Byla 2A-1153-431/2012
Dėl užmokesčio už sunaudotą elektros energiją, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimos Gerasičkinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Antano Rudzinsko ir Jūratės Varanauskaitės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui UAB „Palink“ dėl užmokesčio už sunaudotą elektros energiją, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovo UAB „Palink“ 1 274,29 Lt užmokestį už sunaudotą elektros energiją, 8,05 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodė, kad jis su atsakovu 2007 10 19 sudarė negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos sutartį, pagal kurią nuomotojas (ieškovas) patalpas išnuomojo nuomininkui (atsakovui) dešimčiai metų, skaičiuojant nuo patalpų perdavimo- priėmimo akto pasirašymo dienos. Atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti nuomos mokestį ir sumokėti kitus su naudojimusi patalpomis susijusius mokesčius. Ieškovas 2010 11 05 išrašė PVM sąskaitą- faktūrą serija NTV Nr. 4321, kurioje nurodytas užmokestis už „bendrai suvartotą“ elektros energiją- 1 274,29 Lt. Atsakovas prievolės sumokėti šį užmokestį neįvykdė ir liko skolingas ieškovui 1 274,29 Lt. Dėl šių faktinių pagrindų ieškovas prašė patenkinti ieškinį.

7Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę, 2010-12-20 priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo visiškai patenkino ieškinį.

8Atsakovas UAB „Palink“ 2011-01-11 pateikė prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo. Atsakovas prašė panaikinti preliminarų sprendimą ir ieškovo ieškinį dėl užmokesčio už išnuomotose patalpose sunaudotą elektros energiją bei palūkanų priteisimo atmesti.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011-04-27 sprendimu Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 20 d. preliminarų sprendimą panaikino, o ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pareikštą atsakovui UAB „Palink“ atmetė.

11Teismas konstatavo, jog ieškovas, reikalaudamas iš atsakovo užmokesčio už elektros energiją, sunaudotą ne nuomininkui išnuomotose patalpose, neteisingai aiškina 2007 m. spalio 19 d. pasirašytos negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 07/10/19 nuostatas. Nuomos mokestis ir kiti mokėjimai yra aprašyti nuomos sutarties 6 straipsnyje. Pagrindinis atlygis ieškovui už teisę valdyti bei naudoti patalpas yra numatytas nuomos sutarties 6.1. punkte- tai patalpų nuomos mokestis. Greta patalpų nuomos mokesčio ieškovas ir atsakovas nuomos sutarties 6.4. punkte susitarė, jog atsakovas, kaip nuomininkas papildomai sumokės už faktiškai patalpose sunaudotą elektros energiją, šilumos energiją, vandenį, suteiktas ryšio paslaugas ir kitas paslaugas, kurias nuomininkas užsako ir kurios nuomininkui yra teikiamos. Teismo teigimu, nuomos sutarties 6.4. punkto nuostata papildomus mokėjimus sieja tik su paslaugomis, kuriomis naudojasi atsakovas ir naudojasi nuomojamose patalpose: t. y. atsakovas moka už išsinuomotose patalpose sunaudotą elektros energiją; šilumos energiją; vandenį; ryšių paslaugas; paslaugas, kurias atsakovas užsakė ir kurias atsakovas gavo. Papildomų mokėjimų sąrašas yra baigtinis ir nėra pagrindo jo aiškinti plečiamai. Sutartyje nėra bendrųjų patalpų ar bendrųjų patalpų priežiūros sąvokų, tad ir su tokiomis patalpomis susiję mokėjimai sutartyje nenumatyti. Nuomos sutarties 8.1.8. punkte (nuomotojas įsipareigoja užtikrinti, kad likusi pastato, kuriame yra patalpos, dalis bei nuomininko šios sutarties pagrindu nenaudojamos pastato aplinkos dalis būtų tvarkinga, tinkamai tvarkoma bei prižiūrima) įtvirtintas atsakovo įsipareigojimas, nenumatant už šio įsipareigojimo vykdymą atskiro papildomo užmokesčio. Teismo nuomone, ši sutarties nuostata yra pagrindas konstatuoti, jog bendro naudojimo patalpų priežiūros pareigą ir atitinkamas sąnaudas prisiėmė nuomotojas (ieškovas), o sąnaudos, susijusios su šių patalpų priežiūra, buvo įtrauktos į nuomos mokestį.

12Šios aplinkybės ir teisiniai argumentai yra pagrindas nuspręsti, kad ieškovas nepagrįstai reikalauja iš atsakovo apmokėti 2010 m. lapkričio 5 d PVM sąskaitą- faktūrą serija NTV Nr. 4321 (1 274,29 Lt). Teismas konstatuoja, jog reikalaudamas apmokėti už elektros energiją, sunaudotą bendrose patalpose, ieškovas reikalauja iš atsakovo sutartimi nesulygto užmokesčio.

13Aplinkybė, jog keletą ieškovo PVM sąskaitų- faktūrų, kuriose nurodytas užmokestis už elektros energiją, sunaudotą bendrose patalpose, atsakovas yra apmokėjęs, nėra pagrindas pripažinti, jog šalys pakeitė 2007 10 19 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 07/10/19. Sutarties 16.5. p. numatyta, kad sutartis gali būti pakeista ar papildyta tik dvišaliu raštišku susitarimu. Tokio susitarimo šalys nėra sudariusios. Be to, atsakovo apmokėtosiose PVM sąskaitose- faktūrose paslauga, už kurią reikalaujama užmokesčio, įvardinta kaip elektros energija, sunaudota atitinkamą mėnesį prekybos centre Šiaulių g. 37, Marijampolėje. Šis paslaugos pavadinimas turi esminį skirtumą nuo 2010 11 05 PVM sąskaitoje- faktūroje serija NTV Nr. 4321 įrašyto paslaugos pavadinimo. Pastarojoje PVM sąskaitoje- faktūroje po žodžio „energija“ įrašyti žodžiai „(bendrai sunaudotą)“. Kol ieškovas šių žodžių į PVM sąskaitas- faktūras neįrašydavo, atsakovas turėjo pagrindą manyti, kad dokumente nurodytas užmokestis už atsakovui išnuomotose patalpose sunaudotą elektros energiją. Dėl šios priežasties atsakovo 2011 04 15 teismo posėdžio metu pateiktos PVM sąskaitos- faktūros buvo apmokėtos. Tačiau ši aplinkybė nevertinama kaip atsakovo pripažinimas prievolės mokėti užmokestį už elektros energiją, sunaudotą ne atsakovui išnuomotose patalpose.

14Dėl išdėstytų aplinkybių ir teisinių argumentų teismas padarė išvadą, jog nėra pagrindo patenkinti ieškovo reikalavimo priteisti užmokestį už elektros energiją.

15III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

16Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-04-27 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – priteisti ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ iš atsakovo UAB „Palink“ 1274,29 Lt įsiskolinimą, susidariusį už suvartotą elektros energiją, 8,5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

17Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. teismas priimdamas ginčijamą sprendimą nepaisė įstatyme įtvirtintų sutarčių aiškinimo taisyklių. Nurodo, kad šalių pasirašytos Sutarties 6.4 p. nuostata įrodo, jog punkte išvardintų paslaugų sąrašas nėra baigtinis, papildomų mokėjimų sąrašas gali nuolat kisti, atsižvelgiant į tai, kokios paslaugos buvo teikiamos. Prie jų priskirtina ir bendro naudojimo patalpoms tiekta elektros energija. Šiomis patalpomis naudojasi nuomininko klientai, todėl atsakovas turi atlyginti proporcingai patalpų plotui patirtas išlaidas. Sutarties 3.3 p. aiškiai nurodo, kad į patalpų nuomos mokestį yra įskaičiuoti mokesčiai už konkrečiai įvardintas tris paslaugas, t.y. žemės naudojimą, privažiavimą bei rampą, tačiau šis punktas visiškai nesusijęs su pastato viduje esančių bendrųjų patalpų naudojimu ir mokėjimu už bendrosiose patalpose atsakovui teikiamas paslaugas. Sutarties 8.1.8 punktas turi būti aiškinamas kartu su kitomis Sutarties 8 skirsnio nuostatomis, kurios nuomotoją įpareigoja sudaryti su trečiaisiais asmenimis atitinkamas sutartis, kurios yra būtinos išlaikyti pastatą ir jo aplinką tvarkingą. Taigi šios sutarties nuostatos nėra susijusios su pagal sutartį atliekamais mokėjimais už nuomininko interesais teikiamą energiją ar paslaugas;
  2. apeliantas pažymi, jog jis reikalauja atlyginti patalpų plotui proporcingas išlaidas elektros energijos tiekimui bendrosioms patalpoms, per kurias patenkama į nuomininkui nuomojamas patalpas, šiluminio mazgo maitinimo ventiliacijos bei lauko apšvietimo įrenginiams. Ieškovo teigimu, akivaizdu, jog pastatas (patalpos) be elektros tiekimo į minėtuosius objektus ne tik negalėtų būti naudojamas atsakovo siekiamu būdu – vystyti mažmeninės prekybos veiklą, tačiau apskritai tinkamai nefunkcionuotų. Todėl elektros energijos tiekimas bendrojo naudojimo objektams yra būtinas, siekiant išlaikyti išnuomotas patalpas. Kitaip tariant atsakovo pareiga apmokėti pateikimas PVM sąskaitas – faktūras už elektros energijos tiekimą bendrojo naudojimo objektams kyla ne vien todėl, jog tai yra būtina patalpoms išlaikyti, bet ir dėl to, jog dalis tiekiamos tos elektros energijos yra suvartojama paties atsakovo naudai ir interesams, t.y. vykdant veiklą. Be to, Sutarties 6.4 p. atsakovas įsipareigojo sumokėti mokesčius ir už kitas paslaugas, kurias nuomininkas užsako ir kurios nuomininkui yra teikiamos;
  3. apeliantas, apskaičiuodamas atsakovui tenkančią išlaidų dalį, bendrojo naudojimo objektai laiko bendras patalpas, šiluminio mazgo maitinimo, ventiliacijos, bei lauko apšvietimo įrenginius. Be to, nuomotojo elektros energijos suvartojimo išplėstinės skaičiuotėje nurodoma, jog nuomininkui tenkantis išlaidų dalis buvo apskaičiuota padalinus visą bendrojo naudojimo objektuose suvartotą elektros energiją iš bendrojo pastato ploto ir gautą rezultatą – suvartotos elektros energijos kiekį padauginus iš atsakovo išsinuomotų patalpų ploto. Apelianto teigimu, toks išlaidų apskaičiavimo būdas atitinka CK 4.82 str. 5 d. nustatytą principą, jog butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra nustatoma buto savininkui nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo ploto santykiui. Kadangi ginčo atveju bendrojo naudojimo objektų atžvilgiu tarp šalių susiklostė panašūs santykiai, kurie sieja gyvenamojo namo buto savininkus, nustatant atsakovui tenkančių išlaidų, skirtų sumokėti mokestį už elektros energijos teikimą į jas, atlygintiną dalį, ieškovas pagrįstai taikė pagal analogiją CK 4.82 str. 5 d.;
  4. nuomininkas apmokėjo dalį jam pateiktų sąskaitų faktūrų už elektros energijos tiekimą inter alia bendrojo naudojimo objektams pastate: PVM sąskaita – faktūra Nr. 0926 už 2008 m. gruodžio mėn., PVM sąskaita – faktūras Nr. 1440 už 2009 m. kovo mėn., PVM sąskaita – faktūras Nr. 1590 už 2009 m. balandžio mėn., ir PVM sąskaita – faktūras Nr. 0877 už 2009 m. lapkričio mėn. už tiektą elektros energiją. Tokie atsakovo veiksmai rodo, jog nuomininkas suvokė CK 6.493 str. imperatyviai nustatytą patalpų išlaikymo pareigą ir patvirtino, kad nuomotojo reikalavimai atlyginti išlaidas elektros energijos tiekimui bendrojo naudojimo objektams yra pagrįsti. Taigi dabartinis toks atsakovo atsisakymas apmokėti PVM sąskaitą – faktūrą negali būti vertinamas kitaip, kaip jo sąmoningas siekis išvengti papildomų išlaidų, vykdant sutartinius įsipareigojimus.

18Atsakovas UAB „Palink“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-04-27 sprendimą palikti nepakeistą, o ieškovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

19Teigia, kad apeliantas reikalaudamas atsakovo sumokėti papildomai ir už bendro naudojimo patalpose sunaudotą elektros energiją, elgiasi nesąžiningai, sutartį aiškina nesilaikydamas svarbiausių sutarčių aiškinimo principų suteikdamas sutarčiai visiškai kitokią prasmę ir siekia išskirtinės naudos. Sutartyje minia vien tik patalpų sąvoka, t.y. patalpos, nurodytos sutarties 3.1 p. yra vienintelis sutarties dalykas – išnuomotas daiktas. Bendro naudojimo patalpos nėra išnuomotas daiktas, todėl vadovaujantis CK 6.6493 str. 1 d. nuostata atsakovui negali kilti pareigos išlaikyti bendro naudojimo patalpas. Be to, sutartyje tokia sąvoka kaip bendrosios naudojimo patalpos iš viso nėra minima, dėl ko visiškai neaišku kokios patalpos yra laikytinos bendro naudojimo patalpomis, kokios išlaidos turėtų būti priskirtos prie bendro naudojimo patalpų priežiūros išlaidų ir kokiu būdu bei kokia proporcija tokios išlaidos galėtų būti priskiriamos atsakovui. Be to, sutartimi šalys yra aiškiai sutarusios, kad apeliantas privalo užtikrinti, kad į patalpas būtų galima patekti be jokių kliūčių tiek atsakovui, tiek ir jo klientams. Tai reiškia, kad elektros energijos tiekimas bendrojo naudojimo patalpoms, užtikrinant tinkamą naudojimą jomis yra apelianto sutartinė prievolė. Nesant įstatymo, šalių susitarimo dėl išlaidų bendro naudojimo patalpų išlaikymui, vadovaujantis CK 6.57 str. nuostata, visos išlaidos, susijusios su bendro naudojimo patalpų išlaikymu, tarp jų ir elektros energijos išlaidos, tenka išimtinai apeliantui. Atsakovo nuomone, apeliantas neteisėtai ir nesąžiningai siekia perkelti prievolę išlaikyti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo patalpas atsakovui.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

21Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.)

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (LR CPK 320 str. 1 ir 2 dalys).

23Išnagrinėjęs šią bylą apeliacine tvarka, teismas nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys), taip pat byloje nėra ginamas viešasis interesas, todėl bylą apeliacinės instancijos teismas nagrinėja apeliacinio skundo ribose.

24Bylos medžiaga nustatyta, kad ginčo šalis siejo prievoliniai nuomos teisiniai santykiai. 2007-10-19 ieškovas su atsakovu sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 07/10/19 (b.l. 8-16), pagal kurią ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovui patalpas, turinčias apie 1750 m2 ploto ir esančias pastate, adresu ( - ), numatytam terminui valdyti ir naudotis (sutarties 3.1 punktas), o atsakovas įsipareigojo laiku mokėti nustatytą Patalpų nuomos mokestį bei atlikti kitus Sutartyje nustatytus mokėjimus (sutarties 8.2.3 punktas). Ieškovo reikalavimas atsakovui grindžiamas pateikta 2010-11-05 PVM sąskaita- faktūra serija NTV Nr. 4321 už sunaudotą elektros energiją bendro naudojimo patalpoms už 2010 m. spalio mėnesį 1274,29 Lt sumai.

25Iš šalių pasirašytos Sutarties turinio nustatyta, kad nuomos mokestis ir kiti mokėjimai yra aprašyti nuomos sutarties 6 skirsnyje. Pagrindinis atlygis ieškovui už teisę valdyti bei naudoti patalpas yra numatytas nuomos sutarties 6.1. punkte – tai patalpų nuomos mokestis. Greta patalpų nuomos mokesčio ieškovas ir atsakovas nuomos sutarties 6.4. punkte susitarė, jog atsakovas kaip nuomininkas papildomai sumokės už faktiškai patalpose sunaudotą elektros energiją, šilumos energiją, vandenį, suteiktas ryšio paslaugas ir kitas paslaugas, kurias nuomininkas užsako ir kurios nuomininkui yra teikiamos. Nuomos sutarties 6.4. punkto nuostata papildomus mokėjimus sieja tik su paslaugomis, kuriomis naudojasi atsakovas, ir naudojasi nuomojamose patalpose: t. y. atsakovas moka už išsinuomotose patalpose sunaudotą elektros energiją; šilumos energiją; vandenį; ryšių paslaugas; paslaugas, kurias atsakovas užsakė ir kurias atsakovas gavo. Sutartyje nėra bendrųjų patalpų ar bendrųjų patalpų priežiūros sąvokų, tad ir su tokiomis patalpomis susiję mokėjimai sutartyje nenumatyti. Nuomos sutarties 8.1.8. punkte (nuomotojas įsipareigoja užtikrinti, kad likusi pastato, kuriame yra patalpos, dalis bei nuomininko šios sutarties pagrindu nenaudojamos pastato aplinkos dalis būtų tvarkinga, tinkamai tvarkoma bei prižiūrima) įtvirtintas ieškovo įsipareigojimas, nenumatant už šio įsipareigojimo vykdymą atskiro papildomo užmokesčio.

26Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pažymi, jog sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose bei suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Auksinis varnas” v. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2004 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Libra Vitalis” v. UAB „Homo Faber”, bylos Nr. 3K-3-274/2004; 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2011 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Creditum Vilnius“ v. AB „Utenos melioracija“, bylos Nr. 3K-3-318/2011; ir kt.).

27Teisėjų kolegija, įvertinusi nuomos sutarties turinį, sprendžia, kad nuomos sutarties sąlygos dėl sulygtų mokėjimų yra aiškios ir nedviprasmiškos. Šalys aiškiai numatė atsakovo privalomus mokėjimus (sutarties 6.1, 6.4 p. p.) bei įtvirtino, kad atsakovas turi pareigą mokėti tik sutartyje numatytus mokėjimus (sutarties 8.2.3 p.). Akivaizdu, jog šalys sutartyje neįtvirtino atsakovo pareigos mokėti už elektros energiją bendrojo naudojimo patalpose, todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovas neturi teisės minėtų mokesčių reikalauti iš atsakovo. Priešingai, sutarties nuostatų sisteminė analizė sudaro pagrindą teigti, kad bendro naudojimo patalpų išlaikymas (tame tarpe ir mokestis už elektros energiją) patenka į šalių sutarties 6.1 p. sutartą nuomos mokestį; tai patvirtina ir ieškovo sutarties 8.1.1.-8.1.10 p.p. prisiimti įsipareigojimai. Kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju sutarties turinys nesudaro pagrindo plečiamai aiškinti atsakovo prisiimtų pagal patalpų nuomos sutartį įsipareigojimų dėl apmokėjimo. Todėl nepagrįsti ir atmestini apelianto argumentai, kad vadovaujantis pasirašyta sutartimi atsakovas įsipareigojo mokėti ir už bendro naudojimo patalpose sunaudotą elektros energiją.

28Taigi, pirmos instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad bendro naudojimo patalpų priežiūros pareigą ir atitinkamas sąnaudas prisiėmė nuomotojas (ieškovas), o sąnaudos, susijusios su šių patalpų priežiūra, buvo įtrauktos į nuomos mokestį; taip pat padarė pagrįstą išvadą, kad sutarties 6.4. punkte papildomų mokėjimų sąrašas yra baigtinis ir nėra pagrindo jo aiškinti plečiamai. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sutinka su minėtomis išvadomis ir papildydama nurodo, kad tokios išvados darytinos ir atsižvelgiant į sutarties preambulėje pateiktą „Patalpų“ sąvoką. Atsakovas įsipareigojo mokėti už: patalpose sunaudotą elektros energiją, šilumos energiją, gautas telefono ryšio paslaugas, sunaudotą vandenį, nuomojamose patalpose gautas paslaugas, kurias atsakovas užsakė ir gavo. Atsižvelgiant į tai, kad sutarties 6 skirsnis reglamentuoja visus atsakovo mokėjimus pagal sutartį ir jame nėra nurodyta, jog nuomininkas apmoka kitas (nei aukščiau nurodytos) paslaugas, bei 8.2.3 punktą, kuris nurodo, kad nuomininkas įsipareigoja laiku mokėti sutartyje nustatytą nuomos mokestį bei atlikti kitus sutartyje nustatytus mokėjimus, darytina išvada, kad šalių pasirašytoje sutartyje nurodyti mokėjimai negali būti aiškinami plečiamai.

29Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad nors į nuomojamas patalpas atsakovui ir jo klientams galima pateikti tik per bendro naudojimo patalpas, tačiau negalima sutikti su ieškovo teiginiu, jog tai savaime reiškia, kad elektros energija bendro naudojimo patalpose sunaudojama atsakovo interesais ir atsakovas už tai privalo susimokėti. Sutarties 8.1 .4 punkte yra numatyta, kad nuomotojas, kiek nuo jo priklauso, užtikrina, jog nuomininko ir subnuomininkų klientams Sutarties galiojimo laikotarpiu nebus jokių kliūčių patekti į patalpas. Taigi Sutartimi šalys yra aiškiai sutarusios, kad apeliantas privalo užtikrinti, jog į patalpas būtų galima patekti be jokių kliūčių tiek atsakovui, tiek ir jo klientams. Tai reiškia, kad elektros energijos tiekimas bendrojo naudojimo patalpoms, užtikrinant tinkamą naudojimą jomis yra apelianto sutartinė prievolė. CK 6.57 str. įtvirtinta nuostata, jog su prievolės įvykdymu susijusias išlaidas turi apmokėti skolininkas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita. Nesant įstatymo, bei šalių susitarimo dėl išlaidų bendro naudojimo patalpų išlaikymui, vadovaujantis CK 6.57 str. nuostata, visos išlaidos, susijusios su bendro naudojimo patalpų išlaikymu, tarp jų ir elektros energijos išlaidos, tenka išimtinai apeliantui. Tai reiškia, jog reikalaudamas apmokėti bendro naudojimo patalpose sunaudotos elektros energijos išlaidas, apeliantas nepagrįstai siekia perkelti prievolę išlaikyti ir prižiūrėti bendro naudojimo patalpas atsakovui.

30Be kita ko, pažymėtina ir tai, kad santykiai tarp šalių susiklostė patalpų nuomos sutarties pagrindu. Esant aukščiau nurodytai nuomos sutarties turinio analizei, ieškovo argumentai dėl analogijos pagal CK 4.82 str. 5 d. taikymo laikytini nepagrįstais ir atmestini.

31Aplinkybė, jog keletą ieškovo PVM sąskaitų- faktūrų kuriose nurodytas užmokestis už elektros energiją, sunaudotą bendrose patalpose, atsakovas yra apmokėjęs, nėra pagrindas pripažinti, jog šalys pakeitė 2007-10-19 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 07/10/19. Sutarties 16.5. p. numatyta, kad sutartis gali būti pakeista ar papildyta tik dvišaliu raštišku susitarimu. Tačiau tokio susitarimo šalys nėra sudariusios. Be to, kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, atsakovo apmokėtosiose PVM sąskaitose- faktūrose paslauga, už kurią reikalaujama užmokesčio, įvardinta kaip elektros energija, sunaudota atitinkamą mėnesį prekybos centre ( - ). Šis paslaugos pavadinimas turi esminį skirtumą nuo 2010 11 05 PVM sąskaitoje- faktūroje serija NTV Nr. 4321 įrašyto paslaugos pavadinimo. Pastarojoje PVM sąskaitoje- faktūroje po žodžio „energija“ įrašyti žodžiai „(bendrai sunaudotą)“. Kol ieškovas šių žodžių į PVM sąskaitas- faktūras neįrašydavo, atsakovas turėjo pagrindą manyti, kad dokumente nurodytas užmokestis už atsakovui išnuomotose patalpose sunaudotą elektros energiją. Dėl šios priežasties atsakovo pateiktos PVM sąskaitos- faktūros buvo apmokėtos. Tačiau ši aplinkybė nevertinama kaip atsakovo pripažinimas prievolės mokėti užmokestį už elektros energiją, sunaudotą ne atsakovui išnuomotose patalpose.

32Kiti ieškovo apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo skundžiamam teismo sprendimui panaikinti.

33Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą bei teisėtą sprendimą, todėl jis paliktinas nepakeistas, nes tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str., teismas

Nutarė

35Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I.Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipėsi į teismą,... 6. Nurodė, kad jis su atsakovu 2007 10 19 sudarė negyvenamųjų patalpų,... 7. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę, 2010-12-20... 8. Atsakovas UAB „Palink“ 2011-01-11 pateikė prieštaravimus dėl pareikšto... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011-04-27 sprendimu Vilniaus miesto 2... 11. Teismas konstatavo, jog ieškovas, reikalaudamas iš atsakovo užmokesčio už... 12. Šios aplinkybės ir teisiniai argumentai yra pagrindas nuspręsti, kad... 13. Aplinkybė, jog keletą ieškovo PVM sąskaitų- faktūrų, kuriose nurodytas... 14. Dėl išdėstytų aplinkybių ir teisinių argumentų teismas padarė išvadą,... 15. III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 16. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašo... 17. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. teismas... 18. Atsakovas UAB „Palink“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus... 19. Teigia, kad apeliantas reikalaudamas atsakovo sumokėti papildomai ir už... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 21. Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 23. Išnagrinėjęs šią bylą apeliacine tvarka, teismas nenustatė absoliučių... 24. Bylos medžiaga nustatyta, kad ginčo šalis siejo prievoliniai nuomos... 25. Iš šalių pasirašytos Sutarties turinio nustatyta, kad nuomos mokestis ir... 26. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pažymi, jog sutarčių aiškinimo... 27. Teisėjų kolegija, įvertinusi nuomos sutarties turinį, sprendžia, kad... 28. Taigi, pirmos instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad bendro naudojimo... 29. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad nors... 30. Be kita ko, pažymėtina ir tai, kad santykiai tarp šalių susiklostė... 31. Aplinkybė, jog keletą ieškovo PVM sąskaitų- faktūrų kuriose nurodytas... 32. Kiti ieškovo apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir... 33. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str.,... 35. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 27 d. sprendimą palikti...