Byla 3K-3-190/2014
Dėl sutarties įvykdymo trūkumų pašalinimo, tretieji asmenys: Mažeikių, Plungės ir Telšių rajonų savivaldybės

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gražinos Davidonienės, Egidijaus Laužiko ir Algio Norkūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės Telšių regiono atliekų tvarkymo centro kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutarties ir Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo Rietavo savivaldybės ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei Telšių regiono atliekų tvarkymo centrui dėl sutarties įvykdymo trūkumų pašalinimo, tretieji asmenys: Mažeikių, Plungės ir Telšių rajonų savivaldybės.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl teismo priimtos savo žinion bylos perdavimo kitam teismui, kai, iškėlus bylą tame teisme, paaiškėjo, kad ji priimta pažeidžiant rūšinio teismingumo taisykles.

6Ieškovas kreipėsi į Plungės rajono apylinkės teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti, kad atsakovas nepagrįstai skaičiuoja 498 134,14 Lt skolą už komunalinių atliekų tvarkymą už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d., įpareigoti neapskaityti šios skolos bei jos nereikalauti pateikiant ieškovui pasirašyti skolų suderinimo aktą be šios sumos.

7Plungės rajono apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 12 d. priėmė ieškinį; 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi ieškinį dėl sutarties įvykdymo trūkumų pašalinimo perdavė pagal teismingumą Klaipėdos apygardos teismui, nurodęs, kad ieškiniu siekiama apibrėžtų materialinių padarinių, kurie įvertinti pinigų suma, todėl ieškinys pagal reikalavimo sumą (didesne kaip 150 000 Lt) teismingas apygardos teismui.

8II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. gegužės 2 d. nutartimi civilinę bylą pagal ieškovo Rietavo savivaldybės ieškinį atsakovui UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centrui dėl sutarties įvykdymo trūkumų pašalinimo perdavė nagrinėti pagal teismingumą Plungės rajono apylinkės teismui. Teismas, remdamasis CPK 35 straipsniu, pagal kurį aukštesnės pakopos teismas, konstatavęs, jog byla, vadovaujantis CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punktu, jam perduota neteisėtai, nutartimi ją perduoda nagrinėti pagal teismingumą, nurodė, kad ieškovas nereikalauja ieškinio sumos priteisti iš atsakovo, o siekia panaikinti prievolę, todėl ieškovo ieškinys yra neturtinis.

10Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi atmetė atsakovo atskirąjį skundą ir paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl ieškinio, kurio dalykas – pripažinti, kad atsakovas nepagrįstai skaičiavo ieškovo 498 134,14 Lt skolą už komunalinių atliekų tvarkymą, įpareigoti atsakovą jos neapskaityti bei nereikalauti pasirašyti skolų suderinimo akto su šia skola, teismingumo. Ieškovas neprašė priteisti konkrečios skolos, nereikalavo materialaus turto. Be to, teismui tenkinus tokio pobūdžio ieškovo reikalavimą, jam būtų pripažinta tam tikra teisė, ir, vykdant tokį teismo sprendimą, ieškovas neįgytų ieškinyje nurodytos pinigų sumos, o vykdant teismo sprendimą, kuriuo būtų atmestas nurodytas ieškinys, atsakovas taip pat neįgytų pinigų, ir net teisės jų gauti iš ieškovo, nesant šio sutikimo arba kito teismo sprendimo, kuriuo būtų priteista nurodoma skola iš ieškovo atsakovui. Dėl to teismas ieškovo ieškinį kvalifikavo kaip ieškinį dėl pripažinimo, kuris nesukeltų tiesioginių turtinių padarinių, ir pripažino jį neturtiniu.

11III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

12Kasaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartį ir Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutartį. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

13Kasatorius nurodo, kad „turtinis ginčas“ aiškinamas kaip ginčas dėl turto arba ginčas, tiesiogiai susijęs su turtu; neturtiniai ieškiniai – ieškiniai, kuriuose turtinis interesas negali būti išreikštas pinigų suma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras v. Vilniaus apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-381/2008). Turtinio ginčo įkainojimą lemia jo teisinis turinys ir šalies siekiamo sprendimo padariniai, kurie sukuria kokius nors apskaičiuojamus turtinius padarinius kitai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. R. v. V. L., bylos Nr. 3K-3-350/2009). Taigi, ieškinio reikalavimo vertinimas kaip turtinis ar neturtinis priklauso nuo to, ar ieškinio dalykas gali būti išreiškiamas pinigine verte. Turtinis ginčas yra ne tik reikalavimas dėl pinigų ar kito turto išieškojimo, bet ir kiti reikalavimai, kurie sukuria kokius nors apskaičiuojamus turtinius padarinius, turtinius praradimus. Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašė teismo pripažinti, kad atsakovas skolą už ginčijamą laikotarpį skaičiavo nepagrįstai, įpareigoti atsakovo šios skolos neapskaityti ir jos nereikalauti pateikiant ieškovei pasirašyti skolų suderinimo aktą, t. y. ieškovas siekė konkrečios turtinės naudos: atleisti jį nuo piniginės prievolės įvykdymo atsakovui. Teismo sprendimu bus išspręstas prievolės apimties klausimas, t. y. tiek ieškinį tenkinus, tiek jį atmetus, tai turės tiesioginę įtaką ieškovo turtinei padėčiai. Dėl to teismai, spręsdami nagrinėjamo ginčo teismingumo klausimą, neturėjo pagrindo pripažinti, kad kilęs ginčas neturtinis. Kasatorius taip pat pažymi, kad civilinės bylos rūšinio teismingumo taisyklių pažeidimas yra teismo priimto sprendimo absoliutaus negaliojimo pagrindas.

14Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas prašo jį atmesti, palikti galioti apeliacinės instancijos teismo nutartį. Jis nurodo, kad nesiekia būti atleistas nuo piniginės prievolės įvykdymo, ieškinio reikalavimas yra susijęs su sutarties netinkamu vykdymu, dėl kurio atsakovas neteisingai skaičiuoja ieškovo skolą. Dėl to ieškovas byloje siekia įrodyti, kad skolos atsakovui nėra ir negali būti, nes atsakovas netinkamai vykdo sutarties sąlygas. Ieškovo reikalavimai tiesiogiai nesusiję su turtu, nes ieškinį tenkinus ieškovui neatsirastų turtinės teisės, tik neturtinė teisė reikalauti iš atsakovo tinkamai vykdyti sutartį; atmetus ieškinį atsakovas taip pat neįgytų turtinių teisių, nes tik būtų pripažinta, kad sutarties nuostatas atsakovas tinkamai vykdė, tačiau skola nebūtų priteista. Taigi ieškovas šioje byloje gina viešąjį visų savivaldybės gyventojų interesą, kad atsakovas tinkamai vykdytų sutartį.

15Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2013 m. lapkričio 27 d. nutartimi atsisakyta priimti trečiojo asmens Plungės rajono savivaldybės atsiliepimą į kasacinį skundą kaip neatitinkantį CPK 347 straipsnio 3, 4 dalių reikalavimų.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

18Dėl ieškovo pareikšto reikalavimo pobūdžio ir bylos rūšinio teismingumo nustatymo

19Nagrinėjamu atveju keliamas klausimas, kuris bendrosios kompetencijos teismas – apylinkės ar apygardos – turi nagrinėti pirmąja instancija bylą dėl ieškinio, kuriuo siekiama pripažinti, kad asmuo neturi vykdyti piniginės prievolės pagal sutartį. Ginčai, kuriuos apygardų teismai nagrinėja pirmąja instancija, nustatyti CPK 27 straipsnyje. Vienas civilinių bylų priskyrimo apygardos, kaip pirmosios instancijos, teismams kriterijų yra ieškinio suma. Civilinėse bylose, kuriose ieškinio suma didesnė kaip vienas šimtas tūkstančių litų, išskyrus šeimos teisinių santykių bylas dėl turto padalijimo, nagrinėja apygardos teismai kaip pirmosios instancijos teismai (CPK 27 straipsnio 1 punktas).

20Teismų praktikoje sąvoka „turtinis ginčas“ aiškinama kaip reiškianti ginčą dėl turto arba ginčą, tiesiogiai susijusį su turtu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras v. Vilniaus apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-381/2008). Ginčo pripažinimą turtiniu lemia formuluojamo reikalavimo teisinis turinys ir šalies siekiamo sprendimo padariniai, kurie sukuria kokius nors apskaičiuojamus turtinius praradimus. Ginčas laikytinas turtiniu, kai atsiranda turtinio pobūdžio padariniai: priteisiamas turtas, pripažįstama teisė į turtą, nuosavybė, įpareigojama vykdyti turtinę prievolę, atleidžiama nuo turtinės prievolės vykdymo ar nustatoma, kad ji pasibaigusi. Taigi ginčas pripažintinas turtiniu tuo atveju, jei dėl priimto sprendimo keičiasi asmens turtinė padėtis, t. y. gerėja ar blogėja.

21Šioje byloje ieškiniu reiškiami reikalavimai pripažinti, kad atsakovas nepagrįstai skaičiuoja 498 134,14 Lt skolą už 2008 m. sausio 1 d.–2011 m. sausio 1 d. laikotarpį, ir įpareigoti jį jos neapskaityti buhalteriniuose dokumentuose ir nereikalauti prievolės įvykdyti, t. y. pasirašyti dėl šios sumos skolų suderinimo aktą. Iš esmės pagal reikalavimų turinį ir siekiamus padarinius ieškovas ieškinio reikalavimais siekia tam tikros turtinės naudos – būti atleistas nuo piniginės prievolės, kylančios iš šalių pasirašytos sutarties, vykdymo, nes tokios prievolės pagal sutartį jam neturėjo atsirasti. Apeliacinės instancijos teismas, palikdamas galioti apygardos teismo nutartį, kuria ginčas perduotas nagrinėti iš esmės apylinkės teismui, konstatavo, kad ieškiniu keliamas ginčas dėl pripažinimo, juo neprašoma priteisti konkrečios skolos ir nereikalaujama turto, todėl, vykdant sprendimą, kuriuo toks ieškinys būtų tenkintas, ieškovas neįgytų lėšų, o vykdant sprendimą, kuriuo atmestas ieškinys, kasatorius neįgytų šios sumos iki nebūtų priimtas kitas teismo sprendimas ją priteisti. Taigi apeliacinės instancijos teismas apie ginčo pobūdį ir bylos rūšinį teismingumą sprendė pagal sprendimo vykdytinumo padarinius, t. y. priimtu sprendimus neatsiras padarinių, kuriuos bus galima vykdyti.

22Teisėjų kolegija, nesutikdama su tokia išvada, pažymi, kad nagrinėjamoje byloje teismo sprendimu dėl pripažinimo, nesant konkretaus dydžio prievolės, siekiama, jog būtų konstatuota, kad netinkamai vykdoma sutartis ir nėra iš jos kylančios atitinkamo dydžio prievolės. Tokiu sprendimu teisiniai padariniai atsirastų be priverstinio vykdymo, t. y. dėl teismo sprendimo privalomumo ir vykdytinumo pobūdžio pagal CPK 18 straipsnį. Išsprendus ginčą dėl turtinės prievolės pripažinimo, nors turtas teismo sprendimu nebūtų priteisiamas, pasikeistų (pagerėtų) asmens turtinė padėtis, nes neliktų pagrindo ieškovui ją vykdyti ir kasatoriui kitoje byloje reikšti pagal tokią prievolę reikalavimo ieškovui. Taigi, ieškiniu reiškiamas reikalavimas pripažinti, kad konkreti turtinė prievolė pasibaigusi ar jos neatsirado, reiškia, jog sprendimu siekiama nustatyti asmens turtines teises, o pagal tai kilęs ginčas vertintinas kaip turtinis.

23Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju teismai neatsižvelgė į ieškinio reikalavimo teisinį turinį ir juo siekiamus padarinius, be teisinio pagrindo vertino ieškinio pobūdį kaip neturtinį, todėl konstatuoja, jog teismai netinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias rūšinio teismingumo nustatymą ir bylos, priimtos savo žinion, perdavimą kitam teismui (CPK 27 straipsnis, 34 straipsnio 2 dalies, 4 punktas). Šie proceso teisės normų taikymo pažeidimai turėjo įtakos priimant neteisėtus pirmosios ir apeliacinės instancijos teismo procesinius sprendimus sprendžiant bylos rūšinio teismingumo klausimą, todėl yra pagrindas juos panaikinti ir priimti naują procesinį sprendimą – grąžinti Klaipėdos apygardos teismui bylą nagrinėti pirmąja instancija iš esmės (CPK 359 straipsnio 4 dalis).

24Dėl kitų kasacinio skundo argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie nesudaro CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų ir yra teisiškai nereikšmingi.

25Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

26Kasacinis teismas patyrė 26 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 2 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Tenkinus kasacinį skundą, ši suma priteistina iš ieškovo.

27Kasatorius nepateikė duomenų apie apeliacinės ir kasacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį, todėl teisėjų kolegija dėl jų priteisimo nesprendžia.

28Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

29Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartį ir Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutartį ir perduoti bylą Klaipėdos apygardos teismui nagrinėti iš esmės.

30Priteisti iš Rietavo savivaldybės (j. a. k. 188747184) 26 (dvidešimt šešis) Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų kasacinės instancijos teisme, valstybės naudai, mokėtinų į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, įstaigos kodas – 188659752, įmokos kodas – 5660.

31Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Byloje kilo ginčas dėl teismo priimtos savo žinion bylos perdavimo kitam... 6. Ieškovas kreipėsi į Plungės rajono apylinkės teismą su ieškiniu,... 7. Plungės rajono apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 12 d. priėmė ieškinį;... 8. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. gegužės 2 d. nutartimi civilinę bylą... 10. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi atmetė... 11. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 12. Kasaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2013... 13. Kasatorius nurodo, kad „turtinis ginčas“ aiškinamas kaip ginčas dėl... 14. Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas prašo jį atmesti, palikti galioti... 15. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 18. Dėl ieškovo pareikšto reikalavimo pobūdžio ir bylos rūšinio teismingumo... 19. Nagrinėjamu atveju keliamas klausimas, kuris bendrosios kompetencijos teismas... 20. Teismų praktikoje sąvoka „turtinis ginčas“ aiškinama kaip reiškianti... 21. Šioje byloje ieškiniu reiškiami reikalavimai pripažinti, kad atsakovas... 22. Teisėjų kolegija, nesutikdama su tokia išvada, pažymi, kad nagrinėjamoje... 23. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 24. Dėl kitų kasacinio skundo argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie... 25. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 26. Kasacinis teismas patyrė 26 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 27. Kasatorius nepateikė duomenų apie apeliacinės ir kasacinės instancijos... 28. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 29. Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartį ir... 30. Priteisti iš Rietavo savivaldybės (j. a. k. 188747184) 26 (dvidešimt... 31. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...