Byla 2S-260-567/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Tatjanos Žukauskienės ir Algirdo Auruškevičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. liepos 22 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-6605-862/2010 pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovui Bankrutuojančiai UAB „DC Holdingas“ dėl nuomos sutarties nutraukimo, skolos išieškojimo ir iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė 2010-07-19 pateikė ieškinį, prašydamas:

41) priteisti iš atsakovo 14141,72 Lt nesumokėto nuomos mokesčio, 7186,54 Lt delspinigių, 13,79 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

52) nutraukti 2004-12-06 nuomos sutartį Nr. 1943, sudarytą tarp ieškovo ir atsakovo;

63) iškeldinti atsakovą su visu jam priklausančiu turtu iš 239,58 kv. m ploto negyvenamosios patalpos, esančios Vokiečių g. 3, Vilniuje. Nurodė, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-07-08 nutartimi atsisakė priimti analogišką ieškinį, kaip neteismingą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui, ir nurodė, kad patalpos Vokiečių g. 3 yra Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo veiklos teritorijoje (CPK 31 str. 1 d., 33 str. 3 d. ). Ieškovui nuosavybės teise priklauso ginčo patalpos. 2004-12-06 Vilniaus miesto savivaldybė sudarė su atsakovu nuomos sutartį Nr. 1943, pagal kurią ieškovas atsakovui perdavė naudotis nuomos teise ginčo patalpas. Už 235,41 kv. m ploto negyvenamųjų patalpų nuomą atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 50 Lt per mėnesį už 1 kv. m bendrojo ploto (LR CK 6.38 str. 1 d., 6.487 str. 1 d., 6.497 str. 1 d. 3 p., 6.499 str. 1 d.).

7Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2010-07-22 nutartimi nutarė atsisakyti priimti ieškovo ieškinį dėl nuomos sutarties nutraukimo, skolos už nuomą, delspinigių išieškojimo ir iškeldinimo kaip neteismingą Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui ir grąžinti jį ieškovui. Teismas nurodė, kad LR CPK 29 str. numato bendrą teismingumo taisyklę, t.y. kad ieškinys pareiškiamas teismui pagal atsakovo juridinio asmens buveinę, nurodytą juridinių asmenų registre. LR CPK 31 str. 1 d. numato išimtinio teismingumo taisyklę, pagal kurią ieškiniai dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį turtą, dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu teismingi nekilnojamojo turto daikto ar pagrindinės jo dalies buvimo vietos teismui. LR CPK 31 str. 1 d. įtvirtinta taisyklė taikoma tuomet, kai ginčo šalis sieja nesutartiniai teisiniai santykiai. Ieškinio reikalavimai kildinami iš 2004-12-06 nuomos sutarties, t.y. ieškovą ir atsakovą sieja nekilnojamojo turto (negyvenamųjų patalpų) nuomos santykiai. Tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius reglamentuoja LR CK šeštosios knygos XXVII skyriaus normos, reglamentuojančios nekilnojamojo daikto nuomos sutartinius santykius (Vilniaus apygardos teismo 2008-11-11 nutartis civilinėje byloje Nr.2S-973-611/2008). Ieškovas nurodė, kad atsakovo buveinė yra Sėlių g. 29/2-35, Vilniuje. Ši teritorija priklauso Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo veiklos teritorijai.

8Ieškovas pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010-07-22 nutartį ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui ieškinio priėmimo klausimui spręsti iš esmės. Nurodė, kad yra užkristas kelias kreiptis į teismą, nes nei Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas, nei Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas nepriima ieškinio. Tokia situacija prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d., LR CPK 5 str. 1 d., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., pažeidžia konstitucinius bei civilinio proceso teisminės gynybos principus. Sprendžiant šios bylos teismingumą, esminis ginčas yra dėl to, ar ieškinio reikalavimai kilę iš daiktinių teisių, ar dėl prievolinių santykių, atsiradusių nekilnojamojo daikto nuomos sutarties pagrindu. Teismui patenkinus ieškinį, atsakovas netektų teisės naudotis ginčo negyvenamosiomis patalpomis. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką toks ginčas yra kilęs ne dėl prievolinių santykių, o dėl daiktinių teisių ir turi būti nagrinėjamas nekilnojamojo daikto buvimo vietos teisme. Kadangi ieškinys yra dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu, tai šiuo atveju turėtų būti taikomos išimtinio teismingumo taisyklės (CPK 31 str. 1 d.). Nekilnojamojo daikto buvimo vieta yra ginčo patalpos, esančios Vokiečių g. 3, priskirtinoje Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teritorijai.

9Atskirasis skundas atmestinas. LR CPK 29 str. numato bendrą teismingumo taisyklę, t.y. kad ieškinys pareiškiamas teismui pagal atsakovo - juridinio asmens - buveinę, nurodytą juridinių asmenų registre. CPK 31 str. 1 d. numato išimtinio teismingumo taisyklę, pagal kurią ieškiniai dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį turtą, dėl naudojimosi nekilnojamuoju teismingi nekilnojamojo turto daikto ar pagrindinės jo dalies buvimo vietos teismui.

10Ieškovas ieškinio reikalavimus kildina iš 2004-12-06 nuomos sutarties Nr. 1943. Tai reiškia, kad šalis sieja sutartiniai teisiniai santykiai, kuriuos reglamentuoja prievolinės teisės normos, reglamentuojančios nekilnojamojo daikto nuomos sutartinius teisinius santykius. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad šalių ginčas nėra susijęs su daiktinėmis teisėmis, todėl LR CPK 31 str. 1 d. numatyta išimtinio teismingumo taisyklė kilusiam ginčui netaikytina. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas 2010-07-22 nutartį, pagrįstai konstatavo, kad nagrinėjamu atveju turi būti taikoma bendroji teismingumo taisyklė, numatyta LR CPK 29 str., kad ieškovas ieškinį turi reikšti pagal atsakovo buveinę. Teisėjų kolegija nevertina kitų atskirojo skundo argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų, sprendžiant ieškinio teismingumo klausimą. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamos nutarties priėmimo metu iš esmės tinkamai taikė civilinio proceso normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų kolegija nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista. Aplinkybės, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-07-08 nutartimi Nr. 2-16282-727/2010 pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovui atsisakė priimti ieškinį kaip neteismingą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui ir nurodė, kad patalpos Vokiečių g. 3 yra teritorijoje, priklausančioje Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo veiklos teritorijai, nesuteikia ieškovui jokių teisinių privilegijų, nes ieškovas nepasinaudojo apeliacijos teise ir neapskundė įstatymų nustatyta tvarka Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-07-08 nutarties (LR CPK 3 str. 1 d., 5 str., 7 str., 29 str., 144 str. - 148 str., 313 str., 320 str., 328 str., 334 str., 338 str.). Atsižvelgiant į tai, kad atskirasis skundas atmetamas, apeliantas turi pareigą atlyginti 2,80 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (b.l. 19) apeliacinės instancijos teisme valstybės naudai (CPK 92 str., 96 str.).

11Siekiant įgyvendinti procese įtvirtintą kooperavimosi principą, teisėjų kolegija atkreipia ieškovo dėmesį, kad pagal įsiteisėjusią Vilniaus apygardos teismo 2010-10-18 nutartį UAB „DC Holdingas“ yra iškelta bankroto byla, paskiriant bankroto administratoriumi UAB „Finansinių partnerių grupė“ (Lvovo g. 89/1,Vilnius). Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymų leidėjas nustatė, kad ieškiniai, kuriais bankrutuojančiai įmonei pareiškiami turtiniai reikalavimai, teismingi bankroto bylą iškėlusiam teismui. Tokiu būdu ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė turi teisę pateikti ieškinį atsakovui Bankrutuojančiai UAB „DC Holdingas“ dėl turtinio pobūdžio reikalavimų, kreipiantis į Vilniaus apygardos teismą, nagrinėjantį civilinę bylą Nr. B2-4310-823/2011 dėl UAB „DC Holdingas“ bankroto (CPK 8 str., 27 str. 4 p.).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

13Palikti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. liepos 22 d. nutartį nepakeistą.

14Priteisti iš ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės valstybės naudai 2,80 Lt (du litus 80 ct) bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai