Byla e2A-826-381/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė Geležinkelio tiesimo centras, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dalios Kačinskienės ir Gintaro Pečiulio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „JK technika“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 29 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-2865-345/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „JK technika“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė Geležinkelio tiesimo centras, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „JK technika“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu atsakovei akcinei bendrovei (toliau – AB) „Lietuvos geležinkeliai“, prašydama:
  1. panaikinti AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ 2017 m. gruodžio 22 d. atsakymą į pretenziją Nr. 2(PC)-3844 „Dėl UAB „JK technika pretenzijos Nr. 17-12/165“, kuriuo buvo atmesta UAB „JK technika“ 2017 m. gruodžio 14 d. pretenzija Nr. 17-12/165;
  2. patenkinti UAB „JK technika“ 2017 m. gruodžio 14 d. pretenziją Nr. 17-12/165 ir panaikinti AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ 2017 m. gruodžio 14 d. rašte Nr. 2(PC)-3785 „Dėl atviro konkurso (supaprastintas pirkimas) PCSR-4-7 geležinkelio linijos Radviliškis-Pakruojis-Petrašiūnai 12+875 km geležinkelio gelžbetoninio tilto rekonstravimo darbų pirkimas sąlygų paaiškinimo“ pateiktą nepagrįstą ir neteisėtą pirkimo sąlygų paaiškinimą;
  3. panaikinti AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ 2018 m. sausio 10 d. atsakymą į pretenziją Nr. 2(PC)-64 „Dėl UAB „JK technika pretenzijos Nr. 17-12/168“, kuriuo buvo atmesta UAB „JK technika“ 2017 m. gruodžio 30 d. pretenzija Nr. 17-12/175;
  4. patenkinti UAB „JK technika“ 2017 m. gruodžio 30 d. pretenziją Nr. 17-12/175;
  5. panaikinti AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ 2018 m. sausio 10 d. atsakymą į pretenziją Nr. 2(PC)-74 „Dėl UAB „JK technika pretenzijos Nr. 18-01/02“, kuriuo buvo nenagrinėta UAB „JK technika“ 2018 m. sausio 8 d. pretenzija Nr. 18-01/02;
  6. patenkinti UAB „JK technika“ 2018 m. sausio 8 d. pretenziją Nr. 18-01/02;
  7. priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė paskelbė apie geležinkelio linijos Radviliškis-Pakruojis-Petrašiūnai 12+875 km geležinkelio gelžbetoninio tilto rekonstravimo darbų pirkimą Nr. 354955 (toliau – Pirkimas). Ieškovė neskundė pirminių Pirkimo sąlygų, nes tokio poreikio nebuvo. Perkančioji organizacija 2017 m. lapkričio 29 d. ir 2017 m. gruodžio 14 d. raštais patikslino ir paaiškino tam tikras Pirkimo sąlygas. Ieškovė, manydama, kad perkančiosios organizacijos 2017 m. gruodžio 14 d. rašte išdėstytas Pirkimo sąlygų paaiškinimas, jog vadovaujantis Europos Komisijos 2014 m. lapkričio 18 d. reglamento Nr. 1299/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos (toliau – Reglamentas Nr. 1299/2014) 5.1 punktu ir 5.2 punkto 3 papunkčio reikalavimais bėgio tvirtinimo elementai, naudojami netradicinės konstrukcijos trumpoms specialios paskirties kelio atkarpoms, šiuo atveju specialiuose inžineriniuose statiniuose, nelaikomi sąveikos sudedamosiomis dalimis, todėl EB atitikties deklaracijos integruotai bėgių sistemai (gelžbetoninei perdangos plokštei, bėgių tvirtinimo sistemai ant gelžbetoninės perdangos) atskirai pateikti nereikia, tačiau EB atitikties deklaraciją bėgiams, sąvaržoms, naudojamoms ant gelžbetoninių pabėgių, ir gelžbetoniniams pabėgiams pateikti privaloma, yra neteisėtas ir nepagrįstas, prieštaraujantis teisiniam reglamentavimui ir paties viešojo pirkimo tikslui, tą pačią dieną pateikė pretenziją, kurioje nurodė, jog perkančioji organizacija neteisingai aiškina Reglamento Nr. 1299/2014 turinį ir jog pateiktas Pirkimo sąlygų paaiškinimas akivaizdžiai prieštarauja nepakeisto, galiojančio techninio darbo projekto turiniui. Perkančioji organizacija plečiamai aiškina Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų turinį. Atsakovės Viešųjų pirkimų komisija, grubiai pažeisdama savo kompetenciją, vienašališkai išaiškino, kas laikytina sąveikos sudedamosiomis dalimis, o kas ne, savavališkai praplėtė teisės aktuose nustatytą konkretų šių dalių sąrašą. Pirma, Viešųjų pirkimų komisija neturi reikiamų techninių ir kitų specialiųjų žinių, kad galėtų spręsti sąveikos sudedamųjų dalių klausimus. Antra, pagal teisinį reglamentavimą Viešųjų pirkimų komisija neturi įgaliojimų aiškinti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų turinio, tuo labiau savo nuožiūra bei nepagrįstomis interpretacijomis jį praplėsti ir iškraipyti.
 3. Atsakovė 2017 m. gruodžio 22 d. atsakymu pranešė, jog ieškovės pretenzija atmesta, tačiau perkančioji organizacija, pažeisdama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 103 straipsnio 3 dalį, ieškovės pretenziją išnagrinėjo nevisapusiškai ir neišsamiai, pasisakė tik dėl vieno pretenzijos pagrindo (prieštaravimo Reglamentui Nr. 1299/2014), o kito pagrindo (prieštaravimo techniniam darbo projektui) net nenagrinėjo. Manydama, kad perkančioji organizacija nepagrįstai atmetė pateiktą pretenziją, ieškovė 2017 m. gruodžio 23 d. raštais kreipėsi į atsakovės Viešųjų pirkimų komisiją, o 2017 m. gruodžio 26 d. raštu ir į atsakovės generalinį direktorių, tačiau perkančioji organizacija priimto sprendimo nepakeitė.
 4. Ieškovė dėl neteisėto ir nepagrįsto Pirkimo sąlygų paaiškinimo, išdėstyto atsakovės 2017 m. gruodžio 14 d. rašte, 2017 m. gruodžio 19 d. pateikė atsakovei dar vieną pretenziją, tačiau atsakovė priėmė nepagrįstą sprendimą nenagrinėti pretenzijos dėl termino praleidimo, kurio ieškovė nėra praleidusi. Ieškovė, nesutikdama su šiuo sprendimu, 2017 m. gruodžio 30 d. pateikė atsakovei pretenziją, prašydama išnagrinėti jos 2017 m. gruodžio 19 d. pretenziją ir patenkinti joje išdėstytus prašymus, tačiau perkančioji organizacija 2018 m. sausio 10 d. raštu atmetė ieškovės 2017 m. gruodžio 30 d. pretenziją.
 5. Pirkimu perkamos prekės nėra konkrečiai įvardytos nei techniniame darbo projekte, nei kituose Pirkimo dokumentuose. 2018 m. sausio 3 d. rašte atsakovė vėl pateikė nepagrįstus ir neteisėtus paaiškinimus, pagal kuriuos tiekėjui nereikia pateikti jokių įrodymų tam, jog įrodyti, kad pasiūlyme siūlomi darbams reikalingi bėgiai, gelžbetoniniai pabėgiai, bėgių tvirtinimo sistema, statybos produktai (gaminiai ir medžiagos), darbams atlikti reikalinga integruota bėgių tvirtinimo sistema (ERS) tenkina tam tikrus Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus. Ieškovė 2018 m. sausio 8 d. pretenzijoje nurodė, kad tokie Pirkimo sąlygų paaiškinimai reiškia, jog tiekėjas neprivalo pateikti absoliučiai jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jo siūlomos prekės (medžiagos) atitinka Pirkimo sąlygose pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, jog perkančioji organizacija apskritai neketina vertinti dalies Pirkimo sąlygose pirkimo objektui – prekėms (medžiagoms) – nustatytų reikalavimų, kurios sudaro maždaug 50 proc. dydžio sumą nuo visos Pirkimo vertės. Neteisėtais Pirkimo sąlygų paaiškinimais atsakovė panaikino reikalavimą kartu su pasiūlymu pateikti bet kokius įrodymus siūlomų prekių atitikimui Pirkimo sąlygų reikalavimams įrodyti, todėl lieka visiškai neaišku, kokia prekė bus įsigyta pagal tokius Pirkimo sąlygų paaiškinimus. Atsakovės teiginys, kad Pirkimo objektas yra tik rangos darbai ir medžiagų neapima, yra akivaizdžiai melagingas. Atsakovė 2018 m. sausio 10 d. raštu ieškovės 2018 m. sausio 8 d. pretenzijos nusprendė nenagrinėti dėl termino praleidimo, nes ir vėl akivaizdžiai nelogiškai, neteisėtai ir nepagrįstai interpretavo ieškovės pateiktos pretenzijos turinį.
 6. Ieškovės teigimu, priešingai nei teigia atsakovė, projektuotojas techniniame darbo projekte (Konstrukcijų / Susisiekimo. Geležinkelių (SK), II tomas, Nr. SP (IF-3)-81/PS-16.2016 GEL 3.18 punkte) aiškiai nustatė reikalavimą pateikti EB atitikties deklaraciją integruotai bėgių tvirtinimo sistemai (ERS), todėl šis reikalavimas yra privalomas ir perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos nariai neturi teisės savavališkai savo Pirkimo sąlygų paaiškinimais keisti techninio darbo projekto reikalavimų, tačiau Pirkimo sąlygų paaiškinimais atsakovė pakeitė techninį darbo projektą. Pirkimo sąlygų paaiškinimais atsakovė pakeitė techninio darbo projekto technines specifikacijas, todėl turėjo būti pakeistas techninis darbo projektas. Atsakovės 2018 m. sausio 3 d. rašte išdėstyti Pirkimo sąlygų paaiškinimai, kad techninis darbo projektas keičiamas nebus, reiškia, jog tai turės padaryti Pirkimą laimėjęs tiekėjas ir dėl to patirs didelių papildomų išlaidų. Neteisėtais Pirkimo sąlygų paaiškinimais perkančioji organizacija verčia tiekėjus darbus vykdyti ne pagal techninį darbo projektą, bet pagal perkančiosios organizacijos šiam projektui prieštaraujančius paaiškinimus. Šiuo atveju reikia vadovautis techniniu darbo projektu, o ne Reglamentu Nr. 1299/2014, todėl Reglamento Nr. 1299/2014 aiškinimas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, šios bylos dalykas yra atsakovės neteisėtais Pirkimo sąlygų paaiškinimais Pirkime sudaryta teisinė dviprasmybė ir finansinė rizika, nes techniniame darbo projekte sertifikavimo reikalavimas yra, o atsakovės paaiškinimuose jo nėra. Priešingai nei nurodo atsakovė, tiekėjui nepakanka tik deklaratyviai konstatuoti, kad jo siūloma prekė atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus, tiekėjas privalo įrodyti jo siūlomos prekės atitikimą Pirkimo objekto keliamiems reikalavimams.
 7. Nors atsakovė ne vieną kartą savo raštuose tikslino ir aiškino Pirkimo sąlygas, tačiau kai ieškovė pateikė pretenzijas dėl kai kurių atsakovės pateiktų Pirkimo sąlygų paaiškinimų, atsakovė užėmė nelogišką poziciją, kad Pirkimo sąlygos yra visiškai aiškios. Ieškovė neturėjo galimybės teikti pasiūlymo Pirkimui, nes Pirkimo sąlygų paaiškinimai yra neteisėti, tačiau atsakovė, žinodama apie savo neteisėtus Pirkimo sąlygų paaiškinimus, tęsė Pirkimo procedūras.
 8. Viešųjų pirkimų įstatyme nėra apibrėžta, kiek konkrečiai laiko turi trukti ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija, tačiau nustatyti konkretūs kiekvieno perkančiosios organizacijos priimto sprendimo apskundimo terminai, kurių ieškovė laikėsi. Kadangi ieškovė jai suteikiamomis procesinėmis teisėmis nepiktnaudžiavo, atmestinas atsakovės prašymas skirti ieškovei baudą.
 9. Atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti ir skirti ieškovei 5 000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.
 10. Atsakovė nurodė, kad tuo metu, kai ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu, dar nebuvo baigta ikiteisminė ginčo stadija. Be to, ieškovė, pateikdama dar vieną pretenziją po kreipimosi į teismą, bandė grįžti į ikiteisminę ginčo stadiją, vilkinti Pirkimo procedūras.
 11. Sąveikos sudedamosiomis dalimis laikomi tik šie elementai (pavienės sudedamosios dalys arba pablokiai): bėgiai, bėgių sąvaržos, kelio pabėgiai (Reglamento Nr. 1299/2014 Priedo 5.2 punkto 1 papunktis). Reglamento Nr. 1299/2014 reikalavimai pagrįsti tradicinės konstrukcijos balastuotu keliu, kurio plataus pagrindo bėgiai pakloti ant betoninių ar medinių pabėgių, o sudedamosios dalys ir pablokiai, naudojami klojant kitokios konstrukcijos kelią, nelaikomi sąveikos sudedamosiomis dalimis (Reglamento Nr. 1299/2014 Priedo 5.1 punkto 1 ir 2 papunkčiai). Analogiškai kaip ir iešmai, kryžmės, plečiamieji įtaisai su pereinamosiomis nebalastuoto kelio plokštėmis specialieji inžinieriniai statiniai bei bėgiai, sąvaržos ir pabėgiai naudojami šiuose elementuose, taip pat ir ERS nelaikomi sąveikos sudedamosiomis dalimis ir EB atitikties deklaracijų šiems elementams pateikti nereikia. Reglamento Nr. 1299/2014 Priedo 5.2 punkto 3 papunktyje pateiktas trumpos specialios paskirties kelio atkarpos pavyzdžių sąrašas (iešmas, kryžmės, plečiamieji įtaisai, pereinamosios nebalastuoto kelio plokštės, specialieji inžinieriniai statiniai) nėra baigtinis ir savo esme atitinka integruotą bėgių sistemą, todėl EB atitikties deklaracijos integruotai bėgių tvirtinimo sistemai atskirai pateikti nereikia nei teikiant pasiūlymą, nei perduodant atliktus darbus. Reglamentas Nr. 1299/2014 nenumato, pagal kokius reikalavimus turi būti vertinama ERS. Nesant nustatytų reikalavimų ERS, pateikti EB atitikties deklaracijos ERS būtų neįmanoma.
 12. Atsakovės teigimu, ieškovė nei savo pretenzijose, nei ieškinyje nepateikė įrodymų ar argumentų, kuo vadovaujantis ERS privalo būti pateiktos EB atitikties deklaracijos. Dėl perkančiosios organizacijos paaiškinimų techninio darbo projekto keisti nereikia, nes techniniame darbo projekte nebuvo numatyta reikalavimo pateikti EB atitikties deklaracijos ERS. Atsakovė 2017 m. gruodžio 14 d. paaiškinimu nepakeitė techninės specifikacijos ar techninio darbo projekto nuostatų. Techniniame darbo projekte nustatyta, kad sąveikos sudedamosioms dalims (bėgiams, pabėgiams, sąvaržoms) reikia turėti EB atitikties deklaracijas, todėl dėl pateikto atsakovės paaiškinimo techninis darbo projektas neturi būti keičiamas. Ieškovė nepateikia nei vieno argumento, kodėl perkančiosios organizacijos pateiktas Reglamento Nr. 1299/2014 normų traktavimas yra klaidingas ir kaip pati ieškovė traktuoja Reglamento Nr. 1299/2014 normas bei kitus su ieškiniu pateiktus dokumentus. Atsakovės pateikto Reglamento Nr. 1299/2014 turinio pagrįstumą patvirtina Europos geležinkelio agentūros parengtas Infrastruktūros TSS taikymo vadovas. Ieškovės pozicija nesivadovauti Reglamentu Nr. 1299/2014 akivaizdžiai prieštarauja techninio darbo projekto 3.18 punktui. Perkančiosios organizacijos pateiktas Pirkimo sąlygų paaiškinimas neprieštarauja galiojančio techninio darbo projekto turiniui. Pirkimo sąlygų paaiškinimais atsakovė nepakeitė ir nepanaikino jokių Pirkimo sąlygų, o jas tik paaiškino. Perkančioji organizacija pagrįstai konstatavo, kad ieškovė praleido terminą, skirtą pretenzijoms dėl Pirkimo dokumentų sąlygų pateikti, ir todėl priėmė sprendimą nenagrinėti pretenzijų Nr. 17-12/168 ir Nr. 18-01/02.
 13. Atsakovė atkreipė dėmesį, kad ieškovė nepagrindė savo teisinio suinteresuotumo, nes neketino dalyvauti ir nedalyvavo Pirkimo procedūrose, todėl negalėjo patirti žalos.
 14. Trečiasis asmuo UAB Geležinkelio tiesimo centras atsiliepime į ieškinį nurodė, kad geležinkelio infrastruktūros posistemio sąveikos sudedamųjų dalių sąrašas yra įtvirtintas Reglamento Nr. 1299/2014 1 priedo 5 punkte. Kaip teisingai nurodė atsakovė, šis sąrašas yra baigtinis ir apima tradicinės konstrukcijos balastuotame kelyje naudojamus bėgius, pabėgius ir tvirtinimus. Sudedamosios dalys ir pablokiai naudojami klojant kitos konstrukcijos kelią ir nelaikomi sąveikos sudedamosiomis dalims. Nepaisant to, kad ginčo objektu esanti integruota bėgių tvirtinimo sistema nėra priskirtina prie geležinkelio infrastruktūros posistemio sąveikos sudedamųjų dalių, rangovui kartu su teikiamomis medžiagomis išlieka pareiga pateikti EB sąveikos sudedamųjų dalių atitiktį liudijančius dokumentus bėgiams, kelio pabėgiams ir bėgių sąvaržoms.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 29 d. sprendimu UAB „JK technika“ ieškinį atmetė.
 2. Teismas nustatė, kad atsakovės paskelbto ir vykdomo Pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2018 m. sausio 11 d. Atsakovė, gavusi tiekėjo paklausimus dėl Pirkimo sąlygų paaiškinimo, 2017 m. lapkričio 29 d. raštu patikslino ir paaiškino Pirkimo sąlygas, 2017 m. gruodžio 14 d. raštu patikslino 2017 m. lapkričio 29 d. atsakymą. Ieškovė pateikė atsakovės Viešųjų pirkimų komisijai 2017 m. gruodžio 14 d. pretenziją, prašydama panaikinti atsakovės 2017 m. gruodžio 14 d. rašte pateiktą nepagrįstą ir neteisėtą, prieštaraujantį teisiniam reglamentavimui ir Pirkimo tikslui Pirkimo sąlygų paaiškinimą. 2017 m. gruodžio 22 d. atsakymu į ieškovės 2017 m. gruodžio 14 d. pretenziją atsakovė pranešė, kad pretenzija atmetama, ir 2017 m. gruodžio 14 d. paaiškinimą paliko nepakeistą. Po ieškinio pareiškimo ieškovė gavo atsakovės 2018 m. sausio 10 d. raštus dėl ieškovės 2017 m. gruodžio 30 d. ir 2018 m. sausio 8 d. pretenzijų, kuriais ieškovės pretenzijos laikytos nepagrįstomis bei nurodyta, kad pakartotinės pretenzijos nenagrinėjamos. 2018 m. sausio 10 d. ieškovė pateikė pretenziją atsakovei, kuria prašė išnagrinėti 2017 m. sausio 8 d. pretenziją. Perkančioji organizacija atsakymą į pretenziją ieškovei pateikė 2018 m. sausio 12 d.
 3. Atsižvelgęs į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012 ir 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-466-969/2015 formuojamą teismų praktiką, teismas nesutiko su atsakovės argumentais, kad ieškovė neturėjo teisės pateikti ieškinio teismui. Teismo vertinimu, ieškovė, nesutikdama su Pirkimo sąlygų paaiškinimu, pateikdama tiek pirminę, tiek kitas pakartotines pretenzijas, tinkamai realizavo tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčų sprendimo ikiteisminėje stadijoje tvarką. Vien tai, kad ieškovė apskundė atsakovės 2018 m. sausio 10 d. atsakymą į 2018 m. sausio 8 d. pretenziją, nesudaro pagrindo teigti, kad ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija nėra pasibaigusi ir ieškovė neturi teisės kreiptis į teismą.
 4. Teismas pažymėjo, kad ieškovė savo ieškinio reikalavimus grindžia nesutikimu su perkančiosios organizacijos (atsakovės) Pirkimo sąlygų paaiškinimu, pateiktu iki pasiūlymų pateikimo. Pirkimo dokumentuose nurodomi būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, taip pat būdai, kuriais perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus (VPĮ 35 straipsnio 2 dalies 20 punktas). Pirkimo dokumentų paaiškinimo ir patikslinimo tvarka numatyta Atviro konkurso Nr. PCSR-4-7 Specialiųjų sąlygų 3 dalyje. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad paskelbto viešojo pirkimo dokumentai negali būti aiškinami ar tikslinami taip, jog keistųsi pagrindinių pirkimo sąlygų esmė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011). Teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija, siekdama Pirkimo sutarties objekto ir jos sudarymo kriterijų apibrėžtumo ir Pirkimo procedūros sąlygų bei taisyklių aiškaus suformulavimo, paaiškindama Pirkimo sąlygas, jų esmės nepakeitė.
 5. Teismas atkreipė dėmesį, kad Reglamento Nr. 1299/2014 priede nėra nurodyta, jog integruota bėgių tvirtinimo sistema (ERS) būtų laikoma sąveikos sudedamąja dalimi. Reglamento 5.2 punkto 3 papunktyje nurodytas trumpos specialios paskirties kelio atkarpos pavyzdžių nebaigtinis sąrašas: iešmas (jį sudaro bėgiai, pabėgiai, sąvaržos), plečiamieji įtaisai, pereinamosios nebalastuoto kelio plokštės, specialieji inžineriniai statiniai. Techninio darbo projekto 3.18 punkte nurodyta, kad kartu su konstrukcija rangovas privalo pateikti „EB“ sąveikos sudedamųjų dalių atitikties deklaraciją vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3-660 „Dėl geležinkelių sistemos sąveikaujančių dalių tiekimo į rinką taisyklių patvirtinimo“ reikalavimais ir paskelbtosios įstaigos EB sertifikato kopiją, kurio pagrindu išrašoma deklaracija. ERS vertinimo kriterijai Reglamente Nr. 1299/2014 nėra nustatyti.
 6. Teismas, įvertinęs bylos faktines aplinkybes, Reglamento Nr. 1299/2014 priedo 5.1–5.3 punktuose nurodytą teisinį reglamentavimą, sprendė, kad ginčijamu aiškinimu, jog vadovaujantis Reglamento Nr. 1299/2014 5.1 punktu ir 5.2 punkto 3 papunkčio reikalavimais, bėgio tvirtinimo elementai, naudojami netradicinės konstrukcijos trumpoms specialios paskirties kelio atkarpoms, šiuo atveju specialiuose inžineriniuose statiniuose, nelaikomi sąveikos sudedamosios dalimis, todėl EB atitikties deklaracijos integruotai bėgių sistemai (gelžbetoninei perdangos plokštei, bėgių tvirtinimo sistemai ant gelžbetoninės perdangos) atskirai pateikti nereikia, tačiau EB atitikties deklaraciją bėgiams, sąvaržoms, naudojamoms ant gelžbetoninių pabėgių ir gelžbetoniniams pabėgiams pateikti privaloma, perkančioji organizacija laikėsi Reglamente Nr. 1299/2014 įvardytų sąvokų apimties ir reikšmės, o jos pareiga atsakyti tiekėjui, nepakeičiant Pirkimo sąlygų esmės, kildinama iš VPĮ nuostatų bei viešojo pirkimo tikslų ir principų. Teismo vertinimu, perkančiosios organizacijos aiškinimu nebuvo keičiamos ar šalinamos techninės specifikacijos ar techninio darbo projekto nuostatos, minėtų sąlygų tiekėjui paaiškinimas negali būti vertinamas kaip prieštaraujantis techninio darbo projekte išdėstytiems reikalavimams. Teismas pripažino pagrįsta atsakovės poziciją, jog konkurso sąlygose nebuvo nustatytas reikalavimas kartu su pasiūlymu pateikti „EB“ sąveikos sudedamųjų dalių atitikties deklaraciją.
 7. Dėl atsakovės prašymo skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą savo procesinėmis teisėmis teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju ieškovės elgesys naudojantis jai įstatymo suteikta teise kreiptis į teismą teisminės gynybos nelaikytinas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 95 straipsnio prasme, už kurį jai turėtų būti skiriama bauda.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9

 1. Ieškovė UAB „JK technika“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Viliaus apygardos teismo 2018 m. kovo 29 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį ir patikslintą ieškinį patenkinti, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Teismas pažeidė teisės normas, nustatančias, kad teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas (CPK 263 straipsnio 1 dalis), kad teismas turi priimti sprendimą dėl visų ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens pareikštų reikalavimų (CPK 265 straipsnio 2 dalis), ir nesilaikė kasacinio teismo praktikos, pagal kurią teismas privalo ginčą spręsti pagal ieškovo pareikštus reikalavimus, negali pats nei suformuluoti už ieškovą ieškinio dalyko ir pagrindo, nei, spręsdamas bylą, pakeisti ieškinio dalyko ar faktinio pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423-916/2016). Šiuo atveju teismas skundžiamame sprendime apskritai nenagrinėjo ieškinyje ir patikslintame ieškinyje ieškovės nurodytų pagrindų, neteisingai nustatė ginčo objektą, netinkamai nustatė ieškinio pagrindą, nepasisakė dėl esminių (pagrindinių) šioje byloje nagrinėjamų klausimų, neišnagrinėjo tarp šalių kilusio tikrojo ginčo, nesiaiškino, netyrė ir neįvertino byloje pareikštiems reikalavimams teisingai išspręsti reikšmingų aplinkybių. Taigi teismas neatskleidė bylos esmės ir priėmė neteisingą bei nepagrįstą sprendimą.
  2. Nors teismas skundžiamame sprendime kaip ieškinio pagrindą nurodė Reglamento Nr. 1299/2014 nuostatų turinio aiškinimą, tačiau byloje ginčas kilo ne dėl šio teisės akto interpretacijų, o dėl atsakovės neteisėtų veiksmų, kurie pasireiškė neteisėtais Pirkimo sąlygų paaiškinimais, pagal kuriuos: 1) tiekėjai kartu su pasiūlymu neturi pateikti absoliučiai jokių įrodymų tam, kad įrodytų, jog jų siūlomos prekės atitinka Pirkimo dokumentuose joms keliamus reikalavimus; 2) tiekėjams pakanka pateikti deklaraciją; 3) techninis darbo projektas keičiamas nebus, nors atsakovės Pirkimo sąlygų paaiškinimai ir prieštarauja Techniniam darbo projektui; 4) visų statinio konstrukcijų elementų ir statybinių medžiagų parametrų atitiktį techniniam projektui, kitiems Pirkimo dokumentuose nurodytiems reikalavimams bei standartams tikrins techninis prižiūrėtojas. Ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje atsakovė atsisakė nagrinėti visas ieškovės pateiktas pretenzijas dėl neteisėtų Pirkimo sąlygų paaiškinimų, o teismas nepasisakė nei dėl vieno iš ieškovės nurodytų pagrindų, nors šios bylos šalių ginčo objektas ir ieškinio pagrindas yra neteisėti atsakovės Pirkimo sąlygų paaiškinimai, kuriais atsakovė atsisako pasiūlymų vertinimo metu vertinti rangos darbams reikalingų atlikti prekių atitikimą Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams. Kadangi iš esmės net nėra žinoma ir nėra galimybių sužinoti, kas yra siūloma teikiamu pasiūlymu, t. y. perkamos neaiškios prekės (medžiagos), gali būti, kad bus įsigytos Pirkimo sąlygų visai neatitinkančios prekės (medžiagos).
  3. Pagal Pirkimo sąlygas ir teisinį reglamentavimą perkančioji organizacija siūlomų prekių atitikimą Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams turi įvertinti pasiūlymų vertinimo stadijoje, o Pirkimo sąlygų reikalavimų neatitinkančius pasiūlymus privalo atmesti. Atsakovės Pirkimo sąlygų paaiškinimas, kad tiekėjai kartu su pasiūlymu neturi pateikti absoliučiai jokių įrodymų tam, jog įrodytų, kad jų siūlomos prekės atitinka Pirkimo dokumentuose joms keliamus reikalavimus, reiškia, jog atsakovė apskritai neketina vertinti Pirkimo sąlygose pirkimo objektui – prekėms – nustatytų reikalavimų. Kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų sąrašo sudarymas Pirkimo sąlygose neatleidžia atsakovės nuo pareigos įvertinti teikiamus pasiūlymus pagal visus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Atsakovė, Pirkimo sąlygų paaiškinimais nereikalaudama pateikti jokių įrodymų apie siūlomų prekių atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams, pažeidė teisės aktų nuostatas bei viešųjų pirkimų principus. Esant tokiai situacijai, lieka visiškai neaišku, kokia prekė bus įsigyta pagal tokius Pirkimo sąlygų paaiškinimus, gali būti, kad perkančioji organizacija įsigis Pirkimo sąlygų neatitinkantį pirkimo objektą. Byloje yra Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimas, kad perkančioji organizacija kaip sutarties vykdymo sąlygą gali įtraukti tik tam tikrus reikalavimus tiekėjams, tačiau ne pirkimo objektui (darbams, paslaugoms, medžiagoms). Taigi perkančioji organizacija negali reikalavimų pirkimo objektui nurodyti kaip sutarties vykdymo sąlygos ir šiuo reikalavimus vertinti tik sutarties vykdymo metu. Šiuo atveju Pirkimui siūlomo Pirkimo objekto techninės charakteristikos, nurodytos Pirkimo sąlygose, nėra reikalavimai tiekėjui. Pirkimo sąlygose reikalaujama, kad tiekėjas sutarties vykdymo metu pateiktų tam tikrus prekių kokybę patvirtinančius dokumentus, tačiau šis reikalavimas nepanaikina tiekėjo prievolės kartu su pasiūlymu pateikti įrodymus, jog jo siūlomos prekės atitinka Pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus.
  4. Atsakovės Pirkimo sąlygų paaiškinimas, kad tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti tik deklaraciją, kurios pakanka patvirtinti, jog siūloma prekė atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus, yra neteisėtas ir nepagrįstas. Priešingai nei išaiškino atsakovė Pirkimo sąlygų paaiškinimuose, tiekėjui nepakanka vien tik deklaratyviai konstatuoti, kad jo siūloma prekė atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus, tiekėjas privalo įrodyti atitikimą tiek minimaliems tiekėjo kvalifikacijos reikalavimams, tiek jo siūlomos prekės atitikimą Pirkimo objekto keliamiems reikalavimams, pateikdamas tam tikrus Pirkimo sąlygose nustatytus įrodymus. Perkančioji organizacija tiekėjų pasiūlymus turi vertinti pagal Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir negali laisvai priimti sprendimo dėl Pirkimo objekto reikalavimų nevertinimo. Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad perkančiajai organizacijai suteikta teisė nuspręsti, kokiomis priemonėmis bus įrodinėjama pasiūlymo atitiktis konkurso reikalavimams, tačiau jai nesuteikta neribota diskrecijos teisė konstatuoti pasiūlymo atitikties įrodymo ar neįrodymo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2011). Todėl perkančioji organizacija negali nustatyti ir tokių pirkimų sąlygų, kuriomis būtų sudaromos prielaidos tokia diskrecijos teise naudotis. Tiekėjo pasiūlymo atitikties vertinimo procedūra privalo būti vykdoma nešališkai, objektyviai. Su objektyvia pasiūlymų vertinimo procedūra nesuderinama tokia pirkimo sąlygose įtvirtinta tvarka, kai tiekėjo pasiūlymo atitiktis įrodinėjama nepatikimais duomenimis. Kai dokumento (deklaracijos), kurį perkančioji organizacija laikė įrodančiu atitiktį pirkimo sąlygoms, šaltinis yra tiekėjas – suinteresuotas pirkimo procedūrų baigtimi jo dalyvis, šiame dokumente pateiktas tiekėjo teiginys, jog jis atitinka suformuluotus reikalavimus, negrindžiamas jokiais patikrinamais duomenimis, kurių objektyvumu, patikimumu būtų galima neabejoti, susidaro tautologinė situacija, pažeidžianti peržiūros procedūros veiksmingumo principą ir (kito) tiekėjo galimybę efektyviai kvestionuoti perkančiosios organizacijos veiksmus daro formalius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011). Teismų praktikoje taip pat pabrėžiama, kad pirkimo sąlygose perkamų daiktų savybės gali būti apibūdinamos tiksliais duomenimis. Tokie techninės specifikacijos reikalavimai yra įvykdomi pateikiant konkrečius duomenis, o ne abstraktaus turinio įsipareigojimus, kad reikalavimai bus įvykdyti. Tuo atveju, kai pirkimo sąlygose reikalaujama pateikti konkrečius duomenis, jų nepateikimas turėtų būti vertinamas kaip pasiūlymo trūkumas, lemiantis jo atmetimą VPĮ 39 straipsnio prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011).
  5. Atsakovės Pirkimo sąlygų paaiškinimas, kad techninis darbo projektas keičiamas nebus, nors Pirkimo sąlygų paaiškinimai ir prieštarauja techninio darbo projekto techninėms specifikacijoms, yra neteisėtas ir nepagrįstas. Reikalavimai integruotai bėgių tvirtinimo sistemai (ERS) yra nustatyti pirkimo dokumentų sudėtinėje dalyje – techniniame darbo projekte, kuriame projektuotojas įtvirtino reikalavimus medžiagoms ir atskirai aptarė reikalavimus integruotai bėgių tvirtinimo sistemai. Projektuotojo pasirinkimas nepažeidžia jokių teisės aktų nuostatų, techniniame darbo projekte nustatyti reikalavimai neprieštarauja vienas kitam. Projektuotojas neprivalo, bet gali reikalauti aukštesnių reikalavimų savo nustatytiems techniniams sprendiniams, tačiau be projektuotojo sprendimo perkančioji organizacija negali pakeisti projektuotojo pasirinktų reikalavimų, nes būtent projektuotojui kyla atsakomybė už techninio darbo projekto įgyvendinimą. Visus klausimus dėl reikalavimų ERS sistemai atsakovė privalėjo aiškintis būtent su techninį darbo projektą rengusiu projektuotoju projekto rengimo ir tvirtinimo stadijoje, tačiau atsakovė su visais jame esančiais projektuotojo sprendimais sutiko ir parengtą techninį darbo projektą patvirtino. Esant tokiam projektuotojo sprendimui, perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos nariai neturi teisės savavališkai savo Pirkimo sąlygų paaiškinimais keisti techninio darbo projekto reikalavimų, tačiau tai padarė neinicijuodami teisėtos techninio darbo projekto pakeitimo procedūros. Rangovas privalo vadovautis projektu ir rangos darbus vykdyti pagal projektą, o ne pagal Pirkimo sąlygų paaiškinimus, kurie projektui prieštarauja, tačiau neteisėtais Pirkimo sąlygų paaiškinimais perkančioji organizacija verčia tiekėjus darbus vykdyti ne pagal techninį darbo projektą, bet pagal pačios perkančiosios organizacijos savavališkus paaiškinimus, ir prisiimti su tuo susijusią finansinę riziką bei atsakomybę. Šios bylos objektas ir ieškinio pagrindas yra atsakovės neteisėtais Pirkimo sąlygų paaiškinimais Pirkime sudaryta neteisėta situacija, nes perkančioji organizacija nesilaikė teisės aktuose nustatytos tvarkos ir neinicijavo teisėto techninio darbo projekto pakeitimo. Esant tokiai situacijai, tiekėjas neturi jokių garantijų, kad po darbų atlikimo valstybinės institucijos, kurios tikrins darbus, vadovausis Pirkimo sąlygomis ir perkančiosios organizacijos nuomone, o ne galiojančiu ir teisėtu techniniu darbo projektu. Taigi tiekėjas, kuris pasiūlymo pateikimu pripažįsta, kad sutinka su visomis Pirkimo sąlygomis ir prisiima visas rizikas, turės savo lėšomis ir pastangomis pakeisti projektuotojų nuomonę, o jeigu projekto autorius nenorės ar nesugebės atlikti reikiamų projekto pakeitimų – savo lėšomis naujai suprojektuoti darbus, atlikti projekto ekspertizę ir gauti darbams vykdyti reikalingą statybos leidimą. Esant tokioms rizikoms, tiekėjas iš esmės turi didinti siūlomą kainą. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, atsako ir įsipareigoja darbus atlikti už pasiūlytą kainą. Jeigu dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų paaiškinimų tiekėjui kas nors sutrukdys, tiekėjas darbus vis tiek privalės padaryti, ir galimai patirs nuostolių. Tokiu būdu sukuriamas ir teisinis, ir finansinis konfliktas, dviprasmybė, kurie turėtų būti išspręsti šioje byloje.
  6. Atsakovės Pirkimo sąlygų paaiškinimas, kad visų statinio konstrukcijų elementų ir statybinių medžiagų parametrų atitiktį techniniam projektui, kitiems Pirkimo dokumentuose nurodytiems reikalavimams bei standartams tikrins techninis prižiūrėtojas, yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes VPĮ nenustatyta galimybė perduoti pirkimui siūlomo objekto atitikimą pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams vertinimo funkciją kitiems asmenims (techniniams prižiūrėtojui). Pagal teisinį reglamentavimą pateiktus pasiūlymus vertina viešojo pirkimo komisija, kuri turi teisę pasikviesti ekspertų (VPĮ 19 straipsnio 2 dalis). Byloje esančiame Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinime nurodyta, kad tiekėjų pateiktų pasiūlymų atitikimą Pirkimo sąlygų reikalavimams vertina viešųjų pirkimų komisija, kuri gali pasitelkti ekspertus. Viešųjų pirkimų tarnyba taip pat nurodė, kad perkančioji organizacija gali tam tikrus reikalavimus tiekėjui (bet ne pirkimo objektui) įsirašyti kaip sutarties vykdymo sąlygą, tokiu atveju, techninis prižiūrėtojas tikrintų atitiktį šiems reikalavimams sutarties vykdymo metu.
 2. Atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 29 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Apeliaciniame skunde apeliantė, nepagrįstai siekdama pakartotinio bylos nagrinėjimo, pakartoja ieškinio ir patikslinto ieškinio turinį. Apeliantės nurodomi atsakovės veiksmai, pasireiškę neva neteisėtais Pirkimo sąlygų paaiškinimais, nepagrįsti nei teisės aktų nuostatomis, nei teismų praktika, t. y. nurodomi tik formaliai, niekaip jų neįrodinėjant, nepaaiškinant, kaip ir kokia apimti jie prieštarauja viešuosius pirkimus reglamentuojantiems ar kitiems teisės aktams, jų reikalavimams.
  2. Skundžiamame teismo sprendime iš esmės išnagrinėti ieškinyje ir patikslintame ieškinyje apeliantės nurodyti pagrindai, teisingai nustatytas ginčo objektas, pasisakyta dėl visų esminių byloje nagrinėtinų klausimų, iš esmės įvertintos visos reikšmingos aplinkybės, t. y. tarp šalių kilęs ginčas išnagrinėtas. Teismas atsakė į visus ieškinyje keliamus klausimus, vadovavosi tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, tiek Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, teisingai, objektyviai bei visapusiškai išnagrinėjo bylą bei priėmė teisingą bei motyvuotą sprendimą, todėl nėra teisinio pagrindo šį teismo sprendimą pripažinti neteisėtu bei nepagristu. Teismo skundžiamame sprendime nurodyti argumentai patvirtina, kad teismas pasisakė dėl apeliaciniame skunde akcentuojamo ginčo objekto – atsakovės atliktų Pirkimo dokumentų paaiškinimų teisėtumo. Apeliaciniame skunde tik formaliai nurodomi teismo padaryti pažeidimai, tačiau jie nėra pagrįsti. Be to, apeliaciniame skunde dėstoma apeliantės pozicija prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms ir yra prieštaringa.
  3. Atmestini apeliantės argumentai dėl pirkimo objekto reikalavimų nevertinimo, nes teismas juos įvertino. Taip pat atmestini apeliantės argumentai dėl techninio darbo projekto keitimo, nes nėra poreikio jį keisti, todėl nereikšmingais ir nenagrinėtinais tampa apeliantės argumentai dėl teisės aktuose nustatytos techninio darbo projekto keitimo tvarkos.
  4. Kasacinio teismo praktikoje yra pažymima, kad reikalavimą pateikusi šalis turi realiai įrodyti viešųjų pirkimų principų pažeidimo faktą, o ne tik remtis viešųjų pirkimų pažeidimo prielaida ir pasekmėmis, be to, vertinant viešųjų pirkimų principų pažeidimo faktą, būtina nustatyti, kokiais būtent perkančiosios organizacijos veiksmais ir kokios viešojo pirkimo procedūros metu buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai. Kadangi teismas pripažino, kad perkančiosios organizacijos (atsakovės) Viešųjų pirkimų komisijos sprendimai (Pirkimo sąlygų aiškinimas) buvo teisėti ir pagrįsti, kad perkančioji organizacija Pirkimo dokumentų paaiškinimais nekeitė Pirkimo sąlygų, darytina išvada, jog atsakovė nepažeidė pagrindinių VPĮ principų, todėl nėra pagrindo pripažinti atsakovės veiksmus neteisėtais.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo atmestas UAB „JK technika“ ieškinys dėl AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ pateiktų Pirkimo sąlygų paaiškinimų panaikinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Pagrindo peržengti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį ribas byloje nėra.

13Dėl ginčo nagrinėjimo ikiteisminėje stadijoje, pirmosios instancijos teisme ir apeliacinės instancijos teisme ribų

 1. CPK 4232 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tiekėjas arba ekonominės veiklos vykdytojas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis VPĮ, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau – Transporto subjektų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme ar Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Kai įstatymų nustatytais pagrindais atsisakoma nagrinėti tiekėjo arba ekonominės veiklos vykdytojo kreipimąsi, pareikštą išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, tiekėjas arba ekonominės veiklos vykdytojas gali kreiptis į teismą pareikšdamas ieškinį dėl ginčo esmės ir nurodyti priežastis, dėl kurių jis nesutinka su priimtu sprendimu atsisakyti nagrinėti jo kreipimąsi. Teismas, pripažinęs, kad ieškovo nurodyti argumentai, kuriais grindžiamas nesutikimas su priimtu sprendimu atsisakyti nagrinėti jo kreipimąsi, yra pagrįsti, nagrinėja bylą iš esmės. Teismas, pripažinęs, kad ieškovo nurodyti argumentai, kuriais grindžiamas nesutikimas su priimtu sprendimu atsisakyti nagrinėti jo kreipimąsi, yra nepagrįsti, bylą nutraukia (CPK 4232 straipsnio 1 dalis).
 2. Kasacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad kiekviename ieškinyje privaloma nurodyti ieškinio elementus, nes jie individualizuoja kiekvieną konkretų civilinį ginčą. Ieškinio pagrindas – tai faktinės aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo materialųjį teisinį reikalavimą, t. y. ieškinio dalyką. Dispozityvumo principas, įtvirtintas CPK 13 straipsnyje, reiškia, jog tik asmuo, manantis, kad jo teisės pažeistos, sprendžia, ar ginti pažeistą teisę ir kokį pažeistų teisių gynimo būdą pasirinkti, t. y. asmuo, suformuluodamas ieškinio pagrindą ir dalyką, nustato teisminio nagrinėjimo objektą ir ribas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-271-313/2017).
 3. Viešųjų pirkimų atveju ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo arba ekonominės veiklos vykdytojo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu (CPK 4233 straipsnio 2 dalis). Ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo arba ekonominės veiklos vykdytojo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu (CPK 4233 straipsnio 3 dalis).
 4. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pasisakyta, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad tiekėjo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. tiekėjas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo iškelti pretenzijoje ir buvo perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-219-690/2017).
 5. Teismas sprendime, kuriuo išnagrinėja bylą, turi atskleisti bylos esmę, kuri pagal kasacinio teismo praktiką suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-417-684/2017), ir tai padaryti būtent pagal ieškinyje nustatytą teisminio nagrinėjimo objektą, laikydamasis ieškinyje apibrėžtų bylos nagrinėjimo ribų. Todėl tam, kad būtų nustatyta, ar teismas tinkamai atskleidė bylos esmę, visų pirma reikia įvertinti, kaip pats ieškovas ieškinyje apibrėžė teisminio nagrinėjimo objektą ir ribas, o viešųjų pirkimų atveju reikia įvertinti ir tai, ar tiekėjo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai sutampa su nurodytaisiais pretenzijoje.
 6. Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad apeliacinės instancijos teismas, būdamas kompetentingas spręsti byloje tiek fakto, tiek teisės klausimus, turi pats ištaisyti pirmosios instancijos teisme bylos nagrinėjimo metu padarytus pažeidimus. Apeliacinės instancijos teismas turi pats pašalinti tiek bylos faktinių aplinkybių nustatymo klaidas, tiek nustatytus materialiosios ir proceso teisės normų taikymo ir aiškinimo trūkumus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-115-916/2018). Taigi jeigu pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės ar ją atskleidė netinkamai, šis trūkumas turi būti ištaisytas apeliacinės instancijos teisme, tačiau jeigu yra neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, yra pagrindas bylą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas).
 7. Nagrinėjamu atveju atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ vykdė supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu „Geležinkelio linijos Radviliškis-Pakruojis-Petrašiūnai 12+875 km geležinkelio gelžbetoninio tilto rekonstravimo darbų pirkimas“. Pirkimo sąlygų ieškovė neginčijo.
 8. Gavusi suinteresuotų tiekėjų paklausimus, perkančioji organizacija 2017 m. lapkričio 29 d. raštu Nr. 2(PC)-3593 „Dėl atviro konkurso (supaprastintas pirkimas) PCSR-4-7 geležinkelio linijos Radviliškis-Pakruojis-Petrašiūnai 12+875 km geležinkelio gelžbetoninio tilto rekonstravimo darbų pirkimas sąlygų paaiškinimo“ paaiškino Pirkimo sąlygas, be kita ko, nurodydama, kad integruota bėgių tvirtinimo sistema privalės turėti EB sąveikos dalių atitikties deklaraciją, tačiau teikiant pasiūlymą Pirkimui paskelbtosios įstaigos EB sertifikato kopijos pateikti nereikalaujama. Ieškovė pretenzijos dėl šio perkančiosios organizacijos pateikto Pirkimo sąlygų paaiškinimo nepateikė. Perkančioji organizacija 2017 m. gruodžio 14 d. raštu patikslino nurodytą 2017 m. lapkričio 29 d. paaiškinimą, nurodydama, kad vadovaujantis Reglamento Nr. 1299/2014 5.1 punktu ir 5.2 punkto 3 papunkčio reikalavimais bėgio tvirtinimo elementai, naudojami netradicinės konstrukcijos trumpoms specialios paskirties kelio atkarpoms, šiuo atveju specialiuose inžineriniuose statiniuose, nelaikomi sąveikos sudedamosiomis dalimis, todėl EB atitikties deklaracijos integruotai bėgių sistemai (gelžbetoninei perdangos plokštei, bėgių tvirtinimo sistemai ant gelžbetoninės perdangos) atskirai pateikti nereikia, tačiau EB atitikties deklaraciją bėgiams, sąvaržoms, naudojamoms ant gelžbetoninių pabėgių, ir gelžbetoniniams pabėgiams pateikti privaloma.
 9. Nesutikdama su šiuo Pirkimo sąlygų paaiškinimu, ieškovė pateikė atsakovės Viešųjų pirkimų komisijai 2017 m. gruodžio 14 d. pretenziją, prašydama jį panaikinti. Ieškovė pretenzijoje nurodė, kad perkančiosios organizacijos 2017 m. gruodžio 14 d. rašte pateiktas Pirkimo sąlygų paaiškinimas yra nepagrįstas, neteisėtas, prieštaraujantis teisiniam reglamentavimui, Pirkimo tikslui, techniniame darbo projekte nustatytiems reikalavimams ir tuo pačiu Pirkimo sąlygų reikalavimui darbus atlikti pagal techninį darbo projektą. Ieškovė taip pat nurodė, kad Reglamentas Nr. 1299/2014 nustato sąlygas, kurioms esant EB atitikties deklaracijos integruotai bėgių sistemai atskirai pateikti nereikia, tačiau šiuo atveju nei viena iš 2017 m. gruodžio 14 d. rašte nurodytų sąlygų neegzistuoja, nes tiltas nei teisės aktuose, nei Pirkimo dokumentuose nėra įvardytas kaip netradicinės konstrukcijos, specialus inžinerinis statinys, o kelias Radviliškis-Pakruojis-Petrašiūnai nėra įvardytas nei kaip specialios paskirties, nei kaip trumpa kelio atkarpa.
 10. Atsakovė, išnagrinėjusi ieškovės 2017 m. gruodžio 14 d. pretenziją, 2017 m. gruodžio 22 d. raštu nusprendė pretenziją atmesti, o ginčijamą paaiškinimą palikti nepakeistą. Atsakovė tokį savo sprendimą motyvavo tuo, kad vadovaujantis Reglamento Nr. 1299/2014 3.2.3 papunkčiu pateiktas trumpos specialios paskirties kelio atkarpos pavyzdžių sąrašas (iešmas, kryžmės, plečiamieji įtaisai, pereinamosiomis nebalastuoto kelio plokštės, specialieji inžinieriniai statiniai) nėra baigtinis ir savo esme atitinka integruotą bėgių sistemą, todėl EB atitikties deklaracijos integruotai bėgių tvirtinimo sistemai atskirai pateikti nereikia nei teikiant pasiūlymą, nei perduodant atliktus darbus, tačiau EB atitikties deklaraciją bėgiams, bėgių sąvaržoms, naudojamoms ant gelžbetoninių pabėgių, ir gelžbetoniniams pabėgiams pateikti privaloma.
 11. Manydama, kad atsakovė 2017 m. gruodžio 14 d. pretenziją išnagrinėjo nevisapusiškai ir neišsamiai, t. y. kad atsakovė neišnagrinėjo pretenzijos dalies, kurioje buvo išdėstyti argumentai dėl paaiškinimo prieštaravimo techniniame darbo projekte nustatytiems reikalavimams, ieškovė pateikė perkančiajai organizacijai 2017 m. gruodžio 23 d. pretenziją, prašydama išnagrinėti visą 2017 m. gruodžio 14 d. pretenziją. Atsakovė 2018 m. sausio 4 d. raštu tenkino šį ieškovės prašymą ir pateikė papildomus motyvus dėl 2017 m. gruodžio 14 d. pretenzijos netenkinimo, nurodydama, kad pagal techninio darbo projekto reikalavimų statybos produktams 3.18 punktą reikalaujama pateikti „EB“ sąveikos sudedamųjų dalių atitikties deklaraciją, o Reglamento Nr. 1299/2014 5.2 papunktyje aiškiai nurodyta, jog sąveikos sudedamosiomis dalimis, kurioms reikalingos „ES“ atitikties deklaracijos, yra tik bėgiai, bėgių sąvaržos, kelio pabėgiai. Atsakovė taip pat nurodė, kad Reglamentas Nr. 1299/2014 taikomas tik tradicinės konstrukcijos keliui, kurio bėgiai pakloti ant betoninių ar medinių pabėgių (Reglamento Nr. 1299/2014 5.1 punkto 1 dalis), o integruotai bėgių sistemai (ERS) Reglamentas Nr. 1299/2014 jokių reikalavimų nenustato, todėl „ES“ atitikties deklaracijos ERS pateikti nereikalaujama. Atsakovė prašė teikiant pasiūlymą vadovautis Pirkimo bendrųjų sąlygų 3.4 punktu bei 2017 m. gruodžio 14 d. rašte pateiktais techninio darbo projekto paaiškinimais, kurie yra pateikti ne dėl esminio statinio projekto sprendinio ir dėl to techninis darbo projektas neturi būti keičiamas.
 12. Ieškovė perkančiajai organizacijai taip pat teikė ir 2017 m. gruodžio 19 d. pretenziją, kurioje nurodė, kad 2017 m. gruodžio 14 d. rašte pateiktu Pirkimo sąlygų paaiškinimu yra klaidinami tiekėjai, nes nei Pirkimo sąlygose, nei jų paaiškinimuose nenurodoma, kada reikia pateikti EB atitikties deklaraciją bėgiams, pabėgiams ir sąvaržoms, nors tai turi būti padaryta kartu su pasiūlymu. Ieškovės teigimu, tai, kad nereikalaujama pateikti jokių įrodymų apie siūlomų prekių atitikimą Pirkimo objektui keliamiems reikalavimams, prieštarauja teisiniam reglamentavimui ir viešųjų pirkimų principams. Šioje pretenzijoje ieškovė prašė: sustabdyti Pirkimo procedūras; panaikinti Pirkime statybos produktams nustatytus reikalavimus arba papildyti dokumentų, pateikiamų su pasiūlymu, sąrašą, kad būtų pakankamai įrodymų, jog siūlomi produktai atitinka keliamus reikalavimus; nurodyti, kokie dokumentai turi būti pateikti su pasiūlymu, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti ir įvertinti, jog pasiūlyme siūlomi darbams atlikti reikalingi bėgiai, pabėgiai, bėgių tvirtinimo sistema, statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) atitinka keliamus reikalavimus; nurodyti, kokie dokumentai turi būti pateikti su pasiūlymu, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti ir įvertinti, jog pasiūlyme siūloma darbams atlikti reikalinga integruota bėgių sistema (ERS) atitinka keliamus reikalavimus. Atsakovė 2017 m. gruodžio 28 d. raštu nusprendė nenagrinėti šios ieškovės pretenzijos dėl termino praleidimo, nurodydama, kad pretenzijoje išdėstyti prašymai nėra susiję su atsakovės 2017 m. gruodžio 14 d. rašte pateiktu paaiškinimu, o terminą pateikti pretenziją dėl Pirkimo sąlygų ieškovė yra praleidusi. Nesutikdama su perkančiosios organizacijos vertinimu, kad 2017 m. gruodžio 19 d. pretenzija buvo pateikta praleidus terminą ginčyti Pirkimo sąlygas, ieškovė pateikė atsakovei 2017 m. gruodžio 30 d. pretenziją, prašydama išnagrinėti 2017 m. gruodžio 19 d. pretenziją ir patenkinti joje išdėstytus prašymus. Tačiau atsakovė 2018 m. sausio 10 d. priėmė sprendimą netenkinti ieškovės 2017 m. gruodžio 30 d. pretenzijos, nurodydama, kad 2017 m. gruodžio 19 d. pretenzija buvo teisėtai nenagrinėta.
 13. Gavusi suinteresuotų tiekėjų paklausimus, perkančioji organizacija 2018 m. sausio 3 d. raštu Nr. 2(PC)-11 „Dėl atviro konkurso (supaprastintas pirkimas) PCSR-4-7 geležinkelio linijos Radviliškis-Pakruojis-Petrašiūnai 12+875 km geležinkelio gelžbetoninio tilto rekonstravimo darbų pirkimas sąlygų paaiškinimo ir pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo“ paaiškino Pirkimo sąlygas, be kita ko, nurodydama, kad nereikalaujama, jog bėgiams, gelžbetoniniams pabėgiams ir sąvaržoms, naudojamoms ant gelžbetoninių pabėgių, EB deklaracijos būtų pateiktos kartu su pasiūlymo dokumentais, nes tiekėjai, pasirašydami ir pateikdami pasiūlymą, deklaruoja savo pasiūlymo atitikimą visiems Pirkimo dokumentų reikalavimams, o visų statinio konstrukcijų elementų ir statybinių medžiagų parametrų atitiktį techniniam projektui, kitiems Pirkimo dokumentuose nurodytiems reikalavimams bei standartams tikrins techninis prižiūrėtojas. Atsakovė taip pat nurodė, kad dokumentų, reikalingų Pirkimo objektui pastatyti, (ne)pateikimas nepatenka į esminių statinio projekto sprendinių sąvokos apibrėžimą, todėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 23 dalies 2 punktas dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo nėra taikytinas. Nesutikdama su šiais paaiškinimais, ieškovė pateikė atsakovei 2018 m. sausio 8 d. pretenziją, tačiau perkančioji organizacija 2018 m. sausio 10 d. nusprendė jos nenagrinėti dėl termino pateikti pretenziją praleidimo ir dėl pakartotinumo. Nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimu nenagrinėti 2018 m. sausio 8 d. pretenzijos, ieškovė pateikė atsakovei 2018 m. sausio 10 d. pretenziją, prašydama išnagrinėti 2018 m. sausio 8 d. pretenziją. Tačiau atsakovė 2018 m. sausio 12 d. priėmė sprendimą nenagrinėti ieškovės 2018 m. sausio 10 d. pretenzijos, nurodydama, kad neketina pakartotinai nagrinėti dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu teikiamų pretenzijų ir vilkinti Pirkimo procedūrų.
 14. Nagrinėjamu atveju ieškovė, nesutikdama su atsakovės 2017 m. gruodžio 14 d. rašte pateiktu Pirkimo sąlygų paaiškinimu, 2018 m. sausio 3 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, kurį, gavusi papildomus AB „Lietuvos geležinkelių“ atsakymus, 2018 m. sausio 11 d. patikslino. Pati apeliantė ieškinyje pripažino, kad ji neskundė pirminių Pirkimo sąlygų, nes tokio poreikio nebuvo. Nors ieškinio ir patikslinto ieškinio reikalavimų formuluotės, kuriose prašoma patenkinti pretenzijas, nėra tinkamos, nes perkančioji organizacija nagrinėja pretenzijas ir gali jas patenkinti, o teismas sprendžia ginčą iš esmės ir gali patenkinti dėl ginčo esmės pareikštus ieškinio reikalavimus, tačiau iš nurodytose pretenzijose suformuluotų reikalavimų ir iš ieškinio (pradinio ir patikslinto) turinio matyti, kad ieškovė savo reikalavimus grindžia nesutikimu su perkančiosios organizacijos (atsakovės) atsisakymu nagrinėti ieškovės pretenzijas ir Pirkimo sąlygų paaiškinimais, pateiktais AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ 2017 m. gruodžio 14 d. rašte Nr. 2(PC)-3785 ir 2018 m. sausio 3 d. rašte Nr. 2(PC)-11, kuriuose nurodyta, jog šie Pirkimo sąlygų paaiškinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi. Šie ieškinio (pradinio ir patikslinto) dalyko formulavimo trūkumai nesutrukdė pirmosios instancijos teismui išnagrinėti bylą iš esmės ir nelaikytini kliūtimi nagrinėti bylą apeliacine tvarka, nes iš ieškinio yra aišku, kokių materialiųjų teisinių padarinių siekia ieškovė, kreipdamasi į teismą.
 15. Atmestinas apeliantės argumentas, kad ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje atsakovė atsisakė nagrinėti visas ieškovės pateiktas pretenzijas dėl neteisėtų Pirkimo sąlygų paaiškinimų. Ikiteisminės ginčo nagrinėjimo stadijos dokumentai patvirtina, kad atsakovė išnagrinėjo ieškovės pretenziją dėl AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ 2017 m. gruodžio 14 d. rašte Nr. 2(PC)-3785 pateikto Pirkimo sąlygų paaiškinimo abiem ieškovės nurodytais aspektais, t. y. ir dėl paaiškinimo prieštaravimo Reglamentui Nr. 1299/2014 (2017 m. gruodžio 22 d. raštas) ir dėl paaiškinimo prieštaravimo techniniam darbo projektui (2018 m. sausio 4 d. raštas).
 16. Kaip jau minėta, perkančioji organizacija 2017 m. gruodžio 28 d. nusprendė nenagrinėti ieškovės 2017 m. gruodžio 19 d. pretenzijos dėl termino pateikti pretenziją praleidimo, o 2018 m. sausio 10 d. nusprendė nenagrinėti ieškovės 2018 m. sausio 8 d. pretenzijos dėl termino pateikti pretenziją praleidimo ir dėl pakartotinumo. Tam, kad ginčas dėl ieškovės 2017 m. gruodžio 19 d. ir 2018 m. sausio 8 d. pretenzijose nurodytų argumentų galėtų būti nagrinėjamas teisme, pirmosios instancijos teismas turėjo pripažinti, jog ieškovės nurodyti argumentai, kuriais grindžiamas nesutikimas su priimtu sprendimu atsisakyti nagrinėti jos pretenzijas, yra pagrįsti, t. y. kad perkančioji organizacija nepagrįstai atsisakė nagrinėti šias pretenzijas. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime konstatavo, kad ieškovė, nesutikdama su Pirkimo sąlygų paaiškinimu, pateikdama tiek pirminę, tiek kitas pakartotines pretenzijas, tinkamai realizavo tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčų sprendimo ikiteisminėje stadijoje tvarką, nepasisakydamas dėl ieškinio argumentų, jog perkančioji organizacija nepagrįstai atsisakė nagrinėti 2017 m. gruodžio 19 d. ir 2018 m. sausio 8 d. pretenzijas, nes neteisingai interpretavo ieškovės pateiktų pretenzijų turinį. Dėl to šis aspektas aptartinas šioje nutartyje.
 17. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovė 2017 m. gruodžio 28 d. raštu pagrįstai nusprendė nenagrinėti ieškovės 2017 m. gruodžio 19 d. pretenzijos dėl termino praleidimo, nes, nors pretenzijoje buvo rašoma apie atsakovės 2017 m. gruodžio 14 d. Pirkimo sąlygų paaiškinimą, pretenzijos esmė ir perkančiajai organizacijai pareikšti prašymai patvirtina, jog pretenzija buvo ginčijamos pačios Pirkimo sąlygos, o ne atsakovės 2017 m. gruodžio 14 d. rašte pateiktas jų paaiškinimas, kurį ieškovė ginčijo paduodama 2017 m. gruodžio 14 d. pretenziją, kurią perkančioji organizacija išnagrinėjo. Todėl perkančioji organizacija neturėjo pagrindo patenkinti UAB „JK technika“ 2017 m. gruodžio 30 d. pretenziją Nr. 17-12/175, kurioje buvo prašoma išnagrinėti 2017 m. gruodžio 19 d. pretenziją ir patenkinti joje išdėstytus prašymus. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad į ieškovės 2017 m. gruodžio 19 d. pretenzijoje išdėstytus argumentus dėl Pirkimo sąlygų neaiškumo buvo atsakyta tada, kai perkančioji organizacija pateikė 2018 m. sausio 3 d. Pirkimo sąlygų paaiškinimus, aiškiai nurodydama, kad pagal Pirkimo sąlygas nereikalaujama, jog EB deklaracijos būtų pateiktos kartu su pasiūlymo dokumentais. Ieškovė po šio Pirkimo sąlygų paaiškinimo padavė atsakovei 2018 m. sausio 8 d. pretenziją.
 18. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovės argumentas, jog perkančioji organizacija nepagrįstai atsisakė nagrinėti 2018 m. sausio 8 d. pretenziją, nes neteisingai interpretavo ieškovės pateiktos pretenzijos turinį, yra pagrįstas. Transporto subjektų pirkimų įstatymo 109 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkantysis subjektas privalo nagrinėti tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis šiame įstatyme nustatytų terminų, šiuo atveju 5 darbo dienų termino (Transporto subjektų pirkimų įstatymo 108 straipsnio 1 dalis). Neprivaloma nagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties perkančiojo subjekto priimto sprendimo arba atlikto veiksmo. Iš tikrųjų atsakovė nepagrįstai 2018 m. sausio 10 d. rašte nurodė, kad ieškovė 2018 m. sausio 8 d. pretenzijoje ginčija ne perkančiosios organizacijos 2018 m. sausio 3 d. rašte Nr. 2(PC)-11 pateiktus Pirkimo sąlygų paaiškinimus, o Pirkimo sąlygas. Perkančiosios organizacijos 2018 m. sausio 3 d. rašte Nr. 2(PC)-11 pateikti Pirkimo sąlygų paaiškinimai yra atsakovės sprendimas, dėl kurio galėjo būti pateikiama pretenzija, ir ieškovė pretenziją pateikė nepraleidusi 5 darbo dienų termino ginčyti šiuos paaiškinimus, todėl nebuvo pagrindo atsisakyti nagrinėti ieškovės 2018 m. sausio 8 d. pretenziją.
 19. Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad nebuvo kliūčių pirmosios instancijos teisme nagrinėti ieškovės keliamą ginčą dėl perkančiosios organizacijos (atsakovės) Pirkimo sąlygų paaiškinimų, pateiktų AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ 2017 m. gruodžio 14 d. rašte Nr. 2(PC)-3785 ir 2018 m. sausio 3 d. rašte Nr. 2(PC)-11, pagrįstumo ir teisėtumo.
 20. Tačiau pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką perkančiųjų organizacijų veiksmai dėl tiekėjų pretenzijų neįeina į peržiūros procedūros objektą, nes šie nėra savarankiški jų sprendimai, tiesiogiai ūkio subjektams sukeliantys teisinius padarinius. Dėl to kasacinis teismas savo praktikoje bylos dalis pagal pareikštus ieškinio reikalavimus dėl perkančiosios organizacijos sprendimų atmesti tiekėjo pretenzijas ar jų neišnagrinėti nutraukia, jeigu to nebūna padarę bylą nagrinėję žemesnės instancijos teismai (CPK 293 straipsnio 1 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-219-690/2017, 2018 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-160-469/2018, 2018 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-212-378/2018). Atsižvelgusi į nurodytą kasacinio teismo praktiką, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas bylos dalį dėl ieškovės reikalavimų panaikinti AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ 2017 m. gruodžio 22 d. atsakymą į pretenziją Nr. 2(PC)-3844 „Dėl UAB „JK technika pretenzijos Nr. 17-12/165“, kuriuo buvo atmesta UAB „JK technika“ 2017 m. gruodžio 14 d. pretenzija Nr. 17-12/165, AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ 2018 m. sausio 10 d. atsakymą į pretenziją Nr. 2(PC)-64 „Dėl UAB „JK technika pretenzijos Nr. 17-12/168“, kuriuo buvo atmesta UAB „JK technika“ 2017 m. gruodžio 30 d. pretenzija Nr. 17-12/175, AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ 2018 m. sausio 10 d. atsakymą į pretenziją Nr. 2(PC)-74 „Dėl UAB „JK technika pretenzijos Nr. 18-01/02“, kuriuo buvo nenagrinėta UAB „JK technika“ 2018 m. sausio 8 d. pretenzija Nr. 18-01/02, turėjo nutraukti, o ne šiuos reikalavimus atmesti, tačiau tai neturi įtakos procesiniam rezultatui byloje dėl ginčo esmės.

14Dėl apeliaciniame skunde nurodytų pirmosios instancijos teismo padarytų proceso teisės normų pažeidimų

 1. Apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, jog pirmosios instancijos teismas padarė rimtų proceso teisės normų pažeidimų: neteisingai nustatė ginčo objektą, netyrė ir neįvertino esminių ginčui teisingai išspręsti reikšmingų aplinkybių ir tai lėmė, jog pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės.
 2. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai nustatė, kad ieškovė savo ieškinio reikalavimus grindžia nesutikimu su perkančiosios organizacijos (atsakovės) Pirkimo sąlygų paaiškinimu, pateiktu iki pasiūlymų pateikimo (16 sprendimo punktas). Taigi pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai nustatė ginčo objektą. Jau minėta, kad ieškovė nesutinka su atsakovės Pirkimo sąlygų paaiškinimais, pateiktais 2017 m. gruodžio 14 d. rašte Nr. 2(PC)-3785 ir 2018 m. sausio 3 d. rašte Nr. 2(PC)-11, tačiau neskundžia paaiškinimų, pateiktų 2017 m. lapkričio 29 d. rašte Nr. 2(PC)-3593. Taip pat nėra pagrindo spręsti, kad pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo tarp šalių kilusio tikrojo ginčo, kaip tvirtinama apeliaciniame skunde. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pasisakė dėl ieškovės pretenzijose, ieškinyje ir patikslintame ieškinyje nurodytų aplinkybių, susijusių su ginčijamų paaiškinimų prieštaravimu Reglamentui Nr. 1299/2014 ir techniniam darbo projektui bei su ginčijamo paaiškinimo, kad tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti tik deklaraciją, kurios pakanka patvirtinti, jog siūloma prekė atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus, (ne)pagrįstumu (18 sprendimo punktas). Pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė ieškinio pagrindą ir pasisakė dėl esminių (pagrindinių) šioje byloje nagrinėjamų klausimų. Apeliantės teigimu, byloje ginčas kilo ne dėl Reglamento Nr. 1299/2014 nuostatų interpretavimo, o dėl atsakovės neteisėtų veiksmų, kurie pasireiškė neteisėtais Pirkimo sąlygų paaiškinimais, tačiau Reglamento Nr. 1299/2014 nuostatų turinio aiškinimas buvo susijęs su vienu iš ieškinio pagrindų (ginčijamų paaiškinimų prieštaravimu Reglamentui Nr. 1299/2014), kuriuos nagrinėjo pirmosios instancijos teismas.
 3. Reikalavimas, kad teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir teisėtas (CPK 263 straipsnio 1 dalis), yra susijęs su įstatyme įtvirtinta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimamą sprendimą, t. y. jį pagrįsti faktiniais ir teisiniais argumentais (CPK 270 straipsnis). Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra motyvuotas, todėl nėra pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 263 straipsnio 1 dalį. Kaip teisingai nurodo apeliantė, teismas turi priimti sprendimą dėl visų ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens pareikštų reikalavimų (CPK 265 straipsnio 2 dalis). Šiuo atveju apeliaciniame skunde tik abstrakčiai teigiama, kad buvo pažeistas CPK 265 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas teisinis reglamentavimas, tačiau skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo turinys patvirtina priešingai, t. y. jog pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą dėl visų ieškovės pareikštų reikalavimų, juos atmesdamas.

15Dėl Pirkimo sąlygų paaiškinimo teisėtumo

 1. Techninė specifikacija yra vienas iš Pirkimo dokumentų, kuriame apibūdinamos perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės. Techninėje specifikacijoje taip pat gali būti pateikiamos perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės, susijusios su konkretaus prekių gamybos, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo procesu ar metodu arba konkretaus kito gyvavimo ciklo etapo procesu, net jeigu šie veiksniai nėra susiję su fizinėmis perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybėmis. Šios ypatybės turi būti susijusios su pirkimo objektu ir proporcingos perkamų prekių, paslaugų ar darbų vertei ir tikslams (Transporto subjektų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis, 50 straipsnio 1 dalis). Techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (Transporto subjektų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 3 dalis).
 2. Vadovaudamasis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad atitinkamo pirkimo sutarties objektas ir jos sudarymo kriterijai turi būti aiškiai apibrėžti nuo pat šios sutarties sudarymo procedūros pradžios ir kad visos sutarties sudarymo procedūros sąlygos ir taisyklės skelbime apie pirkimą ir specifikacijose turi būti suformuluotos aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai, kad leistų visiems deramai informuotiems ir rūpestingiems konkurso dalyviams suprasti jų tikslią reikšmę ir juos aiškinti vienodai, o perkančiajai organizacijai – veiksmingai patikrinti, ar konkurso dalyvių pasiūlymai atitinka minėtai pirkimo sutarčiai taikomus kriterijus. Paskelbto viešojo pirkimo dokumentai negali būti aiškinami ar tikslinami taip, kad keistųsi pagrindinių pirkimo sąlygų esmė; kai perkančiosios organizacijos apibrėžia pirkimo sąlygų turinį (jam suteikia tikslią reikšmę), jos negali vėliau keisti pirkimo dokumentų turinio ar jų aiškinti taip, kad būtų iš esmės pakeistos pirkimo sąlygos, nes tokiu atveju būtų pažeisti skaidrumo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių principai; patikslinimais nelaikomi tokie perkančiųjų organizacijų paaiškinimai, kuriais iš esmės keičiamas pirkimo sąlygų turinys, dėl ko keičiasi arba prieš paaiškinimą galėjo būti kitokia tiekėjų ir dalyvių padėtis ir galimybės konkuruoti viešojo pirkimo konkurse; tai galioja ir tuo atveju, kai besiskundžiančiam tiekėjui perkančiųjų organizacijų sąlygų paaiškinimas (patikslinimas) suteikia galimybę konkuruoti su kitais dalyviais, nors prieš tai jis tokios galimybės neturėjo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-279-690/2017).
 3. Minėtoje nutartyje kasacinis teismas pripažino galimybę aiškinti (tikslinti) pirkimo dokumentus, jeigu laikomasi tam tikrų kriterijų: pirma, kad atitinkami pakeitimai, nors ir svarbūs, neturi būti tokie esminiai, kad pritrauktų potencialių dalyvių, kurie, jei šių pakeitimų nebūtų buvę padaryta, nebūtų galėję pateikti pasiūlymo; be kita ko, taip galėtų būti, kai dėl pakeitimų pirkimo pobūdis iš esmės pasikeičia, palyginti su tuo, kas buvo nustatyta iš pradžių; antra, apie šiuos pakeitimus turi būti tinkamai paskelbta, kad visi potencialūs pakankamai informuoti ir įprastai rūpestingi dalyviai galėtų su jais susipažinti tokiomis pačiomis sąlygomis ir tuo pačiu momentu; trečia, šis reikalavimas taip pat reiškia, viena vertus, kad tie pakeitimai turi būti daromi prieš dalyviams pateikiant pasiūlymus, ir, kita vertus, šių pasiūlymų pateikimo terminą reikia pratęsti, jeigu jie yra svarbūs, taip pat kad šio pratęsimo trukmė turi atitikti pakeitimų svarbą ir būti pakankama tam, kad suinteresuotieji ūkio subjektai galėtų atitinkamai pritaikyti savo pasiūlymus.
 4. Pagal Transporto subjektų pirkimų įstatymo 48 straipsnio 2 dalies 19 punktą pirkimo dokumentuose turi būti nurodyti būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, sužinoti, ar perkantysis subjektas ketina rengti dėl to susitikimą su tiekėjais, taip pat būdai, kuriais perkantysis subjektas savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus.
 5. Apeliantė neginčija, kad nagrinėjamu atveju Pirkimo sąlygose buvo įtvirtinta atsakovės teisė paaiškinti (patikslinti) Pirkimo sąlygas, tačiau tvirtina, jog Pirkimo sąlygų paaiškinimai yra neteisėti, nes jie prieštarauja Reglamentui Nr. 1299/2014, techniniam darbo projektui, be to, atsakovė pateikė tokius paaiškinimus, pagal kuriuos kartu su pasiūlymais nereikalaujama pateikti dokumentų, kurie patvirtintų, jog siūlomos prekės (medžiagos) atitinka Pirkimo sąlygose pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

16Dėl paaiškinimų (ne)prieštaravimo Reglamentui Nr. 1299/2014

 1. Perkančioji organizacija, gavusi teikėjo paklausimą paaiškinti, ar integruota bėgių tvirtinimo sistema turi turėti EB sąveikos dalių atitikties deklaraciją, vadovaudamasi Reglamento Nr. 1299/2014 5.1 punktu ir 5.2 punkto 3 papunkčiu, 2017 m. gruodžio 14 d. rašte paaiškino, kad EB atitikties deklaracijos integruotai bėgių sistemai (gelžbetoninei perdangos plokštei, bėgių tvirtinimo sistemai ant gelžbetoninės perdangos) atskirai pateikti nereikia, tačiau EB atitikties deklaraciją bėgiams, sąvaržoms, naudojamoms ant gelžbetoninių pabėgių, ir gelžbetoniniams pabėgiams pateikti privaloma.
 2. Reglamento Nr. 1299/2014 priedo 5 punkte yra nurodyta, kas laikoma ir kas nelaikoma sąveikos sudedamosiomis dalimis. Reglamento Nr. 1299/2014 priedo 5.1 punkto 1 papunktyje nustatyta, kad 5.3 punkto reikalavimai pagrįsti tradicinės konstrukcijos balastuotu keliu, kurio plataus pagrindo bėgiai (Vignole) pakloti ant betoninių ar medinių pabėgių; bėgių atsparumas išilginiam poslinkiui užtikrinamas įtvirtinant bėgio pagrindą. Sudedamosios dalys ir pablokiai, naudojami klojant kitos konstrukcijos kelią, nelaikomi sąveikos sudedamosiomis dalimis (Reglamento Nr. 1299/2014 priedo 5.1 punkto 2 papunktis). Šioje techninėje sąveikos specifikacijoje „sąveikos sudedamosiomis dalimis“ laikomi tik šie elementai (pavienės sudedamosios dalys arba pablokiai): bėgiai (5.3.1); bėgių sąvaržos (5.3.2); kelio pabėgiai (5.3.3) (Reglamento Nr. 1299/2014 priedo 5.2 punkto 1 papunktis). Tolesniuose punktuose aprašomos kiekvienai iš šių sudedamųjų dalių taikomos specifikacijos (Reglamento Nr. 1299/2014 priedo 5.2 punkto 2 papunktis). Bėgiai, sąvaržos ir pabėgiai, naudojami trumpoms specialios paskirties kelio atkarpoms, pavyzdžiui, iešmuose ir kryžmėse, plečiamuosiuose įtaisuose, su pereinamosiomis nebalastuoto kelio plokštėmis ir specialiuose inžineriniuose statiniuose, nelaikomi sąveikos sudedamosiomis dalimis (Reglamento Nr. 1299/2014 priedo 5.2 punkto 3 papunktis).
 3. Įvertinęs nurodytą Reglamente įtvirtintą teisinį reglamentavimą, pirmosios instancijos teismas padarė šias išvadas: Reglamento Nr. 1299/2014 priede nėra nurodyta, jog integruota bėgių tvirtinimo sistema (ERS) būtų laikoma sąveikos sudedamąja dalimi; ERS vertinimo kriterijai Reglamente nėra nustatyti. Tiek ginčijamame paaiškinime, tiek atsakyme į ieškovės pretenziją, tiek ir procesiniuose dokumentuose atsakovė nurodė ir ginčo dėl to byloje nėra, kad integruotą bėgių tvirtinimo sistemą (ERS), kuriai keliami reikalavimai nurodyti techninio darbo projekto 3.18 punkte, sudaro gelžbetoninė perdangos plokštė ir bėgių tvirtinimo sistema ant gelžbetoninės perdangos. Taigi integruota bėgių tvirtinimo sistema (ERS) nėra nei bėgiai, nei bėgių sąvaržos, nei kelio pabėgiai, kurie pagal Reglamento Nr. 1299/2014 priedo 5 punktą laikomi sąveikos sudedamosiomis dalimis ir kuriems privaloma pateikti EB atitikties deklaraciją. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad perkančioji organizacija, paaiškindama, jog EB atitikties deklaracijos integruotai bėgių sistemai atskirai pateikti nereikia, tačiau EB atitikties deklaraciją bėgiams, sąvaržoms, naudojamoms ant gelžbetoninių pabėgių, ir gelžbetoniniams pabėgiams pateikti privaloma, laikėsi Reglamente Nr. 1299/2014 įvardytų sąvokų apimties ir reikšmės. Apeliaciniame skunde nėra pateikta argumentų, kurie paneigtų šią pirmosios instancijos teismo poziciją.

17Dėl paaiškinimų (ne)prieštaravimo techniniam darbo projektui ir jo (ne)keitimo

 1. Apeliantės teigimu, atsakovės Pirkimo sąlygų paaiškinimas, kad techninis darbo projektas keičiamas nebus, yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes techniniame darbo projekte sertifikavimo reikalavimas yra, o atsakovės paaiškinimuose jo nėra, t. y. Pirkimo sąlygų paaiškinimas akivaizdžiai prieštarauja nepakeisto, galiojančio techninio darbo projekto turiniui. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad Pirkimo techninės specifikacijos ar techninio darbo projekto nuostatos perkančiosios organizacijos paaiškinimais keičiamos ar šalinamos nebuvo, minėtų sąlygų tiekėjui paaiškinimas negali būti vertinamas kaip prieštaraujantis techninio darbo projekte išdėstytiems reikalavimams.
 2. Kaip jau minėta, atsakovė 2017 m. gruodžio 14 d. rašte paaiškino, kad EB atitikties deklaracijos integruotai bėgių sistemai atskirai pateikti nereikia, tačiau EB atitikties deklaraciją bėgiams, sąvaržoms, naudojamoms ant gelžbetoninių pabėgių, ir gelžbetoniniams pabėgiams pateikti privaloma, o 2018 m. sausio 3 d. rašte paaiškino, kad dokumentų, reikalingų Pirkimo objektui pastatyti, (ne)pateikimas nepatenka į esminių statinio projekto sprendinių sąvokos apibrėžimą, todėl Statybos įstatymo 27 straipsnio 23 dalies 2 punktas dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo nėra taikytinas.
 3. Techninės specifikacijos 3.2.1 punkte nustatyta, kad tilto rekonstravimo darbai turi būti atlikti vadovaujantis techniniu darbo projektu bei darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiu. Techninio darbo projekto 3 dalyje „Reikalavimai statybos produktams“ nustatyta, kad: statybai naudojamos sąveikos sudedamosios dalys (bėgiai, pabėgiai, sąvaržos) turi turėti Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti sertifikatus ir (arba) Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracijas (Reglamentas Nr. 1299/2014 7 straipsnio 4 dalis); statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus; statybos darbų rangovas gali naudoti analogiškus / ne blogesnių savybių statybos produktus ir technines priemones, statybos darbų metu juos suderinus su užsakovo (statytojo) atstovu.
 4. Techninio darbo projekto 3 dalies „Reikalavimai statybos produktams“ 3.18 punkte, kuriame nustatyti reikalavimai integruotai bėgių tvirtinimo sistemai (ERS), nurodyta, kad bėgių latakai turi atitikti integruotus bėgių sistemos gamintojo reikalavimus (integruotos bėgių sistemos gamintojas turi būti nustatytas atskiro prieš tai įvykusio konkurso metu). Gelžbetoninės plokštės turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad turėtų kanalą UIC60 tipo bėgių montavimui su 1:20 pokrypiu į vėžės vidų. Bėgiai tvirtinami juos įklijuojant į tam skirtus klojinio kanalus ant elastinio kilimėlio ir apliejant dviejų komponentų poliuretano užliejama mase. Atviri kanalų bėgiams paviršiai (vėžės srityje) turi būti lygūs. Visi kiti paviršiai gali būti tiek lygūs, tiek grublėti. Integruota bėgių tvirtinimo sistema turi atitikti Infrastruktūros TSS, taip pat LST EN 13481-5 „Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Sąvaržų eksploatacinių charakteristikų reikalavimai. 5 dalis. Sąvaržos, skirtos plokštėmis kloto bėgių kelio paviršiuje paklotiems arba į kanalus įleistiems bėgiams“ standarto reikalavimus. Kartu su konstrukcija rangovas privalo pateikti: „EB“ sąveikos sudedamųjų dalių atitikties deklaraciją vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3-660 „Dėl geležinkelių sistemos sąveikaujančių dalių tiekimo į rinką taisyklių patvirtinimo“ reikalavimais; paskelbtosios įstaigos EB sertifikato, kurio pagrindu yra išrašoma deklaracija, kopiją.
 5. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi techninės specifikacijos, techninio darbo projekto nuostatas ir atsakovės pateiktus Pirkimo sąlygų paaiškinimus, susijusius su reikalavimais statybos produktams, sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad atsakovės paaiškinimai neprieštarauja techniniame darbo projekte išdėstytiems reikalavimams ir jais nebuvo keičiamos techninio darbo projekto nuostatos. Tokia išvada padaryta dėl to, kad nei techninio darbo projekto 3 dalyje „Reikalavimai statybos produktams“, nei jos 3.18 punkte, kuriame nustatyti reikalavimai integruotai bėgių tvirtinimo sistemai (ERS), nėra nurodyta, jog integruotai bėgių tvirtinimo sistemai reikėtų pateikti EB atitikties deklaraciją, priešingai, techniniame darbo projekte labai aiškiai įvardyta, kad statybai naudojamos sąveikos sudedamosios dalys (bėgiai, pabėgiai, sąvaržos) turi turėti Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti sertifikatus ir (arba) Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracijas (Reglamentas Nr. 1299/2014 7 straipsnio 4 dalis), o kaip jau minėta, integruota bėgių tvirtinimo sistema (ERS) nėra nei bėgiai, nei bėgių sąvaržos, nei kelio pabėgiai, kurie pagal Reglamento Nr. 1299/2014 priedo 5 punktą laikomi sąveikos sudedamosiomis dalimis ir kuriems privaloma pateikti EB atitikties deklaraciją. Kadangi atsakovės paaiškinimai neprieštarauja techniniame darbo projekte išdėstytiems reikalavimams ir jais nebuvo keičiamos techninio darbo projekto nuostatos, atsakovė pagrįstai atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad nebuvo poreikio keisti techninį darbo projektą, kuriuo vadovaujantis turės būti atlikti perkami darbai.

18Dėl paaiškinimų, pagal kuriuos pasiūlymų pateikimo stadijoje nereikalaujama pateikti medžiagų (gaminių) atitiktį Pirkimo sąlygoms patvirtinančių dokumentų

 1. Apeliaciniame skunde itin akcentuojama tai, kad atsakovė perka ne tik darbus, tačiau ir prekes (medžiagas), todėl pasiūlymų vertinimo stadijoje turi pareikalauti dokumentų, kurie patvirtintų perkamų prekių (medžiagų) atitiktį Pirkimo dokumentams, tačiau 2018 m. sausio 3 d. rašte atsakovė nepagrįstai paaiškino, jog nereikalaujama, kad bėgiams, gelžbetoniniams pabėgiams ir sąvaržoms, naudojamoms ant gelžbetoninių pabėgių, EB deklaracijos būtų pateiktos kartu su pasiūlymo dokumentais, nes tiekėjai, pasirašydami ir pateikdami pasiūlymą, deklaruoja savo pasiūlymo atitikimą visiems Pirkimo dokumentų reikalavimams, o visų statinio konstrukcijų elementų ir statybinių medžiagų parametrų atitiktį techniniam projektui, kitiems Pirkimo dokumentuose nurodytiems reikalavimams bei standartams tikrins techninis prižiūrėtojas.
 2. Pirmosios instancijos teismas šių perkančiosios organizacijos paaiškinimų nepripažino pagrįstais, nurodydamas, kad Pirkimo sąlygose reikalavimas pateikti „EB“ sąveikos sudedamųjų dalių atitikties deklaraciją kartu su pasiūlymu nebuvo nustatytas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su šia pirmosios instancijos teismo pozicija.
 3. Vadovaujantis VPĮ 17 straipsnio 1 dalimi būtent perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. Perkančioji organizacija turi siekti, kad prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai (VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 1 punktas).
 4. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad kai pirkimo objektas apima tik darbų atlikimą, o ne prekių tiekimą, perkančiajai organizacijai, esant poreikiui, svarbu įsitikinti tiekiamų prekių, reikalingų darbams atlikti, kokybe, tačiau medžiagų tiekimas, atsižvelgiant į jos galutinių statybos darbų poreikį, yra tik netiesioginė priemonė užsakovo poreikiams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-354-690/2017).
 5. Nagrinėjamu atveju Pirkimo objektas – Geležinkelio linijos Radviliškis-Pakruojis-Petrašiūnai 12+875 km geležinkelio gelžbetoninio tilto rekonstravimo darbai (specialiųjų sąlygų 1.1 punktas). Pagal Pirkimo dokumentus su laimėtoju turi būti sudaryta statybos rangos sutartis. Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad Pirkimo objektas į Pirkimo objekto dalis neskaidomas, tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą Pirkimo objekto kiekį / apimtį (specialiųjų sąlygų 5.2 punktas). Pirkimo, kurio sąlygų ieškovė neginčijo, objektas, kaip jis apibrėžtas Pirkimo sąlygose, apima darbų atlikimą, o ne prekių tiekimą. Klaidingas apeliantės įsitikinimas, kad Pirkimo objektas yra ir prekės, iš esmės ir lėmė nepagrįstą apeliacinio skundo argumentaciją, jog būtent perkančioji organizacija ir būtent pasiūlymų vertinimo stadijoje turi vertinti darbams reikalingų medžiagų (gaminių) atitiktį Pirkimo dokumentams, t. y. jog tai negali būti vertinama techninio prižiūrėtojo atliktų darbų pridavimo stadijoje.
 6. Specialiųjų sąlygų 8.1 punkte nurodytas sąrašas dokumentų, kuriuos tiekėjas turi pateikti pasiūlyme iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (atsakovė jau 2017 m. lapkričio 29 d. rašte, dėl kurio ieškovė pretenzijos nereiškė, nurodė, kad tai yra visi su pasiūlymu reikalaujami pateikti dokumentai), tačiau tarp kartu su pasiūlymu reikalaujamų pateikti dokumentų nebuvo nurodyti jokie dokumentai, kurie turėtų patvirtinti atliekant darbus naudojamų medžiagų ir gaminių kokybę. Pagal techninės specifikacijos 4.1 punktą kartu su pasiūlymu reikia pateikti lokalinę sąmatą įkainiui nustatyti, o medžiagų ir gaminių kokybę patvirtinančius dokumentus reikia pateikti perduodant atliktus darbus (techninės specifikacijos 4.2 punktas).
 7. Taigi perkančiosios organizacijos 2018 m. sausio 3 d. rašte Nr. 2(PC)-11 Pirkimo sąlygų paaiškinimas, kad nereikalaujama, jog bėgiams, gelžbetoniniams pabėgiams ir sąvaržoms, naudojamoms ant gelžbetoninių pabėgių, EB deklaracijos būtų pateiktos kartu su pasiūlymo dokumentais, atitinka Pirkimo specialiąsias sąlygas ir techninę specifikaciją, t. y. atsakovė 2018 m. sausio 3 d. raštu Nr. 2(PC)-11 nepakeitė Pirkimo sąlygų. Be to, perkančiosios organizacijos paaiškinimas, kad medžiagų ir gaminių kokybę patvirtinantys dokumentai pateikiami perduodant darbus, buvo pateiktas jau 2017 m. lapkričio 29 d. rašte, dėl kurio ieškovė pretenzijos nereiškė. Todėl perkančioji organizacija pagal Pirkimo dokumentus pasiūlymų vertinimo stadijoje privalėjo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti darbų Pirkimo sąlygas (VPĮ 47 straipsnio 1 dalis), tačiau neprivalėjo tikrinti tiems darbams atlikti reikalingų medžiagų atitikties techniniame darbo projekte nustatytiems reikalavimams.
 8. Teisėjų kolegijos vertinimu, perkančiosios organizacijos paaiškinimas, kad visų statinio konstrukcijų elementų ir statybinių medžiagų parametrų atitiktį techniniam projektui, kitiems Pirkimo dokumentuose nurodytiems reikalavimams bei standartams tikrins techninis prižiūrėtojas, atitinka Statybos įstatymo 2 straipsnio 78 dalyje nustatytą statinio statybos techninio prižiūrėtojo apibrėžimą ir šio įstatymo 19 straipsnyje nurodytas jo teises ir pareigas.

19Dėl procesinės bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų

 1. Apibendrinusi išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas netenkinti ieškinio dėl Pirkimo sąlygų paaiškinimų panaikinimo iš esmės yra teisėtas ir pagrįstas, todėl nėra pagrindo jo naikinti ar keisti, o apeliacinis skundas, kuriuo prašoma ieškinį ir patikslintą ieškinį patenkinti, atmestinas. Tačiau šioje nutartyje jau konstatuota, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nenutraukė bylos dalies dėl ieškovės reikalavimų panaikinti AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ atsakymus į pretenzijas, todėl ši bylos dalis nutrauktina apeliacinės instancijos teisme.
 2. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.
 3. Ieškovė pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, priteisimo, tačiau kadangi jos apeliacinis skundas atmestinas, bylinėjimosi išlaidos ieškovei nepriteistinos. Atsakovė prašymo priteisti jai apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas ir duomenų apie tokias išlaidas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės nepateikė, todėl išlaidos jai nepriteistinos.

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktais,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 29 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą, šio teismo sprendimo rezoliucinę dalį patikslinti ir ją išdėstyti taip:

22„Ieškinį dėl akcinės bendrovės ,,Lietuvos geležinkeliai“ 2017 m. gruodžio 14 d. rašte Nr. 2(PC)-3785 „Dėl atviro konkurso (supaprastintas pirkimas) PCSR-4-7 geležinkelio linijos Radviliškis-Pakruojis-Petrašiūnai 12+875 km geležinkelio gelžbetoninio tilto rekonstravimo darbų pirkimas sąlygų paaiškinimo“ ir 2018 m. sausio 3 d. rašte Nr. 2(PC)-11 „Dėl atviro konkurso (supaprastintas pirkimas) PCSR-4-7 geležinkelio linijos Radviliškis-Pakruojis-Petrašiūnai 12+875 km geležinkelio gelžbetoninio tilto rekonstravimo darbų pirkimas sąlygų paaiškinimo ir pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo“ pateiktų pirkimo sąlygų paaiškinimų panaikinimo atmesti.

23Bylos dalį dėl ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „JK technika“ ieškinio reikalavimų panaikinti atsakovės akcinės bendrovės ,,Lietuvos geležinkeliai“ 2017 m. gruodžio 22 d. atsakymą į pretenziją Nr. 2(PC)-3844 „Dėl UAB „JK technika pretenzijos Nr. 17-12/165“, kuriuo buvo atmesta uždarosios akcinės bendrovės „JK technika“ 2017 m. gruodžio 14 d. pretenzija Nr. 17-12/165, akcinės bendrovės ,,Lietuvos geležinkeliai“ 2018 m. sausio 10 d. atsakymą į pretenziją Nr. 2(PC)-64 „Dėl UAB „JK technika pretenzijos Nr. 17-12/168“, kuriuo buvo atmesta uždarosios akcinės bendrovės „JK technika“ 2017 m. gruodžio 30 d. pretenzija Nr. 17-12/175, akcinės bendrovės ,,Lietuvos geležinkeliai“ 2018 m. sausio 10 d. atsakymą į pretenziją Nr. 2(PC)-74 „Dėl UAB „JK technika pretenzijos Nr. 18-01/02“, kuriuo buvo nenagrinėta uždarosios akcinės bendrovės „JK technika“ 2018 m. sausio 8 d. pretenzija Nr. 18-01/02, nutraukti.“

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5.
 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „JK... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7.
  1. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 29 d.... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9.
   1. Ieškovė UAB „JK technika“ apeliaciniu skundu... 10. Teisėjų kolegija... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12.
    1. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas... 13. Dėl ginčo nagrinėjimo ikiteisminėje stadijoje, pirmosios instancijos teisme... 14. Dėl apeliaciniame skunde nurodytų pirmosios instancijos teismo padarytų... 15. Dėl Pirkimo sąlygų paaiškinimo teisėtumo
      16. Dėl paaiškinimų (ne)prieštaravimo Reglamentui Nr. 1299/2014
       17. Dėl paaiškinimų (ne)prieštaravimo techniniam darbo projektui ir jo... 18. Dėl paaiškinimų, pagal kuriuos pasiūlymų pateikimo stadijoje... 19. Dėl procesinės bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų
        20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 21. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 29 d. sprendimą iš esmės palikti... 22. „Ieškinį dėl akcinės bendrovės ,,Lietuvos geležinkeliai“ 2017 m.... 23. Bylos dalį dėl ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „JK technika“...