Byla e2-3175-734/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė,

2sekretoriaujant Rasai Kaupinytei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei Ivonai Povilioniene, atsakovo atstovui advokatui Igoriui Manzurovui,

4teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „STOLVIKA“ ieškinį atsakovui UAB „BS TURTAS“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

5ieškovo atstovė teismo posėdyje palaikė ieškinį (el. b.l. 16-18), kuriuo prašė priteisti iš UAB „BS TURTAS“ (toliau – atsakovas) 2433,31 Eur skolos, 16,40 Eur palūkanų, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo atstovė nurodė, kad 2015-03-27 UAB „STOLVIKA“ (toliau – ieškovas) ir atsakovas sudarė žodinę sutartį dėl krovinio vežimo iš Lietuvos į Prancūziją už 2420,00 Eur. Ši sutartis buvo patvirtinta CMR važtaraščiu Nr. AZ 1883645. Taip pat nurodė, kad ieškovas tinkamai pervežė krovinį, o krovinio gavėjas krovinį priėmė, neįrašydamas į CMR važtaraštį ir vėliau taip pat nepareikšdamas jokių pretenzijų. 2015-04-21 ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. TIM 0025812, šią sąskaitą atsakovas priėmė ir neginčijo bei nepareiškė jokių prieštaravimų. 2015-04-01 šalys sudarė dar vieną sutartį dėl krovinio vežimo Lietuvos Respublikoje už 193,60 Eur, krovinio gavėjas priėmė krovinį, neįrašydamas į CMR važtaraštį ir vėliau taip pat nepareikšdamas jokių pretenzijų. 2015-04-03 ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. TIM 0025761, šią sąskaitą atsakovas priėmė ir neginčijo bei nepareiškė jokių prieštaravimų. Remiantis šią sąskaita atsakovas sumokėjo ieškovui 180,29 Eur ir liko skolingas 13,31 Eur. 2015-08-12 ieškovas pareiškė atsakovui pretenziją, informuodamas, kad per 7 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos neatsiskaičius, ieškovas kreipsis į teismą. Pažymėjo, kad ieškovas 2015-10-26 gavo iš atsakovo buhalterės tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, o ieškovas sutikdamas su akte nurodyta suma, pasirašė aktą ir išsiuntė atsakovui. Todėl ieškovo atstovė ieškinį prašė patenkinti visiškai ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad sutinka su tuo, jog ieškovas atliko pervežimo paslaugas nurodytoms ieškinyje sumoms, tačiau apmokėjimas nebuvo įvykdytas ne dėl to, kad būtų ginčijama apmokėjimo suma, o dėl to, kad tarp šalių įvyko konfliktas dėl pervežimo darbų ir todėl užstrigo atsiskaitymas, nes ir skolų suderinimo aktas tarp šalių neginčijamas ir sudaro būtent ieškinio sumą. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas pateikė pareiškimą dėl ieškinio pripažinimo ir prašė teismo išdėstyti skolą dviem mėnesiam.

7Ieškinys tenkintinas visiškai surašant sutrumpintus motyvus (CPK 268 str. 5 d.).

8Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad 2015-03-27 ieškovas ir atsakovas susitarė dėl krovinio vežimo už 2420,00 Eur (el.b.l. 23). Šis susitarimas buvo patvirtintas CMR važtaraščiu Nr. AZ 1883645 . 2015-04-21 ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. TIM 0025812 (el.b.l. 35). 2015-04-01 šalys sudarė susitarimą dėl krovinio vežimo Lietuvos Respublikoje už 193,60 Eur (el.b.l.21). 2015-04-03 ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. TIM 0025761 (el.b.l. 22). Nustatyta, kad remiantis PVM sąskaitą-faktūrą Nr. TIM 0025761, atsakovas sumokėjo ieškovui 180,29 Eur ir liko skolingas 13,31 Eur (el.b.l.23). 2015-08-12 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją, informuodamas, kad per 7 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos neatsiskaičius, ieškovas kreipsis į teismą (el.b.l. 30-31). Nustatyta, kad 2015-10-26 šalys sudarė tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, šią aplinkybė šalys taip pat patvirtino teismo posėdyje. Iš byloje esančio atsakovo atstovo adv. I. Manzurovo pareiškimo dėl ieškinio pripažinimo nustatyta, kad atsakovas su ieškovo reikalavimu sutinka visiškai (el.bylos priedo 30 l.).

9Pagal krovinio vežimo sutartį vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (gavėjui), o siuntėjas (gavėjas) įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį (LR CK 6. 808 str. 1 d.). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (LR CK 6. 189 str. 1 d..). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Remiantis CK 6.63 straipsnio 2 punktu skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais, darytina išvada, kad ieškovo ieškinys pagrįstas ir tenkintinas, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 2433,31 Eur skolos ir 16,40 Eur palūkanų.

10Vadovaujantis CK 6.210 str. 2 d. iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos nuo priteistos sumos (2449,71 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-11-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Ieškovas patyrė 155,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 55,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis (b.l. 3,29) ir 100,00 Eur advokato teisinių paslaugų išlaidos (el.bylos priedo 28-29 l.). Remiantis CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 80 str. 7 d., 93 str., 88 str. 1 d. 6 p., iš atsakovo ieškovui priteistinos 155,00 Eur bylinėjimosi išlaidos.

12Pagal įstatymą, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, jų dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras (CPK 92 straipsnis). Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (naujos redakcijos nuo 2015-01-01 Nr. 2014-12793), minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur. Remiantis tuo, valstybės naudai iš atsakovo nepriteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos.

13Įvertinęs teismo posėdžio metu atsakovo atstovo advokato Igorio Manzurovo išsakytus paaiškinimus apie atsakovo sunkią turtinę padėtį, teismas daro išvadą, kad prašymas dėl skolos išdėstymo yra nepagrįstas, kadangi nėra pateikta jokių įrodymų, grindžiančių sunkią atsakovo finansinę padėtį, todėl atsakovo atstovo prašymas dėl skolos išdėstymo dviejų mėnesių terminui netenkintinas, kaip nepagrįstas (CPK 178 str.).

14Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270-271 str., CK 6.808 str. 1 d.,

Nutarė

15Ieškinį patenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo UAB „BS TURTAS, į.k. 302923651, 2433,31 Eur skolos, 16,40 Eur palūkanų, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (2449,71 Eur) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme (2015-11-02) iki šio teismo sprendimo visiško įvykdymo, 155,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, ieškovui UAB „STOLVIKA“, į.k. 186104887.

17Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai