Byla 2A-1365-343/2010

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rūtos Palubinskaitės, kolegijos teisėjų Evaldo Burzdiko, Albino Čeplinsko, sekretoriaujant Editai Tamulaitienei, dalyvaujant ieškovei D. V., ieškovių D. V. ir V. D. atstovui advokatui Arvydui Verpečinskui, atsakovės AB „VST“ atstovui advokatui Daliui Baranauskui, atsakovės UAB „Ensta“ atstovams K. G., advokatui Pauliui Alšauskui, tretiesiems asmenims R. V., N. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovių D. V., V. D. ir atsakovės AB „VST“ apeliacinius skundus dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-217-214/2010 pagal ieškovių D. V., V. D. ieškinį atsakovėms AB „VST“, UAB „Ensta“, tretiesiems asmenims V. B., V. B., R. V., N. B., VĮ Registrų centrui, Kauno apskrities viršininko administracijai dėl neteisėtų darbų padarinių pašalinimo, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2patikslintu ieškiniu (b.l. 200-204, t. 1) ieškovės prašė įpareigoti atsakoves iškelti neteisėtai pastatytus 0,38 kV elektros linijas, einančias virš ieškovėms priklausančio žemės sklypo, ir kitus įrenginius, elektros linijos atramą Nr. 405/4 su paramsčiu ir atotampa, priteisti solidariai iš atsakovių 1200 Lt turtinės ir 7600 Lt neturtinės žalos atlyginimą ieškovei D. V., 1200 Lt turtinės žalos atlyginimą atsakovei V. D., ieškovių patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovės nurodė, kad joms priklausančiame žemės sklype atsakovės neteisėtai įrengė elektros oro liniją, savavališkai, neturėdamos savininkių sutikimo, įrengė atramą su paramsčiu, taip suvaržydamos ieškovių nuosavybės teises. Net ir iš dalies pripažinę pažeidimo faktą, jo pasekmių pašalinimo darbų atsakovės neatliko. Atliekant neteisėtus darbus buvo sugadinta sklypą juosianti tvora, nupjautos vaismedžių šakos, po atramos pastatymo ieškovės prarado galimybę sklype sėti daržoves. Šios aplinkybės patvirtina turtinės žalos atsiradimo faktą. Kadangi dėl besitęsiančių ginčų pablogėjo ieškovės D. V. sveikata, jai priteistinas ir neturtinės žalos atlyginimas.

3Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 44-45, t. 1) atsakovė UAB „Ensta“ prašė ieškinį atmesti ir nurodė oro linijų remonto darbus atlikusi sutarties su AB „VST“ pagrindu, apie numatomus atlikti darbus gyventojus tinkamai informavusi. Į darbų atlikimo vietą darbuotojus įleido atsakovės AB „VST“ atstovas, darbai buvo atliekami pagal jo nurodymus, elektros tinklų apsaugos zonoje. Linijos atnaujinimas niekaip papildomai ieškovių teisių nesuvaržė. Atstatyti atramos į buvusią vietą atsakovai negalėjo, nes ieškovės neleido vykdyti darbų.

4Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 50-57, t. 1) atsakovė AB „VST“ prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad elektros oro linija virš ieškovėms priklausančio žemės sklypo buvo nutiesta 1982 m., t.y. iki tol, kol ieškovės įgijo nuosavybės teises į sklypą, ieškovių nurodomų darbų atlikimo metu vienai iš linijos atramų vietoje nutrūkusios atotampos buvo sumontuotas paramstis ir prie namo esanti atrama su paramsčiu pastatyta ieškovių žemės sklype prie tvoros. Kilus ginčui, atsakovė sutiko atstatyti buvusią padėtį, tačiau to padaryti atsakovės negalėjo, nes to neleido padaryti ieškovė D. V.. Jos nuomone, kadangi elektros linija remonto darbais nebuvo perkelta, servitutą elektros tinklams numato įstatymas, reikalavimas liniją iškelti, o kartu ir atlyginti su jos perkėlimu susijusią žalą, atmestinas kaip nepagrįstas.

5Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 190-191, t. 1) trečiasis asmuo R. V., sutikdamas su ieškinio argumentais, prašė ieškinį patenkinti.

6Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 205-206, t. 1) trečiasis asmuo Kauno apskrities viršininko administracija nurodė neturinti suinteresuotumo bylos baigtimi ir prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra.

7Kauno rajono apylinkės teismas 2010 m. balandžio 9 d. sprendimu (b.l. 82-87, t. 2) ieškinį patenkino iš dalies, įpareigojo atsakoves iškelti iš ieškovėms priklausančio žemės sklypo elektros oro linijos atramą, iki perstatymo buvusią kaimyniniame žemės sklype ir vietoje atramos Nr. 405/4 paramsčio įrengti atotampą, bylos dalį dėl reikalavimo iškelti 0,38 kV elektros oro liniją iš ieškovėms priklausančio žemės sklypo paliko nenagrinėta, likusią ieškinio dalį atmetė, priteisė iš atsakovių ieškovei D. V. po 250 Lt atstovavimo išlaidoms atlyginti, priteisė iš ieškovių atsakovei AB „VST“ po 750 Lt, atsakovei UAB „Ensta“ po 125 Lt atstovavimo išlaidoms atlyginti, priteisė valstybei iš atsakovių po 20,44 Lt, iš ieškovių po 61,32 Lt teismo išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginti. Teismas nurodė, kad specialios žemės sklypo naudojimo sąlygos, įskaitant ir elektros linijų apsaugos zoną, buvo nustatytos iki tol, kol ieškovės įgijo nuosavybės teises į žemės sklypą, zonos nustatymas teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo nuginčytas. Kadangi oro linija atliekant rekonstrukciją nebuvo perkelta, t.y. ieškovių teisės nebuvo pažeistos, ieškovės turi galimybę pasinaudodamos įstatyme nustatyta neteismine tvarka kreiptis dėl linijos perkėlimo, šį ieškinio reikalavimą teismas paliko nenagrinėtu. Kartu teismas pripažino, jog atskiriems linijos įrengimams perstatyti atsakovės privalėjo gauti ieškovių sutikimą, todėl šie įrengimai turi būti atstatyti į buvusią padėtį. Vertindamas ieškinio reikalavimą dėl turtinės žalos atlyginimo teismas nurodė, jog reikalavimas nėra pagrįstas įrodymais, pastatyti įrengimai netrukdė ieškovėms užsiimti daržininkyste. Ieškinyje taip pat nepateikti įrodymai, patvirtinantys visas civilinės atsakomybės sąlygas, būtinas neturtinės žalos atlyginimui, todėl ieškinys šioje dalyje buvo atmestas.

8Apeliaciniu skundu (b.l. 90-93, t. 2) ieškovės prašo panaikinti sprendimo dalį, kuria ieškinio reikalavimas dėl 0,38 kV elektros linijos iškėlimo iš ieškovėms priklausančio žemės sklypo buvo paliktas nenagrinėtu, ir sprendimo dalį, kuria atmesti reikalavimai dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, priimti naują sprendimą, šiuos ieškinio reikalavimus patenkinti. Ieškovės nurodo, kad teismas neatsižvelgė į byloje apklausto specialisto paaiškinimus, jog darbai buvo atliekami pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, neparengus būtino projekto, itin pabloginant žemės savininkų galimybes naudotis sklypu ūkinei veiklai. Tokiu būdu buvo paneigtos ieškovių nuosavybės teisės. Spręsdamas klausimą dėl žalos atlyginimo teismas be pagrindo vadovavosi ne specialiomis laikytinomis Energetikos įstatymo nuostatomis, bet bendrosiomis CK normomis. Kartu ieškovės nurodė, jog byloje yra pakankamai įrodymų, patvirtinančių tiek turtinės, tiek neturtinės žalos dydį. Nepagrįstas ir teismo argumentas, jog ieškovės sklypą įgijo jau su suvaržymais, kadangi šią aplinkybę paneigia byloje esantis žemės sklypo planas. Ieškovės atkreipia dėmesį ir į tai, jog atsakovės turi visas sąlygas įrengti požemines linijas, nepažeisdamos ieškovių teisių.

9Byloje yra gautas trečiojo asmens R. V. pareiškimas dėl prisidėjimo prie ieškovių apeliacinio skundo (b.l. 100-101, t. 2).

10Atsiliepimu į ieškovių apeliacinį skundą (b.l. 123-129, t. 2) atsakovė AB „VST“ prašo ieškovių apeliacinį skundą atmesti, priteisti iš ieškovių bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė AB „VST“ nurodo, kad ieškovių apeliaciniame skunde nurodomos specialios teisės normos reglamentuoja žalos atlyginimą naujų elektros linijų tiesimo ar naujų įrenginių pastatymo atveju, kas nagrinėjamu atveju nebuvo daroma. Skundo argumentas dėl nuosavybės teisių suvaržymo ne tik nesusijęs su ieškovių nurodomais rekonstrukcijos darbais, kadangi dėl jų elektros oro linija nebuvo perkelta, bet ir paneigia konstitucinėje doktrinoje įtvirtintą galimybę esant viešajam interesui riboti nuosavybės teisių ribas. Atmestinas ir skundo argumentas, jog byloje yra pateikti turtinės žalos dydį pagrindžiantys įrodymai.

11Apeliaciniu skundu (b.l. 102-107, t. 2) atsakovė AB „VST“ prašo panaikinti sprendimo dalį, kuria dalis ieškinio reikalavimų buvo patenkinta ar palikta nenagrinėtais, priimti naują sprendimą, atmesti visus ieškinio reikalavimus, priteisti iš ieškovių bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė nurodo, kad, įpareigodamas atsakoves iškelti iš ieškovėms priklausančio žemės sklypo elektros oro linijos atramą iki perstatymo buvusią kaimyniniame žemės sklype ir vietoje atramos Nr. 405/4 paramsčio įrengti atotampą, teismas išėjo už ieškinio ribų, kadangi toks reikalavimas ieškinyje nebuvo pareikštas. Be to, sprendimo vykdymas yra susijęs su į bylą atsakovais neįtrauktų gretimo sklypo, į kurį įrengimai turi būti perkelti, savininkų teisėmis ir pareigomis. Palikdamas nenagrinėtu ieškinio reikalavimą dėl visos elektros oro linijos iškėlimo teismas netinkamai taikė teisės aktus, kadangi juose nėra reglamentuojama išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka. Be to, ir pats ieškinio reikalavimas dėl linijos iškėlimo yra susijęs ne su rekonstrukcijos padarinių pašalinimo, bet dėl visiško linijos iškėlimo. Būtent linijos iškėlimo sklypo savininkų iniciatyva ir jų lėšomis tvarką ir reglamentuoja teisės aktai, kuriais rėmėsi teismas.

12Byloje yra gautas atsakovės UAB „Ensta“ pareiškimas dėl prisidėjimo prie atsakovės AB „VST“ apeliacinio skundo.

13Atsiliepimu į atsakovės AB „VST“ apeliacinį skundą (b.l. 115-116, t. 2) ieškovės prašo skundą atmesti ir nurodo, kad reikalavimas dėl linijos iškėlimo apima ir reikalavimą dėl atskirų jos objektų perkėlimo. Nepagrįstas ir skundo argumentas dėl teismo įpareigojimo ryšio su atsakovais į bylą neįtrauktų asmenų teisėmis ir teisėtais interesais, kadangi šie asmenys būtent atsakovės iniciatyva į bylą buvo įtraukti trečiaisiais asmenimis. Sutikdamos su skundo argumentu, kad teismas nepagrįstai ieškinio reikalavimą dėl elektros linijos iškėlimo paliko nenagrinėtu, ieškovės kartu nurodo nesutinkančios, jog šis reikalavimas turėjo būti patenkintas, nesutikimą siedamos su argumentais, analogiškais nurodytiems jų pačių pateiktame apeliaciniame skunde.

14Atsiliepime į atsakovės AB „VST“ apeliacinį skundą (b.l. 117-118, t. 2) trečiasis asmuo R. V. prašo skundą atmesti remiantis argumentais, nurodytais ieškovių atsiliepime į skundą.

15Ieškovių apeliacinis skundas atmestinas, atsakovės AB „VST“ apeliacinis skundas tenkintinas, Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 9 d. sprendimas keistinas, sprendimo dalys, kuriomis atsakovės įpareigotos iškelti iš ieškovėms priklausančio žemės sklypo elektros oro linijos atramą, iki perstatymo buvusią kaimyniniame žemės sklype ir vietoje atramos Nr. 405/4 paramsčio įrengti atotampą, paliktas nenagrinėtu ieškinio reikalavimas iškelti 0,38 kV elektros oro liniją iš ieškovėms priklausančio žemės sklypo, naikintinos, ieškinio reikalavimas įpareigoti atsakoves iškelti neteisėtai pastatytus 0,38 kV elektros linijas, einančias virš ieškovėms priklausančio žemės sklypo, ir kitus įrenginius, elektros linijos atramą Nr. 405/4 su paramsčiu ir atotampa atmestinas.

16Kolegija bylą peržiūrėjo neperžengdama apeliaciniuose skunduose nustatytų ribų, patikrino ir nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias reikalavimo palikimą nenagrinėtu (CPK 296 str. 1 d. 1 p.), išeidamas už reikalavimo ribų pasisakė klausimu, kuris ieškinyje nebuvo keliamas (CPK 265 str. 2 d.), aptariamais klausimais priėmė neteisėtą, todėl dalyje naikintiną sprendimą (CPK 329str. 1d.).

17Esminiu šioje byloje laikytinas ieškovių ieškinio reikalavimas iškelti iš jų nuosavybės teise valdomo žemės sklypo elektros oro linijas. Tokią atsakovės AB „VST“ pareigą ieškovės siejo su žemės sklype atliktais elektros oro linijų remonto ir rekonstrukcijos darbais. Byloje esančiame nekilnojamojo turto registro pažymėjime (b.l. 8-10, t. 1) nurodoma, jog elektros linijų apsaugos zonos sklype nustatytos dar iki ieškovėms jį įsigyjant. Ieškovės neginčijo ir aplinkybės, jog elektros oro linijos buvo įrengtos taip pat iki joms tampant sklypo savininkėmis. Įvertinus nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad ieškovių nurodomų atsakovių vykdytų darbų rezultatu nebuvo naujų elektros oro linijų įrengimas. Dėl nurodytų priežasčių tiek ieškinyje, tiek ieškovių pateiktame apeliaciniame skunde nurodyti argumentai, jog atliekami remonto darbai buvo neteisėti, vertintini kaip nesusiję su jų reiškiamu reikalavimu dėl visiško elektros linijų iškėlimo. Nors ginčijamame teismo sprendime ir pagrįstai nurodoma, jog ieškovės gali teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis dėl elektros linijų įrengimo po žeme, ši tvarka galėtų būti vertinama kaip privaloma išankstinė ginčo dėl elektros linijos iškėlimo sprendimo tvarka tik tuo atveju, jeigu toks reikalavimas būtų reiškiamas remiantis būtent tą tvarką reglamentuojančių teisės normų pažeidimu. Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje toks ieškinio pagrindas nėra nurodytas, reiškiamas reikalavimas yra grindžiamas visiškai kitomis aplinkybėmis - elektros oro linijų remonto darbų įtaka ieškovių teisėms ir teisėtiems interesams, todėl jo pagrįstumą teismas ir privalėjo vertinti per šio pagrindo prizmę. Nenustatęs ryšio tarp elektros oro linijų remonto darbų teisėtumo (ieškinio pagrindo) ir ieškovių reiškiamo reikalavimo iškelti elektros oro linijas (ieškinio dalyko), ieškinyje ieškovėms nenurodžius jokių kitų aptariamą ieškinio reikalavimą pagrindžiančių argumentų, pirmosios instancijos teismas privalėjo šį ieškinio reikalavimą atmesti, o ne palikti nenagrinėtu. Įvertinusi tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria reikalavimas iškelti 0,38 kV elektros oro liniją iš ieškovėms priklausančio žemės sklypo paliktas nenagrinėtu, naikintina, klausimas spręstinas iš esmės, šis reikalavimas atmestinas.

18Atsakovė AB „VST“ savo apeliaciniame skunde ginčija ir teismo sprendimo dalį, kuria atsakovės įpareigotos atkurti iki elektros oro linijų remonto buvusią padėtį, nurodydama, jog toks reikalavimas teisme apskritai nebuvo pareikštas. Vadovaujantis CPK 265 str. 2 d., priimdamas sprendimą teismas negali išeiti už ieškinyje reiškiamo reikalavimo ribų. Kaip matyti iš ieškinio turinio, ieškovės nepageidavo atkurti iki elektros oro linijų remonto darbų buvusios padėties. Šią aplinkybę patvirtina ir pačių ieškovių su ieškiniu į bylą pateikta šalių tarpusavio susirašinėjimo medžiaga, iš kurios matyti, jog atsakovė AB „VST“ siūlė atkurti iki remonto darbų atlikimo buvusią padėtį (b.l. 17, 19, 20, 23, t. 1), tačiau ieškovė D. V. su tokiu pasiūlymu nesutiko, 2007 m. gegužės 23 d. rašte aiškiai nurodydama, jog iš jos valdos turi būti iškeltos visos elektros oro linijos. Pažymėtina ta aplinkybė, kad ieškovės atliktus darbus vertina kaip rekonstrukciją, o atsakovės – kaip remontą. Iš bylos medžiagos kolegija nustatė, kad buvo atliekami remonto darbai, nes buvo keičiama susidėvėjusi elektros linijos atrama (kad atrama buvo susidėvėjusi pripažino ir ieškovė V. teismo ;posėdžio metu), kitoje gi vietoje, buvo patobulinta atrama ir jos paramsčiai. Visi darbai buvo atlikti neišeinant iš apsauginės zonos ribų. Ieškovėms nesuteikiant atsakovėms galimybės geruoju atkurti iki remonto darbų buvusią padėtį, nesant tokio reikalavimo ieškinyje, t.y. bylos nagrinėjimo metu atsakovėms neturėjus galimybės pripažinti tokio reikalavimo pagrįstumo, tiek materialinių (įpareigojimas atlikti tam tikrus veiksmus), tiek ir procesinių (įpareigojimas atlyginti dalį bylinėjimosi išlaidų) pasekmių atsiradimas atsakovių atžvilgiu vertintinas kaip nesąlygotas netinkamų jų veiksmų ar neveikimo, todėl nepagrįstas. Įvertinusi nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, kad, įpareigodamas atsakoves atkurti iki remonto darbų atlikimo buvusią padėtį, pirmosios instancijos teismas išėjo už ieškinio ribų, pasisakė dėl klausimo, kuris byloje nebuvo keliamas, todėl ši sprendimo dalis naikintina.

19Įvertinusi ieškovių apeliacinio skundo argumentus, susijusius su jų reikštais reikalavimais dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino nesant visų privalomųjų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų šiems reikalavimams tenkinti. Vadovaujantis CPK 135 str. 1 d. 3 p., su ieškiniu teismui turi būti pateikti įrodymai, patvirtinantys ieškinyje nurodytas aplinkybes. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovės teismui pateikė tik jų pačių sudarytą turtinės žalos dydžio apskaičiavimą (b.l. 181, t. 1), tačiau nepateikė jokių šiame apskaičiavime nurodytas aplinkybes patvirtinančių įrodymų, t.y. neįvykdė pareigos įrodyti vieną iš būtinųjų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų - žalos dydį (CK 6.249 str., CPK 178 str.). Vertindamas ieškinio reikalavimo dėl neturtinės žalos atlyginimo pagrįstumą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog šis reikalavimas grindžiamas bendro pobūdžio teiginiais, neįrodinėjant priežastinio ryšio tarp atsakovių atliktų veiksmų ir ieškovės D. V. sveikatos būklės pokyčių (CK 6.247 str.). Kadangi žalos dydžio ir priežastinio ryšio tarp atliktų veiksmų ir atsiradusių pasekmių nustatymas yra būtinosios civilinės atsakomybės taikymo sąlygos, jų nenustatęs pirmosios instancijos teismas ieškinio reikalavimus dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo atmetė pagrįstai, šią pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį naikinti ar keisti ieškovių apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

20Teisėjų kolegijai pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, iš naujo spręstinas bylinėjimosi išlaidų tarp šalių paskirstymo klausimas. Kadangi visi ieškinio reikalavimai atmetami, atsakovėms iš ieškovių priteistinos atsakovių bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos. Kaip matyti iš byloje esančių dokumentų, atsakovė AB „VST“ patyrė 6701,25Lt (b.l. 16-19, 40-43, 56-57, t. 2), atsakovė UAB „Ensta“- 500 Lt (b.l. 38-39, t. 2) atstovavimo išlaidų. Teisėjų kolegijai nekilus abejonių dėl UAB „Ensta“ patirtų išlaidų dydžio pagrįstumo, šios išlaidos lygiomis dalimis (po 250 Lt) priteistinos atsakovei iš ieškovių. Įvertinusi AB „VST“ patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kuri, beje, atsakovės apeliaciniame skunde nėra ginčijama, jog visos išlaidų sumos priteisimas iš ieškovių pažeistų šalių tarpusavio interesų pusiausvyrą. Įvertinus Teisingumo ministro patvirtintose rekomendacijose nurodomus maksimalius atstovavimo išlaidų dydžius akivaizdu, jog už atsiliepimo į ieškinį parengimą ir dalyvavimą posėdžiuose, kurių bendra trukmė buvo apie 10 valandų (b.l. 114, 118-120, 131-132, 150-152, 183-186, 194-196, t. 1, b.l. 7-8, 20-21, 46-49, 77-79, t. 2), maksimali atlygintina patirtų išlaidų suma sudaro 3600 Lt. Kaip matyti iš advokato išrašytų PVM sąskaitų - faktūrų turinio, papildomi 1360 Lt buvo sumokėti už kelionėse sugaištą laiką. Vertindama šią išlaidų dalį teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog, iš vienos pusės, nei bylos sudėtingumas, nei jokios kitos aplinkybės nelėmė būtinybės atsakovei samdyti kitame mieste buveinę turintį advokatą, iš kitos pusės, atsakovę su advokatu sieja pastovūs atstovavimo santykiai, neapsiribojantys vien nagrinėjama byla, kas pagrindžia būtent šio teisininko samdymą konkrečiam klausimui spręsti. Įvertinusi šias aplinkybes, taip pat ginčo esmę ir pobūdį, teisėjų kolegija sprendžia, jog dėl advokato kelionėse sugaišto laiko atlygintinų išlaidų suma didintina 400 Lt; viso iki 4000 Lt, kurie lygiomis dalimis po 2000 Lt priteistini iš ieškovių. Likusias išlaidas teismas vertina kaip nepagrįstas, neatitinkančias būtinumo standarto, neprotingai dideles, todėl neatlygintinas. Atsižvelgiant į tai, jog bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka buvo visiškai patenkintas atsakovės AB „VST“ apeliacinis skundas, iš ieškovių atsakovei taip pat priteistina po 66 Lt atsakovės už skundą sumokėto žyminio mokesčio (b.l. 108, t. 2). Kadangi CPK nenumatyta proceso dalyvio pareiga teikti teismui atsiliepimą į kito proceso dalyvio prisidėjimą prie apeliacinio skundo, taip pat įvertinęs aplinkybę, jog rengdamas apeliacinį skundą ir atsiliepimą į ieškovių apeliacinį skundą advokatas iš esmės rėmėsi bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme surinkta informacija ir teiktais procesiniais dokumentais, atsakovei AB „VST“ iš ieškovių priteistiną apeliacinės instancijos teisme patirtų išlaidų atlyginimą teisėjų kolegija mažina iki 2000 Lt, t.y. po 1000 Lt iš kiekvienos ieškovės. Bendra iš ieškovių priteistinų atstovavimo išlaidų suma- po 3000 Lt.

21Iš ieškovių valstybei taip pat priteistinas teismų nagrinėjant bylą patirtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimas- po 104, 42 Lt.

22Vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 3 p., teisėjų kolegija

Nutarė

23ieškovių D. V. ir V. D. apeliacinį skundą atmesti.

24Atsakovės AB „VST“ apeliacinį skundą patenkinti.

25Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 9 d. sprendimą pakeisti: panaikinti sprendimo dalis, kuriomis 1) atsakovės įpareigotos iškelti iš ieškovėms priklausančio žemės sklypo elektros oro linijos atramą, iki perstatymo buvusią kaimyniniame žemės sklype ir vietoje atramos Nr. 405/4 paramsčio įrengti atotampą, 2) paliktas nenagrinėtu ieškinio reikalavimas iškelti 0,38 kV elektros oro liniją iš ieškovėms priklausančio žemės sklypo.

26Ieškinio reikalavimus išspręsti iš esmės.

27Ieškinio reikalavimą įpareigoti atsakoves iškelti neteisėtai pastatytas 0,38 kV elektros linijas, einančias virš ieškovėms priklausančio žemės sklypo, ir kitus įrenginius, elektros linijos atramą Nr. 405/4 su paramsčiu ir atotampa atmesti.

28Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 9 d. sprendimo dalį, kuria atmesti ieškinio reikalavimai dėl turtinės ir neturtinės žalos priteisimo, palikti nepakeistą.

29Iš naujo išspręsti bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimą.

30Priteisti iš ieškovių D. V. (asmens kodas ( - ) ir V. D. (asmens kodas ( - ) atsakovei UAB „Ensta“ (juridinio asmens kodas 235302010) po 250 Lt (du šimtus penkiasdešimt litų) bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme atsakovės patirtoms atstovavimo išlaidoms atlyginti.

31Priteisti iš ieškovių D. V. (asmens kodas ( - ) ir V. D. (asmens kodas ( - ) atsakovei AB „VST“ (juridinio asmens kodas 110870748) po 66 Lt (šešiasdešimt šešis litus) už apeliacinį skundą atsakovės sumokėto žyminio mokesčio ir po 3000 Lt (tris tūkstančius litų) bylą nagrinėjant pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose atsakovės patirtoms atstovavimo išlaidoms atlyginti.

32Priteisti iš ieškovių D. V. (asmens kodas ( - ) ir V. D. (asmens kodas ( - ) valstybei po 104,42 Lt (šimtą keturis litus 42 ct) teismų patirtoms išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginti.

33Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. patikslintu ieškiniu (b.l. 200-204, t. 1) ieškovės prašė įpareigoti... 3. Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 44-45, t. 1) atsakovė UAB „Ensta“ prašė... 4. Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 50-57, t. 1) atsakovė AB „VST“ prašė... 5. Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 190-191, t. 1) trečiasis asmuo 6. Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 205-206, t. 1) trečiasis asmuo Kauno apskrities... 7. Kauno rajono apylinkės teismas 2010 m. balandžio 9 d. sprendimu (b.l. 82-87,... 8. Apeliaciniu skundu (b.l. 90-93, t. 2) ieškovės prašo panaikinti sprendimo... 9. Byloje yra gautas trečiojo asmens R. V. pareiškimas... 10. Atsiliepimu į ieškovių apeliacinį skundą (b.l. 123-129, t. 2) atsakovė AB... 11. Apeliaciniu skundu (b.l. 102-107, t. 2) atsakovė AB „VST“ prašo... 12. Byloje yra gautas atsakovės UAB „Ensta“ pareiškimas dėl prisidėjimo... 13. Atsiliepimu į atsakovės AB „VST“ apeliacinį skundą (b.l. 115-116, t. 2)... 14. Atsiliepime į atsakovės AB „VST“ apeliacinį skundą (b.l. 117-118, t. 2)... 15. Ieškovių apeliacinis skundas atmestinas, atsakovės AB „VST“ apeliacinis... 16. Kolegija bylą peržiūrėjo neperžengdama apeliaciniuose skunduose nustatytų... 17. Esminiu šioje byloje laikytinas ieškovių ieškinio reikalavimas iškelti iš... 18. Atsakovė AB „VST“ savo apeliaciniame skunde ginčija ir teismo sprendimo... 19. Įvertinusi ieškovių apeliacinio skundo argumentus, susijusius su jų... 20. Teisėjų kolegijai pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, iš naujo... 21. Iš ieškovių valstybei taip pat priteistinas teismų nagrinėjant bylą... 22. Vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 3 p., teisėjų kolegija... 23. ieškovių D. V. ir V. D.... 24. Atsakovės AB „VST“ apeliacinį skundą patenkinti.... 25. Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 9 d. sprendimą pakeisti:... 26. Ieškinio reikalavimus išspręsti iš esmės.... 27. Ieškinio reikalavimą įpareigoti atsakoves iškelti neteisėtai pastatytas... 28. Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 9 d. sprendimo dalį, kuria... 29. Iš naujo išspręsti bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių... 30. Priteisti iš ieškovių D. V. (asmens kodas 31. Priteisti iš ieškovių D. V. (asmens kodas 32. Priteisti iš ieškovių D. V. (asmens kodas 33. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....