Byla B2-1645-109/2011
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Omnitrans“ 2010 m. rugpjūčio 24 d. ir 2010 m. lapkričio 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Kauno apygardos teismo teisėja Birutė Bobrel, sekretoriaujant Nomedai Sireikytei, dalyvaujant kreditoriaus Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovams P. R. J., A. S., kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos atstovei Birutei Stakionienei, atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Omnitrans“ atstovui advokatui V. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos skundus dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Omnitrans“ 2010 m. rugpjūčio 24 d. ir 2010 m. lapkričio 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2Kauno apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija skundu kreipėsi į bankroto bylą nagrinėjantį teismą, prašydama BUAB „Omnitrans“ 2010-08-24 kreditorių susirinkimo nutarimus 1 ir 2 darbotvarkės klausimais pripažinti negaliojančiais (dėl kreditorių susirinkimo nutarimo patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą) ir įpareigoti kreditorių susirinkimą naujai svarstyti administratoriaus ataskaitos už laikotarpį nuo 2010 m. vasario 12 d. iki 2010 m. rugpjūčio 17 d. tvirtinimo klausimą; panaikinti 2010 rugpjūčio 24 d. kreditorių susirinkimo nutarimą dalyje (dėl varžytinėse neparduotų reikalavimo teisių pagal įmonės skolininkų neįvykdytas prievoles pardavimo sumažinta kaina); įpareigoti administratorių sušaukti atsakovo kreditorių susirinkimą, apsvarstyti 2010 m. birželio 3 d. Kauno AVMI patikrinimo metu nustatytus įmonės prieš bankrotą vykdytos finansinės-ūkinės veiklos faktus ir priimti sprendimą kreiptis į teismą dėl atsakovo bankroto pripažinimo tyčiniu; tenkinti Kauno AVMI prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - neleidžiant parduoti UAB „LLG grupė“ neįvykdytas prievoles atsakovui iki teismas išnagrinės prašymą bankrotą pripažinti tyčiniu. Nurodo šias aplinkybes:

31. Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo. 2010 m. rugpjūčio 24 d. kreditorių susirinkimas balsų dauguma pritarė administratoriaus pateiktam nutarimo projektui ir nutarė patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2010 m. vasario 12 d. iki 2010 m. rugpjūčio 17d. Kauno AVMI balsuodama raštu nepritarė siūlomam administratoriaus nutarimo projektui. Kauno AVMI 2009 m. spalio 23 d. vykusiame pirmajame kreditorių susirinkime siūlė nagrinėti klausimą dėl skolų išieškojimo iš atsakovo skolininkų, tame tarpe ir iš pagrindinės skolininkės bei vienintelės atsakovo akcininkės UAB „LLG grupė“. UAB „LLG grupė“ skolinga atsakovei 21 808 684,37 Lt: 3 418 239,33 Lt išankstinių apmokėjimų bei 18 390 445,04 Lt suteiktų paskolų. Į atsakovo debitorių sąrašą įtraukta skolininkė UAB „Logipolijos grupė“ vienintelio akcininko sprendimu 2009-02-19 pakeitė bendrovės registracijos adresą ir pavadinimą į UAB „LLG grupė“. Administratorius pirmojo kreditorių susirinkimo metu kreditoriams pasiūlė atlikti atsakovo veiklos auditą, nurodė tokio audito preliminarios kainos dydį ir informavo, kad šį klausimą įtrauks į kito kreditorių susirinkimo darbotvarkę. Į kreditorių paklausimą dėl skolų išieškojimo iš atsakovo debitorių, atsakė, kad bus teikiami ieškiniai teismui dėl skolų išieškojimo iš didžiausių skolininkų, tame tarpe ir iš UAB „LLG grupė“. Administratorius neatliko pirmajame kreditorių susirinkime prisiimtų įsipareigojimų, kurie turi esminės įtakos atsakovo bankroto byloje ir pažymi, kad į įvykusių kreditorių susirinkimų darbotvarkes nebuvo įtrauktas ir nebuvo svarstomas klausimas dėl atsakovo veiklos audito už 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo įmonei, civiliniai ieškiniai dėl skolų išieškojimo iš atsakovo skolininkų, tame tarpe ir iš pagrindinio skolininko UAB „LLG grupė“, teismui nepateikti, administratorius, informuodamas kreditorius, kad UAB „LLG grupė“ pagal 2009 m. gruodžio 31 d. balansą neturi turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, nurodė, kad įmonės 40 829 320 Lt finansinis turtas yra investuotas į dukterines ir asocijuotas įmones, tačiau neginčijo sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams, Kauno AVMI 2009 - 2010 m. m. laikotarpyje pas atsakovą atliko eilę operatyvių patikrinimų, kurių metu buvo surinkta informacija dėl atsakovo finansinės-ūkinės veiklos iki įmonei paskelbiant bankrotą, taip pat atliko kompleksinį mokesčių patikrinimą už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos (2009 m. birželio 13 d.) ir 2010 m. birželio 3 d. surašė patikrinimo aktą Nr. (20)-AU16-41, kurio metu nustatyta, kad atsakovo finansinėje-ūkinėje veikloje yra tarpusavyje susijusių asmenų veiklos, verslo perkėlimo, tyčinio bankroto ir vengimo įvykdyti mokestinę prievolę valstybės biudžetui ir kreditoriams požymių, tuo tarpu administratorius vengė savarankiškai analizuoti atsakovo veiklą, liko šališkas atsakovo akcininko UAB „LLG grupė“ atžvilgiu, todėl tikslinga kreditorių susirinkime iš naujo svarstyti administratoriaus ataskaitos už laikotarpį nuo 2010 m. vasario 12 d. iki 2010 m. rugpjūčio 17 d. tvirtinimo klausimą.

42. Dėl varžytinėse neparduotų reikalavimo teisių pagal įmonės skolininkų neįvykdytas prievoles pradinių pardavimo kainų sumažinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo. 2010 m. rugpjūčio 24 d. kreditorių susirinkimas balsų dauguma pritarė administratoriaus pateiktam nutarimo projektui ir nutarė patvirtinti BUAB „Omnitrans“ reikalavimo teisių pardavimą pagal 10 skolininkų, nurodytų administratoriaus veiklos ataskaitoje neįvykdytas prievoles sumažintomis pardavimo kainomis bendrai 5 359 023,43 Lt sumai, kurias pardavinėti be varžytinių. Administratorius apie reikalavimo teisių pardavimą įpareigotas paskelbti viešai. Kauno AVMI balsuodama raštu, nepritarė siūlomam administratoriaus nutarimo projektui, siūlė nutraukti pagrindinio BUAB „Omnitrans“ akcininko ir skolininko UAB „LLG grupė“ reikalavimo į neįvykdytas prievoles pardavimą iki Kauno AVMI sprendimo dėl 2010 m. birželio 3 d. patikrinimo akto įsiteisėjimo, todėl šioje nutarimo dalyje nesutinka su kreditorių susirinkimo priimtu sprendimu ir pažymi, kad atlikus kompleksinį mokesčių patikrinimą už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 dienos iki 2009 m. birželio 13 d. ir 2010 m. rugpjūčio 30 d. įsiteisėjus Sprendimui dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (04)-K3-215, buvo nustatyti faktai, kad atsakovo finansinėje-ūkinėje veikloje yra tarpusavyje susijusių asmenų veiklos, verslo perkėlimo, tyčinio bankroto ir vengimo įvykdyti mokestinę prievolę valstybės biudžetui ir kreditoriams požymių, atsakovas teturi tik vieną ypač didelį skolinį reikalavimą, kurį realiai išieškojus, galima tikėtis nors iš dalies atsiskaityti su kreditoriais, tuo tarpu tikėtina, kad atsakovo 21 808 684,37 Lt reikalavimas UAB „LLG grupė“ už neįvykdytas prievoles neparduotas už nominalią kainą bus parduotas už ženkliai mažesnę arba niekinę kelių šimtų litų kainą, kuri jau neturės reikšmės kreditorių reikalavimų tenkinimui, tuo pačiu išnyks ir juridinis pagrindas kreiptis į teismą skolininko atsakomybės už prievolės neįvykdymą atsakovui ir jos rezultate patirtos žalos kreditoriams atlyginimo, todėl tikslinga įpareigoti administratorių artimiausiu laiku sušaukti atsakovo kreditorių susirinkimą apsvarstyti 2010 m. birželio 3 d. Kauno AVMI patikrinimo metu nustatytus įmonės prieš bankrotą vykdytos finansinės-ūkinės veiklos faktus ir priimti sprendimą kreiptis į teismą dėl atsakovo tyčinio bankroto požymių pripažinimo.

5Kauno apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija skundu dėl BUAB „Omnitrans“ 2010-11-05 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais prašydamas panaikinti 2010 lapkričio 5 d. kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus iki teismas išnagrinės Kauno AVMI skundą pateikti Kauno apygardos teismui (2010-09-10 Nr. (15.3-14)-K-12692); tenkinti Kauno AVMI prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - neleidžiant pardavinėti be varžytinių už kiek įmanomą didesnę kainą UAB „LLG grupė“ neįvykdytas prievoles atsakovui iki teismas išnagrinės Kauno AVMI skundą pateiktą Kauno apygardos teismui (2010-09-10 Nr. (15.3-14)-K-12692). Nurodė, kad kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimuose buvo numatyti svarstyti klausimai dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo, dėl reikalavimo teisių pagal įmonės skolininkų neįvykdytas prievoles pardavimo kainų sumažinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo, dėl pritarimo įmonės likvidavimo aktui, dėl prašymo pateikimo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Visi kreditoriai, išskyrus Kauno AVMI ir VSDFV Kauno skyriaus atstovus, kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimais balsavo raštu. Balsų dauguma išvardintais kreditorių susirinkimo darbotvarkėje klausimais buvo priimti nutarimai, kurie patvirtino administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2010-08-12 iki 2010-11-05, nuspręsta reikalavimo teises pagal įmonės skolininkų neįvykdytas prievoles pardavinėti be varžytinių už kiek įmanomą didesnę kainą, buvo pritarta įmonės likvidavimo aktui ir priimtas nutarimas kreiptis su prašymu į teismą priimti sprendimą dėl UAB „Omnitrans“ pabaigos. Kauno AVMI ir VSDFV Kauno skyriaus atstovai visais kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimais priimamiems sprendimams prieštaravo ir pateikė motyvus, kad 2010 rugpjūčio 24 d. vykusio UAB „Omnitrans“ kreditorių susirinkimo nutarimai Kauno AVMI yra apskųsti Kauno apygardos teismui (2010-09-10 skundas Nr. (15.3-14)-K-12692) ir iki šiol nėra išspręsti, todėl neišsprendus teismine tvarka skundo, kuris gali turėti esminės reikšmės įmonės bankroto procesui, toliau negalima vykdyti kitų įmonės bankroto procedūrų. Administratorius susirinkimo metu paaiškino, kad jis nėra gavęs iš Kauno apygardos teismo informacijos, kad Kauno AVMI yra apskųsti 2010 rugpjūčio 24 d. vykusio UAB „Omnitrans“ kreditorių susirinkimo nutarimai ir taip pat nėra gavęs Kauno AVMI 2010-08-04 sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (01) K3-215, kurio pagrindu buvo skundžiami 2010 rugpjūčio 24 d. vykusio UAB „Omnitrans“ kreditorių susirinkimo nutarimai, todėl sušaukė 2010 m. lapkričio 5 d. kreditorių susirinkimą.

6BUAB „Omnitrans“ administratoriaus įgaliotas asmuo atsiliepimu į skundą dėl BUAB „Omnitrans“ 2010 m. rugpjūčio 24 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais prašo jį atmesti. Nurodo šiuos argumentus:

71. Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo. Administratoriaus veiklos ataskaita pripažintina oficialiu pranešimu žodžiu ar raštu kreditoriams apie teismo paskirto administratoriaus nuveiktą darbą administruojant įmonę, kuriai iškelta bankroto byla. Administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimas laikytinas teigimu, kad joje nurodyti atlikti darbai yra tikri, tinkami ir galiojantys. 2010 m. rugpjūčio 24 d. BUAB „Omnitrans“ kreditorių susirinkimo metu visi balsavę kreditoriai, išskyrus pareiškėją, nutarė patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2010-06-11 iki 2010-08-11. Šis nutarimas buvo priimtas laikantis Įmonių bankroto įstatymo 24 str. numatytos tvarkos. Administratorius, vykdydamas Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 8 p. reikalavimus, savo pajėgumais patikrino bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo. Objektyvių požymių, kad įmonės veikloje buvo sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, kuriais remiantis pagrįstai būtų galima pareikšti ieškinius dėl šių sandorių negaliojimo, nustatyta nebuvo. Išsamiam įmonės veiklos auditui atlikti samdant audito įmonę, reikia pakankamai daug lėšų, kurių bankrutavusi įmonė neturi. Pareiškėja savo poziciją grindžia 2009 m. birželio 3 d. patikrinimo aktu, tačiau VMI neturi teisės vertinti įmonės veiklos su tikslu ištirti įmonės bankroto pagrįstumą. Be to, patikrinimo aktas neatitinka individualaus administracinio akto požymių (Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2009 m. kovo mėn. 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-438-135-09). VMI 2010 m. rugpjūčio 4 d. Sprendimu pripažino, jog atsakovo veikloje nenustatyta tyčinio bankroto, verslo perkėlimo, neteisėto prievolių vykdymo vengimo požymių.

82. Dėl varžytinėse neparduotų reikalavimo teisių pagal įmonės skolininkų neįvykdytas prievoles pradinių pardavimo kainų sumažinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo. Sprendimas sumažinti parduodamų skolininkų prievolių kainas buvo pasiūlytas po to, kai pirminėmis kainomis nesusidomėjo nei vienas galimas pirkėjas. Akivaizdu, kad pirminėmis kainomis skolinių įsipareigojimų nebūtų įmanoma parduoti, o išieškojimas teisminiu būdu pareikalautų daug finansinių bei laiko resursų ir greičiausiai neatneštų realiai apčiuopiamos naudos kreditoriams ir pačiai įmonei. Todėl, kaip ir sprendimo dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo atveju, kreditoriai, vadovaudamiesi Įmonių bankroto įstatymo numatyta tvarka, priėmė teisėtą sprendimą dėl įmonės skolų pardavimo tvarkos ir kainų. Taip pat derėtų atkreipti dėmesį, kad pareiškėjos teiginys, jog reikalavimas UAB „LLG grupė“ bus parduotas už niekinę kainą nėra pagrįstas ir tėra spėjamojo pobūdžio. Tiek administratorius, tiek kreditoriai siekia kiek įmanoma padidinti įmonės atsiskaitymo su kreditoriais galimybes. Netikslingas yra ir pareiškėjos prašymas įpareigoti administratorių sušaukti atsakovo kreditorių susirinkimą, apsvarstyti 2010 m. birželio 3 d. Kauno AVMI patikrinimo metu nustatytus įmonės prieš bankrotą vykdytos finansinės-ūkinės veiklos faktus ir priimti sprendimą kreiptis į teismą dėl atsakovo bankroto pripažinimo tyčiniu. Administratorius ir be papildomo įpareigojimo šaukia ir ketina šaukti ateityje kreditorių susirinkimus, kuriuose aptariami aktualūs kreditorių ir įmonės klausimai. Būtent papildomi teisminiai ginčai labiausiai ir trukdo kreditorių susirinkimams vykdyti savo funkcijas bei vilkina BUAB „Omnitrans“ bankroto bylą.

9BUAB „Omnitrans“ administratoriaus įgaliotas asmuo atsiliepimu į skundą dėl BUAB „Omnitrans“ 2010 m. lapkričio 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais prašo jį atmesti. Nurodo, kad atsakovo bankroto administratorius, organizuodamas 2010 m. lapkričio 5 d. kreditorių susirinkimą, apie minėtą skundą nebuvo informuotas. Visi 2010 m. lapkričio 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimai buvo priimti laikantis Įmonių bankroto įstatymo procedūrinių reikalavimų ir imperatyvių įstatymų normų. Šią aplinkybę netiesiogiai pripažįsta ir pati pareiškėja, kadangi savo skunde nemini jokių pažeidimų, dėl kurių 2010 m. lapkričio 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimai būtų priimti neteisėtai. Be to, 2010 m. lapkričio 5 d. kreditorių susirinkime buvo sprendžiami kiti klausimai nei 2010 m. rugpjūčio 24 d. susirinkime, o kai kurie iš jų net ir nėra susiję su 2010 m. rugpjūčio 24 d. susirinkimo metu spręstais klausimais. Todėl visa apimtimi panaikinti 2010 m. lapkričio 5 d. kreditorių susirinkime priimtus nutarimus būtų neteisinga, nelogiška ir žalinga tiek bankrutuojančiai įmonei, tiek jos kreditoriams. Tokiu būdu kiekvienas kreditoriaus teismui pateiktas skundas užkirstų kelią tolimesnei bankroto procedūros eigai, kadangi vadovaujantis pareiškėjos pozicija, kol nebūtų išspręstas klausimas dėl vieno skundo, bankroto administratorius negalėtų vykdyti tolimesnių veiksmų, o kreditoriai negalėtų spręsti būtinų einamųjų klausimų.

10Teismo posėdyje kreditorių atstovai skundus prašė tenkinti, administratoriaus atstovas prašė kreditorių skundus atmesti.

11Kreditoriaus skundai atmestini. Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo

12ĮBĮ 23 straipsnio ketvirtoji dalis nustato, jog kreditorių susirinkimas turi teisę reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti, o jei kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas. Ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami oficialūs asmens ar organizacijos nuveikto darbo per tam tikrą laiką rezultatai. 2010 m. rugpjūčio 24 d. administratorius pristatė savo veiklos BUAB „Omnitrans“ ataskaitą laikotarpiu nuo 2010 m. vasario 12 d. iki 2010 m. rugpjūčio 17 d. (b. l. 38-40). Ataskaitoje aptariama tai, ką jis per nurodytą laikotarpį nuveikė: nurodė, kad 2010 m. birželio 17 d. buvo šaukiamas kreditorių susirinkimas, kuriame, įskaitant balsavusius raštu, dalyvavo kreditoriai, turintys 82,57 procento visų bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų. Tačiau iki šiol administratorius nėra gavęs pasirašyto kreditorių susirinkimo protokolo iš pirmininkavusiojo kreditorių susirinkimui, todėl buvo sušautas naujas kreditorių susirinkimas. Administratorius, vykdydamas 2010 m. vasario 18 d. kreditorių susirinkimo įpareigojimą, pateikė prašymą Kauno apygardos teismui dėl atsakovo bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto; teismas 2010 m. kovo 10 d. nutartimi tokį prašymą patenkino; 2010 m. kovo 30 d. pranešimais, išsiųstais registruotais laiškais, administratorius informavo kreditorius, kurių reikalavimai patvirtinti bankroto byloje, apie BUAB „Omnitrans“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto; 2010 m. kovo 31 d. „Valstybės žinios“ specialiame priede „Informaciniai pranešimai“ Nr.23(1) viešai paskelbta apie BUAB „Omnitrans“ pripažinimą bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto; 2010 m. birželio 16 d. VĮ „Registrų centras“ įregistravo bankrutavusios UAB „Omnitrans“ teisinį statusą; administratorius nustatė, kad pagrindinis įmonės skolininkas UAB „Logipolijos grupė“ vienintelio akcininko 2009 m. vasario 19 d. sprendimu pakeitė adresą ir pavadinimą į UAB „LLG grupė“. Pagal pateiktą skolininko 2009 m. gruodžio 31 d. balansą administratorius nustatė, kad įmonė ilgalaikio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, neturi, veiklos nevykdo.

13Teismas, įvertinęs tai, kas išdėstyta, pažymi, jog ataskaita yra procedūrinis dokumentas, kuriuo kreditorių susirinkimas yra informuojamas apie atliktą darbą bei bankroto proceso eigą. Todėl remdamasis bankroto administratoriaus nurodytais duomenimis (b. l. 38 antra pusė – 40 b.l.) ir nustatęs, jog bankroto administratorius laikotarpiu nuo 2010 m. vasario 12 d. iki 2010 m. rugpjūčio 17 d. vykdė bankroto procedūras, teismas sprendžia, jog kreditorių susirinkimas šią ataskaitą pagristai patvirtino (ĮBĮ 23 str. 4 p.). Beje, kreditorius, nesutikdamas su tokiu kreditorių susirinkimo sprendimu, skunde nenurodo, jog administratorius minimoje ataskaitoje teigia atlikęs darbus, kurie nėra padaryti, t. y. kad pateikti duomenys neatitinka tikrovės (CPK 178 str.).

14Kreditoriaus teiginiai, kad ši ataskaita negalėjo būti patvirtina, nes administratorius neįvykdė įstatyminės pareigos ir nesiėmė visų būtinų veiksmų apginti kreditorių interesus, tai yra išieškoti skolų iš BUAB „Omnitrans“ skolininkų, nėra pagrindas pripažinti, jog kreditorių susirinkimas nepagrįstai patvirtino administratoriaus veiklos ataskaitą. Administratoriaus ataskaitos patvirtinimas neužkerta kelio kreditoriui reikalauti, jog administratorius atliktų konkrečius veiksmus, siekdamas apginti tiek pačios bankrutuojančios bendrovės, tiek ir kreditorių pažeistas teises bei teisėtus interesus. Dėl varžytinėse neparduotų reikalavimo teisių pagal įmonės skolininkų neįvykdytas prievoles pradinių pardavimo kainų sumažinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo

15Teismas pažymi, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas, skirtas bankroto bylų bei su tuo susijusių klausimų nagrinėjimui, yra Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms. Vienas iš bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyvesnis bankroto procedūrų vykdymas ir užbaigimas, nes to reikalauja viešasis interesas, kuris tokio pobūdžio santykiuose laikytinas prioritetiniu. Nors ĮBĮ apibūdintos konkrečios kreditorių bei kreditorių susirinkimo teisės (ĮBĮ 21 str., 23 str.), tačiau jų įgyvendinimas negali būti atsiejamas nuo pareigos operatyviai įgyvendinti bankroto procedūras, siekiant kuo geresnio kreditorių reikalavimų ar jų dalies patenkinimo tikslo.

16ĮBĮ 23 straipsnis nustato kreditorių susirinkimo teises, tarp jų teisę tvirtinti įmonės parduodamo turto vertę (ĮBĮ 23 str. 5 p.). ĮBĮ 33 straipsnis nustato bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarką. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas parduodamas šio įstatymo nustatyta tvarka, nekilnojamasis turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka, o kito ir neparduoto dvejose varžytynėse nekilnojamojo turto pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimo sprendimu šis turtas gali būti parduodamas iš varžytinių (ĮBĮ 33 str. 1 d. 2 p., 3 p.). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831 patvirtinto Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4 punkte nurodyta, kad iš varžytynių parduodamas nekilnojamasis įmonės turtas ir įkeistas turtas, kito turto pardavimo tvarką nustato kreditoriai.

17ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams.

18Tiek ĮBĮ, tiek Aprašo nuostatos būtent kreditorių susirinkimui, o ne teismui suteikia teisę nustatyti parduodamo turto vertę bei pardavimo tvarką, teismas neturi įgaliojimų už kreditorių susirinkimą nuspręsti susirinkimui priskirtų klausimų. Teismas, kuriam gali būti skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas, tik patikrina, ar kreditorių priimami sprendimai yra pagrįsti, teisingi ir motyvuoti, ar nepažeidžia kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

19Duomenų, kad ginčo kreditorių susirinkimo nutarimas būtų priimtas nesilaikant ĮBĮ nuostatų, byloje nėra. Kreditorius Kauno apskrities VMI kreditorių susirinkimų nutarimų šiuo argumentu taip pat nuskundžia. Todėl teismas sprendžia, kad skundžiamų kreditorių susirinkimų sušaukimo, balsavimo bei nutarimų priėmimo tvarka pažeista nebuvo.

20Kreditorius skunde nurodo, kad ginčijami susirinkimų nutarimai dėl skolininkų neįvykdytų prievolių pradinių pardavimo kainų sumažinimo neteisėti, nes kainos nustatytos nerealiai mažos. Kaip jau minėta, pagal ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punktą, įmonės turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimas nėra saistomas kokios nors konkrečios turto vertės. Kreditorius, nesutikdamas su turto kaina, nepateikė teismui preliminaraus šio turto vertinimo, ar kitų įrodymų, t. y. nepagrindė savo argumentų, jog parduodamo turto kaina yra neprotingai maža, ar yra potencialių pirkėjų nupirkti turtą už didesnę nei kreditorių susirinkime nustatytą kainą. Taigi, šiuo atveju nėra pagrindo pripažinti, kad nustatyta skolininkų neįvykdytų prievolių pardavimo kaina yra neprotingai maža, ar nustatyta tokia pardavimo kaina pažeidžia kreditorių interesus. Beje, kreditoriai, kuriems priklauso daugiau 50 procentų visų bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų, nustatytoms kainoms pritarė.

21Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad tenkinti kreditoriaus skundus juose nurodytais argumentais nėra pagrindo.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, teismas

Nutarė

23atmesti kreditoriaus Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos skundus dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Omnitrans“ 2010 m. rugpjūčio 24 d. ir 2010 m. lapkričio 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

24Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Birutė Bobrel, sekretoriaujant Nomedai... 2. Kauno apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija skundu kreipėsi į bankroto... 3. 1. Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo. 2010 m.... 4. 2. Dėl varžytinėse neparduotų reikalavimo teisių pagal įmonės... 5. Kauno apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija skundu dėl BUAB... 6. BUAB „Omnitrans“ administratoriaus įgaliotas asmuo atsiliepimu į skundą... 7. 1. Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo.... 8. 2. Dėl varžytinėse neparduotų reikalavimo teisių pagal įmonės... 9. BUAB „Omnitrans“ administratoriaus įgaliotas asmuo atsiliepimu į skundą... 10. Teismo posėdyje kreditorių atstovai skundus prašė tenkinti,... 11. Kreditoriaus skundai atmestini. Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos... 12. ĮBĮ 23 straipsnio ketvirtoji dalis nustato, jog kreditorių susirinkimas turi... 13. Teismas, įvertinęs tai, kas išdėstyta, pažymi, jog ataskaita yra... 14. Kreditoriaus teiginiai, kad ši ataskaita negalėjo būti patvirtina, nes... 15. Teismas pažymi, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas... 16. ĮBĮ 23 straipsnis nustato kreditorių susirinkimo teises, tarp jų teisę... 17. ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad kreditorių susirinkimo... 18. Tiek ĮBĮ, tiek Aprašo nuostatos būtent kreditorių susirinkimui, o ne... 19. Duomenų, kad ginčo kreditorių susirinkimo nutarimas būtų priimtas... 20. Kreditorius skunde nurodo, kad ginčijami susirinkimų nutarimai dėl... 21. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad tenkinti... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5... 23. atmesti kreditoriaus Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 24. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...