Byla 2S-1383-259/2009
Dėl antstolio R. V. veiksmų

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arvydo Žibo, kolegijos teisėjų Ramūno Mitkaus, Virginijos Gudynienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo G. A. K. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-10371-375/2009, kuria atmestas pareiškėjo skundas dėl antstolio R. V. veiksmų,

Nustatė

2Pareiškėjas G. A. K. skundu (b.l.3-6) prašė pripažinti neteisėtais visus antstolio R. V. veiksmus, atliktus vykdomojoje byloje Nr. 0147/03/04989 po 2005-09-11 ir panaikinti: 2009-02-24 turto arešto aktą, kuriuo areštuota transporto priemonė Chevrolet Equinox v/n ( - ) 2009-02-24 patvarkymą areštuoti pinigines lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, 2009-03-16 patvarkymą dėl reikalavimo pateikti duomenis apie turto buvimo vietą ir pateikti dokumentus bei kitus būtinus daiktus, susijusius su areštuotu turtu; pripažinti neteisėtais antstolio R. V. veiksmus, kuriais į antstolio depozitinę sąskaitą buvo nuskaitytos vykdymo išlaidos, negavus teismo nutarties dėl vykdymo išlaidų priteisimo; įpareigoti antstolį R. V. grąžinti pareiškėjui 632,11 Lt, nuskaitytus į antstolio depozitinę sąskaitą, pervedant 632,11 Lt į pareiškėjo sąskaitą AB SEB Vilniaus banke, ir vykdomąją bylą Nr.0147/03/04989 užbaigti.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2009-05-19 nutartimi pareiškėjo skundą atmetė.

4Iš prie civilinės bylos prijungtos vykdomosios bylos Nr. 147/03/4989 teismas nustatė, kad 2003-11-07 antstolis R. V. priėmė vykdymui Kauno miesto VPK VP EPT 2003-09-11 išduotą vykdomąjį dokumentą dėl 100 Lt skolos išieškojimo iš pareiškėjo Gintaro A. K.. 2004-01-27 antstolis patikrino, ar skolininko vardu yra piniginių lėšų bankuose, užklausė Sodrą apie jo darbovietę ir Gyventojų registrą. 2004-02-13 priimti patvarkymai AB bankui „Hansabankas“ dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą. 2004-03-09 pareiškėjas pateikė antstoliui pažymas apie gaunamą pensiją ir prašymą persiųsti vykdomąjį dokumentą į Santakos pensijų filialą. 2004-03-09 antstolis patvarkymu panaikino areštą vienai pareiškėjo sąskaitai, esančiai AB banke „Hansabankas“. 2004-03-17 patvarkymu nutarimas nukreiptas vykdyti į Santakos pensijų filialą. 2005-10-05 antstolio patvarkymu paskirstyta išieškota suma – 1,22 Lt. 2006-04-25 Santakos pensijų skyrius grąžino antstoliui nutarimą ir nurodė, kad išieškoti nėra galimybės, nes išskaitomi alimentai. 2006-07-02 antstolis patikrino pareiškėjo turtinę padėtį – užklausė bankus bei VĮ Registrų centrą. 2007-07-02 antstolis pakartotinai patikrino pareiškėjo turtinę padėtį. 2009-02-11 turtinė padėtis buvo tikrinama dar kartą. Paaiškėjo, kad skolininko vardu yra įregistruotas automobilis. 2009-02-24 patvarkymu areštuotos skolininko lėšos sąskaitos, esančiose SEB banke. 2009-02-24 patvarkymu nutarimas išsiųstas į pareiškėjo darbovietę UAB „Čegmira“. 2009-02-24 areštuotas pareiškėjo automobilis. 2009-03-16 patvarkymu antstolis pareikalavo, kad pareiškėjas pateiktų duomenis apie turto buvimo vietą ir pateiktų dokumentus bei kitus būtinus daiktus, susijusius su areštuotu turtu. 2009-03-09 ir 2009-03-17 antstolis iš pareiškėjo sąskaitos pervedė į savo depozitinę sąskaitą 632,11 Lt numatomoms vykdymo išlaidoms padengti. 2009-03-18 pareiškėjui išsiųstas siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas. 2009-04-08 patvarkymu antstolis įpareigojo pareiškėjo darbovietę grąžinti vykdomąjį dokumentą. 2009-04-08 patvarkymais antstolis panaikino areštą turtui, nurodytam 2009-02-24 turto arešto akte, AB SEB banke, AB banke „Hansabankas“ esančioms pareiškėjo sąskaitoms.

5Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas atmetė pareiškėjo argumentus, jog antstolis privalėjo vykdomąją bylą nutraukti, neišieškojus baudos per dvejus metus nuo administracinės nuobaudos pareiškėjui paskyrimo. Teismas nurodė, jog nagrinėjamu atveju senaties termino institutas negali būti taikomas, nes antstolis ėmėsi visų teisėtų priemonių, kad nutarimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas: nuolat tikrino pareiškėjo turtinę padėtį, pateikė užklausimą Sodrai dėl pareiškėjo darbovietės, radęs turto (automobilį) ir piniginių lėšų - juos areštavo, siuntė patvarkymus dėl baudos išieškojimo iš pareiškėjo gaunamos pensijos ir darbovietės. Teismas pripažino, jog baudos išieškojimas užsitęsė dėl paties pareiškėjo vengimo vykdyti paskirtą nuobaudą. Teismo vertinimu, pareiškėjas nevykdė CPK 644 str. 4 p. įtvirtintos jo, kaip skolininko, pareigos domėtis vykdomosios bylos eiga, be to, nors ir turėjo finansines galimybes sumokėti baudą (ką patvirtina 2005 m. gamybos automobilio pirkimas), tačiau nemokėjo nors po 5 Lt kas mėnesį baudai padengti. Teismas taip pat atkreipė dėmesį, jog pareiškėjas neabejotinai privalėjo žinoti, jog išskaitant iš jo pensijos išlaikymą jo nepilnamečiams vaikams, tampa negalimas baudos išieškojimas. Todėl teismas padarė išvadą, jog pareiškėjui pačiam vengiant atlikti savo pareigą ir sumokėti jam paskirtą administracinę baudą senaties eiga sustojo, todėl antstolis visiškai pagrįstai ir teisėtai atliko priverstinio vykdymo veiksmus: areštavo automobilį, 2009-02-24 patvarkymu areštavo pinigines lėšas ir pervedė jas į savo depozitinę sąskaitą bei 2009-03-16 patvarkymu pareikalavo pateikti duomenis apie turto buvimo vietą bei pateikti dokumentus ir kitus būtinus daiktus, susijusius su areštuotu turtu. Teismas atsisakė tenkinti skundą ir kitu pagrindu, t.y. nustatęs, jog skundo nagrinėjimo dienai areštai pareiškėjo turtui ir sąskaitoms bankuose 2009-04-08 patvarkymais buvo panaikinti. Teismas atmetė ir pareiškėjo prašymą dėl antstolio veiksmų, pervedant į antstolio depozitinę sąskaitą 632,11 Lt, pripažinimo neteisėtais ir nuskaitytų pinigų grąžinimo pareiškėjui, kadangi nustatė, jog šios lėšos buvo areštuotos ir nurašytos nuo pareiškėjo sąskaitos teisėtai, priverstinai vykdant pareiškėjui paskirtą administracinę nuobaudą. Teismas nurodė, jog antstolio nurašyti 632,11 Lt yra lėšos, antstolio tik numatytos išieškoti ir vykdymo išlaidoms padengti, ir nors jos pervestos į antstolio depozitinę sąskaitą ir joje saugomos, tačiau dar netapo antstolio nuosavybe. Teismas nurodė, jog antstoliui į depozito sąskaitą pervedant vykdymo išlaidas, teismo nutartis nėra reikalinga, o pareiga antstoliui kreiptis į teismą dėl nutarties atsiranda tik tuo atveju, jei skolininkas, gavęs informaciją apie vykdymo išlaidų dydį, nesutinka su paskaičiuota suma, t.y. nesumoka pinigų, pareiškia prieštaravimus ir skundžia jų apskaičiavimą. Iš vykdomosios bylos duomenų teismas nustatė, jog antstolis laikėsi CPK 611 str. reglamentuos vykdymo išlaidų išieškojimo tvarkos – 2009-03-18 išsiuntė pareiškėjui siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas ir atsiliepime patvirtino, kad kreipsis į teismą dėl vykdymo išlaidų priteisimo.

6Atskiruoju skundu (b.l.49-53) pareiškėjas G. A. K. su teismo nutartimi nesutiko, prašė nutartį panaikinti ir jo skundą patenkinti, dėl šių motyvų:

71) teismas nepagrįstai netaikė išieškojimo senaties termino. Vykdomoji byla turėjo būti nutraukta, kadangi buvo praleistas vykdomojo dokumento vykdymo senaties terminas (CPK 629 str. l. d. 4 p.). Teismo motyvai, kad pareiškėjas vengė įvykdyti prievolę, taip pat laikytini nepagrįstais, kadangi nutarimas iki sueinat vykdomojo dokumento vykdymo senaties terminui nebuvo įvykdytas būtent dėl antstolio kaltės. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog pareiškėjas dėjo pastangas, kad vykdomasis dokumentas būtų įvykdytas, rūpinosi bylos eiga - atvyko pas antstolį į kontorą, pateikė jam pažymas apie pensiją, kitus duomenis, dėl to išieškojimas buvo nukreiptas į gaunamą pensiją. Tuo tarpu nukreipęs nutarimą vykdyti į Santakos pensijų filialą, pats antstolis nebesidomėjo ir nesirūpino vykdymo eiga, nors turėdamas visus duomenis, kad piniginės lėšos iš pensijos nėra išskaitomos (ką patvirtina aplinkybė, jog 2005-10-05 antstolio patvarkymu buvo paskirstyta išieškota suma – tik 1,22 Lt), antstolis turėjo visas galimybes ir privalėjo imtis kitų vykdymo priemonių (CPK 634 str. 2 d.). Juo labiau, kad vykdymo laikotarpiu pareiškėjas turėjo ir savo vardu registruotą transporto priemonę (Pontiac), ir nekilnojamojo turto. Tačiau antstolis iki 2009 m. net nebandė nukreipti išieškojimo į šį pareiškėjo turtą, nepasirūpino išsiaiškinti, kodėl nėra išskaitomos lėšos iš pareiškėjo pensijos. Vadinasi, nutarimas laiku nebuvo įvykdytas tik dėl antstolio kaltės. 2006-04-25 Santakos pensijų filialui grąžinus nutarimą, nurodant, kad nėra galimybės išieškoti dėl iš pareiškėjo išskaitomų alimentų, nuo vykdomojo dokumento priėmimo vykdymui jau buvo praėję daugiau negu dveji metai. Todėl suėjus dviejų metų administracinės nuobaudos - baudos išieškojimo senaties terminui, antstolis, vadovaudamasis CPK 629 str. ir 630 str., privalėjo vykdomąją bylą nutraukti, panaikindamas visas vykdymo priemones, kurių buvo imtasi vykdomajam dokumentui įvykdyti, tačiau šios pareigos antstolis taip pat nevykdė. Suėjus nutarimo vykdymo senaties terminui, pasibaigė ir pareiškėjo pareiga rūpintis vykdomosios bylos eiga. Juo labiau, kad paskutiniai pareiškėjo turėti duomenys apie vykdymo eigą liudijo, kad išieškojimas yra nukreiptas į jo pensiją, todėl pareiškėjas neprivalėjo imtis kokių nors papildomų veiksmų, sekti iš pensijos atskaitomų sumų dydžio ir teikti apie tai informaciją antstoliui ar pan. Pareiškėjas neturėjo nei kompetencijos, nei pareigos tikrinti antstolio darbą ir siekti išsiaiškinti, kokios sumos pagal įstatymus gali būti ir yra išskaitomos iš jo gaunamos pensijos baudai padengti ir ar jų pakanka, kad vykdomasis dokumentas būtų pilnai ir laiku įvykdytas. Tinkamą vykdymo proceso eigą užtikrinti turėtų antstolis, o ne skolininkas. Todėl darytina išvada, jog byloje yra surinkta pakankamai įrodymų, leidžiančių teigti, kad antstolis neišnaudojo visų įstatymuose numatytų ir leistinų vykdymo priemonių, aplaidžiai vykdė VPK VP EPT 2003-09-11 nutarimą ir dėl to nesugebėjo jo įvykdyti iki sueinant vykdymo senaties terminui, nors baudos suma buvo nedidelė. Antstolis, net ir suėjus vykdymo senaties terminui, toliau tęsė vykdymo veiksmus, tokiu būdu pažeisdamas LR CPK normas bei ignoruodamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką (2003-01-22 konsultacija Nr. 26.1-K Dėl nutarimo skirti baudą vykdymo senaties termino; 2007-11-15 nutartis adm. byloje Nr. N3-1859/2007; 2007-10-04 nutartis adm. byloje Nr. N18-1653/2007; 2006-03-30 nutartis adm. byloje Nr. N16-396/2006; 2007-07-02 nutartis adm. byloje Nr. N3-1256/2007; 2004-10-12 nutartis adm. byloje Nr. N3-904/2004, Administracinių teismų praktika Nr. 6, p. 87);

82) teismas nepagrįstai nurodė, jog pareiškėjas nepateikė jokių duomenų ir įrodymų, kad jis elgėsi sąžiningai, dėjo pastangas baudai išieškoti ir nevengė įvykdyti savo pareigos sumokėti jam paskirtą baudą (CPK 178 str.). Tai, kad pareiškėjas vengė įvykdyti savo pareigą sumokėti paskirtą baudą, teigė suinteresuotas asmuo. Todėl jam ir teko pareiga pagrįsti šiuos savo teiginius įrodymais. Tačiau byloje nepateikta jokių įrodymų, kad pareiškėjas vengė sumokėti baudą, slapstėsi pats ar slėpė savo turtą, atliko kitokius nesąžiningus veiksmus, trukdančius įvykdyti nutarimą. Teismas, perkeldamas suinteresuoto asmens įrodinėjimo pareigą pareiškėjui, pažeidė civilinio proceso teisėje galiojančias įrodinėjimo taisykles, nepagrįstai nusprendė, jog pareiškėjas vengė mokėti baudą ir elgėsi nesąžiningai;

93) teismas nepagrįstai atsisakė pripažinti neteisėtais antstolio veiksmus, atliktus po 2005-09-11, kuriais antstolis per protingą terminą nepanaikino areštų banko sąskaitoms net po vykdomojo dokumento įvykdymo. Teismas nepagrįstai nurodė, jog skundo nagrinėjimo dienai areštai pareiškėjo turtui ir sąskaitoms bankuose yra panaikinti 2009-04-08 patvarkymais, todėl nėra pagrindo pripažinti antstolio veiksmus neteisėtais. Antstolis, būdamas valstybės įgaliotu asmeniu, privalo tinkamai įgyvendinti jam valstybės suteiktus įgalinimus ir tinkamai taikyti priverstinio vykdymo priemones vykdymo procese. Asmuo, kurio teisės buvo pažeistos netinkamai atliekant priverstinio vykdymo veiksmus, turi teisę siekti, kad neteisėtai veikusio antstolio veiksmai būtų atitinkamai įvertinti. Todėl tai, kad antstolis nuo 2009-03-17 iki 2009-04-08 (t.y. 22 dienas) neteisėtai nepanaikino areštų banko sąskaitoms, kuriose esančios lėšos yra būtinos kasdieniniams poreikiams tenkinti, negali likti neįvertinta, net ir atsižvelgiant į tai, kad antstolis pats panaikino areštus turtui ir banko sąskaitoms 2009-04-08 patvarkymais (po to kai pareiškėjas kreipėsi į teismą). Iš vykdomosios bylos duomenų matyti, kad paskutinis nuskaitymas nuo sąskaitos buvo atliktas 2009-03-17. Net ir tokiu atveju, jeigu vykdomojo dokumento senaties terminas nebūtų suėjęs, 2009-03-09 ir 2009-03-17 nuskaitytų į antstolio depozitinę sąskaitą sumų būtų pilnai pakakę Kauno miesto VPK VP EPT 2003-09-11 nutarimui įvykdyti ir vykdymo išlaidoms padengti. Tačiau antstolis iki 2009-04-08 neatliko jokių veiksmų, kad sąskaitų AB SEB Vilniaus banke areštai būtų panaikinti. Nors LR teisės aktai nenumato konkretaus termino, per kurį antstolis, įvykdęs vykdomąjį dokumentą, privalo panaikinti areštą, tačiau sistemiškai aiškinant terminus reglamentuojančias teisės normas, akivaizdu, kad terminas visais atvejais turi būti protingas. Kadangi paskutinis išskaitymas iš banko sąskaitos buvo atliktas 2009-03-17, darytina išvada, jog antstolis areštus banko sąskaitoms neteisėtai laikė nuo 2009-03-17 iki 2009-04-08, t.y. 22 dienas. Toks terminas, atsižvelgiant į tai, kad piniginės lėšos sąskaitose yra būtinos kasdieniniams poreikiams tenkinti (įsigyti vaistus, maistą, degalus ir t.t.), negali būti laikomas protingu. Tai, kad antstolis 22 dienas neteisėtai laikė areštus banko sąskaitoms, o po to pats juos panaikino, negali pašalinti antstolio atsakomybės.

10Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l.61-63) suinteresuotas asmuo antstolis R. V. su atskiruoju skundu nesutiko, prašė jį atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą, dėl šių motyvų:

111) pareiškėjo skundo argumentas, jog antstolis neturėjo teisės priverstinai išieškoti paskirtos baudos suėjus senaties terminui, yra nepagrįstas, kadangi skolininkas piktybiškai vengė vykdyti prievolę, apie kurią žinojo nuo pat 2004-03-09, kada pats atvyko į antstolio kontorą ir susipažino su savo atžvilgiu vykdoma vykdomąja byla. Nors nutarimai skirti baudą, nuo kurių priėmimo dienos praėjo daugiau nei dveji metai, negali būti vykdomi, tačiau BK 96 str. 3 d. numato, kad jeigu nuteistasis po nuosprendžio įsiteisėjimo vengia atlikti bausmę, senaties eiga sustoja. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003-01-22 konsultacijoje Nr. 26-K „Dėl nutarimo skirti baudą vykdymo senaties termino" teigiama, kad analogiškų taisyklių turi būti laikomasi ir vykdant nutarimą dėl administracinės nuobaudos paskyrimo. Kadangi skolininkas apie antstolio atliekamus veiksmus sužinojo dar 2004 m., tačiau savo pareigos domėtis vykdymo eiga nevykdė (LR CPK 644 str. 4 p.), nemokėjo bent 5 Lt kasmėnesinių įmokų, kurios būtų padėję ne tik išvengti atitinkamų skolos nemokėjimo pasekmių, bet ir įvykdyti savo prievolę, vengė atsiskaityti ir kitose antstolių kontorose, laikotarpyje nuo 2004-01-27 iki 2009-03-18 buvo nuolat tikrinama skolininko turtinė padėtis, t.y. atliekamas priverstinis išieškojimas, teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo prašymą dėl išieškojimo senaties termino taikymo;

122) 632,11 Lt lėšos iš skolininko sąskaitos į antstolio depozitinę sąskaitą pateko pagrįstai, vadovaujantis LAT 2007-06-22 nutartimi Nr. 3K-3-285/2007. Jos paliktos antstolio depozitinėje sąskaitoje, iki kol ginčas bus išspęstas. 532,11 Lt piniginės lėšos - yra susidariusios vykdymo išlaidos. 2009-03-18 antstolis išsiuntė skolininkui siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas. Vykdymo išlaidų, paliktų antstolio depozitinėje sąskaitoje, saugojimo bei jų priteisimo tvarka išaiškinta LAT 2007-06-22 nutartyje Nr. 3K-3-285/2007. Tai, kad pareiškėjo asmeninės sąskaitos areštas panaikintas 2009-04-08, jokių realių teisinių pasekmių pareiškėjui nesukėlė. Nors pareiškėjas nurodo, jog jo asmeninių sąskaitų areštas jam sutrukdė tenkinti būtinus kasdieninius poreikius, tačiau iš pareiškėjo pateiktų skundų matyti, jog apie jo atžvilgiu vykdomas priverstinio vykdymo priemones jis sužinojo, bandydamas parduoti savo transporto priemonę, kada paaiškėjo, jog ši areštuota. Jeigu pareiškėjo asmeninių sąskaitų areštas iš tikrųjų būtų sutrukdęs jam tenkinti būtinus kasdieninius poreikius, į antstolio kontorą jis būtų kreipęsis iškart po piniginių lėšų nuskaitymo iš jo sąskaitos, t. y. 2009-03-09 - 2009 -03-17 laikotarpyje, o ne 2009-03-23.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka yra nustatyta, kad 2003-11-07 antstolis R. V. priėmė vykdymui Kauno miesto VPK VP EPT 2003-09-11 išduotą vykdomąjį dokumentą dėl 100 Lt skolos išieškojimo iš pareiškėjo G. A. K.. 2004-01-27-2009-04-08 laikotarpiu minėtas vykdomasis dokumentas buvo vykdomas priverstinai antstoliui atliekant būtinus vykdymo veiksmus (vykdomoji byla Nr. 147/03/4989). Vykdomasis dokumentas yra įvykdytas.

15Skolininkas G. A. K. pateikė Kauno miesto apylinkės teismui skundą, kuriuo apskundė antstolio veiksmu vykdomojoje byloje, prašė pripažinti neteisėtais visus antstolio R. V. veiksmus, atliktus vykdomojoje byloje Nr. 0147/03/04989 po 2005-09-11 ir panaikinti: 2009-02-24 turto arešto aktą, kuriuo areštuota transporto priemonė Chevrolet Equinox v/n ( - ) 2009-02-24 patvarkymą areštuoti pinigines lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą; 2009-03-16 patvarkymą dėl reikalavimo pateikti duomenis apie turto buvimo vietą ir pateikti dokumentus bei kitus būtinus daiktus, susijusius su areštuotu turtu; pripažinti neteisėtais antstolio R. V. veiksmus, kuriais į antstolio depozitinę sąskaitą buvo nuskaitytos vykdymo išlaidos, negavus teismo nutarties dėl vykdymo išlaidų priteisimo; įpareigoti antstolį R. V. grąžinti pareiškėjui 632,11 Lt, nuskaitytus į antstolio depozitinę sąskaitą, pervedant 632,11 Lt į pareiškėjo sąskaitą AB SEB Vilniaus banke ir vykdomąją bylą Nr.0147/03/04989 užbaigti.

16Kauno miesto apylinkės teismas 2009-05-19 nutartimi pareiškėjo skundą atmetė.

17Atskiruoju skundu skolininkas skundžia minėtą teismo nutartį, skundas grindžiamas pagrindinai tuo faktiniu ir teisiniu pagrindu, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netaikė išieškojimo senaties termino vykdomojoje byloje, iškelta vykdomoji byla turėjo būti antstolio nutraukta, kadangi buvo praleistas vykdomojo dokumento vykdymo senaties terminas (CPK 629 str. l. d. 4 p.), teismas nepagrįstai nusprendė, jog pareiškėjas vengė mokėti baudą ir priverstinio vykdymo proceso metu elgėsi nesąžiningai, antstolis 22 dienas neteisėtai buvo areštavęs skolininko banko sąskaitas.

18Teisėjų kolegija pažymi, jog LR CPK ir ATPK nenustato administracinės nuobaudos vykdymo senaties terminų, išskyrus atvejį, kai buvo paskirtas administracinis areštas. Pagal suformuotą Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo praktiką tokio pobūdžio bylose pagal analogiją gali būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (toliau BK) numatytomis taisyklėmis. LR BK 96 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apkaltinamasis nuosprendis nevykdomas, jei jis nebuvo įvykdytas per dvejus metus, kai paskirta bausmė už baudžiamąjį nusižengimą. Šio kodekso 96 straipsnio 3 dalis numato, kad senaties eiga sustoja, jei nuteistasis po nuosprendžio įsiteisėjimo vengia atlikti bausmę. Analogiškų taisyklių turi būti laikomasi ir vykdant nutarimą dėl administracinės nuobaudos paskyrimo(2003-01-22 konsultacija Nr. 26.1-K Dėl nutarimo skirti baudą vykdymo senaties termino; 2007-11-15 nutartis adm. byloje Nr. N3-1859/2007; 2007-10-04 nutartis adm. byloje Nr. N18-1653/2007; 2006-03-30 nutartis adm. byloje Nr. N16-396/2006; 2007-07-02 nutartis adm. byloje Nr. N3-1256/2007; 2004-10-12 nutartis adm. byloje Nr. N3-904/2004).

19Pagal nustatytas bylos faktines aplinkybes matyti, jog antstoliui vykdomasis dokumentas buvo pateiktas vykdyti įstatymo nustatytu laiku, jis buvo vykdomas laikantis įstatymo reikalavimų, apie gautą priverstinai vykdyti vykdomąjį dokumentą buvo pranešta skolininkui laiku. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos nagrinėjamoje byloje pagrįstai sprendė, jog nagrinėjamu atveju senaties termino institutas negali būti taikomas, nes antstolis ėmėsi visų teisėtų priemonių, kad nutarimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas: nuolat tikrino pareiškėjo turtinę padėtį, pateikė užklausimą Sodrai dėl pareiškėjo darbovietės, radęs turto (automobilį) ir piniginių lėšų - juos areštavo, siuntė patvarkymus dėl baudos išieškojimo iš pareiškėjo gaunamos pensijos ir darbovietės. Teismas pagrįstai pripažino, jog baudos išieškojimas užsitęsė dėl paties pareiškėjo vengimo vykdyti paskirtą nuobaudą. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas nevykdė CPK 644 str. 4 p. įtvirtintos jo, kaip skolininko, pareigos domėtis vykdomosios bylos eiga, be to, nors ir turėjo finansines galimybes sumokėti baudą (ką patvirtina 2005 m. gamybos automobilio pirkimas), tačiau nemokėjo jokių įmokų baudai padengti. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog pareiškėjui pačiam vengiant atlikti savo pareigą ir sumokėti jam paskirtą administracinę baudą senaties eiga sustojo, todėl antstolis visiškai pagrįstai ir teisėtai atliko priverstinio vykdymo veiksmus: areštavo automobilį, 2009-02-24 patvarkymu areštavo pinigines lėšas ir pervedė jas į savo depozitinę sąskaitą bei 2009-03-16 patvarkymu pareikalavo pateikti duomenis apie turto buvimo vietą bei pateikti dokumentus ir kitus būtinus daiktus, susijusius su areštuotu turtu.

20Teisėjų kolegija laiko, kad Kauno miesto apylinkės teismas pagrįstai atsisakė tenkinti skundą ir tuo pagrindu, jog skundo nagrinėjimo dienai areštai pareiškėjo turtui ir sąskaitoms bankuose 2009-04-08 antstolio patvarkymais buvo panaikinti.

21Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais ir atskirojo skundo motyvus dėl nepagrįsto vykdymo išlaidų iš skolininko priteisimo. Per visą priverstinio vykdymo laikotarpį antstolis atliko eilę vykdymo veiksmų, už kuriuos skolininkas privalo sumokėti.

22Esant šioms nustatytoms aplinkybėms byloje ir išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija atskirąjį skundą atmeta, o skundžiamą apeliacine tvarka teismo nutartį palieka nepakeistą.

23Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, taip pat nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (LR CPK 329 str. 2,3 dalys).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

25

26atskirąjį skundą atmesti.

27Kauno miesto apylinkės teismo 2009-05-19 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Pareiškėjas G. A. K. skundu (b.l.3-6) prašė pripažinti neteisėtais visus... 3. Kauno miesto apylinkės teismas 2009-05-19 nutartimi pareiškėjo skundą... 4. Iš prie civilinės bylos prijungtos vykdomosios bylos Nr. 147/03/4989 teismas... 5. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas atmetė pareiškėjo... 6. Atskiruoju skundu (b.l.49-53) pareiškėjas G. A. K. su teismo nutartimi... 7. 1) teismas nepagrįstai netaikė išieškojimo senaties termino. Vykdomoji byla... 8. 2) teismas nepagrįstai nurodė, jog pareiškėjas nepateikė jokių duomenų... 9. 3) teismas nepagrįstai atsisakė pripažinti neteisėtais antstolio veiksmus,... 10. Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l.61-63) suinteresuotas asmuo antstolis... 11. 1) pareiškėjo skundo argumentas, jog antstolis neturėjo teisės priverstinai... 12. 2) 632,11 Lt lėšos iš skolininko sąskaitos į antstolio depozitinę... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka yra nustatyta, kad 2003-11-07 antstolis... 15. Skolininkas G. A. K. pateikė Kauno miesto apylinkės teismui skundą, kuriuo... 16. Kauno miesto apylinkės teismas 2009-05-19 nutartimi pareiškėjo skundą... 17. Atskiruoju skundu skolininkas skundžia minėtą teismo nutartį, skundas... 18. Teisėjų kolegija pažymi, jog LR CPK ir ATPK nenustato administracinės... 19. Pagal nustatytas bylos faktines aplinkybes matyti, jog antstoliui vykdomasis... 20. Teisėjų kolegija laiko, kad Kauno miesto apylinkės teismas pagrįstai... 21. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais ir atskirojo skundo motyvus dėl... 22. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms byloje ir išdėstytų motyvų pagrindu... 23. Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, taip pat nenustatė... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. ... 26. atskirąjį skundą atmesti.... 27. Kauno miesto apylinkės teismo 2009-05-19 nutartį palikti nepakeistą....