Byla 2A-733-567/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Aldonos Tilindienės ir Henricho Jaglinskio, sekretoriaujant Monikai Stankevičienei, dalyvaujant ieškovių atstovams advokatei Laurai Timinskaitei ir N. Č., atsakovo atstovei Živilei Tepliakovienei, trečiajam asmeniui E. Ž., trečiųjų asmenų atstovui advokatui Laimontui Gasiūnui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovių D. Č. ir L. B. apeliacinį skundą dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 29 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-11-763/2010 pagal ieškovių D. Č. ir L. B. ieškinį atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl dalies Vilniaus apskrities viršininko įsakymų pripažinimo negaliojančiais ir įpareigojimo sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį, tretieji asmenys E. Ž., D. Z..

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė D. Č. 2008-10-02 kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį 2009-05-20 bei 2009-10-08 patikslino, įtraukiant 2008-10-02 ieškinyje trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais buvusią L. B. ieškove, kurios prašė:

51. Įpareigoti atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją sudaryti su ieškovėmis D. Č. ir L. B. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį dėl ieškovių naudojamo namų valdos žemės sklypo, bet ne mažiau kaip 0,6 ha, reikalingo statinių - gyvenamojo namo, ir dviejų ūkinių pastatų, esančių ( - ), eksploatavimui bei atlikti kitus su šiuo įpareigojimu susijusius veiksmus;

62. Pripažinti negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko 2005-04-29 įsakymą Nr.2.3.-3233-86 „Dėl Švenčionių rajono Kaltanėnų kadastrinės vietovės Paluknio kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ dalyje dėl sklypų Nr.46 ir Nr.48 ribų ir plotų nustatymo;

73. Pripažinti negaliojančius 2008-09-04 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr.2.3-11273-1861 “Dėl Vilniaus apskrities viršininko 2005-04-29 įsakymu Nr.2.3.-3233-86 patvirtinto Kaltanėnų kadastrinės vietovės Paluknio kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto dalinio pakeitimo dalyje dėl sklypo Nr.46 ploto nustatymo;

84. Pripažinti negaliojančiu 2008-09-23 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr.2.9-86-11906 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę kaimo vietovėje pilietei D. Z.“ dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo grąžinant natūra bendrosios nuosavybės teise su bendrasavininke A. Ž. žemės sklypą Nr.48;

95. Pripažinti negaliojančiu 2008-09-23 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr.2.9.-86-11905 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę kaimo vietovėje pilietei mirusiai A. Ž.“ dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo grąžinant natūra bendrosios nuosavybės teise su bendrasavininke D. Z. žemės sklypą Nr.48;

106. Įpareigoti atsakovą inicijuoti 2005-04-29 Vilniaus apskrities viršininko įsakymo Nr.2.3-3233-86 „Dėl Švenčionių rajono Kaltanėnų kadastrinės vietovės Paluknio kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ pakeitimo procedūrą ir nustatyti ieškovių naudojamo namų valdos žemės sklypo plotą bei ribas, nustatant, jog naudojamos namų valdos žemės sklypo plotas yra ne mažesnis kaip 0,6 ha; bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

11Nurodė, kad ieškovėms asmeninės nuosavybės teise priklauso gyvenamasis namas (unikalus Nr. 8694-5005-6013), ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )) bei ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), esantys ( - ). Minėtą turtą ieškovės įgijo 2007-04-16 pastatų dovanojimo sutarčių pagrindu. Iki tol statiniai priklausė ieškovių motinai V. G., kuri statinius paveldėjo iš savo motinos P. R. I., pretendentės atkurti nuosavybės teises į J. R. turėtą 4 ha žemės sklypą, esantį ( - ), kartu su kitais pretendentais D. Z. ir A. Ž.. Kadangi žemės sklypas prie ieškovėms nuosavybės teise priklausančių pastatų iki šiol nėra suformuotas, bet yra ieškovių ir jų šeimų naudojamas nuo 1952 m., ieškovės vadovaujantis 1999-03-09 LR Vyriausybės nutarimu „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ Nr. 260 kreipėsi į Švenčionių rajono žemėtvarkos skyrių dėl minėto žemės sklypo pardavimo, prašydamos išskirti statiniams eksploatuoti reikalingas žemės sklypo dalis ir nustatyti šių dalių plotą bei parduoti ne didesnį kaip 2 ha namų valdos žemės sklypą šalia ieškovėms asmeninės nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto. Švenčionių rajono žemėtvarkos skyrius, atakydamas į ieškovės 2007-12-12 prašymą parduoti žemės sklypą nurodė, kad namų valdos žemės sklypas ir nuosavybė ( - ). yra formuojamas kartus su nuosavybės teise turinčiais pretendentais: A. Ž., atstovaujama E. Ž., P. R. I., atstovaujama V. G., todėl reikalingas tarpusavio derinimas. Dėl giminaičių nesutarimo negalima suformuoti grąžinamo žemės sklypo ir tik esant tarpusavio susitarimui, ieškovė bus įtraukta į ( - ) projektą dėl namų valdos išpirkimo ir nuosavybės atkūrimo ( - ) 2008-01-31 į valstybinės žemės sklypo buvimo vietą atvyko komisija, kuri žemės sklypo formavimo metu nustatė, kad minėti žemės sklypai yra suformuotame 0,30 ha žemės sklype Nr. 46 Paluknio kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekte. Paluknio kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto žemės sklypo Nr. 46 suprojektuotu žemėnaudų dydis neatitinka faktinio naudojimo žemės sklypo dydžio. Tiek M. R., tiek V. G. naudojosi 0,60 ha dydžio namų valda šalia joms asmeninės nuosavybės teise priklausančių pastatų. 2008-01-31 protokole nustatyta, kad ieškovių motinai V. G. suprojektuotas žemės sklypas Nr. 47 bus ženklinamas tik parengus Vilniaus apskrities viršininkui Paluknio kaimo žemėtvarkos projekto pakeitimą, kuris buvo įteisintas 2008-09-04, o apie tai sužinota 2009-05-04. Minėtame protokole nurodyta, kad nepavyko paženklinti namų valdos žemės sklypo Nr. 46 ir su juo besiribojančio sklypo Nr. 48, nes tarp kaimynų kilo nesutarimai dėl žemės sklypo ribų. Nepaisant to, jog ieškovės nesutiko su žemės sklypų Nr. 46 ir 48 ribomis ir plotais, Vilniaus apskrities viršininkas priėmė įsakymus -2008-09-04 ir patvirtino Kaltanėnų kadastro vietovės Paluknio kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto dalinio pakeitimo, 2008-09-23 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr. 2.9-86-11906 Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į kaimo vietovėje pilietei D. Z., 2008-09-23 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr. 2.9-86-11905, kuriais pažeidžiami tiek ieškovių, tiek ir teisės aktų reikalavimai. Švenčionių rajono žemėtvarkos skyrius privalėjo žemės sklypų formavimo metu, nepavykus paženklinti žemės sklypo, išnagrinėti susidariusią situaciją, pateikti tvirtinti apskrities viršininkui žemėtvarkos projekto ginčytinos dalies patikslinimą ir toliau tęsti nuosavybės teisių atkūrimo, o vėliau valstybinės žemės pirkimo-pardavimo procedūras. Ieškovės atkreipia dėmesį į tai, kad žemės sklypo Nr. 48 ribų paženklinimo-parodimo aktas buvo trečiųjų suinteresuotų asmenų pasirašytas 2005-06-07, tačiau nenurodyta paties aktos sudarymo data, nenurodyti kviestiniai asmenys, nėra jų parašų. Žemė sklypo Nr. 48 planas parengtas 2008-07-02, t.y. po 3 metų ir minėtame plane nurodyta, jog jis parengtas vadovaujantis 2008-06-26 žemės sklypo paženklinimo-parodymo aktu, kuris teismui nėra pateiktas, o tai reiškia, kad nebuvo sudarytas, nes 2008-06-26 negalėjo būti suderintas su ieškovėmis, kurios privalėjo dalyvauti, nes joms buvo tinkamai pranešta apie vykdomus darbus tą dieną (LR žemės reformos įstatymo 10 str., 19 str. 5 d., 1999-03-09 LR Vyriausybės nutarimo „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ Nr. 260, LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4 str. 2 d.).

12Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas ieškinį netenkinti. Nurodė, kad Vilniaus apskrities viršininko 2008-09-29 sprendimu Nr. 2.9-86-11920 atkurta nuosavybė P. R. I., 2008-09-23 sprendimu Nr. 2.9-86-11906 D. Z., 2008-09-23 sprendimu Nr. 2.9-86-1195 A. M. ( - ), Vilniaus apskrities viršininko 2005-04-29 įsakymo Nr. 2.3-3233-86 „Dėl Švenčionių rajono Kaltanėnų kadastro vietovės Paluknio kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo ir Vilniaus apskrities viršininko 2008-09-04 įsakymo Nr. 2.3-3233-86 patvirtinto Kaltanėnų kadastro vietovės Paluknio kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto dalinio pakeitimo pagrindu. V. G. dėl numatomo atkurti privačion nuosavybėn žemės, miško ir namų valdos sklypų ribų nustatymo, derinimo ir ženklinimo buvo kviesta registruotais laiškais 2004-04-07, 2004-06-21, 2004-10-13, 2005-06-26, 2005-06-08, 2008-01-21, 2008-04-01, 2008-06-12. D. Č. ir L. B. buvo kviečiamos 2008-01-21, 2008-06-12. Kviečiamu laiku jos neatvykdavo, nurodydamos priežastis, kad išvykusios į sanatoriją arba į užsienį. 2008-01-01 gautas ieškovių prašymas, kuriame nurodyta, kad kol jos negrįš, nesiųsti jokių laiškų ir neatlikti jokių veiksmų, susijusiu su namų valdos formavimu. Namų valdos formuojamos vadovaujantis naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis LR vyriausybės nutarimu Nr. 260 (LR Vyriausybės 2004-11-15 nutarimo Nr. 1442 redakcija). Nesant piliečių tarpusavio susitarimui UAB „Vilniaus hidroprojektas“ projekto autorė D. Z., kuri atsakinga už namų valdos žemės sklypo paženklinimą ir bylos paruošimą privatizavimui bei pateikimą rajono žemėtvarkos skyriui dėl įsakymo projekto paruošimo apskrities viršininkui bei nuomos sutarties sudarymo negali pateikti minėtų dokumentų. L. B. ir D. Č. formuojama viena namų valda kaip bendrasavininkams ( - ).

13Tretysis asmuo D. Z. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, prašydama ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovės neturi reikalavimo teisės ieškinio dalyje dėl 2005-04-29 Vilniaus apskrities viršininko įsakymo Nr. 2.3-3233-86 dalies dėl sklypų Nr. 46, Nr. 48 ribų ir plotų nustatymo panaikinimo. Ieškovės įgijo nuosavybės teises į gyvenamąjį namą ir ūkio pastatus nuo 2007-04-16, pagal 2007-04-16 dovanojimo sutartis Nr. 2-4283, Nr. 2-4285, todėl teisė, kad joms po įsigytais pastatais bus suformuotas ir jiems perleistas nuosavybės, nuomos teise namų valdos žemės sklypas atsirado 2007-04-16. Ieškovių teisių pažeidimai galėjo atsirasti tik po to, kai jie įgijo nuosavybės teisę į pastatus bei kreipėsi dėl žemės sklypo pirkimo. Dovanojimo sutartyse buvo nurodyta, kad dovanojami pastatai yra valstybinėje žemėje, kad jie privalo kreiptis į Švenčionių rajono žemėtvarkos skyrių dėl valstybinės žemės sklypo pirkimo arba nuomos. Po nuosavybės teisės įgijimo į pastatus ieškovai turėjo pradėti naudotis dar neišpirkta namų valdos žeme, todėl jie turėjo žinoti koks plotas ir kokiomis ribomis yra pradėta formuoti namų valda. Iš 2008-01-31 protokolo matyti, kad ieškovai dalyvavo –ženklinant žemės sklypų Nr. 46 ir Nr. 48 tarpusavio ribą. L. B. sutiko su šia riba, pasirašydama protokolą, o D. Č. nepasirašė. Tretysis asmuo nesutinka su ieškovių teiginiu, jog jos turi teisę į 0,6 ha ploto namų valdą, nes jos nepateikė teismui patvirtinančio dokumento, kad tokio ploto namų valda buvo suteikta ir naudojama buvusių savininkų prie šiuo metu joms priklausančių pastatų. Vilniaus apskrities archyvo 2005-08-31 pažyma Nr. (8.12)-V5-2728 yra neišsami, duomenys apie naudojamą žemę yra labai už trumpą laikotarpį, neaišku kokio ploto ir kokiomis ribomis naudojosi vėlesni savininkai, kokie įrašai ūkinėse knygose buvo po 1954 m. Teismui pateiktos nuotraukos ir 1952-1954 m. įrašai ūkinėse knygose negali būti tie dokumentai, iš kurių galima būtų spręsti apie faktiškai naudojamos žemės plotą bei jos ribas.

14Tretysis asmuo E. Ž. atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė.

15II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

16Švenčionių rajono apylinkės teismas 2010-06-29 priėmė sprendimą, kuriuo nusprendė:

171. Ieškovių D. Č. ir L. B. ieškinį atmesti;

182. Iš ieškovių D. Č. ir L. B. suinteresuotiems asmenims E. Ž. ir D. Z. priteisti po 2250 Lt advokato atstovavimo išlaidų;

193. Iš ieškovių D. Č. ir L. B. valstybei priteisti po 38,70 Lt pašto išlaidų, šias išlaidas įpareigojant sumokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

20Teismas nustatė, kad Vilniaus apskrities viršininko 2005-04-29 įsakymu „Dėl Švenčionių rajono Kaltanėnų kadastro vietovės Paluknio kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ Nr.2.3.-3233-86, papildant Vilniaus apskrities viršininko 2000-09-22 įsakymu Nr.3174-86 patvirtintą Švenčionių rajono Labanoro seniūnijos Kaltanėnų kadastro vietovės žemės reformos projektą, buvo patvirtinti UAB „Vilniaus hidroprojekto“ (projekto autorė D. Z.) Paluknio kaimo teritorijoje laisvos valstybinės žemės (miško) fonde naujai suprojektuoti žemės, miško sklypai ir jų plotai, nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos bei servitutai, sąraše nurodytiems piliečiams (1 t., b.l.28-32). Šiame sąraše pažymėtos A. Ž., D. Z. bei P. R. I. pavardės, kurioms natūra atitinkamai buvo suprojektuoti atitinkamai 1,13 ha, 0,76 ha bei 1,03 ir 0,30 ha sklypai. V. G. 2007-04-16 padovanojo savo dukrai L. B. gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), o kitai dukrai D. Č. du ūkinius pastatus, unikalūs Nr. ( - ). (1 t., b.l.16-22). Teismas pažymėjo, kad V. G. namų valdai 0,30 ha ploto žemės sklypas buvo suprojektuotas teisingai, atsižvelgiant į realiai turimą ir naudojamą namų valdą. Tai, kad P. R. prie savo namų neturėjo ir nedisponavo didesniu kaip 30 arų žemės sklypu teisme paliudijo: M. R., A. B., K. M., M. N., O. Ž.. Nors ūkinėse knygose (nuo 1952 iki 1990) ir nurodytas P. R. (ankstesniu metu M. R.) sklypo plotas nuo -15 iki 60 arų (įvairiais laiko periodais), tačiau pažymėta, kad tai yra ūkio žemė (ūkio asmeninio naudojimo žemė) (1 t., b.l.14-15;2 t., b.l. 1-16). P. R. gyveno viena, ji buvo neįgali (nebylė), todėl jai pastoviai naudoti (daržams ar kt. reikmėms) nemažą žemės sklypą būtų buvę sunku. Apie tai paaiškino liudytojas K. M. bei kiti liudytojai. Pažymėtina ir tai, kad po to, kai V. G. 2007 metais padovanojo savo dukroms pastatus, ( - ), ji jau nebuvo žemės savininkų, kuriems nuosavybės teisės atkuriamos natūra, sąrašuose, todėl ieškovės neturėjo pirmumo teisės prieš savininkus, kuriems atstatoma nuosavybė natūra, atvirkščiai pastarieji tokią teisę turėjo (Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 1997-07-01 Nr. VIII-359 2 str.). Projektuojant ir formuojant tretiesiems asmenims (A. Ž., D. Z.) žemės sklypus Paluknio kaime būtų pažeistos Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (1997-07-01 Nr.VIII-359 ) 4 str. 2d. ir 12 str. 6 d. nuostatos, nes sklypas Nr. 48 buvo formuojamas iš valstybinio fondo žemės, jis nebuvo užimtas namų valdos (sodybos) sklypo, sodininkų bendrijos sodo, įsigytas privačion nuosavybėn. Žemės reformos įstatymo (2002-11-05 Nr.IX-1170 red.) 9 str. 2 d. apibrėžia namų valdos sąvoką: „... parduodama atskiros sodybos (namų valdos) žemė, kurią užima sodybos statiniai, sodas, kiti sodybos želdiniai, kiemas ir sodyboje nuolat daržui naudojamas žemės sklypas. Paprastai parduodamas žemės sklypas turi būti sodybos teritorijoje, atitikti sodybos (namų valdos) eksploatacijos reikalavimus ir turi būti nustatytas teritorijų planavimo dokumentuose“. Šio straipsnio redakcijai keičiantis išliko pagrindiniai namų valdos požymiai: sodyba, jos statiniai, želdiniai, kiemas ir sodybos ribose pastoviai daržui naudojamos žemės sklypas. Vadinasi, tai yra nuolatos naudojamas žemės sklypas asmens poreikiams tenkinti, o ne žemė, kurią kažkada gal būt naudojosi asmuo. Ieškovės dalyvavo ženklinant žemės sklypų Nr. 46 ir Nr. 48 ribas, susipažino su 2008-01-31 komisijos protokolu (L. B. jį pasirašė, o D. Č. nepasirašė, surašė nesutikimo motyvus). Ginčijami sprendimai nuo žemėtvarkos projekto patvirtinimo (2005-04-29) iš esmės nesikeitė. Ieškovė D. Č. savo nesutikimą su 2008-01-31 matavimais motyvavo tuo, kad jai nebuvo skirtas iki 2 ha dydžio namų valdos žemės sklypas, kaip yra numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 Nutarimo Nr. 260 4 punkte. Teismas kritiškai vertina ieškovių pusės pateiktus duomenis, kad pagal 1952-1954 metų ūkio knygas R. M., K. (ieškovių promočiutės), o vėliau P. R. (ieškovių močiutės) Paluknio kaime naudojama 0,58-60 ha žemės asmeninio ūkio žemė esą buvusi ta pati namų valdai priklausanti žemė, kadangi sovietiniais laikais žemė skiriama asmeniniam ūkiui nesutapdavo su namų valdos žeme, nes buvo skiriami sklypai ganiavai ir šienavimui (yra duomenys, kad šiems tikslams P. R. buvo skirta žemė ( - )). Tokia tvarka galiojo ir po valstybės nepriklausomybės atkūrimo, iki to laiko kol nebuvo atkurtos nuosavybės į žemę teisės. Teismas kritiškai vertino duomenys apie tai, kad dalis žemės, esančios šalia sklypo Nr.46, buvo dirbama (ariama), nes tai buvo daroma ieškovių iniciatyva kilus ginčui dėl namų valdos, t.y. po to kai 2005-04-29 buvo parengtas ir patvirtintas žemėtvarkos projektas ir A. Ž. bei D. Z. suprojektuotas sklypas Nr. 48. Tai patvirtina E. Ž. 2008-03-05 pareiškimas Vilniaus apskrities viršininkui ir Švenčionių rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjai (1 t., b.l.103-104) trečiųjų asmenų bei liudytojų M. R., A. B., K. M., M. N. paaiškinimai. Teismas pažymėjo, kad P. R. I. teisės į nuosavybės atkūrimą natūra buvo įrodytos tik Vilniaus m.1 apylinkės teismo 2003-10-15 sprendimu nustačius juridinį faktą, t.y. įrodžius jos giminystės ryšį su buvusiu žemės savininku J. R., o tai reiškia, kad toks ilgas žemės nuosavybės atkūrimo procesas vyko ne dėl valstybinių institucijų neveikimo (ar veikimo priešingais pretendentų į žemę interesais), bet dėl pačių pretendentų ir jų įpėdinių neveiklumo (1999-03-09 LR Vyriausybės nutarimo „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ Nr. 260, LR CPK 268 str.-270 str.).

21III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai.

22Ieškovės D. Č. ir L. B. pateikė apeliacinį skundą, prašydamos panaikinti 2010-06-29 Švenčionių rajono apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai. Apeliacinio skundo argumentai:

231. Teismas painioja žemės sklypus, kurie jau yra suteikti nuosavybėn su sklypais dėl kurių vyksta ginčas. Po to kai 2007 m. V. G. perleido jai priklausančius statinius savo dukroms, jai buvo atkurtos nuosavybės teisės iki nacionalizacijos J. R. ( - ) turėtą 4 ha žemės sklypą. Iki 2007 m. V. G. prašė atkurti nuosavybės teise natūra ir jai buvo formuojami 2 sklypai - 0,3 ha Nr. 46 ir 1,03 ha – Nr. 47, tačiau perleidus statinius nuosavybės teisės buvo atkurtos padidinus sklypo Nr. 47 plotą iki 1,33 ha. V. G. neturėjo pagrindo nepasirašyti ant žemės sklypo Nr. 47, plotas 1,33 ha, paženklinimo akto, kadangi suteikiant šį sklypą jai buvo atkurtos nuosavybės teisės į visą priklausančią J. R. nuosavybės dalį. Nuo 2004-10-26 užfiksuota, jog V. G. nesutinka su nustatytomis žemės sklypo Nr. 46 ribomis. 2008-01-31 vykusio susirinkimo metu D. Č. išdėstyti nesutikimo argumentai taikomi visam formuojamam sklypui, todėl to paties atskirai dėstyti kitai, tame pačiame sklype esančių statinių savininkei nėra prasmės, o L. B. įrašas tik patvirtino jos dalyvavimą.

242. V. G. šalia jai priklausančių pastatų naudojosi 0,60 ha dydžio namų valda, o žemėtvarkos projekto suprojektuotų žemėnaudų dydis per pusę mažesnis - 0,30 ha. Tikrąsias namų valdos ribas pagrindžia Labanoro apylinkės 1952-1954 m. ūkinėse knygose esančių M. R., K., ūkio žinių lapų kopijos. M. R. yra D. Č. promočiutė. Po M. R. mirties visą jos turtą paveldėjo ieškovės močiutė P. R. I. Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėse tvirtinta nuostata, kad jeigu namų valdos naudojamo žemės sklypo plotas ir ribos nebuvo nustatyti pagal įstatymus ir nėra parengtų nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų, parduodama namų valdos žemė, kurią užima statiniai, sodas, kiti sodybos želdiniai, kiemas ir sodyboje nuolat daržui naudojamas žemės sklypas. Analogišką nuostatą numato LR Žemės reformos įstatymo 9 str., LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4 str. 12 str. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (2001-02-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2001) praktika patvirtina, kad tiek teisės aktai, reglamentuojantys nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą, tiek ir Žemės reformos įstatymas pirmenybę suteikia nuosavybės teisės atkūrimui natūra, tačiau Lietuvos Aukščiausiasis teismas, formuodamas vienodą praktiką, laikosi nuostatos, kad asmenų, kuriems žemė buvo suteikta asmeniniam ūkiui, interesai prioritetiškai ginami prieš asmenis, kurie šią žemę pageidauja atkurti nuosavybės teises natūra, tik tuo atveju, jeigu ši žemė asmeniniam ūkiui buvo suteikta teisėtai. Kadangi žemės sklypai formuojami atsižvelgiant į kraštovaizdį, gamtines ribas, akivaizdu, kad visas valdytas 0,6 ha plotas buvo iki pat miškelio, o tai netiesiogiai patvirtina ir tai, kad sklypas Nr. 48 yra 0,41 ha ploto, iš kurių 0,11 ha yra miškas, o visas ne miško plotas yra ginčo plotas, kas sudaro trūkstamą, t.y. ginčo namų valdos, 0,3 ha plotą. Teismo argumentas, kad P. R. I. buvo nebylė ir dėl to jai buvo sunku tvarkytis, yra tik prielaidos, kuriomis negali būti grindžiamas sprendimas. Kad faktiškai buvo naudojamas visas ginčo plotas iki miškelio, patvirtina 2003-06-30 VĮ Registrų centras daryta kadastro žemėlapio ištrauka, iš kurios matyti, kad žemės dalis prie miškelio yra dirbama, kaip ir kaimyninių sklypų žemė. Iš 2007-12-20 A. D. individualios įmonės darytos topografinės nuotraukos matyti, jog žemė prie miškelio yra ariama.

253. Pagal LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 str. žemės sklypo dalis Nr. 48 priskiriama valstybės išperkamai žemei, į kurią negali būti atkurtos nuosavybės teisės, todėl atsakovas negalėjo 2008-09-23 priimti sprendimo grąžinti žemės sklypą natūra tretiesiems asmenims. Nepaisant to, jo ieškovės nesutiko su žemės sklypų Nr. 46 ir 48 ribomis ir plotais, Vilniaus apskrities viršininkas priėmė įsakymus - 2008-09-04 ir patvirtino Kaltanėnų kadastro vietovės Paluknio kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto dalinio pakeitimo, 2008-09-23 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr. 2.,9-86-11906 Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į kaimo vietovėje pilietei D. Z., 2008-09-23 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr. 2.9-86-11905, kuriais pažeidžiami tiek ieškovių, tiek ir teisės aktų reikalavimai. Švenčionių žemėtvarkos skyrius privalėjo žemės sklypų formavimo metu, nepavykus paženklinti žemės sklypo, išnagrinėti situaciją. Atsakovas netinkamai informavo ieškoves, į bylą nepateikė įrodymų, jog ieškovėms apie vykdomus paženklinimus būtų pranešta tinkamai. Atsakovas tik pateikė dokumentus, jog paštu išsiuntė pranešimus, tačiau nepateikė įrodymų, jog buvo išsiųsta registruotu paštu. Rengiant ginčijamą žemėtvarkos projektą nebuvo nustatyti servitutai, suteikiantys galimybę ieškovėms patekti prie joms priklausančių statinių, nors tokią pareigą atsakovui numato žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos 20 p., 52 p., 56 p. nuostatos. Atsakovo formuojama riba tarp sklypų Nr. 46 ir Nr. 48 eina mažiau nei 3 metrų atstumu nuo statinio, tokiu būdu pažeisdamas STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ priedo Nr. 9,4 p. reikalavimas ir užkertama ieškovėms galimybė ir LR Konstitucijos užtikrinama teisė būti statytuoju.

26Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos pateikė atsileipimą į apeliacinį skundą, prašydamas jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad pagal Vilniaus apskrities viršininko 2005-04-29 įsakymo priėmimo metu Nr. 2.3-4384-86 galiojusios žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998-04-23 įsakymu Nr. 207 45 p., piliečiai, nesutinkantys su priimtais sprendimais pretendentų susirinkimo arba žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo metu, juos galėjo apskųsti žemėtvarkos skyriui. V. G. nepateikė pastabų, pasiūlymų, pretenzijų dėl žemės reformos žemėtvarkos projekte suprojektuotų žemės sklypų Nr. 46 ir Nr. 48 ribų, atsižvelgiant į tai, kad jos įgaliotinis N. Č. dalyvavo ženklinant Vilniaus apskrities viršininko 2005-04-29 įsakymu Nr. 2.3-4384-86 suprojektuotus žemės sklypus vietovėje. Nepagrįstas apeliacinio skundo teiginys, jog namų valda turi būti formuojama, atsižvelgiant į 1952-1954 m. ūkinėse knygose esančius duomenis bei istoriškai susiklosčiusį faktinį žemės sklypo naudojimą. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad apeliaciniame skunde klaidingai nurodoma, jog pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (2001-01-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-57/2001) ūkinių knygų įrašai buvo pripažinti tinkamais įrodymais, nustatant teisę į žemės sklypą. Minėtoje nutartyje nurodoma, jog nuoseklūs įrašai ūkinėse knygose apie namo naudojimą dviejų asmenų lygiomis dalimis yra pakankamas pagrindas išvadoms apie nuosavybės teisės parėjimą sandorio pagrindu, kuris pagal tuo metu galiojusius įstatymus nebuvo privalomas notarine forma, o rašytinės formos nesilaikymas nedarė jo negaliojančiu. ( - ) ( - )kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte suprojektuotas žemės sklypas Nr. 48 neatitiko žemės reformos įstatymo 9 str. 2 d. nustatytų namų valdos apibrėžimo kriterijų. Servituto nenustatymas nėra pagrindas pripažinti negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko 2005-04-29 įsakymą Nr. 2.3-4384-86, nes servitutas gali būti nustatytas ir kita teisės aktų nustatyta tvarka. Tuo atveju jei P. R. I. būtų suteiktas asmeninio ūkio žemės sklypas, jis turėjo būti įskaitytas į 1,33 ha žemės sklypą, į kurį minėtu Vilniaus apskrities viršininko sprendimu jai atkurtos nuosavybės teisės.

27IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Apeliacinis skundas atmestinas. Teisėjų kolegija pažymi, kad byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose. Kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir procesinių pažeidimų, sudarančių pagrindą pakeisti ar panaikinti apeliančių skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir procesinės teisės normos išaiškintos ir pritaikytos tinkamai.

29Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista teisė ar ginčijama teisė arba įstatymo saugomas interesas. Teismas gina civilines teises, pripažindamas tas teises, atkurdamas buvusią iki teisės pažeidimo padėtį, nutraukdamas arba pakeisdamas teisinį santykį, pripažindamas negaliojančiais valstybės ar savivaldybių institucijų arba pareigūnų aktus, prieštaraujančius įstatymams.

30Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad asmens teisė kreiptis į teismą nereiškia teisės reikalauti, kad vienu ar kitu būdu būtų apginta nuo pažeidimų bet kieno teisė, neapibrėžtų asmenų teisė. Asmens teisė kreiptis į teismą reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, kad būtų apginta jo subjektinė teisė arba įstatymų saugomas interesas.

31Siekiant apginti viešąjį interesą, kitų asmenų teises ir įstatymų saugomus interesus į teismą gali kreiptis prokuroras, valstybės valdymo institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos ir fiziniai asmenys, kuriems įstatymu suteikta teisė tai daryti. Ieškovės D. Č. ir L. B. nagrinėjamoje byloje nepriskirtinos prie asmenų, turinčių tokią teisę, todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovės D. Č. ir L. B. neturi reikalavimo teisės ginčyti Vilniaus apskrities viršininko 2005-04-29 įsakymą Nr.2.3.-3233-86 „Dėl Švenčionių rajono Kaltanėnų kadastrinės vietovės Paluknio kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ dalyje dėl sklypų Nr.46 ir Nr.48 ribų ir plotų nustatymo, nes tik nuo 2007-04-23 (1 t., b.l. 37-38) yra įregistruotos ieškovių asmeninės nuosavybės teisės į gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), ūkinį pastatą (unikalus Nr. ( - )) bei ūkinį pastatą (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ), kuriuos ieškovės įgijo 2007-04-16 pastatų dovanojimo sutarčių pagrindu. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovės D. Č. ir L. B., įstojusios į prasidėjusį Paluknio kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto procesą, negali ginčyti tų veiksmų, kurie buvo atlikti iki jų tapimo minėto turto savininkėmis ir reikalauti įpareigoti atsakovą inicijuoti 2005-04-29 Vilniaus apskrities viršininko įsakymo Nr.2.3-3233-86 „Dėl Švenčionių rajono Kaltanėnų kadastrinės vietovės Paluknio kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ pakeitimo procedūrą. Iki tol minėti statiniai priklausė ieškovių motinai V. G., kuri pasirašė abrise dėl žemės sklypo Nr. 47 (1 t., b.l. 87) ir neginčijo Vilniaus apskrities viršininko 2005-04-29 įsakymo Nr.2.3.-3233-86 „Dėl Švenčionių rajono Kaltanėnų kadastrinės vietovės Paluknio kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ dalyje dėl sklypų Nr.46 ir Nr.48 ribų ir plotų nustatymo įstatymų nustatyta tvarka ir terminais. Reikalavimas pakartoti žemėtvarkos projekto tvirtinimo procedūrą prieštarauja teisinių santykių stabilumo principui, nes situacija, kai pasikeitus nekilnojamųjų daiktų savininkams, būtų revizuojamos iki jų tapimo savininkais atsiradusios teisinės pasekmės prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijams. Aplinkybės, kad V. G. nepateikė pastabų, pasiūlymų, pretenzijų dėl žemės reformos žemėtvarkos projekte suprojektuotų žemės sklypų Nr. 46 ir Nr. 48 ribų, sukūrė teisines pasekmes, kurias kartu su nuosavybės objektais perėmė ieškovės.

32Ta aplinkybė, kad perleidus minėtus statinius, nuosavybės teisės buvo atkurtos padidinus sklypo Nr. 47 plotą iki 1,33 ha pagal 2008-09-29 Vilniaus apskrities viršininko sprendimą (1 t., b.l. 80), sudaro teisinį pagrindą konstatuoti, kad nuosavybės teises į visą priklausančią J. R. nuosavybės dalį yra atkurtos. Teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo abejoti ir remiasi 2008-09-29 Vilniaus apskrities viršininko sprendimu (1 t., b.l. 80), nes jis nėra nuginčytas ar panaikintas nustatyta tvarka. Teisėjų kolegija pažymi, kad nėra teisinio pagrindo pripažinti negaliojančiu 2008-09-23 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr.2.9-86-11906 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę kaimo vietovėje pilietei D. Z.“ dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo grąžinant natūra bendrosios nuosavybės teise su bendrasavininke A. Ž. žemės sklypą Nr.48 bei 2008-09-23 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr.2.9.-86-11905 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę kaimo vietovėje pilietei mirusiai A. Ž.“ dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo grąžinant natūra bendrosios nuosavybės teise su bendrasavininke D. Z. žemės sklypą Nr.48, nes įstatymas prioritetą suteikia nuosavybės teisių atkūrimui natūra prieš kitus pretendentus, kuriems perleistos nuosavybės teisės į statinius ir siekiančius realizuoti teises į žemės sklypą. Pažymėtina, kad V. G. pasirašė ant žemės sklypo Nr. 47, plotas 1,33 ha, paženklinimo akto (1 t., b.l. 81).

33Tai, kad 2008-01-31 vykusio susirinkimo metu dalyvavo D. Č. ir L. B. (1 t., b.l. 27-28), neturi teisinės reikšmės bylos nagrinėjimo dalykui, nes Vilniaus apskrities viršininko 2005-04-29 įsakymu Nr.2.3.-3233-86 „Dėl Švenčionių rajono Kaltanėnų kadastrinės vietovės Paluknio kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ suformuotas 0,30 ha žemės sklypas Nr. 46 yra skirtas vienai namų valdai, kurioje nuo 2007-04-23 nuosavybės teise registruotas L. B. priklausantis gyvenamasis namas, kaip pagrindinis daiktas, ir D. Č. priklausantys pagrindinio daikto priklausiniai, kaip pagalbinės paskirties pastatai - ūkiniai pastatai (1 t., b.l. 37-38). Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje nėra duomenų, kad viešajame nekilnojamojo turto registre yra šie statiniai registruoti kaip savarankiški nekilnojamieji daiktai, todėl teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo abejoti viešojo registro duomenimis dėl statinių paskirties ir statuso (LR CK 4.12 str., 4.19 str., 4.262 str.).

34Aplinkybės dėl to, ar V. G. šalia jai priklausančių pastatų naudojosi 0,60 ha dydžio namų valda, neturi teisinės reikšmės bylos nagrinėjimo dalykui, nes byloje nėra rašytinių duomenų, kad 0,60 ha žemės sklypas buvo suformuotas kaip namų valda ar buvo suteiktas asmeninio ūkio reikmėms. Nagrinėjamu atveju teisinę reikšmę turi 2005-04-29 įsakymu Nr.2.3.-3233-86 „Dėl Švenčionių rajono Kaltanėnų kadastrinės vietovės Paluknio kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ suformuotas 0,30 ha žemės sklypas Nr. 46 vienai namų valdai, kurios dydis nebuvo ginčijamas iki 2007-04-23, kai buvo įregistruotos ieškovių nuosavybės teisės į gyvenamąjį namą, ūkinis pastatus, esančius ( - ). Teisėjų kolegija pažymi, kad negalima liudytojų parodymais įrodinėti žemės sklypo dydžio suformavimo namų valdai ar suteikimo asmeninio ūkio reikmėms, nes šios aplinkybės gali būti grindžiamos tik rašytinais įrodymais (CPK 177 str.).

35Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantės nepagrįstai namų valdos ribas grindžia Labanoro apylinkės 1952-1954 m. ūkinių knygų dėl M. R., Kajetono, duomenimis, nes ūkinių knygų įrašai yra teisiškai reikšmingi, sprendžiant pastatų teisinį klausimą, atsižvelgiant į tai, kad, vykdant žemės reformą, turi būti atskirai nustatytas žemės sklypo namų valdos dydis arba suteiktas žemės sklypas asmeniniam ūkiui (Žemės reformos įstatymas, LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4 str. 12 str.). Apeliantės nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-02-21 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2001, nes skiriasi faktinės bylų aplinkybės.

362003-06-30 VĮ Registrų centras daryta kadastro žemėlapio ištrauka, 2007-12-20 A. D. individualios įmonės darytos topografinės nuotraukos, žemės suarimas savaime neįrodo 0,6 ha žemės sklypo dydžio namų valdai suformavimo ar asmeninio ūkio reikmėms suteikimo teisėtumo.

37Byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą pagal LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 str. žemės sklypo dalį Nr. 48 priskirti valstybės išperkamai žemei, į kurią negali būti atkurtos nuosavybės teisės, todėl atsakovas turėjo teisę 2008-09-23 priimti sprendimą grąžinti žemės sklypą natūra tretiesiems asmenims. Ta aplinkybė, kad ieškovių netenkina žemės sklypų Nr. 46 ir 48 ribos ir plotai, nesudaro teisinio pagrindo pripažinti negaliojančiais:

38- 2008-09-04 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr.2.3-11273-1861 “Dėl Vilniaus apskrities viršininko 2005-04-29 įsakymuNr.2.3.-3233-86 patvirtinto Kaltanėnų kadastrinės vietovės Paluknio kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto dalinio pakeitimo dalyje dėl sklypo Nr.46 ploto nustatymo;

39- 2008-09-23 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr.2.9-86-11906 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę kaimo vietovėje pilietei D. Z.“ dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo grąžinant natūra bendrosios nuosavybės teise su bendrasavininke A. Ž. žemės sklypą Nr.48;

40- 2008-09-23 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr.2.9.-86-11905 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę kaimo vietovėje pilietei mirusiai A. Ž.“ dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo grąžinant natūra bendrosios nuosavybės teise su bendrasavininke D. Z. žemės sklypą Nr.48, nes įstatymas prioritetą suteikia nuosavybės teisių atkūrimui natūra prieš kitus pretendentus, kuriems perleistos nuosavybės teisės į statinius ir siekiančius realizuoti teises į žemės sklypą. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovėms priklausanti 30 arų namų valda užtikrina jų galimybę naudotis turimu turtu ir nepažeidžia jų ar kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Aplinkybės, kad, rengiant žemėtvarkos projektą, nebuvo nustatyti servitutai, suteikiantys galimybę ieškovėms patekti prie joms priklausančių statinių, savaime nesudaro teisinio pagrindo tenkinti ieškinį, nes servitutų nustatymo klausimas gali būti sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka (CK 4.124 str.). Teisėjų kolegija nevertina apeliančių argumentų dėl jų siekio būti statytojomis, nes byloje nėra pareikšti reikalavimai, susiję su ieškovių, kaip statytojų, teisių realizavimu, atsižvelgiant į tai, kad įstatymų leidėjas draudžia apeliacinėje instancijoje kelti naujus reikalavimus, jeigu jie nebuvo pareikšti pirmosios instancijos teisme.

41Byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą įpareigoti atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją sudaryti su ieškovėmis D. Č. ir L. B. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį dėl namų valdos žemės sklypo, ne mažiau kaip 0,6 ha, reikalingo statinių - gyvenamojo namo, ir dviejų ūkinių pastatų, esančių ( - ), eksploatavimui bei atlikti kitus su šiuo įpareigojimu susijusius veiksmus, nes šis reikalavimas yra nepagrįstas. Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, kad ieškovių namų valda buvo teisėtai nustatyta tvarka suformuota ar suteikta asmeninio ūkio poreikiams 0,6 ha dydžiu, todėl esant galiojančiam Vilniaus apskrities viršininko 2005-04-29 įsakymui Nr.2.3.-3233-86 „Dėl Švenčionių rajono Kaltanėnų kadastrinės vietovės Paluknio kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ dalyje dėl sklypų Nr.46 ir Nr.48 ribų ir plotų, nėra teisinio pagrindo tenkinti šį reikalavimą, atsižvelgiant į tai, kad asmuo gali realizuoti teises į žemę pagal žemėtvarkos projektą, patvirtintą nustatyta tvarka.

42Tai, kad apeliantėms nepatinka pirmosios instancijos teismo sprendimo surašymo stilius, nereiškia, kad sprendimas yra be motyvų. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismo sprendimas iš esmės atitinka jo formai ir turiniui keliamus reikalavimus pagal LR CPK 270 str. ir yra pakankami motyvuotas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių, bei tinkamai vertino įrodymus (CPK 17 str., 177 str., 178 str., 185 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes skundžiamame sprendime yra objektyviai ir teisingai įvertinti su bylos nagrinėjimo dalyku susiję įrodymai, visapusiškai įvertintos ir išnagrinėtos visos bylai reikšmingos aplinkybės. Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui, nes jie yra bendro pobūdžio samprotavimai.

43Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad ieškovių apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir procesinės teisės normos pritaikytos tinkamai, nėra LR CPK 329 str., 330 str. numatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti pakeistas ar panaikintas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais. Skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas, nes byla išspręsta teisingai (LR CK 1.5 str., CPK 5 str., 7 str., 8 str., 177 str.-179 str., 185 str., 313 str., 320 str., 328 str., LR žemės reformos įstatymas, LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas, LR nekilnojamojo turto registro įstatymas).

44Pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinės teisės normas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Tai, kad ieškinys buvo atmestas, sudarė teisinį pagrindą priteisti iš ieškovių lygiomis dalimis bylinėjimosi išlaidas tretiesiems asmenims po 2250 Lt advokato atstovavimo išlaidų, atitinkančių bylos sudėtingumą ir apimtį, nes šie tretieji asmenys veikė atsakovo pusėje ir turėjo priešingą teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi negu ieškovės. Atmetus apeliacinį skundą, ieškovėms nėra atlyginamos jų patirtos bylinėjimosi išlaidos ir iš apeliančių priteisiamos bylinėjimosi išlaidos už advokato teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme po 1000 Lt (2 t., b.l. 178,179) trečiojo asmens E. Ž. naudai. Teisėjų kolegija nemažina šių išlaidų dydžio, nes jos atitinka bylos sudėtingumą ir apimtį (LR CPK 79 str., 88 str., 93 str., 98 str.).

45Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, ieškovės įgijo pareigą atlyginti po 8,55 Lt bylinėjimosi išlaidų (2 t., b.l. 164) dėl procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme valstybės naudai (LR CPK 92 str., 96 str.).

46Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

47Palikti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 29 d. sprendimą nepakeistą.

48Priteisti iš ieškovių D. Č. ir L. B. po 1000 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl advokato atstovavimo apeliacinės instancijos teisme trečiojo asmens E. Ž. naudai.

49Priteisti iš ieškovių D. Č. ir L. B. po 8,55 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme valstybės naudai.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė D. Č. 2008-10-02 kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį 2009-05-20... 5. 1. Įpareigoti atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją... 6. 2. Pripažinti negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko 2005-04-29... 7. 3. Pripažinti negaliojančius 2008-09-04 Vilniaus apskrities viršininko... 8. 4. Pripažinti negaliojančiu 2008-09-23 Vilniaus apskrities viršininko... 9. 5. Pripažinti negaliojančiu 2008-09-23 Vilniaus apskrities viršininko... 10. 6. Įpareigoti atsakovą inicijuoti 2005-04-29 Vilniaus apskrities viršininko... 11. Nurodė, kad ieškovėms asmeninės nuosavybės teise priklauso gyvenamasis... 12. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas ieškinį netenkinti.... 13. Tretysis asmuo D. Z. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį,... 14. Tretysis asmuo E. Ž. atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė.... 15. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. Švenčionių rajono apylinkės teismas 2010-06-29 priėmė sprendimą, kuriuo... 17. 1. Ieškovių D. Č. ir L. B. ieškinį atmesti;... 18. 2. Iš ieškovių D. Č. ir L. B. suinteresuotiems asmenims E. Ž. ir D. Z.... 19. 3. Iš ieškovių D. Č. ir L. B. valstybei priteisti po 38,70 Lt pašto... 20. Teismas nustatė, kad Vilniaus apskrities viršininko 2005-04-29 įsakymu... 21. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai.... 22. Ieškovės D. Č. ir L. B. pateikė apeliacinį skundą, prašydamos panaikinti... 23. 1. Teismas painioja žemės sklypus, kurie jau yra suteikti nuosavybėn su... 24. 2. V. G. šalia jai priklausančių pastatų naudojosi 0,60 ha dydžio namų... 25. 3. Pagal LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą... 26. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos pateikė... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 28. Apeliacinis skundas atmestinas. Teisėjų kolegija pažymi, kad byla... 29. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis... 30. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad asmens teisė kreiptis į... 31. Siekiant apginti viešąjį interesą, kitų asmenų teises ir įstatymų... 32. Ta aplinkybė, kad perleidus minėtus statinius, nuosavybės teisės buvo... 33. Tai, kad 2008-01-31 vykusio susirinkimo metu dalyvavo D. Č. ir L. B. (1 t.,... 34. Aplinkybės dėl to, ar V. G. šalia jai priklausančių pastatų naudojosi... 35. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantės nepagrįstai namų valdos ribas... 36. 2003-06-30 VĮ Registrų centras daryta kadastro žemėlapio ištrauka,... 37. Byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą pagal LR piliečių... 38. - 2008-09-04 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr.2.3-11273-1861... 39. - 2008-09-23 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr.2.9-86-11906 „Dėl... 40. - 2008-09-23 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr.2.9.-86-11905 „Dėl... 41. Byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą įpareigoti atsakovą... 42. Tai, kad apeliantėms nepatinka pirmosios instancijos teismo sprendimo... 43. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad ieškovių apeliacinio... 44. Pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinės teisės normas... 45. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas... 46. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija... 47. Palikti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 29 d.... 48. Priteisti iš ieškovių D. Č. ir L. B. po 1000 Lt bylinėjimosi išlaidų... 49. Priteisti iš ieškovių D. Č. ir L. B. po 8,55 Lt bylinėjimosi išlaidų...