Byla 2-39322-863/2016
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Lysionok, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „REIKALAVIMAS.LT“ ieškinį atsakovui UAB „Octus“ dėl įsiskolinimo priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka, prašydamas priteisti iš atsakovo 2 002,12 Eur skolą, 105,17 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys buvo priimtas 2016 m. rugsėjo 8 d. teisėjos rezoliucija, ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 1 dalis).

3Ieškovo reikalavimai pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais, todėl tenkintini dokumentinio proceso tvarka.

4Iš teismui pateiktų leistinų rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp UAB „Aquatera“ ir atsakovo UAB „Octus“ 2016 m. gegužės 16 d. buvo sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią UAB „Aquatera“ įsipareigojo perduoti atsakovui nuosavybės teise sutarties prieduose Nr. 1 nurodytas prekes, o atsakovas įsipareigojo prekes priimti ir už jas atsiskaityti per 15 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo mokėjimo pavedimu į UAB „Aquatera“ atsiskaitomąją sąskaitą banke (Sutarties 1.1, 3.2 punktai) (b. l.9-11). Pradinis kreditorius pardavė atsakovui prekių už 2 002,12 Eur sumą ir išrašė PVM sąskaitas – faktūras: 2016 m. gegužės 17 d. Serija AQ Nr. 005718, 2016 m. gegužės 18 d. Serija AQ Nr. 005721, 2016 m. gegužės 19 d. Serija AQ Nr. 005727, 2016 m. gegužės 26 d. Serija AQ Nr. 005761, 2016 m. birželio 29 d. Serija AQ Nr. 00581 (b. 12-17). Atsakovas pateiktų sąskaitų neapmokėjo ir liko skolingas pradiniam kreditoriui 2 002,12 Eur. Ieškovas 2016 m. rugpjūčio 9 d. su pradiniu kreditoriumi UAB „Aquatera“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 400 ir priedą Nr. 1 prie sutarties Nr. 400, kurių pagrindu pradinis kreditorius UAB „Aquatera“ perleido turėtą reikalavimą ieškovui bei kitas su pradiniu reikalavimu susijusias papildomas teises ir apie reikalavimo perleidimą pranešė atsakovui (b. l. 21-23). Atsakovas buvo ragintas padengti susidariusį įsiskolinimą, tačiau byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu ar pradiniu kreditoriumi (b. l. 18-21) (CPK 178 straipsnis).

5Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Remiantis CK 6.63 straipsnio 2 punktu skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.305 straipsnio 1 dalį pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitais šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Atsižvelgiant į išrašytas PVM sąskaitas-faktūras, jų turinį, darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė pirkimo-pardavimo santykiai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, konstatuotina, kad atsakovas savo pareigos – atsiskaityti su ieškovu pagal pateiktas PVM sąskaitas-faktūras neįvykdė, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 2 002,12 Eur skolą yra pagrįstas ir tenkintinas.

6Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.260 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Pirkimo-pardavimo sutarties 3.3 punktu šalys susitarė, kad atsakovas už kiekvieną pavėluotą apmokėjimo dieną moka 0,06 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos. Ieškovas atsakovui paskaičiavo 105,17 Eur delspinigius (b. l. 25). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas praleido sutartyje nustatytą prievolės įvykdymo terminą ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 105,17 Eur dydžio delspinigius yra taip pat pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.71 straipsnis).

7Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 40 Eur dydžio skolos išieškojimo išlaidas. Pagal 2003 m. gruodžio 9 d. Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostatas kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 eurų sumą. Kadangi atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų ieškovui tinkamai nevykdė, ieškovo reikalavimas priteisti jam iš atsakovo 40 Eur sumą yra pagrįstas ir tenkintinas.

8CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnyje 2 dalyje nurodyta, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai praleidęs terminą įvykdyti piniginę prievolę skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas praleido terminą piniginei prievolei įvykdyti, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (2 147,29 Eur)sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. rugsėjo 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

9Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 32 Eur žyminio mokesčio (b. l. 29) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 7 punktas) ir 300 Eur už advokato padėjėjos teisinę pagalbą (b. l. 26-28) (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnis), iš viso – 332 Eur.

10Vadovaudamasis CPK 424, 427, 428 straipsniais, teismas

Nutarė

11ieškinį patenkinti.

12Priteisti iš atsakovo UAB „Octus“, juridinio asmens kodas 302538545, ieškovo UAB „REIKALVIMAS.LT“, juridinio asmens kodas 302642184, naudai 2 002,12 Eur (dviejų tūkstančių dviejų eurų ir 12 euro centų) skolą, 105,17 Eur (vieno šimto penkių eurų ir 17 euro centų) delspinigius, 40 Eur (keturiasdešimties eurų) skolos išieškojimo išlaidas, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (2 147,29 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. rugsėjo 8 d.) teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 332 Eur (trijų šimtų trisdešimt dviejų eurų) bylinėjimosi išlaidas.

13Atsakovas negali preliminaraus sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

14Per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo atsakovas turi įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

15Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

Proceso dalyviai
Ryšiai