Byla 2-835/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės ir Donato Šerno teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo VSDFV Švenčionių skyriaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 8 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti VSDFV Švenčionių skyriaus prašymą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Irvė“ bankroto administratoriaus kandidatūros byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Irvė“ direktorės ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Irvė“ dėl bankroto bylos iškėlimo (bylos Nr. B2-3770-578/2009).

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovė UAB „Irvė“ direktorė Alma Kliševičiūtė ieškiniu prašė teismo iškelti bankroto bylą jos vadovaujamai UAB „Irvė“ ir bankroto administratoriumi paskirti Asociaciją „Intekta“. Nurodė, kad įmonė negali atsiskaityti su darbuotojais, skolinga jiems 127 009 Lt, darbuotojai kreipėsi į teismą dėl nesumokėto darbo užmokesčio priteisimo. UAB „Irvė“ turi ir daugiau kreditorių, o didelės vertės turto neturi.

5UAB „Irvė“ kreditorius VSDFV Švenčionių skyrius pateikė teismui siūlymą dėl UAB „Irvė“ bankroto administratoriaus kandidatūros. Pasiūlė UAB „Irvė“ bankroto administratoriumi paskirti ne ieškovės siūlomą asmenį, o V. B. Siūlymą grindė tuo, kad ieškovės siūlomo bankroto administratoriaus vienintelis darbuotojas ir vadovas G. Č., skirtingai negu VSDFV Švenčionių skyriaus siūlomas kandidatas, neturi patirties bankroto administravime.

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 8 d. nutartimi UAB „Irvė“ kreditoriaus VSDFV Švenčionių skyriaus prašymą dėl bankroto administratoriaus kandidatūros atsisakė priimti ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, jog VSDFV Švenčionių skyrius nėra bankroto byloje dalyvaujantis asmuo, todėl neturi teisės teikti siūlymo dėl administratoriaus kandidatūros.

7Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 11 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Irvė“, bankroto administratoriumi paskyrė Asociaciją „Intesta“. Ši nutartis apeliacine tvarka neapskųsta.

82009 m. gegužės 25 d. teisme gautas VSDFV Švenčionių skyriaus atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 8 d. nutarties. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91) VSDFV Švenčionių skyrius yra bankroto byloje dalyvaujantis asmuo, nes turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi (CPK 37 str.). Įmonių bankroto įstatymo nuostatos nepaneigia ir negali paneigti šio intereso egzistavimo.

102) Remiantis Įmonių bankroto įstatymo nuostatomis, įmonės bankroto administratorių turi teisę siūlyti ir šios įmonės kreditoriai (Įmonių bankroto įstatymo 5 str. 1 d. 1 p., 11 str. 2 d.). Įmonės kreditorius neprivalo inicijuoti įmonei bankroto bylos iškėlimo tam, kad įgytų teisę siūlyti teismui bankroto administratoriaus kandidatūrą. Šią teisę įmonės kreditorius turi visais atvejais ir ji nėra susijusi su kreditoriaus procesine padėtimi byloje.

113) VSDFV Švenčionių skyrius yra didžiausias UAB „Irvė“ kreditorius.

124) Teismas turi pareigą išanalizuoti visas dalyvaujančių byloje asmenų pasiūlytas įmonės bankroto administratorių kandidatūras ir paskirti tinkamiausią bankroto administratorių. Nagrinėjamu atveju teismo paskirtos Asociacijos „Intesta“ vadovas ir vienintelis darbuotojas G. Č. nėra užbaigęs nei vienos bankroto bylos. Tuo tarpu VSDFV Švenčionių skyriaus siūlomas bankroto administratorius V. B. sėkmingai užbaigė 21 įmonės bankroto procedūras.

13Apeliacinis procesas nutrauktinas.

14Šioje byloje sprendžiama, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas po ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo atsisakė priimti asmens, įvardijusio save kaip atsakovo didžiausiu kreditoriumi, siūlymą dėl atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūros. Siekiant teisingai išspręsti šį klausimą, būtina nustatyti, ar asmuo, pateikęs tokį siūlymą, yra atsakovo kreditorius, kokią procesinę padėtį jis užima byloje, kokias procesines teises jis turi, koks administratoriaus vaidmuo ir jo paskirtis bankroto procese.

15Bankroto procesas yra itin sudėtingas. Pirmajame etape, sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, paprastai dalyvauja tik asmuo, inicijavęs bankroto procedūras (ieškovas) bei įmonė, kuriai pareikštas reikalavimas dėl bankroto bylos iškėlimo (atsakovas). Kiti įmonės kreditoriai iki teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo momento neturi teisės reikšti reikalavimų dėl jų kreditorinių reikalavimų patvirtinimo, kadangi šis klausimas sprendžiamas tik įmonei iškėlus bankroto bylą ir jai įgijus bankrutuojančios įmonės statusą. Teismų praktikoje pripažįstama, jog teismas iki bankroto bylos iškėlimo gavęs kreditoriaus pareiškimą dėl įstojimo į bylą trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais, turi teisę leisti šiam asmeniui prisidėti prie ieškinio. Tokiu atveju šis kreditorius laikomas dalyvaujančiu byloje asmeniu ir įgyja visas jo procesinę padėtį atitinkančias procesines teises ir pareigas (ĮBĮ 10 str. 1 d., CPK 2 str., 3 str. 1 d., 5, 6, 17, 37, 42, 46, 334, 338, 305 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 33 4 punkto 3 dalis; Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. balandžio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-225/2006). Kiti įmonės kreditoriai, t. y. neinicijavę bankroto proceso ir neprisidėję prie ieškovo (ieškovų) reikalavimo iki teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo momento nelaikomi dalyvaujančiais byloje asmenimis šiame bankroto proceso etape. Tokia išvada darytina todėl, jog pirmajame bankroto proceso etape sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei (ieškinio dalykas), o ne dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo. Pastarasis klausimas sprendžiamas nagrinėjant iškeltą bankroto bylą iš esmės. Dėl šių priežasčių atmestinas apelianto argumentas, jog jis turi teisinį suinteresuotumą sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, todėl turėtų būti laikomas dalyvaujančiu byloje asmeniu.

16Pirmajame bankroto proceso etape sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, kartu išsprendžiama ir dėl bankroto administratoriaus, kuris bus įgaliotas vykdyti atsakovo bankroto procedūras, paskyrimo. Pastebėtina, kad bankroto administratorius yra svarbiausias asmuo bankroto procese, kuris iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Todėl tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis, pasiekti pusiausvyrą tarp įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, galimybių išlikti konkurencingu teisės subjektu rinkoje bei tuo pačiu padėti teismui nustatyti ir patvirtinti kreditorių pagrįstus finansinius reikalavimus. Šios bankroto administratoriaus funkcijos sudaro pagrindą įstatyme nustatyti specialią jo skyrimo tvarką. Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui: turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas pagal Ūkio ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 221 patvirtintą ,,Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką“, kurio kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos. Dėl administratoriaus iškirtinės svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese.

17Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą teismas visų pirma yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą. Be to, skirdamas administratorių, teismas neturi sukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. sausio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-37/2006). Taigi, skirdamas administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę, tarp jų, ar nemokios įmonės valdymo organų pasiūlytos kandidatūros paskyrimas tos įmonės bankroto administratoriumi nesukuria teisinių prielaidų įtarti, jog tokio asmens paskyrimas gali sukliudyti išaiškinti bankroto priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus, kadangi įstatymas bankroto administratorių įpareigoja ginti visų kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesus ir tikrinti įmonės veiklą (per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo), aiškinti bankroto priežastis, išreikalauti įmonės turtą iš skolininkų ir nuostolius iš kaltų asmenų (ĮBĮ 11 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gegužės 18 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-310/2006; 2008 m. vasario 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-226/2008). Pastebėtina, kad vien tik administratoriaus darbo didelė patirtis ar pakankamas įvairių sričių darbuotojų skaičius bei pakankamai didelis baigtų procedūrų kiekis savaime nelemia administratoriaus kandidatūros prioritetiškumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. vasario 28 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-117/2006).

18Bankroto administratoriaus išskirtinis vaidmuo bankroto procese lemia, kad net ir neprisidėjęs prie ieškinio asmuo, kuris įvardija save kreditoriumi, t. y. pirmajame bankroto proceso etape nebūdamas dalyvaujančiu byloje asmeniu, turi teisę siūlyti teismui bankroto administratoriaus kandidatūrą. Ši teisė iki bankroto bylos iškėlimo įmonės tikėtinam kreditoriui suteikiama tam, kad būtų užtikrintas bankroto administratoriaus parinkimo skaidrumas bei kreditorių lygiateisiškumas, nepaisant to, jog kai kurie kreditoriai iki teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo momentu nėra dalyvaujantys byloje asmenys. Tokia situacija nepažeidžia įmonės kreditorių teisėtų interesų, o atvirkščiai, suteikia jiems papildomų teisių, kadangi ir iki klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo išsprendimo teismas turi svarstyti visų įmonės kreditorių, taigi, ir neįtrauktų į bylos nagrinėjimą, siūlymus dėl bankroto administratoriaus kandidatūros. Tačiau tokia atsakovo kreditoriaus, kuris nepadavė ieškinio, o tik pateikė teismui siūlymą dėl administratoriaus kandidatūros, pasiūlyta bankroto administratoriaus kandidatūra nėra privaloma teismui. Kita vertus, teismas turėtų svarstyti tokio asmens siūlymą dėl bankroto administratoriaus kandidatūros paskyrimo. Tačiau šio asmens pasiūlyto bankroto administratoriaus kandidatūros nepasirinkimas arba atmetimas, bankroto administratoriumi paskiriant kitą asmenį, nesuteikia teisės jam skųsti teismo nutarties, kuria įmonei iškelta bankroto byla ir jos bankroto administratoriumi paskirtas kitas asmuo (CPK 305, 338 str.). Tai reiškia, jog pirmajame bankroto proceso etape teismo neįpareigoja ir nesaisto nedalyvaujančio byloje kreditoriaus siūlymas atsakovo bankroto administratoriumi paskirti tam tikrą asmenį. Tačiau teismas turėtų apsvarstyti nedalyvaujančio byloje kreditoriaus pasiūlytą administratoriaus kandidatūrą ir motyvuota nutartimi pasisakyti dėl šios kandidatūros.

19Nei CPK, nei Įmonių bankroto įstatymo normos nedraudžia teismui, gavusiam tokio asmens siūlymą dėl administratoriaus kandidatūros, atsisakyti jį priimti, jeigu teismas atsakovo bankroto administratoriumi nutarė paskirti kitą asmenį. Tačiau teisėjų kolegija pabrėžia, jog tokia praktika, kai teismas atsisako priimti nedalyvaujančio byloje kreditoriaus siūlymą dėl bankroto administratoriaus kandidatūros, ir, juolab, nemotyvuota nutartimi, nėra tinkama, nes teismas turėtų priimti visus siūlymus dėl administratoriaus kandidatūros, juos apsvarstyti ir motyvuotai paskirti vieną iš siūlomų. Teismui vis dėlto priėmus nutartį dėl atsisakymo priimti nedalyvaujančio byloje kreditoriaus siūlymą dėl bankroto administratoriaus kandidatūros, ji negali būti skundžiama apeliacine tvarka, nes, kaip minėta, toks įmonės kreditorius nėra dalyvaujantis byloje asmuo ir neturi apeliacijos teisės (CPK 37 str., 42 str. 1 d., 305 str.).

20Tuo pačiu pastebėtina, jog iš nagrinėjamoje byloje esančios medžiagos matyti, kad žemesnės instancijos teismas labai operatyviai išsprendė klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir bankroto administratoriaus paskyrimo. Priėmęs ieškovės ieškinį, Vilniaus apygardos teismas 2009 m. balandžio 28 d. nutartimi paskyrė klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėti 2009 m. gegužės 11 d. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka (b.l. 34). Tuo metu teismas jau turėjo visus duomenis, reikalingus klausimo dėl UAB „Irvė“ bankroto administratoriaus paskyrimo išsprendimui (ieškovės siūlymą, bankroto administratoriaus sutikimą, Įmonių bankroto departamento prie Ūkio ministerijos pritarimą dėl ieškovės pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros (b.l. 1-3, 25-27, 40). Teismo atsisakymas nutartimi priimti atsakovo kreditoriaus siūlymą dėl bankroto administratoriaus kandidatūros iš esmės reiškia šios kandidatūros atmetimą, o tai yra išimtinė teismo teisė.

21Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas turėjo teisę atsisakyti priimti VSDFV Švenčionių skyriaus siūlymą dėl V. B. paskyrimo UAB „Irvė“ bankroto administratoriumi. Tuo pačiu pastebėtina, kad teismas turėjo motyvuoti tokį savo procesinį sprendimą, išdėstydamas priežastis, dėl kurių jis priimtas. Žemesnės instancijos teismo nurodytas argumentas, kad siūlymą atsisakytina priimti, kadangi VSDFV Švenčionių skyrius nėra dalyvaujantis byloje asmuo, nepakankamai tikslus, tačiau tai nesudaro pagrindo apeliacinės instancijos teismui revizuoti apeliacine tvarka neskundžiamos teismo nutarties. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas neteisėtai ir nepagrįstai nutartyje, kuria atsisakyta priimti VSDFV Švenčionių skyriaus siūlymą, nurodė, kad ji gali būti skundžiama apeliacine tvarka. Šios aplinkybės leidžia spręsti, jog Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 8 d. nutartis negali būti apeliacijos objektas. Todėl pirmosios instancijos teismas, gavęs VSDFV Švenčionių skyriaus atskirąjį skundą, turėjo atsisakyti jį priimti, o ne persiųsti nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 338 str.).

22Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinis procesas, pradėtas pagal VSDFV Švenčionių skyriaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 8 d. nutarties, kuria atsiakyta priimti VSDFV Švenčionių skyriaus siūlymą dėl UAB „Irvė“ bankroto administratoriaus kandidatūros, nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p. ir 5 d., 338 str.).

23Papildomai pabrėžtina, kad kreditorius, neinicijavęs bankroto bylos iškėlimo atsakovui ir neprisidėjęs prie ieškinyje pareikšto reikalavimo, dalyvaujančiu byloje asmeniu tampa nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo momento, kai pateikia prašymą dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo (ĮBĮ10 str. 4 d. 1 p., 7 d. 1, 2 p., 26 str., CPK 41, 47 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 4 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-974/2008). Įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria patvirtintas tokio kreditoriaus finansinis reikalavimas, jis tampa trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų ir įgyja visas CPK ir Įmonių bankroto įstatymo suteiktas kreditoriaus teises, taigi, ir teisę, esant atitinkamiems pagrindams, kelti klausimą kreditorių susirinkime dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo iš pareigų ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo. Todėl tai, kad teismas atmetė VSDFV Švenčionių skyriaus pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą ir bankroto administratoriumi paskyrė ieškovės siūlytą asmenį, neatima iš bankrutuojančios įmonės didžiausio kreditoriaus teisės kreditorių susirinkime inicijuoti nutarimo dėl administratoriaus pakeitimo priėmimą ir, kreditorių susirinkimui pritarus tokiam siūlymui, kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamų reikalavimų (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 8 dalis, 23 straipsnio 13 punktas) (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-313/2008).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio antrosios dalies 3 punktu ir 5 dalimi bei 338 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Apeliacinį procesą, pradėtą pagal VSDFV Švenčionių skyriaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 8 d. nutarties, kuria atsiakyta priimti VSDFV Švenčionių skyriaus siūlymą dėl UAB „Irvė“ bankroto administratoriaus kandidatūros, nutraukti.

2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovė UAB „Irvė“ direktorė Alma Kliševičiūtė ieškiniu prašė... 5. UAB „Irvė“ kreditorius VSDFV Švenčionių skyrius pateikė teismui... 6. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 8 d. nutartimi UAB „Irvė“... 7. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 11 d. nutartimi iškėlė bankroto... 8. 2009 m. gegužės 25 d. teisme gautas VSDFV Švenčionių skyriaus atskirasis... 9. 1) VSDFV Švenčionių skyrius yra bankroto byloje dalyvaujantis asmuo, nes... 10. 2) Remiantis Įmonių bankroto įstatymo nuostatomis, įmonės bankroto... 11. 3) VSDFV Švenčionių skyrius yra didžiausias UAB „Irvė“ kreditorius.... 12. 4) Teismas turi pareigą išanalizuoti visas dalyvaujančių byloje asmenų... 13. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 14. Šioje byloje sprendžiama, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas po... 15. Bankroto procesas yra itin sudėtingas. Pirmajame etape, sprendžiant klausimą... 16. Pirmajame bankroto proceso etape sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos... 17. Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti.... 18. Bankroto administratoriaus išskirtinis vaidmuo bankroto procese lemia, kad net... 19. Nei CPK, nei Įmonių bankroto įstatymo normos nedraudžia teismui, gavusiam... 20. Tuo pačiu pastebėtina, jog iš nagrinėjamoje byloje esančios medžiagos... 21. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos... 22. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinis procesas, pradėtas pagal VSDFV... 23. Papildomai pabrėžtina, kad kreditorius, neinicijavęs bankroto bylos... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio antrosios dalies 3 punktu... 25. Apeliacinį procesą, pradėtą pagal VSDFV Švenčionių skyriaus atskirąjį...