Byla 2A-1695-479/2012
Dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Žydrūno Bertašiaus, kolegijos teisėjų Broniaus Valiaus, Aušros Maškevičienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo A. S. apeliacinį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2012-04-20 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Šilutės rajono apylinkės prokuratūros ieškinį atsakovui Aidui Skopui, trečiajam asmeniui D. T., J. S., Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo ir

Nustatė

2ieškovė Šilutės rajono apylinkės prokuratūra 2012-02-03 kreipėsi į Šilutės rajono apylinkės teismą su ieškiniu ir prašė neterminuotai apriboti atsakovo A. S. valdžią dukterims J. S., gimusiai ( - ), ir V. S., gimusiai ( - ). Ieškovė nurodė, kad atsakovas A. S. bei trečiasis asmuo D. T. yra nepilnamečių vaikų J. S. ir V. S. tėvai. Atsakovas su šeima negyvena nuo 2001 metų, su vaikais ryšių nepalaiko, nesirūpina vaikų auklėjimu. 2002-04-22 Šilutės rajono apylinkės teismo sprendimu vaikų gyvenamoji vieta nustatyta su trečiuoju asmeniu D. T., iš atsakovo priteistas išlaikymas vaikams. Atsakovas tinkamai išlaikymo pareigos nevykdė ir jo įsiskolinimas 2012-01-01 sudarė 74 559 Lt. Atsakovas nuo 2009-08-04 yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Panevėžio rajono savivaldybėje, už nusikaltimų padarymą atsakovas yra teistas 5 kartus, šiuo metu atlieka bausmę ir tai patvirtina, kad atsakovas nesiekia gyventi su šeima, rūpintis vaikais. Ieškovė prašė teismo patenkinti ieškinį ir apriboti atsakovo valdžią jo nepilnamečiams vaikams.

3Šilutės rajono apylinkės teismas 2012-04-20 sprendimu ieškinį tenkino, apribojo A. S. valdžią dukterims Julijai ir V. S., priteisė iš atsakovo 139 Lt žyminio mokesčio ir 37,77 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei. Teismas nustatė, kad atsakovas yra visiškai nusišalinęs nuo dukterų priežiūros, nesirūpina jomis, neteikia išlaikymo, yra ne kartą teistas už nusikaltimus, tarp jų ir už vengimą teikti išlaikymą, be to, šiuo metu atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje. Atsakovo skola už dukterų išlaikymą yra 74 559,69 Lt. Atsakovas paveldėjo mirusios motinos turtą, palikimą priėmė, tačiau paveldėjimo teisės liudijimo neišsiėmė ir tuo patvirtino, kad jis nesirūpins vaikais bei jų išlaikymu. Atsakovo vaikai teismui patvirtino, kad su tėvu nebendrauja, todėl teismas padarė išvadą, kad tėvo valdžios apribojimas nepažeis nei vaikų, nei atsakovo teisėtų interesų.

4Atsakovas A. S. apeliaciniu skundu prašė apeliacinės instancijos teismo panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2012-04-20 sprendimą. Atsakovas teigė, kad teismas pažeidė procesinės teisės normas, nes teismas nepagrįstai netenkino atsakovo prašymo ir nepratęsė termino pateikti atsiliepimą į ieškovės ieškinį, netenkino atsakovo prašymo bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Teismas neįvertino aplinkybių dėl atsakovo ir trečiojo asmens D. T. turėto turto, tai yra 4 kambarių buto, valčių prieplaukos statybos projekto. Teismas, priimdamas sprendimą, vadovavosi tik ieškovės atstovės paaiškinimais, atsakovui nebuvo sudaryta galimybė pateikti atsakovo atsikirtimus patvirtinančius įrodymus. Teismas neįvertino aplinkybės, kad nuo 2001 m. atsakovui buvo taikyta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, 2010 m. jis buvo nuteistas ir atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje. Teismas neatsižvelgė ir į tai, kad vaikų motina D. T. trukdė atsakovui bendrauti su vaikais. Teismas neįvertino aplinkybės, jog atsakovas neturėjo galimybės sutvarkyti paveldėjimo po atsakovo motinos mirties dėl paveldimam turtui taikyto arešto.

5Trečiasis asmuo D. T. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir juo prašė apeliacinį skundą atmesti. Trečiasis asmuo nurodė, kad teismas teisingai įvertino byloje surinktą medžiagą. Teigė, kad atsakovas daugiau nei 10 metų vengė bendrauti su vaikais, laiškus vaikams pradėjo rašyti tik prasidėjus teismo procesui ir tai neįrodo atsakovo bendravimo su vaikais.

6Apeliacinis skundas atmestinas.

7Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis LR CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra LR CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

8Nacionaliniai ir tarptautinės teisės aktai, reglamentuojantys vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą, pabrėžtinai akcentuoja visiems asmenims taikomą reikalavimą – imantis bet kokių su vaikais susijusių veiksmų visais atvejais pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 str. 1 d., LR CK 3.3 str., Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 1 p.). Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tada, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi arba visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (LR CK 3.180 str. 2 d.). Europos Žmogaus Teisių Teismas tokią priemonę taip pat laiko išimtine bei pabrėžia, kad tokia priemonė gali būti taikoma tik esant išimtinėms aplinkybėms ir gali būti pateisinama, tik jei jos taikymas paremtas prioritetiniu reikalavimu, susijusiu su vaiko geriausiais interesais. Taip pat Europos Žmogaus Teisių Teismas pažymi ypatingą geriausių vaiko interesų svarbą, kurie, priklausomai nuo jų prigimties ir rimtumo, gali būti viršesni už tėvo interesus. Parinkti konkrečiu atveju tinkamiausią tėvų valdžios apribojimo būdą yra teismo teisė, atsižvelgiant į vaiko interesus. Šio klausimo išsprendimas priklauso nuo faktinių bylos aplinkybių, pažeidžiamų konkrečių vaiko teisių ir interesų bei pažeidimų pobūdžio, taip pat galimybės panaikinti vaiko teisių ir interesų pažeidimus, sudarant sąlygas jų apsaugai.

9Atsakovas skunde teigė, kad teismas pažeidė procesinės teisės normas, nes teismas nepagrįstai netenkino atsakovo prašymo ir nepratęsė termino pateikti atsiliepimą į ieškovės ieškinį, netenkino atsakovo prašymo bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Ši apeliacinio skundo nuostata nėra pagrįsta. Akivaizdu tai, kad atsakovas prašė teismo pratęsti terminą atsiliepimui į ieškinį pateikti (b. l. 53 t. 1). Nors teismas nepriėmė nutarties dėl šio atsakovo prašymo, tačiau atsakovas turėjo teisę prašyti teismo išspręsti termino pratęsimo klausimą 2012-03-13 įvykusio teismo posėdžio metu (b.l. 62-64 t. 1). Nors atsakovas dalyvavo 2012-03-13 teismo posėdyje, tačiau prašymo dėl termino pratęsimo nepareiškė. Atsakovas taip pat turėjo teisę teismui pareikšti prašymus dėl papildomų įrodymų išreikalavimo, jeigu atsakovas šių įrodymų negalėjo pateikti dėl svarbios priežasties. Akivaizdu tai, kad atsakovas prašymų dėl atsakovo teisių pažeidimo, dėl papildomų įrodymų išreikalavimo (išskyrus prašymą dėl atsakovo invalidumo nustatymo) teismui jis nepareiškė. Atsakovo prašymas dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka teismui nebuvo privalomas, todėl teismas, išnagrinėdamas bylą žodinio proceso tvarka, atsakovo procesinių teisių nepažeidė. Visa tai patvirtina, kad procesinių teisės normų pažeidimas šioje byloje nėra įrodytas.

10Atsakovas skunde nurodė, kad teismas neįvertino aplinkybių dėl atsakovo ir trečiojo asmens D. T. turėto turto, tai yra 4 kambarių buto, valčių prieplaukos statybos projekto. Atsižvelgtina į tai, kad atsakovas nurodo aplinkybes apie jo ir trečiojo asmens turtinius santykius. LR CK 3. 180 str. numato, kad įrodinėjimo dalyku tėvų valdžios apribojimo bylose yra vaiko tėvų elgesys, tai tėvų ryšiai su vaikais, aplinkybės, susijusios su vaikų auklėjimu, išlaikymu. Taigi atsakovo nurodytos aplinkybės dėl atsakovo ir trečiojo asmens įgyto turto nebuvo įrodinėjimo dalyku ir teismas neprivalėjo šių aplinkybių nustatinėti bylos nagrinėjimo metu.

11Atsakovas skunde nurodė ir tai, kad teismas, priimdamas sprendimą, vadovavosi tik ieškovės atstovės paaiškinimais, atsakovui nebuvo sudaryta galimybė pateikti atsakovo atsikirtimus patvirtinančius įrodymus. Ši skundo nuostata taip pat nėra pagrįsta. Atsakovas turėjo teisę teismui pareikšti prašymus (LR CPK 42 str.). Bylos medžiaga patvirtina tai, kad atsakovas prašė teismo pridėti prie bylos pažymą apie atsakovo invalidumą, atsakovo charakteristiką (b.l. 64 t. 1). Tokie duomenys byloje pateikti (b.l. 68, 77 t. 1). Taigi negalima sutikti su atsakovo nuostatomis, kad teismas ribojo atsakovo teisę pateikti atsakovo atsikirtimus pagrindžiančius įrodymus.

12Atsakovas skunde nurodė, kad teismas neįvertino aplinkybės, jog nuo 2001 m. atsakovui buvo taikyta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, 2010 m. jis buvo nuteistas ir atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje, todėl atsakovas negalėjo bendrauti su vaikais. Ši apeliacinio skundo nuostata taip pat nėra pagrįsta. Rašytinis pasižadėjimas neišvykti yra kardomoji priemonė ir asmeniui, kuriam paskira ši kardomoji priemonė, draudžiama išvykti iš gyvenamosios vietos be leidimo (LR BPK 136 str.). Atsakovas nepateikė teismui duomenų apie tai, kad jis kreipėsi į kompetentingus pareigūnus dėl leidimo išvykti iš gyvenamosios vietos ir sudarymo galimybės pasimatyti su vaikais. Taigi negalima padaryti išvados, jog kardomosios priemonės paskyrimas atsakovui sutrukdė bendrauti su jo vaikais.

13Atsakovas skunde nurodė ir tai, kad teismas neatsižvelgė į aplinkybę, jog vaikų motina D. T. trukdė atsakovui bendrauti su vaikais. Ši skundo nuostata taip pat nėra pagrįsta. LR CK 3. 175 str. nustatyta vaiko tėvo teisė kreiptis į teismą dėl bendravimo tvarkos su vaiku nustatymo, jeigu vaiko tėvui nepagrįstai ribojama galimybė bendrauti su vaiku. Taigi atsakovas privalėjo teismui pateikti įrodymus apie tai, kad jis siekė bendrauti su vaikais ir trečiasis asmuo nepagrįstai ribojo šią atsakovo teisę. Kadangi atsakovas nepateikė tokių įrodymų, galima padaryti išvadą, jog neįrodyta atsakovo nuostata dėl pažeidimo atsakovo teisės bendrauti su vaikais (LR CPK 178 str.).

14Atsakovas skunde nurodė, kad teismas neįvertino aplinkybės, jog atsakovas neturėjo galimybės sutvarkyti paveldėjimo po atsakovo motinos mirties dėl paveldimam turtui taikyto arešto. Ši skundo nuostata taip pat nėra pagrįsta. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas priėmė palikimą po jo motinos mirties 2008-06-22 (b.l. 79 t. 1). Patvarkymas dėl V. S. priklausiusio buto arešto priimtas 2012-04-02 (b.l. 78 t. 1). Šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovas dar 2008 metais turėjo teisę išsiimti paveldėjimo teisės liudijimą, įteisinti nuosavybę ir stengtis sumažinti išlaikymo įsiskolinimą. Akivaizdu tai, kad atsakovas tokių veiksmų neatliko iki turto arešto 2012-04-02. Taigi negalima sutikti su skundo nuostata, jog turto areštas sutrukdė atsakovui įgyti nuosavybę į paveldėtą turtą.

15Esant nustatytoms aplinkybėms teisėjų kolegija padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bylos medžiagą ir priėmė pagrįstą sprendimą, kurio apeliacinio skundo motyvais naikinti nėra pagrindo, jis paliktinas nepakeistas (LR CPK 326 str. 1 d. 1 p. ).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-330 str., teisėjų kolegija

Nutarė

17Šilutės rajono apylinkės teismo 2012-04-20 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai