Byla 2S-249-459/2019
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo antstolis A. S

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos A. K. T. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos A. K. T. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo antstolis A. S.,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

52018-08-29 pareiškėja A. K. T. kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio A. S. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0010/18/02792.

6II.

7Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų atsisakė priimti. Teismo motyvai:

102.1.

11Nurodė, kad pareiškėja nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos ir pateikė skundą dėl antstolio A. S. veiksmų tiesiogiai Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams, prieš tai nesikreipusi su juo į antstolį.

122.2.

13Išaiškino pareiškėjai, kad ji turi teisę kreiptis su skundu į antstolį A. S..

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

153.

16Pareiškėja A. K. T. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartį panaikinti, sustabdyti išieškojimą, iki bus priimtas galutinis sprendimas šioje byloje, išreikalauti iš antstolio vykdomąją bylą, panaikinti antstolio A. S. patvarkymą dėl vykdomojo rašto priėmimo vykdyti ir vykdymo išlaidų apskaičiavimo. Skundo motyvai:

174.1.

18Nurodo, kad nutartis yra neteisinga ir neteisėta, priimta tinkamai neįsigilinus į visas bylos aplinkybes.

194.2.

20Nurodo, kad žodinis procesas šioje byloje yra būtinas.

215.

22Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

23Teismas

konstatuoja:

24IV. Apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai ir argumentai

25Atskirasis skundas netenkintinas.

266.

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

28Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

297.

30Apeliantė prašo bylą apeliacinės instancijos teisme nagrinėti žodinio proceso tvarka. Pažymėtina, kad CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Dalyvaujantys byloje asmenys atskirajame skunde gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad pagal teisinį reguliavimą bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka lemia šio proceso būtinybės konstatavimas, o išimtinė teisė tai nuspręsti skirta teismui. Byloje dalyvaujančių asmenų prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pats savaime nesuponuoja žodinio proceso būtinumo; teismas turi užkirsti kelią procesui vilkinti, o dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013).

318.

32Tokia kasacinio teismo praktika koreliuoja su Europos Žmogaus Teisių Teismo formuojama Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos taikymo praktika, pagal kurią tam tikromis aplinkybėmis apeliacinės instancijos teismas siekdamas veiksmingo teisingumo vykdymo bylą gali išspręsti remdamasis rašytine medžiaga (kai nagrinėjama problema nekelia teisės ar fakto klausimų, kurie negalėtų būti tinkamai išspręsti remiantis bylos medžiaga ir šalių rašytiniais pareiškimais); taigi teisė į žodinį bylos nagrinėjimą nėra absoliuti – dėl specialių proceso bruožų, sprendžiamų klausimų pobūdžio rašytinis procesas gali būti pateisinamas aukštesnės instancijos teismuose, jei žodinis bylos nagrinėjimas vyko pirmosios instancijos teisme (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2007 m. lapkričio 13 d. sprendimas byloje Oganova prieš Gruziją, Nr. 25717/03, 27, 28 punktai), (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-l 28-469/2017).

339.

34Šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, turi jį pagrįsti, nurodydamos išimtines aplinkybes, dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas. Nagrinėjamoje byloje pareiškėja savo argumentus yra išdėsčiusi procesiniuose dokumentuose, apeliantė A. K. T. nepagrindė žodinio bylos nagrinėjimo būtinumo, todėl apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apeliacijos dalyką, konstatuoja, kad šiuo atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios medžiagos, ir mano, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

3510.

36Byloje nagrinėjamas klausimas dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo.

3711.

38Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad teisinis ginčas šiuo atveju kilo dėl asmens teisės kreiptis į teismą tinkamo įgyvendinimo. Atskiruoju skundu apeliantė A. K. T. tvirtina, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti jos skundą dėl antstolio veiksmų.

3912.

40Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus bei pirmosios instancijos teismo laikomas nustatytomis faktines aplinkybes, įpareigojančias teismą atsisakyti priimti ieškinį, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias ieškinio atsisakymą (CPK 137 straipsnis) ir bylų dėl antstolio veiksmų CPK XXXI skyriuje nustatytą nagrinėjimo tvarką, dėl ko panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo.

4113.

42Dėl šių priežasčių apeliacinės instancijos teismas pasisako dėl ginčo esmės materialiniu aspektu, o dėl kitų argumentų, kurie nedaro įtakos skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumui ir teisėtumui, išsamiau nepasisako. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010).

4314.

44Pirminė sąlyga asmeniui kreiptis į teismą yra teisinio suinteresuotumo turėjimas. Teismas, priimdamas ieškinį, privalo ex officio išsiaiškinti teisės kreiptis į teismą prielaidas ir įstatyme nustatytas jos tinkamo įgyvendinimo sąlygas. Ieškinio priėmimą teisme reglamentuoja CPK 137 straipsnis. Teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktas). Tik pasinaudojus nustatyta tvarka ir nepavykus išspręsti kilusio ginčo, šalims suteikiama teisė ginčo nagrinėjimą perkelti į teismą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-431-701/2016).

4515.

46Veiksmingas ir operatyvus teismo sprendimo vykdymas – būtina teisės į teismą įgyvendinimo sąlyga. Šiais principais grindžiamas ir CPKXXXI skyriuje įtvirtintas privalomo išankstinio skundų dėl antstolio veiksmų sprendimo ne teisme institutas. CPK 510 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šiame skyriuje nustatyta tvarka gali būti skundžiami antstolių procesiniai veiksmai ar atsisakymas juos atlikti. Pagal CPK 510 straipsnio 2 dalies nuostatas, skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui per CPK 512 straipsnyje nustatytą terminą. Skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo. Jeigu antstolis patenkina skundą, jis priima patvarkymą. Jeigu antstolis patvarkymu atsisako tenkinti skundą, skundas kartu su vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Pažymėtina, kad jokių šios tvarkos išimčių įstatymas nenumato. Ikiteisminė ginčų dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo tvarka skirta tam, kad vykdymo procesas vyktų racionaliai ir sklandžiai; išankstinis skundo nagrinėjimas suteikia galimybę pačiam antstoliui ištaisyti vykdymo trūkumus, taip išvengiant nereikalingo bylinėjimosi, be to, išankstinio skundo nagrinėjimo metu išaiškinamos reikšmingos aplinkybės, surenkami aktualūs bylai duomenys, tai palengvina ir pagreitina ginčo nagrinėjimą teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-549/2013).

4716.

48Kadangi vykdymo proceso šalių procesinių teisių užtikrinimą vykdomajame procese garantuoja CPK 510 straipsnio 1 dalis, pagal kurią antstolių procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti gali būti skundžiami šio kodekso XXXI skyriuje nustatyta tvarka, apeliantė turėjo pasinaudoti CPK 510 straipsnyje nustatyta tvarka ir apskųsti antstoliui jo atliktus veiksmus. Tik juos apskundus būtų galima konstatuoti, kad buvo laikytasi išankstinės nagrinėjimo ne teisme tvarkos ir kad teismas turi kompetenciją nagrinėti bylą dėl antstolio veiksmų.

4917.

50Taigi, nagrinėjamu atveju apeliantė nepagrįstai pateikė teismui, o ne antstoliui skundą dėl antstolio veiksmų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tik tais atvejais, kai antstolis per CPK 510 straipsnyje nustatytą terminą nepriima patvarkymo dėl pateikto skundo, vykdymo proceso dalyvis turi teisę kreiptis su skundu dėl antstolio veiksmų tiesiogiai į teismą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-549/2013). Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad apeliantė kreipėsi tiesiogiai į teismą dėl to, kad antstolis per CPK 510 straipsnyje nustatytus terminus neišnagrinėjo pareiškėjos skundo. Nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad pareiškėja nesilaikė išankstinės nagrinėjimo ne teisme tvarkos, todėl pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį.

51Dėl procesinės bylos baigties

5218.

53Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai teisiškai kvalifikavimo ginčo klausimui išspręsti reikšmingas faktines aplinkybes, tinkamai taikė ieškinio priėmimą ir bylų dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo tvarką reglamentuojančias civilinio proceso teisės normas ir pagrįstai nutarė skundą dėl antstolio veiksmų atsisakyti priimti, nustačius, kad nebuvo laikytasi išankstinės nagrinėjimo ne teisme tvarkos. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą nutartį, todėl atskirasis skundas atmetamas, o Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

54Vadovaudamasis CPK 335 straipsniu, 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

55Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. 2018-08-29 pareiškėja A. K. T. kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio... 6. II.... 7. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2018 m. rugpjūčio 30 d.... 10. 2.1.... 11. Nurodė, kad pareiškėja nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų... 12. 2.2.... 13. Išaiškino pareiškėjai, kad ji turi teisę kreiptis su skundu į antstolį... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 15. 3.... 16. Pareiškėja A. K. T. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė Klaipėdos... 17. 4.1.... 18. Nurodo, kad nutartis yra neteisinga ir neteisėta, priimta tinkamai... 19. 4.2.... 20. Nurodo, kad žodinis procesas šioje byloje yra būtinas.... 21. 5.... 22. Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.... 23. Teismas... 24. IV. Apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai ir argumentai... 25. Atskirasis skundas netenkintinas.... 26. 6.... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 28. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo... 29. 7.... 30. Apeliantė prašo bylą apeliacinės instancijos teisme nagrinėti žodinio... 31. 8.... 32. Tokia kasacinio teismo praktika koreliuoja su Europos Žmogaus Teisių Teismo... 33. 9.... 34. Šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, turi jį... 35. 10.... 36. Byloje nagrinėjamas klausimas dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti... 37. 11.... 38. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad teisinis ginčas šiuo atveju kilo... 39. 12.... 40. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus bei... 41. 13.... 42. Dėl šių priežasčių apeliacinės instancijos teismas pasisako dėl ginčo... 43. 14.... 44. Pirminė sąlyga asmeniui kreiptis į teismą yra teisinio suinteresuotumo... 45. 15.... 46. Veiksmingas ir operatyvus teismo sprendimo vykdymas – būtina teisės į... 47. 16.... 48. Kadangi vykdymo proceso šalių procesinių teisių užtikrinimą vykdomajame... 49. 17.... 50. Taigi, nagrinėjamu atveju apeliantė nepagrįstai pateikė teismui, o ne... 51. Dėl procesinės bylos baigties... 52. 18.... 53. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 54. Vadovaudamasis CPK 335 straipsniu, 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1... 55. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. rugpjūčio 30 d....