Byla e2A-708-440/2018
Dėl negrąžinto kredito ir nesumokėtos bendros vartojimo kredito kainos (mokėjimo palūkanų), palūkanų po sutarties nutraukimo, procesinių palūkanų, žyminio mokesčio ir atstovavimo išlaidų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“ apeliacinį skundą dėl Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2018 m. birželio 29 d. sprendimo už akių, civilinėje byloje Nr. e2-2753-1007/2018 pagal uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“ ieškinį atsakovei T. S. dėl negrąžinto kredito ir nesumokėtos bendros vartojimo kredito kainos (mokėjimo palūkanų), palūkanų po sutarties nutraukimo, procesinių palūkanų, žyminio mokesčio ir atstovavimo išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Apeliacinėje byloje kilo ginčas dėl pelno (mokėjimo) palūkanų skaičiavimo ir įrodymų vertinimo teisėtumo ir pagrįstumo.

82.

92018 m. balandžio 6 d. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė ( toliau – UAB) „Legal Balance“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės T. S. pagal atsakovės ir pradinio kreditoriaus UAB „4finance“ 2015 m. gegužės 16 d. sudarytą bei 2015 m. birželio 2 d. ir 2015 m. birželio 11 d. pakeistą Vartojimo kredito sutartį Nr. 938882003 (toliau – Sutartis) 600,00 Eur negrąžintą kreditą, 23,99 Eur bendrą vartojimo kredito kainą, 598,94 Eur palūkanas, taikant 110,41 procentų metinę palūkanų normą priskaičiuotas per 330 dienų po Sutarties įvykdymo termino pasibaigimo, be to, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 28,00 Eur žyminį mokestį ir 121,00 Eur išlaidas už advokato pagalbą rengiant procesinius dokumentus. Ieškinyje taip pat buvo prašoma priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nepateiktų atsiliepimo į pareikštą ieškinį.

103.

11Atsakovei procesiniai dokumentai asmeniškai ir pasirašytinai buvo įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, bet atsakovės atsiliepimas per vadovaujantis CPK 142 straipsnio 1 dalimi teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą teisme nebuvo gautas, todėl teismas priėmė sprendimą už akių.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

144.

15Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmai 2018 m. birželio 29 d. sprendimu už akių iš dalies tenkino ieškovės ieškinį. Priteisė iš atsakovės T. S., 600,00 Eur skolą, 23,99 Eur vartojimo kredito kainą, 67,48 Eur palūkanas už naudojimąsi vartojimo kredito suma po Sutarties įvykdymo termino pasibaigimo dienos, 5 procentų metines palūkanas už priteistą 691,47 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. gegužės 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 84,25 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovei UAB „Legal Balance“.

165.

17Teismas nurodė, kad byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų įvykdžiusi pinigines prievoles pradiniam kreditoriui nustatytais terminais ar iš jo reikalavimo teisę perėmusiam naujajam kreditoriui – ieškovei, todėl tenkino ieškovės reikalavimą priteisti iš atsakovės negrąžintą 600,00 Eur vartojimo kreditą ir 23,99 Eur nesumokėtą bendrą vartojimo kredito kainą (mokėjimo palūkanas).

186.

19Teismas pažymėjo, kad ieškovė už tolesnį naudojimąsi pinigais po vartojimo kredito sutarties termino pasibaigimo turi teisę reikalauti iš atsakovės palūkanų, atliekančių nuostolių kompensavimo funkciją, o ne mokėjimo (pelno) funkciją, todėl sprendė, kad ieškovės reikalaujamos priteisti 598,94 Eur palūkanos, taikant 110,41 procentų metinę palūkanų normą priskaičiuotas per 330 dienų po Sutarties įvykdymo termino pasibaigimo, yra mažintinos iki protingo ir pagrįsto dydžio, kad atitiktų sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeistų ieškovės ir atsakovės interesų pusiausvyros. Teismas, atsižvelgęs į Lietuvos banko oficialiai skelbiamus vartojimo kreditų palūkanų dydžius, buvusius šiai bylai aktualiu laikotarpiu nuo 2015 m. birželio (https://www.lb.lt/lt/paskolu-palukanu-normos) ir įvertinęs tai, kad atsakovė yra silpnesnioji sandorio šalis ir vartotoja, sudariusi Sutartį prisijungimo būdu, priimdama pradinio kreditoriaus vienašališkai parengtas Sutarties sąlygas ir neturėdama jokios galimybės dėl jų derėtis, į tai, kad Sutartis buvo sudaryta trumpam trisdešimties dienų terminui, o joje numatytų palūkanų taikymas ilgesnį terminą būtų neprotingas ir pažeistų šalių interesų pusiausvyrą atsakovės nenaudai, priskaičiuotų suėjus Sutarties įvykdymo terminui sutartinių palūkanų dydį sumažino iki vidutinės reikšmės – 12,44 procentų per metus ir ieškovei vietoje jo reikalautų 598,94 Eur palūkanų priteisė proporcingai 67,48 Eur palūkanų (598,94 Eur x 12,44 proc. / 110,41 proc.).

207.

21Teismas proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovės ieškovei priteisė 84,25 Eur bylinėjimosi išlaidų ((28,00 Eur + 121,00 Eur) x (600,00 Eur + 23,99 Eur + 67,48 Eur / 1 222,93 Eur).

22III. Apeliacinio skundo argumentai

238.

24Apeliaciniu skundu apeliantė UAB „Legal Balance prašo (1) pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą už akių dalyje dėl mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų po Sutarties termino pasibaigimo dienos ir priteisti apeliantei UAB „Legal Balance“ iš atsakovės T. S. 598,94 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų po Sutarties termino pasibaigimo dienos, (2) pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą už akių dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų ir priteisti apeliantei UAB „Legal Balance“ iš atsakovės T. S. 149,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, (3) kitą pirmosios instancijos teismo sprendimą už akių dalį palikti nepakeistą, (4) priteisti apeliantei UAB „Legal Balance“, atsakovės T. S. 15,00 Eur žyminį mokestį, sumokėtą už apeliacinį skundą. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismo sprendimas dalyje dėl palūkanų už naudojimąsi vartojimo kredito suma po Sutarties įvykdymo termino pasibaigimo dienos priteisimo (sumažinimo) yra nepagrįstas bei neteisėtas dėl žemiau nurodytų priežasčių:

258.1.

26Teismas netinkamai vertino mokėjimo ir kompensuojamąją funkciją atliekančių palūkanų bei netesybų santykį, neatsižvelgė į egzistuojančią Lietuvos Respublikos teismų praktiką dėl mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų skaičiavimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 8 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1), savo iniciatyva apeliantės prašytas priteisti mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas po Sutarties termino pasibaigimo dienos kvalifikavo kaip kompensuojamąją funkciją atliekančias palūkanas, jas sumažino bei priteisė tik dalį.

278.2.

28Nei Sutartis, nei Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau - CK) nei Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas (toliau – VKĮ) nenumato mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų skaičiavimo pabaigos momento, kadangi, pagal bendrą taisyklę, laikoma, kad tol, kol atsakovė negrąžina paskolintos vartojimo kredito sumos, ji ja naudojasi ir už šį naudojimąsi kreditoriui privalo mokėti sutartas mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad jeigu šalys nėra susitarusios kitaip, palūkanos už naudojimąsi paskolos pinigais mokamos iki paskolos suma bus grąžinta (CK 6.872 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 8 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1).

298.3.

30Kompensuojamąją funkciją atliekančias palūkanas skolininkas privalo mokėti vien už termino įvykdyti prievolę praleidimą, o mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas už naudojimąsi paskolinta pinigų suma. Teismas neskiria mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, kurios Lietuvos teismų jurisprudencijoje traktuojamos kaip atlygis už naudojimąsi pinigais, paskirties ir kompensuojamąją funkciją atliekančių palūkanų, kurios yra skirtos kompensuoti minimaliems kreditoriaus patirtiems nuostoliams negautų pajamų pavidalu vien už įvykdyti prievolę termino praleidimą, paskirties.

318.4.

32Teismui, kitaip nei kompensuojamųjų palūkanų atžvilgiu, nesuteikta teisė kontroliuoti pelno palūkanų dydį ir savo iniciatyva vertinti šių palūkanų atitiktį protingumo kriterijui. Sutartyje įtvirtinta 122,30 proc. bendros vartojimo kredito kainos metinė norma atitiko tuo metu galiojusios VKĮ redakcijos 21 straipsnio 1 dalies reikalavimus, todėl nei ji, nei Sutartyje įtvirtinta 110,41 proc. metinė palūkanų norma, kuri sudaro tik dalį bendros vartojimo kredito kainos metinės normos, teismo negalėjo būti mažinama. Atsakovė teisme nepareiškė reikalavimo mažinti palūkanas, neginčijo Sutarties sąlygų, nereikalavo Sutarties sąlygų pakeitimo, neįvykdė procesinės pareigos pateikti atsiliepimą į ieškinį, todėl teismui savo iniciatyva iš esmės nebuvo pagrindo kištis į sutartinius šalių santykius ir mažinti mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas.

339.

34Atsakovė T. S. nepateikė atsiliepimo į apeliacinį skundą.

35Teismas

konstatuoja:

36Apeliacinis skundas tenkintinas.

37IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3810.

39Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ? CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos dalies teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

4011.

41Pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį, 322 straipsnį apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad CPK 321 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, jog įstatymu nustatyta teismo diskrecija tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, kad toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu byloje esantys duomenys, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes tam, kad būtų galima įvertinti šio teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar skundžiamu sprendimu byla buvo išspręsta teisingai, yra pakankami (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 321 straipsnio 1 dalis).

4212.

43Pažymėtina, kad apeliacijos dalykas – neįsiteisėjęs pirmosios instancijos teismo sprendimas (CPK 301 straipsnio 1 dalis), todėl, šio proceso metu patikrinamas pirmosios instancijos teismo sprendimo (jo dalies) teisėtumas ir pagrįstumas, nagrinėjant tiek teisės, tiek fakto klausimus, tačiau tai nėra bylos nagrinėjimas iš naujo. Atsižvelgiant į tai, kad CPK įtvirtintas ribotos apeliacijos institutas, todėl draudžiama apeliacinės instancijos teisme kelti naujus reikalavimus, pateikti naujus įrodymus. Apeliacinis skundas negali būti grindžiamas naujomis aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme (CPK 306 straipsnio 2 dalis, 312, 314 straipsnis).

44Dėl byloje nustatytų faktinių aplinkybių

4513.

46Tarp Vartojimo kredito davėjo UAB „4finance“, į. k. 302427630, (toliau – pradinis kreditorius) ir atsakovės T. S. 2015 m. gegužės 16 d. buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ). Atsakovei nusprendus pasiskolinti papildomai, 2015 m. birželio 2 d. ir 2015 m. birželio 11 d. buvo sudaryti Sutarties priedai, kurie papildė Sutartį. Sutartimi atsakovei buvo suteiktas 600,00 Eur vartojimo kreditas 30 dienų terminui. Sutartimi atsakovė įsipareigojo grąžinti suteiktą vartojimo kreditą ir sumokėti 23,99 Eur bendrą vartojimo kredito kainą (palūkanas) Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka bei terminais. (1 t., b. l. 11–41, 43, 64)

4714.

482016 m. spalio 25 d. UAB „4Finance“ vadovaujantis CK 6.101 – 6.110 straipsniais bei reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu perleido reikalavimo teisę į T. S., įsiskolinimą pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 938882003 International Risk Management OU, į. k. 12535769 o 2017 m. vasario 23 d. International Risk Management OU perleido reikalavimo teisę UAB „Finansų administravimas“ į T. S. įsiskolinimą pagal vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ). Reikalavimo perleidimą patvirtina pateikti dokumentai (1 t., b. l. 82-95)

4915.

502017 m. birželio 29 d. tarp pradinio kreditoriaus UAB „4finance“, UAB „Finansų administravimas“ ir UAB „Legal Balance“ buvo sudaryta Paskolų portfelio pardavimo sutartis (toliau – Reikalavimo perleidimo sutartis), kuria, pradinis kreditorius perleido ieškovei reikalavimo teises į pradiniam kreditoriui skolingus asmenis. (1 t., b. l. 45–61)

5116.

52Ieškovė 2017 m. liepos 4 d. el. paštu informavo atsakovę, kad UAB Legal Balance yra perėmusi UAB „Finansų administravimas“ reikalavimo teisę į atsakovės T. S. 791,92 Eur skolą pagal UAB „Finansų administravimas“ Sutartį ir į su skola susijusias papildomas teises. Nurodyti apmokėjimo rekvizitai. (1 t., b. l. 63) Pranešime dėl kreditoriaus pasikeitimo nurodyta UAB „Finansų administravimas“, o ne UAB „4 Finance“, nors ieškovės reikalavimas kildinamas iš vartojimo kredito sutarties sudarytos su UAB „4 Finance“ dėl to, kad tarp pradinių kreditorių (UAB „4 Finance“ ir UAB „Finansų administravimas“) ir ieškovės buvo sudaryta trišalė paskolų portfelio pardavimo sutartis. (1 t., b. l. 80)

5317.

54Byloje nėra duomenų, kad atsakovė T. S. būtų įvykdžiusi savo pinigines prievoles ieškovei.

55Dėl suėjus sutarties įvykdymo terminui priskaičiuotų sutartinių palūkanų

5618.

57Kaip jau buvo minėta nagrinėjamoje byloje ginčas kilo būtent dėl pelno (mokėjimo) palūkanų, kurių paskirtis – nustatyti mokestį už naudojimąsi kreditoriaus pinigais, skaičiavimo pagrįstumo.

5819.

59Byloje nustatyta, kad pagal Reikalavimo perleidimo sutartį pradinis kreditorius perleido apeliantei reikalavimo teisę į atsakovės T. S. skolą (šios nutarties 15 punktas). CK 6.101 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Šios nustatytos aplinkybės ir nurodytas teisinis reguliavimas leidžia daryti išvadą, kad apeliantė įgijo reikalavimo teisę ne tik į pagrindinę skolą, bet ir papildomą teisę reikalauti mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų. Ieškinio reikalavimas yra kilęs iš 2015 m. gegužės 16 sudarytos vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ), sudarytos tarp vartojimo kredito davėjo UAB „4finance“ ir atsakovės T. S.. Sutarties 4.4. ir 6.5. punktais šalys susitarė, jog mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos skaičiuojamos nuo vartojimo kredito išmokėjimo atsakovei dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas vartojimo kreditas yra faktiškai sugrąžinamas pradiniam kreditoriui. Sutarties 4.1. punktu atsakovė įsipareigojo pradiniam kreditoriui mokėti mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas išreikštas bendra vartojimo kredito kainos norma. Sutarties specialiosiose sąlygose Kredito skiltyje nurodoma, kad bendra vartojimo kredito kainos metinė norma sudaro 122,30 proc., o metinė palūkanų norma – 110,41 proc. (1 t., b. l. 32) Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad nors mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos gali būti skaičiuojamos iki visiško vartojimo kredito grąžinimo dienos, tačiau ieškovė šias palūkanas geranoriškai paskaičiavo taikydama 110,41 proc. metinę palūkanų normą, ir tik už 330 dienas, nors atsakovė pagal Sutartį vėluoja atsiskaityti jau beveik 3 metus. Palūkanos paskaičiuotos taikant formulę: (600,00 Eur negrąžintas vartojimo kreditas x (110,41 proc. Sutarties spec. Sąlygose nurodyta metinė palūkanų norma / 365 dienų per metus) x 330 dienų po Sutarties įvykdymo termino pasibaigimo skaičius), todėl atsakovei buvo priskaičiuota mokėti 598,94 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų už naudojimąsi vartojimo kreditu po Sutarties įvykdymo termino pasibaigimo. Taigi nagrinėjamos bylos atveju šalys buvo susitarusios dėl pelno palūkanų kaip mokesčio už pinigų skolinimą.

6020.

61Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas pasisakė, kad esant Sutarties pažeidimui, pelno palūkanų mokėjimui taikomos specialios CK 6.874 straipsnio nuostatos, o ne CK 6.872 straipsnio nuostatos. Pelno palūkanos iki Sutartyje numatyto paskolos grąžinimo termino mokamos taikant CK 6.872 straipsnį, o praleidus terminą, t. y. paskolos gavėjui pažeidus sutartį, paskolos davėjo pelno praradimas kompensuojamas pagal CK 6.874 straipsnį, kaip specialiąją normą. Praleidus terminą paskolai grąžinti vietoje pelno palūkanų, nustatytų sutartyje ar įstatyme, mokamos kompensuojamosios palūkanos pagal CK 6.874 straipsnio 1 dalį ir vadinamosios procesinės palūkanos, kurias nustato CK 6.37 straipsnio 2 dalis. Ieškovė už tolesnį naudojimąsi pinigais po vartojimo kredito sutarties termino pasibaigimo, pirmosios instancijos teismo vertinimu, turi teisę reikalauti iš atsakovės palūkanų, atliekančių nuostolių kompensavimo funkciją, o ne mokėjimo (pelno) funkciją.

6221.

63Palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai (CK 6.37 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išskiriamos dvejopo pobūdžio palūkanos – palūkanos, atliekančios mokėjimo funkciją (tai užmokestis už pinigų skolinimą; pvz., 6.37 straipsnio 1 dalyje, 6.872 straipsnyje reglamentuojamos palūkanos) ir kompensuojamąją funkciją (tai minimalių kreditoriaus nuostolių (negautų pajamų), kurių nereikia įrodinėti, kompensacija už piniginės prievolės pažeidimą; pvz., CK 6.210, 6.261 straipsniuose nustatytos palūkanos).

6422.

65Palūkanos, kaip mokestis už skolinimą, teismų praktikoje dar vadinamos pelno palūkanomis, iš esmės skiriasi nuo kompensuojamųjų palūkanų, mokamų už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą (pelno palūkanas) sutarties nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas įvykdyti prievolę natūra, t. y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas (CK 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis). Mokėjimo (pelno) palūkanos yra atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi svetimais pinigais, nesvarbu, kokie to naudojimosi rezultatai.

6623.

67Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino mokėjimo ir kompensuojamąją funkciją atliekančių palūkanų bei netesybų santykį. Apeliantė pažymėjo, jog ieškiniu prašė priteisti mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų po Sutarties termino pasibaigimo dienos konkrečią sumą. Kreditorius, siekiantis gauti pelną už pinigų perleidimą naudoti skolininkui, turėtų sutartyje nustatyti skolininko pareigą mokėti pelno (mokėjimo) palūkanas, nes netesybos kompensuoja tik dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius. Sutarties neįvykdymo atveju atsakovė įsipareigojo toliau mokėti mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas, kurios skaičiuojamos pagal Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą bendrą vartojimo kredito kainą, kuri, kaip minėta, sudaro 122,30 proc. Apeliantė geranoriškai mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas po Sutarties termino pasibaigimo dienos paskaičiavo taikydama ne Sutartyje įtvirtintą 122,30 proc. bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą, bet Sutartyje įvirtintą 110,41 proc. metinę palūkanų normą ir tik už 330 dienas, nors atsakovė pagal Sutartį vėluoja atsiskaityti jau beveik 3 metus.

6824.

69Sutiktina su apeliante, kad kol skolininkas negrąžina paskolintos vartojimo kredito sumos, laikoma, kad jis ja naudojasi ir už šį naudojimąsi kreditoriui privalo mokėti sutartas mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog palūkanų skaičiavimo pradžios ir pabaigos momentai priklauso nuo palūkanų atliekamos funkcijos. Mokėjimo (pelno) palūkanų skaičiavimo pradžia ir pabaiga gali būti nustatyta įstatymu arba šalių sutarimu. Jeigu šalys nėra susitarusios kitaip, palūkanos už naudojimąsi paskolos pinigais mokamos iki paskolos suma bus grąžinta (CK 6.872 straipsnio 2 dalis). Sutiktina su apeliantės argumentu, kad kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą Sutarties nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas prievolę įvykdyti natūra, t. y. sumokėti šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas (CK 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis). Skolininkas mokėjimo (pelno) palūkanas moka paskolos (CK 6.872 straipsnis), banko indėlio (CK 6.896 straipsnis), banko sąskaitos (CK 6.920 straipsnis) ir kitose sutartyse. Mokėjimo (pelno) palūkanas gali įtvirtinti ir specialieji įstatymai (pvz., Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas).

7025.

71Sutartimi nustatytas vartojimo kredito kainos metinės normos dydis, kaip pagrįstai nurodė apeliantė, neviršijo Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio (įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2016 m. sausio 31 d.) reikalavimų, nustatančių, jog preziumuojama, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka protingumo, pagrįstumo, atitikimo sąžiningos verslo praktikos reikalavimų ir pažeidžia vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyrą, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu yra didesnė kaip 200 procentų. Byloje nebuvo įrodinėjama, kad vartojimo kredito kainos metinė norma šių reikalavimų neatitiko. Atsakovei buvo suteiktas 600,00 Eur vartojimo kreditas 30 dienų terminui, o Sutartyje įtvirtinta 110,41 proc. metinė palūkanų norma. Pradinis kreditorius, sudarydamas Sutartį su atsakove, nepažeidė VKĮ 21 straipsnyje nustatytų reikalavimų, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sumažino šalių Sutartimi sulygtą mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų normą nuo 110,41 proc. iki 12,44 proc. bei nepagrįstai sumažino prašomo priteisti mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, po Sutarties termino pasibaigimo, sumą nuo 598,94 Eur iki 67,48 Eur. Sutarties sudarymo metu galiojusio VKĮ 2 straipsnio 2 dalyje buvo nurodoma, jog bendrą vartojimo kredito kainą sudaro visos išlaidos, įskaitant palūkanas, komisinius mokesčius ir bet kuriuos kitus su vartojimo kredito sutartimi susijusius mokesčius, kuriuos vartojimo kredito gavėjas turi sumokėti ir kurie yra žinomi vartojimo kredito davėjui arba tarpusavio skolinimo platformos operatoriui, išskyrus atlyginimą notarui.

7226.

73Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, atmetęs reikalavimą priteisti pelno palūkanas ir priteisdamas 67,48 Eur kompensacines palūkanas už naudojimąsi vartojimo kredito suma po Sutarties įvykdymo termino pasibaigimo dienos, nepagrįstai suabsoliutino atsakovės, kaip silpnesniosios sutarties šalies, padėtį. Nors atsakovė pripažintina silpnąja ginčo šalimi, ji teisme nepareiškė reikalavimo mažinti palūkanas, neginčijo Sutarties sąlygų, nereikalavo Sutarties sąlygų pakeitimo, neįvykdė procesinės pareigos pateikti atsiliepimą į ieškinį.

7427.

75Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad ši papildoma apsauga nesudaro išimčių iš vieno svarbiausių privatinės teisės principų – pacta sunt servanda (sutarčių reikia laikytis), todėl nereiškia, kad vartotojai gali naudotis įstatymo jiems suteiktomis vartotojų teisių apsaugos priemonėmis, siekdami nesąžiningai išvengti laisva valia prisiimtų prievolių vykdymo. Jei iš turimų įrodymų matyti, kad skolininkas sistemingai laiku nevykdo prievolių, o skolininko, nors ir saugomo vartotojams taikomų papildomų teisinių apsaugos mechanizmų, ir kreditoriaus teisių bei pareigų įgyvendinimo požiūriu skolininkui netenka neproporcingai griežta prievolių vykdymo našta, teismas turi teisinį pagrindą tenkinti kreditoriaus pareiškimą nepaisydamas sutarties kvalifikavimo kaip vartojimo fakto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-500/2014). Kitos byloje faktinės aplinkybės taip pat nesudaro pagrindo padaryti išvadą, jog vartojimo kredito sutartimi nustatytos palūkanos yra per didelės, neatitinka vartotojų interesų, prieštarauja sąžiningumo bei protingumo principams, todėl nėra teisinio pagrindo jas pripažinti nesąžiningomis ir sumažinti (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje nustatytų faktinių aplinkybių visuma sudaro teisinį pagrindą ieškovės reikalavimą tenkinti, ieškovės reikalavimas dėl 598,94 Eur mokėjimo palūkanų priteisimo, pagrįstas.

7628.

77Dėl kitų apeliantės argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau nepasisako, kadangi, pagal kasacinio teismo praktiką, įstatymo nustatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/20019; 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

78Dėl procesinės bylos baigties

7929.

80Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į byloje nustatytas aplinkybes, apeliacinio skundo argumentus, konstatuoja, kad nusprendęs nepriteisti mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, netinkamai kvalifikavo sutartyje numatytas palūkanas ir nepagrįstai netenkino dalies ieškovės reikalavimų, todėl skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas už akių keistinas, ieškinį patenkinant visiškai (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

81Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

8230.

83CPK 93 straipsnio 5 dalis nustato, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą.

8431.

85Byloje nustatyta, kad pirmosios instancijos teisme ieškovė patyrė 149 Eur bylinėjimosi išlaidų, iš kurių 28 Eur žyminis mokestis ir 121 Eur išlaidos už procesinių dokumentų parengimą. CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Teismas, remdamasis teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 8.2 punktu, atsižvelgęs į bylos sudėtingumą, sprendžia, kad ieškovo prašomas priteisti išlaidų advokato pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti atlyginimas atitinka nustatytus reikalavimus (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

8632.

87Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą už akių, patenkinta 100 procentų ieškovės reikalavimų, todėl ieškovei iš atsakovės priteistų bylinėjimosi išlaidų suma nuo 84,25 Eur padidintina iki 149 Eur (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

88Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme

8933.

90Tenkinus apeliacinį skundą apeliantei priteistinos bylinėjimosi išlaidos patirtos apeliacinės instancijos teisme. Byloje pateikti duomenys apie sumokėtą žyminį mokestį. Apeliantei iš atsakovės priteistinas sumokėtas 15,00 Eur žyminis mokestis už apeliacinį skundą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

91Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teismas

Nutarė

92Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2018 m. birželio 29 d. sprendimą už akių pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

93„Ieškinį tenkinti visiškai.

94Priteisti iš atsakovės T. S., asmens kodas ( - ) 600,00 Eur (šešių šimtų eurų) skolą, 23,99 Eur (dvidešimt trijų eurų 99 ct) vartojimo kredito kainą, 598,94 Eur (penkis šimtus devyniasdešimt aštuonis eurus 94 ct) mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas už naudojimąsi vartojimo kredito suma po Sutarties įvykdymo termino pasibaigimo dienos, 5 procentų metines palūkanas už priteistą 1 222,93 Eur (vieno tūkstančio dviejų šimtų dvidešimt dviejų eurų 93 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. gegužės 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 149 Eur (šimtą keturiasdešimt devynis eurus) bylinėjimosi išlaidas ieškovei UAB „Legal Balance“, juridinio asmens kodas 302528679, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB Šiaulių bankas.“

95Priteisti ieškovei UAB Legal Balance, juridinio asmens kodas 302528679, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB „Šiaulių bankas“ iš atsakovės T. S., asmens kodas ( - ) 15,00 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

96Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

97Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Apeliacinėje byloje kilo ginčas dėl pelno (mokėjimo) palūkanų... 8. 2.... 9. 2018 m. balandžio 6 d. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė ( toliau – UAB)... 10. 3.... 11. Atsakovei procesiniai dokumentai asmeniškai ir pasirašytinai buvo įteikti... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 4.... 15. Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmai 2018 m. birželio 29 d. sprendimu... 16. 5.... 17. Teismas nurodė, kad byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų įvykdžiusi... 18. 6.... 19. Teismas pažymėjo, kad ieškovė už tolesnį naudojimąsi pinigais po... 20. 7.... 21. Teismas proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovės ieškovei... 22. III. Apeliacinio skundo argumentai... 23. 8.... 24. Apeliaciniu skundu apeliantė UAB „Legal Balance prašo (1) pakeisti... 25. 8.1.... 26. Teismas netinkamai vertino mokėjimo ir kompensuojamąją funkciją... 27. 8.2.... 28. Nei Sutartis, nei Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau - CK) nei... 29. 8.3.... 30. Kompensuojamąją funkciją atliekančias palūkanas skolininkas privalo... 31. 8.4.... 32. Teismui, kitaip nei kompensuojamųjų palūkanų atžvilgiu, nesuteikta teisė... 33. 9.... 34. Atsakovė T. S. nepateikė atsiliepimo į apeliacinį skundą.... 35. Teismas... 36. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 37. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 38. 10.... 39. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 40. 11.... 41. Pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį, 322 straipsnį apeliacinis skundas... 42. 12.... 43. Pažymėtina, kad apeliacijos dalykas – neįsiteisėjęs pirmosios... 44. Dėl byloje nustatytų faktinių aplinkybių... 45. 13.... 46. Tarp Vartojimo kredito davėjo UAB „4finance“, į. k. 302427630, (toliau... 47. 14.... 48. 2016 m. spalio 25 d. UAB „4Finance“ vadovaujantis CK 6.101 – 6.110... 49. 15.... 50. 2017 m. birželio 29 d. tarp pradinio kreditoriaus UAB „4finance“, UAB... 51. 16.... 52. Ieškovė 2017 m. liepos 4 d. el. paštu informavo atsakovę, kad UAB Legal... 53. 17.... 54. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė T. S. būtų įvykdžiusi savo pinigines... 55. Dėl suėjus sutarties įvykdymo terminui priskaičiuotų sutartinių... 56. 18.... 57. Kaip jau buvo minėta nagrinėjamoje byloje ginčas kilo būtent dėl pelno... 58. 19.... 59. Byloje nustatyta, kad pagal Reikalavimo perleidimo sutartį pradinis... 60. 20.... 61. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas pasisakė, kad esant Sutarties... 62. 21.... 63. Palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai... 64. 22.... 65. Palūkanos, kaip mokestis už skolinimą, teismų praktikoje dar vadinamos... 66. 23.... 67. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino mokėjimo ir kompensuojamąją... 68. 24.... 69. Sutiktina su apeliante, kad kol skolininkas negrąžina paskolintos vartojimo... 70. 25.... 71. Sutartimi nustatytas vartojimo kredito kainos metinės normos dydis, kaip... 72. 26.... 73. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas,... 74. 27.... 75. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad ši papildoma apsauga nesudaro... 76. 28.... 77. Dėl kitų apeliantės argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau... 78. Dėl procesinės bylos baigties... 79. 29.... 80. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į byloje nustatytas... 81. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme... 82. 30.... 83. CPK 93 straipsnio 5 dalis nustato, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas... 84. 31.... 85. Byloje nustatyta, kad pirmosios instancijos teisme ieškovė patyrė 149 Eur... 86. 32.... 87. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą už akių, patenkinta 100... 88. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme... 89. 33.... 90. Tenkinus apeliacinį skundą apeliantei priteistinos bylinėjimosi išlaidos... 91. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331... 92. Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2018 m. birželio 29 d. sprendimą... 93. „Ieškinį tenkinti visiškai.... 94. Priteisti iš atsakovės T. S., asmens kodas ( - ) 600,00 Eur (šešių šimtų... 95. Priteisti ieškovei UAB Legal Balance, juridinio asmens kodas 302528679,... 96. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.... 97. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims....