Byla 2A-1297/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Gintaro Pečiulio, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. J. V. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 4 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas, civilinėje byloje Nr. 2-826-601/2014 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ ieškinį atsakovui A. J. V., trečiasis asmuo valstybės įmonė „Valstybės turto fondas“, dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi UAB „Kraujo donorystės centras“ iškelta bankroto byla dėl bendrovės nemokumo, o taip pat dėl vėlavimo išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Valnetas“. Ši teismo nutartis įsiteisėjo Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 27 d. nutartimi atmetus UAB ,,Kraujo donorystės centras“ ir A. J. V. atskiruosius skundus (Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-628-260/2014; Lietuvos apeliacinio teismo civilinė byla Nr. 2-1700/2013).

5Ieškovas BUAB „Kraujo donorystės centras“ prašė priteisti iš atsakovo A. J. V. 700 920,41 Lt žalos atlyginimą ir 5 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų.

6Ieškovas nurodė, kad pagal duomenis, esančius bankroto administratoriui perduotuose bendrovės buhalteriniuose dokumentuose – avanso apyskaitos, 2013-05-15 buhalterinė pažyma Nr. 13/01A, nustatyta, jog atsakovas, kuris nuo 2005 m. birželio 29 d. iki 2013 m. gegužės 8 d. buvo administracijos vadovu, 2012 m. negrąžino 700 920,41 Lt, kuriuos buvo gavęs kaip avansą ūkio išlaidoms, o taip pat nepateikė šias išlaidas patvirtinančių dokumentų. Tuo remdamasis teigė, kad šios lėšos iš atsakovo priteistinos remiantis minėtais įrodymais ir vadovaujantis CK 2.87 straipsnio 7 dalies nuostatomis.

7Atsakovas A. J. V., nesutikdamas su jam pareikštais ieškininiais reikalavimais, teismui pateikė grynųjų pinigų priėmimo kvitus ir sąskaitas faktūras, kurios, jo teigimu, patvirtina, kad 170 400 EUR jis sumokėjo Kipro Respublikoje registruotai įmonei SKILLHOUSE EXPERTS Ltd. (toliau – SKILLHOUSE Ltd., Kipro įmonė) per 2012 m. – po 14 200 EUR kas mėnesį, atsiskaitydamas už 2009-05-20 programinės įrangos kūrimo sutartį, suteiktas kompiuterinės programos aptarnavimo paslaugas. Tvirtino, kad šiuos pinigus grynais jis perduodavo Kipro įmonės atstovui, kuris atvykdavo iš Latvijos. Kita dalis šių lėšų – 262 958,44 Lt, yra jam neišmokėtos su darbo santykiais susijusios išmokos, nes dokumentuose išlaidos darbo užmokesčiui ir dienpinigiams apmokėti buvo apskaitomos kaip avansas ūkio išlaidoms. Nurodė, kad mokėjimo kvitai buvo pateikti bendrovės buhalterijai po kiekvieno atsiskaitymo; kad 2012-12-31, 2013-01-31 ir 2013-02-28 avanso apyskaitos nėra pasirašytos, todėl ieškovas neturi pagrindo remtis šiais dokumentais.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Kauno apygardos teismas 2014 m. kovo 4 d. sprendimu ieškinį patenkino – priteisė ieškovui bankrutuojančiai UAB ,,Kraujo donorystės centras“ iš atsakovo A. J. V. 700 920,44 Lt žalos atlyginimą bei 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas. Valstybei iš atsakovo priteisė 11 009 Lt žyminį mokesčį ir 42 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

10Teismas konstatavo, kad buvęs BUAB ,,Kraujo donorystės centras“ administracijos vadovas atsakovas A. J. V. pripažįsta iš bendrovės kasos paėmęs pinigus ūkio išlaidoms ir jų negrąžinęs, tačiau nesitinka su ieškovo nurodyta šių lėšų suma, teigdamas, kad paskutinės – 2012-12-31, 2013-01-31 ir 2013-02-28, avanso apyskaitos nėra pasirašytos, nors pats nenurodo, kiek tiksliai tų lėšų yra paėmęs. Atmesdamas šį atsakovo argumentą, teismas nurodė, kad faktas, jog minėtos avanso apyskaitos nėra pasirašytos, nelemia ieškinio dydžio, nes ieškovas jomis rėmėsi atsakovo skolą įmonei sumažindamas daugiau kaip 254 000 Lt (nuo 897 508 Lt iki 700 920 Lt); kad šios apyskaitos yra išvestinis dokumentas, sudaromas pirminių dokumentų pagrindu, jose nurodytų duomenų pagrįstumą patvirtina atsakovo pasirašytų balansai, kuriuose kaip kitos gautinos sumos yra nurodytos atsakovo ūkio išlaidoms gautos lėšos.

11Teismas, atmesdamas atsakovas argumentus, susijusius su gautų pinigų panaudojimu, sprendė, kad jo pateiktos SKILLHOUSE EXPERTS Ltd. ieškovui išrašytos sąskaitos bei grynųjų pinigų priėmimo kvitai už 2012 m., įvertinus nustatytų aplinkybių visetą, nėra pakankami įrodymai, nes šie dokumentai nebuvo pateikti bendrovės buhalterijai ir apskaityti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių nustatyta tvarka; nes dokumentai nebuvo perduoti bankroto administratoriui po bankroto bylos iškėlimo, o pateikti tik į šią bylą; nes atsakovas nepateikė jokių įrodymų apie Kipro įmonės ieškovui kas mėnesį teiktas paslaugas, be to, tokie mokėjimai negalėtų būti laikomi pagrįstais ir teisėtais, nes akivaizdžiai prieštarautų bendrovės interesams.

12Teismas sprendė, kad yra tikėtina, jog grynųjų pinigų priėmimo kvitai surašyti atgaline data, nes nėra jų surašymo datos, bendrovėje (pas ieškovą) jų nebuvo, jie atsirado nagrinėjant bylą teisme, o pinigus, kaip teigė atsakovas, grynaisiais perdavė Lietuvoje SKILLHOUSE EXPERTS Ltd. atstovui iš Latvijos, kai tuo tarpu minėtuose kvituose nurodyta, kad pasirašė šios bendrovės direktorius. Konstatavo, kad grynųjų pinigų priėmimo kvite 2012/003 nurodyta, kad pinigų gavimo data yra 2012-12-27, tuo tarpu 2012-12-21 bendrovės turtui jau buvo taikytas areštas, dėl ko jokie mokėjimai nebuvo galimi. Nurodė, kad pagal šiuos dokumentus grynais pinigais buvo mokamos labai didelės pinigų sumos, tuo tarpu buhalterė nurodė, jog su užsienio bendrovėmis visada buvo atsiskaitoma pavedimais, kad tai buvo vienintelis išskirtinis atvejis, kai atsakovas pats, neva eilę metų, mokėjo grynais pinigais, nesilaikydamas sutarties 10 punkte nustatytos tvarkos, kai ši suma turėjo būti sumokėta keturiomis dalimis, pradedant pirmąją mėnesio dieną. Sprendė, kad paties atsakovo pasirašyti bendrovės 2012-12-31, 2013-01-30, 2013-03-31, 2013-05-31 balansai bei 2012-12-31 balanso kitų gautinų sumų detalizavimas, rodo, jog jam išmokėtas ūkio išlaidas jis įtraukė į kitas gautinas sumas, kaip lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis, o tai patvirtina, kad šie pinigai Kipro įmonei nebuvo sumokėti.

13Teismas sprendė, kad atsakovo pateiktas 2013-01-13 susitarimas dėl skolos padengimo Nr. S-5 neturi ir negali turėti įtakos ieškinio dydžiui, nes sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, ieškovui teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartimi visam turtui buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštas, todėl jokie įskaitymai nebuvo galimi.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Apeliaciniu skundu atsakovas A. J. V. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 4 d. sprendimą ir grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas nepagrįstai atsisakė vertinti kaip netinkamus rašytinius įrodymus (sutartį, sąskaitas, kvitus), kuriais grindžiamas jam perduotų ieškovo BUAB ,,Kraujo donorystės centras“ lėšų panaudojimas atsiskaitant už paslaugas pagal sutartį su Kipro Respublikoje registruota įmone SKILLHOUSE EXPERTS Ltd., nes nei ieškovas, nei trečiasis asmuo VĮ „Valstybės turto fondas“ neginčijo sutarties galiojimo, šios bendrovės išrašytų elektroninių sąskaitų, kvitų teisėtumo.
 2. Teismas nepagrįstai sprendė, jog jam taikytinos CK 2.87 straipsnio nuostatos dėl juridinio asmens valdymo organo fiduciarinės pareigos pažeidimo, nes nebuvo ištirti ir nustatyti jo civilinės atsakomybės privalomi pagrindai (CK 6.246 str., 247 str., 6.248 str.). Tuo tarpu jis nei žodžiu, nei raštu nėra pripažinęs bendrovės piniginių lėšų – 700 920 Lt, negrąžinimo, o jo pateikti pirmiau minėti rašytiniai įrodymai laikytini bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentais, paneigiančiais jo neteisėtų veiksmų buvimą. Tokią jo poziciją patvirtina liudytojų bendrovės buhalterės G. M., buvusios bendrovės buhalterės I. J., buvusios bendrovės laboratorijos vedėjos L. D. paaiškinimai apie ankstesniaisiais finansiniais 2011 metais bendrovėje buvusią atsiskaitymo su SKILLHOUSE Ltd. tvarką.
 3. Teismas be pagrindo apeliantui priskyrė pareigą įrodyti faktines Kipro įmonės teikiamas paslaugas pagal sutartį, už kurias buvo atlikti mokėjimai finansiniais 2012 metais, nes būtent ieškovas, savo reikalavimus papildomai grįsdamas teiginiais, jog neva Kipro bendrovė faktiškai neteikė paslaugų, neįvykdė CPK 178 straipsnyje įtvirtintos pareigos savo pozicijai pagrįsti įrodymais, o rėmėsi išimtinai žodžiu išsakytomis prielaidomis.
 4. Teismas nepagrįstai konstatavo aplinkybę, jog apeliantas, kaip buvęs ieškovo vadovas, neperdavė jo pateiktų kvitų buhalterijai, dėl ko šie nebuvo apskaityti. Nors bendrovės buhalterė G. M. neigė šių dokumentų perdavimo faktą, tačiau jis bei buvusi buhalterė I. J. paaiškino, jog 2012 m. pabaigoje, prieš pat bankroto bylos iškėlimą, kvitai buvo bendrovėje. I. J. teigė, kad galimai dėl bendrovės finansinių sunkumų ir sumaišties administracijoje, dokumentai galėjo likti neapskaityti. Taigi tikėtina, jog tokie dokumentai bendrovei buvo pateikti.
 5. Teismas netinkamai vertino jo bei liudytojų G. M., I. J. paaiškinimus apie ne vienerius metus bendrovėje faktiškai galiojusią praktiką atsiskaitymuose pagal sutartį tarp bendrovės bei SKILLHOUSE Ltd.
 6. Byloje nėra surinkta pakankamai įrodymų konstatuoti pagrindą jo civilinei atsakomybei atsirasti, tai yra pripažinti teismo nustatytą jo veiksmų neteisėtumą, skundžiamu sprendimu preziumuotą jo kaltės (CK 6.246 str.), priežastinio ryšio (CK 6.247 str.), o taip pat bendrovės patirtų nuostolių egzistavimą (CK 6.249 str.).
 7. Teismas be pagrindo nekonstatavo, jog ieškovas, elgdamasis nesąžiningai, piktnaudžiaudamas savo procesinėmis teisėmis, nepagrįstai bando neigti SKILLHOUSE Ltd. ir bendrovės sutartinius santykius sutarties pagrindu ir tokiu būdu siekia neteisėtai įgyti reikalavimo teisę į jį, nes joks teisės aktas neriboja ieškovo teisės tikslinti buhalterinės apskaitos už finansinius 2012 metus – ieškovas gali vadovautis į bylą jo pateiktais dokumentais, patvirtinančiais perduotų piniginių lėšų panaudojimą bendrovės naudai ir jų pagrindu patikslinti 2012 m. buhalterinę bendrovės apskaitą. Tuo tarpu reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo yra grindžiamas faktu, kad jis neperdavė buhalterijai šių duomenų.

16Atsiliepime į atsakovo A. J. V. apeliacinį skundą ieškovas bankrutuojanti UAB ,,Kraujo donorystės centras“ prašo jį atmesti, priimtą sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime teigiama:

 1. Apelianto argumentai, kad teismas nenustatė sąlygų jo civilinei atsakomybei kilti, yra nepagrįsti ir prieštarauja bylos medžiagai, nes liudytoja bendrovės buhalterė G. M. patvirtino, jog minimi avansiniai mokėjimai 2012 m. buvo vykdomi išimtinai apelianto nurodymu ir į jo asmeninę banko sąskaitą; 2005-06-29 – 2013-05-08 laikotarpiu jis ėjo vadovo-direktoriaus pareigas ir pats pažeisdamas įstatymų reikalavimus neteikė ūkio išlaidoms gauto avanso panaudojimo ataskaitų, pinigų sumokėjimą įrodančių dokumentų, negrąžindavo į kasą ar į sąskaitą banke nepanaudotų pinigų.
 2. Teismas pagrįstai nesirėmė apelianto pateiktais rašytiniais įrodymais, kuriais įrodinėjamas pinigų mokėjimas Kipro Respublikoje registruotai įmonei SKILLHOUSE EXPERTS Ltd. atsiskaitant už suteiktas paslaugas, nes jie pateikti tik nagrinėjant šią bylą; atsiskaitymui su šia įmone 2012 m. nebuvo naudojami ieškovo kasoje esantys pinigai (nebuvo pildomi kasos išlaidų orderiai); apelianto pateikti grynųjų pinigų priėmimo kvitai pasirašyti net ne nurodyto asmens, kuriam tariamai ieškovo buveinėje buvo perduoti šie grynieji pinigai; apskaitoje užfiksuota 2009-05-20 sutartis, sudaryta su Kipro įmone, tačiau nėra jokių įrodymų, patvirtinančių šios įmonės suteiktas paslaugas bei gautą naudą. Šių aplinkybių negalėjo patvirtinti taip pat ir byloje apklaustos liudytojos. Taigi atsakovo pateikti dokumentai yra fiktyvūs ir sudaryti atgaline data jau pareiškus ieškinį su tikslu išimti iš apskaitos didžiules pinigų sumas.
 3. Priešingai nei teigia apeliantas, teismas ne tik įvertino jo pateiktus dokumentus, bet konstatavo, kad, atsižvelgiant į byloje nustatytų aplinkybių visetą, jie nėra pakankami išvadai, jog pagal juos 2012 metais jis teisėtai perdavė šiuos pinigus Kipro Respublikoje registruotai įmonei.
 4. Atmestini kaip nepagrįstini apelianto teiginiai, kad teismas neteisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias tiek vadovo atsakomybę, tiek civilinės atsakomybės taikymo sąlygas, nes jo pateikta sutartis su Kipro įmone yra galiojanti. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, tam kad bendrovės vadovui būtų galima taikyti civilinę atsakomybę CK 2.87 straipsnio pagrindu, nėra būtina nuginčyti jo sudarytus sandorius, kurių pagrindu mokėjimai vykdyti tretiesiems asmenims. Todėl teismas pagrįstai konstatavo, kad dėl apelianto neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos yra tiesioginis priežastinis ryšys.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 263 straipsnio nuostatas teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes bei turi atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą pagal apeliacinio skundo faktinį bei teisinį pagrindą, privalo patikrinti pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 320 str.); byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų – faktinio bei teisinio pagrindo, tačiau visais atvejais patikrinama, ar nėra CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, kuriems esant skundžiamą teismo sprendimą privalu panaikinti arba pakeisti.

19Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl šią bylą nagrinėja neperžengdama apelianto atsakovo A. J. V. skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 2 d.).

20Apeliacine tvarka nagrinėjama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovas A. J. V. privalo atlyginti ieškovui UAB ,,Kraujo donorystės centras“ padarytą 700 920,44 Lt dydžio žalą.

21Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad ieškovas BUAB ,,Kraujo donorystės centras“ yra bankrutuojanti bendrovė, todėl byloje esama viešojo intereso, prieš imdamasi nagrinėti apeliacinio skundo argumentus, mano esant tikslinga pažymėti esmines bylos, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO, Juridinių asmenų registro duomenis, taip pat faktus, aplinkybes, nustatytas kitose nagrinėjamose bylose arba įsiteisėjusiuose teismų sprendimuose, priimtuose kitose bylose tarp tų pačių šalių (CPK 7 str., 179 str. 3 d., 182 str. 2 p.).

22Faktinės bylos ir kitos aktualios aplinkybės

23UAB ,,Kraujo donorystės centras“ darbuotojai dar 2012-12-19 kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos atsakovui UAB ,,Kraujo donorystės centras“ iškėlimo.

24Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 4 d. nutartimi UAB ,,Kraujo donorystės centras“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB ,,Valnetas“ (civilinė byla Nr. B2-1178-260/2013). Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 21 d. nutartimi minėta nutartis panaikinta ir byla grąžinta nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (civilinė byla Nr. 2-1159/2014).

25Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi atsakovui UAB „Kraujo donorystės centras“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB ,,Valnetas“ (civilinė byla Nr. B2-628-260/2014). Konstatuota, kad bendrovės turto vertė sudaro 5 049 862 Lt, o pradelsti įsipareigojimai – 5 515 481,70 Lt; kad atsakovo vadovo, kuris juo buvo nuo 2005 m. birželio 29 d. iki 2013 m. gegužės 8 d., pateiktas balansas neatitinka tokiam dokumentui keliamų reikalavimų, nes yra tik preliminarus ir nepasirašytas buhalterio, kreditorių sąraše neįtraukta dalies kreditorių, neteisingai paskaičiuota (susumuota) bendra pradelstų įsipareigojimų suma, vietoj 5 049 862 Lt turto vertės nurodyta 11 518 674 Lt; kad bendrovės vadovas Įmonių bankroto įstatyme nustatytu terminu duomenų apie įmonę teismui nepateikė, taip pat nevykdė teismo nurodymo juos pateikti; nustatyta, kad 2013-01-31 vykusiame teismo posėdyje, kuriame buvo svarstomas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo, paaiškėjo, kad rengiant privalomus pateikti dokumentus, vadovas reikalavo, kad buhalterinę apskaitą tvarkančios UAB „Eilika“ darbuotoja balanse nurodytų duomenis, iš kurių nebūtų galima spręsti, kad bendrovė yra nemoki (Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo, toliau – ĮBĮ 4 str. 1 p.).

26Teismas, sutikdamas su ieškovų nuomone, kad įmonės vadovas gali atlikti veiksmus, kuriais būtų pakenkta įmonės ir kreditorių interesams, išslapstytas, iššvaistytas ar sunaikintas įmonės turtas, pripažino tikslingu taikyti laikinąją apsaugos priemonę – UAB „Kraujo donorystės centras“ turto ir komercinės ūkinės veiklos administravimą, paskyrė administratorių, įpareigojo UAB „Kraujo donorystės centras“ vadovą per 3 dienas nuo nutarties įteikimo perduoti laikinai paskirtam administratoriui įmonės turtą, antspaudą, nustatė, kad ši nutarties dalis skubiai vykdytina.

27Lietuvos apeliacinis teismas, nagrinėdamas A. J. V. atkirąjį skundą ir tikrindamas šios nutarties teisėtumą bei pagrįstumą, sutiko su pirmosios instancijos teismo išvadomis (civilinė byla Nr. 2-1700/2013).

28Ieškovas BUAB „Kraujo donorystės centras“ 2013-06-03 su ieškiniu kreipėsi į teismą dėl 700 920,41 Lt žalos atlyginimo iš A. J. V. priteisimo. Nurodė, kad pagal bankroto administratoriui perduotų įmonės buhalterinių dokumentų duomenis, įmonės vadovui buvo suteiktas 700 920,41 Lt ūkio išlaidų avansas, kuris nėra grąžintas, taip pat nėra duomenų, įrodymų, kad šis avansas būtų panaudotas įmonės reikmėms.

29Atsakovas A. J. V. teismui pateikė grynųjų pinigų priėmimo kvitus ir sąskaitas faktūras, kurios, jo teigimu, patvirtina, kad 170 400 EUR jis sumokėjo Kipro Respublikoje registruotai įmonei SKILLHOUSE EXPERTS Ltd. (toliau – SKILLHOUSE Ltd., Kipro įmonė) per 2012 m. – po 14 200 EUR kas mėnesį, atsiskaitydamas už suteiktas kompiuterinės programos aptarnavimo paslaugas pagal pateiktą 2009-05-20 programinės įrangos kūrimo sutartį.

30Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 13 d. nutartimi patvirtino BUAB „Kraujo donorystės centras“ 6 753 916,43 Lt dydžio kreditorinius reikalavimus, administratoriaus ginčijamų kreditorių pareikštų finansinių reikalavimų, kurių bendra suma daugiau nei 1 300 000 Lt, tvirtinimo klausimus paskyrė nagrinėti žodinio proceso tvarka teismo posėdžiuose.

31Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 21 d. nutartimi buvusiam BUAB „Kraujo donorystės centras“ vadovui A. J. V. paskyrė 10 000 Lt baudą už įmonės turto ir visų dokumentų neperdavimą administratoriui teismo nustatytu laiku (ĮBĮ 10 str. 7 d.).

32Teismas 2014 m. spalio 2 d. nutartimi, konstatavęs, kad buvęs UAB „Kraujo donorystės centras“ vadovas A. J. V. piktybiškai nevykdė pareigų, apribojo jam teisę maksimaliam įstatyme nustatytam laikotarpiui eiti vadovo pareigas, būti kolegialaus valdymo organo nariu (ĮBĮ 10 str. 14 p.). Nustatė, kad nei 2012-05-08 UAB „Kraujo donorystės centras“ akcininkų susirinkime išrinktam naujam vadovui E. V., nei teismo paskirtam laikinajam administratoriui, nei įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria iškelta šiai įmonei bankroto byla, teismo paskirtam bankroto administratoriui, įmonės turto, dokumentų ir antspaudo neperdavė. Taip pat nurodyta, kad nuo 2012 metų įmonės dirbantiesiems sistemingai nebuvo mokami atlyginimai, pagal Lietuvos teismų informacinės sitentemos LITEKO duomenis teismuose buvo nagrinėjamos net 29 bylos pagal darbuotojų ieškinius dėl darbo užmokesčio išieškojimo iš UAB „Kraujo donorystės centras“, nuo 2012-12-31 pradelsti skoliniai įsipareigojimai darbuotojams (darbo užmokestis) sudarė 1 421 372 Lt, tačiau įmonės vadovas nesilaikė jam įstatyme nustatytos pareigos ir nepateikė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 10 str. 14 d.).

33Teismas 2014 m. spalio 10 d. nutartimi BUAB „Kraujo donorystės centras“ bankrotą pripažino tyčiniu (ĮBĮ str.). Nurodė, kad 2008-04-30 UAB „Kraujo donorystės centas“ akcininkų susirinkime patvirtinta nauja šios įmonės įstatų redakcija, pagal kurią išplėsta įmonės vadovo ir akcininko kompetencija, suteikta teisė jam vienam sudaryti sandorius, priimti svarbius sprendimus, savarankiškai organizuoti įmonės veiklą, suvaržytos valstybei priklausančių akcijų valdytojos teisės dalyvauti įmonės valdyme, gauti informaciją. Nustatyta, kad įmonės vadovas A. J. V. nevykdė / netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu, sudarė nuostolingus ir ekonomiškai nenaudingus sandorius, kurių pagrindu tenkino asmeninius poreikius, pasisavindavo įmonės lėšas, tokiu būdu sistemingai blogino įmonės finansinę padėtį ir apsunkino atsiskaitymą su kreditoriais, tai yra: pagal administratoriaus pateiktas 2010 m. ir 2011 m. UAB „Kraujo donorystės centras“ avansinės apyskaitos suvestines, bendrovės vadovas šias lėšas naudojo su bendrovės veikla nesusijusiems poreikiams tenkinti (pvz., mokėjimams už itin prabangius viešbučius įvairiuose kurortuose (pvz., Tailandas, slidinėjimo kurortai Europoje ir kt.), ar apsipirkimui itin brangiose ir su bendrovės veikla nesusijusiose prabangos prekių parduotuvėse (pvz. Louis Vuitton ir kt.); bendrovė vadovui ir jo artimiems giminaičiams (sutuoktinei, dukrai, sugyventinei) suteikė itin dideles paskolas (907 080 Lt, 50 000 Lt, 100 000 Lt, 75 001 EUR ir kt.), dešimčiai metų, nemokant palūkanų; sudarė Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. S-49, kuria penkerių metų laikotarpiui bendrovė išsinuomojo 161,83 kv. m bendro naudingo ploto gyvenamąsias patalpas (namą), esančias adresu Jonavos r. sav. Varpių kaime, per 57 mėnesius sumokėtas nuomos mokestis sudarė 342 720,00 Lt, o tai daugiau nei septynis kartus viršijo vidutinę namo rinkos vertę; bendrovės vadovui ir su juo artimais ryšiais susijusiems asmenims buvo mokami išskirtinai dideli darbo užmokesčiai, vadovo vidutinis darbo užmokestis per mėnesį sudarė apie 35 000 Lt; savo veiklos laikotarpiu bendrovė įsigijo turto ar turtinių teisių (pvz., prabangūs automobiliai, su bendrovės veikla nesusijęs itin brangus gyvenamasis būstas Kauno miesto centre, narystė Tailando viešbutyje ir kt.); su bendrovės vadovu sudaryta 450 000 Lt vertės šaldymo įrangos nuomos sutartis, už ją mokant 17 650 Lt mėnesinį mokestį, nors pagal atliktą turto vertinimą, jos vertė – tik 60 000 Lt ir kt.

34Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje Nr. 1-259-348/2014 A. J. V. kaltinamas tuo, kad būdamas UAB „Kraujo donorystės centras“ vadovu, veikdamas jos vardu, naudai ir interesais, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, siekdamas sau turtinės naudos, pažeisdamas „Kraujo ir kraujo komponentų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos sąlygų bei tvarkos“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-78, 4.3 punkto reikalavimus, neturėdamas leidimų išvežti parduoti iš Lietuvos Respublikos šviežiai šaldytą kraujo plazmą, melagingai nurodydamas, kad kraujo plazma išvežama perdirbimui (frakcionavimui), laikotarpyje nuo 2007 m. lapkričio 16 d. iki 2009 m. sausio 15 d. organizavo neteisėtą 84 161 vnt. šviežiai šaldytos kraujo plazmos išvežimą iš Lietuvos Respublikos į įmonės „Octapharma AG“ gamyklą, esančią Austrijoje, Vienoje ir ją pardavė, tuo apgaule išvengė didelės vertės turtinės prievolės, t. y. grąžinti į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą 787 011,24 Lt donorų kompensacijoms skirtų šio biudžeto lėšų, dėl ko buvo padaryta didelė turtinė žala valstybei bei iš šios veiklos neteisėtai gavo 5 924 855,20 Lt naudos (BK 228 str. 2 d., 182 str. 2 d., 300 str. 3 d., 202 str. 1 d.).

35Toliau teisėjų kolegija pasisako dėl apeliacinio skundo argumentų, susijusių su civilinės atsakomybės taikymu ir įrodymų vertinimo.

36Dėl bendrovės vadovo civilinės atsakomybės ir jos taikymo sąlygų

37Apeliantas, minėta, nesutikdamas su skundžiamu sprendimu, teigia, jog teismas neteisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias jo kaip bendrovės vadovo atsakomybę bei jos taikymo sąlygas, nepagrįstai sprendė, jog jam taikytinos CK 2.87 straipsnio nuostatos dėl juridinio asmens valdymo organo fiduciarinės pareigos pažeidimo, nes nebuvo ištirti ir nustatyti jo civilinės atsakomybės privalomi pagrindai.

38Teisėjų kolegija sutinka su apelianto nurodomais argumentais, kad civilinei bendrovės valdymo organo (vadovo) atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma: neteisėti jo veiksmai, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, vadovo kaltė (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis), žala (nuostoliai) (CK 6.246–6.249 str.).

39Pažymėtina, kad apie vadovo veiksmų neteisėtumą ir kaltę sprendžiama pagal tai, ar jis laikėsi bendrųjų (CK 2.87 str.) ir specialiųjų teisės normų, reglamentuojančių jo pareigas atliekant valdymo organo pareigas valdant įmonę. Kasacinis teismas nuosekliai formuojamoje praktikoje šios kategorijos bylose yra išaiškinęs, kad bendrovės vadovas atsako už jos tikslų įgyvendinimą, įstatymuose, kituose teisės aktuose, taip pat įstatuose nustatytų pareigų vykdymą, veiklos organizavimą; vadovo pareiga juridiniam asmeniui yra fiduciarinio pobūdžio, t. y. grindžiama pasitikėjimu, toks asmuo turi būti lojalus vadovaujamai bendrovei, veikti išimtinai jos interesais, rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad įmonė veiktų pagal įstatymus, kitus teisės aktus; pagal objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą – nustatoma, ar taip buvo elgiamasi. Šių pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas, kai dėl to bendrovei kyla žala (nuostoliai), lemia šio asmens atsakomybę pagal CK 2.87 straipsnio nuostatas, tai yra pareigą visiškai atlyginti padarytą žalą (CK 2.81 str. 1 d., 2.82 str. 1 d., 2.87 str., 6.246-6.249 str., Akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 19 str. 6, 8 d., 37 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2010; 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012 ir kt.).

40Tačiau teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apelianto teiginiais, kad šiuo atveju paminėtos normos buvo aiškintos ir taikytos netinkamai, ar kad nebuvo ištirti ir nustatyti jo civilinės atsakomybės privalomi pagrindai.

41Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, teismas konstatavo, kad ieškovas BUAB ,,Kraujo donorystės centras“ įrodė atsakovo neteisėtus veiksmus, kurie pasireiškė imperatyvių įstatymo reikalavimų, fiduciarinių valdymo organų pareigų pažeidimu (ūkio lėšoms skirtų lėšų paėmimas, negrąžinimas, jų panaudojimą patvirtinančių dokumentų nepateikimas), patirtą žalą (700 920,41 Lt) ir tiesioginį priežastinį ryšį (būtent dėl minėtų atsakovo veiksmų bendrovė neteko lėšų).

42Remdamasi byloje nustatytomis ir pirmiau paminėtomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, teisėjų kolegija, sutinka su teismo išvadomis, kad apeliantas A. J. V. neįrodė, jog tokie veiksmai traktuotini kaip sąžiningi, atitinkantys maksimalaus atidumo reikalavimus, todėl jam kaip buvusiam ieškovo vadovui kyla civilinė atsakomybė atlyginti ieškovo patirtą žalą (CK 2.81 str. 1 d., 2.82 str. 1 d., 2.87 str., 6.245-6.249 str.).

43Dėl įrodymų vertinimo

44Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus apelianto teiginius, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo atsisakė vertinti jo pateiktus įrodymus (kvitus, sutartį), kad byloje nėra surinkta pakankamai įrodymų konstatuoti pagrindą jo civilinei atsakomybei atsirasti, tai yra pripažinti teismo nustatytą jo veiksmų neteisėtumą.

45Visų pirma teisėjų kolegija šiame kontekste pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą nurodęs, jog spręsdamas ginčą, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą. Aiškindamas įrodymų vertinimo taisykles, nustatytas CPK 185 straipsnyje, kasacinis teismas suformulavo tokias esmines nuostatas, kad įrodymus, vadovaudamasis įstatymais, vertina tik teismas, remdamasis įrodymų pakankamumo taisykle, pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu bylos aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu teismo posėdyje; kad teismo įsitikinimo laipsnis ar kriterijai pagal CPK nekonkretizuoti; kad pagal įrodinėjimo procese CPK įtvirtintą supratimą faktas vertinamas kaip įrodytas, jeigu taip sprendžiama protingo žmogaus požiūriu: faktas pripažintinas įrodytu esant visiškam arba beveik visiškam vidiniam teismo įsitikinimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2012; 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013 ir kt.).

46Nagrinėjamų faktinių aplinkybių kontekste taip pat pažymėtina, kad kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, jog sprendžiant klausimą dėl įrodymų, susijusių su juridinio asmens vykdoma ūkine, finansine veikla, atkreiptinas dėmesys į tai, jog šio asmens įrodinėjami faktai, susiję su sutartinių teisinių įsipareigojimų vykdymu (pvz.: medžiagų / įrengimų panaudojimas, atliktų / teikiamų paslaugų fiksavimas ir kt.) – turi būti grindžiami leistinais įrodymais, tai yra tokiais dokumentais, kurie atitinka specialų teisės aktų, imperatyviai reglamentuojančių juridinių asmenų turto judėjimo, finansinių operacijų ir kt. apskaitą (Buhalterinės apskaitos įstatymas, Finansinės atskaitomybės įstatymas ir kt.).

47Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamoje byloje, kaip matyti iš skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio, priešingai nei tvirtinama skunde, teismas tinkamai aiškino bei taikė paminėtas įrodymų vertinimo taisykles, ne tik detaliai išvardino, apibūdino ir išanalizavo kiekvieną ne tik ieškovo, bet taip pat ir apelianto pateiktus įrodymus, anot jo, pagrindžiančius veiksmų teisėtumą, atsižvelgė į jų visumą pateikė jų vertinimą, tai yra, jog šie įrodymai nepatvirtina jo teiginių, susijusių su minėtų lėšų teisėtu panaudojimu (CPK 185 str.).

48Antra, iš tiesų, teisėjų kolegija sutinka su apelianto teiginiais, jog pirmiau minėti rašytiniai įrodymai galėtų būti laikytini bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentais, paneigiančiais jo neteisėtų veiksmų buvimą. Tačiau nagrinėjamu atveju būtina atsižvelgti į pirmiau paminėtas faktines bylos aplinkybes, leidžiančias spręsti, kad šie dokumentai, kurių sudarymo tvarka, apskaita etc. yra imperatyviai reglamentuota pirmiau paminėtų specialiųjų įstatymų, o atsakovas A. J. V., būdamas ieškovo vadovu, ne tik pats privalėjo laikytis šių reikalavimų, tačiau taip pat užtikrinti besąlyginį jų vykdymą (CK 2.81 str. 1 d., 2.82 str. 1 d., 2.87 str., 6.246-6.249 str., ABĮ 19 str. 6, 8 d., 37 str.), – šie dokumentai buvo ne įmonės, o paties atsakovo asmeninėje dispozicijoje. Taigi apeliantui kaip įmonės buvusiam vadovui, buvo žinomos / turėjo būti žinomos šių reikalavimų nesilaikymo pasekmės ir jam pačiam tenkanti su tuo susijusi rizika kilus ginčui. Tuo tarpu byloje neginčijamai nustatyta, kad jis nevykdė nei įstatymo, nei teismo nurodymo perduoti visus bendrovės dokumentus, antspaudą naujai išrinktam bendrovės vadovui, bankroto bylos iškėlimo metu – administratoriui; kad nėra jokių duomenų, jog bendrovei kas mėnesį būtų teikiamos apelianto nurodomos paslaugos, nors, kaip minėta, juridinių asmenų vykdoma veikla privalo būti apskaitoma pagal teisės aktų reikalavimus.

49Kaip teisingai atsiliepime į skundą nurodė ieškovas, minimi avansiniai mokėjimai 2012 m. buvo vykdomi išimtinai apelianto nurodymu į jo asmeninę banko sąskaitą. Pažymėtina ir tai, kad šie dar 2012 metų dokumentai ne tik nebuvo bendrovėje apskaityti ar kokiu nors būdu užfiksuoti, bet nebuvo perduoti nei bendrovei tuo ar vėlesniu laikotarpiu, nei administratoriui bankroto bylos iškėlimo metu, o tik pateikti pirmosios instancijos teismui nagrinėjant šį kilusį ginčą dėl žalos atlyginimo. Šie faktai, akivaizdu, taip pat paneigia apelianto teiginius, jog minėti dokumentai buvo pateikti bendrovei, tačiau dėl bendrovės finansinių sunkumų ir sumaišties administracijoje, liko neapskaityti, nes, kaip minėta, jie buvo tik paties apelianto žinioje ir buvo pateikti tik šios bylos nagrinėjimo metu. Taigi remiantis pirmiau paminėtomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sutinka su ieškovo atsiliepime nurodytais teiginiais, kad pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis įrodymų pakankamumo taisykle, pagrįstai sprendė, jog pinigai Kipro bendrovei nebuvo perduoti / buvo perduoti neteisėtai, o apeliantas neįrodė savo veiksmų teisėtumo (CPK 185 str.). Teisėjų kolegijos nuomone, šių teismo išvadų pagrįstumo nepaneigia vien tas apelianto nurodomas argumentas, kad nei ieškovas, nei trečiasis asmuo VĮ „Valstybės turto fondas“ neginčijo sutarties, šios bendrovės išrašytų elektroninių sąskaitų, kvitų galiojimo, teisėtumo.

50Pažymėtina, jog apeliantas, siekdamas įrodyti savo teiginių pagrįstumą, taip pat nurodo, kad teismas be pagrindo neatsižvelgė į buvusios bendrovės buhalterės I. J. paaiškinimus ir kt. Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, jog teismas, nesant jokių šiuos liudytojos paaiškinimus pagrindžiančių finansinių ar kitų rašytinių dokumentų, pagrįstai juos vertino atsižvelgdamas į byloje esančių įrodymų visumą (CPK 178 str., 185 str.).

51Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovo BUAB ,,Kraujo donorystės centras“ ir atsakovo A. J. V. ginčą, atskleidė šios bylos esmę, nustatė visas faktines aplinkybes, reikšmingas bylai išspręsti, teisingai išaiškino, pritaikė materialiosios bei proceso teisės normas, taikytinos teismų praktikos nuostatas ir, patenkindamas ieškovo reikalavimus, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl atsakovo A. J. V. apeliacinis skundas atmetamas, o šis teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CK 2.87 str., 6.245-6.249 str., CPK 263 str. 1 d., 329 str. 1 d., 330 str.).

52Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų skunde nurodytų argumentų kaip neturinčių reikšmės teisingam bylos išsprendimui, nes teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010 ir kt.).

53Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

54Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi UAB... 5. Ieškovas BUAB „Kraujo donorystės centras“ prašė priteisti iš atsakovo... 6. Ieškovas nurodė, kad pagal duomenis, esančius bankroto administratoriui... 7. Atsakovas A. J. V., nesutikdamas su jam pareikštais ieškininiais... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2014 m. kovo 4 d. sprendimu ieškinį patenkino –... 10. Teismas konstatavo, kad buvęs BUAB ,,Kraujo donorystės centras“... 11. Teismas, atmesdamas atsakovas argumentus, susijusius su gautų pinigų... 12. Teismas sprendė, kad yra tikėtina, jog grynųjų pinigų priėmimo kvitai... 13. Teismas sprendė, kad atsakovo pateiktas 2013-01-13 susitarimas dėl skolos... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Apeliaciniu skundu atsakovas A. J. V. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 16. Atsiliepime į atsakovo A. J. V. apeliacinį skundą ieškovas bankrutuojanti... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 263 straipsnio nuostatas teismo... 19. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių pirmosios instancijos teismo... 20. Apeliacine tvarka nagrinėjama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 21. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad ieškovas BUAB ,,Kraujo... 22. Faktinės bylos ir kitos aktualios aplinkybės... 23. UAB ,,Kraujo donorystės centras“ darbuotojai dar 2012-12-19 kreipėsi į... 24. Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 4 d. nutartimi UAB ,,Kraujo donorystės... 25. Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi atsakovui UAB... 26. Teismas, sutikdamas su ieškovų nuomone, kad įmonės vadovas gali atlikti... 27. Lietuvos apeliacinis teismas, nagrinėdamas A. J. V. atkirąjį skundą ir... 28. Ieškovas BUAB „Kraujo donorystės centras“ 2013-06-03 su ieškiniu... 29. Atsakovas A. J. V. teismui pateikė grynųjų pinigų priėmimo kvitus ir... 30. Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 13 d. nutartimi patvirtino BUAB... 31. Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 21 d. nutartimi buvusiam BUAB „Kraujo... 32. Teismas 2014 m. spalio 2 d. nutartimi, konstatavęs, kad buvęs UAB „Kraujo... 33. Teismas 2014 m. spalio 10 d. nutartimi BUAB „Kraujo donorystės centras“... 34. Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje Nr. 1-259-348/2014... 35. Toliau teisėjų kolegija pasisako dėl apeliacinio skundo argumentų,... 36. Dėl bendrovės vadovo civilinės atsakomybės ir jos taikymo sąlygų ... 37. Apeliantas, minėta, nesutikdamas su skundžiamu sprendimu, teigia, jog teismas... 38. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto nurodomais argumentais, kad civilinei... 39. Pažymėtina, kad apie vadovo veiksmų neteisėtumą ir kaltę sprendžiama... 40. Tačiau teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apelianto teiginiais, kad... 41. Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, teismas konstatavo, kad ieškovas BUAB... 42. Remdamasi byloje nustatytomis ir pirmiau paminėtomis faktinėmis bylos... 43. Dėl įrodymų vertinimo... 44. Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus apelianto teiginius, kad... 45. Visų pirma teisėjų kolegija šiame kontekste pažymi, kad Lietuvos... 46. Nagrinėjamų faktinių aplinkybių kontekste taip pat pažymėtina, kad... 47. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamoje byloje, kaip matyti iš skundžiamo... 48. Antra, iš tiesų, teisėjų kolegija sutinka su apelianto teiginiais, jog... 49. Kaip teisingai atsiliepime į skundą nurodė ieškovas, minimi avansiniai... 50. Pažymėtina, jog apeliantas, siekdamas įrodyti savo teiginių pagrįstumą,... 51. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija, remdamasi byloje... 52. Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų skunde nurodytų argumentų kaip... 53. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 54. Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 4 d. sprendimą palikti nepakeistą....