Byla 2A-85/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danutės Milašienės, sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo M. S. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 11 d. sprendimo dalies, kuria iš atsakovo priteistos 8 procentų dydžio metinės palūkanos, priimto civilinėje byloje Nr. 2-839-125/2010 pagal ieškovo AB banko „Snoras“ ieškinį atsakovui M. S., tretieji asmenys J. S., K. S., dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas AB bankas Snoras kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 2-4), prašydamas priteisti iš atsakovo 142 579,42 Lt skolos, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal 2007-10-31 paskolos sutartį Nr. 031-47438 ieškovas suteikė tretiesiems asmenims J. S. ir K. S. 165 000 Lt paskolą, kurios grąžinimas buvo užtikrintas atsakovo M. S. laidavimu. Skolininkams nevykdant sutarties, 2009-08-21 bankas vienašališkai nutraukė sutartį, pagal kurią skolininkų negrąžinta paskola, palūkanos ir delspinigiai sudaro 142 579,42 Lt. Kadangi skolininkų ir laiduotojo prievolė yra solidari, nurodyta skola priteistina iš atsakovo.

3Klaipėdos apygardos teismas 2009-10-13 preliminariu sprendimu ieškinį patenkino ir priteisė iš atsakovo M. S. 142 579,42 Lt skolos, 8 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (009-10-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1 926 Lt žyminio mokesčio (b. l. 45-46).

4Atsakovas M. S. pateikė teismui prieštaravimus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009-10-13 preliminaraus sprendimo ir prašė jį panaikinti (b. l. 52-53).

5Klaipėdos apygardos teismas 2010-01-11 sprendimu paliko nepakeistą 2009-10-13 preliminarų sprendimą. Teismas nurodė, kad 2007-10-31 tarp ieškovo ir trečiųjų asmenų J. S. ir K. S. buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. 031-47438, pagal kurią ieškovas suteikė skolininkams 165 000 Lt paskolą. Skolininkų prievolės įvykdymas užtikrintas atsakovo M. S. laidavimu pagal 2007-10-31 laidavimo sutartį Nr. L031-47438, pagal kurią įsipareigojo atsakyti bankui solidariai su skolininkais visomis savo lėšomis ir turtu, jei kredito gavėjai neįvykdys savo prievolių bankui. Skolininkai nevykdė kredito sutarties sąlygų – nemokėjo ieškovui skolos, palūkanų bei kitų mokėjimų, todėl ieškovas 2009-07-29 raštu informavo skolininkus apie susidariusį įsiskolinimą, 2009-08-21 vienašališkai nutraukė paskolos sutartį. Pagal paskolos sutartį skolininkų skola sudaro 142 579,42 Lt, iš kurių negrąžinta paskola sudaro 130 977,25 Lt, palūkanos – 7 294,61 Lt, o delspinigiai – 4 307,56 Lt. Kai prievolė neįvykdyta, skolininkai ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (CK 6.81 str.). Atsakovas, pateikdamas prieštaravimus, pripažino, jog dėl finansinių sunkumų negali vykdyti prisiimtų prievolių, todėl teismas konstatavo, kad laiduotojas laikomas pažeidusiu prievolę (CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 1 p., 6.205 str.), ir nėra pagrindo panaikinti ar pakeisti preliminaraus sprendimo.

6Apeliaciniu skundu atsakovas M. S. prašo pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 11 d. sprendimo dalį, kuria iš atsakovo priteistos 8 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir priteisti 5 procentų dydžio metinės palūkanas (b. l. 82). Nurodo, kad 2009-12-15 pakartotiniu pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo, ieškovas prašo išieškoti iš skolininkų 5 procentų dydžio metines palūkanas, numatytas CK 6.210 straipsnio 1 dalyje, todėl tokio dydžio palūkanos turėtų būti išieškotos ir iš atsakovo.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas AB bankas „Snoras“ prašo palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismas 2010-01-11 sprendimą. Nurodo, kad CK 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnyje numatyta skolininko pareiga mokėti nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o dėl palūkanų dydžio šalys gali susitarti. Šalys Laidavimo sutarties 6.6 punkte susitarė dėl 8 procentų dydžio metinių palūkanų taikymo nuo kreipimosi į teismą dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovui pažeidus piniginę prievolę, t. y. negrąžinus skolos iki nustatyto termino, tarp jo ir ieškovo atsirado pagrindas taikyti sutartinę civilinę atsakomybę – Laidavimo sutarties 6.6 punkte nustatytas 8 procentų dydžio palūkanas. Ieškovo teigimu, jei teismas nustatytas palūkanas pripažintų per didelėmis, būtų pažeisti ieškovo, kaip kreditoriaus, teisėti lūkesčiai.

8Apeliacinis skundas tenkintinas.

9Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

10Apeliantas apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo priteistų palūkanų dydžiu - 8 procentų dydžio metinėmis palūkanomis nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir neginčija teismo sprendimo dalies, kuria iš jo priteista 142 579,42 Lt skola, kurią sudaro negrąžinta paskolos dalis.

11Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad pareiga mokėti šias palūkanas (vadinamas procesinėmis) atsiranda iš įstatymo (CK 6.37 str.2 d.). Procesinės palūkanos yra skaičiuojamos, kai yra pareikštas kreditoriaus prašymas jas skaičiuoti, ir tai daroma nuo bylos iškėlimo iki visiško prievolės įvykdymo, jei šalys nėra sutarusios kitaip arba išieškotojas bendru sutarimu ar savo pareiškimu bei veiksmais nėra atsisakęs procesinių palūkanų skaičiavimo(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2006). Tokių palūkanų dydžiai nurodyti CK 6.210 straipsnyje, kurio 1 dalyje nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos, taikytinos, kai viena iš šalių nėra verslininkas. Pažymėtina, kad nurodytas palūkanų dydis taikomas tuo atveju, jeigu įstatymu ar sutartimi nenustatytas kitoks palūkanų dydys.

12Byloje nustatyta, kad tarp atsakovo ir ieškovo sudarytoje 2007-10-31 Laidavimo sutartyje Nr. L031-47438 (b. l. 15-17) šalys susitarė dėl 8 procentų dydžio metinių palūkanų taikymo nuo kreipimosi į teismą dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Laidavimo sutarties 6.6 punktas), kurias ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo, kaip laiduotojo. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, priteisdamas ieškovo prašomas 8 procentų dydžio metines palūkanas, nepagrįstai neįvertino prašomų priteisti palūkanų dydžio ir kitų reikšmingų aplinkybių.

13Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad net šalimis susitarus dėl taikytinų netesybų (delspinigių) dydžio, teismui išlieka pareiga kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir pakeisti priteistinų netesybų dydį tais atvejais, kai jos yra aiškiai per didelės, nes netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas pagal CK 6.73, 6.258 straipsnių nuostatas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, bei iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį) ir nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Priklausomai nuo konkrečios bylos faktinių aplinkybių, tas pats netesybų dydis vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, kitu – aiškiai per dideliu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-386/2010). Nors nagrinėjamoje byloje šalys yra susitarę ne dėl paminėtose Aukščiausiojo Teismo nutartyse aptariamų netesybų, o dėl aukščiau nurodytų palūkanų (vadinamų procesinėmis), tačiau ir šiuo atveju, sprendžiant dėl palūkanų dydžio (ar jos nėra pernelyg didelės) reikalinga vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes, nepažeidžiant sutarties šalių interesų pusiausvyros.

14Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas 2007-10-31 laidavimo sutartimi Nr. L031-47438 užtikrino, jog tretieji asmenys J. S. ir K. S. įvykdys paskolos sutartimi Nr. 031-47438 prisiimtus įsipareigojimus dėl 165 000 Lt paskolos grąžinimo, palūkanų ir delspinigių sumokėjimo; skolininkams neįvykdžius prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, teismas patenkino ieškovo reikalavimą priteisti 142 579,42 Lt skolą iš atsakovo, kaip laiduotojo, ko neginčija apeliantas. Byloje pateiktame ieškovo AB bankas „Snoras“ pareiškime dėl priverstinio skolos išieškojimo iš pagrindinių skolininkų įkeisto nekilnojamojo turto (b. l. 86-87) reikalaujamas išieškoti iš pagrindinių skolininkų procesinių palūkanų dydis - 5 procentai metinių palūkanų. Atkreiptinas dėmesys, kad laidavimas yra papildoma prievolė (šalutinė) prievolė, kuri priklauso nuo pagrindinės prievolės galiojimo (CK 6.76 str. 2 d.).

15Teisėjų kolegijos nuomone, yra pagrindo teigti, jog paminėtoje laidavimo sutartyje nepagrįstai nustatytos didesnės sutartinės (procesinės) palūkanos nei nustatytos ir reikalaujamos išieškoti iš pagrindinių skolininkų. Pažymėtina, kad procesinių palūkanų paskirtis yra skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-386/2010), jos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinus šalių sutartinių santykių pobūdį, darytina išvada, kad 2007-10-31 laidavimo sutartimi nustatytos 8 procentų dydžio metinės palūkanos yra pernelyg didelės, todėl jos sumažintinos, nustatant, jog ieškovui iš atsakovo priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK CK 6.37 str. 2 d., 6.73 str. 2 d., 6.210 str., 6.258 str. 3 d.).

16Dėl pasakyto pakeistinas teismo sprendimas, o pagal CPK taisykles priteistinos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (CPK 329 str. 1 d., 93 str., 96 str., 302 str.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies trečiuoju punktu,

Nutarė

18Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 11 d. sprendimą, kuriuo paliktas nepakeistas Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. spalio 13 d. preliminarus sprendimas dėl priteistų 8 procentų dydžio metininių palūkanų, ir sumažinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. spalio 13 d. preliminariu sprendimu iš atsakovo M. S. (asmens kodas ( - ) ieškovui AB bankui „Snoras“ priteistas palūkanas iki 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-10-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Palikti nepakeistą kitą apygardos teismo sprendimo dalį.

20Priteisti iš ieškovo AB banko „Snoras“ valstybei 4,10 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas AB bankas Snoras kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 2-4),... 3. Klaipėdos apygardos teismas 2009-10-13 preliminariu sprendimu ieškinį... 4. Atsakovas M. S. pateikė teismui prieštaravimus dėl Klaipėdos apygardos... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2010-01-11 sprendimu paliko nepakeistą 2009-10-13... 6. Apeliaciniu skundu atsakovas M. S. prašo pakeisti Klaipėdos apygardos teismo... 7. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas AB bankas „Snoras“ prašo... 8. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 9. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 10. Apeliantas apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 11. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų... 12. Byloje nustatyta, kad tarp atsakovo ir ieškovo sudarytoje 2007-10-31 Laidavimo... 13. Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad net šalimis susitarus dėl... 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas 2007-10-31 laidavimo sutartimi Nr.... 15. Teisėjų kolegijos nuomone, yra pagrindo teigti, jog paminėtoje laidavimo... 16. Dėl pasakyto pakeistinas teismo sprendimas, o pagal CPK taisykles priteistinos... 17. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 18. Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 11 d. sprendimą, kuriuo... 19. Palikti nepakeistą kitą apygardos teismo sprendimo dalį.... 20. Priteisti iš ieškovo AB banko „Snoras“ valstybei 4,10 Lt išlaidų,...