Byla 2-1040/2013
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdamas atsakovo Fjordtrade AS atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-6674-115/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Turto valdymo projektai“ ieškinį atsakovui Fjordtrade AS dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje yra kilęs teismo nutarties, kuria teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

4Ieškovas UAB „Turto valdymo projektai“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu priteisti iš atsakovo Fjordtrade AS 215 699,18 Lt (62 470,80 EUR) skolą, delspinigius ir 7,75 proc. dydžio procesines palūkanas. Pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo turto areštą ieškinio sumai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 6 d. nutartimi tenkino ieškovo UAB „Turto valdymo projektai“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei ieškovo reikalavimų užtikrinimui areštavo atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises, esančius pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, neviršijant 215 699,18 Lt (62 470,80 EUR) sumos, uždraudžiant šį turtą perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti jo vertę; neužtekus ir/ar esant nepakankamai minėto turto, teismas nutarė trūkstamai sumai areštuoti pinigines lėšas, priklausančias atsakovui ir esančias pas jį ar trečiuosius asmenis. Teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų buvimo, teismas padarė išvadą, jog, preliminariai įvertinus ieškinio reikalavimų pagrįstumą, nėra pagrindo daryti išvadą, kad ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas. Teismas konstatavo, jog ieškovo prašomos priteisti skolos dydis pats savaime leidžia daryti išvadą dėl egzistuojančios grėsmės teismo sprendimo įvykdymui. Šią grėsmę patvirtina ir ta aplinkybė, jog atsakovas yra užsienio valstybėje registruotas ir veikiantis juridinis asmuo.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atsakovas Fjordtrade AS atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas be pagrindo apie klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimą nepranešė atsakovui, kas sąlygojo netinkamą ieškinio pagrįstumo įvertinimą.
  2. Ieškovas darbus pagal ginčo šalių sudarytą 2011 m. sausio 19 d. sutartį Nr. 2011/01-1 atliko nekokybiškai, dėl ko atsakovas patyrė nuostolių.
  3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas neįrodė grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo.
  4. Atsakovo finansinė padėtis yra gera, todėl nėra poreikio laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Turto valdymo projektai“ prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas turi teisę, bet ne pareigą informuoti atsakovą apie numatomą nagrinėti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
  2. Atsakovas pateikė finansinės atskaitomybės dokumentus ne už 2012 m. o už 2011 metus. Tai gali rodyti blogesnę, nei atsakovo deklaruojama, finansinę padėtį. Ieškinio suma, įvertinus atsakovo finansinę būklę, yra didelė.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

12Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštų reikalavimų pagrįstumą. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminariai įvertinęs prašyme išdėstytus argumentus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad, išnagrinėjus bylą iš esmės, ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, o būtent – grėsmė, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

13Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 6 d. nutartimi tenkino ieškovo UAB „Turto valdymo projektai“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo atsakovui Fjordtrade AS priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises, neviršijant 215 699,18 Lt (62 470,80 EUR) sumos, uždraudė šį turtą perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei sumažinti jo vertę, o tuo atveju, jei minėto turto nepakaktų – nutarė areštuoti pinigines lėšas trūkstamai sumai, priklausančias atsakovui ir esančias pas jį ar trečiuosius asmenis. Ieškovas ieškinyje išdėstė aplinkybes, susijusias su galimu jo subjektinių teisių pažeidimu. Ieškovas nurodė, kad šalis sieja rangos teisiniai santykiai, 2011 m. lapkričio 11 d. tarp ieškovo (vykdytojo) ir atsakovo (užsakovo) buvo sudaryta sutartis Nr. NOR 2011/01-1, kurios objektas – brėžinių pagal namo architektūrinį projektą parengimas ir konstrukcijų pagaminimas. Šalys susitarė, jog už atliktus darbus atsakovas sumokės ieškovui 134 000 EUR. Ieškovas nurodė, jog atsakovas tik iš dalies atsiskaitė už atliktus darbus – sumokėjo 73 700 EUR ir liko skolingas 60 300 EUR.

14Apeliantas atskiruoju skundu nesutinka su preliminaraus ieškinio reikalavimų įvertinimo metu teismo padarytomis išvadomis dėl ieškinio reikalavimų akivaizdaus nepagrįstumo nebuvimo. Nurodo, jog tarp šalių susiklosčiusių rangos teisinių santykių pagrindu ieškovo, kaip vykdytojo, atsakovui, kaip užsakovui, perduoti darbai yra nekokybiški, netinkamai atlikti, dėl ko atsakovas patyrė nuostolių ir byloje planuoja reikšti priešieškinį dėl jų priteisimo. Teisėjų kolegija pažymi, jog atskirojo skundo argumentai dėl tarp ginčo šalių susiklosčiusių materialiųjų teisinių santykių prima facie netinkamo įvertinimo neturi teisinės reikšmės skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui. Apeliantas nenurodė jokių argumentų ir nepateikė įrodymų, kurie paneigtų jo prievolės atsiskaityti su ieškovu pagal 2011 m. sausio 19 d. sutartį Nr. NOR 2011/01-1 buvimą. Pažymėtina, jog užsakovo prievolės vykdytojui sumokėti 45 procentus sutartyje numatytos kainos už atliktus darbus atsiradimas sietinas su darbų perdavimo-priėmimo akto pateikimo užsakovui diena (sutarties 7.2 4 punktas), o ne su darbų tinkamu atlikimu. Prievolės sumokėti likusią 5 procentų dydžio sutartyje numatytos kainos dalį, kuria grindžiami ieškinio reikalavimai, atsiradimas sietinas su darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo diena (sutarties 7.2.5 punktas). Tačiau, bylos nagrinėjimo metu pasitvirtinus ieškovo argumentams dėl perdavimo-priėmimo akto nepasirašymo ir atsakovo pretenzijų nepareiškimo, kas leistų teismui daryti išvadą dėl atliktų darbų priėmimo (sutarties 5.6 punktas) ir atsakovo pareigos sumokėti sutarties 7.2.5 punkte numatytos kainos dalį atsiradimo, šioje bylos nagrinėjimo stadijoje aplinkybė dėl ieškiniu pareikštų reikalavimų preliminaraus pagrįstumo laikytina įrodyta. Pažymėtina ir tai, jog atsakovo ketinimas priešieškiniu pareikšti ieškovui reikalavimus dėl nuostolių, atsiradusių dėl netinkamo sutarties vykdymo, atlyginimo neturi teisinės reikšmės laikinųjų apsaugos priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti ieškiniu pareikštų reikalavimų įvykdymą, taikymo klausimo išsprendimui. Būtent priešieškinio šioje byloje pareiškimas ir jo priėmimas sudarytų pagrindą atsakovui kreiptis į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovo atžvilgiu, siekiant užtikrinti jo priešieškiniu pareikštų reikalavimų įvykdymą.

15Teisėjų kolegija pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai aplinkybę dėl ieškinio sumos dydžio vertino kaip sudarančią pagrindą daryti išvadą dėl egzistuojančios grėsmės teismo sprendimo įvykdymui. Kai byloje yra pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, ieškinio suma yra vienas iš kriterijų, kuris yra svarbus, vertinant būtinybę konkrečiu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir, jeigu šios priemonės yra taikomos, – nusprendžiant dėl jų masto. Atsakovo (skolininko) turtinės padėties įrodinėjimo našta negali būti perkeliama išimtinai ieškovui. Priešingai, būtent atsakovas, siekdamas įrodyti savo mokumą, taigi išvengti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi pateikti įrodymus, paneigiančias teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

16Pažymėtina, jog atsakovo kartu su atskiruoju skundu pateikti jo turtinę padėtį patvirtinantys įrodymai nesudaro pagrindo daryti išvadą dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui nebuvimo. Visų pirma, atsakovo pateikta jo veiklos finansinė ataskaita neatspindi jo turtinės padėties šio atskirojo skundo nagrinėjimo dieną, kadangi joje nurodyti finansiniai duomenys apima 2010 ir 2011 metų ataskaitinius laikotarpius. Antra, net ir byloje pateiktų 2011 metų finansinių duomenų pagrindu negalima būtų daryti išvados, jog ieškiniu pareikštų reikalavimų suma, atsižvelgiant į atsakovo turtinę padėtį, nėra didelė. Pažymėtina, jog atsakovo turto vertė 2011 m., sudariusi

171 422 003 DKK, labai nežymiai viršijo jo trumpalaikius įsipareigojimus, sudariusius 1 420 204 DKK, o veiklos pelnas, sudaręs 398 675 DKK arba apytiksliai 184 582,54 Lt per metus, neužtikrintų šioje byloje ieškiniu pareikštų reikalavimų, kurių suma sudaro 215 699,18 Lt, įvykdymo.

18Įvertinus skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi pritaikyti laikinųjų apsaugos priemonių rūšis, mastą ir eiliškumą, nagrinėjamu atveju yra pagrindas daryti išvadą, jog jos nepažeidžia teisingumo, ekonomiškumo, šalių lygiateisiškumo principų, nesuvaržo atsakovo teisių daugiau, nei tai būtina laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiamam tikslui pasiekti. Klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimas nepranešus atsakovui nepažeidė jo teisės į tinkamą procesą nei formaliąja prasme, kadangi CPK 147 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta teismo teisė, o ne pareiga apie šio klausimo nagrinėjimą pranešti atsakovui, nei materialiąja prasme, kadangi atsakovas turėjo procesinę galimybę savo nesutikimo su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu argumentus nurodyti atskirajame skunde ir šia savo teise pasinaudojo.

19Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl teismas dėl jų nepasisako.

20Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Todėl nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje yra kilęs teismo nutarties, kuria teismas pritaikė laikinąsias... 4. Ieškovas UAB „Turto valdymo projektai“ kreipėsi į Vilniaus apygardos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 6 d. nutartimi tenkino ieškovo... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atsakovas Fjordtrade AS atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Turto valdymo projektai“... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 144... 12. Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 13. Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 6 d. nutartimi... 14. Apeliantas atskiruoju skundu nesutinka su preliminaraus ieškinio reikalavimų... 15. Teisėjų kolegija pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 16. Pažymėtina, jog atsakovo kartu su atskiruoju skundu pateikti jo turtinę... 17. 1 422 003 DKK, labai nežymiai viršijo jo trumpalaikius įsipareigojimus,... 18. Įvertinus skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi pritaikyti... 19. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai neturi... 20. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios... 21. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 22. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą....