Byla 2-1508-823/2018
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1835-275/2018, kuria teismas terminą bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Archidis“ likvidavimo procedūroms užbaigti pratęsė šešiems mėnesiams

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo A. B. (A. B.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1835-275/2018, kuria teismas terminą bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Archidis“ likvidavimo procedūroms užbaigti pratęsė šešiems mėnesiams,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ginčas byloje kilęs dėl bankrutavusios bendrovės likvidavimo termino pratęsimo.

62.

7Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 5 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Archidis“ iškelta bankroto byla. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 23 d. nutartimi BUAB „Archidis“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2016 m. gruodžio 21 d. teisėjo rezoliucija BUAB „Archidis“ likvidavimo terminas buvo pratęstas vieneriems metams.

83.

9BUAB „Archidis“ bankroto administratorė UAB „Administravimas ir auditas“ kreipėsi į teismą su prašymu dėl įmonės likvidavimo termino pratęsimo. Nurodė, kad 2018 m. birželio 25 d. įvyko BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo priimtas nutarimas įpareigoti bankroto administratorę pateikti teismui prašymą dėl likvidavimo termino pratęsimo dar vieneriems metams, atsižvelgiant į tai, kad bankrutavusios įmonės nekilnojamasis turtas dar nėra realizuotas, dėl jo pardavimo kainų ir tvarkos vyksta teisminis ginčas.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 28 d. nutartimi BUAB „Archidis“ bankroto administratorės prašymą tenkino iš dalies: pratęsė terminą BUAB „Archidis“ likvidavimo procedūroms užbaigti šešiems mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo nutarties įsiteisėjimo dienos.

135.

14Teismas nurodė, kad prašyme nėra nurodyta jokių aplinkybių ar argumentų, patvirtinančių, kad bendrovės bankroto procedūros negali būti baigtos anksčiau, nei per metus, todėl pagrindo pratęsti terminą likvidavimo procedūroms vykdyti vieneriems metams nėra. Teismo vertinimu, likvidavimo termino pratęsimas vieneriems metams pažeistų Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 7 straipsnyje įtvirtintus civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus bei bankroto bylose vyraujantį viešąjį interesą, kadangi BUAB „Archidis“ bankroto byla iškelta dar 2010 metais, bankroto procedūra trunka beveik aštuonerius metus, terminas likvidavimo procedūrai tęsiamas nuo 2016 metų, iš esmės dėl nerealizuoto bendrovės turto. Bendrovės turto pardavimo klausimai buvo svarstomi kreditorių susirinkimuose, tačiau dėl kreditorių teikiamų skundų turtas nėra parduotas.

156.

16Nustatęs, kad dėl kreditoriaus A. B. pateikto skundo dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo nustatyta bendrovės turto pardavimo tvarka, bendrovės turto pardavimo procedūros nėra sustabdytos, teismas sprendė, kad bendrovės turtas gali būti parduotas per šešis mėnesius ir šio termino pakaks užbaigti BUAB „Archidis“ likvidavimo procedūras.

17II.

18Atskirojo skundo argumentai

197.

20Atskiruoju skundu pareiškėjas A. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 28 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pratęsti terminą BUAB „Archidis“ likvidavimo procedūroms užbaigti dvylikai mėnesių, terminą skaičiuojant nuo galutinio sprendimo civilinėje byloje Nr. B2-1835-275/2018 pagal pareiškėjo A. B. skundą dėl BUAB „Archidis“ 2018 m. gegužės 9 d. 17-ojo kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu panaikinimo įsiteisėjimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

217.1.

22Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis nemotyvuota ir formali, priimta neanalizuojant ir nevertinant esamo BUAB „Archidis“ bankroto proceso etapo, neatsižvelgiant į pateiktas teismui naujas faktines aplinkybes ir įrodymus. Be to, ši nutartis priimta praėjus trims dienoms po 18-ojo BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo, todėl pažeidžia kreditorių procesines teises ir teisėtus interesus, nes minėto kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka, t. y. per 14 dienų nuo kreditoriaus sužinojimo apie nutarimo priėmimą.

237.2.

24Civilinėje byloje Nr. B2-1835-275/2018 yra sprendžiamas klausimas dėl 2018 m. gegužės 9 d. BUAB „Archidis“ 17-ojo kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu panaikinimo. Paminėtoje byloje pareiškėjas įrodinėja bendrovės turto pardavimo ekonominį pranašumą, turto pardavimą vykdant per dvylika mėnesių, pasitelkus profesionalius nekilnojamojo turto pardavimo agentus / brokerius. Pirmosios instancijos teismas turėjo įvertinti aplinkybę, kad civilinė byla Nr. B2-1835-275/2018 yra dar neišnagrinėta, o skundžiama nutartis trukdo teisingam minėtos civilinės bylos išnagrinėjimui.

257.3.

26Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi sudarė pagrindą patenkinti tik vieno kreditoriaus reikalavimus, tuo pažeisdamas visų kitų bendrovės kreditorių ir pačios bendrovės teises ir teisėtus interesus, viešąjį interesą, šalių teisėtų interesų pusiausvyrą.

27IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

288.

29Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria BUAB „Archidis“ bankroto administratorės prašymas tenkintas iš dalies ir terminas BUAB „Archidis“ likvidavimo procedūroms užbaigti pratęstas šešiems mėnesiams, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas nagrinėja laikydamasis atskirojo skundo ribų. Pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas ir absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnis).

309.

31Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad bankroto proceso tikslas – tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Iškėlus įmonės bankroto bylą, tam tikram laikui stabdomi atsiskaitymai su kreditoriais. Šios padėties tęsimas paprastai nenaudingas nei kreditoriams, negaunantiems iš skolininko priklausančių lėšų, nei bankrutuojančiai įmonei, jei yra galimybių atnaujinti jos veiklą, taip pat įmonės savininkams ar dalyviams, turintiems teisę į turtą, liekantį atsiskaičius su kreditoriais. Taigi vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007, 2007 m. spalio 24 d. civilinėje byloje Nr.3K-7-362/2007).

3210.

33ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad jeigu per 24 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia įsiteisėjimo dienos lieka neparduoto ir kreditoriams neperduoto bankrutavusios įmonės turto ir kreditorių nepatenkintų reikalavimų, šis turtas, kaip neturintis rinkos vertės, kreditorių, kurių reikalavimams tenkinti neužteko lėšų, sprendimu turi būti nurašytas. Nurašytas bankrutavusios įmonės turtas (išskyrus nekilnojamąjį turtą) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jo nurašymo dienos turi būti panaudojamas arba sunaikinamas kreditorių nustatyta tvarka. Nurašytą nekilnojamąjį turtą administratorius ne vėliau kaip per 30 dienų po jo nurašymo dienos pagal perdavimo aktą turi neatlygintinai perduoti savivaldybei, kurios teritorijoje yra šis nekilnojamasis turtas. Per nurodytą terminą savivaldybė privalo perimti šį turtą.

3411.

35Kreditorių susirinkimo prašymu ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalyje nurodytą 24 mėnesių terminą teismas gali pratęsti, tačiau šis terminas pratęsiamas tik išimtiniais atvejais ir konkrečiam laiko tarpui, kai egzistuoja objektyvios (tiek nuo įmonės kreditorių, tiek nuo įmonės bankroto administratoriaus valios nepriklausančios) priežastys, kliudančios baigti bankroto procedūrą, ir tik tiek, kiek protingomis ir normaliomis laiko bei darbo sąnaudomis reikia procedūroms baigti. Prasidėjus įmonės likvidavimo procedūroms, tiek bankroto administratorius, tiek ir bankroto procedūrų teisėtumo priežiūrą užtikrinantis teismas turi operatyviai veikti bei priimti tokius sprendimus ar atlikti tokius veiksmus, kurie sudarytų pagrindą kuo greičiau ir didesne apimtimi patenkinti kreditorių reikalavimus bei teisingai išspręsti bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571-241/2017). Įmonės likvidavimo procedūrų nukėlimas neapibrėžtam laikui ir nekonstatavus tam akivaizdaus pagrindo laikytinas neatitinkančiu viešojo intereso ir prieštaraujančiu bankroto proceso principams. Taigi, prasidėjus įmonės likvidavimo procedūroms, tiek bankroto administratorius, tiek ir bankroto procedūrų teisėtumo priežiūrą užtikrinantis teismas turi operatyviai veikti bei priimti tokius sprendimus / atlikti tokius veiksmus, kurie sudarytų pagrindą kuo greičiau ir didesne apimtimi patenkinti kreditorių reikalavimus bei teisingai išspręsti bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2010-381/2016).

3612.

37Nagrinėjamu atveju skundžiama nutartimi BUAB ‚Archidis“ likvidavimo procedūros teismo buvo pratęstos šešiems mėnesiams iš dalies tenkinant BUAB „Archidis“ bankroto administratorės prašymą, grindžiamą 2018 m. birželio 25 d. BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkimo metu priimtu nutarimu. Nesutikdamas su skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi, apeliantas, be kita ko, nurodo, kad skundžiama teismo nutartis negalėjo būti priimta nesibaigus 2018 m. birželio 25 d. BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkimo nutarimų apskundimo terminui. Su šiais apelianto argumentais nėra pagrindo sutikti, kadangi, visų pirma, kreditorių susirinkimo nutarimų apskundimas pats savaime nesustabdo jų vykdymo, antra, pasibaigus ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalyje nustatytam (arba teismo pratęstam) terminui tiek bankroto administratorius, tiek bankroto bylą nagrinėjantis teismas nedelsdami turi imtis atitinkamų veiksmų, kad įmonės bankroto procedūros nebūtų neapibrėžtoje padėtyje. Nagrinėjamu atveju, teismui priimant skundžiamą nutartį, teismo pratęstas terminas BUAB „Archidis“ likvidavimo procedūroms užbaigti buvo pasibaigęs, todėl pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai šį klausimą sprendė nedelsdamas.

3813.

39Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad BUAB „Archidis“ bankroto procesas yra užsitęsęs iš esmės dėl kreditorių inicijuojamų teisminių ginčų dėl bendrovės turto pardavimo kainos ir tvarkos. Atsižvelgiant į konkretaus bankroto proceso trukmę ir ją sąlygojančias priežastis, vien ta aplinkybė, kad vienas iš bendrovės kreditorių – apeliantas, yra pateikęs skundą dėl 2018 m. gegužės 9 d. BUAB „Archidis“ 17-ojo kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu (dėl įmonės turto pardavimo tvarkos nustatymo) panaikinimo civilinėje byloje Nr. B2-1835-275/2018, savaime nesudaro pagrindo likvidavimo termino pratęsimui.

4014.

41Apeliacinės instancijos teismas taip pat neturi pagrindo sutikti su apelianto argumentu, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis sudarė pagrindą patenkinti tik vieno kreditoriaus reikalavimus, tuo pažeidžiant kitų bendrovės kreditorių ir pačios bendrovės bei viešąjį interesą. Pasisakant dėl šio apelianto argumento, visų pirma, pažymėtina, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi BUAB „Archidis“ likvidavimo terminas buvo pratęstas, nors ir trumpesniam laikotarpiui, nei prašė BUAB „Archidis“ bankroto administratorė. Iki pirmosios instancijos teismo nutartimi nustatyto termino pabaigos iš esmės pasikeitus aplinkybėms, buvusioms priimant skundžiamą nutartį (t. y. atsiradus objektyvioms, nei nuo bendrovės kreditorių, nei nuo bendrovės bankroto administratorės valios nepriklausančioms, priežastims, kliudančioms užbaigti likvidavimo procedūras), iš BUAB „Archidis“ kreditorių nėra atimta teisė pakartotinai kreiptis į teismą dėl likvidavimo termino pratęsimo. Kita vertus, vien skundo dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo nustatyta bendrovės turto pardavimo tvarka, padavimas savaime nepatvirtina, kad kreditorių nustatyta turto pardavimo tvarka yra ydinga, pažeidžianti bendrovės kreditorių interesus, tuo tarpu apeliantui palankus procesinis sprendimas, kuriuo būtų konstatuotas kreditorių patvirtintos turto pardavimo tvarkos ydingumas, šiuo metu nėra priimtas.

4215.

43Apeliantui atskiruoju skundu nepaneigus teisėtų bei pagrįstų skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties išvadų, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

44Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

45Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ginčas byloje kilęs dėl bankrutavusios bendrovės likvidavimo termino... 6. 2.... 7. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 5 d. nutartimi uždarajai akcinei... 8. 3.... 9. BUAB „Archidis“ bankroto administratorė UAB „Administravimas ir... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 28 d. nutartimi BUAB... 13. 5.... 14. Teismas nurodė, kad prašyme nėra nurodyta jokių aplinkybių ar argumentų,... 15. 6.... 16. Nustatęs, kad dėl kreditoriaus A. B. pateikto skundo dėl kreditorių... 17. II.... 18. Atskirojo skundo argumentai... 19. 7.... 20. Atskiruoju skundu pareiškėjas A. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 21. 7.1.... 22. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis nemotyvuota ir formali,... 23. 7.2.... 24. Civilinėje byloje Nr. B2-1835-275/2018 yra sprendžiamas klausimas dėl 2018... 25. 7.3.... 26. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi sudarė pagrindą... 27. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 28. 8.... 29. Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria BUAB... 30. 9.... 31. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad bankroto proceso... 32. 10.... 33. ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad jeigu per 24 mėnesius nuo teismo... 34. 11.... 35. Kreditorių susirinkimo prašymu ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalyje nurodytą 24... 36. 12.... 37. Nagrinėjamu atveju skundžiama nutartimi BUAB ‚Archidis“ likvidavimo... 38. 13.... 39. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios... 40. 14.... 41. Apeliacinės instancijos teismas taip pat neturi pagrindo sutikti su apelianto... 42. 15.... 43. Apeliantui atskiruoju skundu nepaneigus teisėtų bei pagrįstų skundžiamos... 44. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 45. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 28 d. nutartį palikti nepakeistą....