Byla 2-36201-608/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė, rašytinio proceso tvarka už akių atsakovo R. M. atžvilgiu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios akcinės bendrovės banko Snoras ieškinį atsakovui R. M. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas bankrutavusi akcinė bendrovė bankas Snoras kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo R. M. 6186,46 Lt skolos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad akcinė bendrovė bankas Snoras su atsakovu R. M. 2010-07-29 pasirašė Naudojimosi pirkimo išsimokėtinai kortele sutartį Nr. SL100531M990300, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 3600,00 Lt dydžio kredito limitas. Pagal sutartį atsakovas įsipareigojo jam suteiktą ir panaudotą kreditą grąžinti iki 2015-05-31, kiekvieno mėnesio 15 dieną mokant 180,00 Lt dydžio mėnesines įmokas, kol bus grąžinta visa paimta kredito suma. Atsakovas taip pat įsipareigojo už naudojimąsi kreditu mokėti sutarties preambulėje nustatytas 19,95 proc. dydžio metines palūkanas. Praleidus mėnesio įmokos mokėjimo, kredito pabaigos datos ar kitus sutartyje numatytus terminus, atsakovas įsipareigojo mokėti 0,25 proc. dydžio delspinigius nuo visų nesumokėtų sumų už kiekvieną pradelstą dieną. Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, liko skolinga ieškovui 4053,45 Lt negrąžinto kredito sumos, 2133,01 Lt delspinigių, iš viso 6186,46 Lt. Prašė teismą priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovo gyvenamąją ir darbo vietos nežinomos ir nėra galimybės paskirti kuratorių, todėl procesiniai dokumentai atsakovei įteikti viešojo paskelbimo būdu (CPK 130 str.). Atsakovas įstatymo nustatyta tvarka nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovui išaiškintos. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas dėl atsakovo rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, priimti sprendimą už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, ieškinys tenkinamas iš dalies.

5Akcinė bendrovė bankas Snoras su atsakovu R. M. 2010-07-29 pasirašė Naudojimosi pirkimo išsimokėtinai kortele sutartį Nr. SL100531M990300, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 3600,00 Lt dydžio kredito limitas. Pagal sutartį atsakovas įsipareigojo jam suteiktą ir panaudotą kreditą grąžinti iki 2015-05-31 (sutarties 4.5 p.), kiekvieno mėnesio 15 dieną mokant 180,00 Lt dydžio mėnesines įmokas, kol bus grąžinta visa paimta kredito suma (sutarties 4.3 p.). Atsakovas taip pat įsipareigojo už naudojimąsi kreditu mokėti sutarties preambulėje nustatytas 19,95 proc. dydžio metines palūkanas. Praleidus mėnesio įmokos mokėjimo, kredito pabaigos datos ar kitus sutartyje numatytus terminus, atsakovas įsipareigojo mokėti 0,25 proc. dydžio delspinigius nuo visų nesumokėtų sumų už kiekvieną pradelstą dieną (sutarties 4.14 p.). Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, liko skolinga ieškovui 4053,45 Lt negrąžinto kredito sumos, 2133,01 Lt delspinigių, iš viso 6186,46 Lt. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu būtų atsiskaitęs (CPK 12 str., 178 str.).

6Kiekvienas asmuo savo prievoles privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). CK 6.873 str. 1 d. numato, jog paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Pagal CK 6.874 str. 2 d. nuostatas, jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą. Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų 4053,45 Lt negrąžinto kredito, pagrįstas, todėl tenkintinas.

7Kadangi reikalavimas kildinamas iš vartojimo sutarties teismas ex officio imasi vartotojo, kaip silpnesniosios sandorio šalies, interesų pažeidimo apsaugos. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2133,01 Lt delspinigių, pagal kredito sutartį sulygti 0, 25 procentų dydžio delspinigiai nuo pradelstos sumokėti sumos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad sutartiniuose santykiuose su vartotojais negali būti remiamasi vien sutarčių laisvės principu – būtinos teisės normos, saugančios silpnesniąją šalį ir įpareigojančios pardavėją ar paslaugų teikėją atsižvelgti į vartotojo interesus. Dėl šių priežasčių šiuolaikinėje sutarčių teisėje susiformavo silpnesniosios sutarties šalies apsaugos doktrina, kuri tapo pagrindu valstybei įsikišti į šalių sutartinius teisinius santykius ir, ribojant sutarties laisvės principą, nustatyti specialų vartojimo sutarčių teisinį reglamentavimą. Vienas tokių sutarties laisvės ribojimo atvejų – Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis, kurioje nustatyta, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną; jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos. (Lietuvos Aukščiausio Tesimo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Minibank“ v. K. F., bylos Nr. 3K-3-578/2012). Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bei Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo nuostatas sprendžia, kad tinkami ir protingi būtų 0,05 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną, kurie sudarytų 426,60 Lt. Todėl siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 2133,01 Lt delspinigių tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovo 426,60 Lt delspinigių sumą.

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, taip pat atsižvelgdamas į susiklosčiusią teismų praktiką bei į tai, kad šalys sudarė vartojimo sutartį pagal paskolos davėjo iš anksto paruoštas sąlygas, mažina palūkanų už panaudotą ir negrąžintą paskolą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dydį iki įstatyminio – 5 proc. dydžio (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-01-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85/2011; Vilniaus apygardos teismo 2012-06-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-814-464/2012). Todėl remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

9Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas (CPK 83 str. 1 d. 9 p.), atsižvelgiant į Vilniaus apygardos teismo formuojamą praktiką ir CPK 83 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas iš atsakovo valstybės naudai nepriteisiamos (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-915-565/2014).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 285 str., 286 str. teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti iš dalies ir priimti sprendimą už akių.

12Priteisti iš atsakovo R. M. ieškovo bankrutavusios akcinės bendrovės banko Snoras naudai 4053,45 Lt negrąžinto kredito sumos, 426,60 Lt delspinigių, iš viso 4480,05 Lt (keturis tūkstančius keturis šimtus aštuoniasdešimt litų penkis centus) (1297,51 EUR).

13Priteisti iš atsakovo R. M. bankrutuojančios akcinės bendrovės banko Snoras naudai 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 4480,05 Lt (1297,51 EUR) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-08-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

15Atsakovas neturi teisės apskųsti sprendimą už akių apeliacine nei kasacine tvarka.

16Atsakovas sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per trisdešimt dienų gali skųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai