Byla eB2-1419-601/2019
Dėl bankroto bylos atsakovei M. B. firmai „Šmaikštis“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei M. B. firmai „Šmaikštis“,

Nustatė

2ieškovas VSDFV Kauno skyrius kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei M. B. firmai „Šmaikštis“. Nurodė, kad atsakovė ieškovui yra skolinga 3 975 Eur. Skola susidarė nemokant valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų. Ieškovas draudėjui taikė priverstinio poveikio priemones, teikė mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas socialinio draudimo įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose, siuntė raginimus sumokėti skolą Fondo biudžetui geruoju, tačiau skola nebuvo sumokėta. VSDFV Kauno skyriaus 2013 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. 6.2-726 skolos išieškojimas buvo perduotas vykdyti antstolei R. S., kuri paskutinį kartą 2017 m. birželio 28 d. pervedė 63,57 Eur į Fondo biudžetą. Socialinio draudimo įmokos paskutinį kartą gautos 2018 m. birželio 14 d.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

4Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) nuostatos. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

5Iš bylos medžiagos matyti, kad teismas 2019 m. kovo 28 d. raštu buvo įpareigojęs atsakovės M. B. firmos „Šmaikštis“ savininką pateikti duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti. Teismo nutartis vadovui buvo įteikta, tačiau dokumentai nebuvo pateikti. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo M. B. firmai „Šmaikštis“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje ieškovo pateiktais ir teismo iniciatyva surinktais rašytiniais įrodymais.

6Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo ir VĮ „Regitra“ duomenų matyti, kad atsakovė ir jos savininkas nekilnojamojo ir kito registruotino turto neturi. Ieškovas nurodo, kad siekdamas iš M. B. firmos „Šmaikštis“ išieškoti susidariusį socialinio draudimo įsiskolinimą, siuntė raginimus sumokėti skolą, taikė priverstinio poveikio priemones – teikė mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms, išieškojimas buvo perduotas vykdyti antstoliui, tačiau nesėkmingai. VSDFV duomenimis, įmonės bankroto bylos iškėlimo dieną įsiskolinimas sudaro 3 975 Eur, įmonėje dirbančių darbuotojų nėra. VMI viešai prieinamais duomenimis M. B. firma „Šmaikštis“ nėra sąraše asmenų, turinčių deklaruotų mokesčių mokestinę nepriemoką. Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nėra užvestų bylų dėl išieškojimo iš M. B. firmos „Šmaikštis“.

7Įvertinus tai, kad įmonė ir jos savininkas neturi nekilnojamojo turto ir transporto priemonių, įsiskolinimas kreditoriui sudaro 3 975 Eur, į raginimus sumokėti skolą įmonė nereaguoja, antstolis neišieškojo susidariusio įsiskolinimo, įmonėje nėra dirbančių darbuotojų, darytina išvada, jog įmonė realiai nevykdo jokios veiklos ir atitinkamai negeneruoja jokių pajamų bei neturi jokio turto iš kurio būtų galima atsiskaityti su kreditoriumi. Nurodytų aplinkybių visumą, atsižvelgdamas į tai, jog buvo išbandytos visos galimybės gauti patikslintą informaciją, kuri nebuvo gauta dėl atsakovės kaltės, teismas vertina kaip patvirtinančią atsakovės nemokumo faktą, o tai yra pagrindas iškelti jai bankroto bylą (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

8Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį, tuo atveju, kai neribotos civilinės atsakomybės juridiniam asmeniui, kokiu yra individuali įmonė, prievolėms įvykdyti neužtenka juridinio asmens turto, už jo prievoles atsako juridinio asmens dalyvis (individualios įmonės atveju - jos savininkas). Įvertinus individualios įmonės, kaip civilinių teisinių santykių subjekto ir jos savininko atsakomybės už prievoles specifiką, M. B. firmos „Šmaikštis“ bankroto byloje dalyvauti bendraatsakovu įtrauktinas ir šios įmonės savininkas M. B. (CPK 43 straipsnio 2 dalis).

9Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius MB „Tavix“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2, 4 dalys).

10Iškėlus M. B. firmai „Šmaikštis“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

11Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsniu, teismas,

Nutarė

12į civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei M. B. firmai „Šmaikštis“, įtraukti bendraatsakovu M. B. (a. k. ( - )

13Iškelti bankroto bylą atsakovei M. B. firmai „Šmaikštis“ (įmonės kodas 134252653, registracijos adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Baltijos g. 42-74).

14M. B. firmos „Šmaikštis“ administratoriumi paskirti mažąją bendriją „Tavix“ (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA340, juridinio asmens kodas 302859234, adresas Pramonės pr. 6, Kaunas 103 kab., tel. Nr. +37067326740, el. p. bankrotoadm@gmail.com).

15Uždėti M. B. firmos „Šmaikštis“ (juridinio asmens kodas 1134252653) turtui ir piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos, draudžiant bet kokius atsiskaitymus.

16Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai M. B. firmai „Šmaikštis“.

17Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį M. B. firmos „Šmaikštis“ savininkas privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

18Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei, antstoliams el. paštu antstoliai@antstoliai.lt.

19Pavesti M. B. firmos „Šmaikštis“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte.

20Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą sušaukti pirmąjį M. B. firmos „Šmaikštis“ kreditorių susirinkimą.

21Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovas VSDFV Kauno skyrius kreipėsi į teismą prašydamas iškelti... 3. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.... 4. Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių... 5. Iš bylos medžiagos matyti, kad teismas 2019 m. kovo 28 d. raštu buvo... 6. Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo ir VĮ „Regitra“ duomenų matyti,... 7. Įvertinus tai, kad įmonė ir jos savininkas neturi nekilnojamojo turto ir... 8. Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį, tuo atveju, kai neribotos civilinės... 9. Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius... 10. Iškėlus M. B. firmai „Šmaikštis“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės... 11. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10... 12. į civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo... 13. Iškelti bankroto bylą atsakovei M. B. firmai „Šmaikštis“ (įmonės... 14. M. B. firmos „Šmaikštis“ administratoriumi paskirti mažąją bendriją... 15. Uždėti M. B. firmos „Šmaikštis“ (juridinio asmens kodas 1134252653)... 16. Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 17. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 19. Pavesti M. B. firmos „Šmaikštis“ administratoriui atlikti veiksmus,... 20. Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą... 21. Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per...