Byla e2-1379-407/2016
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 10 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. eB2-4217-866/2016, kuria pagal kreditoriaus akcinės bendrovės DNB banko pareiškimą bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „PTC-1“ bankrotas pripažintas tyčiniu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens V. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 10 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. eB2-4217-866/2016, kuria pagal kreditoriaus akcinės bendrovės DNB banko pareiškimą bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „PTC-1“ bankrotas pripažintas tyčiniu.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartimi iškėlė UAB „PTC-1“ bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė UAB „Ad acta“.

5Bankrutuojančios įmonės kreditorius AB DNB bankas kreipėsi į teismą su pareiškimu pripažinti UAB „PTC-1“ bankrotą tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 ir 5 punktuose nustatytais pagrindais.

6Pareiškėjas nurodė, kad įmonių grupės, į kurios sudėtį įeina UAB „Sabenavita“, BUAB „PTC-1“, UAB „Pilotų treniruočių centras“, UAB „PTC-2“, UAB „Baltic Aviaton Technic Center“, atžvilgiu Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyboje (toliau ir – FNTT) yra atliekamas ikiteisminis tyrimas. Be to, Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau ir – VMI) atliekant minėtų įmonių operatyvius patikrinimus, nustatyta schema, sukurta siekiant išvengti mokestinių prievolių vienoje įmonėje, t. y. UAB „Pilotų treniruočių centras“, perkeliant visų susijusių įmonių pajamų gavimo ir atsiskaitymų vykdymo operacijas į mokestinių nepriemokų neturinčią susijusią įmonę – UAB „Baltic Aviaton Technic Center“. Pareiškėjo teigimu, UAB „Pilotų treniruočių centras“ ir BUAB „PTC-1“ veiklos organizavimas iš esmės nesiskyrė, todėl darytina išvada, kad mokestinių prievolių buvo vengiama ir BUAB „PTC-1“ veikloje.

7UAB „Baltic Aviaton Technic Center“ nuo 2013 m. balandžio 10 d. išregistruota iš PVM mokėtojų registro, kadangi nebevykdo veiklos, tačiau šios įmonės atsiskaitomąja sąskaita naudojasi visos susijusios įmonės. Dėl to sudaromos galimybės iš vieno juridinio asmens kitam perkelti sąnaudas, skaidyti pajamas, sukurti reikiamas pajamas ir sąnaudas pelno mokesčio mokėjimui išvengti. Per UAB „Baltic Aviaton Technic Center“ atsiskaitomąją sąskaitą vykdomi avansiniai mokėjimai tarp susijusių įmonių, teikiant paskolas viena kitai, atliekami mokėjimai kitiems ūkio subjektams viena už kitos įsipareigojimus, gaunamos pajamos už kitos įmonės teikiamas paslaugas. Tokiu būdu susikaupę įsiskolinimai ir įsipareigojimai perkeliami toms įmonėms, kurios dėl tokio veiklos organizavimo tampa nemokios.

8Iš VMI nustatytų faktų matyti, kad pilotų mokymų veiklą vykdančiose įmonėse apgaulingai tvarkoma gaunamų pajamų apskaita, į sąnaudas nurašant išlaidas, kurioms patirti pajamos nebuvo apskaitytos ir deklaruotos. Be to, iš BUAB „PTC-1“ buhalterinės apskaitos registrų galima nustatyti tik dalį ūkinių operacijų apskaitymo. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad BUAB „PTC-1“ veikla buvo sąmoningai organizuojama taip, jog BUAB „PTC-1“ prisiimtų tik įsipareigojimus, o vykdomos komercinės veiklos naudą gautų kitos susijusios įmonės.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 10 d. nutartimi pripažino BUAB „PTC-1“ bankrotą tyčiniu.

11Pirmosios instancijos teismas vertino Valstybinės mokesčių inspekcijos 2014 m. kovo 3 d. atlikto UAB „Baltic aviation technic centre“, UAB „PTC-1“, UAB „PTC-2“, UAB „Pilotų treniruočių centras“ ir UAB „Sabenavita“ operatyvaus patikrinimo pažymas Nr. (21.70-32)FR1042-2694, (21.70-32)FR1042-2963, (21.70-32)FR1042-2691, (21.70-32)FR1042-2689.

12Operatyvaus patikrinimo metu nustatyta, kad UAB „PTC-1“ vadovas V. R. netinkamai vykdė pareigas ir neperdavė mokesčių administratorei visų įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų, UAB „PTC-1“ PVM sąskaitos faktūros buvo išrašomos pažeidžiant įstatymo nuostatas ir nenurodant išrašymo pagrindų. Be to, UAB „PTC-1“ dėl nežinomų priežasčių naudojosi kitos to paties asmens valdomos įmonės UAB „Baltic aviaton technic centre“ atsiskaitomąja sąskaita, todėl teismas sprendė, kad dalies dokumentų neperdavimu buvo siekiama nuslėpti tam tikras finansines operacijas ir tokius veiksmus laikė tyčinį bankrotą kvalifikuojančiais požymiais.

13Teismas nustatė, kad dalis įmonės lėšų buvo naudojama su įmonės veikla nesusijusioms paslaugoms įsigyti ar siekiant atlikti finansines operacijas be teisinio pagrindo, tokiais veiksmais mažinant įmonės finansinį kapitalą. Dėl to teismas sprendė, kad įmonės buhalterinė apskaita buvo tvarkoma netinkamai ir sąmoningai vengiama įmonės dokumentų perdavimo arba jie be svarbių priežasčių nebuvo išsaugoti.

14Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes teismas sprendė, kad byloje nustatyti ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 ir 5 punkte reglamentuoti tyčinio bankroto požymiai – netinkamas įmonės vadovo pareigų vykdymas (dokumentų neišsaugojimas, neperdavimas), netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas (netinkamas PVM sąskaitų faktūrų išrašymas, nepagrįstų sąskaitų faktūrų įtraukimas į įmonės buhalterinę apskaitą), todėl pripažino BUAB „PTC-1“ bankrotą tyčiniu.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Atskirajame skunde trečiasis asmuo V. R. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 10 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškimą dėl BUAB „PTC-1“ bankroto pripažinimo tyčiniu atmesti. Skundą grindžia šiais argumentais:

171. Teismas nevertino bankroto priežasčių, neanalizavo ar nurodyti tyčinio bankroto požymiai galėjo būti BUAB „PTC-1“ bankroto priežastimi. Teismas faktiškai perrašė faktines aplinkybes iš VMI operatyvaus patikrinimo pažymos ir dėl to konstatavo, kad dokumentų nepateikimas VMI patvirtina tyčinio bankroto požymių egzistavimą, tačiau nevertino bankroto priežasčių, nenustatė bylai reikšmingų aplinkybių ir neatskleidė bylos esmės.

182. VMI operatyvus patikrinimas buvo atliktas už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. spalio 31 d., o bankroto byla UAB „PTC-1“ iškelta 2014 m. rugsėjo 19 d. Aplinkybė, kad tam tikri dokumentai nebuvo pareikti VMI, nepatvirtina, jog šie dokumentai yra neišsaugoti arba nėra perduoti ikiteisminį tyrimą atliekančiai institucijai. ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatytas tyčinio bankroto požymis sietinas su dokumentų neperdavimu ĮBĮ nustatyta tvarka, o ne su dokumentų nepateikimu VMI operatyviam patikrinimui, kuris vyko prieš bankroto bylos iškėlimą.

193. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad pateiktų operatyvių patikrinimo pažymų pagrindu būtų priimti kokie nors sprendimai ar skirtos baudos už pažeidimus. Taip pat byloje nėra duomenų, kad iškėlus bankroto bylą būtų pažeista dokumentų perdavimo tvarka. Teismas informuotas, kad dokumentai yra paimti į ikiteisminio tyrimo medžiagą, todėl teismas nepagrįstai sprendė, jog dokumentai yra neišsaugoti arba sąmoningai vengiama juos perduoti. Dėl to nėra pagrindo spręsti, kad įmonės vadovas netinkamai vykdė savo pareigas.

204. VMI operatyvaus patikrinimo pažymoje nėra išvadų dėl netinkamo buhalterinės apskaitos tvarkymo ir jo ryšio su siekiu nuslėpti finansines operacijas arba operacijų poveikiu įmonės finansiniam kapitalui. Teismas neargumentavo, kaip nustatyti pažeidimai patvirtina tikslą slėpti finansines operacijas. Net jei būtų tam tikri pažeidimai tvarkant buhalterinę apskaitą, teismas nevertino ar šie pažeidimai buvo tokio mąsto, kad atitiktų tyčinio bankroto požymius, nulėmusius įmonės nemokumą bei patvirtinančius tikslą išvengti atsiskaitymo su kreditoriais.

215. Byloje nenustatyta, kad įmonė privesta prie bankroto sąmoningai blogai ją valdant ir/arba sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir/arba interesus. Teismas nenurodė, kaip aplinkybės dėl naudojimosi UAB „Baltic Aviation Technic Center“ sąskaita sietinos su siekiu nuslėpti finansines operacijas. Negalima teigti, kad bet kokie pažeidimai tvarkant buhalterinę apskaitą ir įmonės dokumentus, laikytini tyčinio bankroto požymiais.

22Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjas AB DNB bankas teismo prašo skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

231. Siekiant pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu nebūtina nustatinėti atsakingų asmenų tiesioginės tyčios ir/ar aktyvių veiksmų. Be to, teismas neatlieka detalaus įmonės veiklos patikrinimo, nes pripažinus bankrotą tyčiniu tokį patikrinimą privalo atlikti bankroto administratorius.

242. Apeliantas neįrodė, kad trūkstamus dokumentus po VMI operatyvaus patikrinimo jis perdavė VMI, ikiteisminį tyrimą atliekančiai FNTT ar bankroto administratorei. Dėl to teismas pagrįstai konstatavo, kad apeliantas dokumentų neišsaugojo arba sąmoningai jų neperdavė, siekdamas nuslėpti finansines operacijas ar kitus duomenis.

253. Teisinės reikšmės neturi apelianto argumentas, jog po VMI operatyvaus patikrinimo nebuvo priimti jokie kiti VMI sprendimai ir nebuvo skirtos baudos. VMI netiria tyčinio bankroto požymių, todėl VMI sprendimų nepriėmimas ar baudų neskyrimas negali paneigti tokių požymių egzistavimo. Be to, VMI operatyvaus patikrinimo metu surinktų duomenų pagrindu FNTT pradėtas ikiteisminis tyrimas.

264. Teismas vertindamas tyčinio bankroto požymius pagrįstai pasirėmė ir ta aplinkybe, kad pajamų gavimo ir atsiskaitymų vykdymo operacijos buvo perkeltos į mokesčių nepriemokų turinčią susijusią įmonę UAB „Baltic Aviation Technic Center“, kuri nuo 2013 m. balandžio 10 d. išregistruota iš PVM mokėtojų registro.

275. Teismo nutartyje nurodyti pažeidimai aiškiai įrodo, kad buhalterinė apskaita buvo tvarkoma netinkamai, o apelianto veiksmai valdant įmonę buvo nukreipti išvengti atsiskaitymo su kreditoriais.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Atskirasis skundas atmetamas.

30Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria BUAB ,,PTC-1“ bankrotas pripažintas tyčiniu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

31ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje nustatyta, kad tyčinis bankrotas – įmonės privedimas prie bankroto, sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus. Pirmosios instancijos teismas BUAB „PTC-1“ bankrotą pripažino tyčiniu nustatęs ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 ir 5 punktuose reglamentuotus tyčinio bankroto požymius, t. y. netinkamą įmonės vadovo pareigų vykdymą bei netinkamą buhalterinės apskaitos tvarkymą.

32Iš ĮBĮ nurodytų aplinkybių, kurios laikomos turinčiomis tyčinio bankroto požymių, matyti, kad bankrotas gali būti pripažįstamas tyčiniu ne tik tais atvejais, kai nustatomi veiksmai, kuriais sąmoningai siekta perleisti, sunaikinti, sugadinti ar iššvaistyti įmonės turtą, bet ir akivaizdžiai aplaidus įmonės valdymo organo pareigų, nustatytų įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose, vykdymo faktas.

33Viena iš įmonės valdymo organų pareigų yra tinkamas įmonės buhalterinės apskaitos organizavimas (Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau – ir BAĮ) 21 straipsnio 1 dalis). Pagal įstatyme įtvirtintus reikalavimus tvarkoma apskaita yra pagrindinis šaltinis, kuriuo remiantis galima nustatyti įmonės ūkinės ir finansinės būklės rezultatus, turto sudėtį ir identifikuoti su juo susijusias operacijas. Visos įmonėje vykdomos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Netinkamai ir/ar apgaulingai tvarkoma įmonės buhalterinė apskaita įprastai kliudo nustatyti įmonės komercinės, ūkinės, finansinės būklės rezultatus ar įvertinti turtą. Tai taip pat gali būti kliūtimi identifikuoti tikrąsias įmonės bankroto priežastis.

34VMI operatyvaus patikrinimo pažymoje nustatyta, kad UAB „PTC-1“ vadovas V. R. VMI pateikė ne visus reikalautus dokumentus, nepateikė buhalterinės apskaitos registrų, dėl to nebuvo galima nustatyti bendrovės turto ir įsipareigojimų dydžio. Be to, VMI konstatavo, kad tvarkant bendrovės finansinius dokumentus buvo nesilaikyta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 83 straipsnio nuostatų bei Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780 patvirtintų „Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių“. Toks BUAB „PTC-1“ vadovo V. R. elgesys apeliacinės instancijos teismo vertinimu patvirtina, kad netinkamai buvo organizuojama UAB „PTC-1“ veikla – įmonės vadovas nesirūpino jos veikla, neužtikrino tinkamo įmonės veiklos dokumentų išsaugojimo ir/arba perdavimo, todėl yra pagrindas teigti, kad netinkamai, t. y. nesilaikant BAĮ reikalavimų, buvo tvarkoma įmonės buhalterinė apskaita ir dėl to sąmoningai vengiama įmonės dokumentų perdavimo patikrinimui, arba dokumentai be svarbių priežasčių apskritai nėra išsaugoti, o tai reiškia buvus aplaidų ir/arba netinkamą buhalterinės apskaitos tvarkymą. Aplinkybę, kad buvo pateikti ne visi dokumentai, reikalingi nustatyti bendrovės finansinę padėtį, konkretų įmonės įsipareigojimų ir gautinų sumų dydį, nustatė ir Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartyje, kuria iškelta BUAB „PTC-1“ bankroto bylą.

35Apeliacinės instancijos teismas nurodo, kad netinkamu buhalterinės apskaitos tvarkymu laikomos situacijos, kai apskaitos dokumentai yra paslepiami, sunaikinami, sugadinami arba apskaita netvarkoma ar tvarkoma aplaidžiai arba neišsaugomi apskaitos dokumentai.

36Aplinkybę, kad buhalterinė apskaita nebuvo tvarkoma tinkamai, patvirtina nepaneigtos byloje aplinkybės, jog bankroto administratorei nebuvo perduoti visi bendrovės dokumentai. Apeliantas byloje neįrodė, kad trūkstami dokumentai po VMI operatyvaus patikrinimo buvo perduoti ikiteisminį tyrimą atliekančiai įstaigai ar bankroto administratorei. Dėl to spręstina, kad arba įmonės buhalterinė apskaita buvo tvarkoma netinkamai ir dėl to sąmoningai vengiama įmonės dokumentų perdavimo, arba jie be svarbių priežasčių nėra išsaugoti (CPK 185 straipsnis). Jeigu įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai nėra išlikę ar jie nebuvo tvarkomi pagal BAĮ nustatytus reikalavimus, tai reiškia buvus ir aplaidų ir/ar netinkamą buhalterinės apskaitos tvarkymą.

37Apeliantas pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą įrodinėja taip pat tuo, jog teismas neanalizavo ir nepasisakė, kaip konkrečiai įmonė buvo privesta prie bankroto. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, analizavo visus byloje esančius įrodymus. Iš pirmosios instancijos teismo motyvų matyti, kad teismas pagrįstai nustatė netinkamą įmonės vadovų pareigų vykdymą bei netinkamą buhalterinės apskaitos tvarkymą (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 ir 5 punktai).

38Be to, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, dėl BUAB „PTC-1“ bankroto bylos iškėlimo į teismą buvo kreiptasi pavėluotai. Pareiga įmonės vadovui kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nustatyta dėl to, kad jis geriausiai žino įmonės finansinę padėtį, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas pažeidžia tiek esamų, tiek potencialių įmonės kreditorių interesus. Vadovas gali įvertinti, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais ir anksčiau, nei atsiranda pagrindas pripažinti įmonę nemokia pagal ĮBĮ 8 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartimi iškėlė bendrovės bankroto bylą. Teismas išanalizavęs BUAB „PTC-1“ finansinę padėtį nustatė, kad pagal pateiktus finansinius dokumentus įmonės įsipareigojimai neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės, tačiau atsižvelgė į tai, kad bendrovės vadovas iš dalies nepripažino tam tikrų įsipareigojimų pradelsimo fakto ir į balansą neįtraukė visų įsipareigojimų sumų, todėl išsamiai išanalizavo bendrovės balanse nurodytų sumų pagrįstumą. Teismas nustatė, kad bendrovė neturi nekilnojamojo turto, į kurį kreditoriai galėtų nukreipti išieškojimą, išanalizavo bendrovės per vienerius metus pradelstus įsipareigojimus, taip pat galimybę atgauti debitorių skolas, atsižvelgė į tai, kad bendrovės vadovas nepateikė visų teismo reikalautų duomenų apie įmonės veiklą bei gaunamas realias pajamas, ir sprendė, kad įmonė neturės galimybių padengti įsiskolinimus kreditoriams, todėl iškėlė jai bankroto bylą. Bankroto bylos duomenys patvirtina, kad įmonė turėjo įsipareigojimų darbuotojams, dirbusiems pagal darbo sutartis, taip pat nebuvo sumokėjusi visų įmokų valstybės biudžetui. Nepaisant tokios įmonės finansinės padėties, įmonės vadovas nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo; pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavė įmonės kreditoriai. Dėl nurodytų priežasčių teismas sprendžia, kad įmonės vadovas nesikreipdamas laiku į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo pažeidė visų kreditorių, tarp jų ir darbuotojų, interesus, todėl konstatuoja, kad tokie įmonės vadovo veiksmai atitinka ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytą požymį.

39Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamojoje nutartyje nurodė esminius argumentus dėl ginčo esmės, kurių pagrįstumas ir teisėtumas atskiruoju skundu nebuvo paneigtas, todėl pagal bylos duomenis spręstina, kad kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai teisiškai nereikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, todėl dėl jų atskirai nepasisakoma.

40Dėl nurodytų priežasčių pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

41Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

42Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. Bankrutuojančios įmonės kreditorius AB DNB bankas kreipėsi į teismą su... 6. Pareiškėjas nurodė, kad įmonių grupės, į kurios sudėtį įeina UAB... 7. UAB „Baltic Aviaton Technic Center“ nuo 2013 m. balandžio 10 d.... 8. Iš VMI nustatytų faktų matyti, kad pilotų mokymų veiklą vykdančiose... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 10 d. nutartimi pripažino BUAB... 11. Pirmosios instancijos teismas vertino Valstybinės mokesčių inspekcijos 2014... 12. Operatyvaus patikrinimo metu nustatyta, kad UAB „PTC-1“ vadovas V. R.... 13. Teismas nustatė, kad dalis įmonės lėšų buvo naudojama su įmonės veikla... 14. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes teismas sprendė, kad byloje nustatyti... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Atskirajame skunde trečiasis asmuo V. R. prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 17. 1. Teismas nevertino bankroto priežasčių, neanalizavo ar nurodyti tyčinio... 18. 2. VMI operatyvus patikrinimas buvo atliktas už laikotarpį nuo 2013 m. sausio... 19. 3. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad pateiktų operatyvių... 20. 4. VMI operatyvaus patikrinimo pažymoje nėra išvadų dėl netinkamo... 21. 5. Byloje nenustatyta, kad įmonė privesta prie bankroto sąmoningai blogai... 22. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjas AB DNB bankas teismo prašo... 23. 1. Siekiant pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu nebūtina nustatinėti... 24. 2. Apeliantas neįrodė, kad trūkstamus dokumentus po VMI operatyvaus... 25. 3. Teisinės reikšmės neturi apelianto argumentas, jog po VMI operatyvaus... 26. 4. Teismas vertindamas tyčinio bankroto požymius pagrįstai pasirėmė ir ta... 27. 5. Teismo nutartyje nurodyti pažeidimai aiškiai įrodo, kad buhalterinė... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Atskirasis skundas atmetamas.... 30. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria BUAB ,,PTC-1“ bankrotas... 31. ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje nustatyta, kad tyčinis bankrotas – įmonės... 32. Iš ĮBĮ nurodytų aplinkybių, kurios laikomos turinčiomis tyčinio bankroto... 33. Viena iš įmonės valdymo organų pareigų yra tinkamas įmonės buhalterinės... 34. VMI operatyvaus patikrinimo pažymoje nustatyta, kad UAB „PTC-1“ vadovas V.... 35. Apeliacinės instancijos teismas nurodo, kad netinkamu buhalterinės apskaitos... 36. Aplinkybę, kad buhalterinė apskaita nebuvo tvarkoma tinkamai, patvirtina... 37. Apeliantas pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą įrodinėja... 38. Be to, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, dėl BUAB „PTC-1“... 39. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 40. Dėl nurodytų priežasčių pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina... 41. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 42. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 10 d. nutartį palikti nepakeistą....