Byla 2S-1071-232/2012
Dėl įspėjimo įteikimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Liuda Uckienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko (įkeisto turto savininko) UAB „Vildeta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2012 m. sausio 20 d. nutarties, kuria areštuotas įkeistas nekilnojamasis daiktas civilinėje byloje pagal pareiškėjo (kreditoriaus) Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo bei dėl įspėjimo įteikimo,

Nustatė

2UAB „Vildeta" užtikrindama iki 2011-06-30 suteikto kredito grąžinimą hipotekos lakštu Nr., 2007-06-11 įregistruotu Vilniaus m. l apylinkės teismo hipotekos skyriuje su vėlesniais pakeitimais, įkeitė AB Sampo bankui (pavadinimas pakeistas į Danske Bank A/S) jai nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą - 1943,16 kv. m. ploto gamybos patalpas, unikalus Nr., esančias Pramonės g., Vilnius.

3To paties skolinio įsipareigojimo įvykdymui užtikrinti buvo sudarytas hipotekos lakštas Nr., 2010-01-21 įregistruotas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriuje su vėlesniais pakeitimais, kuriuo UAB „Vildeta" užtikrindama iki 2011-06-30 suteikto kredito grąžinimą įkeitė Danske Bank A/S nekilnojamąjį turtą - 2862,66 kv.m. ploto gamybinį pastatą, unikalus Nr., esantį Justiniškių g., Vilnius ir 1523,45 kv.m. ploto administracinį pastatą - laboratoriją, unikalus Nr. L esantį Justiniškių g. , Vilnius, nuosavybės teise priklausantį UAB „Vikta".

4To paties skolinio įsipareigojimo įvykdymui užtikrinti buvo sudarytas hipotekos lakštas Nr., 2010-08-12 įregistruotas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriuje su vėlesniais pakeitimais, kuriuo UAB „Vildeta" užtikrindama iki 2011-06-30 suteikto kredito grąžinimą įkeitė Danske Bank A/S nekilnojamąjį turtą - 1251,68 kv.m. ploto gamybinį pastatą, unikalus Nr., esantį g., Vilnius, nuosavybės teise priklausantį UAB „Vikta".

5To paties skolinio įsipareigojimo įvykdymui užtikrinti buvo sudarytas įkeitimo lakštas Nr. 01220070015161, 2007-06-11 įregistruotas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriuje su vėlesniais pakeitimais, kuriuo UAB „Vildeta" užtikrindama iki 2011-06-30 suteikto kredito grąžinimą įkeitė AB Sampo bankui (pavadinimas pakeistas į Danske Bank A/S) jai nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį turtą - lėšas sąskaitoje Nr.( - ), esančioje AB Sampo bankas, banko kodas 74000, bei būsimos įplaukos į ją.

6To paties skolinio įsipareigojimo įvykdymui užtikrinti buvo sudarytas įkeitimo lakštas Nr., 2010-01-21 įregistruotas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriuje su vėlesniais pakeitimais, kuriuo UAB „Vildeta" užtikrindama iki 2011-06-30 suteikto kredito grąžinimą įkeitė Danske Bank A/S kilnojamąjį turtą - 2,3163 ha ploto žemės sklypo nuomos teisę, unikalus Nr., esančio g., Vilnius, atsiradimo pagrindas: 1998-08-28 valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 530 N01/98-16264; 2003-12-02 susitarimas Nr. KO 1/2003-28240, nuosavybės teise priklausantį UAB „Vikta" (į/k 121973379).

7To paties skolinio įsipareigojimo įvykdymui užtikrinti buvo sudarytas įkeitimo lakštas Nr. 01220100012030, 2010-08-12 įregistruotas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriuje su vėlesniais pakeitimais, kuriuo UAB „Vildeta" užtikrindama iki 2011-06-30 suteikto kredito grąžinimą įkeitė Danske Bank A/S jai nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį turtą:

81.

9Įrengimus - dažymo įranga Ideal - Line, pagaminta 2007 m., buvimo vieta - g., Vilnius.

102.

11Visas apyvartoje esančias prekių atsargas, kurios priklauso ar ateityje gali priklausyti Įkaito davėjui, esančias g., Vilnius.

12Vilniaus m. l apylinkės teismo hipotekos skyriaus teisėja 2012 m. sausio 20 d. nutartimi Nr. 420,390/2012 areštavo įkeistą nekilnojamąjį turtą: 1943,16 kv. m. ploto gamybos patalpas, unikalus Nr., esančias g., Vilnius, nuosavybės teise priklausančias UAB „Vildeta"; 2862,66 kv.m. ploto gamybinį pastatą, unikalus Nr., esantį g. Vilnius, nuosavybės teise priklausantį UAB „Vikta"; 1523,45 kv.m. ploto administracinį pastatą - laboratoriją, unikalus Nr., esantį g., Vilnius, nuosavybės teise priklausantį UAB „Vikta"; 1251,68 kv.m. ploto gamybinį pastatą, unikalus Nr., esantį g., Vilnius, nuosavybės teise priklausantį UAB „Vikta", uždraudžiant įkeisto turto savininkams juo disponuoti. Išaiškino daiktų savininkams, kad areštavus įkeistus daiktus, jie netenka teisės perleisti daiktų kitiems asmenims, taip pat įkeisti, išnuomoti, kitaip suvaržyti teises į daiktus arba mažinti jų vertę. Įspėjo skolininką (įkeisto turto savininką) UAB „Vildeta" ir įkeisto turto savininką UAB „Vikta", kad negrąžinus kreditoriui Danske Bank A/S skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos, įkeisti daiktai bus parduoti iš varžytynių arba perduoti kreditoriui administruoti. Išaiškino kreditoriui, jeigu skola per vieną mėnesį nuo įkeistų nekilnojamų daiktų arešto nutarties nuorašo įteikimo skolininkui ir įkeisto turto savininkui dienos negrąžinta, kreditorius ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šios nutarties jiems įteikimo dienos turi pakartotinai kreiptis su pareiškimu į hipotekos skyrių dėl skolos išieškojimo.

13Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjo pareiškime dėl priverstinio skolos išieškojimo nurodoma, kad hipoteka užtikrinta prievolė – 2007 05 10 kredito sutartis Nr.200705-0475 su visais galimais jos sąlygų pakeitimais ir papildymais, - suėjus skolos grąžinimo terminui, nėra įvykdyta. Skolą sudaro: 98 796,01 EUR negrąžintos paskolos, 5 379,04 EUR palūkanų, 3 506,71 EUR delspinigių, iš viso: 107 681,76 EUR, kas pagal 2012-01-14 nustatytą komercinį euro ir lito santykį (1 euras=3,4614 LTL) sudaro 372 729,64 LTL bei 139,00 LTL žyminio mokesčio išlaidų bei 30 LTL už įspėjimų įteikimą.

14Apeliantas (skolininkas) UAB „Vildeta“ pateikė patikslintą atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2012 01 20 nutartį Nr.420,390/2012 ir kreditoriaus AB Danske Bank A/S Lietuvos filialo prašymą atmesti. Nurodė, jog išieškotojas kredito sutartį nutraukė neteisėtai, kredito sutarties nutraukimas neatitinka LR CK 6.217 str., 6.218 str. reikalavimų. Bankas nepateikė rašytinio pranešimo apie sutarties nutraukimą, nepateikė įrodymų, kad sutartys yra tinkamai nutrauktos, todėl kreditavimo sutartys negali būti laikomos nutrauktos. Pirmos instancijos teismas privalėjo patikrinti ar kreditoriaus reikalavimas pradėti išieškojimą iš įkeisto turto yra pagrįstas. Atskirąjį skundą grindė LAT nutartimi Nr.3K-7-272/2011.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Vikta“ prašė apelianto atskirąjį skundą tenkinti išdėstytais apelianto atskirajame skunde nurodytais motyvais.

16 Išieškotojas Danske Bank A/S atsiliepimu prašė pareiškėjo UAB „Vildeta“ patikslintą atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutarties Nr.420,390/20012 atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, jog nesutinka su atskirajame skunde dėstomais argumentais, kadangi teismas teisėtai ir pagrįstai patenkino jo pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo. Išieškotojas ir skolininkas yra verslo subjektai, todėl jiems netaikomos CK nuostatos, reglamentuojančios vartojimo sąlygas ir apelianto argumentai paremti LAT nutartimi Nr.3K-7-272/2011 atmestini. Be to jokių įrodymų, jog išieškotojas kredito sutartį nutraukė neteisėtai, skolininkas nepateikė. Išieškotojas 2011 06 27 raštu dėl kredito sutarties nutraukimo vienašališkai nutraukė kredito sutartį dėl esminio jos pažeidimo, kaip tai numato Kredito sutarties 53.7 p. Skola išieškotojui kredito sutarties nutraukimo dieną sudarė 99 589,94 EUR, kas sudarė beveik visą išduotą kredito sumą. Todėl kredito sutarties nutraukimas atitiko tiek Kredito sutarties, tiek CK 6.217 str., 6.218 str. nuostatas.

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

19LR CK 4.192 str. 1 d. įtvirtinta hipotekos kreditoriaus teisė kreiptis dėl skolos išieškojimo, jei skolininkas neįvykdo įsipareigojimų hipotekos kreditoriui, ir patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto daikto. Kartu hipoteka užtikrinamas ne tik pagrindinio, bet ir iš šio reikalavimo atsirandančių palūkanų, netesybų bei teismo išlaidų, susijusių su hipotekos vykdymu, išieškojimas (CK 4.174 str. 1 d.).

20Iš bylos medžiagos matyti, kad hipoteka užtikrintos prievolės pagal 2007 05 10 kredito sutartį Nr. K200705-0475 su visais vėlesniais papildomais susitarimais, skolos grąžinimo terminas - 2011 06 30 ((II t. b.l. 26-38)). Įrodymų, kad skolininko įsipareigojimas bankui būtų įvykdytas, hipotekos registre įregistruoto įkeitimo sandorio sąlygos būtų pakeistos ar šalys būtų susitarusios dėl kitokių prievolės įvykdymo sąlygų ir (ar) kitokių paskolos pagal sutartį grąžinimo terminų, byloje nėra. Kadangi skolininkas kreditavimo sutartyje numatytų įsipareigojimų neįvykdė, kreditorius sutartį nutraukė, kreipimosi į hipotekos teisėją dieną skolininkas nėra su juo atsiskaitęs. Esant tokioms aplinkybėms konstatuotina, jog kreditorius, turėdamas galiojančią ir pradelstą reikalavimo teisę skolininkui, neabejotinai turėjo teisę kreiptis dėl skolos išieškojimo ne ginčo tvarka (CK 4.192 str.). Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai areštavo skolininko (įkeisto turto savininko) UAB „Vildeta“ ir įkeisto turto savininko AB „Vika“ įkeistą turtą.

21Naujausioje kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad tam tikrais atvejais teismui kyla pareiga būti aktyviam, tačiau tai taikytina vertinant iš vartojimo teisinių santykių kylančias prievoles. Tik skolininką pripažinus vartotoju, privaloma nesant reikalavimo teismui ex officio įvertinti ir priverstinio išieškojimo prielaida tapusių šalis siejusios pagrindinės sutarties nutraukimo sąlygų sąžiningumą bei kreditoriaus veiksmų atitikimą bendriesiems teisės principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011).

22Nagrinėjamos bylos atveju paskolos sutartis sudaryta tarp verslo subjektų, kredito paskirtis – paskolos refinansavimui Bayerische Hypo – und Vereinsbank AG. Dėl tokių sąlygų buvimo nėra pagrindo konstatuoti, jog tarp šalių susiklostė vartojimo teisiniai santykiai ir šioje byloje netaikytini minėtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje pateikti išaiškinimai.

23CPK XXXVI skyriuje nustatytas bylų dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjimo teisinis reguliavimas yra skirtas sudaryti sąlygas materialiosioms teisėms, kylančioms iš hipotekos teisinių santykių supaprastinta tvarka, tinkamai įgyvendinti, tačiau nėra skirtas ir pritaikytas ginčams dėl teisės nagrinėti. Hipotekos teisėjas nesprendžia tarp šalių kilusio ginčo dėl kredito sutarties sąlygų, netinkamo sutarties vykdymo ar nutraukimo, tai nėra bylos dėl hipotekos teisinių santykių, nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka, nagrinėjimo dalykas. Skolininkas turi teisę ginčyti kreditoriaus reikalavimą CPK nustatyta ieškinio teisenos tvarka, o sustabdyti hipotekos procedūras gali bylą nagrinėjantis teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2007 m. gegužės 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. K. v. V. P., J. P., bylos Nr. 3K-3-201/2007)). Pabrėžtina, kad hipotekos teisėjas kompetentingas spręsti tik kreditoriaus prašomą atlikti hipotekos procedūrą.

24Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.).

25Vadovaudamasis aukščiau minėtais motyvais, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju hipotekos procedūra įvykdyta nepažeidžiant įstatymo nuostatų, nutartis dėl įkeisto turto arešto buvo įteikta skolininkui bei įkeisto turto savininkui tinkamai (b.l. 58-59). Pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė hipotekos teisinius santykius reglamentuojančias materialines ir proceso teisės normas, todėl skundžiamos nutarties nėra teisinio pagrindo naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais. Dėl nurodytų priežasčių atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2012 01 20 nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1 p., 339 str.

Nutarė

27Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Liuda... 2. UAB „Vildeta" užtikrindama iki 2011-06-30 suteikto kredito grąžinimą... 3. To paties skolinio įsipareigojimo įvykdymui užtikrinti buvo sudarytas... 4. To paties skolinio įsipareigojimo įvykdymui užtikrinti buvo sudarytas... 5. To paties skolinio įsipareigojimo įvykdymui užtikrinti buvo sudarytas... 6. To paties skolinio įsipareigojimo įvykdymui užtikrinti buvo sudarytas... 7. To paties skolinio įsipareigojimo įvykdymui užtikrinti buvo sudarytas... 8. 1.... 9. Įrengimus - dažymo įranga Ideal - Line, pagaminta 2007 m., buvimo vieta -... 10. 2.... 11. Visas apyvartoje esančias prekių atsargas, kurios priklauso ar ateityje gali... 12. Vilniaus m. l apylinkės teismo hipotekos skyriaus teisėja 2012 m. sausio 20... 13. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjo pareiškime dėl... 14. Apeliantas (skolininkas) UAB „Vildeta“ pateikė patikslintą atskirąjį... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Vikta“ prašė... 16. Išieškotojas Danske Bank A/S atsiliepimu prašė pareiškėjo UAB... 17. Atskirasis skundas atmestinas. ... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 19. LR CK 4.192 str. 1 d. įtvirtinta hipotekos kreditoriaus teisė kreiptis dėl... 20. Iš bylos medžiagos matyti, kad hipoteka užtikrintos prievolės pagal 2007 05... 21. Naujausioje kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad tam tikrais atvejais... 22. Nagrinėjamos bylos atveju paskolos sutartis sudaryta tarp verslo subjektų,... 23. CPK XXXVI skyriuje nustatytas bylų dėl hipotekos teisinių santykių... 24. Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad teismo pareiga... 25. Vadovaudamasis aukščiau minėtais motyvais, apeliacinės instancijos teismas... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str.... 27. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 20 d. nutartį palikti...