Byla 2S-651-460/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Aušros Maškevičienės, kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus, Almanto Padvelskio, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio Jono Petriko atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 28 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio Jono Petriko pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo, suinteresuoti asmenys skolininkė J. K., atstovaujama įstatyminės atstovės N. T. ir išieškotoja valstybė, atstovaujama Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos.

2Kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3pareiškėjas antstolis Jonas Petrikas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas priteisti iš J. K. 174,92 Lt vykdymo išlaidas. Vykdydamas 2009-12-10 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi nustatytą įpareigojimą pateikti duomenis apie raginimo įteikimą skolininkei, pareiškėjas pateikė teismui AB „Lietuvos paštos“ siunčiamų registruotų pranešimų sąrašą bei nurodė, kad esant nedidelei išieškomai sumai, t.y. 38 Lt nebuvo imtąsi procesinių veiksmų, kurie padidintų vykdymo išlaidas, kurios ir taip viršija išieškotą sumą.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-12-28 nutartimi pareiškimo netenkino. Nurodė, kad iš pareiškėjo teismui pateiktų AB „Lietuvos paštas“ siunčiamų registruotų pranešimų sąrašo matyti, kad raginimas galėjo būti siunčiamas skolininkės J. K., įstatyminės atstovės N. T., gyvenamosios vietos adresu – ( - ), tačiau pareiškėjas nepateikė teismui grąžinamojo pranešimo apie įteikimą. Byloje taip pat nėra pateikta duomenų, kad raginimas būtų įteiktas viešo paskelbimo būdu (CPK 660 str.), todėl pagal byloje esančius duomenis raginimas vykdomojoje byloje skolininkei nėra įteiktas ir antstolis nesuteikė skolininkei galimybės teismo sprendimą įvykdyti geruoju per raginime nustatytą terminą, kaip tai numato įstatymas (CPK 655 str., 659 str.). Skolininkei raginimu nebuvo pranešta, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas, todėl antstolis negalėjo įgyti teisės į vykdymo išlaidas.

5 Atskiruoju skundu antstolis J. Petrikas prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-12-28 nutartį ir priteisti antstoliui vykdymo išlaidas. Nurodo, kad raginimas įvykdyti sprendimą buvo išsiųstas registruotu laišku bei skelbti raginimą, vadovaujantis CPK 660 straipsniu, nebuvo pagrindo, kadangi skolininkės įstatyminės atstovės gyvenamoji vieta žinoma.

6Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Iš bylos duomenų nustatyta, kad antstolis vykdė vykdomąją bylą pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-04-24 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-4518-512/2009 dėl 38 Lt skolos išieškojimo iš skolininkės J. K., atstovaujamos įstatyminės atstovės N. T.. 2009-08-27 patvarkymu pareiškėjas antstolis Jonas Petrikas vykdomąjį dokumentą priėmė vykdyti. 2009-08-31 surašė raginimą įvykdyti sprendimą geruoju, kuriuo nustatė dešimties dienų terminą nuo raginimo įteikimo dienos sumokėti 38 Lt skolą bei nurodė, kad įvykdžius šiuos veiksmus, skolininkė papildomai turės sumokėti būtinąsias vykdymo išlaidas bei papildomas vykdymo išlaidas, kurios patiriamos atliekant atskirus vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje. Skolininkei nesumokėjus skolos, toliau buvo atliekami vykdymo veiksmai siekiant išieškoti skolą. Išieškojus skolą, antstolis paskaičiavo vykdymo išlaidas ir 2009-11-11 skolininkei išsiuntė siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas, tačiau jų skolininkė per nurodytą terminą nesumokėjo. Apeliantas prašo priteisti 174,92 Lt vykdymo išlaidas, kadangi raginimas buvo įteiktas tinkamai, skola išieškota bei antstoliui turi būti atlygintos vykdymo išlaidos.

9Teisėjų kolegija sutinka su antstolio atskirojo skundo teiginiu, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepriteisė antstoliui vykdymo išlaidų, kadangi raginimas skolininkei buvo įteiktas tinkamai. CPK 657 straipsnio 1 dalis numato, jog raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui išsiunčiamas registruotu laišku arba įteikiamas skolininkui asmeniškai. CPK 604 straipsnyje numatyta, jog procesiniai dokumentai, siunčiami registruotu laišku vykdymo proceso dalyviams šio Kodekso VI dalyje nustatytais atvejais, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos. Iš vykdomojoje byloje esančių duomenų matyti, jog raginimą sumokėti skolą antstolis išsiuntė skolininkės įstatyminės atstovės deklaruotos gyvenamosios vietos adresu registruotu laišku. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog raginimas susimokėtu skolą skolininkei buvo įteiktas tinkamai.

10Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegija

112007 m. vasario 5 d nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2007 konstatavo, jog tais atvejais, kai skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą (jo dalį) pasibaigus raginime (siūlyme) nustatytam terminui, o jeigu raginimas (siūlymas) jam neturėjo būti siunčiamas, – po to, kai vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdyti, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos, tarp jų ir atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą, nepaisant to, kad skolą išieškotojui sumoka ar kitaip su juo atsiskaito pats skolininkas. Taip pat pažymėjo, jog teismas, nagrinėdamas antstolio paduotą CPK 611 straipsnyje nustatyta tvarka pareiškimą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko, turi patikrinti visų antstolio nurodytų išieškotinų išlaidų pagrįstumą, taip pat tai, ar prašomos išieškoti sumos apskaičiuotos pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos taisykles.

12Sprendimo vykdymo instrukcijos, patvirtintos LR teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr.1R-352, 34.1 p. numatyta, kad vykdomosios bylos administravimo išlaidas sudaro būtinos išlaidos ir papildomos išlaidos bei išieškojimuose, kuriose išieškotina suma yra nuo 10 iki 50 Lt, papildomos vykdymo išlaidos negali viršyti 20 Lt. Šiame punkte nurodyti apribojimai netaikomi skaičiuojant pašto (kurjerių išlaidas). Pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 32 punktą Sprendimų vykdymo instrukcijoje numatyti vykdymo išlaidų dydžiai indeksuojami, išskyrus dydžius, nustatytus procentine išraiška. Patikrinus antstolio paskaičiuotas vykdymo išlaidas, darytina išvada, jog prašoma priteisti vykdymo suma pagrįsta.

13Teisėjų kolegija konstatuoja, jog esant nurodytoms aplinkybėms naikintina Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 28 d. nutartis bei klausimas išspręstinas iš esmės – iš skolininkės iš J. K., atstovaujamos įstatyminės atstovės N. T. priteistina 174,92 Lt vykdymo išlaidų antstoliui Jonui Petrikui (CPK 337 straipsnio 1 dalis 2 punktas).

14Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

15panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 28 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – iš skolininkės J. K., atstovaujamos įstatyminės atstovės N. T. priteisti antstoliui Jonui Petrikui 174,92 Lt vykdymo išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai