Byla 2-2559/2011
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 4 d. nutarties V. R. firmos ,,telšių ranga“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens A. A. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 4 d. nutarties V. R. firmos ,,telšių ranga“ bankroto byloje,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Šiaulių apygardos teismas 2009 m. spalio 23 d. nutartimi V. R. firmai „Telšių ranga“ iškėlė bankroto bylą ir 2010 m. balandžio 14 dienos nutartimi patvirtino V. R. firmos „Telšių ranga“ kreditorių finansinius reikalavimus. Kreditorių komitetas atsakovo bankroto procese išrinktas 2010 m. birželio 9 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu, taip pat patvirtintas išrinktojo komiteto darbo reglamentas. 2011 m. vasario 2 d. įvyko bankrutavusios V. R. firmos „Telšių ranga” kreditorių komiteto posėdis, kuriame protokolu Nr. 2 buvo priimti nutarimai: 1.1 dėl bankrutavusios V. R. firmos „Telšių ranga” savininkui V. R. nuosavybės teise registruoto 0,0325 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 7868-0019-0029, esančio Respublikos g. 61, Telšiuose, kainos ir pardavimo tvarkos patvirtinimo ir 1.2 – dėl bankrutavusios V. R. firmos „Telšių ranga“ savininkui V. R. nuosavybės teise registruoto 0,0596 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 7868-0019-0030, esančio Respublikos g. 59, Telšiuose, kainos ir pardavimo tvarkos patvirtinimo. Bankrutavusios V. R. firmos „Telšių ranga“ kreditorių komitetas Nutarė 1.1 „Vienbalsiai pritarti administratoriaus siūlymui su pateiktais AB DnB NORD banko atstovo papildymais, t. y. turto papildomai nevertinti bankrutavusios V. R. firmos „Telšių ranga“ savininko vardu V. R. vardu registruotą 0,0325 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 7868-0019-0029, esantį Respublikos g. 61, Telšiuose, pardavinėti pirmose varžytinuose už 39 000 Lt (vieno aro kaina 12 000 Lt); 1.2 Vienbalsiai pritarti administratoriaus siūlymui su pateiktais AB DnB NORD banko atstovo papildymais, t.y. turto papildomai nevertinti bankrutavusios V. R. firmos „Telšių ranga“ savininko vardu V. R. vardu registruotą 0,0596 ha žemės sklypą unikalus Nr. 7868-0019-0030, esantį Respublikos g. 59, Telšiuose, pardavinėti pirmose varžytinuose už 71 520 Lt (vieno aro kaina 12 000 Lt).

4Kreditorius A. A. kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė pripažinti bankrutavusios V. R. firmos „Telšių ranga“ kreditorių komiteto 2011 m. vasario 2 dienos priimtus nutarimus darbotvarkės 1.1 ir 1.2 klausimais negaliojančius kaip neteisėtus bei nepagrįstus. Nurodė, kad kreditorių komiteto nutarimai yra priimti pažeidžiant turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymą, teisingumo ir sąžiningumo principus. A. A. nuomone, kreditorių komitetas nutarė bankui įkeistą turtą pardavinėti už pernelyg mažą kainą. Prieš teismo posėdį A. A. prašė jį atidėti dėl ligos.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi atmetė kreditoriaus A. A. 2011 m. balandžio 29 dienos skundą dėl bankrutuojančios V. R. firmos „Telšių ranga“ kreditorių komiteto 2011 m. vasario 2 d. priimtų nutarimų darbotvarkės 1.1 ir 1.2 klausimais, pripažinimo neteisėtais ir panaikinimo. Nurodė, kad kreditoriaus A. A. liga nagrinėjamu atveju nėra svarbi priežastis dėl kurios būtų galima atidėti teismo posėdį. Taip pat nurodė, kad bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831 (2008 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 60 redakcija) nustatyta, kad ,,turto vertinimo tvarką nustato ir pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas“ (7 punktas). Kreditorių susirinkimo teises gali perimti ir kreditorių komitetas. Teismo nuomone, A. A. skunde nėra nurodyta jokių teisiškai pagrįstų argumentų dėl kreditorių komiteto posėdžio metu priimtų ginčo nutarimų neteisėtumo, o skunde dėstomas deklaratyvus nesutikimas su bankui įkeisto bei kito (bankui neįkeisto) nekilnojamojo turto pardavimo kaina įstatymų nenumatytas kaip pagrindas panaikinti teisėtai ir pagrįstai priimtą komiteto posėdžio nutarimą. Teismas pažymėjo, kad A. A. nėra jokiomis daiktinėmis teisėmis susijęs su atsakovo savininko V. R. bankui įkeistu nekilnojamuoju turtu, tačiau kaip matyti iš skundo argumentų ir reikalavimų, vienintelis kreditorius A. A. nesutinka būtent su tuo kreditorių komiteto posėdžio nutarimu, kuris yra susijęs su bankui įkeistu ir kitu (bankui neįkeistu) turtu. Teismas sprendė, kad iš A. A. skundo neaišku kaip, bankui pasiūlius parduodamo turto nevertinti ir kreditorių komitetui tokiam siūlymui pritarus, pasireiškia skunde minimas tariamas banko nesąžiningumas, siekis pasinaudoti dominuojančia padėtimi ir patenkinti tik savo kreditorinį reikalavimą. Iš kreditorių komiteto posėdžio protokolo 1.2 nutarimo akivaizdžiai matyti, kad banko prievolių įvykdymui užtikrinti įkeistą turtą varžytynėse pasiūlyta pardavinėti už 71 520 Lt. Banko kreditorinis reikalavimas patvirtintas 2 349 760,22 Lt sumai (387 414,15 Lt kaip hipotekos kreditoriaus ir 1 962 346,07 Lt kaip trečios eilės kreditoriaus). Akivaizdu, kad realizavus įkeistą turtą bet kokiu atveju galėtų būti padengta labai nedidelė banko kreditorinio reikalavimo dalis. Teismas atkreipė dėmesį, kad A. A. nepateikė jokių įrodymų, jog bankui įkeisto žemės sklypo (unikalus Nr. 7868-0019-0030), esančio adresu Respublikos g. 59, Telšiuose, bei kito (bankui neįkeisto) žemės sklypo (unikalus Nr. 7868-0019-0029), esančio Respublikos g. 61, Telšiuose, pradinė pardavimo kaina 71 520 Lt (bankui įkeisto turto vertė) ir 39 000 Lt (kito turto vertė) yra per maža, ir kad šis turtas turėtų ir galėtų būti parduotas už didesnę kainą (CPK 178 str.). Pažymėjo, kad iš pridedamų VĮ „Registrų centras“ išrašų matyti, kad parduodamų žemės sklypų rinkos vertė, įvertinta masinio vertinimo būdu, 2011 m. sausio 1 d. dienai buvo atitinkamai 16 700 Lt ir 8 300 Lt, t. y. ženkliai mažesnė nei ta kaina, už kurią kreditorių komiteto posėdyje nutarta parduoti minėtą nekilnojamąjį turtą. Teismas taip pat pažymėjo, kad iš pridedamos 2010 m. balandžio 23 d. turto vertės nustatymo pažymos Nr. AJ100422 priedo Nr. 1 (turto apžiūrėjimo ir įvertinimo aktas Nr. AJ 100422a) matyti, kad bankui įkeisto žemės sklypo (unikalus Nr. 7868-0019-0030), esančio adresu Respublikos g. 59, Telšiuose, rinkos vertė, nustatyta lyginamosios vertės metodu, 2010 m. balandžio 23 d. dienai buvo 65 000 Lt, o iš 2011-04-11 turto vertės nustatymo pažymos Nr. AJ110334 priedo Nr. 1 (apžiūrėjimo ir įvertinimo aktas Nr. AJ110334a) matosi, kad 2011 m. balandžio 11 d. dienai to paties banko naudai įkeisto turto rinkos vertė, nustatyta tuo pačiu lyginamosios vertės metodu, per metus sumažėjo ir siekia tik 60 000 Lt. Teismas laikė akivaizdžiu, kad 2011 m. vasario 2 d. kreditorių komiteto posėdyje 1.2 ir 1.1 nutarimais patvirtinta tiek bankui įkeisto žemės sklypo (unikalus Nr. 7868-0019-0030), esančio adresu Respublikos g. 59, Telšiuose, tiek ir kito (bankui neįkeisto) žemės sklypo (unikalus Nr. 7868-0019-0029), esančio Respublikos g. 61, Telšiuose, pradinė pardavimo kaina (atitinkamai 71 520 Lt ir 39 000 Lt) viršija visuose su šiuo prašymu pateikiamuose turto vertinimuose nurodytą parduodamo turto vertę.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Kreditorius A. A. atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo arba klausimą išspręsti iš esmės – pripažinti negaliojančiais 2011 m. vasario 2 d. vykusio kreditorių komiteto nutarimus 1.1 ir 1.2 darbotvarkės klausimais. Atskirajame skunde nurodomi tokie argumentai:

  1. Teismas nesant pareiškėjo A. A. prašymo nagrinėti bylą jam nedalyvaujant išnagrinėjo šią civilinę bylą iš esmės. Tokiu būdu buvo padarytas esminis CPK pažeidimas. Pareiškėjo neatvykimas į teismo posėdį dėl jo ligos turi būti pripažįstamas svarbia neatvykimo į teismo posėdį priežastimi, juo labiau, kad, kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjas iš anksto pranešė teismui savo neatvykimo į teismo posėdį priežastį ir pateikė teismui savo susirgimą patvirtinančius rašytinius dokumentus iki teismo posėdžio pradžios ir prašė bylos nagrinėjimą atidėti. Be to, 2011 m. rugpjūčio 4 d. vyko tik pirmasis teismo posėdis. Teismas užkirto kelią pareiškėjui apginti savo pozicijas teismo posėdyje, pažeisdamas šalių procesinio lygiateisiškumo ir rungimosi principą. Šio principo pažeidimas yra absoliutus pagrindas nutartį panaikinti.
  2. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831 patvirtinto „Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašo“ (toliau tekste - „Aprašas“) 7 punktą, turto vertinimo tvarką ir pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas. Nei ginčijamais nutarimais, nei ankstesniuose komitetuose turto vertinimo tvarka nebuvo nustatyta, o pradinė kaina ginčijamais nutarimais nustatyta ir patvirtinta, nenustačius turto vertės.
  3. Kreditorių komitetas pritarė AB DnB NORD banko atstovo papildymams turto nevertinti. Taigi AB DnB NORD bankas elgiasi nesąžiningai, siekia pasinaudoti savo dominuojančia padėtimi ir patenkinti tik savo kreditorinį reikalavimą, kadangi minėti sklypai yra įkeisti AB DnB NORD bankui.
  4. 0,0596 ha žemės sklype, un. Nr. 7868-0019-0030, esančiame Respublikos g. 61, Telšiuose, yra pastatytas statinys, kuriuo savininkas yra UAB „Roneta“, logiška manyti, kad tik šiuo statinio savininkas pirks minėtą žemės sklypą. Todėl neatlikus žemės sklypo vertinimo (t. y. nenustačius tikslios žemės sklypo rinkos vertės) bei pardavus minimą sklypą už nepagrįstai mažą kainą paneigiama galimybė kreditoriams kaip įmanoma greičiau atgauti bankrutuojančios įmonės skolas, o tai, kaip jau minėta, yra vieno iš esminių bankroto proceso tikslų pažeidimas (ĮBĮ 3 str.).
  5. Bankroto bylose teismas ne tik pasiūlo šalims pateikti reikalingus įrodymus, bet ir, esant tokiam poreikiui, ex officio renka įrodymus, siekdamas nustatyti reikšmingas bylai faktines aplinkybes juos tiria ir vertina, jeigu dalyvaujantys byloje asmenys nevisiškai įvykdo savo pareigas įrodinėjimo procese (CPK 179 str., ĮBĮ 9 str.). Todėl teismas, konstatavęs, kad yra neteisėtas kreditorių komiteto nutarimas dėl parduodamo bendrovės turto kainos nustatymo procedūros, o turto vertę privalo nustatyti konkursą laimėjęs turto vertintojas, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje susiklosčiusias aplinkybes, turi teisę tokį konkursą įpareigoti paskelbti administratorių, kuris privalo vykdyti tokį teismo sprendimą (ĮBĮ 11 str. 3 d. 20 p.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1057/2011).

9Atsakovas bankrutavusi V. R. firma ,,Telšių ranga“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti. Nurodo, kad:

  1. Teismas teisingai įvertino minėtas aplinkybes ir konstatavo, kad A. A. prašymas atidėti bylos nagrinėjimą yra netenkintinas, o neatvykimo priežastis pripažintina nesvarbia. Atsakovo atstovas prašė teismo nagrinėti bylą pareiškėjui nedalyvaujant kas konstatuota teismo nutartyje, t. y. vadovaujantis CPK 246 straipsnio 1 dalimi priimti sprendimą už akių. Dėl išvardintų aplinkybių teismas visiškai pagrįstai išnagrinėjo bylą A. A. nedalyvaujant, todėl jo argumentai dėl jo procesinių teisių pažeidimo yra atmestini.
  2. A. A. nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, kad kreditorių komiteto nustatyta turto pardavimo kaina yra per maža, pareiškėjas nenurodė jokių teisiškai pagrįstų argumentų dėl ginčijamų kreditorių komiteto nutarimų neteisėtumo. Byloje pateikti išrašai iš VĮ Registrų centras aiškiai matosi, kad minėtų iš varžytinių žemės sklypų rinkos vertė yra žymiai mažesnė nei kreditorių komiteto nustatyta kaina. Šiuos įrodymus tinkamai įvertino teismas, išsamiai išdėstydamas tai savo nutartyje.

10Trečiasis asmuo AB DnB Nord bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti. Nurodo, kad:

  1. Į teismo posėdyje neatvykus pareiškėjui, teismas, remdamasis bankroto proceso tikslais ir šios kategorijos bylų nagrinėjimo principais, pagrįstai skundą išnagrinėjo jam nedalyvaujant. Pažymėtina, jog ligos atveju pareiškėjas turi teisę bylą vesti per atstovą. Be kita ko apeliantas nepateikia duomenų, kad jam būtų buvusi apribota jo teisė iki teismo posėdžio, kuriame jis negalėjo dalyvauti, rašu pateikti papildomus įrodymus, paaiškinimus ir pasinaudoti kitomis procesinėmis teisėmis.
  2. CPK 178 str. įpareigoja šalis įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus. Pažymėtina, kad aktyvus teismo vaidmuo bankroto procese nereiškia, kad iog bylos šalys atleidžiamos nuo faktiniu aplinkybių, kuriomis remiasi, įrodinėjimo pareigos (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartis c.b. 2-840/2011).
  3. Būtent kreditorių susirinkimui (komitetui) ĮBĮ suteikia prerogatyvą spręsti dėl įmonės turto pardavimo, o atskirų kreditorių nesutikimas su daugumos kreditorių balsų dauguma nesudaro pagrindo panaikinti kreditorių susirinkimo (komiteto) priimtą nutarimą dėl įmonės turto pardavimo tvarkos ar kainų nustatymo. Tokią poziciją patvirtina aktuali Lietuvos apeliacinio teismo praktika.

11IV.

12Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

15Dėl teismo posėdžio neatidėjimo

16Apeliantas nurodo, jog jo teisė būti išklausytam buvo pažeista teismui netenkinus prašymo bylos nagrinėjimą atidėti. Pažymėtina, jog CPK 246 straipsnio 1 dalyje tiek teismų praktikoje aiškiai suformuluotos sąlygos, kurioms esant teismo posėdis šaliai prašant gali būti atidėtas. Pirma, iki teismo posėdžio pradžios šalis, jos atstovas pateikia prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir prideda dokumentus, pateisinančius neatvykimą; antra, teismas pripažįsta nurodytas neatvykimo priežastis svarbiomis. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2009, 2010 m. liepos 7 d. nutartis civilinėj byloje Nr. 3K-3-320/2010). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog netgi esant nurodytų sąlygų visumai teismas turi teisę, bet ne pareigą tenkinti šalies prašymą ir atidėti bylos nagrinėjimą. Šalies pateiktas prašymas niekaip imperatyviai neįpareigoja teismo pastarojo patenkinti. Teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti dėl panašaus pobūdžio prašymų tenkinimo. Priežastys, kurios paprastai nelaikytinos svarbiomis, tokiomis gali būti visgi įvertintos tik teismui nustačius, jog šios aplinkybės konkrečiu atveju yra išskirtinės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2009). Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamu atveju apeliantas nepateikia duomenų, kad jam būtų buvusi apribota jo teisė iki teismo posėdžio, kuriame jis negalėjo dalyvauti, rašu pateikti papildomus įrodymus, paaiškinimus ir pasinaudoti kitomis procesinėmis teisėmis, tokių duomenų nepateikta ir apeliacinės instancijos teismui. Todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į bankroto bylų specifiką, tinkamai pritaikė civilinio proceso teisės normas.

17Dėl kreditorių komiteto nutarimų

18Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas ir reikalavimo teisės pagal įmonės skolininkų prievoles bankrutuojančiai ar bankrutavusiai įmonei įvertinami ir parduodami šio įstatymo nustatyta tvarka. Nekilnojamasis turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka. Kito turto, išskyrus įkeistą, pardavimo tvarką nustato kreditoriai (ĮBĮ 33 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831 patvirtinto Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo 4 punkte nurodyta, kad iš varžytynių parduodamas nekilnojamasis įmonės turtas ir įkeistas turtas, kito turto pardavimo tvarką nustato kreditoriai. Tiek Įmonių bankroto įstatymas, tiek minėtu Vyriausybės nutarimu patvirtintas Aprašas kreditoriams suteikia plačias teises dėl bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto valdymo ir disponavimo juo. Minėtų teisės normų paskirtis yra nustatyti ir detalizuoti turto pardavimo tvarką tiek įmonės, turinčios bankrutuojančios įmonės teisinį statusą, tiek ir įmonę paskelbus bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Aprašo 7 punkte nurodyta, kad turto vertinimo tvarką nustato ir pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas. Nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimo teisės perduotos kreditorių komitetui. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas turi būti parduodamas kuo didesne kaina. Tačiau kreditorių susirinkimas (komitetas) negali nustatyti nepagrįstai didelės parduodamo turto kainos, nes tokiu atveju įmonės turtas gali būti nerealizuotas arba turto realizavimo procesas gali užsitęsti, kas vilkintų bankroto procedūras. Siekiant nustatyti teisingą įmonės turto pardavimo kainą, teisės aktai nenustato privalomos turto įvertinimo procedūros prieš tvirtinant pradines jo pardavimo iš varžytynių kainas. Be to, kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, iš VĮ „Registrų centras“ išrašų matyti, kad 2011 m. vasario 2 d. kreditorių komiteto posėdžio 1.2 ir 1.1 nutarimais nutartų parduoti ginčo sklypų rinkos vertė 2011 m. sausio 1 d. įvertinta masinio vertinimo būdu buvo atitinkamai yra 16 700 Lt ir 8 300 Lt, t. y. žymiai mažesnė nei ta, už kurią ginčo nutarimais kreditorių komiteto posėdyje nutarta parduoti minėtą nekilnojamąjį turtą. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai pažymėjo, kad iš turto vertės nustatymo pažymos Nr. AJ100422 priedo Nr. 1 matyti, kad bankui įkeisto žemės sklypo (unikalus Nr. 7868-0019-0030), esančio adresu Respublikos g. 61, Telšiuose, rinkos vertė, nustatyta lyginamosios vertės metodu, 2010 m. balandžio 23 dienai buvo 65 000 Lt, o iš 2011 m. balandžio 11 d. turto vertės nustatymo pažymos Nr. AJ110334 priedo Nr. 1 matosi, kad 2011 m. balandžio 11 dienai to paties banko naudai įkeisto turto rinkos vertė, nustatyta tuo pačiu lyginamosios vertės metodu, per metus sumažėjo ir siekia tik 60 000 Lt, t. y. ginčo sklypų pradinė pardavimo kaina (71 520 Lt ir 39 000 Lt) viršija visuose su šiuo prašymu pateikiamuose turto vertinimuose nurodytą parduodamo turto vertę.

19Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantas, teigdamas, jog kreditorių komiteto nutarimais nustatyta turto pardavimo kaina nėra tinkama, nepateikė į bylą turto vertinimo ataskaitų, įrodančių parduodamo turto vertę šiuo metu, ar kitų įrodymų, patvirtinančių teiginius dėl netinkamo parduodamo turto kainos nustatymo. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nesant į bylą pateiktų įrodymų, jog 2011 m. vasario 2 d. kreditorių komiteto nustatyta žemės sklypų pardavimo kaina yra šiuo metu pakitusi, nėra pagrindo pripažinti, kad kreditorių komiteto nutarimai yra nepagrįstai. Apeliantas atskirajame skunde taip pat teigia, kad dėl žemės sklypų pardavimo kainos yra neprotingos. Tačiau pažymėtina, kad minėtas argumentas grindžiamas prielaidomis, nepateikiant tai patvirtinančių įrodymų, dėl to šis argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.

20Kiti atskirajame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

21Teisėjų kolegija, įvertinus aukščiau išdėstytą, konstatuoja, kad naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį remiantis atskirtajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo.

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. spalio 23 d. nutartimi V. R. firmai... 4. Kreditorius A. A. kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė pripažinti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi atmetė... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. Kreditorius A. A. atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos teismo... 9. Atsakovas bankrutavusi V. R. firma ,,Telšių ranga“ atsiliepimu į... 10. Trečiasis asmuo AB DnB Nord bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 11. IV.... 12. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Dėl teismo posėdžio neatidėjimo... 16. Apeliantas nurodo, jog jo teisė būti išklausytam buvo pažeista teismui... 17. Dėl kreditorių komiteto nutarimų... 18. Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad... 19. Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia... 20. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi... 21. Teisėjų kolegija, įvertinus aukščiau išdėstytą, konstatuoja, kad... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 4 d. nutartį palikti...