Byla e2S-3013-430/2018

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Braždienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Veikmės statyba“ (toliau – UAB „Veikmės statyba“) atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-41600-863/2018 pagal ieškovės UAB „Veikmės statyba“ prevencinį ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Asgaard Property“ (toliau – UAB „Asgaard Property“) dėl įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, akcine bendrovė „Luminor Bank“ (toliau – AB „Luminor Bank“).

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „Veikmės statyba“ pareiškė prevencinį ieškinį atsakovei UAB „Asgaard Property“ dėl įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus. Teismas atsisakė priimti ieškinį kaip neteismingą Vilniaus miesto apylinkės teismui.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

61.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-41600-863/2018 atsisakė priimti ieškinį kaip neteismingą.

82.

9Nutartyje teismas nurodė, kad ieškovė reiškia reikalavimą dėl neteisėtų veiksmų, pasireiškiančiu garantijos išmokėjimo reikalavimu, nutraukimo, tačiau iš ieškinio pagrindo ir pridėtų rašytinių įrodymų matyti, jog ginčijama atsakovės teisė reikalauti garantijos (40 757,95 Eur sumai) išmokėjimo iš AB „Luminor Bank“ pagal 2018 m. spalio 24 d. raštą dėl išmokos pagal sutarties įvykdymo garantiją Nr. JCF151207/63-V.

103.

11Teismas padarė išvadą, kad ieškovės reikalavimas yra turtinio pobūdžio, nes ieškiniu ginčijama atsakovės teisė į konkretaus dydžio ieškovės prievolių įvykdymo užtikrinimą (t. y. uždrausti atsakovei pasinaudoti konkretaus dydžio garantija), todėl tarp šalių kilęs ginčas turi būti įvertintas konkrečia pinigine išraiška ir laikomas turtiniu. Nagrinėjamu atveju reikalavimo suma yra 40 757,95 Eur, todėl ieškinys pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 27 straipsnio 1 punkto nuostatas teismingas Vilniaus apygardos teismui, o ne Vilniaus miesto apylinkės teismui.

124.

13Teismas taip pat nurodė, kad, priimdamas nutartį, rėmėsi Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-820-56/2008.

14III. Atskirojo skundo argumentai

155.

16Ieškovė UAB „Veikmės statyba“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-41600-863/2018, prašydama panaikinti nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės UAB „Veikmės statyba“ prevencinį ieškinį priimti.

176.

18Apeliantė nurodė, kad teismas nepagrįstai padarė išvadas, jog ieškinio reikalavimai yra turtinio pobūdžio, nes ieškovo reikalavimas yra neturtinio pobūdžio – juo prašoma įpareigoti atsakovę UAB „Asgaard Property“ nutraukti neteisėtus veiksmus – reikalauti ir laukti AB „Luminor Bank“ garantijos išmokėjimo, įpareigojant atsisakyti reikalavimo į AB „Luminor Bank“ ir pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovės reikalavimo nukreipto į banko suteiktos garantijos įvykdymą iki bus išspręstas ieškovės ieškinys, o ne tiesiogiai priteisti turtą.

197.

20Pažymėjo, kad Šiaulių apygardos teismas 2018 m. kovo 1 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-585-357/2018, kurios faktinės aplinkybės yra itin panašios į tas, kuriomis savo reikalavimą grindžia ieškovas, taip pat nustatė, kad toks reikalavimas yra neturtinio pobūdžio. Akcentavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-264/2011 pateiktą išaiškinimą, kad jeigu ieškinyje ieškovas reiškia reikalavimą, kuriuo patenkinimo atveju jam tiesiogiai priteisiamas turtas, toks ieškinys kvalifikuotinas kaip turtinis, jeigu ieškiniu ieškovas neprašo priteisti jam lėšų ar kito turto, ieškinys yra tik susijęs su turtiniu reikalavimu ir jo patenkinimo atveju ieškovui nepriteisiama turto, toks ieškinys kvalifikuotinas kaip neturtinis.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirasis skundas atmestinas.

238.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

259.

26Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad CPK 336 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, jog įstatymu nustatyta teismo diskrecija tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, kad toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje esantys duomenys, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes, kad būtų galima įvertinti šio teismo procesinio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar procesinis klausimas buvo išspręstas teisingai, yra pakankami. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 336 straipsnio 1 dalis).

2710.

28Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

2911.

30Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-41600-863/2018, kuria atsisakyta priimti ieškovės ieškinį kaip neteismingą, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

3112.

32CPK 5 straipsnyje įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos prieinamumo principas, kuris suteikia galimybę kiekvienam suinteresuotam asmeniui įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Teisė kreiptis į teismą yra realizuojama CPK ir kitų įstatymų nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Teismo pareiga yra imtis visų įstatyme numatytų priemonių, kad ši asmens subjektinė teisė būtų tinkamai įgyvendinta (CPK 2 straipsnis), t. y. teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, privalo ex officio aiškintis, ar objektyviai egzistuoja asmens teisės kreiptis į teismą prielaidos ir tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygos, tarp kurių - ar ieškinys (pareiškimas) teismingas tam teismui.

3313.

34Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra teisės kreiptis į teismą tinkamo įgyvendinimo sąlyga. Teismingumo taisyklių laikymasis – vienas iš pagrindų, užtikrinančių asmens teisę į teisminę gynybą, o nustatytų procesinių normų nepaisymas gali lemti civilinio proceso teisės principų pažeidimą ir užkirsti kelią civilinio proceso tikslų įgyvendinimui.

3514.

36Civilines bylas pirmąja instancija nagrinėja apylinkių teismai arba apygardų teismai. Bylų priskirtinumą šiems teismams nustato CPK 26 straipsnis, reglamentuojantis, jog visas civilines bylas pirmąja instancija nagrinėja apylinkės teismai, išskyrus bylas, nurodytas CPK 27, 28 straipsniuose (civilines bylas teismingas apygardos teismams ir civilines bylas teismingas išimtinai Vilniaus apygardos teismui). Vienas iš kriterijų, nulemiantis bylos teismingumą apylinkės ar apygardos teismui yra ieškinio suma. Pagal CPK 27 straipsnio 1 dalies 1 punktą apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip keturiasdešimt tūkstančių eurų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo.

3715.

38Ginčo pripažinimą turtiniu lemia formuluojamo reikalavimo teisinis turinys ir šalies siekiamo sprendimo padariniai, kurie sukuria kokius nors apskaičiuojamus turtinius praradimus. Ginčas laikytinas turtiniu, kai atsiranda turtinio pobūdžio padariniai: priteisiamas turtas, pripažįstama teisė į turtą, nuosavybė, įpareigojama vykdyti turtinę prievolę, atleidžiama nuo turtinės prievolės vykdymo ar nustatoma, kad ji pasibaigusi. Ginčas pripažintinas turtiniu tuo atveju, jei dėl priimto sprendimo keičiasi asmens turtinė padėtis, t. y. gerėja ar blogėja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-190/2014).

3916.

40Nagrinėjamu atveju apeliantė skunde remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-264/2011 išaiškinimais, kurioje kasacinis teismas pasisakė, kad jeigu ieškovas reiškia reikalavimą, kurio patenkinimo atveju jam tiesiogiai priteisiamas turtas (lėšos, akcijos, daiktas, kt.), toks ieškinys kvalifikuotinas kaip turtinis. Jeigu ieškiniu ieškovas neprašo priteisti jam lėšų ar kito turto, ieškinys yra tik susijęs su turtiniu reikalavimu (turtu) ir jo patenkinimo atveju ieškovui nepriteisiama turto, toks ieškinys kvalifikuotinas kaip neturtinis. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šioje byloje nėra pagrindo remtis minėtais kasacinio teismo išaiškinimais, kadangi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-264/2011 reikalavimą pripažinti turtiniu ar neturtiniu nagrinėjo visiškai kitu aspektu. Minimoje byloje actio Pauliana pagrindu buvo reiškiamas reikalavimas pripažinti negaliojančia reikalavimo teisės perleidimo sutartį, pagal kurią atsakovas perleido kitam atsakovui reikalavimo teisę į trečiąjį asmenį. Kasacinės instancijos teismas pažymėjo, kad ginčas laikomas turtiniu ir už jį mokamas proporcinis žyminis mokestis tada, kai sandorio negaliojimas lemia restitucijos taikymą, nes restitucijos taikymo atveju įmanoma įvertinti priteistiną turtą ar lėšas. Jeigu ieškinio patenkinimo atveju ieškovui tiesiogiai priteisiamas turtas (lėšos, akcijos, daiktas, kt.), toks ieškinys kvalifikuotinas kaip turtinis, o jeigu ieškovas neprašo priteisti jam lėšų ar kito turto, ieškinys yra tik susijęs su turtiniu reikalavimu (turtu) ir jo patenkinimo atveju ieškovui nepriteisiama turto, toks ieškinys kvalifikuotinas kaip neturtinis. Kadangi ieškovas actio Pauliana pagrindu prašė pripažinti negaliojančia atsakovų sudarytą reikalavimo teisės perleidimo sutartį ir taikyti abipusę restituciją, teismas pasisakė, jog patenkinus ieškinį, restitucija būtų taikoma tik pripažinto negaliojančiu sandorio šalims, o ieškovui turto nebūtų priteista ir jo turtinė padėtis nepasikeistų, todėl toks ieškinys laikytinas neturtiniu. Šiuo atveju restitucijos klausimas nebus sprendžiamas, reikalavimų dėl sandorio pripažinimo nereiškiama, todėl nėra pagrindo vadovautis kasacinio teismo išaiškinimais dėl reikalavimų (turtinių ar neturtinių) pobūdžio.

4117.

42Apeliantė prašo remtis Šiaulių apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-585-357/2018, kurios faktinės aplinkybės yra itin panašios į tas, kuriomis savo reikalavimą grindžia ieškovas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime išaiškino, kad teismai, spręsdami bylas, turi atsižvelgti ne tik į kasacinio teismo priimtose nutartyse, bet ir kitų aukštesnės instancijos teismų priimtuose procesiniuose sprendimuose esančius teisės taikymo išaiškinimus, reikšmingus atitinkamam teismui sprendžiant analogišką bylą, taip pat į tos pačios pakopos teismų teisės taikymo praktiką. Precedentų konkurencijos atveju (t. y. kai yra keli skirtingi analogiškose bylose priimti teismų sprendimai) turi būti vadovaujamasi aukštesnės instancijos (aukštesnės grandies) teismo sukurtu precedentu. Atsižvelgti į teismų išaiškinimus galima tada, kai jie yra procesiniuose sprendimuose, priimtuose bylose, kurių ratio decidendi sutampa su nagrinėjamos konkrečios bylos faktine fabula.

4318.

44Apeliacinės instancijos teismui susipažinus su Šiaulių apygardos teismo civilinės bylos Nr. e2-585-357/2018 medžiaga, nustatyta, kad ši byla (savo reikalavimais) panaši į civilinėje byloje Nr. e2-41600-863/2018 pareikštus reikalavimus, tačiau pažymėtina, kad Šiaulių apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-585-357/2018 buvo išnagrinėta ne apeliacine tvarka, o kaip pirmosios instancijos byla. Šios teismo nutarties ginčo šalys neskundė ir ji nebuvo patikrinta apeliacine tvarka. Tuo tarpu Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2S-820-56/2008 išnagrinėta kaip apeliacinės instancijos byla. Precedentų konkurencijos atveju (t. y. kai yra keli skirtingi analogiškose bylose priimti teismų sprendimai) turi būti vadovaujamasi aukštesnės instancijos (aukštesnės grandies) teismo sukurtu precedentu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422/2012). Tais atvejais, kai teismų praktikos koregavimas yra neišvengiamas, objektyviai būtinas, teismai gali nukrypti nuo ankstesnių precedentų ir sukurti naujus, aiškiai ir racionaliai argumentuojant.

4519.

46Siekiant nustatyti, ar šiuo atveju ieškovė pareiškė turtinio ar neturtinio pobūdžio reikalavimą, pirmiausia reikia atskleisti pačios garantijos kaip prievolės užtikrinimo būdo sampratą ir esmę. Prievolių įvykdymo užtikrinimas – tai civilinė teisinė priemonė, kuri suteikia kreditoriui papildomų garantijų, kad jo reikalavimas bus patenkintas, tai taip pat skatina skolininką tinkamai įvykdyti prievolę. Vienas iš CK 6.70 straipsnio 1 dalyje nustatytų prievolių užtikrinimo būdų yra garantija. CK 6.90 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad garantija laikomas vienašalis garanto įsipareigojimas garantijoje nurodyta suma visiškai ar iš dalies atsakyti kitam asmeniui – kreditoriui, jeigu asmuo – skolininkas prievolės neįvykdys ar ją įvykdys netinkamai, ir atlyginti kreditoriui nuostolius tam tikromis sąlygomis (skolininkui tapus nemokiam ir kitais atvejais). Skolininko prievolės neįvykdymas ar netinkamas jos įvykdymas yra tas juridinis faktas, kuris sukelia prievolinius santykius tarp kreditoriaus ir garanto. Garanto įsipareigojimas atsakyti garantijoje nustatyta suma reiškia, kad jis gali garantuoti tiek už visos pagrindinės prievolės įvykdymą, tiek už jos dalį. Įvykdęs už skolininką prievolę, garantas įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę skolininkui (CK 6.90 straipsnio 3 dalis). Taigi, garantija kaip prievolės užtikrinimo būdas susijęs su konkrečios pinigų sumos, sutartos garantijos sutartyje, išmokėjimu. Dėl to apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad šalių ginčas yra tiesiogiai susijęs su turtu, nes banko išduota garantija (CK 6.90 straipsnio 1 dalis) yra turtinio pobūdžio priemonė prievolės įvykdymui užtikrinti pagal šalių pasirašytas sutartis (t. y. ieškovės reikalavimas susijęs su konkrečia pinigų suma, jos gavimu arba negavimu, kurios ieškinio patenkinimo atveju negautų atsakovas, o ieškovas išvengtų atgręžtinės turtinės prievolės garantui). Toks ieškinys kvalifikuotinas turtiniu, kadangi atsiranda turtinio pobūdžio padariniai ir, įvertinus turtinių pasekmių dydį, ieškinys laikomas teismingu apygardos teismams (CPK 27 straipsnio 1 punktas). Tokios pat pozicijos laikėsi Vilniaus apygardos teismas, nagrinėjęs apeliacine tvarka civilinę bylą Nr. 2S-820-56/2008, kurios faktinės aplinkybės panašios į tas, kuriomis savo reikalavimą grindžia ieškovas.

4720.

48Remiantis išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

49Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

50apeliantės UAB „Veikmės statyba“ atskirąjį skundą atmesti.

51Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-41600-863/2018 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė UAB „Veikmės statyba“ pareiškė prevencinį ieškinį atsakovei... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. 1.... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 8 d. nutartimi... 8. 2.... 9. Nutartyje teismas nurodė, kad ieškovė reiškia reikalavimą dėl neteisėtų... 10. 3.... 11. Teismas padarė išvadą, kad ieškovės reikalavimas yra turtinio pobūdžio,... 12. 4.... 13. Teismas taip pat nurodė, kad, priimdamas nutartį, rėmėsi Vilniaus apygardos... 14. III. Atskirojo skundo argumentai... 15. 5.... 16. Ieškovė UAB „Veikmės statyba“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 17. 6.... 18. Apeliantė nurodė, kad teismas nepagrįstai padarė išvadas, jog ieškinio... 19. 7.... 20. Pažymėjo, kad Šiaulių apygardos teismas 2018 m. kovo 1 d. nutartimi... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 22. Atskirasis skundas atmestinas.... 23. 8.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 25. 9.... 26. Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio... 27. 10.... 28. Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo... 29. 11.... 30. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m.... 31. 12.... 32. CPK 5 straipsnyje įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos prieinamumo... 33. 13.... 34. Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra teisės kreiptis į... 35. 14.... 36. Civilines bylas pirmąja instancija nagrinėja apylinkių teismai arba... 37. 15.... 38. Ginčo pripažinimą turtiniu lemia formuluojamo reikalavimo teisinis turinys... 39. 16.... 40. Nagrinėjamu atveju apeliantė skunde remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 41. 17.... 42. Apeliantė prašo remtis Šiaulių apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nutartimi... 43. 18.... 44. Apeliacinės instancijos teismui susipažinus su Šiaulių apygardos teismo... 45. 19.... 46. Siekiant nustatyti, ar šiuo atveju ieškovė pareiškė turtinio ar neturtinio... 47. 20.... 48. Remiantis išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 49. Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos... 50. apeliantės UAB „Veikmės statyba“ atskirąjį skundą atmesti.... 51. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutartį civilinėje...