Byla e2-23256-854/2019
Dėl palūkanų ir bylinėjimosi priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė,

2sekretoriaujant Vitai Grušienei,

3šalims nedalyvaujant,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinės bylos pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“ ieškinį atsakovui J. D. dalį dėl palūkanų ir bylinėjimosi priteisimo.

5Teismas

Nustatė

6ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Legal Balance“ kreipėsi į teismą, ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo J. D. 434,43 Eur negrąžinto kredito, 89,86 Eur bendros vartojimo kredito kainos, 434,08 Eur palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pradinė kreditorė su atsakovu sudarė vartojimo kredito sutartis, pagal kurias pradinė kreditorė suteikė atsakovui kreditą, o atsakovas įsipareigojo kreditą grąžinti ir mokėti palūkanas, tačiau atsakovas kredito negrąžino. Reikalavimo perleidimo sutartimi pradinė kreditorė atlygintinai perleido ieškovei visas reikalavimo teises į atsakovą.

7Atsakovui, kuriam teismo procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nustatyta tvarka, procese likus pasyviam, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-08-21 sprendimu už akių nusprendė ieškinį tenkinti iš dalies, priteisti ieškovei iš atsakovo 434,43 Eur negrąžinto kredito, 89,86 Eur bendros vartojimo kredito kainos, 47,20 Eur palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 571,49 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2018-06-14, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 13,12 Eur žyminio mokesčio, kitą ieškinio dalį atmesti.

8Teismas padarė išvadą, kad ieškovės prašomos priteisti palūkanos yra nepagrįstai didelės, pažeidžia minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl sumažino iki 0,05 proc. už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos, skaičiuojant už 180 dienų laikotarpį. Atsižvelgiant į tai, teismas ieškovei iš atsakovo priteisė 47,20 Eur sumą ((524,29 Eur X 0,05 proc.) X 180 d.), o likusią ieškovės reikalavimo dalį dėl palūkanų priteisimo atmetė. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, teismas taip pat priteisė ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas – 13,12 Eur žyminio mokesčio.

9Ieškovė šį sprendimą už akių apskundė apeliaciniu skundu.

10Vilniaus apygardos teismas, 2019 m. birželio 4 d. nutartimi išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, nutarė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą už akių iš dalies, kurioje iš atsakovo J. D. priteistos 47,20 Eur kompensuojamosios palūkanos, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (571,49 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. birželio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 13,12 Eur bylinėjimosi išlaidų, ir šioje dalyje bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Likusioje dalyje pirmosios instancijos sprendimą palikti nepakeistą.

11Ieškovė nagrinėjant bylos dalį dėl palūkanų priteisimo iš naujo pateiktuose papildomuose rašytiniuose paaiškinimuose pažymėjo, kad prašo priteisti 434,86 Eur mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas, kurios nėra per didelės ar prieštaraujančios sąžiningumo ir protingumo principams. Atsakovo 2014-01-09 sutarties sudarymo metu galiojusiame Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo (toliau - VKĮ) 21 str. 2 d. (Suvestinė redakcija (2012-01-01 - 2014-12-31)) buvo nurodoma, jog preziumuojama, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu yra didesnė kaip 200 procentų. Lietuvos bankas nuo 2014 metų teikia Vartojimo kredito rinkos ketvirčių statistikas. Lietuvos banko 2014 m. pirmojo ketvirčio ataskaitoje nurodoma, kad mažųjų vartojimo kreditų (mažesnių nei 289,62 Eur) vidutinė bendra kainos norma 2014 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 153,00 proc. Toje pačioje ataskaitoje nurodoma, kad mažųjų vartojimo kreditų (mažesnių nei 289,62 Eur) vidutinė metinė palūkanų norma sudarė 96,00 proc. Nors Lietuvos Bankas neteikia informacijos apie didesnių nei 289,62 Eur vartojimo kreditų normas, tačiau, galima daryti prielaidą, kad šiuo atveju jos labai nesiskyrė, kadangi atsakovui buvo suteiktas 434,43 Eur vartojimo kreditas 12 mėnesių terminui. Atsižvelgiant į tai, laikytina, jog sutartyje įtvirtinta 87,67 proc. metinė palūkanų norma, kuri yra kur kas mažesnė nei tuo metu buvęs vidurkis, atitinka tuo metu galiojusios redakcijos VKĮ 21 str. 1 d. nurodytus kriterijus. Atkreipė dėmesį, kad ieškovė ne tik sumažino mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų po sutarties nutraukimo dienos normą, bet ir geranoriškai šias palūkanas paskaičiavo tik už 416 kalendorinių dienų laikotarpį, nors atsakovas pagal 2014-01-08 sudarytą sutartį vėluoja atsiskaityti daugiau nei 5 metus. Vartotojams suteikiama papildoma apsauga nesudaro išimčių iš vieno svarbiausių privatinės teisės principų – pacta sunt servanda (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38, 6.59 str.), sutarties šalys privalo vykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Kredito davėjas su kredito gavėju, pasirašydami sutartį, susitarė, kokio dydžio palūkanų norma bus taikoma, su tokiu palūkanų dydžiu sudarydamas sutartį kredito gavėjas susipažino ir elektroninių ryšių priemonėmis patvirtino, kad su ja sutinka. Atsakovas, žinodamas, kad yra atsakingas už sutarties įvykdymą, laiku negrąžino kredito, nuo pat sutarties sudarymo ir vartojimo kredito gavimo, nei karto nesusisiekė, neatliko nei vieno mokėjimo, nesiėmė jokių veiksmų, kad skola būtų grąžinta ar mokėjimai atidėti vėlesniems terminams, todėl yra pats atsakingas už didelę mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų sumą.

12Atsakovas jokių procesinių dokumentų į bylą nepateikė, į teismo posėdį, apie kurį jam pranešta CPK 130 str. nustatyta tvarka, neatvyko dėl teismui nežinomų priežasčių. Ieškovė pateikė prašymą nagrinėti bylą iš esmės jos atstovui nedalyvaujant. Teismas bylą išnagrinėjo šalims teismo posėdyje nedalyvaujant (CPK 246 str.).

13Ieškinys tenkintinas.

14Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2014-01-09 pradinė kreditorė uždaroji akcinė bendrovė „4finance“ ir atsakovas J. D. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 9838030001, pagal kurią UAB „4finance“ suteikė atsakovui 1000 Lt (289,62 Eur) kreditą (išrašas iš sąskaitos) 24 mėn. terminui, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą iki 2016-03-09, taip pat mokėti palūkanas (sutarties specialiosios sąlygos, bendrųjų sąlygų 3.1 p.). 2014-01-12 UAB „4finance“ ir atsakovas sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 9838030001, pagal kurią pradinė kreditorė UAB „4finance“ suteikė atsakovui 500 Lt (144,81 Eur) papildomą vartojimo kreditą (išrašas iš sąskaitos) 12 mėn. terminui. Atsakovas pagal sutartis įsipareigojo grąžinti 1500 Lt (434,43 Eur) kreditą iki 2015-03-09, taip pat mokėti palūkanas (sutarties specialiosios sąlygos, bendrųjų sąlygų 3.1 p.). Atsakovas sutartimis prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, sutartyse nustatytais terminais negrąžino kredito, todėl pradinė kreditorė nutraukė su atsakovu sudarytas sutartis. Atsakovas pagal sutartis pradinei kreditorei neatsiskaitė.

152017-06-29 reikalavimo teisių perleidimo sutartimi pradinis kreditorius UAB „4finance“ atlygintinai perleido ieškovui visas reikalavimo teises į atsakovą pagal vartojimo kredito sutartis Nr. 9838030001. Apie reikalavimo perleidimą atsakovui pranešta 2017-07-03 pranešimu.

16Nagrinėjant grąžintą bylos dalį iš naujo, spręstina dėl ieškovo reikalaujamų 434,08 Eur palūkanų už naudojimosi vartojimo kreditu po sutarties nutraukimo dienos pagrįstumo bei susijusių procesinių reikalavimų.

17Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo palūkanas, paskaičiuotas po sutarties nutraukimo, t.y. 434,08 Eur palūkanų, paskaičiuotų už 416 pradelstas atsiskaityti dienas.

18Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje pažymima, kad Lietuvos civilinėje teisėje išskiriamos dvejopo pobūdžio palūkanos: palūkanos, atliekančios mokėjimo (t. y. užmokesčio už pinigų skolinimąsi) funkciją (CK 6.37 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis) ir palūkanos, atliekančios kompensuojamąją (minimalių nuostolių negautų pajamų pavidalu atlyginimo) funkciją (CK 6.210, 6.261 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-357/2007; 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004; 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2007; kt.).

192019 m. birželio 4 d. nutartyje apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sumažino mokėjimo palūkanas kompensuojamąją funkciją turinčioms palūkanomis taikytinu teisiniu reguliavimu (nutarties 19 p.). Taigi, apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad ieškovės reikalaujamos priteisti palūkanos atlieka mokėjimo funkciją.

20Palūkanos, kaip mokestis už skolinimą, teismų praktikoje dar vadinamos pelno palūkanomis, o kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą (pelno palūkanas arba šiuo atveju – kredito mokestį) sutarties nustatytu terminu laikytinas reikalavimu įvykdyti prievolę natūra, t. y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas (CK 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis). Tokios palūkanos mokamos iki piniginių prievolių įvykdymo, jeigu šalys nėra susitarusios kitaip. Mokėjimo (pelno) palūkanos gali būti nustatytos tiek CK normose (pvz., CK 6.872, 6.896 ir kt.), tiek ir specialiuose įstatymuose (pvz., Vartojimo kredito įstatyme). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad paskolos gavėjas negali būti atleistas nuo palūkanų kaip atlyginimo už naudojimąsi paskolos suma mokėjimo tuo atveju, jeigu paskolos davėjas nutraukia paskolos sutartį paskolos gavėjui pažeidus įsipareigojimus grąžinti suteiktą paskolą ir mokėti sutartas palūkanas nustatytu terminu, išskyrus atvejus, jei tai nustatyta paskolos sutartyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-275-248/2015). Toks aiškinimas atitinka ir mokėjimo palūkanų paskirtį – atlyginti kreditoriui už naudojimąsi pinigais tol, kol toks naudojimasis tęsiasi.

21Šiuo atveju 2014-01-09 ir 2014-01-12 vartojimo kredito sutarčių Nr. 9838030001 bendrųjų sąlygų 4.1 punkte buvo nustatyta, kad už naudojimąsi kreditu kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, išreikštas bendra kredito kainos metine norma. Pagal sutarčių 7.1 punktą kredito gavėjui praleidus kredito ir/ ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1 punkte nurodyta bendra norma yra skaičiuojama toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką pagal CK 6.874 straipsnio 1 dalyje, Vartojimo kredito įstatyme bei sutartyje nustatytas taisykles. Sutarties bendrųjų sąlygų 6.5 punkte numatyta, jog iki kol bus grąžintas visas kreditas ir palūkanos, sutarties nutraukimas nesustabdo kredito ir/ar palūkanų, kitų sutartyje numatytų mokėjimų skaičiavimo ir nepanaikina kredito gavėjo prievolės mokėti kredito davėjui pagal sutartį mokėtinas sumas. Taigi, atsakovas sutartimi įsipareigojo ne tik grąžinti suteiktą vartojimo kreditą ir sumokėti sutartyje nurodytą bendrą vartojimo kredito kainą, bet ir sutarties neįvykdymo atveju įsipareigojo toliau mokėti mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas, kurios skaičiuojamos pagal sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą – 133,10 proc. (sutarties bendrųjų sąlygų 4.1, 4.4, 6.5. bei 7.1 punktai).

22Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vartojimo sutartyje draudžiama įtvirtinti nesąžiningas sąlygas, o jei tokios įtvirtintos, vartotojui neprivaloma jų laikytis, tai teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2012; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; kt.).

23Apeliacinės instancijos teismas, grąžindamas bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, taip pat nurodė, kad užtikrinant vartotojo teisių gynimą, nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas privalėjo patikrinti vartojimo sutarčių sąlygų sąžiningumą pagal CK 6.2284 straipsnį (Nutarties 22 p.) bei spręsti klausimą dėl šalių sudarytos sutarties nuostatų, nustatančių vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties netinkamą vykdymą galiojimo (Nutarties 23 p.). O nustatęs, kad šalių sudarytos sutarties sąlygos, reguliuojančios palūkanų mokėjimą yra nesąžiningos, teismas sprendime turi nurodyti sąžiningo palūkanų dydžio procentinę išraišką bei teisinį pagrindą, kuriuo sutartis keistina (Nutarties 25-26 p.). Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad šalių sutarties sudarymo metu galiojusi Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 1 dalis numatė, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros (Nutarties 28) ir akcentavo, kad pareiga įrodyti, kad vartojimo sutarties sąlygos, kuriomis nustatoma neproporcingai didelė vartotojo civilinė atsakomybė už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, nėra nesąžiningos, tenka verslininkui (Nutarties 22).

24Aptariamos 2014-01-12 vartojimo kredito sutarties sudarymo metu galiojusi Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 1 dalis (nustatė bendrai vartojimo kredito kainai keliamus reikalavimus: ji turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Dėl to teismas, spręsdamas ginčą dėl vartojimo kredito sutartimi nustatytų palūkanų priteisimo, turi patikrinti, ar šalių nustatytų palūkanų, sudarančių bendrą kredito kainą, dydis protingas, pagrįstas, sąžiningas, atitinka abiejų šalių interesų pusiausvyrą. Įstatyme nustatyta prezumpcija, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka šio įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatytos bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu didesnė kaip 200 proc. (Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 2 dalis). Tai reiškia, kad tokiais atvejais, kai bendra vartojimo kredito kainos metinė norma didesnė kaip 200 proc., pripažįstama, jog kaina neatitinka Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio reikalavimų, tačiau kita sutarties šalis (kredito įstaiga), gali šią prezumpciją nuginčyti (įrodyti, kad kaina atitinka minėtus įstatymo reikalavimus. Tačiau toks teisinis reglamentavimas nereiškia, kad bendra vartojimo kredito kaina, neviršijanti šio dydžio, visais atvejais atitinka Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio reikalavimus. Tokiais atvejais, kai bendra kredito kaina neviršija įstatyme nustatytos maksimalios ribos (200 proc.), ji turi būti vertinama pagal Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio kriterijus ir gali būti pripažinta jų neatitinkančia bei dėl to mažintina. Teismas, spręsdamas dėl bendros vartojimo kredito kainos (pelno palūkanų) mažinimo, turi atsižvelgti į Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nurodytas aplinkybes: šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, kreditoriaus išlaidas, vartojimo kredito sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Spręsdamas dėl palūkanų dydžio teisėtumo, teismas turi atkreipti dėmesį į tai, kad sutarties šalys privalo vykdyti vartojimo kredito sutartimi prisiimtus įsipareigojimus; kredito gavėjas, pasirašydamas kredito sutartį, susitarė dėl palūkanų dydžio, su tokiu palūkanų dydžiu susipažino ir savo parašu patvirtino sutikimą; smulkusis vartojimo kreditas paprastai imamas trumpam laikotarpiui, todėl palūkanos už tokio tipo kreditus būna didesnės. Taigi būtina įvertinti tiek kredito davėjo pareigą skolinti atsakingai, tiek ir kredito gavėjo pareigą skolintis atsakingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485-916/2015, 2016 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016).

25Šalių sudarytos 2014-01-12 vartojimo kredito sutarties specialiose sąlygose nustatyta, kad bendra viso atsakovui suteikto vartojimo kredito kainos metinė norma sudaro 133,10 proc. ir yra mažesnė, nei sutarties sudarymo metu įstatyme numatyta jos didžiausia riba. Atsižvelgdamas į šią aplinkybę, taip pat į tai, kad ieškovė palūkanas paskaičiavo taikydama 87,67 proc. metinę palūkanų normą, kuri yra mažesnė ir už rinkoje teiktų atitinkamų vartojimo kreditų palūkanų normos vidurkį, be to, paskaičiuota už trumpesnį laikotarpį, nei faktiškai pradelstas kredito grąžinimo terminas, teismas sprendžia, kad šiuo atveju palūkanų mažinti pagrindo nėra. Ieškovei iš atsakovo priteistina 434,08 Eur palūkanų, paskaičiuotų už 416 po sutarties nutraukimo pradelstas atsiskaityti dienas.

26Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už 2018-08-21 sprendimu už akių, taip pat šiuo sprendimu priteistą bendrą sumą 958,37 Eur (434,43 Eur negrąžinto kredito, 89,86 Eur bendros vartojimo kredito kainos, 434,08 Eur palūkanų) sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2018-06-14, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

27Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., ieškovei iš atsakovo priteistinas jos sumokėtas 22 Eur žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.). Iš atsakovo taip pat priteistina 7,08 Eur teismo turėtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybės naudai (CPK 92 str., 96 str. 1 d., 6 d.). Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268-270 straipsniais

Nutarė

29ieškinį patenkinti.

30Priteisti ieškovei UAB „Legal Balance“, j. a. k. 302528679, iš atsakovo J. D., a. k. ( - ) 343,08 Eur palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už 958,37 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2018-06-14, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 22 Eur žyminio mokesčio.

31Priteisti iš atsakovo J. D., a. k. ( - ) 7,08 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybės naudai.

32Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė,... 2. sekretoriaujant Vitai Grušienei,... 3. šalims nedalyvaujant,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinės bylos pagal ieškovės... 5. Teismas... 6. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Legal Balance“ kreipėsi į teismą,... 7. Atsakovui, kuriam teismo procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos... 8. Teismas padarė išvadą, kad ieškovės prašomos priteisti palūkanos yra... 9. Ieškovė šį sprendimą už akių apskundė apeliaciniu skundu.... 10. Vilniaus apygardos teismas, 2019 m. birželio 4 d. nutartimi išnagrinėjęs... 11. Ieškovė nagrinėjant bylos dalį dėl palūkanų priteisimo iš naujo... 12. Atsakovas jokių procesinių dokumentų į bylą nepateikė, į teismo... 13. Ieškinys tenkintinas.... 14. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2014-01-09 pradinė... 15. 2017-06-29 reikalavimo teisių perleidimo sutartimi pradinis kreditorius UAB... 16. Nagrinėjant grąžintą bylos dalį iš naujo, spręstina dėl ieškovo... 17. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo palūkanas, paskaičiuotas po sutarties... 18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje pažymima, kad Lietuvos... 19. 2019 m. birželio 4 d. nutartyje apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad... 20. Palūkanos, kaip mokestis už skolinimą, teismų praktikoje dar vadinamos... 21. Šiuo atveju 2014-01-09 ir 2014-01-12 vartojimo kredito sutarčių Nr.... 22. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vartojimo sutartyje draudžiama... 23. Apeliacinės instancijos teismas, grąžindamas bylą nagrinėti pirmosios... 24. Aptariamos 2014-01-12 vartojimo kredito sutarties sudarymo metu galiojusi... 25. Šalių sudarytos 2014-01-12 vartojimo kredito sutarties specialiose sąlygose... 26. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., ieškovei iš atsakovo... 27. Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., ieškovei iš atsakovo priteistinas jos... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 29. ieškinį patenkinti.... 30. Priteisti ieškovei UAB „Legal Balance“, j. a. k. 302528679, iš atsakovo... 31. Priteisti iš atsakovo J. D., a. k. ( - ) 7,08 Eur procesinių dokumentų... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...