. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį... 9. Atsakovė VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras atsiliepimu ir... 10. Atsakovė procesiniuose dokumentuose, taip pat atsakovės atstovas teismo... 11. Trečiasis asmuo UAB „Baltic Petroleum“ atsiliepimu į ieškinį nesutinka... 12. Ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178 str.).... 13. Byloje nustatyta, kad VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras... 14. Pažymėtina, kad ieškovė tik dublike nurodė, kad dėl degalinių pertvarkos... 15. Perkančioji organizacija ieškovės pasiūlymą atmetė kaip neatitinkantį... 16. Teismas pripažįsta, kad tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad pasiūlymų... 17. Viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis VPĮ įtvirtintais reikalavimais... 18. VPĮ 32 straipsnio 1 dalis įsakmiai reikalauja, kad perkančioji organizacija... 19. Ieškovė teigia kad pirkimo dokumentuose buvo suformuotas kvalifikacijos... 20. Perkančioji organizacija atitiktį šiam kvalifikaciniam reikalavimui (3.1 p.... 21. Iš nurodytų aplinkybių akivaizdu, kad technines galimybes dėl nenutraukiamo... 22. Su dubliku nurodytos aplinkybės, jog pasiūlymo pateikimo metu degalinėje... 23. Šiuo atveju svarbu apibrėžti ribą, iki kurios tiekėjai turi būti įgijęs... 24. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovė, kaip tiekėjas, nesikreipė dėl... 25. Viešųjų pirkimų tarnyba yra kompetentinga institucija viešųjų pirkimų... 26. Atkreiptinas dėmesys, kad Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių... 27. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovė nepagrindė savo atitikties... 28. Esant nurodytoms aplinkybėms pripažintina, kad ieškovės pasiūlymas... 29. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 270... 30. ieškinį atmesti.... 31. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...