Byla 2-2608/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Pečiulio, Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto uždarosios akcinės bendrovės „KB TIMBER SERVICE“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „REIVIRA“ ir M. G. paslaugų ir prekybos įmonės „GELSVA“ ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „SEMAKAS“ dėl bankroto bylos iškėlimo; trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, byloje dalyvauja uždaroji akcinė bendrovė „KB TIMBER SERVICE“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovai UAB „REIVIRA“ ir M. G. paslaugų ir prekybos įmonė „GELSVA“ bei tretysis asmuo UAB „KB TIMBER SERVICE“ prašė iškelti atsakovui UAB „SEMAKAS“ bankroto bylą. UAB „REIVIRA“ bankroto administratoriumi siūlė skirti K. Z. , M. G. paslaugų ir prekybos įmonė „GELSVA“ – UAB Projektų vertinimo biurą, o UAB „KB TIMBER SERVICE“ – UAB „Renavita“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi iškėlė atsakovui bankroto bylą, o bankroto administratoriumi paskyrė K. Z. . Sprendimą skirti šį asmenį bankroto administratoriumi teismas priėmė atsižvelgęs į vieno iš ieškovų prašymą bei atsakovo sutikimą ir įvertinęs, kad siūlyta kandidatūra atitinka įstatymo keliamus kvalifikacinius reikalavimus.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Apeliantas UAB „KB TIMBER SERVICE“ prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria bankroto administratoriumi paskirta K. Z. , ir administratoriumi paskirti UAB „Renavita“. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais esminiais argumentais:

101. Teismas nemotyvavo, kodėl atmetė kitų asmenų siūlytas bankroto administratoriaus kandidatūras, nors ir privalėjo tai padaryti. Aplinkybė, kad su paskirto administratoriaus kandidatūra sutiko atsakovas, kelia pagrįstų abejonių dėl paskirto administratoriaus nešališkumo ir nesuinteresuotumo bankroto bylos baigtimi. Teismas nesiaiškino skiriamo administratoriaus ir bankroto byla suinteresuotų asmenų galimo interesų konflikto, todėl neužtikrino, kad bankroto procedūros bus vykdomos nešališkai ir nepažeidžiant įmonės kreditorių interesų.

112. Teismas nevertino, kuris iš pasiūlytų administratorių galėtų geriausiai atlikti bankroto procedūras. Apelianto siūlomo administratoriaus užimtumas yra mažesnis už teismo paskirto administratoriaus, todėl jis galėtų skirti daugiau laiko atsakovo bankroto procedūroms.

12Ieškovas M. G. paslaugų ir prekybos įmonės „GELSVA“ nurodo iš dalies sutinkantis su atskiruoju skundu. Ieškovo nuomone, teismas nepagrįstai nemotyvavo, kodėl atmetė kitų administratorių kandidatūras, o paskirtasis administratorius sugebės tinkamiausiai vykdyti bankroto procedūras. Panaikinus skundžiamą nutartį, pirmosios instancijos teismas turėtų įvertinti visas pasiūlytas bankroto administratoriaus kandidatūras.

13Ieškovas UAB „REIVIRA“ prašo skundą atmesti. Ieškovo nuomone, apeliantas pateikia tik teorinius samprotavimus apie administratoriui keliamus reikalavimus, tačiau neįrodo, kuo jo siūlomas administratorius yra pranašesnis už paskirtąjį. Išsamių motyvų nutartyje nebuvimas negali būti laikomas esminiu pažeidimu.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Nagrinėjamoje apeliacinėje byloje keliamas klausimas dėl teismo nutarties, kuria buvo paskirtas bankroto administratorius, teisėtumo ir pagrįstumo.

16Dėl bankroto administratoriaus paskyrimo

17Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų daug priklauso visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 str. 1, 3 d.). Dėl šios priežasties bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 1, 4 d.).

18Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 1 d.), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 str. 4 d.), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. Kriterijų, kuriais remdamasis teismas tai turėtų padaryti, įstatymas nenustato, tačiau jie yra suformuluoti teismų praktikoje ir teisės doktrinoje.

19Teisės doktrinoje (Kavalnė S., Norkus R. Bankroto teisė. Antroji knyga. 104-105 p.) aptariami kriterijai skirstomi į kelias grupes. Pirma, tai kriterijai, susiję su įmone, kurią reikia administruoti: įmonės dydis ir veiklos mastas, valdomas turtas ir kreditorių skaičius. Antra, kriterijai, susiję su nuolatiniais siūlomo bankroto administratoriaus požymiais: administratorius yra fizinis ar juridinis asmuo, administratoriaus (juridinio asmens) dydis, darbuotojų skaičius, administratoriaus patirtis ir administruojamų įmonių skaičius. Trečia, kriterijai, apibūdinantys bankroto administratoriaus santykį su siūloma administruoti įmone: administratoriaus teritorinė buveinė ir jos atstumas iki įmonės, administratorių pasiūlęs asmuo bei didžiausių įmonės kreditorių nuomonė dėl administratoriaus kandidatūros. Žinoma, šis kriterijų sąrašas nėra baigtinis, todėl konkrečiu atveju gali būti vertinamos ir kitos aplinkybės. Be to, tarp nurodytų kriterijų nėra hierarchijos, todėl kuriam iš jų konkrečiu atveju bus suteiktas prioritetas, priklauso nuo bylos aplinkybių sąlygoto teismo požiūrio.

20Teismas, spręsdamas vieno iš kelių administratorių paskyrimo administruoti įmonę klausimą, remdamasis nurodytais ir kitais konkrečiu atveju reikšmingais kriterijais, privalo objektyviai įvertinti visas pasiūlytas kandidatūras ir motyvuoti, kodėl yra pasirenkamas būtent tas asmuo, o kitų asmenų kandidatūros atmetamos. Tuo atveju, kai keli administratoriai iš esmės vienodai atitinka visus konkrečiu atveju reikšmingus kriterijus, teismas turi diskrecijos teisę administratoriumi parinkti vieną iš šių asmenų.

21Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė išsamių konkrečios administratoriaus kandidatūros parinkimo motyvų. Tačiau laikyti, kad vien tai savaime sudaro pagrindą naikinti skundžiamą nutartį, negalima (CPK 329 str. 1 d.). Nutarties panaikinimas ir klausimo perdavimas nagrinėti iš naujo neatitiktų proceso operatyvumo principo, todėl kolegija, atsižvelgdama į atskirojo skundo argumentus, įvertina, ar teismas iš konkuruojančių administratorių pagrįstai skyrė administruoti įmonę K. Z. .

22Visi pasiūlyti administratoriai atitinka įstatymo reikalavimus, o priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų, nebuvo nustatyta (ĮBĮ 11 str. 2, 4 d.). Kolegijos vertinimu, administratorių patirtis yra daugmaž vienoda (K. Z. yra baigusi 28 bankroto procedūras, UAB „Renavita“ – 20 bankroto procedūrų, o UAB Projektų vertinimo biuras – 37) (informacija pateikiama Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos oficialioje interneto svetainėje). Be to, šiuo metu byloje esantys duomenys leidžia spręsti, kad bankrutuojanti įmonė nėra didelė, neturi daug turto ir kreditorių (T. 1, b. l. 63-70), todėl esminė reikšmė patirties kriterijui negali būti suteikta.

23Apeliantas, remdamasis tuo, kad su teismo parinkto administratoriaus kandidatūra sutiko bankrutuojanti įmonė, abejoja šio administratoriaus teisiniu nesuinteresuotumu ir nešališkumu. Kolegijos nuomone, objektyvių įrodymų, galinčių pagrįsti šias aplinkybes ar bent prielaidas dėl jų egzistavimo, nėra.

24Apeliantas taip pat teigia, kad siūlomas administratorius UAB „Renavita“ yra tinkamesnis, nes administratorius yra juridinis asmuo, o jame dirbantys administratoriai – fiziniai asmenys yra mažiau užimti nei teismo paskirta administratorė K. Z. . Kolegija su šiuo argumentu nesutinka.

25Visų pirma pažymėtina, kad turi būti vertinamas ne tik tų įmonių, kuriose administratoriai – fiziniai asmenys vykdo bankroto procedūras įgalioti administratoriaus UAB „Renavita“, skaičius, bet ir visos šių administratorių – fizinių asmenų administruojamos įmonės. Į tai atsižvelgus, matyti, kad UAB „Renavita“ dirbantys administratoriai iš viso administruoja atitinkamai 4, 5, 9 ir 11 įmonių. Teismo bankroto administratore paskirta K. Z. administruoja 10 įmonių, o UAB Projektų vertinimo biure dirbantys administratoriai – atitinkamai 21, 23 ir 22. Taigi darbo krūvio skirtumas tarp apelianto siūlomo ir teismo paskirto administratoriaus nėra didelis, o įvertinus ir minėtą bankroto bylos nesudėtingumą – nėra ir reikšmingas.

26Atskirajame skunde nėra nurodyta kitų aplinkybių, kurios galėtų būti reikšmingos pripažįstant teismo sprendimą skirti administratoriumi K. Z. nepagrįstu. Tokių nenustatė ir teisėjų kolegija.

27Kolegijos nuomone, įvertinus išdėstytą, galima spręsti, kad tiek apelianto siūlomas, tiek teismo paskirtas administratorius vienodai pajėgūs sėmingai vykdyti atsakovo bankroto procedūras, todėl teismas galėjo pasinaudoti savo diskrecijos teise ir administratoriumi skirti būtent K. Z. . Vien išsamių teismo pasirinkimo motyvų nenurodymas, nesudaro pagrindo naikinti iš esmės teisėtos ir pagrįstos nutarties (CPK 328 str.). Taigi nutartis paliktina nepakeista, o skundas atmestinas.

28Dėl V. K. prašymo įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu

29Pirmosios instancijos teismui priėmus skundžiamą nutartį ir perdavus apelianto atskirąjį skundą nagrinėti apeliacinės instancijos teisme, Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gautas V. K. prašymas įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu. Pareiškėjas pateiktame prašyme save įvardina vienu iš didžiausių bankrutuojančios įmonės kreditoriumi bei teigia, kad tik 2011 m. spalio 3 d. sužinojo apie iškeltą bankroto bylą. Pareiškėjo nuomone, bankroto procesas inicijuojamas dirbtinai, siekiant išvengti prievolių pareiškėjui vykdymo, taip pat eliminuoti jį iš pradinėje bankroto proceso stadijoje sprendžiamų klausimų dėl bylos iškėlimo ir administratoriaus paskyrimo. Šie klausimai negalės būti objektyviai išnagrinėti neįtraukus pareiškėjo į bylą, o byloje priimtas sprendimas turės įtakos jo teisėms ir pareigoms.

30Pagal įstatyminį reglamentavimą tiek tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, tiek ir nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų gali įstoti į bylą iki baigiamųjų kalbų pradžios (CPK 46 str. 1 d., 47 str. 1 d.). Bankroto byla, priešingai nei kitos civilinės bylos, iškeliama ne išsprendus ieškinio priėmimo klausimą, o priėmus nutartį, kurioje nustatoma, kad egzistuoja įstatyme numatyti pagrindai iškelti įmonei bankroto bylą, ir ši byla iškeliama (ĮBĮ 9 str. 4 d., 10 str. 1, 4 d., CPK 137 str. 1 d.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad įmonės kreditoriai, nepateikę ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo, gali būti įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, pareiškiančiais savarankiškus reikalavimus, iki teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą priėmimo dienos (pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje dėl bankroto bylos UAB „Irvė“ iškėlimo, bylos Nr. 2-835/2009). Iškėlus bankroto bylą, kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių dalyvavimas procese išsprendžiamas teismui patvirtinus jų finansinius reikalavimus. Po atitinkamos nutarties priėmimo tokie kreditoriai įgyja trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, procesinį statusą.

31Nagrinėjamu atveju, minėta, pareiškėjo prašymas įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu buvo gautas po nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo. Dėl šios priežasties nėra teisinio pagrindo tenkinti prašymą. Pareiškėjas trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, statusą bankroto byloje įgis, jei pirmosios instancijos teismas patvirtins jo finansinius reikalavimus bankrutuojančiai įmonei. Po tokios nutarties priėmimo, pareiškėjas turės galimybę ginti savo teises ir teisėtus interesus, jei manys, kad šie yra pažeidžiami (ĮBĮ 21 str.). Remiantis išdėstytu, pareiškėjo prašymas atmestinas.

32Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 46, 47 straipsniais, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

33Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

34Pareiškėjo V. K. prašymą įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto uždarosios... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovai UAB „REIVIRA“ ir M. G. paslaugų ir prekybos įmonė „GELSVA“... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Apeliantas UAB „KB TIMBER SERVICE“ prašo pakeisti pirmosios instancijos... 10. 1. Teismas nemotyvavo, kodėl atmetė kitų asmenų siūlytas bankroto... 11. 2. Teismas nevertino, kuris iš pasiūlytų administratorių galėtų... 12. Ieškovas M. G. paslaugų ir prekybos įmonės „GELSVA“ nurodo iš dalies... 13. Ieškovas UAB „REIVIRA“ prašo skundą atmesti. Ieškovo nuomone,... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Nagrinėjamoje apeliacinėje byloje keliamas klausimas dėl teismo nutarties,... 16. Dėl bankroto administratoriaus paskyrimo... 17. Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto... 18. Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys... 19. Teisės doktrinoje (Kavalnė S., Norkus R. Bankroto teisė. Antroji knyga.... 20. Teismas, spręsdamas vieno iš kelių administratorių paskyrimo administruoti... 21. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, kad pirmosios... 22. Visi pasiūlyti administratoriai atitinka įstatymo reikalavimus, o... 23. Apeliantas, remdamasis tuo, kad su teismo parinkto administratoriaus... 24. Apeliantas taip pat teigia, kad siūlomas administratorius UAB „Renavita“... 25. Visų pirma pažymėtina, kad turi būti vertinamas ne tik tų įmonių,... 26. Atskirajame skunde nėra nurodyta kitų aplinkybių, kurios galėtų būti... 27. Kolegijos nuomone, įvertinus išdėstytą, galima spręsti, kad tiek apelianto... 28. Dėl V. K. prašymo įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu... 29. Pirmosios instancijos teismui priėmus skundžiamą nutartį ir perdavus... 30. Pagal įstatyminį reglamentavimą tiek tretieji asmenys, pareiškiantys... 31. Nagrinėjamu atveju, minėta, pareiškėjo prašymas įtraukti į bylą... 32. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 33. Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.... 34. Pareiškėjo V. K. prašymą įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu atmesti....