Byla 2S-51-212/2016
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo, skolininkui UAB „Kornuta“

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina Mickevičiūtė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal skolininko UAB „Kornuta“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. L2-8491-488/2015 pagal kreditoriaus UAB „Autairas“ pareiškimą išduoti teismo įsakymą dėl skolos ir palūkanų priteisimo, skolininkui UAB „Kornuta“ ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas prašė priteisti iš skolininko 1 314,96 Eur skolos, 6 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2015-09-25) iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, 48,00 Eur žyminio mokesčio, 5 068,35 Eur baudą dėl sutarties nutraukimo. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti pinigines lėšas, nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą. Nurodė, kad sprendimo įvykdymas gali pasunkėti, nes skolininkė vengia vykdyti savo įsipareigojimus.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Panevėžio miesto apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 25 d. nutartimi pareiškėjo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino, areštavo skolininko nekilnojamuosius daiktus 6 383,31 Eur sumai, uždraudžiant skolininkui areštuotus daiktus parduoti, įkeisti ar bet kokiu kitu būdu perleisti kitiems asmenims. Skolininkui neturint areštuotinų nekilnojamųjų daiktų, ar turint jų mažiau kaip už 6 383,31 Eur sumą, areštuoti skolininko lėšas atsiskaitomosiose sąskaitose, priklausančias skolininkui ir esančias pas skolininką, kredito įstaigose ar pas trečiuosius asmenis, bendrai 6 383,31 Eur sumai (įskaitant ir areštuotų nekilnojamųjų daiktų vertę), uždraudžiant skolininkui vykdyti bet kokius atsiskaitymus areštuotomis piniginėmis lėšomis, išskyrus atsiskaitymą su kreditoriumi civilinėje byloje Nr. L2-8491-488/2015, darbo užmokesčio mokėjimą darbuotojams, privalomus mokėjimus valstybei, savivaldybei ir įmokas Valstybinio socialinio draudimo fondui. Nustatė, kad skolininkas vengė vykdyti savo prievolės kreditoriui, su kreditoriumi nebendradarbiavo, prašomos skolos suma yra didelė. Todėl, teismas sprendė, jog būtina apsaugoti galimą būsimą piniginių reikalavimų priverstinį įvykdymą, užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti šio teismo sprendimo įvykdymą. Teismas nustatė, jog kreditorius tikėtinai pagrindė savo reikalavimus.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Atskiruoju skundu skolininkas prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-09-25 nutartį panaikinti. Nurodo, jog ieškovas vengia su skolininku bendrauti, teikia nepagrįstus reikalavimus. UAB „Autairas“ pateikė teismui vienašališkus dokumentus – PVM sąskaitas faktūras, apie kurias skolininkas nieko net nežinojo. Be to, rangos darbai buvo vykdomi iš apelianto medžiagų, todėl pagal sutartį jokių medžiagų UAB „Autairas“ neturėjo perduoti. Iškilus ginčui dėl rangos sutarties vykdymo ir atsiskaitymo, 2015-04-10 užsakovas savo raštu pranešė apeliantui, jog vienašališkai nutraukia sutartį. Tuo tarpu teismui išrašyta sąskaita yra 2015-06-30, t. y. praėjus daugiau kaip dviems mėnesiams po sutarties nutraukimo. Mano, jog UAB „Autairas“ piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, todėl prašo kreditoriui taikyti baudą pagal CPK 95 str. už tokius skolininko interesus pažeidžiančius veiksmus.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius prašo skolininko skundą atmesti ir Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-09-25 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog atskirojo skundo motyvai, jog teismo nutartis pažeidžia skolininko interesus yra deklaratyvaus pobūdžio. Apeliantas siekdamas įrodyti, jog reikalavimo suma nėra didelė, turėjo pateikti teismui jo gerą turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus. Be to, iš antstolio turto aprašo matyti, jog skolininkas visą savo nekilnojamąjį turtą yra įkeitęs hipotekai, todėl tai leidžia suabejoti skolininko gera turtine padėtimi. Visiškai nepagrįsti atskirojo skundo argumentai dėl kreditoriaus reikalavimų pagrįstumo, nes bandoma suklaidinti teismą. Skolininkas apsimetinėja, jog nėra matęs PVM sąskaitų faktūrų, nes šios sąskaitos buvo siųstos skolininkui. UAB „Kornuta“ neužbaigė statybos darbų ir pasišalino iš statybvietės, kartu pasisavindamas medžiagas. UAB „Kornuta“ piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, klaidina teismą bei pažeidžia kreditoriaus interesus.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas atmestinas, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. nutartis paliktina nepakeista (337 str. 1 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

12Laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtis suponuoja išvadą, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti, teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurios yra susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais ir jų dydžiu atsakovui ir jų taikymas yra būtinas (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d.), jeigu, patenkinus ieškinį, jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą nėra sprendžiama, ar reikalavimas, kuriam užtikrinti yra prašoma laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįstas ir tenkintinas. Įrodymus dėl ieškinio pagrįstumo teismas įvertina tik bylą išnagrinėjęs iš esmės. Teismo taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi užtikrinti asmens, prašančio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir asmens, kuriam laikinosios apsaugos priemonės taikomos, teisių ir įstatymo saugomų interesų pusiausvyrą.

13Nagrinėjamu atveju ginčas yra dėl 1‘314,96 Eur skolos, 6 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2015-09-25) iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, 48 Eur žyminio mokesčio, 5‘068,35 Eur baudos dėl sutarties nutraukimo. Kreditorius nurodė, kad skolininkas vengia įvykdyti savo įsipareigojimus ir gali imtis aktyvių veiksmų, siekdamas išvengti teismo įsakymo vykdymo (b. l. 2).

14Apeliacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo konstatuoti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomu. Pirmosios instancijos teismo 2015-09-25 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamiems tikslams ir užtikrina kreditoriaus, prašančio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir skolininko, kuriam pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtų interesų pusiausvyrą.

15Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad atsakovo (skolininko) turtinės padėties įrodinėjimo našta negali būti perkeliama išimtinai ieškovui. Priešingai, būtent atsakovas, siekdamas įrodyti savo mokumą, taigi išvengti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus (pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo 2013-03-07 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 2-1040/2013). Atsakovas kartu su atskiruoju skundu nepateikė jokių įrodymų, galinčių apibūdinti jo finansinę padėtį ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo metu, t. y. nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovo reikalavimų suma jam nelaikytina didele ir kad nėra grėsmės, jog ieškovui galimai palankus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

16Nesutiktina su apelianto argumentu, kad ieškovas vengia su juo bendrauti, teikia nepagrįstus reikalavimus bei vienašališkus dokumentus – PVM sąskaitas faktūras, apie kurias skolininkas nieko nežinojo. Kaip žinia, teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nesprendžia ieškovo reikalavimo pagrįstumo, nevertina įrodymų. Tik priimdamas sprendimą, teismas juos įvertina ir konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios reikšmės bylai, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, koks įstatymas turi būti taikomas nagrinėjant šalių ginčą ir ar reikalavimas tenkintinas, ar atmestinas (CPK 265 str.).

17Apelianto prašymas skirti UAB „Autairas“ baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis netenkinamas. Teismas neturi pakankamo pagrindo vertinti UAB „Autairas“ pašymo pateikimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Tai, kad apeliantas nesutinka su UAB „Autairas“ pareikštais reikalavimais bei juos ginčija, nesudaro pagrindo teigti, jog UAB „Autairas“ piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

18Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Panevėžio miesto apylinkės teismas tinkamai taikė ir aiškino laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančias procesines teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią atskirojo skundo motyvais naikinti nėra teisinio pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

20Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas prašė priteisti iš skolininko 1 314,96 Eur skolos, 6 % dydžio... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 25 d. nutartimi... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu skolininkas prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius prašo skolininko skundą... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 11. Atskirasis skundas atmestinas, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m.... 12. Laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtis... 13. Nagrinėjamu atveju ginčas yra dėl 1‘314,96 Eur skolos, 6 % dydžio... 14. Apeliacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo... 15. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad atsakovo (skolininko) turtinės... 16. Nesutiktina su apelianto argumentu, kad ieškovas vengia su juo bendrauti,... 17. Apelianto prašymas skirti UAB „Autairas“ baudą už piktnaudžiavimą... 18. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 20. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. nutartį palikti...