Byla 2-1310-550/2012
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Kondratjevas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovams V. S., A. A. ir E. S. dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Gelvora“ ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovų V. S., A. A. ir E. S. 3764,67 Lt skolą, 801,56 Lt palūkanas, 3297,85 Lt delpsinigius, 702,17 Lt palūkanų delspinigius, 1791,22 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, sutartines – 8,75 proc. dydžio palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovams nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Ieškinio nuorašas kartu su priedais ir teismo pranešimai dėl atsiliepimų į pareikštą ieškinį pateikimo atsakovams įteikti tinkamai 2012-05-23. Per nustatytą 20 dienų nuo įteikimo dienos terminą atsakovai nepateikė atsiliepimų į ieškinį, pratęsti nustatyto termino neprašė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog 2007-05-11 pradinis kreditorius „Swedbank“, AB ir atsakovai V. S. bei A. A. pasirašė vartojimo kredito sutartį Nr. 07-046060-VA (toliau – kredito sutartis), remiantis kuria bankas atsakovams suteikė 12000,00 Lt kreditą su 8,75 procentų metinėmis palūkanomis, o atsakovai įsipareigojo pagal nustatytą grafiką iki 2010-04-22 grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas, praleidę mokėjimų terminus, atsakovai taip pat įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas (b.l. 61-62). Iš pateiktų rašytinių įrodymai taip pat nustatyta, kad tarp pradinio kreditoriaus „Swedbank“, AB ir atsakovės E. S. 2007-05-11 buvo sudaryta laidavimo sutartis Nr. 07-046060-LA1, pagal kurią laiduotoja E. S. įsipareigojo atsakyti visu savo turtu, jeigu paskolos gavėjai V. S. ir A. A. ar bet kuris iš jų tinkamai nevykdys visų ar dalies prievolių pagal kredito sutartį, numatant, kad kredito gavėjų ir laiduotojos atsakomybė yra solidari (b.l. 63-64). Kredito gavėjams tinkamai nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų sutartyje nustatytu laiku ir dalimis grąžinti kreditą, mokėti palūkanas, 2009-08-10 raštais bankas pranešė kredito gavėjams A. A. ir V. S. bei laiduotojai E. S., kad neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų iki 2009-08-25 kredito sutartis nuo 2009-08-26 bus vienašališkai nutraukta (b.l. 65, 66, 67). Byloje nėra duomenų, kad atsakovai būtų pašalinę sutarties pažeidimus.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą kredito davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka bei mokėti palūkanas (CK 6.38 str., 6.870 str. 1 d., 6.873 str. 1 d.). Remiantis CK 6.63 str. 1 d. 2 p., skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Įstatymas numato, kad šalis, pažeidusi sutartinę prievolę, privalo sumokėti delspinigius (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Jeigu paskolos sutartis numato paskolos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis (CK 6.874 str. 2 d.). Banko ir atsakovų sudarytos kredito sutarties 11.2.1. p., 11.2.1.1. p. taip pat numatyta banko teisė vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti, kad kredito gavėjai prieš terminą grąžintų kreditą, tuo atveju, jeigu kredito gavėjas ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nesumoka sutartyje numatytais terminais numatytos kredito dalies ar nesumoka priskaičiuotų palūkanų ir/ar kitų mokėjimų, ir tinkamai neįvykdo šių įsipareigojimų per 15 kalendorinių dienų nuo banko rašytinio pareikalavimo dienos. Kadangi atsakovai, kredito gavėjai V. S. ir A. A. savo sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, nustatytais terminais ir dalimis negrąžino kredito, nemokėjo palūkanų, todėl bankui nutraukus sutartį, kredito gavėjams atsirado pareiga sumokėti kredito sutartyje numatytas įmokas, t.y. visą negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas. Atsakovų prievolė grąžinti bankui paimtą kreditą, mokėti palūkanas ir kitus sutartyje numatytus mokėjimus yra solidari (sutarties 12.1. p.). Paskolos gavėjams tinkamai neįvykdžius prievolių pagal kredito sutartį, laiduotoja E. S. privalo atsakyti už prievolės neįvykdymą kaip solidariąją prievolę turintis bendraskolis (CK 6.81 str.).

72009-05-21 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 09-20-54, pagal kurią „Swedbank“, AB perleido ieškovui reikalavimo teisę į visus reikalavimus atsakovų atžvilgiu pagal kredito sutartį (b.l. 27, 68-79). Iš 2009-09-01 pranešimų dėl reikalavimo perleidimo matyti, kad ieškovas pranešė atsakovams apie reikalavimo perleidimą ir ragino sumokėti susidariusią skolą (b. l. 80, 81, 82), tačiau byloje duomenų apie tai, kad atsakovai ieškovui būtų sumokėję susidariusią skolą, tai yra grąžinę negrąžinto kredito dalį ir sumokėję palūkanas, nėra. Atsižvelgiant į tai, ieškovui solidariai iš atsakovų V. S., A. A. ir E. S. priteistina 3764,67 Lt skola (negrąžintas kreditas) ir 801,56 Lt palūkanos.

8Už tai, kad atsakovai laiku neįvykdė savo prievolių, ieškovas paskaičiavo delspinigius –3297,85 Lt delspinigius už laiku negrąžintą kreditą ir 702,17 Lt delspinigius už laiku nesumokėtas palūkanas, iš viso 4000,02 Lt. Kaip jau buvo minėta, kredito sutartyje buvo numatyti 0,1 proc. dydžio delspinigiai. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Įvertinus tai, kad atsakovai yra vartotojai, kredito sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir kredito gavėjai negalėjo derėtis dėl sutarties sąlygų, paskaičiuota delspinigių suma savo dydžiu yra artima pagrindinės prievolės (negrąžinto kredito ir nesumokėtų palūkanų) dydžiui, delspinigiai yra paskaičiuoti už 876 dienas, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir yra mažintini. Vartojimo kredito santykius šiuo metu reguliuojančio Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nustato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Nors ginčo santykiams šis įstatymas negali būti tiesiogiai taikomas, kadangi sutartis sudaryta iki 2011-04-01, tačiau teismas atsižvelgia į šiame įstatyme nustatytą maksimalų netesybų dydį kaip orientacinį kriterijų šioje sprendžiant delspinigių dydžio mažinimo klausimą. Teismo vertinimu, 0,05 proc. dydžio delspinigiai būtų adekvatūs kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo prašomi priteiti delspinigiai mažintini per pusę (nuo 0,1 proc. dydžio iki 0,05 proc.) ir ieškovui solidariai iš atsakovų priteistina 2000,01 Lt delspinigių už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių atmestinas.

9Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovų 1791,22 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro atsakovo darbuotojų darbo užmokestis, darbo priemonės, patalpų nuoma, kompiuterių nusidėvėjimas ir kt. (b.l. 29-54). Vertindamas šias išlaidas teismas konstatuoja, jog šios išlaidos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusioms su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme. Pažymėtina, kad ieškovas užsiima skolų išieškojimu ir prevencija (www.gelvora.lt), t. y. ši veikla yra viena iš jo ūkinės- komercinės veiklos rūšių. Šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai. Dėl šios priežasties išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Priešingu atveju, pripažinus, kad šios išlaidos susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka, reikėtų konstatuoti, jog atsakovai privalo finansuoti ieškovo tiesioginę veiklą. Kita vertus, ieškovas nepateikė jokių tokių išlaidų realumą ir būtinumą patvirtinančių įrodymų, apart 2009-09-01 pranešimų atsakovams apie reikalavimo perleidimą, byloje nėra jokių duomenų, kad ieškovas per visą laikotarpį būtų ėmęsis kokių nors konkrečių skolos išieškojimo ne teisme veiksmų, todėl ieškovo prašymas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

10Remiantis CK 6.874 str. 1 d., numatančia, jog jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui sutartyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskola turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 str., mokėjimą, ieškovui solidariai iš atsakovų priteistinos sutartinės 8,75 procentų dydžio metinės palūkanos už negrąžintą 3764,67 Lt kredito sumą, skaičiuojant nuo 2012-04-10 iki visiško kredito grąžinimo.

11Be to, CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovui solidariai iš atsakovų taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už visą priteistą sumą nuo 2012-04-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovui, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, iš atsakovų priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos. Pateiktą ieškinį ieškovas apmokėjo 311,00 Lt žyminiu mokesčiu. Sprendimu yra tenkinama 63 proc. ieškinio reikalavimų, todėl ieškovui iš kiekvieno atsakovo priteistina po 65,31 Lt žyminio mokesčio (311 Lt x 63 proc. / 3 = 65,31 Lt) (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

13Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti solidariai iš atsakovų V. S., a.k. „(duomenys neskelbtini)“, A. A., a.k. „(duomenys neskelbtini)“, ir E. S., a.k. „(duomenys neskelbtini)“, ieškovui UAB „Gelvora“, į.k. 125164834, 3764,67 Lt (tris tūkstančius septynis šimtus šešiasdešimt keturis litus 67 ct) negrąžinto kredito, 801,56 Lt (aštuonis šimtus vieną litą 56 ct) palūkanų, 2000,01 Lt (du tūkstančius litų 01 ct) delspinigių, sutartines 8,75 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo negrąžintos kredito sumos - 3764,67 Lt nuo 2012-04-10 iki visiško kredito grąžinimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už visą priteistą sumą nuo 2012-04-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Priteisti iš atsakovų V. S., a.k. „(duomenys neskelbtini)“, A. A., a.k. „(duomenys neskelbtini)“, ir E. S., a.k. „(duomenys neskelbtini)“, bylinėjimosi išlaidas ieškovui UAB „Gelvora“, į.k. 125164834, po 65,31 Lt (šešiasdešimt tris litus 31 ct) žyminio mokesčio iš kiekvieno.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Informuoti:

19- atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kėdainių rajono apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Nepateikus prieštaravimo nurodytu terminu, teismo sprendimas įsiteisėja.

20- ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos, turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai