Byla 2-8238-812/2012
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovės UAB “Gelvora” ieškinį atsakovui P. J

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Daina Lisaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal ieškovės UAB “Gelvora” ieškinį atsakovui P. J., ir

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 533,40 Lt skolą, 1974,64 Lt delspinigius, 264,23 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2001-05-31 UAB „Tele2“ ir atsakovas sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. ( - ) , pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. Atsakovas savo pareigos atsiskaityti už suteiktas paslaugas nevykdė, todėl susidarė 533,40 Lt skola. 2009-03-31 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. ( - ) UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovei visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu. Ieškovė pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus, tačiau atsakovas prievolės neįvykdė. Ieškovė prašo atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį priimti sprendimą už akių.

3Atsakovas buvo įpareigotas per 14 dienų nuo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu 2012-10-15. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį (b.l. 3). Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (LR CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

6Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2001-05-31 UAB „Tele2“ ir atsakovas sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. ( - ) , pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas (b.l. 20-22). Atsakovas savo pareigos atsiskaityti už suteiktas paslaugas nevykdė, todėl susidarė 533,40 Lt skola. 2009-03-31 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. ( - ) UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu (b.l. 10-13). LR CK 6.109 straipsnio nustatyta tvarka ieškovas 2009-05-04 pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus (b.l. 27). Pagal LR CK 6.716 str. 1 d., klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie atsakovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymą nėra, ieškovei iš atsakovo priteistina 533,40 Lt skola. Ieškovės reikalavimas įrodytas prie ieškinio esamais dokumentais.

7Remiantis LR CK 6.101 str. 2 d., reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Nagrinėjamu atveju tarp UAB „Tele2“ ir atsakovo sudarytos Sutarties 6.5 p., atsakovas, laiku neapmokėjęs sąskaitos, įsipareigojo mokėti 0,1 dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos. Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį, t.y. už 3702 dienų, ieškovė paskaičiavo atsakovui 1974,64 Lt delspinigių (b.l. 8).

8Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t.y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (1974,64) daugiau kaip kartą viršija skolos sumą (533,40 Lt), taip pat į tai, kad delspinigiai paskaičiuoti net už 3702 dienas, bei įvertinus tai, kad ieškovė tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis LR CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 200,00 Lt sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis LR CK 6.71 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., sutarties 6.5 p., ieškovui iš atsakovės priteistina 200,00 Lt delspinigių.

9Ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos – 264,23 Lt, kurias ieškovė prašo priteisti iš atsakovo (b.l. 7), yra įskaičiuojamos į nuostolius, todėl turi būti tiesiogiai susijusios su skolininko (atsakovo) civilinę atsakomybę nulėmusia veika (LR CK 6.247 str.). Ieškovės prašomos priteisti išlaidos, t.y. darbo priemonės (popierius, vokas, spausdinimas), administracija, darbo užmokestis darbuotojui, informacinės technologijos, kompiuterių nusidėvėjimas, yra išimtinai susijusios tik su paties ieškovės vykdoma tiesiogine veikla ir negali būti priskiriamos prie LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p. numatytų protingų išlaidų, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka.

10Ieškovės nurodomos išlaidos už pranešimų siuntimą bei užklausas Gyventojų registro tarnybai ir nekilnojamojo turto registrui pripažintinos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidomis, tačiau turi būti pagrįstos LR CPK 177 str. numatytais įrodymais. Ieškovė, pateikdama teismui ieškinį, minėtas išlaidas pagrindžiančių įrodymų nepateikė. Be to, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos yra įskaitomos į nuostolius (LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p.). Pareiškus reikalavimą atlyginti nuostolius, netesybos (šiuo atveju – delspinigiai) įskaitomi į nuostolių atlyginimą (LR CK 6.73 str. 1 d.). Esant minėtoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas.

11Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.). Ieškovės reikalavimas priteisti procesines palūkanas už priteistą sumą yra pagrįstas įstatymu.

12Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. reglamentuotas prievolių vykdymo principas nurodo, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šiuo atveju, įvertinus visus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovas iki šiol nėra įvykdęs prievolės atsiskaityti su ieškove, todėl ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas iš dalies (26 %). Iš atsakovo priteistina 533,40 Lt skola, 200,00 Lt delspinigiai, 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (LR CPK 79, 80, 88, 92, 93 str.).

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei priteistinos (LR CPK 92 str.).

15Vadovaudamasis LR CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo P. J., asmens kodas ( - ) 533,40 Lt (penkių šimtų trisdešimt trijų litų 40 centų) skolą, 200,00 Lt (du šimtus litų) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-10-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 21,58 Lt (dvidešimt vieną litą 58 centus) žyminio mokesčio dalį – UAB „Gelvora“, įmonės kodas 125164834, naudai.

18Priteisti į valstybės biudžetą iš P. J., asmens kodas ( - ) 10 Lt (dešimt litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

19Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

20Atsakovas P. J. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė UAB „Gelvora“ per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Daina Lisaitė, rašytinio... 2. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 533,40 Lt skolą, 1974,64 Lt... 3. Atsakovas buvo įpareigotas per 14 dienų nuo paskelbimo specialiame interneto... 4. Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142... 6. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad... 7. Remiantis LR CK 6.101 str. 2 d., reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės... 8. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką... 9. Ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos – 264,23 Lt, kurias ieškovė... 10. Ieškovės nurodomos išlaidos už pranešimų siuntimą bei užklausas... 11. Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5... 12. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. reglamentuotas prievolių... 13. Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo... 14. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei... 15. Vadovaudamasis LR CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo P. J., asmens kodas ( - ) 533,40 Lt (penkių šimtų... 18. Priteisti į valstybės biudžetą iš P. J., asmens kodas ( - ) 10 Lt (dešimt... 19. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Atsakovas P. J. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 21. Ieškovė UAB „Gelvora“ per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos...