Byla 2-1159/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Grasta“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Roalsa“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 1 d. nutarties, kuria iš dalies patenkintas ieškovo reikalavimas atsakovo turtui taikyti laikinąsias apsaugos priemones, priimtos civilinėje byloje Nr. A2-1472-413/2014 pagal pareiškėjo Kauno rajono savivaldybės administracijos pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1927-480/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Grasta“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Roalsa“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 18 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1927-480/2013 patvirtino ieškovo ir atsakovo 2013 m. spalio 16 d. Taikos sutartį ir civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Grasta“ ieškinį atsakovui UAB „Roalsa“ dėl skolos priteisimo nutraukė. Taikos sutartimi šalys susitarė panaikinti byloje taikytas laikinąsias pasaugos priemones, todėl patvirtinus šalių sudarytą Taikos sutartį ir šiai teismo nutarčiai įsiteisėjus, taikytos laikinosios apsaugos priemonės buvo panaikintos. Atsakovas Taikos sutartimi iki 2013 m. gruodžio 31 d. ieškovui buvo įsipareigojęs sumokėti 981 265,78 Lt, tačiau šio įsipareigojimo pilnai neįvykdė ir liko skolingas ieškovui 631 265,78 Lt.

5Pareiškėjo Kauno rajono savivaldybės administracijos iniciatyva teismas 2014 m. vasario 14 d. nutartimi atnaujino procesą civilinėje byloje Nr. 2-1927-480/2013.

6Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 20 d. nutartimi sustabdė ieškovo prašymo išduoti vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-1927-480/2013 nagrinėjimą iki bus išspręstas proceso atnaujinimo klausimas civilinėje byloje Nr. 2-1927-480/2013 ir įsiteisės priimtas procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. A2-1472-413/2014. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. kovo 20 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-576/2014 pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą.

72014 m. kovo 28 d. ieškovas teismui pateikė prašymą areštuoti atsakovo 631 265,78 Lt vertės turtą. Pareiškimą grindė atnaujintu procesu šioje civilinėje byloje, prievolių nevykdymu pagal Taikos sutartį, taip pat aplinkybe, kad civilinės bylos Nr. 2-1927-480/2013 nagrinėjimo metu, galiojant atsakovo lėšų areštui, atsakovas nepaisydamas laikinųjų apsaugos priemonių savo akcininkui UAB „Termova“ pervedė 529 800 Lt, o su ieškovu taip ir neatsiskaitė. Ieškovo nuomone, atsakovas tokiu būdu slepia savo turtą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 1 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino iš dalies – areštavo atsakovo 631 265,78 Lt vertės nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą bei turtines teises, esančius pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, leidžiant atsakovui areštuotu turtu naudotis pagal jo tiesioginę paskirtį, tačiau uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti; šio turto nepakankant, areštavo atsakovo lėšas, esančias kredito įstaigose, leidžiant atsakovui atsiskaityti su darbuotojais ir su ieškovu. Nutartį grindė aplinkybe, kad atsakovas neįvykdė minėtos Taikos sutarties sąlygų, proceso atnaujinimu šioje byloje, taip pat aplinkybe, jog laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo metu, atsakovas iš savo atsiskaitomosios sąskaitos, esančios AB SEB banke, atliko mokėjimus savo akcininkui UAB „Termova“, pervesdamas jam 529 800 Lt. Teismo vertinimu, šios aplinkybės suponuoja išvadą, kad atsakovas gali imtis visų įmanomų priemonių paslėpti savo turtą, jį perleisti tretiesiems asmenims, todėl ieškovui galimas palankus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą bei turtines teises, o tik šio nepakankant, lėšas, teismas areštavo vadovaudamasis ekonomiškumo principu, taip pat aplinkybe, kad nėra žinoma, kokį turtą turi atsakovas.

10III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Ieškovas atskiruoju skundu prašo pakeisti skundžiamą nutartį – pirmiausiai areštuoti lėšas, turtines teises, esančias pas atsakovą ir trečiuosius asmenis, o tik šių nepakankant – atsakovo turtą, pavedant šį turtą surasti ir aprašyti antstoliui. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais: atsakovas, pervesdamas savo akcininkui 529800 Lt, galiojant lėšų areštui, patvirtino, jog vengia atsiskaityti su ieškovu. Atsakovo areštuotas turtas nėra likvidus, todėl pirmoje eilėje areštavus atsakovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, tokio turto realizavimas būtų komplikuotas ir skolos išieškojimas užtruktų. Iš Kauno savivaldybės prašymo dėl proceso atnaujinimo matyti, kad dalis atsakovui priklausančių lėšų yra pas trečiuosius asmenis, kadangi atsakovui yra skolinga Kauno rajono savivaldybė, AB „Prienų šilumos tinklai“, UAB „Komunalinių paslaugų centras“, todėl teismas nepagrįstai neareštavo atsakovo lėšų, esančių pas trečiuosius asmenis, nors ieškovas tokį prašymą teikė.

12Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti ieškovo prašymą dėl atsakovo turto ir lėšų arešto. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Esant pakankamai duomenų apie atsakovo turtą ir jo gerą turtinę padėtį, teismas neturėjo pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

142. Atsakovo lėšų areštas pažeidžia viešąjį interesą, kadangi atsakovas yra šilumos tiekėjas ir teikia šilumos energiją mokykloms, vaikų darželiams, kultūros centrams, gyvenamiesiems namams, o lėšos reikalingos kurui įsigyti.

153. Antstolis nebuvo areštavęs atsakovo lėšų, todėl pastarasis turėjo teisę lėšas pervesti savo akcininkui.

164. Viešojo intereso egzistavimas lemia, kad panaikinus skundžiamą nutartį, ši nutartis būtų vykdoma skubiai.

17Ieškovas atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, kaip nepagrįstą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

181. Atsakovui įsiskolinimo suma yra didelė, o tai suponuoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę.

192. Šildymo sezonas šiuo metu yra pasibaigęs. Atsakovo visi darbuotojai atostogauja, todėl atsakovas klaidina teismą nurodydamas, jog areštavus lėšas pažeidžiamas viešasis interesas. Be to, teismas pirmoje eilėje areštavo atsakovo turtą, ir tik jo nepakankant lėšas, todėl apelianto atskirasis skundas nepagrįstas.

203. Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-1927-480/2013 buvo areštavęs atsakovo turtą, o jo nesant, lėšas sąskaitose. Šios nutartys atsakovui buvo žinomos ir privalomos. Kadangi atsakovo turto buvo nepakankamai, o lėšų atsiskaitomosiose sąskaitose atsakovas neturėjo, antstolis patvarkymais areštavo atsakovo lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis, o per klaidą atsakovo lėšų sąskaitose neareštavo. Tretieji asmenys, taip pat ir Kauno rajono savivaldybė, AB „Prienų šilumos tinklai“, UAB „Komunalinių paslaugų centras“ ignoruodami antstolio patvarkymus lėšas pervedė ne į antstolio sąskaitą, o atsakovui. Pastarasis gautas lėšas pervedė savo akcininkui UAB „Termova“. Šias aplinkybes patvirtina antstolio patvarkymai, bei sąskaitų išrašai. Dėl nurodytų trečiųjų asmenų veiksmų ieškovas kreipėsi į teisėsaugos institucijas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl teismo sprendimo nevykdymo, taip pat pasiliko teisę ateityje reikalauti žalos atlyginimo, jeigu atsakovas su ieškovu neatsiskaitys. Atsakovo veiksmai, pervedant lėšas savo akcininkui, o ne ieškovui leidžia daryti išvadą, kad atsakovas vengia atsiskaityti su ieškovu ir ateityje taip pat vengs. Todėl yra pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Atkreipia dėmesį, kad atsakovas nenurodė kokiu teisiniu pagrindu akcininkui pervedė lėšas.

21Atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškovo atskirąjį skundą.

222014 m. gegužės 30 d. atsakovas teismui pateikė atsisakymą nuo atskirojo skundo dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 1 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. A2-1472-413/2014.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Dėl atsakovo atsisakymo nuo atskirojo skundo.

25Dispozityvumo principas (CPK 13 str.) galioja viso civilinio proceso metu, todėl apeliantas turi teisę atsisakyti inicijuoto apeliacinio proceso, atsisakydamas skundo. Apeliacinio skundo, kuris nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, apeliantas gali atsisakyti iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios (CPK 308 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas gali nepriimti apelianto pareikšto apeliacinio skundo atsisakymo, jeigu, jo manymu, toks atsisakymas prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str., 309 str.). Priėmęs apeliacinio skundo atsisakymą, jeigu sprendimas nebuvo apskųstas kitų asmenų, apeliacinės instancijos teismas nutartimi apeliacinį procesą nutraukia. Jei dėl to paties pirmosios instancijos teismo sprendimo apeliacinius skundus yra padavę kiti asmenys, apeliacinis procesas nutraukiamas tik pagal skundo atsisakiusio asmens apeliacinį skundą. Apeliacinis procesas pagal kitų asmenų paduotus skundus tęsiamas. Išnagrinėjęs bylą, apeliacinės instancijos teismas priima vieną iš CPK 326 straipsnyje nurodytų procesinių sprendimų, ta pačia nutartimi išspręsdamas ir apeliacinio skundo atsisakymo klausimą. Apeliacinis procesas skundo atsisakiusiam asmeniui gali būti nutraukiamas ir apeliacinės instancijos teismo nutartimi, priimta atskirai nuo procesinio sprendimo dėl bylos esmės pagal kitus apeliacinius skundus. Apeliacinio skundo atsisakęs asmuo praranda teisę pakartotinai paduoti apeliacinį skundą dėl to paties pirmosios instancijos teismo sprendimo.

26Nagrinėjamu atveju pareiškimą atsisakyti atskirojo skundo atsakovas pateikė laiku, t. y. iki bylos nagrinėjimo iš esmės apeliacine rašytinio proceso tvarka pradžios. Teismas nenustatė, kad atskirojo skundo atsisakymas prieštarautų imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.). Atskirojo skundo atsisakymo pasekmės, numatytos CPK 308 straipsnio 3 dalyje, kad atsisakius apeliacinio (atskirojo) skundo pakartotinis jo pateikimas negalimas, atsakovui yra žinomos. Todėl atsakovo atskirojo skundo atsisakymas priimamas ir apeliacinis procesas nutraukiamas, tačiau tik pagal skundo atsisakiusio asmens atskirąjį skundą, kadangi pirmosios instancijos teismo nutartis taip pat buvo apskųsta ir ieškovo, todėl apeliacinis procesas pagal ieškovo paduotą atskirąjį skundą tęsiamas.

27Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas atskirojo skundo atsisakė iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios, vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, atsakovo atstovui grąžintina už atskirąjį skundą sumokėtas 100 Lt žyminis mokestis (CPK 80 str. 2 d. ) (103 b. l.).

28Dėl ieškovo atskirojo skundo.

29Pagal ieškovo atskirojo skundo, kuriuo skundžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas, suformuluotus pagrindus, apeliacijos dalyką sudaro klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo turtui taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pirmoje eilėje areštavo nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą ir turtines teises, esančius pas atsakovą ir trečiuosius asmenis, ir tik jo nesant ar jo nepakankant, atsakovo lėšas. Šis klausimas sprendžiamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrinama ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

30Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių poreikį nulemia grėsmė (lot. periculum in mora – delsti pavojinga), kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo, taip pat dėl objektyvių aplinkybių galimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Kaip pažymima teismų praktikoje, laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar kelias priemonių dėl atsakovui priklausančio turto (kilnojamojo, nekilnojamojo, lėšų, turtinių teisių) nuosavybės teisių apribojimų ir kitų įpareigojimų, draudimų ar veiksmų sustabdymo, kuriais siekiama užtikrinti sprendimo, kuris bus priimtas ateityje, įvykdymą bei kartu išvengti teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo arba pasidarymo nebeįmanomo.

31Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo turtui, areštavo atsakovo 631 265,78 Lt vertės nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą bei turtines teises, esančius pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, leidžiant atsakovui areštuotu turtu naudotis pagal jo tiesioginę paskirtį, tačiau uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti; šio turto nepakankant, areštavo atsakovo lėšas, esančias kredito įstaigose, leidžiant atsakovui atsiskaityti su darbuotojais ir su ieškovu.

32Ieškovas atskiruoju skundu iš esmės ginčija atsakovo areštuoto turto eiliškumą, nurodydamas, jog pirmoje eilėje teismas turėjo areštuoti atsakovo lėšas, kadangi atsakovo areštuotas turtas nėra likvidus (10 vnt. katilų, aikštelė, dūmtraukis, 506 066,12 Lt vertės siurblinės įranga), tokio turto realizavimas būtų komplikuotas ir skolos išieškojimas užtruktų. Be to, teismas nepagrįstai neareštavo atsakovo lėšų, esančių pas trečiuosius asmenis, nors iš Kauno savivaldybės prašymo dėl proceso atnaujinimo matyti, kad dalis atsakovui priklausančių lėšų yra pas trečiuosius asmenis, kadangi atsakovui yra skolinga Kauno rajono savivaldybė, AB „Prienų šilumos tinklai“, UAB „Komunalinių paslaugų centras“, ir ieškovas tokį prašymą teikė. Ieškovas atskirajame skunde taip pat teigia, kad galiojant atsakovo lėšų areštui, atsakovas savo akcininkui pervedė 529 800 Lt, todėl yra pagrindo išvadai, jog atsakovas siekia paslėpti turtą ir vengia atsiskaityti.

33CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti.

34Teismų praktikoje pripažįstama, kad siekiant neapsunkinti įmonės veiklos, pirmoje eilėje areštuojamas įmonės nekilnojamasis, kilnojamasis turtas ir turtinės teisės ir tik jo nesant, ar esant nepakankamai, areštuotinos įmonės lėšos. Tokia pozicija iš esmės grindžiama aplinkybe, kad lėšos yra ypač svarbus svertas kiekvienos įmonės normaliai ūkinei-komercinei veiklai užtikrinti, o jų areštas apsunkintų bet kokios įmonės veiklą, bei paliestų ir trečiųjų asmenų teises bei interesus. Apeliacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, siekdamas nestabdyti ir netrikdyti atsakovo įmonės komercinės-ūkinės veiklos dėl teisminių procesų, pirmoje eilėje areštavo atsakovo nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą ir turtinės teisės ir tik esant jo nepakankamai, areštavo įmonės lėšas, tačiau nagrinėjamu atveju, ieškovas pagrįstai ginčija tokio turto arešto eiliškumą, nes ieškovo abejonės dėl atsakovo turimo turto likvidumo yra visiškai pagrįstos.

35Pirmiau minėta, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti sprendimo, kuris bus priimtas ateityje, įvykdymą bei kartu išvengti teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo arba pasidarymo nebeįmanomo.

36Nagrinėjamu atveju ieškovui jau yra priimtas palankus procesinis sprendimas – Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 201927-480/2013 yra patvirtinta šalių Taikos sutartis, ir panaikintos Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. L2-8154-748/2013, Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. L2-9320-886/2013, Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1892-273/2013, Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1927-480/2013, Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1927-480/2013, Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1927-480/2013, Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1927-480/2013 atsakovo UAB „Roalsa“ turtui taikytos laikinosios apsaugos priemones. Minėta nutartis įsiteisėjusi, tačiau atsakovas jos nevykdo. Pareiškėjo Kauno rajono savivaldybės administracijos iniciatyva yra atnaujintas procesas minėtoje byloje ir Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 20 d. nutartimi sustabdytas prašymo išduoti vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-1927-480/2013 nagrinėjimas iki bus išspręstas proceso atnaujinimo klausimas civilinėje byloje Nr. 2-1927-480/2013 ir įsiteisės priimtas procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. A2-1472-413/2014. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Kauno apygardos teismas 2014 m. gegužės 15 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. A2-1472-413/2014, atmetė pareiškėjo Kauno rajono savivaldybės administracijos reikalavimą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 18 d. nutarties, kuria buvo patvirtinta šalių Taikos sutartis civilinėje byloje Nr. 2-1927-480/2013, panaikinimo. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Kauno rajono savivaldybės administracija šią nutartį apskundė apeliacine tvarka, o ieškovo reikalavimai, kylantys iš Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 18 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1927-480/2013, yra užtikrinti pirmoje eilėje atsakovo nekilnojamojo, kilnojamojo turto ir turtinių teisių areštu ir tik šio turto nepakankant- atsakovo lėšų areštu. Bylos duomenys liudija, kad atsakovas yra šilumos tiekėjas - šilumą tiekia mokykloms, vaikų darželiams, socialinės globos namams, kultūros centrams bei gyvenamiesiems namams. Kaip teisingai nurodo ieškovas, vadovaujantis 2014 m. balandžio 8 d. UAB „Roalsa“ turto aprašu, atsakovo turtą sudaro 10 vnt. katilų, aikštelė, dūmtraukis,506 066,12 Lt vertės siurblinė įranga, kuri negali būti pritaikyta kitoje, nei UAB „Roalsa“ veikloje. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovo nuomone, kad šios įrangos galingumas, naudojamas kuras ir kitos specifinės charakteristikos sąlygoja tai, kad ji gali būti naudojama tik konkrečiose katilinėse. Todėl ieškovas pagrįstai teigia, jog priverstinio išieškojimo metu tokį turtą būtų sunku realizuoti, dėl ko įsiskolinimo išieškojimas užtruktų. Būtina pažymėti, kad minėtas turtas tiesiogiai naudojamas atsakovo veikloje, todėl akivaizdu, jog nukreipus išieškojimą į minėtą atsakovo turtą, būtų sužlugdyta atsakovo veikla, o ir visiškas skolos padengimas ieškovui tokioje situacijoje yra abejotinas.

37Iš bylos medžiagos matyti, kad teismas, taikydamas atsakovo lėšų areštą, skundžiama nutartimi areštavo tik pas atsakovą esančias lėšas, o antstolis, nustatęs, jog atsakovo sąskaitose lėšų nėra, atsakovo sąskaitas paliko neareštuotas. Tokiu būdu, galiojant laikinosioms apsaugos priemonėms ir atsakovo lėšų areštui, atsakovas iš savo atsiskaitomosios sąskaitos, esančios AB SEB banke savo akcininkui UAB „Termova“ atliko eilę mokėjimų ir iš viso pervedė Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis, kuria patvirtinta šalių Taikos sutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1927-480/2013, būtų vykdoma priverstine tvarka. Taigi sutiktina su apelianto argumentais, kad šiuo atveju yra teisinis pagrindas pakeisti skundžiamą nutartį, pirmoje eilėje areštuojant atsakovo lėšas, esančias pas atsakovą ir trečiuosius bei turtines teises, o tik šių nesant, ar esant nepakankamai, areštuoti atsakovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, esančius pas atsakovą ir trečiuosius asmenis. Apeliacinės instancijos teismas kartu atkreipia dėmesį, kad argumentas, jog pirmiau areštavus turtą, o tik po to lėšas, būtų pažeidžiami atsakovo interesai, nes būtų sutrikdoma jo ūkinė komercinė veikla (galimybė įsigyti kuro), šiuo atveju neatitinka faktinių aplinkybių. Minėta, jog byloje yra duomenys, kad atsakovas, disponuodamas gana didelėmis piniginėmis lėšomis, ne tik moka darbo užmokestį, mokesčius į valstybės bei Sodros biudžetus, perka kurą, bet ir atlieka kitokio pobūdžio mokėjimus, kaip antai, didelė lėšų suma buvo pervesta avansu ar už paslaugas atsakovo akcininkui (minėtasis 529 800 Lt. sumos pervedimas UAB „Termova“), o tai liudija, kad atsakovas lėšas naudoja ne tik kurui įsigyti, bet ir kitokio pobūdžio mokėjimams, kurie negalėtų būti vertinami kaip prioritetiniai lyginant su ieškovo reikalavimu, kurio pagrįstumas yra patvirtintas teismo priimtu procesiniu dokumentu.

38Iš Teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad Kauno apygardos teisme 2014 m. gegužės 14 d. buvo gautas atsakovo prašymas sumažinti 2014 m. balandžio 1 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-1472-413/2014 pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą iki 431 265, 78 Lt, nes atsakovas ieškovui 2014 m. gegužės 9 d. pervedė 200 000 Lt, t. y. padengė dalį skolos, todėl sumažėjo ieškovo reikalavimo suma. Kauno apygardos teismas 2014 m. gegužės 16 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. A2-1472-413/2014 minėtą atsakovo prašymą atmetė, motyvuodamas tuo, kad nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumo yra dar neišnagrinėta apeliacine tvarka. Apeliacinės instancijos teismui, nagrinėjančiam ieškovo atskirąjį skundą, nei ieškovas, nei atsakovas nepateikė jokių rašytinių įrodymų dėl ieškovo sumažėjusios reikalavimo dalies, todėl apeliacinės instancijos teismas šioje nutartyje nesprendžia dėl laikinųjų apsaugos priemonių masto sumažinimo.

39Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

40Pakeisti Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 1 d. nutartimi nustatytą atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Roalsa“ (įmonės kodas 135765057) turto arešto eiliškumą, nustatant, kad ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Grasta“ (įmonės kodas 134702890) reikalavimų įvykdymo užtikrinimui pirmoje eilėje areštuojamos atsakovo lėšos, esančios pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, o jų nesant ar esant nepakankamai, areštuojamos atsakovo turtinės teisės, nekilnojamasis turtas ir kilnojamasis turtas, esantis pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, leidžiant atsakovui areštuotu turtu naudotis pagal jo tiesioginę paskirtį, tačiau uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, taip pat leidžiant atsakovui iš areštuotų lėšų atsiskaityti su darbuotojais, valstybe ir ieškovu.

41Kitas nutarties dalis palikti nepakeistas.

42Priimti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Roalsa“ atsisakymą nuo atskirojo skundo dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 1 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. A2-1472-413/2014 ir apeliacinį procesą dėl šio atskirojo skundo nutraukti.

43Grąžinti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Roalsa“ (įmonės kodas 135765057) atstovui Advokatų profesinei bendrijai Černiauskas ir partneriai (juridinio asmens kodas 301749532) 2014 m. balandžio 10 d. akcinės bendrovės DNB banko mokėjimo nurodymu Nr.166 už atsakovą už atskirąjį skundą sumokėtą 100 Lt žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 18 d. nutartimi, priimta civilinėje... 5. Pareiškėjo Kauno rajono savivaldybės administracijos iniciatyva teismas 2014... 6. Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 20 d. nutartimi sustabdė ieškovo... 7. 2014 m. kovo 28 d. ieškovas teismui pateikė prašymą areštuoti atsakovo 631... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 1 d. nutartimi ieškovo prašymą... 10. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Ieškovas atskiruoju skundu prašo pakeisti skundžiamą nutartį –... 12. Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir... 13. 1. Esant pakankamai duomenų apie atsakovo turtą ir jo gerą turtinę... 14. 2. Atsakovo lėšų areštas pažeidžia viešąjį interesą, kadangi... 15. 3. Antstolis nebuvo areštavęs atsakovo lėšų, todėl pastarasis turėjo... 16. 4. Viešojo intereso egzistavimas lemia, kad panaikinus skundžiamą nutartį,... 17. Ieškovas atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą prašo atsakovo... 18. 1. Atsakovui įsiskolinimo suma yra didelė, o tai suponuoja laikinųjų... 19. 2. Šildymo sezonas šiuo metu yra pasibaigęs. Atsakovo visi darbuotojai... 20. 3. Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-1927-480/2013 buvo... 21. Atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškovo atskirąjį skundą.... 22. 2014 m. gegužės 30 d. atsakovas teismui pateikė atsisakymą nuo atskirojo... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Dėl atsakovo atsisakymo nuo atskirojo skundo.... 25. Dispozityvumo principas (CPK 13 str.) galioja viso civilinio proceso metu,... 26. Nagrinėjamu atveju pareiškimą atsisakyti atskirojo skundo atsakovas pateikė... 27. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas atskirojo skundo atsisakė iki bylos... 28. Dėl ieškovo atskirojo skundo.... 29. Pagal ieškovo atskirojo skundo, kuriuo skundžiamas pirmosios instancijos... 30. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje... 31. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų... 32. Ieškovas atskiruoju skundu iš esmės ginčija atsakovo areštuoto turto... 33. CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi... 34. Teismų praktikoje pripažįstama, kad siekiant neapsunkinti įmonės veiklos,... 35. Pirmiau minėta, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti... 36. Nagrinėjamu atveju ieškovui jau yra priimtas palankus procesinis sprendimas... 37. Iš bylos medžiagos matyti, kad teismas, taikydamas atsakovo lėšų areštą,... 38. Iš Teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad Kauno apygardos... 39. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 40. Pakeisti Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 1 d. nutartimi nustatytą... 41. Kitas nutarties dalis palikti nepakeistas.... 42. Priimti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Roalsa“ atsisakymą nuo... 43. Grąžinti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Roalsa“ (įmonės...