Byla e2A-1485-275/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Kutrienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Ritos Kisielienės ir Zitos Smirnovienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo N. M. ir atsakovo N. M. apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų N. M. ir C. R. ieškinį atsakovui N. M. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas N. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo N. M. 40 100 Eur negrąžintos paskolos, sumokėtos 2008-12-29 ir 2009-11-19, bei 5 proc. metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog atsakovas yra ieškovo sūnus. Ieškovas suteikė trumpalaikį kreditą atsakovui, tačiau ieškovui pareikalavus jį grąžinti iki 2013-06-15, atsakovas jo negrąžino. Pateikė atsakymą, jog visa pinigų suma yra grąžinta, išskyrus 5 000 Eur palūkanų, kurias ketino grąžinti iki 2013 m. gruodžio mėnesio pabaigos. Tačiau jokių paskolos grąžinimą pagrindžiančių įrodymų nepateikė.

52014-10-21 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi buvo pasiūlyta C. R. įstoti į procesą bendraieškove. 2014-11-06 ieškovai N. M. ir C. R. pateikė ieškinį, kuriuo parašė priteisti 103 584 Lt negrąžintos paskolos pagal 2008-12-22 paskolos sutartį ieškovui N. M. ir 34 873,28 Lt negrąžintos paskolos, suteiktos 2009-11-05 pavedimu ieškovui N. M..

6Atsakovas N. M. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsiliepime į ieškinį dėl 10 100 Eur skolos nurodė, kad 2009-11-06 ieškovas į atsakovo asmeninę sąskaitą pervedė 34 786,42 Lt. Atsakovas į ieškovo sąskaitą 2010-05-14 atliko du pavedimus: 1 500 Lt ir 35 000 Lt, iš viso pervedė 36 500 Lt arba 1 713,58 Lt daugiau nei ieškovas buvo pervedęs atsakovui, todėl ieškovo reikalavimas dėl 10 100 Eur skolos priteisimo yra nepagrįstas. Dėl 30 000 Eur skolos atsakovas nurodė, jog 2008-12-07 perdavė ieškovui 10 000 EUR (34528 Lt). Tuo metu santykiai su ieškovu buvo šilti, paremti abipusiu pasitikėjimu, todėl pinigų perdavimo ieškovui faktą pagrindžiančių tiesioginių įrodymų atsakovas neturi. Taip pat atsakovas 2011-03-29 į ieškovo sąskaitą pervedė 5 000 Eur. 2012 m. balandžio pradžioje, kai buvo Berlyne pas ieškovą, grąžino 20 000 Eur (69 056 Lt). Skolos raštelis buvo 2012-07-23 pasirašytas Palangoje kaip tik po to, kai ieškovui 2012 m. balandžio pradžioje buvo grąžinti pinigai Berlyne. Tarp šalių nebuvo sutartos už suteiktą paskolą mokėtinos palūkanos, todėl 2012-07-23 skolos raštelyje nurodyta 5 000 Eur suma turi būti suprantama ir įskaitoma, kaip 30 000 Eur grąžintina dalis. Atsižvelgiant į tai, atsakovo įsitikinimu, jis nėra skolingas ieškovui.

7II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 15 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovo N. M. ieškovo N. M. naudai 10 000 Eur skolos, 5 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą (10 000 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-04-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 579,69 Eur bylinėjimosi išlaidų, likusioje dalyje ieškinį atmetė, taip pat priteisė iš ieškovo N. M. atsakovo N. M. naudai 1 172,95 Eur bylinėjimosi išlaidų. Dėl 2008-12-22 paskolos sutartimi atsakovui suteiktos 30 000 Eur paskolos teismas nurodė, jog atsakovo pateiktas 2012-07-23 skolos raštelis įrodo 15 000 Eur skolos bei 5 000 Eur palūkanų sumokėjimo (grąžinimo) faktą. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais teismas taip pat nustatė, jog atsakovas 2011-03-29 pervedė atsakovui 5 000 Eur, nurodydamas paskirtį – paskolos dengimas, ir padarė išvadą, jog atsakovas ieškovui grąžino paskolos sutarties pagrindu suteiktą 20 000 Eur paskolą bei 5 000 Eur palūkanų. Teismas nesutiko su atsakovo nurodytomis aplinkybėmis, jog 5 000 Eur suma turėtų būti suprantama ir įskaitoma kaip 30 000 Eur grąžintina dalis. Iš byloje esančių įrodymų teismas darė labiau tikėtina išvadą, jog šalys buvo sutarusios dėl palūkanų sumokėjimo, teismas taip pat neturėjo pagrindo daryti išvados, jog atsakovas ieškovui yra sumokėjęs 10 000 Eur likusios skolos dalį. Vien ta aplinkybė, jog atsakovas 2008-12-07 buvo išsiėmęs pinigus iš banko savaime neįrodo likusios 10 000 Eur paskolos dalies grąžinimo ieškovams fakto. Kitų įrodymų, kurių pagrindu teismas galėtų daryti priešingą išvadą, atsakovas nepateikė (CPK 178 straipsnis). Todėl teismas priteisė iš atsakovo N. M. ieškovo N. M. naudai 10 000 Eur skolos. Dėl 2009-11-05 paskolos sutartimi suteiktos 10 100 Eur paskolos teismas nurodė, jog 2009-11-05 banko mokėjimo nurodymas vertintinas kaip rašytinis įrodymas, kuris laikytinas tinkamu įrodymu, patvirtinančiu lėšų pervedimo ir paskolos sutarties sudarymo faktą. Atsakovas pateikė rašytinius įrodymus, jog į ieškovo asmeninę sąskaitą 2010-05-14 atliko du pavedimus, pervesdamas 36 500 Lt (10 571,13 Eur). Nors atsakovo pavedimuose mokėjimo paskirtis nurodyta – lėšų pervedimas, tačiau ieškovui nepateikus jokių objektyvių ir patikimų duomenų, kurių pagrindu teismas galėtų spręsti, jog pinigų sumą buvo skirta kitų skolų dengimui, įvertinęs byloje nustatytų aplinkybių visumą, teismas darė labiau tikėtiną išvadą, jog atsakovo atlikti mokėjimo pavedimai buvo skirti grąžinti 2009-11-05 mokėjimo pavedimo pagrindu atsakovui pervestą 10 100 Eur sumą. Todėl ieškovų reikalavimą dėl 10 100 Eur skolos priteisimo atmetė kaip nepagrįstą. Teismas netenkino atsakovo prašymo dėl baudos skyrimo, kadangi neturėjo pagrindo konstatuoti, jog ieškovas kreipėsi į teismą, siekdamas apginti ne savo tariamai pažeistą teisę, o nepagrįstai sukelti nepatogumų atsakovui, juo labiau, kad ieškinys iš dalies patenkintas. Atsižvelgęs į tai, teismas sprendė, kad nėra pagrindo, remiantis atsakovo nurodytomis aplinkybėmis, konstatuoti ieškovo nesąžiningumo. Teismo vertinimu, ieškovo elgesys, ieškinyje nenurodant aplinkybių apie sudarytą Paskolos sutartį, ją pateikiant tik 2014-09-29 bei 2014-11-06 patikslinant ieškinį, įtraukiant bendraieškoviu C. R., prašymą dėl rašysenos ekspertizės skyrimo pareiškiant bylos nagrinėjimo iš esmės metu, nors ankstesniame teismo posėdyje ieškovas neginčijo aplinkybės, jog parašas yra jo, yra nesuderinamas su proceso operatyvumo bei bendradarbiavimo reikalavimais (CPK 7, 8 straipsniai), tačiau kita vertus, įvertinęs ieškovo amžių, teismas sprendė, kad tokie ieškovo veiksmai negali būti pripažįstami sąmoningu veikimu prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, o priešingas aiškinimas neatitiktų protingumo bei teisingumo reikalavimų.

9III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

10Ieškovas N. M. apeliaciniu skundu prašo pakeisti sprendimo dalį, kurioje ieškinys atmestas, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – šią ieškinio dalį patenkinti ir priteisti iš N. M. 30 100 Eur negrąžintos paskolos bei 5 procentus metinių palūkanų už priteistą skolą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško atsiskaitymo, pakeisti sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą, priimti naują įrodymą. Apeliacinį skundą grindžia tokiais motyvais:

  1. Nei vienas iš atsakovo pateiktų argumentų ar įrodymų pilna apimtimi ir neabejotinai nepatvirtina jo dėstomų aplinkybių dėl paskolintų pinigų grąžinimo fakto. Atsakovo atsikirtimai prieštaringi. Nei viename atsakovo pateiktame dokumente niekada nebuvo rašoma tiksli informacija, t. y. aiškūs faktai, kurie leistų tiksliai ir nedviprasmiškai suprasti, apie kokios skolos grąžinimą viename ar kitame dokumente kalbama. Kadangi tarp šalių buvo sudaryta ne viena paskolos sutartis, toks atsakovo elgesys pilnai suprantamas, nes bandant atsakyti į klausimą, kuriuos įsipareigojimus atsakovas yra įvykdęs ir kada, o kuriuos ne, nesant konkretumo, atsakovui paliekama galimybė savaip interpretuoti pinigų grąžinimo faktus.
  2. Kyla abejonių dėl 2012-07-23 pakvitavimo dokumento tikrumo, t. y. originalumo, nes ekspertai ieškovo parašo netyrė pakvitavimo teksto kontekste, 2015-09-13 ekspertizės akte nebuvo nustatyta, kas dokumente atlikta anksčiau – padėtas ieškovo parašas ar atspausdintas tekstas, nes tokio klausimo ekspertams teismas nebuvo suformulavęs.
  3. Pakvitavimo dokumentas turi pagrindą būti laikomas negaliojančiu, kadangi jame nesilaikyta įstatymo numatytos formos: nėra vardo, pavardės, abiejų paskolos davėjų ir paskolos gavėjo parašų, jų gyvenamosios vietos ir pasų duomenų. Tai ypač aktualu kai kalbama apie paskolos sumos viršijančios keletą tūkstančių eurų grąžinimą, o atsiskaitymas vykdomas grynais pinigais.

11Ieškovas kartu su savo apeliaciniu skundu pateikia atsakovo ir jo dukters susirašinėjimą el. paštu, prašo priimti šį susirašinėjimą kaip naują įrodymą.

12Atsakovas N. M. prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, tenkinti jo apeliacinį skundą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad apeliacinis skundas neatitinka CPK 306 str. 1 d. 2 p. reikalavimų, nes nėra aišku, kurią sprendimo dalį, pagal kurią paskolos sutartį, ieškovas skundžia. Priešingai nei teigia ieškovas, atsakovas tiesioginiais įrodymais įrodė tiek 30 000 Eur, tiek 10 100 Eur grąžinimą jam. Ieškovas nepateikė nei vieno įrodymo, kad 2012 m. liepos 23 d. skolos raštelis yra suklastotas. Tokių duomenų ir būti negali. Jis nėra suklastotas. Ieškovas apeliuoja į tai, kad šis dokumentas pasirašytas tik po trijų mėnesių. Tačiau to priežastis išsamiai nurodė tiek atsakovas, tiek ir liudiję liudytojai. Kad ant 2012 m. liepos 23 d. skolos raštelio yra ieškovo parašas, patvirtino ir Lietuvos teismo ekspertizės centro 2015 m. rugsėjo 3 d. ekspertizės aktas. Taip pat svarbu yra ir tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 27 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-3508-854/2015 yra nurodęs: „Todėl teismas konstatuoja, kad išankstinis parengimas dokumentų ir vėlesnis jų pasirašymas buvo normali šalių susiklosčiusi praktika, ir dėl šios priežasties datos netikslumas negali būti pagrindu pakvitavimą apie paskolos grąžinimą vertinti kaip suklastotą.“ Šis teismo sprendimas yra įsiteisėjęs, o remiantis CPK 182 str., šis faktas laikytinas prejudiciniu. Teismas liudytojų parodymus vertino nuosekliai su kitais byloje esančiais įrodymais, o išvadas darė ne tik šių liudytojų parodymų pagrindu. Faktas, kad byloje liudijo atsakovo sutuoktinė bei jos mama, nedaro šių liudytojų parodymų mažiau svarbesnių, nes liudytojai, kaip to reikalauja CPK 192 str. 4 d., prisiekė ir byloje nėra nustatyta, kad liudytojai būtų sakė netiesą. Ieškovas piktnaudžiauja procesu, pateikdamas naujus įrodymus apeliaciniame procese, nors šiuos dokumentus jis galėjo pateikti pirmosios instancijos teisme, todėl naujai pateikti įrodymai turėtų būti nepriimti. Tuo labiau, kad pridedame dokumente nurodyta: „<...> bet apie pinigų perdavimą, <...> neatsimenu.“, kas rodo, kad šiame dokumente asmuo rašo, kad ne neperdavė dokumente neįvardijamų pinigų, o neprisimena apie jų perdavimą. Tarp neperdavimo ir neprisiminimo yra skirtumas. Be to, šis laiškas neatitinka įrodymų leistinumo reikalavimo, nes ieškovas teismui pateikė ne dokumento patvirtintą kopiją, o tik jo vertimą. Atsakovas nepamena apie tokio turinio el. laiško egzistavimą.

13Atsakovas N. M. apeliaciniu skundu prašo panaikinti sprendimą dalyje, kurioje ieškinys patenkintas iš dalies, bei dalyje, kurioje netenkintas prašymas dėl baudos skyrimo ieškovui, ir priimti šioje dalyje naują sprendimą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia tuo, kad:

  1. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad šalys buvo sutarusios dėl palūkanų sumokėjimo, nes 2008-12-22 paskolos sutartyje palūkanų mokėjimas nebuvo nustatytas. Be to, ir pats ieškovas pirminiame ieškinyje nurodė, kad tarp šalių nebuvo sutartos mokėtinos palūkanos. Todėl atsakovas ieškovui yra grąžinęs 25 000 Eur pagal šią paskolos sutartį.
  2. Pirmosios instancijos teismas laikė tinkamu įrodymu 2012 m. liepos 23 d. skolos raštelį, patvirtinantį, kad 15 000 Eur skolos bei 5 000 Eur palūkanų buvo grąžintos, tačiau nevertino šiame raštelyje esančio kito įrašo (dėl jo apskritai nepasisakė): „Likusi grąžintina kredito suma yra 5 000 (penki tūkstančiai) eurų“. Dėl šio įrašo atsakovas byloje davė nuoseklius paaiškinimus, kurių teismas neanalizavo ir taip pažeidė CPK 185 str. Atsakovas teismui paaiškino, kad, sudarant Paskolos sutartį (2008 m. gruodžio 22 d.), palūkanos nenustatytos, t. y. šalys susitarė, kad palūkanos nemokamos; 2012 m. balandžio mėn. pradžioje atsakovui atvykus į Berlyną, ieškovui perduodami 20 000 Eur, bet atsakovas iš esmės suklaidinamas ieškovo apie palūkanų egzistavimą, dėl ko 2012 m. liepos 23 d. skolos raštelyje, kuris pagrindžia pinigų perdavimo faktą, įrašoma, kad: „grąžino man dalį kredito 15 000 (penkiolika tūkstančių) eurų ir procentus, kurių suma 5 000 (penki tūkstančiai) eurų; likusi grąžintina kredito suma yra 5 000 (penki tūkstančiai) eurų“. 5 000 tūkstančiai pervesti 2011 m. kovo 29 d. bankiniu pavedimu; visa tai logiškai paaiškina ir 2012 m. liepos 23 d. skolos raštelio pabaigą apie likusią negrąžintą skolą 5 000 Eur.
  3. Teismas nevertino aplinkybės, kad ieškovo parodymai buvo nenuoseklūs.
  4. Jei teismas buvo teisus dėl palūkanų susitarimo, kai tokią išvadą padarė išimtinai tik netiesioginiais įrodymais, tuomet, vadovaudamasis lygiateisiškumo principu, teismas turėjo pripažinti, kad 2008 m. gruodžio pradžioje, atsakovas ieškovui perdavė 10 000 Eur, tačiau teismas tik nurodė, jog vien ta aplinkybė, jog atsakovas 2008-12-07 buvo išsiėmęs pinigus iš banko, savaime neįrodo likusios 10 000 Eur paskolos dalies grąžinimo ieškovui fakto. Nuo pat civilinės bylos pradžios apeliantas nurodė, kad tiesioginių įrodymų šiems teiginiams pagrįsti neturi. Tuo tikslu buvo išreikalauti tiek ieškovo, tiek C. R. banko sąskaitų išrašai. Teismas jų nevertino.
  5. Teismas nepagrįstai neskyrė ieškovui baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

14Ieškovas N. M. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad nuspręsdamas iš dalies patenkinti ieškinį, toje reikalavimo apimtyje teismas padarė teisingas, pagrįstas bei teisėtas išvadas, kurių nepaneigia atsakovo apeliacinio skundo motyvai. Atsakovo reikalavimas skirti baudą už neva ieškovo piktnaudžiavimą procese yra nepagrįstas. Toks atsakovo elgesys yra žeidžiantis, mažų mažiausiai neatsakingas, galintis užtraukti atsakomybę.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Ieškovo skundas atmestinas, atsakovo skundas dalinai tenkintinas.

17Ieškovo prašymas - priimti byloje naują įrodymą, t.y. susirašinėjimo elektroniniu paštu kopiją atmestinas, nes remiantis CPK 314 straipsniu apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme. Iš susirašinėjimo kopijoje nurodytų datų matyti, kad susirašinėjimas vyko 2014 m. gegužės mėn., ieškovas nenurodė priežasčių, dėl kurių šio įrodymo pateikimo būtinybė iškilo tik teikiant apeliacinį skundą, todėl prašymui tenkinti nėra pagrindo.

18Ieškovas apeliaciniu skundu prašo pakeisti teismo sprendimo dalį, tačiau nenurodo, kokia suma turi būti padidinta priteista teismo sprendimu 10 000 Eur suma. Iš nurodytų argumentų matyti, jog jis siekia, kad būtų padidinta teismo priteista suma nuo 10 000 Eur iki 40 100 Eur, todėl teismas nagrinėja apeliacinį skundą šiose ribose. Nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas nesutinka su teismo sprendimo išvadomis dėl to, kokią sumą suteiktų paskolų atsakovas grąžino ieškovui, t.y. nesutinka su teismo atliktu šių aplinkybių įrodymų vertinimu byloje.

19Dėl 2008-12-22 sutartimi atsakovui suteiktos 30 000 Eur paskolos teismas padarė išvadą, kad pagal šią sutartį atsakovas grąžino dalį sumos – 20 000 Eur paskolą ir 5 000 Eur palūkanų, todėl negrąžintą šios paskolos dalį - 10 000 Eur priteisė ieškovui iš atsakovo. Tai patvirtinančiais įrodymais nurodė ieškovo pasirašytą raštelį rusų kalba, atspausdintą, kuriame nurodyta data - 2012-07-23, bei liudytojos parodymus apie tai, kad atsakovas buvo likęs skolingas ieškovui 20 000 Eur paskolos ir 50 000 Eur palūkanų ( daroma išvada, kad teismo sprendime padarytas rašymo apsirikimas, vietoje skaičiaus 5 000 Eur palūkanų, nurodant 50 000 Eur palūkanų ). Kolegija daro išvadą, kad teismas pagrįstai laikė įrodymu 2012-07-23 ieškovo pasirašytą skolos raštelį, kuriame nurodyta, kad ieškovui atsakovas grąžino dalį kredito -15000 Eur, procentus sumoje 5000 Eur, bei nurodyta, jog likusi negrąžinta suma yra 5000 Eur. Aiškindamas šio raštelio turinį, teismas padarė klaidingą išvadą, kad likusi negrąžinta ieškovui kredito suma yra 10 000 Eur. Tai, kad raštelyje aiškiai nurodyta, jog likusi grąžintina kredito suma yra 5000 Eur, reiškia, kad pagal sandorį, sudarytą tarp šalių 2008-12-22, kuriuo atsakovui buvo suteikta 30 000 Eur paskola, raštelyje ( pakvitavime ) nurodytai dienai - 2012-07-23 atsakovas buvo negrąžinęs 5000 Lt kredito, tai patvirtino ieškovas, pasirašęs už raštelio turinį. Teismas neturėjo pagrindo daryti išvados, kad ieškovui patvirtinus raštelyje , jog jam negrąžinta yra 5000 Eur suma, daryti išvadą, kad negrąžinta paskolos suma yra 10 000 Eur. Kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino šį įrodymą byloje, todėl teismo sprendimas dalyje, kuria priteista iš atsakovo 10 000 Eur negrąžintos skolos, keistinas CPK 329 straipsnio 1 dalies pagrindu, sumažinant priteistą sumą iki 5000 Eur.

20Ieškovo apeliacinio skundo argumentai, jog teismas turėjo daryti išvadą, kad pakvitavimo dokumentas yra negaliojantis, nes ekspertai ieškovo parašo netyrė pakvitavimo teksto kontekste, 2015-09-13 ekspertizės akte nebuvo nustatyta, kas dokumente atlikta anksčiau – padėtas ieškovo parašas ar atspausdintas tekstas, tokio klausimo ekspertams teismas nebuvo suformulavęs, nepagrįsti. Teismas sudarė galimybę šalims siūlyti klausimus, kurie turi būti užduoti ekspertui. Ieškovas tik po ekspertizės paskyrimo, 2015-04-21 Vilniaus apygardos teismui adresuotu raštu siūlė ekspertui užduoti klausimą, ar anksčiau buvo išspausdintas tekstas, ar apatinėje dalyje atlikti įrašai ranka, t.y. parašas, tačiau teikdamas 2012-02-02 prašymą paskirti byloje ekspertizę, tokio klausimo nesiūlė (elektroninės bylos kopijos 50-51 l. , t. II), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesvarstė , ar tikslinga ekspertui užduoti tokį klausimą. Be to, ieškovas nenurodė argumentų, kodėl turi būti užduotas klausimas dėl parašo ir teksto raštelyje atsiradimo pirmumo, todėl nėra pagrindo kolegijai svarstyti, ar byloje reikalingas eksperto atsakymas į tokį klausimą. Ieškovo nurodyti argumentai, kad pakvitavimo dokumentas turi pagrindą būti laikomas negaliojančiu, kadangi jame nesilaikyta įstatymo numatytos formos: nėra vardo, pavardės, abiejų paskolos davėjų ir paskolos gavėjo parašų, jų gyvenamosios vietos ir pasų duomenų, atmestini, nes įstatyme nėra reglamentuojama, kokia forma turi būti raštelio, patvirtinančio skolos grąžinimą, t.y. kas turi būti rašytiniame dokumente, patvirtinančiame skolos grąžinimo faktą.

21Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog šalys buvo sutarusios dėl palūkanų sumokėjimo, nes 2008-12-22 paskolos sutartyje palūkanų mokėjimas nebuvo nustatytas, kad ir pats ieškovas pirminiame ieškinyje nurodė, kad tarp šalių nebuvo sutartos mokėtinos palūkanos, todėl atsakovas ieškovui yra grąžinęs 25 000 Eur pagal šią paskolos sutartį. Pripažintina, kad sudaryta paskolos sutartimi šalys nebuvo sutarusios dėl palūkanų mokėjimo, tačiau tai, kad ieškovas patvirtina gavęs iš atsakovo 2012-07-23 raštelyje 5000 Eur procentų, leidžia daryti išvadą, kad atsakovas sutiko su tokia sąlyga, jog dalis grąžinamos jo sumos bus laikoma procentais, tokio turinio raštelį iš ieškovo priėmė, todėl teismo išvada, kad ieškovas nepatvirtino, jog 2012-07-23 dienai yra grąžinta visas paskolos suma, yra pagrįsta. Nurodymas raštelyje, kad grąžinti procentai, leidžia daryti išvadą, kad skolos grąžinimo eigoje galėjo būti pasiektas tarp šalių susitarimas dėl palūkanų mokėjimo, todėl ieškovas 5000 Eur iš atsakovo grąžintos sumos vertino kaip palūkanas už paskolą, nuo šios sumos turėjo sumokėti pajamų mokestį į valstybės biudžetą, nurodymas raštelyje dėl procentų turėjo būti suprantamas ir atsakovui, nes byloje nepateikta duomenų, jog atsakovas dėl tam tiurkų priežasčių galėjo nesuprasti įrašo apie tai, kad ieškovas patvirtina 5000 Eur procentų sumokėjimo faktą. Ieškovo valia raštelyje nurodyta suprantamai, nenustatyta, jis patvirtino, kad yra negrąžinta 5000 Eur paskolos, todėl šią sumą turėjo teisę reikalauti priteisti iš atsakovo. Teismas tinkamai vertino įrodymus dėl ieškovo patvirtinimo apie skolos grąžinimą, tik netinkamai vertino jo pareiškimą dėl likusios negrąžintos skolos, todėl tenkinamas atsakovo skundas tik dalyje dėl 5000 Eur skolos grąžinimo.

22Dalinai pakeitus sprendimą, keičiama teismo sprendimo dalis dėl 5 procentų palūkanų priteisimo, nustatant, kad palūkanos skaičiuojamos nuo 5000 Eur sumos.

23Pirmosios instancijos teismo sprendimu priteista ieškovui iš atsakovo žyminio mokesčio išlaidų suma yra 204,69 Eur. Nuo sumažintos, 5000 Eur sumos žyminis mokestis sudaro 113 Eur, todėl ši suma turi būti priteista iš atsakovo, patenkinus atsakovo skundą, mažintina suma, priteista kaip turėtos atstovavimo išlaidos pirmosios instancijos teisme, atitinkamai sumažinant priteistas atstovavimo išlaidas iki 187,50 Eur. Bendra priteistina bylinėjimosi išlaidų suma iš atsakovo – 300,50 Eur.

24Už apeliacinį skundą atsakovas apmokėjo 225,60 Eur , dalinai patenkinus skundą, iš ieškovo jam priteistina ½ šios sumos, t.y. 113 Eur. Atstovavimo išlaidos sudarė 660 Eur, jos negali būti priteistos viso, dalinai patenkinus skundą. Atsižvelgdama į tai, kad patenkinus ieškovo ieškinį jam buvo priteista iš atsakovo 187,50 Eur atstovavimo išlaidų, patenkinus tokioje pačioje dalyje apeliacinį skundą, ši suma turi būti analogiška. Subendrinus priteistas sumas, nei ieškovui, nei atsakovui nepriteisiamos atstovavimo išlaidos, o taip pat išlaidos, turėtos žyminiam mokesčiui sumokėti, nes kiekviena iš šalių turi atlyginti viena kitai tokio paties dydžio išlaidas.

25Atsakovas už atstovavimą pirmosios instancijos teisme turėjo didesnes išlaidas, nei ieškovas, jos priteistos sumoje 1172,95 Eur pagrįstai, nes atsakovo prašymas atmesti ieškinį buvo patenkintas didesnėje reikalavimų dalyje, todėl ši sprendimo dalis paliekama nekeičiama.

26Atsakovo prašymas taikyti baudą ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atmestinas, nes nepagrįsto ieškinio dalyje pareiškimas bei nepagrįsto skundo pateikimas nėra nesąžiningu ieškovo veiksmu.

27Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

28Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 15 d. sprendimą pakeisti. Sumažinti priteistą ieškovui N. M. iš N. M. skolos sumą iki 5000 Eur, bei sumažinant iki 5000 Eur sumą , nuo kurios skaičiuojamos 5 procentų palūkanos.

29Teismo sprendimo dalį, kuria priteistos ieškovui N. M. iš atsakovo N. M. 579,69 Eur bylinėjimosi išlaidos, panaikinti.

30Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas N. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš... 5. 2014-10-21 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi buvo pasiūlyta C. R.... 6. Atsakovas N. M. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsiliepime į... 7. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 15 d. sprendimu ieškinį... 9. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 10. Ieškovas N. M. apeliaciniu skundu prašo pakeisti sprendimo dalį, kurioje... 11. Ieškovas kartu su savo apeliaciniu skundu pateikia atsakovo ir jo dukters... 12. Atsakovas N. M. prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, tenkinti jo... 13. Atsakovas N. M. apeliaciniu skundu prašo panaikinti sprendimą dalyje, kurioje... 14. Ieškovas N. M. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Ieškovo skundas atmestinas, atsakovo skundas dalinai tenkintinas.... 17. Ieškovo prašymas - priimti byloje naują įrodymą, t.y. susirašinėjimo... 18. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo pakeisti teismo sprendimo dalį, tačiau... 19. Dėl 2008-12-22 sutartimi atsakovui suteiktos 30 000 Eur paskolos teismas... 20. Ieškovo apeliacinio skundo argumentai, jog teismas turėjo daryti išvadą,... 21. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas padarė nepagrįstą... 22. Dalinai pakeitus sprendimą, keičiama teismo sprendimo dalis dėl 5 procentų... 23. Pirmosios instancijos teismo sprendimu priteista ieškovui iš atsakovo... 24. Už apeliacinį skundą atsakovas apmokėjo 225,60 Eur , dalinai patenkinus... 25. Atsakovas už atstovavimą pirmosios instancijos teisme turėjo didesnes... 26. Atsakovo prašymas taikyti baudą ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis... 27. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 28. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 15 d. sprendimą pakeisti.... 29. Teismo sprendimo dalį, kuria priteistos ieškovui N. M. iš atsakovo N. M.... 30. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą....