Byla 2A-501-368/2011

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Egidijaus Mockevičiaus, kolegijos teisėjų Rasos Bartašienės, Vytauto Kursevičiaus, sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei, dalyvaujant pareiškėjui A. S., jo atstovui advokatui Z. L., suinteresuotam asmeniui L. M., jos atstovui advokatui R. T.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens L. M. apeliacinį skundą dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 11 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. S. patikslintą pareiškimą dėl prarastos vykdomosios bylos atkūrimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Pareiškėjas A. S. kreipėsi į Radviliškio rajono apylinkės teismą, prašydamas atkurti Radviliškio rajono apylinkės teismo 1997 m. prarastą vykdomąją bylą Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad pareiškėjas A. S. 1997-05-08 Radviliškio rajono apylinkės teismo antstolių surengtų varžytynių metu nusipirko sodybą, gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )) su priklausiniais, adresu: ( - ). Pažymėjo, kad sodybą nupirko antstolio surengtų varžytynių metu, ir tai patvirtina mokėjimo kvito originalas. Teigė, kad varžytynių akto nebeturi, nes jį sudegino sugyventinė. Pabrėžė, kad niekas neinformavo, kad varžytynėse nusipirktą sodybą reikia įregistruoti VĮ Registrų centre. Be to, tam neturėjo lėšų. Atkreipė dėmesį, kad sužinojo, jog L. M. išpirko sodybos sklypą.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Radviliškio rajono apylinkės teismas 2011 m. gegužės 11 d. sprendimu pareiškėjo patikslintą pareiškimą tenkino. Atkūrė Radviliškio rajono apylinkės teismo prarastą vykdomąją bylą Nr. ( - ). Iki sprendimo įsiteisėjimo paliko galioti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 29 m. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Priteisė pareiškėjui 800 Lt bylinėjimosi išlaidas iš valstybės. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus ir šalių paaiškinimus, sprendė, kad surinktos medžiagos pakanka vykdomąją bylą atkurti.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

9Apeliaciniu skundu apeliantė (suinteresuotas asmuo) L. M. prašo panaikinti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškimą atmesti, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas pažeidė materialines ir procesinės teisės normas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos. Pažymima, kad skundžiamas sprendimas naikintinas dėl absoliutaus procesinio sprendimo negaliojimo, nes bylą nagrinėjęs teisėjas turėjo nusišalinti. Apeliantės manymu, teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles. Pabrėžiama, kad teismo sprendimas yra nemotyvuotas.

10Atsiliepimu į apeliantės apeliacinį skundą pareiškėjas A. S. prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime pareiškėjas atkartoja savo pareiškimo argumentus.

11Atsiliepime suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Radviliškio žemėtvarkos skyrius prašo teismo skundą nagrinėti ir procesinį sprendimą priimti teismo nuožiūra.

12Atsiliepime suinteresuotas asmuo AB DnB NORD bankas prašo apeliacinio skundo pagrįstumą spręsti teismo nuožiūra pagal byloje surinktus įrodymus.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

14teisiniai argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos dalies teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

16Apeliantės L. M. apeliacinis skundas netenkintinas.

17Dėl teismo šališkumo

18Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės skundo teiginiais dėl šališko teismo ir pažymi, kad Šiaulių apygardos teismas 2010 m. liepos 28 d. nutartimi ir Radviliškio rajono apylinkės teismas 2011 m. balandžio 7 d. nutartimi jau išsprendė klausimą dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo ir teisėjo nušalinimo (1 tomas, 62–63, 165 b. l.). Be to, Radviliškio rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 10 d. nutartimi teisėja pati nusišalino nuo civilinės bylos nagrinėjimo (1 tomas, 121 b. l.).

19Teisėjų kolegijos vertinimu, skundo teiginiai dėl prieš tai minėtų nutarčių pagrįstumo nėra nagrinėjamos bylos skundo dalykas. Suinteresuotas asmuo, nesutikdamas su tam tikrais teismo procesiniais sprendimais, turi teisę pasinaudoti CPK nustatytomis teismo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formomis – apeliacija, kasacija, proceso atnaujinimo institutu. Apeliantė, pateikdama teismui apeliacinį skundą, pasinaudojo jai suteiktomis teisėmis.

20Dėl įrodymų vertinimo

21Teisėjų kolegija atmeta apeliantės skundo teiginius dėl įrodymų vertinimo. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas. Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; kt.). Civiliniame procese išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus teismas, vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais, turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-171/2008; kt.). Iš skundo turinio matyti, kad apeliantė nenurodo konkrečių pirmosios instancijos teismo padarytų teisės normų pažeidimų vertinant įrodymus, o, nesutikdama su teismo pateiktu įrodymų vertinimu, tiesiog pareiškia savo nuomonę dėl tų pačių įrodymų vertinimo ir siekia, kad jais remiantis būtų padarytos kitokios išvados, nei padarė teismas. Teisėjų kolegijos nuomone, tai, kad apeliantė turi kitokią nuomonę dėl byloje pateiktų įrodymų vertinimo ir jų įrodomosios reikšmės, nesuponuoja išvados, jog buvo pažeisti įrodinėjimo procesą nustatantys procesiniai įstatymai.

22Teisėjų kolegija pripažįsta nepagrįstais apeliantės skundo teiginius dėl teismo išvadų ir pažymi, kad teisėjas ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi; teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. 2, 3 d., Teismų įstatymo 3 str., CPK 21 str.). Todėl niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą. Teisėjų kolegija detaliau nepasisako dėl prieš tai minėtų apeliacinio skundo teiginių.

23Teisėjų kolegija nesutinka su skundo teiginiais, kad apeliantė nežinojo apie atliekamus vykdymo veiksmus. Iš baudžiamosios bylos Nr. 81-2-055-09 matyti, kad pati apeliantė L. M. savo rašte detaliai atkartoja kreditavimo sutarties sudarymo aplinkybes, sodybos varžytynių skelbimą, turto pardavimą kainą (2 tomas, 60–63 b. l.). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog prieš tai minėtos baudžiamosios bylos duomenimis vykdomasis užrašas buvo pateiktas vykdyti antstoliams (2 tomas, 2 b. l.), įkeista apeliantės sodyba buvo parduota už 11 000 Lt (2 tomas, 57 b. l.), vykdomasis dokumentas ir gautos lėšos už parduotą turtą grąžinti bankui (civilinė byla 2-207-68/2010, 1 tomas, 156 b. l.).

24Dėl materialinės teisės normų pažeidimo

25Teisėjų kolegija pripažįsta nepagrįstais apeliantės skundo teiginius, jog teismas nesivadovavo 1964 m. CK 203, 205, 255 straipsniais.

26Iš 1994-05-10 įkeitimo sutarties matyti, kad šia sutartimi apeliantė įkeitė bankui jai priklausantį gyvenamąjį namą su kitais pastatais, esančius Kurklių k., Radviliškio r. (baudžiamoji byla Nr. 81-2-055-09, 2 tomas, 59 b. l.). Minėta sutartimis pasirašyta apeliantės ir patvirtinta notarės. Taip pat joje nurodyta, kad uždėtas draudimas.

27Aukščiausiojo Teismo Civilinės bylų skyriaus 1995-08-08 teismų praktikos apžvalgoje („Teismų praktika“ Nr. 2, 1995 m.) nurodyta, kad iki įkeičiant kitus statinius iki CK 205 straipsnio pakeitimo (1994-05-17), užteko laikytis CK 203 straipsnyje numatytos rašytinės formos, o įkeitimo teisė į juos atsirado nuo įkeitimo sutarties sudarymo momento (CK 204, 205 str.). Pažymėta, kad komplikuotas buvo gyvenamojo namo įkeitimo sutarties įregistravimas, ir dauguma inventorizacijos biurų iki 1994 m. įkeitimo sutarčių neregistruodavo. Atkreiptas dėmesys, kad, kaip matyti iš bylų, tokią registraciją vykdė tik Panevėžio inventorizacijos biuras. Tačiau visi Respublikos notarai, vadovaudamiesi Notariato įstatymo 26 straipsnio 5 punktu (1992-09-15 redakcija), uždrausdavo perleisti įkeistą gyvenamąjį namą ar butą.

281994-05-10 įkeitimo sutartyje nurodyta, kad uždėtas draudimas (baudžiamoji byla Nr. 81-2-055-09, 2 tomas, 59 b. l.).

29Nors apeliantė skunde teigia, kad nėra vykdomojo užrašo, kuriame būtų ji nurodyta, tačiau šiuos teiginius paneigia bylos medžiaga, kadangi 1995-11-08 vykdomajame užraše pažymėta apie apeliantės sodybos pardavimą (baudžiamoji byla Nr. 81-2-055-09, 2 tomas, 57 b. l.). Šis užrašas taip pat patvirtintas notarės anspaudu ir teismo antstolio parašu.

30Teisėjų kolegija, įvertinusi šia apimtimi apelianto skundo argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės teisės normas, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos.

31Apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas skundą, gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

32Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

33Radviliškio rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Pareiškėjas A. S. kreipėsi į Radviliškio rajono apylinkės teismą,... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Radviliškio rajono apylinkės teismas 2011 m. gegužės 11 d. sprendimu... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 9. Apeliaciniu skundu apeliantė (suinteresuotas asmuo) L. M. prašo panaikinti... 10. Atsiliepimu į apeliantės apeliacinį skundą pareiškėjas A. S. prašo... 11. Atsiliepime suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės... 12. Atsiliepime suinteresuotas asmuo AB DnB NORD bankas prašo apeliacinio skundo... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 14. teisiniai argumentai ir išvados... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Apeliantės L. M. apeliacinis skundas netenkintinas.... 17. Dėl teismo šališkumo... 18. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės skundo teiginiais dėl šališko... 19. Teisėjų kolegijos vertinimu, skundo teiginiai dėl prieš tai minėtų... 20. Dėl įrodymų vertinimo... 21. Teisėjų kolegija atmeta apeliantės skundo teiginius dėl įrodymų... 22. Teisėjų kolegija pripažįsta nepagrįstais apeliantės skundo teiginius dėl... 23. Teisėjų kolegija nesutinka su skundo teiginiais, kad apeliantė nežinojo... 24. Dėl materialinės teisės normų pažeidimo... 25. Teisėjų kolegija pripažįsta nepagrįstais apeliantės skundo teiginius, jog... 26. Iš 1994-05-10 įkeitimo sutarties matyti, kad šia sutartimi apeliantė... 27. Aukščiausiojo Teismo Civilinės bylų skyriaus 1995-08-08 teismų praktikos... 28. 1994-05-10 įkeitimo sutartyje nurodyta, kad uždėtas draudimas (baudžiamoji... 29. Nors apeliantė skunde teigia, kad nėra vykdomojo užrašo, kuriame būtų ji... 30. Teisėjų kolegija, įvertinusi šia apimtimi apelianto skundo argumentus,... 31. Apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas skundą, gali tiesiog pritarti... 32. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 33. Radviliškio rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 11 d. sprendimą...