Byla 2-10632-910/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant Sandrai Kel, dalyvaujant BAB banko „Snoras“ atstovei Irmai Gackaitei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BAB banko „Snoras“ ieškinį atsakovui V. D. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teimą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo V. D. 6109,15 Lt likusių mokėjimų (negrąžinto kredito), 2779,14 Lt delspinigių ir 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Ieškinyje nurodoma, kad 2004-05-28 ieškovas ir atsakovas sudarė naudojimosi pirkimo išsimokėtinai kortele sutartį Nr. SL031209L990032, kuri 2009-01-23 buvo pratęsta, suteikiant kitą Nr. SL090106L990001. Pagal sutartį atsakovui buvo išduota Maestro/SNORO lizingas kreditinė kortelė su 6000 Lt kredito limitu. Panaudoto kredito sumą atsakovas įsipareigojo grąžinti iki kiekvieno mėnesio 25 dienos, mokėdamas 300 Lt dydžio įmokas, taip pat vykdyti kitus mokėjimus, laiku ir tinkamai rūpintis savo prievolės ieškovui įvykdymu. Ieškovo teigimu, nuo sutarties sudarymo 2004-05-28 iki sutarties nutraukimo 2012-06-25 atsakovas iš viso pasinaudojo 29 889,15 Lt banko suteiktu kreditu. Panaudoto kredito sumą pagal sutartį sudaro ne tik atsakovo faktiškai panaudoti pinigai (atsiskaitymas kortele už prekes ar paslaugas, pinigų išgryninimas), bet ir banko mokesčiai už pinigų išgryninimą bankomatuose ar banko skyriuose bei pagal sutartį apskaičiuotos palūkanos. Iš visos panaudotos kredito sumos atsakovas ieškovui yra grąžinęs 23 780 Lt panaudoto kredito, todėl iš atsakovo priteistina 6109,15 Lt likusių mokėjimų, taip pat 2779,14 Lt delspinigių už uždelstą atsiskaitymą ir 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinyje pažymėta, kad pagal sutartį atsakovas ieškovui visiškai nemokėjo nuo 2011-11-25.

5Atsakovas pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad reguliariai vykdė mokėjimus bankui iki jo bankroto, vėliau neteko darbo, tapo neįgalus. Atsakovas nurodė, kad sutinka sumokėti skolos tiek, kiek nutars teismas, taip pat pažymėjo, kad jo pajamos mažos ir pridėjo teismui įrodymus dėl savo darbingumo lygio.

6Atsakovas pranešė teismui, kad neatvyks į teismo posėdį, nes dėl sveikatos negali iš Palangos į Vilnių atvykti vienas, taip pat prašė teismo nuožiūra spręsti, kiek jis gali mokėti.

7Teismo posėdyje ieškovo atstovė nurodė, kad palaiko ieškinį visiškai ir prašo jį tenkinti. Dėl atsakovo prašymo išdėstyti skolos mokėjimą ieškovo atstovė nurodė, kad su tokiu prašymu nesutinka, nes atsakovas nepateikė jokių duomenų apie savo sunkią turtinę padėtį. Be to, ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, todėl skolos išdėstymas pažeistų tiek ieškovo, tiek ieškovo kreditorių teises. Teismo posėdyje ieškovo atstovė nurodė, kad prašo priteisti iš atsakovo ne 6 proc., bet 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009-01-23 ieškovas ir atsakovas sudarė Naudojimosi mokėjimo kortele sutartį Nr. SL090106L990001, kurios pagrindu ieškovas suteikė atsakovui 6000 Lt kredito limitą, o atsakovas įsipareigojo laiku grąžinti kreditą, mokėti palūkanas ir kitus su kortelės naudojimu susijusius mokesčius (Sutarties 3.1.8 punktas) (b. l. 3-4). 2011-09-26 atsakovui buvo išsiųsta pretenzija dėl mokėjimų nevykdymo (b. l. 7), 2012-03-14 – paraginimas atsiskaityti (b. l. 6), 2012-04-11 – pretenzija dėl mokėjimų nevykdymo (b. l. 5). Ieškovas pateikė teismui panaudoto ir grąžinto kredito sumų suvestines (b. l. 17-31).

10Dėl ginčo šalių teisinių santykių kvalifikavimo ir pagrindinės skolos

11Ieškovo ir atsakovo sudarytos Sutarties pagrindu šalis siejantys santykiai kvalifikuotini kaip vartojimo kredito sutartiniai teisiniai santykiai (CK 6.886 straipsnis). Sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio l dalis). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 straipsnio 1 dalis). Jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą (CK 6.874 straipsnio 2 dalis).

12Byloje nustatyta, kad atsakovas nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų Bankui, nemokėjo įmokų ir liko skolingas 6109,15 Lt negrąžinto kredito. Atsakovas V. D. skolą pripažino, neginčijo jos dydžio, dėl to iš atsakovo ieškovo naudai yra priteistina 6109,15 Lt negrąžinto kredito.

13Dėl ieškovo prašomų priteisti netesybų

14Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas nemokėjo įmokų laiku, už pažeistą piniginių prievolių vykdymo terminą ieškovas prašo priteisti iš atsakovo Sutarties 9.10 punkte nustatyto dydžio netesybas – 0,25 proc. dydžio delspinigius, apskaičiuotus už 182 uždelstas dienas, t. y. 2779,14 Lt.

15Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje laikomasi nuostatos, jog teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-06-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005; 2006-11-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; kt.).

16Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalį, jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus.

17Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 0,25 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, tokio dydžio delspinigiai sudarytų 91,25 proc. metinių palūkanų.

18Pagal Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostatas, įsigaliojusias nuo 2011-04-01, pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną; jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Ši Vartojimo kredito įstatymo nuostata, skirta didesnei vartotojų teisių apsaugai užtikrinti, taikytina ir iki 2011-04-01 sudarytoms vartojimo sutartims, kurių vykdymas tęsiasi po nurodytos nuostatos įsigaliojimo. Tokia išvada darytina remiantis teisės aktais ir teismų praktika (taip pat ir Europos Sąjungos teisės aktais bei teisminių institucijų praktika) dėl prioritetinės vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugos.

19Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal nuo 2011-04-01 galiojančios redakcijos CK 6.886 straipsnio 2 dalį kredito davėjas, teikdamas vartojimo kredito paslaugą, privalo užtikrinti tinkamą atsakingo skolinimo principo įgyvendinimą. Vadovaujantis Vartojimo kredito įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi, kai vartojimo kreditas viršijamas žymiai ir tai trunka ilgiau kaip vieną mėnesį, vartojimo kredito davėjas nedelsdamas patvariojoje laikmenoje parengtu rašytiniu pranešimu informuoja vartojimo kredito gavėją: 1) apie vartojimo kredito viršijimą; 2) kokia suma viršyta; 3) apie vartojimo kredito palūkanų normą; 4) apie pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais mokėtinas netesybas ar palūkanas.

20Nagrinėjamu atveju pažymėtina tai, kad ieškovo atsakovui siųstų pretenzijų ir paraginimų (2011-09-26, 2012-03-14, 2012-04-11) turinys neatitinka Vartojimo kredito įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų. Be to, ieškovas nurodė, jog atsakovas nemokėjo įmokų nuo 2011-11-25, sutartis su juo nutraukta 2012-06-25, į teismą dėl skolos ir delspinigių priteisimo kreiptasi 2013-02-08. Nurodytos aplinkybės yra pagrindas daryti išvadą, kad ieškovas netinkamai įgyvendino atsakingo skolinimo principą, įtvirtintą CK 6.886 straipsnio 2 dalyje ir šia nacionalinės teisės norma įgyvendinamos 2008-04-23 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių, panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB, preambulės 26 punkte nustatytą atsakingos praktikos visais vartojimo kredito santykių etapais principą (OL 2008 L 133, p. 66; klaidų ištaisymas – OL 2009 L 207, p. 14).

21Remiantis aptartais argumentais, atsižvelgiant į Sutarties, iš kurios kyla pareiga mokėti netesybas, pobūdį (vartojimo kredito sutartis), sutarties šalis (bankas ir vartotojas), nustatytas prievolės pažeidimo aplinkybes, reikalaujamą netesybų sumą, lyginant ją su skolos suma, taip pat tai, kad reikalaujamų netesybų dydis pažeidžia Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtintą vartotojų teisių apsaugos standartą, darytina išvada, jog ieškovo prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės, todėl mažintinos iki Vartojimo kredito įstatyme nustatyto 0,05 proc. dydžio. Dėl nurodytų motyvų ieškovui iš atsakovo priteistina delspinigių suma mažintina nuo 2779,14 Lt iki 555,83 Lt.

22Dėl procesinių palūkanų

23Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Teismo posėdyje ieškovo atstovė nurodė, kad Sutartyje šalys susitarė dėl 6 proc. dydžio procesinių palūkanų, tačiau prašo priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio procesines palūkanas.

24Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos (procesinės palūkanos) už priteistą 6664,98 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-03-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

25Dėl bylinėjimosi išlaidų

26Pagal CPK 96 straipsnio 1 dalį bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas atleistas, išieškomos iš atsakovės į valstybės biudžetą. Ieškovas, kaip bankrutavusi įmonė, atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas). Šioje byloje mokėtinas 200 Lt žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Teismas patenkino 75 proc. ieškinio reikalavimų, todėl valstybei iš atsakovo priteistina 150 Lt žyminio mokesčio (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

27Iš atsakovo valstybės naudai priteisiama 14 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

28Dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo

29Nagrinėjamu atveju atsakovas V. D. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad jo turtinė padėtis sunki, todėl prašo teismo į tai atsižvelgti, nustatant, po kiek jis gali mokėti. Tokie atsakovo argumentai kvalifikuotini kaip prašymas išdėstyti teismo sprendimo vykdymą.

30CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti.

31Pažymėtina, kad atsakovas, teigdamas, jog jo turtinė padėtis sunki, prie atsiliepimo į ieškinį pridėjo neįgaliojo pažymėjimo ir darbingumo lygio pažymos kopijas, tačiau nepateikė įrodymų, iš kurių teismas galėtų įvertinti jo tikrąją turtinę padėtį. Pažymėtina ir tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-03-29 nutartimi skirti bylą nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje atsakovui išaiškinta pareiga pateikti teismui konkrečius įrodymus apie gaunamas pajamas, turimą turtą, nurodyti, kokiomis dalimis grąžintų paskolą, kokie įrodymai patvirtina, kad, išdėsčius sprendimo vykdymą, turės galimybių grąžinti skolą. Ši nutartis atsakovui buvo įteikta asmeniškai, tačiau 2013-04-11 teisme gautas atsakovo pranešimas, kuriame nurodyta tik tai, kad jis turi butą, kuriame gyvena su žmona, ir gauna pensiją, todėl prašo teismo nuspręsti, kokiomis dalimis galėtų mokėti skolą.

32Teismas pažymi, kad atsakovui buvo tinkamai išaiškinta, kokie duomenys reikalingi siekiant išspręsti klausimą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo. Neturėdamas įrodymų apie konkretų atsakovo turimą turtą, jo vertę, turimas santaupas, gaunamas pajamas, teismas negali nuspręsti, kokiomis dalimis ir per kiek laiko atsakovas pajėgtų sumokėti skolą. Ieškovo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad nesutinka, jog skolos mokėjimas būtų išdėstytas dalimis, nes atsakovas nuo 2011 m. nevykdo jokių mokėjimų, po bylos iškėlimo nesumokėjo nė dalies skolos, nepateikė įrodymų apie sunkią turtinę padėtį; tokiomis aplinkybėmis skolos mokėjimas pažeistų ieškovo, kuris yra bankrutuojanti įmonė, ir jos kreditorių teises ir teisėtus interesus.

33Aptartų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad atsakovas nepagrindė prašymo išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą, todėl šis prašymas negali būti tenkinamas. Kartu pažymėtina tai, kad atsakovas turi teisę kreiptis į ieškovą ir tartis dėl skolos mokėjimo išdėstymo teismo sprendimo vykdymo procese (CPK 595 straipsnis).

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270, 284 straipsniais, teismas

Nutarė

36patenkinti dalį ieškovo BAB banko „Snoras“ (juridinio asmens kodas 112025973) ieškinio.

37Priteisti iš atsakovo V. D. (asmens kodas ( - ) ieškovo BAB banko „Snoras“ (juridinio asmens kodas 112025973) naudai 6109,15 Lt negrąžinto kredito, 555,83 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 6664,98 Lt (šešių tūkstančių šešių šimtų šešiasdešimt keturių litų 98 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-03-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

38Kitą ieškinio dalį atmesti.

39Netenkinti atsakovo V. D. prašymo išdėstyti teismo sprendimo vykdymą.

40Priteisti iš atsakovo V. D. (asmens kodas ( - ) 164 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt keturis litus) bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbank“ arba sąskaita Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, banko Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, įmokos kodas 5660). Mokėjimo kvitą būtina pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

41Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant... 3. ieškovas kreipėsi į teimą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo... 4. Ieškinyje nurodoma, kad 2004-05-28 ieškovas ir atsakovas sudarė naudojimosi... 5. Atsakovas pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad reguliariai vykdė... 6. Atsakovas pranešė teismui, kad neatvyks į teismo posėdį, nes dėl... 7. Teismo posėdyje ieškovo atstovė nurodė, kad palaiko ieškinį visiškai ir... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009-01-23 ieškovas... 10. Dėl ginčo šalių teisinių santykių kvalifikavimo ir pagrindinės... 11. Ieškovo ir atsakovo sudarytos Sutarties pagrindu šalis siejantys santykiai... 12. Byloje nustatyta, kad atsakovas nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų... 13. Dėl ieškovo prašomų priteisti netesybų... 14. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas nemokėjo įmokų laiku, už pažeistą... 15. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje laikomasi nuostatos, jog... 16. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalį, jeigu netesybos yra... 17. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 0,25 proc. dydžio... 18. Pagal Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostatas,... 19. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal nuo 2011-04-01 galiojančios redakcijos... 20. Nagrinėjamu atveju pažymėtina tai, kad ieškovo atsakovui siųstų... 21. Remiantis aptartais argumentais, atsižvelgiant į Sutarties, iš kurios kyla... 22. Dėl procesinių palūkanų ... 23. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų... 24. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 proc.... 25. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 26. Pagal CPK 96 straipsnio 1 dalį bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo... 27. Iš atsakovo valstybės naudai priteisiama 14 Lt procesinių dokumentų... 28. Dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo ... 29. Nagrinėjamu atveju atsakovas V. D. atsiliepime į... 30. CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių... 31. Pažymėtina, kad atsakovas, teigdamas, jog jo turtinė padėtis sunki, prie... 32. Teismas pažymi, kad atsakovui buvo tinkamai išaiškinta, kokie duomenys... 33. Aptartų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad atsakovas nepagrindė... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268,... 36. patenkinti dalį ieškovo BAB banko „Snoras“ (juridinio asmens kodas... 37. Priteisti iš atsakovo V. D. (asmens kodas 38. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 39. Netenkinti atsakovo V. D. prašymo išdėstyti teismo... 40. Priteisti iš atsakovo V. D. (asmens kodas 41. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas...